Acessibilidade

Adobe PageMaker 7

Versões em outros idiomas

Idioma Windows Macintosh
Português (Brasil) yes yes
Dinamarquês yes yes
Holandês yes yes
Inglês yes yes
Francês (Canadá) yes yes
Francês yes yes
Finlandês yes yes
Alemão yes yes
Italiano yes yes
Japonês yes yes
Norueguês yes yes
Espanhol yes yes
Espanhol (América Latina) yes yes
Espanhol (México) yes yes
Sueco yes yes