Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

Giấy phép Adobe Creative Cloud theo trung tâm

Một tùy chọn cấp phép mới cho các trường tiểu học và trung học. Chỉ 24,96 USD/năm trên mỗi thiết bị.
 
Mang Adobe Creative Cloud đến trường học với tùy chọn cấp phép theo trung tâm mới, với giá phải chăng, dễ quản lý và có sẵn thông qua gói Adobe Value Incentive Plan (VIP). Bạn sẽ nâng cao việc giảng dạy và học tập, đồng thời giúp sinh viên phát triển kỹ năng kỹ thuật số cần thiết cho việc học tập và thành công trong sự nghiệp mai sau.
 
Để mua, vui lòng gọi tới số 800-685-3638 hoặc liên hệ với Đại lý giáo dục được ủy quyền của Adobe.
 
Lợi ích của giấy phép theo trung tâm:

 • Quyền truy cập toàn diện – Cung cấp cho học sinh, giáo viên và nhân viên của bạn quyền truy cập vào phần mềm sáng tạo đầu ngành mới nhất để họ có thể thiết kế, chia sẻ và xuất bản các nội dung truyền thông hấp dẫn trên tất cả các phương tiện và thiết bị.
 • Khả năng dự đoán ngân sách – Chi phí thấp, phí cố định, mua một giấy phép với một hợp đồng hàng năm hoặc nhiều năm cho 100 máy tính thuê hoặc do trường sở hữu trở lên, với khả năng chi trả nhiều hơn tại thời điểm mua.
 • Triển khai và quản lý linh hoạt – Được thiết kế cho từng trường học, giấy phép theo trung tâm cung cấp Bảng điều khiển dành cho quản trị viên dựa trên web giúp dễ dàng quản lý và triển khai giấy phép một cách tập trung.
 • Sử dụng trong lớp học và gia đình – Trường học có thể linh hoạt sử dụng giấy phép để triển khai trong lớp học hoặc tại nhà trên các máy do giáo viên sở hữu.
 • Tài nguyên hướng dẫn miễn phí – Nhà giáo dục có thể truy cập Adobe Education Exchange để phát triển chuyên môn miễn phí, tài nguyên giảng dạy và cộng tác ngang hàng, qua đó khai thác tối đa các ứng dụng Creative Cloud và khơi dậy sự sáng tạo trong lớp học.  

Lợi ích của giấy phép theo trung tâm:

 • Giấy phép thiết bị cho mỗi máy tính, không phải cho mỗi người dùng, với quyền cài đặt trên một máy tính cho mỗi giấy phép
 • Bộ ứng dụng Creative Cloud hoàn chỉnh cho máy tính (không bao gồm các dịch vụ)
 • Triển khai phần mềm có thể mở rộng cho một cơ sở trường học
 • Mua tối thiểu 100 giấy phép
 • Thời hạn giấy phép theo trung tâm linh hoạt từ 1 – 4 năm
 • Tùy chọn thêm giấy phép mới hàng năm thông qua gói Value Incentive