Photoshop

Photoshop

máy tính
web
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

máy tính
thiết bị di động
web
Adobe Express

Photoshop Express

thiết bị di động
CHỈNH SỬA ẢNH CƠ BẢN
Cắt, xoay và nắn thẳng
Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc
Áp dụng các thông số cài trước và bộ lọc
Loại bỏ các đối tượng không mong muốn
CHỈNH SỬA VÀ SẮP XẾP ẢNH NÂNG CAO
Chỉnh sửa hình ảnh thô
Loại bỏ các đối tượng không mong muốn với độ chính xác lên đến từng pixel
Lưu trữ và sắp xếp ảnh
Áp dụng các thông số cài trước và chi tiết chỉnh sửa cho nhiều bức ảnh cùng lúc
Áp dụng các chi tiết chỉnh sửa cho một số phần nhất định của bức ảnh
 
 
 
 
 
THIẾT KẾ SÁNG TẠO
Cắt các đối tượng và lựa chọn
Kết hợp và pha trộn hình ảnh trên các lớp
Vẽ và tô
Tùy chỉnh mẫu và áp dụng nhãn dán, hình nền, đường viền, văn bản
Chỉnh sửa video
 
 
 
 
 
 
 
 
CHUYỂN ĐỔI MỘT CHẠM
Biến đổi ảnh bằng các bộ lọc thông minh
Thay thế bầu trời
Biến đổi ảnh sau khi chụp
Tạo ảnh cắt dán tức thì
Áp dụng các hiệu ứng hoặc lớp phủ sáng tạo được tạo sẵn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG ĐỒNG
Học hỏi và chia sẻ với cộng đồng trong ứng dụng
 
 ●
 ●
Photoshop

Photoshop

máy tính
web
Photoshop Lightroom

Photoshop Lightroom

máy tính
thiết bị di động
web
Adobe Express

Photoshop Express

thiết bị di động
CHỈNH SỬA ẢNH CƠ BẢN
Cắt, xoay và nắn thẳng
Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc
Áp dụng các thông số cài trước và bộ lọc
Loại bỏ các đối tượng không mong muốn

CHỈNH SỬA VÀ SẮP XẾP ẢNH NÂNG CAO

Chỉnh sửa hình ảnh thô

Loại bỏ các đối tượng không mong muốn với độ chính xác lên đến từng pixel
Lưu trữ và sắp xếp ảnh
Áp dụng các thông số cài trước và chi tiết chỉnh sửa cho nhiều bức ảnh cùng lúc
Áp dụng các chi tiết chỉnh sửa cho một số phần nhất định của bức ảnh

 

 

 

 

 

THIẾT KẾ SÁNG TẠO
Cắt các đối tượng và lựa chọn
Kết hợp và pha trộn hình ảnh trên các lớp
Vẽ và tô
Tùy chỉnh mẫu và áp dụng nhãn dán, hình nền, đường viền, văn bản
Chỉnh sửa video

 

 

 

 

 

 

 

 

CHUYỂN ĐỔI MỘT CHẠM
Biến đổi ảnh bằng các bộ lọc thông minh
Thay thế bầu trời
Biến đổi ảnh sau khi chụp
Tạo ảnh cắt dán tức thì
Áp dụng các hiệu ứng hoặc lớp phủ sáng tạo được tạo sẵn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG ĐỒNG
Học hỏi và chia sẻ với cộng đồng trong ứng dụng