Quay lại

Ứng dụng Photoshop nào phù hợp với bạn?

Photoshop

Photoshop

  

máy tính
web
Lightroom

Photoshop

Lightroom

máy tính
thiết bị di động
web
Photoshop Express

Photoshop
Express

thiết bị di động
thiết bị di động
thiết bị di động

CHỈNH SỬA ẢNH CƠ BẢN

Cắt, xoay và nắn thẳng

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Áp dụng các thông số cài trước và bộ lọc

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Loại bỏ các đối tượng không mong muốn

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

CHỈNH SỬA
VÀ SẮP XẾP ẢNH NÂNG CAO

Chỉnh sửa hình ảnh thô

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

Loại bỏ các đối tượng không mong muốn với độ chính xác lên đến từng pixel

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Lưu trữ và sắp xếp ảnh

Dấu kiểm

Áp dụng các thông số cài trước và chi tiết chỉnh sửa cho nhiều bức ảnh cùng lúc

Dấu kiểm

Áp dụng các chi tiết chỉnh sửa cho một số phần nhất định của bức ảnh

Dấu kiểm
Dấu kiểm
Dấu kiểm

THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Cắt các đối tượng và lựa chọn

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Kết hợp và pha trộn hình ảnh trên các lớp

Dấu kiểm
Dấu kiểm

Vẽ và tô

Dấu kiểm

Tùy chỉnh mẫu và áp dụng nhãn dán, hình nền, đường viền, văn bản

Dấu kiểm

Chỉnh sửa video

Dấu kiểm

CHUYỂN ĐỔI MỘT CHẠM

Biến đổi ảnh bằng các bộ lọc thông minh

Dấu kiểm

Thay thế bầu trời

Dấu kiểm

Biến đổi ảnh sau khi chụp

Dấu kiểm

Tạo ảnh cắt dán tức thì

Dấu kiểm

Áp dụng các hiệu ứng hoặc lớp phủ sáng tạo được tạo sẵn

Dấu kiểm

CỘNG ĐỒNG

Học hỏi và chia sẻ với cộng đồng trong ứng dụng

Dấu kiểm
Dấu kiểm