Biểu tượng Photoshop

Photoshop

So sánh các gói Photoshop.

Mua riêng Photoshop hay mua theo gói nhiều ứng dụng. Lựa chọn là ở bạn.

Biểu tượng Photoshop

Photoshop

Phiên bản đầy đủ của Photoshop cộng với gói Adobe Express Premium.

  

Biểu tượng Photoshop
Biểu tượng Photoshop

Nhiếp ảnh

Phiên bản đầy đủ của Photoshop cộng với Lightroom.

   

Biểu tượng Photoshop

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

Phiên bản đầy đủ của Photoshop cộng với gói Adobe Express Premium và hơn 20 ứng dụng.

   

Adobe Photoshop
dành cho Máy tính, iPad và web

Phù hợp nhất với

Cá nhân

Cá nhân

Cá nhân

Bản dùng thử 7 ngày miễn phí
Dùng thử phiên bản đầy đủ của Photoshop dành cho máy tính, iPad và web

Giá

   

   

   

Dung lượng lưu trữ đám mây

100 GB

20 GB

100 GB

500 mỗi tháng

100 mỗi tháng

1.000 mỗi tháng

Gói Adobe Express Premium
Hàng nghìn mẫu miễn phí trên web và thiết bị di động

Lightroom
Chỉnh sửa ảnh trên mọi thiết bị bằng thanh trượt, thiết lập sẵn, cùng nhiều công cụ khác

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động
Trong đó có Photoshop, Acrobat Pro, Lightroom, Illustrator, InDesign cùng nhiều ứng dụng khác. Xem có gì trong gói này

Hơn 20.000 phông chữ

Hơn 1 triệu ảnh, bản vẽ, video clip, clip âm thanh và mẫu miễn phí

Hướng dẫn

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý giấy phép

Các phiên làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao

Biểu tượng Photoshop

Gói Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên

Phiên bản đầy đủ của Photoshop cộng với gói Adobe Express Premium và hơn 20 ứng dụng.
Xem các điều khoản | Kiểm tra tính đủ điều kiện

  

   

Adobe Photoshop
dành cho Máy tính, iPad và web

Phù hợp nhất với

Học sinh, sinh viên và giáo viên

Bản dùng thử 7 ngày miễn phí
Dùng thử phiên bản đầy đủ của Photoshop dành cho máy tính, iPad và web

Giá

   

Dung lượng lưu trữ đám mây

100 GB

1.000 mỗi tháng

Gói Adobe Express Premium
Hàng nghìn mẫu miễn phí trên web và thiết bị di động

Lightroom
Chỉnh sửa ảnh trên mọi thiết bị bằng thanh trượt, thiết lập sẵn, cùng nhiều công cụ khác

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động
Trong đó có Photoshop, Acrobat Pro, Lightroom, Illustrator, InDesign cùng nhiều ứng dụng khác. Xem có gì trong gói này

Hơn 20.000 phông chữ

Hơn 1 triệu ảnh, bản vẽ, video clip, clip âm thanh và mẫu miễn phí

Hướng dẫn

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý giấy phép

Các phiên làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao

Biểu tượng Photoshop

Photoshop dành cho nhóm

Phiên bản đầy đủ của Photoshop, gói Adobe Express Premium cộng với các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp.

   mỗi giấy phép

Biểu tượng Photoshop

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

Phiên bản đầy đủ của Photoshop cộng với gói Adobe Express Premium, hơn 20 ứng dụng dành cho thiết kế, video và các tính năng dành riêng cho doanh nghiệp.

   mỗi giấy phép

Adobe Photoshop
dành cho Máy tính, iPad và web

Phù hợp nhất với

Nhóm

Nhóm

Bản dùng thử 7 ngày miễn phí
Dùng thử phiên bản đầy đủ của Photoshop dành cho máy tính, iPad và web

Giá

    mỗi giấy phép

    mỗi giấy phép

Dung lượng lưu trữ đám mây

1TB

1 TB

500 mỗi tháng

1.000 mỗi tháng

Gói Adobe Express Premium
Hàng nghìn mẫu miễn phí trên web và thiết bị di động

Lightroom
Chỉnh sửa ảnh trên mọi thiết bị bằng thanh trượt, thiết lập sẵn, cùng nhiều công cụ khác

Hơn 20 ứng dụng dành cho máy tính và thiết bị di động
Trong đó có Photoshop, Acrobat Pro, Lightroom, Illustrator, InDesign cùng nhiều ứng dụng khác. Xem có gì trong gói này

Hơn 20.000 phông chữ

Hơn 1 triệu ảnh, bản vẽ, video clip, clip âm thanh và mẫu miễn phí

Hướng dẫn

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý giấy phép

Các phiên làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật nâng cao

Bạn có thắc mắc? Chúng tôi có thể giải đáp.

Có một vài gói Creative Cloud bao gồm Photoshop. Bạn có thể mua Photoshop như một ứng dụng độc lập với giá    hoặc chọn thanh toán hàng năm với giá    . Với cả hai tùy chọn này, bạn đều có quyền truy cập tất cả các tính năng và cập nhật mới nhất của Photoshop và 100 GB dung lượng lưu trữ đám mây. Bạn cũng có thể mua Photoshop trong gói Nhiếp ảnh Creative Cloud với giá   , hoặc trong gói Tất cả ứng dụng Creative Cloud với giá     (trả trước    ).

Có, bạn có thể tải xuống bản dùng thử miễn phí 7 ngày của Photoshop. Bản dùng thử miễn phí là phiên bản chính thức, đầy đủ của ứng dụng, bao gồm tất cả các tính năng và cập nhật trong phiên bản Photoshop mới nhất. Bản dùng thử sẽ tự động chuyển đổi thành gói thành viên Creative Cloud trả phí sau 7 ngày, trừ khi bạn hủy trước thời điểm đó.

Để có một trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng và miễn phí, hãy dùng thử Adobe Express. Gói miễn phí Adobe Express bao gồm các mẫu, phông chữ và hình ảnh đẹp mà bạn có thể sử dụng cùng với ảnh của riêng mình để tạo hình đồ họa cho mạng xã hội, tờ rơi, hoạt ảnh, ảnh cắt dán, ghép ảnh, v.v.

Không. Tất cả các gói đều có các ứng dụng Photoshop cho máy tính và iPad giống nhau. Khám phá các tính năng dành cho iPad.

Không. Không, Photoshop chỉ được cung cấp thông qua gói đăng ký Creative Cloud mà bạn thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Bạn có thể đăng ký riêng Photoshop hoặc chọn một gói có nhiều ứng dụng.