Вижте от какво имате нужда.

Сравнете основните функции в различните версии. Или вижте какво е новотов InDesign CC.
InDesign CC CS6 CS5 CS4 CS3
Creative Cloud Libraries (библиотеки на Creative Cloud)
Интегриране на Adobe Stock
Интегриране на Adobe Comp CC
По-бърза работа
Поставяне на изображения в клетки в таблица
Оцветяване на параграф
Publish Online (Preview) (Онлайн публикуване (Визуализация))
Инструмент Color Theme (Цветна тема)
Интеграция с Adobe Color
Подобрена интерактивност във фиксирани оформления за EPUB
Фиксирано оформление за EPUB
Оптимизирано актуализиране
Цветови групи
Интеграция с Behance
Мащабиране на ефекти
Подобрено търсене
HiDPI
Подобрени бележки под линия
Подобрен QR Code Creator (Създател на QR код)
Подобрено оформяне с пакети
Настолни шрифтове от Typekit
Алтернативно оформление
Свързано съдържание
Инструменти Content Collector (Колектор на съдържание)
PDF формуляри в InDesign
Поддръжка на езици от Близкия изток
Подобрения на панел Pages (Страници)
Разделяне на прозорец
Последно използвани шрифтове
Опции за поставяне на устойчива текстова рамка
Плъзгане и пускане на обекти с възли
Инструменти на Folio Producer
Достъп до Adobe Digital Publishing Suite
Панел Articles
Опростено редактиране и селектиране на обекти
Няколко размери на страници в един файл
Проследяване на промените в текста
Параграфи, които обхващат или разделят колони
Live Preflight (Финален преглед на живо)
Персонализируем панел Links (Връзки)
Условен текст
Кръстосани препратки
Smart Text Reflow (Интелигентно преформатиране на текста)
Smart Guides (Умни водачи)
Въртене на обхвата
Обширна интеграция
Креативни ефекти и контроли
Надежден предпечат и печат
XHTML експортиране
Професионални типографски контроли
Пълнофункционални таблици
Стабилна поддръжка за дълги документи
Интелигентно управление на текст
Скриптиране и разширяемост