Thanh toán nhanh hơn

Hỗ trợ văn phòng từ xa.

Dù công việc diễn ra ở đâu, duy trì hoạt động kinh doanh bằng chữ ký điện tử — cách dễ nhất để bạn và khách hàng của bạn ký tài liệu một cách nhanh chóng và an toàn.

Duy trì năng suất khi làm việc từ xa. 

Giấy hay kỹ thuật số. Đều tốt cả. 

 

Ứng dụng cho thiết bị di động Adobe Acrobat Reader giúp bạn không gặp rắc rối khi quét và ký tài liệu bằng cách cấp cho bạn quyền truy cập ngay từ điện thoại thông minh của mình. Truy cập các tệp của bạn từ thư viện Adobe Document Cloud, Box, Dropbox hoặc tài khoản Google Drive và phân phối dưới dạng tệp PDF sẵn sàng để ký.

Esign
Esign

Thu thập chữ ký theo cách của bạn. 

 

Việc ký tài liệu từ mọi nơi chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Chỉ cần chọn tài liệu bạn muốn ký, nhập địa chỉ email của người ký và nhấn Gửi. Người ký nhận được email có liên kết để mở và ký tài liệu. Không cần tải xuống hay ứng dụng. 


Theo dõi và quản lý từng bước trong quy trình. 

 

Xem tiến trình của tất cả tài liệu ngay từ màn hình chính. Theo dõi

phản hồi kèm cập nhật trạng thái theo thời gian thực, xem lịch sử tài liệu và gửi lời nhắc cho những người vẫn cần ký từ bất kỳ thiết bị nào. 

Esign

Mang văn phòng di động của chúng tôi vào công việc. 

Logo Adobe Sign

Acrobat Sign

Gửi tài liệu để ký, theo dõi tiến trình ký điện tử và nhận các bản cập nhật theo thời gian thực trên thiết bị di động.

Logo Adobe Scan

Adobe Scan

Quét giấy tờ, biên lai và bảng trắng thành tệp PDF chất lượng cao.

Logo Adobe Reader

Adobe Reader

Tiêu chuẩn toàn cầu để xem, thêm chú thích và ký tệp PDF một cách đáng tin cậy.

App Store
Google Play

Acrobat Pro

Acrobat Pro kết hợp các công cụ PDF hàng đầu trong ngành của chúng tôi với chữ ký điện tử để duy trì hoạt động.

Sản phẩm Acrobat có khả năng chữ ký điện tử không cung cấp cùng mức độ tuân thủ như Acrobat Sign.