# Helppokäyttöisyys*

CS-palvelun Lisäkäyttöehdot

Voimaantulon päivämäärä: 7. toukokuuta 2012.

1. CS-palvelun Lisäkäyttöehtojen hyväksyminen.

Kiitos, että valitsit CS-palvelun ("Palvelu"). Palvelun käyttäminen rajoittuu näihin Lisäkäyttöehtoihin, jotka täydentävät Adobe.com -Käyttöehtoja ("Yleiset Ehdot"), jotka löytyvät osoitteesta http://www.adobe.com/go/terms_fi ja jotka on sisällytetty näihin Lisäehtoihin viittauksella. Niillä isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita näissä Lisäehdoissa ei ole määritelty, on samat määritelmät kuin Yleisissä ehdoissa. Jos Yleisten Ehtojen ja näiden Lisäehtojen välillä havaitaan ristiriita, ovat nämä Lisäehdot ensisijaisia Palvelua koskevissa asioissa.

2. Palvelun erityiset ehdot.

Tämän kohdan 2 ehdot koskevat vain tiettyjä alla ilmoitettuja Palveluja. Huolimatta tässä mainituista, ristiriitaisista väittämistä, jos tämän kohdan 2 ehtojen ja minkään muiden näiden Yleisten Ehtojen välillä on ristiriitaa, tullaan tämän kohdan 2 ehtoja pitämään ensisijaisina kyseistä palvelua koskevissa asioissa, mutta vain kyseiseen ristiriitaan liittyen.

2.1 Acrobat.com-lisäkäyttöehdot. Acrobat.com-palvelun käyttämistä säädellään Acrobat.com-lisäkäyttöehdoilla, jotka löytyvät osoitteesta http://www.adobe.com/go/terms_fi ja jotka on sisällytetty näihin Lisäehtoihin viittauksella. Niihin kuuluu tiettyjen CS-palvelujen, kuten Buzzwordin, käyttö.

2.2 Adobe CS Review CS Review -palvelun käyttämistä säädellään myös Acrobat.com-lisäkäyttöehdoilla, jotka löytyvät osoitteesta http://www.adobe.com/go/terms_fi.

2.3 Adobe Resource Central ja CS News & Resources. Jos käytetty Palvelu on Adobe Resource Central tai CS News and Resources, ovat seuraavat ehdot voimassa:

(a) Palvelujen määritykset ja kuvaukset. Palvelut päästävät selaamaan tiettyjen Adobe-tuotteiden online-resursseja ja/tai sisältötiedostoja Adobe Resource Centralin ja CS News and Resources -paneeleissa. "Online-resurssit" tarkoittavat Adoben Aineistoja (kuten Yleisissä Ehdoissa on määritelty), kuten tuoteuutisia, tietoja, opetuskursseja ja muita aineistoja, jotka tuodaan saataville Palvelujen kautta online-käyttöä ja tarkistusta varten. "Ladattava Sisältö" tarkoittaa Adoben Aineistoja (kuten Yleisissä Ehdoissa on määritelty), jotka tuodaan saataville lataamista varten osana Palvelua, ja se on suunniteltu käytettäväksi niiden Adoben tuotteiden kanssa, joilla sisältötiedostoihin päästään. Esimerkkejä ladattavasta Sisällöstä on mm.:

(i) Ääniefektit ja muut äänitiedostot, joihin päästään Adoben Resource Central Panelin kautta Adobe Audition -tuotteesta

(ii) Ääniefektit ja Soundbooth-musiikit, joihin päästään Adobe Resource Central Panelin kautta SoundBooth-tuotteesta (määritelty yksityiskohtaisemmin kohdassa 2.3(b)(ii) alla, ja joihin viitataan tässä nimellä "Soundbooth-äänisisältö")

(iii) mallit ja/tai muut sisältötiedostot Adobe Premiere Prolle ja Encorelle, joihin päästään näiden tuotteiden Adobe Resources Central -paneelista

(iv) CS News and Resources -paneelin kautta erilliseltä web-sivulta haettavien Adobe Creative Suite -tuotteiden sisältötiedostot.

(b) Ladattavan sisällön käyttö.

(i) Ladattava Sisältö. Soundbooth-äänisisältöä lukuun ottamatta Ladattavan Sisällön käyttämistä ohjaavat jäljempänä mainitut, myönnetyt lisenssit:

Mikäli Ladattavaan Sisältöön liittyvät, internetin välityksellä näytettävät tai ladattavat "Lue minut" -tiedostot tai muut lisenssit eivät sisällä näiden tiedostojen käyttöä koskevia erityisiä oikeuksia tai rajoituksia, käyttäjä voi käyttää, tuoda näyttöön, muokata, jäljentää ja jakaa edelleen kaikkia Sisältötiedostoja. Käyttäjä ei kuitenkaan saa levittää tai antaa asiakkailleen tai muille suoraa pääsyä Ladattaviin Sisältötiedostoihin erillisinä (toisin sanoen siten, että Ladattava Sisältö muodostaa levitettävän tuotteen tärkeimmän osan), eikä Käyttäjä voi vaatia tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia Ladattavaan Sisältöön.

(ii) Soundbooth-äänisisältö. Soundbooth-äänisisällön (kuten esimerkiksi ääniefektien ja Soundbooth-musiikin) käyttöä säädellään Adobe Soundbooth-äänisisällön lisenssisopimuksella, joka löytyy osoitteesta http://www.adobe.com/products/eulas/pdfs/soundboothcontent-combined-20080805_1048.pdf. Tällainen lisenssisopimus on voimassa, jos näiden Lisäehtojen ja lisenssisopimuksen ehdoissa on ristiriitaisuuksia.

2.4 SiteCatalyst NetAverages. Jos käytettävä palvelu on SiteCatalyst NetAverages, ovat seuraavat ehdot voimassa:

(a) Lisenssi käyttää Aineistoja, jotka on saatavilla SiteCatalyst NetAverages -palvelun kautta. SiteCatalyst NetAverages -palveluun pääsy ja sen käyttö ("NetAverages-palvelu") voi antaa pääsyn tiettyihin nimettömiin ryhmittelytietoihin, joita Adobe lisensoi kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi näiden osapuolien web-sivujen kävijämäärät (yhteisesti, "NetAverages-aineistot"). Adobe antaa ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan oikeuden päästä NetAverages-aineistoihin ja käyttää niitä niin kauan kuin tällaisia NetAverages-aineistoja tuodaan kolmansien osapuolien kautta saataville, jäljempänä lueteltujen ehtojen puitteissa.

(b) NetAverages-aineistojen käytön ehdot. NetAverages-aineiston käyttö on Yleisten Ehtojen kohdan 5 alaista, lukuun ottamatta sitä, että NetAverages-aineistoja voidaan käyttää vain yrityksen sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin.

(c) Luottamuksellisuus. NetAverages-aineisto, johon päästään käyttämällä NetAverages-palvelua, katsotaan Adoben luottamukselliseksi tiedoksi ("Luottamuksellinen Tieto"). Luottamukselliseksi Tiedoksi ei katsota tietoa, joka (i) on vapaata jakelua tai tulee sellaiseksi ilman Käyttäjän toimia tai tekemättä jättämistä; (ii) oli laillisesti Käyttäjän hallussa ennen jakelua eikä tullut suoraan tai epäsuorasti Adobelta; (iii) on laillisesti jaettu Käyttäjälle kolmannen osapuolen kautta ilman jakelun rajoituksia; tai (iv) on Käyttäjän itsenäisesti kehittämää ilman Adoben Luottamuksellisen Tiedon käyttöä tai lainausta. Käyttäjä suostuu näkemään kaupallisesti katsoen kohtuullisen määrän vaivaa estääkseen Luottamuksellisen Tiedon jakamisen kolmannelle osapuolelle (mutta ei missään tapauksessa vähempää vaivaa kuin oman luottamuksellisen tietonsa suojaamiseksi). Käyttäjä voi jakaa Luottamuksellista Tietoa siinä määrin kuin laki tai vastaava tuomioistuimen tai muun hallintoviranomaisen määräys sallii, sillä ehdolla, että Adobelle on ensin annettu kirjallinen ennakkoilmoitus tällaisesta haasteesta tai muusta jakeluvaatimuksesta, ja että Adobe on nähnyt kohtuullisesti vaivaa hankkiakseen suojauskäskyn, jossa vaaditaan, että jaettua Luottamuksellista tietoa voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka käskyssä on määritelty.

CS Services Additional Terms of Use-fi_FI-20120315_1015

Muita termejä

Acrobat.com
Acrobat Connect
ADOBE EDGE WEB FONT
Adobe Content Server 4
ADOBE FLASH PLATFORM SERVICES
Adobe Send
ADOBE WAVE
CS Services
Adobe Translator
Adobe Typekit
PHOTOSHOP.COM
Adoben Premium-ominaisuudet Flash Playerille

Juridiset tiedot