Làm việc hiệu quả và bảo mật tại nhà

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Giải pháp chữ ký điện tử của Adobe Sign cho phép các nhóm trong công ty của bạn gửi tài liệu để lấy chữ ký, theo dõi tiến trình ký điện tử và nhận bản cập nhật theo thời gian thực trên mọi thiết bị và bên trong các ứng dụng bạn đã sử dụng. Và bạn có thể làm tất cả những điều này trong khi đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất ở mọi nơi, tuân thủ luật pháp trên toàn thế giới.

Tham gia sự kiện theo yêu cầu của chúng tôi do Spiceworks tổ chức để thảo luận về cách Adobe Sign có thể mang lại lợi ích cho bạn trong hoàn cảnh làm việc từ xa hiện nay. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về:

  • Adobe Sign dành cho doanh nghiệp bao gồm
  • Tài nguyên nhanh giúp bạn bắt đầu sử dụng chữ ký điện tử Adobe Sign
  • Bản trình diễn về cách chữ ký điện tử Adobe Sign hoạt động
  • Tính bảo mật và tuân thủ của Adobe Sign

 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.