Hozzáférhetőség*

ADOBE® TYPEKIT® SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

Utolsó átdolgozás: 2014. június 18. Teljes egészében felváltja a 2013. június 1-i változatot.

A Typekit Szolgáltatás Használatával vagy a Szolgáltatási szoftver bármely részének telepítésével Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Kérjük, olvassa el őket figyelmesen.

Áttekintő táblázat

 

Typekit

Előfizetési csomagok összehasonlítása Egyéni csomag Üzleti csomag Vállalati csomag
Alapvető feltételek
Kiegészítő szolgáltatási megállapodás  
Kártalanítás    

1. Meghatározások.

A Szerződés nagy kezdőbetűs kifejezéseket tartalmaz, melyek alább, a 7. szakaszban kerülnek meghatározásra.

2. Alapvető feltételek.

A Szolgáltatást Ön a www.adobe.com/go/terms_hu oldalon található Használati feltételeket („Általános szerződéses feltételek) kiegészítő jelen Kiegészítő felhasználási feltételek („Kiegészítő feltételek”) figyelembe vételével Használhatja. Az Általános szerződéses feltételek hivatkozással a jelen feltételek részét képezik.

2.1 Előfizetési csomagok és díjak.

2.1.1 A Szolgáltatásba beletartoznak ingyenes egyéni Előfizetési csomagok és díj alapú (fizetett) egyéni, üzleti és vállalati Előfizetési csomagok is, melyek lehetővé teszik, hogy Ön hozzáférhessen az Engedélyezett tartalmakhoz az Ön Nyilvános médiáján való Használat céljából. Némelyik fizetett Előfizetési csomaghoz Próbaidőszak is jár.

2.1.2 Bizonyos ingyenes Előfizetési csomag opcióknál nem lehet Öntől hitelkártyaszám megadását kérni. Mindazonáltal, ha fizetett Egyéni vagy Üzleti csomag Előfizetési csomagot választ, meg kell adnia a hitelkártyája számát, és a vonatkozó Előfizetési csomag díját az Ön hitelkártyájára terheljük rá rögtön a feliratkozásakor. Ezt követően az Előfizetési csomag díja előre a hitelkártyájára terhelődik havi vagy éves alapon, ahogy alkalmazható.

2.1.3 Kifizetés után az Előfizetési csomag díja nem visszatéríthető. Abban az esetben, ha a hitelkártyáját nem lehet megterhelni az Ön Előfizetési csomagja fizetésének esedékessége idejében, megkísérelhetjük értesíteni Önt. Ha nem küld be Nekünk frissített hitelkártya-információkat, és nem fizeti meg a vonatkozó Előfizetési csomag díját időben, fenntartjuk a jogot, hogy felfüggesszük az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz.

2.1.4 Egyetlen Előfizetési csomag díja sem tartalmazza az adóhatóságok által kivetett adókat, díjakat vagy vámokat, ezek az Ön felelősségi körébe tartoznak, ez alól csak az Egyesült Államok (szövetségi vagy állami) adói képeznek kivételt.

2.2 Az Ön Előfizetési csomagjának kifizetése; bővítés; túlzott használat.

2.2.1 Ha fizetett Egyéni vagy Üzleti csomag Előfizetési csomagra iratkozik fel, akkor Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul befizetést teljesít az Engedélyezett tartalomhoz való hozzáférés fogadása előtt.

2.2.2 Az Előfizetési csomagok díjai megváltozhatnak a typekit.com oldalon közzétett értesítés megjelenését követő 30 nap elteltével. Amennyiben a 30 napos értesítést követően (az éppen aktuális Előfizetési csomagja érvényességi idejének lejárata előtt) az Adobe megváltoztatja az Előfizetési csomag díját, az Engedélyezett tartalom minden ezt követő, Ön általi Használata azt jelenti, hogy Ön elfogadta ezeket a változtatásokat. Ha Ön az előre kifizetett Előfizetési csomag érvényességi idejének közepén van, akkor az Előfizetési csomag díjára vonatkozó minden változtatás az Ön Előfizetési csomagja érvényességének megújításakor lép érvénybe, miután az előre kifizetett Előfizetési csomag ideje lejárt.

2.2.3 Minden Előfizetési csomag magában foglalja a Használat terjedelmi korlátozásait. Ezek a korlátozások az Engedélyezett tartalomra vonatkoznak, és az Ön Fiókjának a profiljában is megjelenhetnek. Ha az Engedélyezett tartalom Ön általi Használata meghaladja az Engedélyezett tartalomhoz vagy az Ön egyéni Előfizetési csomagjához kijelölt korlátot („túlzott használat(ok)”), függetlenül attól, hogy Ön magánszemély, Viszonteladó, illetve a Typekit vállalati csomag vagy a Creative Cloud vállalati előfizetője, valamint hogy ezek a túlzott használatok szándékosan vagy véletlenül fordulnak-e elő, fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint számlázzunk az Ön számára az Ön által a Typekit vállalati vagy Creative Cloud vállalati megrendelésben, vagy az Ön egyéni vagy vállalati csomag fiókjában megadott címen, és azonnal megterheljük az Ön hitelkártyáját a túlzott használatért, hogy bővítsük az Ön Fiókját más Előfizetési csomagra az Ön Használati szintjének megfelelően, vagy felfüggesszük az Ön hozzáférést az Engedélyezett tartalmakhoz, amíg az Ön Fiókja, illetve a túlzott használat költségei teljes mértékben megfizetésre nem kerülnek. Ön vállalja azt, hogy kérésre azonnal megfizeti nekünk a Fiókján esedékes valamennyi összeget.

2.2.4 Ha ingyenes egyéni Előfizetési csomagra iratkozott fel, akkor Ön elfogadja, hogy némely, az Ön számára hozzáférhető Engedélyezett tartalom valamikor a jövőben fizetett Előfizetési csomag részévé válhat. Így az is előfordulhat, hogy magasabb szintű csomagra kell váltania, vagy változtatnia kell a kiválasztott Előfizetési csomagján annak érdekében, hogy továbbra is hozzáférhessen az ilyen Engedélyezett tartalomhoz.

2.2.5 Amennyiben ingyenes egyéni Előfizetési csomagról bármikor fizetett Előfizetési csomagra vagy valamely fizetett Előfizetési csomagról (beleértve a fizetett Előfizetési csomag Próbaidőszakát is) drágább fizetett Előfizetési csomagra kíván váltani, akkor az épp aktuális ingyenes Előfizetési csomagja vagy fizetett Előfizetési csomagja (ideérte bármely Előfizetési csomag Próbaidőszakát) érvényességi ideje a váltás időpontjában jár le, és az új Előfizetési csomagra vonatkozó díjakkal azonnal megterheljük az Ön hitelkártyáját. Ezt követően az Előfizetési csomag díja előre, rendszeres alapon az Ön hitelkártyájára terhelődik a fenti 2.1.2. szakaszban meghatározottak szerint.

2.2.6 Ha bármikor alacsonyabb csomagra cseréli az Előfizetési csomagját, akkor Ön elismeri, hogy ennek eredményeképp bizonyos funkciók elveszhetnek, illetve csökkenhet az Ön Fiókjához kapcsolt Használati kapacitás vagy Használati korlát. Az ilyen veszteségekért nem vállalunk felelősséget.

3. Jogok és kötelezettségek; az Engedélyezett tartalom Ön általi Használatára vonatkozó korlátozások és megszorítások.

3.1 Az Engedélyezett tartalom Ön általi Használata. Az Ön által választott Előfizetési csomag szintjétől függően az Ön Használatára elérhető Engedélyezett tartalom kategóriái változhatnak. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás némely funkciói vagy az Engedélyezett tartalom egyes kategóriái és jellemzői, melyek a jelen Kiegészítő feltételekben kerültek meghatározásra, nem elérhetők minden Előfizetési csomaggal. Regisztrálás, az Engedélyezett tartalom bármely részének Használata vagy ahhoz való hozzáférés esetén és az Ön által kiválasztott Előfizetési csomaggal (és az Előfizetési csomag díjainak megfizetésével, ha van ilyen) összhangban az Adobe a jelen Kiegészítő feltételekben engedélyezetteknek megfelelően, valamint az alábbi feltételek mellett ez úton nem kizárólagos, nem átengedhető és nem átruházható, korlátozott jogot és licencet ad Önnek az Engedélyezett tartalmak Használatára és a hozzájuk való hozzáférésére a Nyilvános média tervezéséhez és fejlesztéséhez, illetve ezek kapcsán, ameddig szüneteltetés nélkül fenntart Előfizetési csomagot:

3.1.1 Asztali kiadványszerkesztés. Amennyiben az Ön Előfizetési csomagja lehetővé teszi az Engedélyezett tartalom Használatát asztali kiadványszerkesztésre, akkor

(a) Csak Typekit Desktopot Használhat (beleértve az Engedélyezett tartalmat, melynek Mi engedélyezzük a letöltését, telepítését, vagy más módon elérhetővé tesszük az Ön számára a Typekit Desktopon keresztül) a Számítástechnikai eszközök Engedélyezett számán;

(b) Miután telepítette a Számítástechnikai eszközére, hozzáférhet az Engedélyezett tartalomhoz a Typekit Desktopon keresztül, hogy az elérhető Engedélyezett betűkészletek közül kiválassza azokat, melyeket szinkronizálni szeretne a Számítástechnikai eszközén Asztali kiadványszerkesztésben való Használatra;

(c) A Számítástechnikai eszközére szinkronizált Engedélyezett betűkészleteket Használhatja Nyilvános dokumentumok tervezésére és kifejlesztésére, és az Engedélyezett betűkészleteket beágyazhatja az Ön Nyilvános dokumentumaiba, és azokban terjesztheti őket, hogy mikor mások megnézik, kinyomtatják az Ön Nyilvános dokumentumait, illetve kapcsolatba lépnek velük, az Ön szándéka szerint az Engedélyezett betűkészlettel lássák az Ön Nyilvános dokumentumait (és szerkeszthessék az Ön Nyilvános dokumentumainak részeit, például szöveget vihessenek be űrlapmezőbe, ha alkalmazható);

(d) Az Engedélyezett betűkészletnek csak azon karaktereit (vagyis készletrészt) ágyazhatja be, melyek a Nyilvános dokumentum megjelenítéséhez, kinyomtatásához és megtekintéséhez (vagy szerkesztéséhez, ha alkalmazható) szükségesek; valamint

(e) Csak az Ön Nyilvános dokumentumaiba ágyazva Használhatja és terjesztheti az Engedélyezett betűkészletet, amint az a jelen 3.1.1 szakaszban meghatározásra került.

3.1.2 Weboldali kiadványszerkesztés. Amennyiben az Ön Előfizetési csomagja lehetővé teszi az Engedélyezett tartalom Használatát weboldali kiadványszerkesztésre, akkor

(a) Használhatja az Engedélyezett tartalmat az Ön Nyilvános weboldala vagy weboldalak tervezéséhez vagy fejlesztéséhez (és ilyen célokra az általunk megadott bármely Készletet kell Használnia), és beilleszthet vagy kódolhat hivatkozást a kiválasztott Engedélyezett betűtípushoz az Ön Nyilvános weboldalának tervében, hogy mikor mások megnézik az Ön Nyilvános weboldalát, illetve kapcsolatba lépnek vele, az Ön szándéka szerint az Engedélyezett betűkészlettel lássák az Ön tartalmát; valamint

(b) Csak az Ön Nyilvános weboldalán Használhatja az Engedélyezett betűkészletet, amint az a jelen 3.1.2 szakaszban meghatározásra került.

3.2 Az Engedélyezett Tartalom Kiadó általi használata annak a nevében, akinek Ön Nyilvános médiát hoz létre. Azok a Kiadók, akiknek a nevében Ön Nyilvános médiát hoz létre, továbbra is hozzáférhetnek az Ön által az adott Nyilvános médiába tervezett Engedélyezett tartalomhoz, és azt Használhatják, ha minden ilyen Kiadó előfizet a Szolgáltatásra, vagy külön megállapodást köt az Adobe-bal a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre. Ön belegyezik, hogy átadja a Kiadó ügyfelei számára a jelen Kiegészítő feltételek (ahogy az a www.adobe.com/go/terms_hu oldalon elérhető) egy példányát vagy arra vonatkozó értesítést.

3.3 A Szolgáltatás viszonteladása.

3.3.1 Amennyiben Ön Ügynökség (amint az az alábbi 7. szakaszban meghatározásra kerül), korlátozott joga van a Szolgáltatás viszonteladására (csak az Ön, mint Ügynökség által, a saját vásárlóinak vagy ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban), az Adobe azonban korlátozásokat tehet az Ügynökségnél a Szolgáltatással regisztrálható Nyilvános média példányainak a számára vagy az ilyen Ügynökségnek adott szolgáltatások körére vonatkozólag.

3.3.2 Amennyiben Ön Viszonteladói platform (amint az az alábbi 7. szakaszban meghatározásra kerül), akkor Ön beleegyezik, hogy nem Használja az Engedélyezett tartalom egyetlen részét sem az Adobe kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül. Amennyiben Ön olyan Viszonteladói platform, aki az egyik ingyenes betűkészlet-szolgáltatásunkat Használja, csak egy előzetes írásbeli értesítést kell küldenie az Adobe számára e-mailben, amely tartalmazza az Ön és a Viszonteladói platformja nevét, és amelynek tárgya: „Értesítés Viszonteladói platformról”, a következő címre: support@typekit.com.

3.3.3 A Viszonteladói platformok a törvény előírásainak megfelelően kötelesek Használni az Engedélyezett tartalmat, beleértve korlátozás nélkül az adatok vagy szoftvertörvények importálását és exportálását, valamint a személyes vagy személyes azonosítást lehetővé tevő információkra vonatkozó adatvédelmi törvényeket és szabályokat.

3.4 Kötelezettségek, korlátozások, megszorítások és az Engedélyezett tartalom tiltott használatai.

3.4.1 Másolatkészítés a dokumentációról. Készíthet másolatokat a dokumentációról, de legfeljebb annyit, amennyi ésszerű mértékben szükséges az Engedélyezett tartalom Ön általi Használatával kapcsolatos belső tájékoztatásokhoz.

3.4.2 Folytatólagos hozzáférés az Engedélyezett tartalomhoz. Az Engedélyezett tartalomhoz való folyamatos hozzáféréshez szükség lehet alkalmankénti internetkapcsolatra azért, hogy az Engedélyezett tartalmak átadhatók, aktiválhatók, szinkronizálhatók legyenek, illetve az Ön Engedélyezett tartalmakhoz való hozzáférésének engedélyezése, megújítása vagy érvényesítése céljából. Bizonyos esetekben az Ön által bizonyos Nyilvános médiába tervezett Engedélyezett betűkészletek megtekinthetők lesznek az Ön és olyan harmadik felek számára, akik hozzáférnek a Nyilvános médiához, vagy azt megtekintik, amennyiben Ön megszakítás nélküli Előfizetési csomagot tart fenn (beleértve az összes Előfizetési csomag díjának kifizetését, ha van ilyen).

3.4.3 A Szolgáltatásra visszamutató hivatkozások (linkback). Az ingyenes, egyéni Előfizetési csomagok vagy a fizetett Előfizetési csomagok Próbaideje magában foglalhat Engedélyezett tartalmat olyan kiegészítő linkback jelvénnyel vagy logóval, mely automatikusan rákerül minden, a Szolgáltatással betöltött oldalra, illetve adott márka elemi útmutatóival vagy kijelzési követelményeivel. Tilos a Szolgáltatáshoz visszacsatlakozó bármely előírt jelzés vagy logó eltávolítása vagy elhomályosítása, és Ön kötelezettséget vállal arra, hogy minden előírt jelzést és logót megjelenít, és minden, Önnek átadott vonatkozó márkaelem útmutatását követi.

3.4.4 Beemelt nyílt forráskódú komponensek. Előfordulhat, hogy az Engedélyezett tartalom egyes részei nyílt forráskódú szoftverkomponenseket és szoftverprogramokat használnak vagy tartalmaznak. Az ilyen Engedélyezett tartalom Ön általi Használatára az Engedélyezett tartalmat kísérő szerzői jogról vagy licencről szóló tájékoztatóban megnevezett bármely nyílt forráskódú licenc feltételei is vonatkozni fognak.

3.4.5 Meglévő értesítések megőrzése. Az Engedélyezett tartalomhoz járhatnak bizonyos tulajdonjogi értesítések, ideértve a szabadalmi jogról, szerzői jogról és védjegyről szóló értesítéseket. Ön köteles az Engedélyezett tartalmon vagy abban minden ilyen tulajdonjogi értesítést megőrizni abban a formában, ahogy azok átadásra kerültek (eltávolítás és változtatás nélkül).

3.4.6 Az Engedélyezett tartalom tiltott használatai. Hacsak az Engedélyezett tartalomban terjesztett vagy abban foglalt, bizonyos nyílt forráskódú komponensekre vonatkozó bármilyen nyílt forráskód licencfeltételei meg nem engedik, Önnek kifejezetten tilos:

(a) Az Engedélyezett tartalmat az Ön saját szerveréről vagy más önhosztoló lehetőség vagy szolgáltatás révén hosztolni;

(b) Bármely Engedélyezett tartalmat beemelni, csatolni az Ön Nyilvános médiájába vagy abban más módon terjeszteni, illetve az Engedélyezett tartalom bármely részének a Használatához való hozzáférését allicencbe bocsátani bárki számára, kivéve a jelen Kiegészítő feltételek 3.1. részében foglaltakat;

(c) Lehetővé tenni az Engedélyezett tartalom külső kimenetét az Ön Nyilvános médiájából vagy az Engedélyezett tartalom bármely részét önálló működésre vagy bármilyen más olyan módon átadni, mely lehetővé tenné mások számára az Engedélyezett tartalom Használatát az Ön Nyilvános médiáján kívül új tartalom létrehozására;

(d) Az Engedélyezett tartalom bármely részéhez bármilyen funkciót hozzáadni vagy azt más módon megváltoztatni, módosítani, adaptálni, fordítani, konvertálni, átdolgozni, abból Származtatott alkotásokat létrehozni vagy létrehozatni;

(e) A Szolgáltatás vagy Engedélyezett tartalom forráskódját visszabontani, visszafejteni, visszafordítani, vagy másféle felfedését megkísérelni, illetve a Szolgáltatásban vagy Engedélyezett tartalomban a szoftver védelmi mechanizmusokat feltörni, kijátszani vagy más módon megkerülni, kivéve, amennyiben az Ön székhelye szerinti joghatóság kifejezetten megtiltja az ilyen korlátozásokat, mely esetben Ön köteles előbb információt kérni az Adobe-tól. Ilyenkor saját belátásunk szerint vagy megadhatjuk Önnek a kért információkat, vagy ésszerű követelményeket támaszthatunk, beleértve az ésszerű díjakat is, a Szoftver vagy Engedélyezett tartalom Ön általi Használatára, hogy így biztosítsuk az Adobe és vagy a Licencszolgáltatók szellemi tulajdonjogainak védelmét az Engedélyezett tartalom kapcsán;

(f) Hitelbiztosítékot alapítani, átruházni, vagy az Engedélyezett tartalom Használatára vonatkozó jogai valamely részét más módon átadni;

(g) Megkísérelni az Engedélyezett tartalom másolását, áthelyezését vagy eltávolítását a helyéről vagy az Ön Számítástechnikai eszközén lévő fájlokból, ahová Mi telepítettük az ilyen Engedélyezett tartalmat, vagy megkísérelni az Engedélyezett tartalomhoz való hozzáférést vagy annak Használatát más módon, mint a Szolgáltatásra való közvetlen előfizetéssel és az általunk ilyen célokra megadott eszközök Használatával; valamint

(h) Lemásolni vagy terjeszteni az Engedélyezett tartalmat (kivéve az Engedélyezett betűtípusoknak a jelen Kiegészítő feltételek 3.1.1. szakasza szerint kifejezetten megengedett beágyazását az adott típusú Nyilvános médiába) a közös használatú megállapodásban való Használatra, például kereskedelmi nyomtató szolgáltató esetében.

3.4.7 A jelen kiegészítő feltételek teljesítése. Méltányos értesítési időt követően az Adobe kérheti Öntől a jelen Kiegészítő feltételek betartására vonatkozó nyilvántartást, Ön pedig kötelezi magát, hogy az ilyen nyilvántartást az Adobe rendelkezésére bocsátja a kérés kézhezvételét követő harminc (30) napon belül.

3.5 Jogok, melyeket Ön az Adobe-ra ruház az Ön által Elérhetővé tett Vásárlói betűkészletekre vonatkozólag. Előfordulhat, hogy Vásárlói betűkészletet bocsát az Adobe rendelkezésére a Szolgáltatáson, Engedélyezett tartalmon vagy Nyilvános médián keresztüli hosztolásra, Használatra, vagy azokkal kapcsolatban. Habár az Adobe nem tart igényt az Ön Vásárlói betűkészleteinek a tulajdonjogára, bizonyos jogokra szükségünk van Öntől ahhoz, hogy a kéréseit feldolgozhassuk és megkönnyítsük a Szolgáltatások Használatát Önnek vagy másoknak. Ennélfogva:

3.5.1 Az Adobe-nak Szoltáltatáson keresztüli hosztolásra átadott Vásárlói betűkészletekkel kapcsolatban Ön ezennel az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes és teljesen kifizetett engedélyt biztosít az Adobe számára a Vásárlói betűkészletekhez való hozzáférésre, azok használatára, másolására, szerkesztésére, adaptálására, lefordítására, újraformázására reprodukálására, közzétételére, átadására, terjesztésére, nyilvános bemutatására és nyilvános megjelenítésére, beleértve a nem kizárólagos, allicencbe adható jogot és licencet minden Szellemi tulajdonjoghoz, minden Vásárlói betűkészlethez és az azokba beágyazott tervekhez, hogy az Adobe alkalmazhassa rajtuk a saját vonalvékonyítási (hinting) és élvonal-simítási testre szabását, programon keresztüli kódolási szabályzatát és útmutatóit, homályosító, szegmentáló és redukáló eljárásait, algoritmusait és más folyamatait, valamint a Vásárlói betűkészlet módosításához és többféle formátumba konvertálásához szükséges vonatkozó forrásokhoz és dokumentációhoz (együttesen „Adobe Betűkészlet-optimalizálói”), hogy az Adobe a Szolgáltatáson keresztül ezeket használhassa, reprodukálhassa, megjeleníthesse, kiadhassa, hosztolhassa és terjeszthesse a Nyilvános médiával kapcsolatban; valamint

3.5.2 Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem kötött olyan szerződést vagy más megállapodást, amely megakadályozná, hogy a jelen Szakaszban megállapított jogokat az Adobe-nak megadhassa.

3.5.3 Habár a Szolgáltatáson való vagy azon keresztüli hosztolásra Adobe-nak átadott Vásárlói betűkészlethez való jogait fenntartja, Ön elismeri és elfogadja, hogy az Adobe által alkalmazott minden Adobe Betűkészlet-optimalizáló az Adobe tulajdonát képezi. A kétségek elkerülése érdekében az Adobe birtokolja az összes olyan Szellemi tulajdonjogot, amelyek az Adobe Betűkészlet-optimalizáláshoz és a Vásárlói betűkészletek többféle formátumra konvertálásával kapcsolatos, Adobe által végzett munkához kötődnek, hogy a Vásárlói betűkészleteket különféle környezetekben lehessen terjeszteni és Használni a Szolgáltatáson és azon keresztül.

3.5.4 A jelen Szakaszban Ön által Adobe-ra ruházott jogok ellenére Ön tudomásul veszi és elismeri, hogy az Adobe kompenzáció nélkül, szabadon felhasználhat bármilyen elképzelést, elvet, know-how-t vagy eljárást, amelyet Ön az Adobe rendelkezésére bocsát bármilyen céllal, és az Adobe a promóciós anyagaiban és weboldalán/weboldalain reklámozhatja azt a tényt, hogy Ön az Adobe ügyfele.

4. Egyéb jogok és kötelezettségek.

4.1 Támogatás. Műszaki támogatást csak a fizetett Előfizetési csomagok előfizetői kapnak az előfizetett szolgáltatás szintjének megfelelően. Műszaki támogatás nyújtása során előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel vagy a személyzetével, és hozzáférést kell kérnünk a rendszereihez vagy hálózatához. Ha az ilyen jellegű együttműködést és hozzáférést megtagadja Tőlünk, az korlátozhatja az Általunk Önnek nyújtható támogatás körét.

4.2 A szerződés felmondása.

4.2.1 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön allicencként kapta meg a bizonyos Engedélyezett tartalmak Használatára, valamint arra vonatkozó jogát és engedélyét, hogy az Engedélyezett tartalmakat egy Nyilvános médiába belefoglalja, hogy ezt az allicencet az Adobe a különböző tartalmi licencszolgáltatók engedélyeseként biztosította Önnek, továbbá hogy az ilyen Engedélyezett tartalmakhoz való joga az Adobe és a tartalmi licencszolgáltatók közötti bármely megállapodás folyamatos érvényre juttathatóságától és alkalmazhatóságától függ. Amennyiben az Adobe és Licencszolgáltatói közötti vonatkozó megegyezés lejár vagy azt felmondják, Ön elfogadja, hogy a továbbiakban esetleg nem áll jogában a Licencszolgáltató Engedélyezett tartalmait bármilyen attól eltérő módon Használni, mint ahogyan az a megegyezés lejáratát vagy felmondását megelőzőleg Használatban volt.

4.2.2 Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítéssel vagy anélkül, bármilyen okból kifolyólag, ideiglenesen vagy állandó hatállyal módosítsuk, felfüggesszük vagy megszüntessük a Szolgáltatást vagy a díját (vagy annak bármely részét), illetve az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, bármely Engedélyezett tartalomhoz vagy Szolgáltatási felülethez. Az Adobe nem tartozik felelősséggel Ön vagy más harmadik felek felé a Szolgáltatásnak, Engedélyezett tartalomnak vagy az Ön ezekhez való hozzáférésének korlátozásai, módosításai, felfüggesztése vagy megszüntetése miatt.

4.2.3 Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön Fiókját, illetve a Szolgáltatás és/vagy Engedélyezett tartalom Használatának jogát, ha Ön bármikor megszegi a jelen Kiegészítő feltételeket, nem tart fenn jól működő érvényes Fiókot, vagy elmulasztja az Előfizetési csomag szükséges díjának megfizetését.

4.2.4 Saját belátásunk szerint időlegesen vagy tartósan felfüggeszthetjük az Ön Fiókjának hozzáférését a Szolgáltatási felületekhez, ha az Adobe visszaélést, Szolgáltatásra benyújtott igények túlságos gyakoriságát vagy a Szolgáltatási felületeken keresztüli más túlzott Használatot állapít meg.

4.2.5 A Szolgáltatás vagy Engedélyezett tartalom működésébe való minden beavatkozási kísérlet – bármi módon történjen is – büntetőjogi szankciókat vonhat maga után, és vizsgálat és büntetőeljárás hatálya alá eshet.

4.3 Lemondás és visszatérítés.

4.3.1 Ha szeretné lemondani a Szolgáltatási Fiókját, az Ön kötelessége, hogy ezt megfelelően tegye. Bármikor lemondhatja a Szolgáltatási fiókját, ha bejelentkezik a Fiókja profiljába, és rákattint a további kérdések nélküli „fiók lemondása” lemondó hivatkozásra. A Fiók lemondására telefonon vagy e-mailben bejelentett igény nem tekinthető lemondásnak.

4.3.2 Ha Ön fizetett Előfizetési csomagra iratkozik fel, és lemondja a Fiókját vagy Előfizetési csomagját a következő fizetés esedékessé válásának napja előtt, akkor az Ön lemondása azonnal érvénybe lép, és Önnek nem számolunk fel több díjat.

4.3.3 Ha feliratkozik bármilyen olyan ingyenes vagy fizetett Előfizetési csomagra, melyhez ingyenes próbaidőszak jár, és később, de még az ingyenes próbaidőszak ideje alatt ezt felmondja, nem számolunk fel díjat.

4.3.4 Az előre kifizetett Előfizetési csomag lemondása, alacsonyabb szintre váltása vagy a más módosítása miatt pénzt nem fizetünk vissza. Az egyenlő bánásmód megvalósítása érdekében nem teszünk kivételt a Szolgáltatás visszatérítéssel és/vagy lemondással kapcsolatos irányelvei alól.

4.4 A megszüntetés vagy lemondás hatálya.

4.4.1 A Fiókjának megszüntetése után – akár Ön, akár Mi szüntettük meg a jelen Kiegészítő feltételek megsértése miatt – további értesítés nélkül lezárjuk az Ön Fiókját.

4.4.2 A Fiókjának vagy a Szolgáltatás Ön általi Használatának vagy hozzáférhetőségének megszüntetése vagy lemondása a Fiókjának azonnali deaktiválásával vagy törlésével jár, valamint a Fiókjában lévő összes tartalom elvesztésével és törlésével, beleértve a teljes Szolgáltatási konfigurációt és weboldal tervezési adatait, és a törlés után ez az információ nem állítható vagy nyerhető vissza.

4.4.3 A Fiókjának vagy előfizetésének megszüntetése vagy lejárata után lejár és azonnal esedékessé és fizetendővé válik az Adobe-nak járó összes pénzösszegre vonatkozó fizetési kötelezettség.

4.4.4 Ha bármilyen kérdése van a Szolgáltatást vagy a jelen Kiegészítő feltételeket illetően, kérjük, keresse a Szolgáltatás-támogatást a https://typekit.com/help oldalon.

5. Üzleti csomagok.

Ha Ön egy üzleti Előfizetési csomag (amint az a https://typekit.com/plans oldalon meghatározásra és megjelölésre került, és ha az adott Szolgáltatási jellemzők, funkciók, vagy az Engedélyezett tartalomhoz tartozó megjelölt kategóriák elérhetők az Ön Előfizetési csomagjában) szerint iratkozott fel a Szolgáltatásra, akkor az Ön felhasználási feltételei a fenti 1. szakasztól 4. szakaszig tartó részben, valamint a jelen 5. szakaszban találhatók, kivéve, ha különálló üzleti, vállalati vagy betűkészlet-kiadó és -engedélyező szerződést köt, vagy más hasonló okmányt ír alá az Adobe-val, mert akkor az ilyen megállapodás feltételei, beleértve bármely vonatkozó megrendelőlapot, felülírják a jelen Kiegészítő feltételeket.

5.1 Szolgáltatási megállapodás (Service Level Agreement, SLA). Minden üzleti Előfizetési csomagra külön vonatkoznak az alábbi feltétek:

5.1.1 Szolgáltatás elérhetősége. „Szolgáltatás elérhetősége” alatt értendő az az idő, amelyben a Szolgáltatás képes igényeket fogadni, feldolgozni és megválaszolni (százalékos mennyiség, a kiszámításához elosztják azon percek számát, melyekben a Szolgáltatás egy adott naptári hónapban elérhető, az adott naptári hónap összes percének számával), havi szinten méri a Pingdom megfigyelő szolgálat, és nem foglalja magában az Adobe által ütemezett Szolgáltatási karbantartás és vis major egyetlen esetét sem, mely alatt elemi károk, terrorizmus, sztrájk, tűz, árvíz, földrengés, kormányzati törvény, rendelet vagy megszorítás, szolgáltatásmegtagadásos támadások és más rosszhiszemű cselekmények, közüzemi meghibásodások vagy más olyan körülmények értendők, amelyek a Szolgáltatás elérhetetlenségét okozzák, és amelyekre az Adobe-nak nincs érdemleges befolyása.

5.1.2 Szolgáltatás elérhetőségi célkitűzése. Az Adobe megteszi az elvárható erőfeszítéseket annak biztosítására, hogy a szolgáltatás legalább a mért idő 99,9%-ában működjön havi szinten.

5.1.3 Garancia a Szolgáltatás elérhetőségére. Amennyiben Adobe egyik hónapban nem teljesíti a Szolgáltatás elérhetőségi célkitűzését az 5.1.2. szakaszban meghatározottak szerint, és Ön továbbra is teljesíti a jelen Kiegészítő feltételek által megszabott kötelezettségeit, akkor az ilyen hónap minden olyan napján, amikor a Szolgáltatás elérhetetlensége meghaladja a négy (4) órát folytatólagosan, Ön egy (1) napos szolgáltatás-jóváírásra válik jogosulttá, figyelembe véve a jelen 5. szakasz követelményeit a Fiókjára alkalmazva, az éppen aktuális Szolgáltatás-előfizetési időszak lezárásakor.

(a) A Szolgáltatás elérhetőségi célkitűzésének kiszámolásánál az Adobe csak akkor tekinti a Szolgáltatást „nem elérhetőnek”, ha Ön hibajegyet vagy -cédulát nyit a Szolgáltatás támogató csoportjánál a Szolgáltatás elérhetetlenségét követő három munkanapon belül.

(b) Ahhoz, hogy jóváírást szerezzen a Szolgáltatás elérhetőségi célkitűzéseinek be nem tartása miatt, ezt a jóváírást írásban kérnie kell legkésőbb az igény leadására okot adó Szolgáltatási elérhetetlenség hónapját követő hónapban.

(c) Amennyiben ellentmondás lépne fel az Ön és az Adobe nyilvántartásában található adatok között, az Adobe nyilvántartásában szereplő adatok az érvényesek.

(d) A jelen Szakaszban felajánlott Szolgáltatási jóváírás az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat a Szolgáltatás minden kiesése, illetve az Adobe azon mulasztása miatt, hogy nem tudta megtartani a Szolgáltatás elérhetőségi célkitűzését. Bármely fel nem használt Szolgáltatási jóváírás lejár a Szolgáltatás vagy az Ön Előfizetési csomagjára vonatkozó megállapodás megszüntetésével.

(e) A Szolgáltatás elérhetetlenségének, leállásának vagy más problémáknak a jelentéséhez küldjön e-mailt a Szolgáltatás-támogatás címére, melyet az Ön adott Előfizetési csomagjával kapott, vagy a következő címre: support@typekit.com. Az üzenetében szerepelni kell a probléma leírásának, és meg kell határoznia a leállás vagy elérhetetlenség napját és idejét, és tartalmazhatja a vonatkozó Pingdom weboldal megfigyelésének jelentésére mutató URL-t, ha van ilyen.

6. Typekit Vállalati csomagok

Ha Ön a Typekit vállalati csomag Előfizetési csomag (amint az a https://typekit.com/plans/enterprise oldalon meghatározásra és megjelölésre került, és ha az adott Szolgáltatási jellemzők, funkciók, vagy az Engedélyezett tartalomhoz tartozó megjelölt kategóriák elérhetők az Ön Előfizetési csomagjában) szerint iratkozott fel Szolgáltatásra, akkor az Ön felhasználási feltételei a fenti 1. szakasztól az 5. szakaszig tartó részben, valamint a jelen 6. szakaszban találhatók, kivéve, ha különálló üzleti, vállalati vagy betűkészlet-kiadó és -engedélyező szerződést köt, vagy más hasonló okmányt ír alá az Adobe-val, akkor az ilyen megállapodás feltételei, beleértve bármely vonatkozó megrendelőlapot, felülírják a jelen Kiegészítő feltételeket. A tisztázás érdekében leszögezzük, hogy a Typekit vállalati csomag Előfizetési csomagok eltérnek és elkülönülnek az egyéb vállalati csomag ajánlatoktól, beleértve bármely Creative Cloud vállalati csomagot is, amelyet az Ön számára további vagy eltérő engedélyezési és árazási feltételek mellett ajánlhatunk vagy bocsáthatunk rendelkezésre.

6.1 Az Adobe kijelenti, szavatolja, és kötelezettséget vállal arra, hogy legjobb tudomása szerint (a) birtokolja az Engedélyezett betűkészletet, az Engedélyezett tartalmat vagy az ezekhez való jogokat; valamint (b) a Szolgáltatásról való gondoskodása (ideértve a Szolgáltatás használóinak Adobe által átadott licenceket) (i) nem sért semmilyen harmadik féllel kötött megállapodást, (ii) nem sérti a Szellemi tulajdonjogot vagy más tulajdonjogokat vagy bármely harmadik fél nyilvánossághoz vagy magánélethez való jogát, (iii) nem sérti a vonatkozó jogszabályokat, törvényeket, rendeleteket vagy szabályozásokat, illetve (iv) nem okozza bármilyen szoftvervírus vagy más olyan számítógépes kód, fájl vagy program terjesztését, mely megszakítja, elpusztítja vagy korlátozza bármely számítógépes szoftver vagy hardver vagy telekommunikációs eszköz működését.

6.2 Az Adobe vállalkozási szintű VIP támogatást nyújt, mely magában foglalja a problémák munkaidőn belüli elsőbbségi kezelését e-mailen vagy telefonon keresztül.

6.3 A 3.5.4. szakaszban foglalt nyilvánossággal kapcsolatos feltételek ellenére az Adobe nem reklámozza a promóciós anyagaiban vagy weboldalán/weboldalain az Ön előzetes engedélye nélkül, hogy az Adobe ügyfele.

7. Meghatározások.

A nagykezdőbetűs kifejezések a jelen Kiegészítő feltételekben az alábbi jelentéssel bírnak. Az itt máshogy meg nem határozott nagy kezdőbetűs kifejezések a www.adobe.com/go/terms_hu oldalon, az Általános szerződéses feltételekben található meghatározások szerint értelmezendők.

7.1Fiók” alatt az a fiók értendő (ideértve bármely Adobe azonosítót és felhasználói profilt), melyet Ön hozott létre, mikor először regisztrált a Szolgáltatásra, beleértve bármilyen egyedi kulcsot vagy azonosítót, melyet az Adobe Önnek adott, vagy más módon használ arra, hogy társítsa Önt a fiókjával.

7.2 Adobe”, Mi” „Minket” „Tőlünk”, valamint az többes szám második személyű személyes névmás ragozott alakjai alatt, amennyiben a jelen szerződést az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Mexikóban való tartózkodása során köti meg, az Adobe Systems Incorporated, Delaware államban bejegyzett társaság értendő, melynek címe: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110; más esetekben az Adobe Systems Software Ireland Limited társaságra vonatkozik, melynek címe: 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írország.

7.3Ügynökség” alatt olyan magánszemély vagy kereskedelmi vállalkozás értendő, mely web- vagy grafikai tervezést, hirdetést, marketinget vagy más hasonló szolgáltatásokat ajánl a vásárlóinak vagy ügyfeleinek, és amely szolgáltatások magukban foglalják a Nyilvános média létrehozását és/vagy fenntartását.

7.4Vásárlói betűkészletek” alatt olyan betűkészletek és/vagy betűcsaládok értendők, melyeknek a használatát a Szolgáltatáson keresztül harmadik fél közvetlenül engedélyezte külön Önnek a jelen Szerződés értelmében.

7.5Számítástechnikai eszköz” alatt olyan, ajánlott operációs rendszerrel, hardverrel vagy más konfigurációval rendelkező virtuális vagy fizikai eszköz vagy Belső hálózat értendő (pl. magán, saját tulajdonban lévő hálózati forrás, mely csak az Ön egyéni munkavállalói vagy alvállalkozói számára érhető el, és határozottan kizárja az Internetet vagy más, a nyilvánosság számára nyitott hálózati közösséget), amely információt fogad, és egy meghatározott eredmény elérése érdekében az utasítások sorrendjének megfelelően kezeli, beleértve, de nem kizárólag, az asztali számítógépeket, laptopokat, táblagépeket, mobiltelefonokat, telekommunikációs eszközöket, Internethez csatlakoztatott eszközöket, valamint a termelő, szórakoztató vagy más szoftver alkalmazások széles skáláját működtetni képes hardver termékeket.

7.6Származtatott alkotás(ok)” alatt az Engedélyezett tartalmon alapuló vagy abból származtatott bináris adat értendő (ideértve az Engedélyezett szoftver bármely részét), mely lehet bármilyen átdolgozható, átalakítható vagy adaptálható formában, ideértve, de nem kizárólag a bármilyen formátumú bináris adatokat, melybe az Engedélyezett tartalom konvertálható.

7.7Dokumentáció” alatt értendők a magyarázó írásbeli anyagok és fájlok, illetve az Engedélyezett tartalmat kísérő vagy kiadott, az Adobe által az Ön számára más módon elérhetővé tett felhasználói dokumentumok, melyek az Szolgáltatás Ön általi Használatával kapcsolatosak.

7.8Készlet” alatt értendő az a számítógéppel, hálózattal vagy más médiummal kompatibilis szoftvercsomag, melyet Ön hozott létre a Szolgáltatáson keresztül, az Ön preferált beállításait, Engedélyezett Betűkészletre vonatkozó választásait, valamint a formátumokat, stíluslapokat és más szoftverkódokat tartalmazza minden JavaScripttel együtt, mely a Szolgáltatáson keresztül esetlegesen átadásra kerül a megfelelő Kiadó és az egyes Készletek becsomagolására és azonosítására, valamint az Engedélyezett betűkészlet kezelésére és Használatának nyomon követésére a Nyilvános médiával kapcsolatosan.

7.9Licencszolgáltató(k) alatt olyan harmadik fél/felek értendő(k), aki bármely olyan Engedélyezett tartalomhoz licencet adott az Adobe-nak, melyet az Adobe az Ön Használatára elérhetővé tesz.

7.10Engedélyezett tartalom az Engedélyezett betűkészleteket, Engedélyezett szoftvereket és a Szolgáltatást, a Szolgáltatás felületeit, valamint a Szolgáltatási felület vezérjeleit jelenti.

7.11Engedélyezett betűkészletek” alatt olyan betűkészletek és/vagy betűcsaládok értendők, melyeknek a Szolgáltatáson keresztüli használatát az Adobe engedélyezte Önnek a jelen Kiegészítő feltételek értelmében.

7.12Engedélyezett szoftver” alatt a Szolgáltatás és minden olyan szoftver értendő, mellyel a jelen Szerződést átadták, ideértve korlátozás nélkül bármilyen, az Engedélyezett betűkészletet tartalmazó szoftverfájlt és bármely szkriptet, szkriptelési logikát vagy más kódot, melyet a Szolgáltatáson belül használnak vagy becsomagolnak a Typekit Desktoppal, vagy melyet beágyaztak exportált fájlformátumokba (valamint az előbbiek bármely Frissítése és Bővítése vagy Dokumentációja), melyet az Adobe elérhetővé tesz az Ön számára a Szolgáltatáson keresztül, hogy lehetővé tegye az Ön számára a hozzáférést az Engedélyezett tartalomhoz, valamint annak fogadását.

7.13Számítástechnikai eszközök engedélyezett száma” azon Számítástechnikai eszközök maximálás számát jelenti, melyre telepíthető a Typekit Desktop (ideértve az Ön adott Előfizetési csomagja által megengedett egyidejű Használat számát vagy előfordulásait), és amelyről a Szolgáltatások elérhetők.

7.14Kiadó” alatt az a személy vagy egyén értendő (Ön vagy az Ön ügyfele vagy vásárlója, akinek a nevében Ön eljárhat), aki a Nyilvános médián megjelenő tartalmat – az Engedélyezett tartalom kivételével – birtokolja, vagy irányítása alatt tartja.

7.15Nyilvános dokumentum(ok)” alatt értendők az olyan digitális dokumentumok (pl. Word, PDF, EPUB stb.) minden nyilvánosan terjesztett formája, melyek Engedélyezett betűkészletet Használnak, akár beágyazott, akár nem, ideértve azokat az eseteket is, ha mindez megjelenítés, vagy a Nyilvános dokumentumhoz hozzáférő egyének általi megtekintés vagy fogyasztása céljából történik.

7.16Nyilvános média” alatt értendő bármely Nyilvános dokumentum vagy Nyilvános weboldal külön és együttesen is.

7.17Nyilvános weboldal” alatt olyan weboldalak, weblapok vagy weblaptartalom értendők külön-külön, melyeket Ön tervez, fejleszt vagy létrehoz, és melyeket kiadnak, és melyek az Engedélyezett betűkészletet a Typekit Web Használatával integrálják, nyilvánosan megjelenítik, illetve ahhoz hozzáférnek.

7.18Viszonteladói platform” alatt értendő minden olyan szolgáltatás, mely lehetővé teszi a vásárlói vagy ügyfelei számára, hogy betűkészletet válasszanak a weboldaluk vagy más termékük számára, melyet a nevükben szolgáltat (pl.: blogkészítő platformok, közösségi oldalak profiljai stb.)

7.19Szolgáltatás(ok)” alatt értendő a www.typekit.com oldalról elérhető Typekit szolgáltatási weboldal, ideértve a Typekit Desktop, Typekit Web és az összes többi szolgáltatást, funkciót vagy tartalmat, melyek a Typekit szolgáltatási weboldaláról, abban vagy azon keresztül érhetők el.

7.20Szolgáltatási felület(ek) alatt értendő bármely plugin vagy alkalmazási felület, melyet a Szolgáltatástól vagy azon keresztül kapott, és mely lehetővé teszi, hogy Ön számítógépes programon keresztül hozzáférjen a Szolgáltatás funkcionalitásához, valamint hogy megnézze az Engedélyezett tartalom nyomtatási képét, vagy más módon létrehozzon, konfiguráljon, módosítson vagy kiadjon Készleteket, és betűkészletekre vonatkozó metaadatokat olvasson ki a Szolgáltatás betűkészlet-könyvtárában.

7.21Előfizetési csomag(ok) alatt értendő minden egyes Szolgáltatási előfizetési csomag opció, ideértve a Próbákat, valamint bármely vonatkozó Használati feltétel, engedmény, korlátozás, megszorítás és díjtáblázat, mely a https://typekit.com/plans oldalon minden egyes előfizetési tervvel kapcsolatban leírásra került, és amelyek hivatkozással a jelen Kiegészítő feltételek részét képezik.

7.22Typekit Desktop alatt értendők az Adobe szoftvernek az Ön Számítástechnikai eszközére való letöltése vagy telepítése során elérhetővé tett Szolgáltatás azon jellemzői, melyek elősegítik a Szolgáltatás vagy Engedélyezett tartalom Ön általi hozzáférését vagy Használatát asztali kiadványszerkesztés céljából (pl. Nyilvános dokumentumok létrehozására).

7.23Typekit Web alatt értendők a Szolgáltatás azon jellemzői, melyek elősegítik a Szolgáltatás vagy Engedélyezett tartalom Ön általi hozzáférését vagy Használatát (ideértve az Engedélyezett betűtípusok webformátumú verzióit) Nyilvános weboldalak létrehozása céljából.

7.24Frissítések és Bővítések alatt értendő bármely frissítés, átdolgozás, módosítás vagy kiegészítés, melyet az Adobe bármikor végezhet, telepíthet vagy átadhat Önnek, hogy bővítse, fokozza, vagy kiemelje a Szolgáltatást, amennyiben ezt külön feltételek nem szabályozzák. Az Adobe nem tartozik semmiféle felelősséggel Önnek az ilyen változásokért.

7.25Használ”, „Használás vagy Használat”, illetve ezek toldalékos alakjai alatt értendő minden olyan alkalom, mikor Ön használja a Szolgáltatást az Engedélyezett tartalom letöltésével, integrációjával, hozzáférésével, szinkronizálásával, használatával vagy megjelenítésével kapcsolatban.

7.26 Az „Ön” és „Öné”, illetve ezek toldalékos alakjai alatt értendő bármely olyan személy, egyén vagy Ügynökség mely a Nyilvános médiával kapcsolatban a saját, illetve az ügyfelei vagy vásárlói nevében Fiókot Használ a Szolgáltatás elérésére.

Typekit Desktop EULA and SaaS TOU-hu_HU-20141806