Adobe Általános Használati feltételek

Kiadás dátuma: 2024. február 17. Hatályba lépés: 2024. február 17.

A jelen Általános Használati Feltételek helyettesítik és hatályon kívül helyezik az összes korábbi verziót.

A viták rendezésére a 14. szakaszban (Vitarendezés, csoportos keresetről való lemondás, választottbírósági megállapodás) található kötelező választottbírósági rendelkezés és csoportos keresetről való lemondás az irányadó. Kérjük, olvassa el őket figyelmesen. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel (az alábbiakban meghatározottak szerint), beleértve a kötelező választottbírósági rendelkezést (ha nem mondott le az itt megengedett módon) és a csoportos keresetről való lemondást, kérjük, ne használja a szolgáltatásokat vagy a szoftvereket.

A jelen Általános Használati Feltételek („Általános Feltételek”) a vonatkozó Kiegészítő Feltételekkel együtt (lásd a lenti 1.2-es paragrafust) (együttesen a „Feltételek”) érvényesek a webhelyünk, a webalapú alkalmazások és termékek, az ügyféltámogatás, a beszélgetési fórumaink vagy egyéb interaktív felületeink és szolgáltatásaink, valamint az olyan szolgáltatásaink, mint például a Creative Cloud (együttesen a „Szolgáltatások”) telepítésére és használatára és a Szolgáltatások részeként biztosított szoftver, valamint bármilyen alkalmazás (beleértve korlátozás nélkül a mobil- és asztali alkalmazásokat is), Mintafájl vagy Tartalomfájl, szkript, forráskód, utasítás és kapcsolódó dokumentáció (együttesen a „Szoftver”) használatára és elérésére. Ha elfogadta az előfizetési és lemondási feltételeket (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), akkor ezeket a feltételeket szintén a Feltételek részének kell tekinteni. Ha a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket az Adobe Value Incentive Plan („VIP”) programján keresztül használja és éri el, akkor az előfizetési és lemondási feltételek nem vonatkoznak Önre, de a Feltételek fennmaradó része irányadó a Szolgáltatások és Szoftver használatára és elérésére vonatkozóan. Amennyiben bizonyos Szolgáltatásokra és Szoftverekre vonatkozóan Ön külön szerződést kötött az Adobe vállalattal, és annak feltételei és a jelen feltételek között ellentmondás van, úgy az előbbi Feltételeit kell alkalmazni. 

A Szolgáltatások vagy a Szoftverek használatával Ön kijelenti, hogy betöltötte a feltételek elfogadásához szükséges életkort, vagy hanem, akkor szülői vagy gondviselői beleegyezéssel rendelkezik a feltételek elfogadásához.

Be kell töltenie a 13. életévét az egyéni Adobe ID-azonosító regisztrálásához. Az általános és középiskolai oktatásra vonatkozó megnevezett felhasználói ajánlásban résztvevő iskolák 13 éven aluli gyermeknek is adhatnak vállalati szintű Adobe ID-azonosítót, de csak a K-12 (Alap- És Középfokú) és a Felsőfokú Oktatásban Résztvevő Tanulók Adataira Vonatkozó Kiegészítő Feltételeknek (http://www.adobe.com/go/primary-secondary-terms_hu) megfelelően.

1. Az Ön szerződése az Adobe vállalattal.

1.1 A jogválasztás és az ajánlatkérő. Ha Ön észak-amerikai (beleértve az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát, Mexikót, az Egyesült Államok területeit és tulajdonait és az Egyesült Államok katonai bázisait, bárhol legyenek) lakos, akkor az Adobe Inc. vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, amely egy egyesült államokbeli vállalat, és a Feltételeket az egyesült államokbeli Kalifornia állam törvényei szabályozzák, és azok szerint kell elemezni és értelmezni. Ha Ön Észak-Amerikán kívül rendelkezik lakóhellyel, Ön az Adobe Systems Software Ireland Limited vállalattal áll kapcsolatban, és a Feltételekre Írország törvényei az irányadók, és azokat Írország törvényei szerint kell elemezni és értelmezni, kivéve, ha a helyi törvények ezt kizárják. Az ausztráliai ügyfelek esetében az Adobe Systems Software Ireland Limited jár el az Adobe Systems Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként, és a jelen szerződést az Adobe Systems Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként írja alá. A helyi törvények alapján Önt további jogok illethetik meg. Nem törekszünk e jogok korlátozására, ha azt jogszabály tiltja. A Feltételek tekintetében az „Adobe”, a „minket”, a „mi”, és a „miénk” kifejezés az Adobe Inc., az Adobe Systems Software Ireland Limited vagy az Adobe Systems Pty Ltd. szervezetre utal.

1.2 Kiegészítő feltételek. Szolgáltatásainkat és Szoftvereinket nem értékesítjük, hanem licenceljük Önnek, és azokra az alábbi egy vagy több feltétel is vonatkozhat („Kiegészítő Feltételek”). Ha az Általános Feltételek és a Kiegészítő Feltételek között ellentmondás van, a Kiegészítő Feltételeket kell alkalmazni az adott Szolgáltatásokra vagy Szoftverekre vonatkozóan. A Kiegészítő Feltételek az alábbi 1.5 szakaszban (Feltételek frissítése) leírtak szerint változhatnak.

1.3 Vállalati felhasználók. Ha „Jogosultságot” (amely a Szolgáltatások és a Szoftverek használatának, elérésének és fogyasztásának joga) kap egy szervezettől vagy csoporttól, ideértve, de nem kizárólag a vállalkozásokat vagy bármely más kereskedelmi szervezetet, kormányzati szervet, nonprofit szervezetet vagy oktatási intézményt (mindegyik egy „Vállalkozás”) az Adobe egyik üzleti csomagján keresztül (például a Creative Cloud csapatok számára, a Creative Cloud nagyvállalatok számára vagy a Document Cloud), akkor (A) Ön az ilyen Vállalkozás „Vállalati felhasználója”; (B) az ilyen Jogosultsághoz társított Adobe-profilja egy „Vállalati profil”; és (C) a Feltételekben az „Önre” történő hivatkozás az ilyen Vállalkozást jelenti. Ha Ön Vállalati felhasználó, akkor beleegyezik abba, hogy az ilyen Vállalkozástól kapott Jogosultságok megszerzése miatt (1) az Adobe biztosíthatja az ilyen Vállalkozások számára az Ön Vállalati profiljára és az abban található összes Tartalomra vonatkozóan a hozzáférés, használat, eltávolítás, megőrzés és ellenőrzés lehetőségét függetlenül attól, hogy a Feltételek legutóbbi frissítése után lettek-e feltöltve vagy importálva; (2) a Szolgáltatások és a Szoftverek használatát az ilyen Vállalkozás és az Adobe közötti szerződés szabályozza; és (3) Az Adobe megadhatja az Ön személyes adatait az ilyen Vállalkozás számára. Az ingyenes Jogosultságokhoz („Ingyenes szolgáltatások”) való hozzáférés a Vállalat Admin Console-jához hozzáadott felhasználók számára biztosítható (az 1.2. szakaszban meghatározott Vállalati ügyfelekre vonatkozó kiegészítő feltételek szerint), és az ilyen felhasználók Vállalati felhasználóknak minősülnek. Ha Ön olyan Vállalati felhasználó, amely több Vállalkozástól kapott Jogosultságokat, akkor külön Vállalati profiljai lehetnek társítva az egyes Vállalkozásokhoz. Vállalati felhasználóként különböző megállapodások vagy kötelezettségek lehetnek érvényben Ön és egy Vállalkozás között, amelyek befolyásolhatják az Ön Vállalati profilját vagy a Tartalmait. Az Adobe nem felelős az ilyen megállapodások vagy kötelezettségek Ön általi megsértéséért. Ha nem kapott Jogosultságokat egy Vállalkozástól (például előfizetett egy Creative Cloud egyéni verzió csomagra, és ennek alapján kapott Jogosultságokat), akkor (a) Ön egy „Egyéni felhasználó”; (b) Adobe-profilja egy egyéni profil; (c) az egyéni fiókjában vagy egyéni profiljában az összes Tartalom felett kizárólagos hozzáféréssel és ellenőrzéssel rendelkezik (kivéve, ha az Adatvédelmi irányelvek másként nem rendelkeznek); és (d) a Feltételekben minden hivatkozás „Önre” mint egyénre vonatkozik. Ha a Jogosultságokat egy egyéni csomagon és egy Vállalkozáson keresztül kapja, akkor Egyéni felhasználó és Vállalati felhasználó is egyben. Ön Egyéni felhasználó, amikor az egyéni csomagon keresztül megszerzett Jogosultságokat használja, és Vállalati felhasználó, amikor egy Vállalkozáson keresztül megszerzett Jogosultságokat használ.

1.4 Üzleti e-mail-tartományok. Egyéni vagy Vállalati felhasználóként létrehozhat egy Adobe-fiókot olyan egy e-mail-címmel, amelyet egy Vállalkozás biztosított vagy osztott ki Önnek (például munkahelyi e-mail-cím). Ha a Vállalkozás közvetlen kapcsolatot létesít velünk, akkor érdemes hozzáadnia a fiókját az ilyen kapcsolathoz. Ha ez megtörténik, akkor a Vállalkozás, a Vállalkozástól vagy tőlünk kapott előzetes értesítéssel, beviheti a fiókját a Vállalkozás fiókjába. Ez azt jelenti, hogy a Vállalkozás (A) hozzáférhet a fiókhoz; (B) átveheti az irányítást a fiók és a benne lévő Tartalom felett, függetlenül attól, hogy azokat a Feltételek legutóbbi frissítésének dátuma előtt vagy után tárolták el, töltötték fel vagy importálták; és (C) javasolja az ilyen fiókhoz társított nem Üzleti tartalmak átvitelét egy olyan fiókba, amely egy, a Vállalkozáshoz nem kötődő e-mail-címet használ. Ön mint olyan Egyéni felhasználó, akinek Adobe-fiókja egy Vállalkozáshoz vagy Üzleti felhasználóhoz van hozzárendelve, tudomásul veszi, hogy az Adobe az Ön személyes adatait átadhatja az ilyen Vállalkozásnak (beleértve az egyértelműség kedvéért az Ön adatainak megosztását a Vállalkozás adminisztrátorával), például az Ön nevét, e-mail-címét és jogosultsági adatait. Ha nem akarja, hogy egy Vállalkozás elérhessen, használhasson, eltávolíthasson, megőrizhessen vagy ellenőrizhessen egy fiókot vagy profilt, akkor ne használjon üzleti e-mail-címet azzal a fiókkal. A tartalom tárolásáról és az ahhoz való hozzáférésről, illetve a fiókjához társított e-mail-cím megváltoztatásának módjáról itt talál információkat: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_hu. Az Adobe megoszthatja a Vállalkozásra vonatkozó információkat, például a rendszergazda nevét és e-mail-címét egy Vállalati felhasználóval.

1.5 A Feltételek frissítése. Időről időre változtathatunk a Feltételeken, és ha megtesszük, értesítjük Önt a Feltételek tetején található dátum módosításával, és bizonyos esetekben külön értesítést küldhetünk Önnek. Az Adobe további értesítés nélkül nem fog olyan változtatásokat eszközölni, amelyek további díjak vagy költségek kivetését eredményezik. Bármely ilyen módosítás nem vonatkozik az Ön és az Adobe közötti olyan vitákra, amelyek az ilyen módosításokat tartalmazó módosított Feltételek közzétételének időpontját megelőzően, vagy a Feltételek egyébként történő hatályba lépését megelőzően keletkeztek. Rendszeresen nézze át a Feltételeket. Eltérő értesítés hiányában a módosított Feltételek azonnal hatályba lépnek, és a Szolgáltatások és Szoftverek további használatával megerősíti, hogy elfogadja a módosításokat. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, akkor abba kell hagynia Szolgáltatások és Szoftverek használatát, és adott esetben le kell mondania az előfizetést.

2. Adatvédelem.

2.1 Adatvédelem. Ha bővebben szeretne olvasni arról, hogy miként gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg vagy használjuk fel más módon az Ön adatait és a Szolgáltatásaink és Szoftvereink Ön általi használatára vonatkozó adatokat, akkor kérjük, tekintse meg Adatvédelmi irányelveinket (http://www.adobe.com/go/privacy_hu). Az információs beállításokat itt kezelheti: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2 Hozzáférésünk az Ön Tartalmához. Automatizált és manuális módszerekkel is hozzáférhetünk, megtekinthetjük vagy meghallgathatjuk az Ön Tartalmait (az alábbi 4.1. (Tartalom) szakaszban meghatározottak szerint), de csak korlátozott módon és csak a törvény által megengedett módon. A Szolgáltatások és a Szoftverek működtetéséhez például szükségünk lehet az Ön Tartalmainak elérésére, megtekintésére vagy meghallgatására a következő esetekben: (A) támogatással kapcsolatos kérdések vagy visszajelzések megválaszolása; (B) csalás, biztonsági kockázat, jogi vagy technikai problémák felismerése, megelőzése vagy más módon történő kezelése; és (C) a jelen szerződéses Feltételek érvényre juttatása, ahogyan azt az alábbi 4.1. szakasz részletesen meghatározza. Automatizált rendszereink elemezhetik az Ön Tartalmát és a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket (az alábbi 3.10. szakaszban (Creative Cloud vásárlói betűkészletek) meghatározottak szerint) olyan technikák alkalmazásával, mint a gépi tanulás, annak érdekében, hogy javítsuk szolgáltatásainkat és szoftvereinket, valamint a felhasználói élményt. Itt találhat információt arról, hogy az Adobe hogyan használja a gépi tanulást: http://www.adobe.com/go/machine_learning_hu.

2.3 Adatvédelmi megállapodások. Egyes országokban a törvények megkövetelik, hogy adatvédelmi megállapodást kössünk Önnel, ha a Szolgáltatásaink és Szoftvereink részeként az Ön Személyes adatait (a vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint) kezeljük. Ezek a megállapodások az európai uniós adatfeldolgozási megállapodás vagy adatvédelmi feltételek, amelyek a következő helyeken találhatók meg:

(A) Az Európai Unió („EU”) Adatfeldolgozási Megállapodása (vagy „DPA”). A DPA feltételei akkor alkalmazandók, ha Ön az Európai Gazdasági Térség („EGT”) és az Egyesült Királyság országaiban élő személyektől gyűjtött Személyes adatokat (a DPA-ban meghatározottak szerint) szolgáltat, és ha Ön „Adatkezelőnek”, az Adobe pedig „Adatfeldolgozónak” minősül az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) vagy az Egyesült Királyságnak az EU-ból való kilépésével kapcsolatos, a GDPR-t felváltó bármely más rendelet értelmében. A DPA feltételek megtalálhatók itt: www.adobe.com/go/tou-dpa_hu.

(B) Adatvédelmi Feltételek. Az Adatvédelmi Feltételek akkor alkalmazandók, ha Ön az EGT-n és az Egyesült Királyságon kívüli személyektől gyűjtött személyes adatokat (az Adatvédelmi Feltételekben meghatározottak szerint) ad meg, és ha az Adobe ezeket az adatokat (az Adatvédelmi Feltételekben meghatározottak szerint) az Ön utasítására és az Ön nevében kezeli. Az Adatvédelmi Feltételek megtalálhatók itt: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_hu.

2.4 Érzékeny személyes adatok. Ön vállalja, hogy nem gyűjt, dolgoz fel vagy tárol érzékeny személyes adatokat (az alábbiakban meghatározottak szerint) a Szolgáltatások és a Szoftverek használatával, kivéve (A) az Adobe által közvetlenül engedélyezett, (B) a Szolgáltatások és a Szoftverek működése által indokolt vagy (C) a Kiegészítő Feltételek által szabályozott eseteket. Ön vállalja, hogy nem továbbít, nem hoz nyilvánosságra és nem tesz elérhetővé érzékeny személyes adatokat az Adobe vagy az Adobe külső félnek minősülő szolgáltatói számára. Az „érzékeny személyes adatok” az egyén pénzügyi adatai, az egyén szexuális viselkedésére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, orvosi vagy egészségügyi információi, amelyek bármilyen egészségügyi adatvédelmi törvény szerint védettek, biometriai adatai, a gyermekek személyes adatai, amelyek bármely gyermekekre vonatkozó adatvédelmi törvény (például az Egyesült Államok gyermekekre vonatkozó online adatvédelmi törvénye („COPPA”)) szerint védettek, valamint az ehhez a kifejezéshez vagy bármely hasonló kifejezéshez (például „érzékeny személyes információk” vagy a „személyes adatok speciális kategóriái”) tartozó további adattípusok az alkalmazandó adatvédelmi vagy a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó törvények szerint. Ha Ön Vállalkozás, beleegyezik abba is, hogy a Vállalati Felhasználók betartsák a jelen 2.4 (Érzékeny személyes adatok) szakasz előírásait.

2.5 Személyes adatok továbbítása. Információkat dolgozunk fel és tárolunk az Egyesült Államokban és más országokban. Szolgáltatásaink és Szoftvereink használatával Ön beleegyezik abba, hogy felhatalmazza az Adobe vállalatot személyes adatainak átvitelére a nemzeti határokon átnyúlóan és más országokba, ahol az Adobe és partnerei működnek.

3. A Szolgáltatások és a Szoftver használata.

3.1 Licenc. A Feltételeknek és az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelésre is figyelemmel, ezennel nem kizárólagos, korlátozott, visszavonható jogot biztosítunk Önnek (az itt meghatározottak szerint) az Ön számára az általunk elérhetővé tett és a tőlünk licencelt Szolgáltatások és Szoftverek telepítésére, elérésére és használatára. Minden licencet csak egy (1) személy használhat fel, és nem osztható meg. A licenc időtartamának lejártával a licenc(ek) lejár(nak) a megrendelési dokumentumokban vagy az Előfizetési és lemondási feltételekben meghatározottak szerint. A Szolgáltatások és a Szoftverek verziója, amely a megújításkor elérhető, eltérhet azoktól a verzióktól, amelyek elérhetők voltak, amikor az Adobe vállalattól először vásárolta meg licencét. A Szolgáltatások és Szoftverek Adobe által támogatott verziói itt találhatók: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_hu. Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatások és a Szoftverek használatával, az azokhoz való hozzáféréssel vagy licencelésükkel kapcsolatos döntése nem függ a jövőbeli funkciók vagy szolgáltatások szállításától, vagy nem függ semmilyen, a jövőbeli funkciókkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos szóbeli vagy írásbeli hozzászólástól.

3.2 Adobe szellemi tulajdonjog. Az Adobe (és adott esetben licencszolgáltatóink) a Szolgáltatásokhoz és Szoftverekhez kapcsolódó minden jog, cím és érdek kizárólagos tulajdonosa. A jelen Feltételekben foglaltak kivételével nem adunk Önnek semmilyen jogot a Szolgáltatások vagy a Szoftverek elemeihez kapcsolódó szabadalmakra, szerzői jogokra, üzleti titkokra, védjegyekre vagy egyéb jogokra vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy nem használhatja kereskedelmi neveinket, védjegyeinket, szolgáltatási védjegyeinket vagy logóinkat olyan termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, amely nem a miénk, vagy olyan módon, amely félreértést okozhat. Fenntartunk minden, a jelen Feltételek által nem szabályozott jogot. 

3.3 Tárolás. Javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot máshová a Tartalmairól és a Creative Cloud vásárlói betűkészleteiről, még akkor is, ha a Szolgáltatások tárhelyet is nyújtanak, és ezt a funkciót a vonatkozó Szolgáltatások engedélyezik. Észszerű mértékben technikailag korlátozhatjuk a fájlméretet, a tárhelyet, vagy a feldolgozási kapacitást, illetve egyéb jellemzők korlátozását állapíthatjuk meg. Ha Ön túllépi a felhasználói fiókjához rendelt tárhelyet, felfüggeszthetjük a Szolgáltatások üzemeltetését. A Licencidőszak végén kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy Ön átvihesse a Tartalmait a Szolgáltatásból. Az átvitelt a licencidőszak megszüntetésének vagy lejáratának dátumától számított harminc (30) napon belül kell teljesíteni. Fenntartjuk a jogot, hogy töröljük az Ön Tartalmait ennek a 30 napos átviteli időszaknak a végén. A licenc lejárta előtt töltse le a Tartalmakat, amelyeket a Szolgáltatásokban tárolt.

3.4 A felhasználó által létrehozott tartalmak. A felhasználóink által létrehozott tartalmakhoz tárhelyet biztosíthatunk. Ha hozzáfér a Szolgáltatásainkhoz, lehetséges, hogy felhasználók által generált olyan tartalmakkal is találkozik, amelyek illegálisak, vagy amelyeket sértőnek vagy zavarónak talál. Nem vállalunk felelősséget az ilyen, felhasználók által létrehozott tartalmakért. Amennyiben az oldalon rendelkezésre áll a „Jelentés” gomb, erre kattintva tájékoztathat bennünket az ilyen tartalomról. Az Átláthatósági központunkban többet megtudhat a tartalommoderálási irányelveinkről és gyakorlatainkról, beleértve azt is, hogy hogyan jelenthet nekünk tartalmat.

3.5 Mintafájlok. A „Mintafájlok” olyan, az Adobe által rendelkezésre bocsátott hang-, kép-, videó- vagy egyéb tartalmú fájlok, mint például a tartalomképek, a grafikai könyvtárak, vagy hangok, amelyeket oktatóanyagokban, bemutatókban vagy más próbacélból lehet használni, és mintafájlként azonosíthatók. A mintafájlok nem használhatók a megadott célokon kívüli egyéb célra. A mintafájlokat nem szabad olyan módon terjeszteni, amely lehetővé teszi harmadik felek számára a mintafájlok önálló fájlként történő használatát, letöltését, kibontását vagy elérését, és a mintafájlokban semmilyen jogot nem követelhet.

3.6 Tartalomfájlok. A „Tartalomfájlok” a Szolgáltatások és a Szoftver részeként biztosított Adobe-kellékek. Hacsak a dokumentációban vagy az adott licencekben (beleértve, de nem kizárólag a Kiegészítő Feltételeket) nincs másként meghatározva, személyes, nem kizárólagos, allicencbe át nem adható, (kivéve, ha Ön Vállalkozás, akkor allicencbe átadható kizárólag az Ön Vállalati Felhasználói részére) és át nem ruházható licencet adunk Önnek ahhoz, hogy a Tartalomfájlokat felhasználva létrehozza a végterméket (vagyis az Ön által készített származtatott alkalmazást vagy terméket), amelyben a Tartalomfájlokat vagy a származtatott verzióit felhasználja („Végtermék”). A Tartalomfájlokat a Végtermékbe történő beágyazás előtt módosíthatja. Az Animációs adatokat csak a Végtermékkel kapcsolatban sokszorosíthatja és terjesztheti, azonban a Tartalomfájlok önálló, Végterméken kívül terjesztése semmilyen körülmények között nem engedélyezett.

3.7 Ingyenes tagságok, ingyenes szolgáltatások, ajánlatok és próbaverziók. Az Adobe saját belátása szerint ingyenes tagságokat, ingyenes szolgáltatásokat, ajánlatokat és próbaelőfizetéseket biztosíthat. Ha a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférést ingyenesen, ingyenes szolgáltatásként vagy kipróbálási célokra kapja meg, az ilyen hozzáférést a Feltételek szabályozzák. Az Adobe az ingyenes vagy próbaidőszakot megelőzően vagy annak ideje alatt bármikor, bármilyen okból, az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben, előzetes értesítés nélkül és az Ön felé fennálló kötelezettségek nélkül felmondhatja az ingyenes hozzáférést, ingyenes szolgáltatási vagy próbaidőszakot az azzal való visszaélés megakadályozása érdekében. Az ingyenes hozzáférési, ingyenes szolgáltatási vagy próbahozzáférési időszak lejártát követően a Szolgáltatások vagy a Szoftverek használatát csak akkor folytathatja, ha regisztrál fizetős előfizetést, ha erre mód van, vagy ha az Adobe más módon engedélyezi. Az ingyenes hozzáférési, ingyenes szolgáltatási vagy próbahozzáférési időszak alatt a Szolgáltatásokra és a Szoftverekre semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nem vonatkozik, az összes Szolgáltatás és Szoftver „adott állapotban” biztosított, minden hibájukkal együtt, és nem tartalmaznak műszaki vagy egyéb támogatást.

3.8 NEM KERESKEDELMI CÉLÚ (NFR) verzió. Az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket „próba”, „értékelési”, „kereskedelmi forgalomba nem hozható” vagy más hasonló megjelöléssel láthatja el („NFR-verzió”). Az NFR verziót csak abban az időszakban és csak azokra a célokra telepítheti és használhatja, amelyeket az NFR verzió biztosításakor kikötöttünk. Az NFR verzióval létrehozott anyagokat nem használhatja fel kereskedelmi célokra. 

3.9 Adobe Talent.

(A) Nem tehet közzé olyan feladatokat, amelyek konkrét munkapályázatokra vagy más lehetőségekre utalnak, amelyek a kreatív szakemberektől kérnek egyedi és ingyen végzett kreatív munkát. Bármely ilyen bejegyzés visszatérítés nélkül eltávolítható.

(B) Fizetett „Talent Search” (Tehetségkeresés) szolgáltatást kínálunk toborzóknak és cégeknek, akik kreatív tehetségek felfedezésére és felvételére törekszenek. Ha nyilvános profilt vagy nyilvános projektet tölt fel a Szolgáltatásokba, akkor elfogadja, hogy a nyilvános információk bekerülhetnek a Talent Search-találatokba. 

3.10 Creative Cloud vásárlói betűkészletek.

(A) Minden betűkészlet vagy betűkészletfájl esetén, amelyet feltölt vagy beküld a Szolgáltatásokba és a Szoftverekbe („Creative Cloud vásárlói betűkészlet”), Ön kijelenti és szavatolja, hogy minden szükséges joggal rendelkezik ahhoz, hogy engedélyezze számunkra a Creative Cloud vásárlói betűkészletek használatát, reprodukálását, megjelenítését, tárolását és terjesztését a Szolgáltatásokon és a Szoftvereken keresztül az Ön számára. A Creative Cloud vásárlói betűkészletek nem minősülnek Tartalomnak a Feltételek meghatározása szerint. Ön fenntartja az összes jogot a módosítatlan Creative Cloud vásárlói betűkészletekre. Tudomásul veszi, hogy ha saját felhasználásra jeleníti meg a Creative Cloud vásárlói betűkészletek bármelyikét a Szolgáltatásokkal és a Szoftverekkel, akkor Adobe technológiát kell használnunk, beleértve a saját tulajdonú betűtípus-optimalizálási technológiánkat, és hogy az ilyen Adobe technológiával kapcsolatos minden jogunkat fenntartjuk. „Adobe-technológia”: a tulajdonunkban lévő vagy külső fél által számunkra licencelt technológiát jelenti (beleértve a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket, valamint a kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat világszerte), a számunkra biztosított, a fentiek bármelyikébe beépített visszajelzést, valamint a fentiek bármelyikének módosítását vagy kiterjesztését, bármikor és bárhol is fejlesztették ki. Az Adobe nem jelenti ki és nem garantálja, hogy az ilyen Creative Cloud vásárlói betűkészletek kompatibilisek vagy használhatók lesznek a Szolgáltatásokkal vagy a Szoftverekkel. 

(B) Ha egy külső féltől, például egy öntödétől, értesítést kapunk, vagy tudomásunkra jut, hogy nem rendelkezik a 3.10 (A) szakaszban szavatolt jogokkal (Creative Cloud vásárlói betűkészletek), vagy hogy a Creative Cloud vásárlói betűkészletek megsértik egy külső személy szellemi tulajdonjogait, akkor eltávolíthatjuk a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket a fiókjából, a Szolgáltatásokból vagy a Tartalomból, amely ezeket a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket használja. Ön beleegyezik abba, hogy ha eltávolítjuk a Creative Cloud vásárlói betűkészleteit a fiókjából, a Szolgáltatásokból vagy a Tartalomból, amely a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket használja, akkor a Tartalom megjelenése megváltozhat, és nem vállalunk felelősséget az eltávolítással kapcsolatban. A Tartalom megváltozásával kapcsolatban itt találhat információt: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_hu.

(C) Ön visszavonhatja a Creative Cloud vásárlói betűkészletekre vonatkozó hozzáférésünket, és bármikor megszüntetheti a jogainkat, törölve a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket a Szolgáltatásból. 

(D) Fiókja megszüntetése vagy bezárása után fenntartjuk a jogot, hogy töröljük az Ön Creative Cloud vásárlói betűkészleteit. Azonban így is maradhatnak másolatok az Ön által létrehozott Creative Cloud vásárlói betűkészletekről, amelyeket a rendszeres biztonsági mentések során készít az Adobe.

(E) Információt gyűjthetünk a Creative Cloud vásárlói betűkészletek Ön általi használatáról, például az Ön által feltöltött Creative Cloud vásárlói betűkészletekről, és azok Ön általi használatának módjáról.

3.11 Egyéb licenctípusok.

(A) Előzetes verzió vagy bétaverzió. Az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket, illetve ezek egyes funkcióit előzetes kiadású és bétaverzióként is megjelölheti („Bétaverzió”). A Bétaverzió nem tekinthető végleges Szolgáltatásoknak és Szoftvereknek, és olyan hibákat tartalmazhat, amelyek a rendszer leállását, más hibát vagy adatvesztést okozhatnak. Az Adobe dönthet úgy, hogy nem ad ki kereskedelmi forgalomba hozott verziót a bétaverzióból. Haladéktalanul abba kell hagynia a Bétaverzió használatát, és meg kell semmisítenie a Bétaverzió összes példányát, ha felkérjük erre. A Bétaverzió használatáért cserébe Ön elfogadja, hogy az Adobe adatokat gyűjthet, beleértve az összeomlással kapcsolatos adatokat, a Bétaverzió használatával kapcsolatos adatokat, és elemezheti a Tartalmat, beleértve a kézi áttekintést, a Szolgáltatások és Szoftverek fejlesztéseés személyre szabása érdekében, függetlenül attól, hogy elutasította az adatgyűjtést a nem bétaverziók esetében. Ha nem akarja, hogy nyomon kövessük az Ön általi felhasználást vagy a Tartalom elemzését, akkor abba kell hagynia a Bétaverzió használatát az ilyen Bétaverzió eltávolításával vagy a Szolgáltatások és a Szoftverek nem bétaverziójára történő áttéréssel. Az Adobe és Ön között létrejött, a bétaverziót szabályozó bármely külön megállapodás hatályon kívül helyezi ezt a szakaszt.

(B) Oktatási verzió. Ha az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket oktatási felhasználók számára jelöli ki, („Oktatási verzió”), akkor az Oktatási verziót csak akkor használhatja, ha Ön megfelel a következő dokumentumban foglaltaknak: http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_hu. Az oktatói verziót csak abban az országban telepítheti és használhatja, amelyben oktató felhasználói minősítése van. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, akkor az előző mondatban szereplő „ország” kifejezés az Európai Gazdasági Térségre vonatkozik.

3.12 Külső féltől származó szolgáltatások és szoftverek. Az Adobe kényelmi szempontból nyújthat hozzáférést külső féltől származó szoftverekhez és szolgáltatásokhoz (beleértve a beépülő modulokat és bővítményeket) az Ön számára a Szolgáltatásokon és a Szoftvereken keresztül. A külső féltől származó szoftverek és szolgáltatások nem a Feltételekben meghatározott Szolgáltatások és Szoftverek, és az ilyen külső féltől származó szoftverek és szolgáltatások beszerzése és használata kizárólag Ön és a külső fél között történik. A Szolgáltatások és a Szoftverek használatára esetlegesen vonatkozó, külső fél által felsorolt feltételek elérhetők itt: (www.adobe.com/go/thirdparty_hu és https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Ön felelős a külső felekre vonatkozó összes vonatkozó feltétel betartásáért. 

4. Az Ön által létrehozott tartalmak.

4.1 Tartalom. A „Tartalom” olyan szöveget, információt, üzenetet vagy anyagokat, például audiófájlokat, videófájlokat, elektronikus dokumentumokat vagy képeket jelent, amelyeket a Szolgáltatásokba és a Szoftverbe feltölt, importál, használat céljából ágyaz be. Fenntartjuk a jogot (de nem vagyunk kötelesek) a Tartalom eltávolítására vagy a Tartalom, a Szolgáltatások és Szoftverek hozzáférésének korlátozására, ha a Tartalom megsérti a Feltételeket. Az Adobe nem ellenőrzi az összes, a Szolgáltatásokba és a Szoftverekbe feltöltött Tartalmat, azonban bizonyos típusú illegális tartalmak (például gyermekek elleni szexuális visszaélést mutató anyagok), vagy más sértő tartalom vagy viselkedés (például spamelésre vagy adathalászatra utaló cselekvéssorozatok, vagy felnőtt tartalomra utaló kulcsszavak) szűrésére igénybe vehetjük a rendelkezésre álló technológiát, beszállítókat és folyamatokat, beleértve a kézi áttekintést. A tartalom moderálására vonatkozó irányelveinkről és gyakorlatainkról, beleértve a tartalom moderálásának módját is, többet megtudhat az Átláthatósági központunkban.

4.2 Licenc az Ön tartalmához. Kizárólag a Szolgáltatások és a Szoftverek üzemeltetése vagy fejlesztése céljából, Ön nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes, allicencbe adható engedélyt ad nekünk a Tartalom használatára, reprodukálására, nyilvános megjelenítésére, terjesztésére, módosítására, származékos művek létrehozására, nyilvános előadására és lefordítására. Például a Szolgáltatások és a Szoftverek rendeltetésszerű működéséhez, például a fényképek másokkal való megosztásának lehetővé tételéhez, a Tartalomhoz való jogunkat allicencbe adhatjuk szolgáltatóinknak vagy más felhasználóknak. Az alábbi 4.6. szakasz (Visszajelzés) külön foglalkozik az Ön által nekünk adott Visszajelzéssel. 

4.3 Tulajdonjog. Ön és az Adobe között Ön (adott esetben Vállalati felhasználóként vagy Egyéni felhasználóként) fenntartja a Tartalom minden jogát és tulajdonjogát (vagy adott esetben biztosítania kell, hogy Ön vagy a Vállalati felhasználó (adott esetben) érvényes licenccel rendelkezzen a Tartalomhoz). Az Ön által létrehozott Tartalmakkal szemben semmilyen tulajdonjogi követelésünk nincs.

4.4 Az Ön tartalmainak megosztása.

(A) Megosztás. Bizonyos Szolgáltatások és Szoftverek lehetővé teszik, hogy megossza az Ön által létrehozott Tartalmakat más felhasználókkal, vagy nyilvánosságra hozza azokat. „Megosztás” alatt e-mailezés, streamelés, bejegyzés közzététele, továbbítás, feltöltés (akár az Adobe részére, akár más felhasználók részére történik) vagy a Szolgáltatások és Szoftverek Ön által való használata révén történő egyéb rendelkezésre bocsátás értendő. Más felhasználók különböző módokon használhatják, lemásolhatják, módosíthatják vagy újra megoszthatják az Ön által létrehozott Tartalmakat. Kérjük, gondolja át alaposan, mit szeretne megosztani vagy nyilvánosságra hozni, mert az Ön által megosztott Tartalmakért kizárólag Önt terheli a felelősség.

(B) A hozzáférés mértéke. Az Adobe nem kíséri figyelemmel és nem ellenőrzi azt, hogy más felhasználók mit csinálnak az Ön által létrehozott Tartalmakkal. Az Ön kizárólagos felelőssége az, hogy meghatározza, milyen korlátozásokat alkalmaz az Ön megosztott Tartalmaira vonatkozóan, és milyen mértékben teszi azokat hozzáférhetővé. Ha Ön nem választ ki hozzáférési szintet az Ön tartalmához, a rendszer alapértelmezésben a leginkább megengedő beállítást alkalmazza. Az Ön felelőssége az Ön által létrehozott Tartalmakra vonatkozó hozzáférési és megosztási beállítások meghatározása, valamint a megosztás módjának tudatása a többi felhasználóval.

(C) Megjegyzések. A Szolgáltatásokon és a Szoftvereken keresztül benyújtott megjegyzések nem névtelenek, és más felhasználók is megnézhetik azokat. Egyes Szolgáltatásokban és Szoftverekben a megjegyzéseit Ön, más felhasználók vagy az Adobe törölheti.

(D) Az Ön Tartalmának eltávolítása. Ha törli a Tartalmat (kivéve a Visszajelzést) a Szolgáltatásokból és a Szoftverekből, akkor észszerű időn belül leállítjuk az adott Tartalom nyilvános elérhetőségét. Tartalmának egyes másolatait rutin biztonsági mentéseink részeként megőrizhetjük, és nem vállalunk felelősséget az Ön által megosztott vagy nyilvánosságra hozott Tartalom felhasználásáért.

(E) Együttműködés. Mielőtt bármilyen Tartalmat megosztana a Szolgáltatásokon keresztül, kérjük, olvassa el a fenti 1.2. szakaszban (Kiegészítő Feltételek) meghatározott Adobe Együttműködési Színtér Kiegészítő Feltételeit, amelyek Önre és az Adobe együttműködési környezetekben megosztott Tartalomra vonatkoznak.

4.5 Tartalmak eltávolítása és fellebbezések. Ha a Feltételek megsértése miatt eltávolítjuk az Ön Tartalmát, észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk Önt a döntésünkről az Ön által megadott e-mail-címen keresztül. Ha úgy véli, hogy a Tartalmát tévedésből távolítottuk el, fellebbezést nyújthat be az Önnek szóló közleményünkben ismertetett folyamatot követve, vagy az Átláthatósági Központban.

4.6 Visszajelzés. Ön dönthet úgy, hogy visszajelzést ad nekünk a Szolgáltatásokkal és a Szoftverrel kapcsolatban, többek között ötletek, javaslatok, ajánlások, példák formájában, az Ön Tartalmához kapcsolódóan („Visszajelzés”). Ebben az esetben elfogadja, hogy a Visszajelzést szabadon felhasználhatjuk üzleti céljainkra, beleértve a Szolgáltatásokba és a Szoftverekbe történő beépítést is, anélkül, hogy Önnek bármilyen díjat fizetnénk, vagy Önnek bármilyen más kötelezettséggel tartoznánk.

5. Az Ön fiókja.

5.1 Fiókadatok. Ön Egyéni felhasználóként vagy Vállalati felhasználóként felelős minden olyan tevékenységért, amely a fiókján keresztül történik, akkor is, ha a tevékenységet nem Ön végzi, vagy az Ön ismerete vagy hozzájárulása nélkül történik. Nem teheti meg a következőket: (A) fiókadatok megosztása (kivéve egy arra jogosult fiókkezelő adminisztrátorral) akár szándékosan, akár nem szándékosan; illetve (B) más felhasználó fiókjának használata. Az Ön fiókkezelő adminisztrátora felhasználhatja az Ön fiókinformációit az Ön Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférése és használata érdekében. A PhoneGap esetében fenntartjuk a jogot arra, hogy nyomon kövessük és érvényesítsük az előfizetési csomag korlátozásait és megszorításait, beleértve, de nem kizárólagosan a többletszolgáltatás felszámítási jogát.

5.2 Fiókbiztonság. Ön felelős az észszerű lépések megtételéért Adobe-fiókja biztonságának és ellenőrzésének fenntartása érdekében. Az Adobe biztonsági okokból megkövetelheti, hogy engedélyezze a többlépcsős hitelesítést, és hogy megadjon telefonszámot vagy alternatív e-mail-címet. Az Adobe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amelyet Ön a fiókja bejelentkezési adatainak kompromittálása, vagy az Ön által az Ön e-mail-címére vagy telefonszámára küldött értesítések és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása vagy azok alapján történő cselekvés elmulasztása miatt szenvedhet el. Ön felelős azért, hogy e-mail-címét és telefonszámát naprakészen tartsa annak érdekében, hogy megkapja az általunk küldött értesítéseket és figyelmeztetéseket, és Ön felelős azért is, hogy gondosan ellenőrizze az Adobe által küldöttként feltüntetett üzeneteket, hogy megbizonyosodjon azok jogszerűségéről. Nem vállalunk felelősséget azért, ha nem tud hozzáférni az Adobe-fiókjához azért, mert nem tudja megadni a megfelelő bejelentkezési adatokat, például jelszót, e-mail-címet vagy telefonszámot. Ha azt gyanítja, hogy Adobe-fiókját vagy bármely biztonsági adatát feltörték, forduljon a fiókrendszergazdához vagy az Adobe ügyfélszolgálatához https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_hu.

5.3 Ingyenes fiókinaktivitás. A fiók aktívan tartásáért Ön felel, ami azt jelenti, hogy rendszeresen be kell jelentkeznie és használnia kell fiókját, hogy elkerülje a Tartalom törlését, a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverhez való hozzáférés bármilyen zavarát vagy elvesztését, illetve fiókjának megszüntetését. Ha nem jelentkezik be rendszeresen a fiókjába, fenntartjuk a jogot, hogy feltételezzük, hogy fiókja inaktív, és Ön beleegyezik abba, hogy véglegesen törölhetjük a fiókban tárolt Tartalmát, vagy teljesen bezárhatjuk fiókját. Mielőtt véglegesen törölnénk az Ön Tartalmát vagy inaktivitás miatt bezárnánk fiókját, megpróbáljuk Önt értesíteni. Az egyértelműség érdekében az 5.3 szakasz (Ingyenes fiókinaktivitás) nem vonatkozik a jól működő fizetett fiókokra. 

6. Felhasználói magatartás.

Felelősségteljesen kell használnia a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket, és nem szabad visszaélni a Szolgáltatásokkal és a Szoftverekkel. Tilos például:

6.1 a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket az Adobe vállalattal kötött írásbeli licenc vagy megállapodás hiányában vagy azt megsértve használni;

6.2 a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket lemásolni, módosítani, hosztolni, allicencbe adni vagy továbbértékesíteni;

6.3 a Szolgáltatások és a Szoftverek használatát az Ön fiókadataival másoknak engedélyezni;

6.4 a Szolgáltatások és Szoftverek felajánlása, használata vagy az azokhoz való hozzáférés engedélyezése számítógépes szolgáltatási vállalkozásban, külső félnek történő kiszervezése tagság vagy előfizetés alapján, szolgáltatási irodai alapon, időmegosztásos alapon, hosztolt szolgáltatás részeként, vagy külső fél nevében;

6.5 adatbázist vagy adatkészletet létrehozni a Tartalomfájlok felhasználásával, belefoglalásával vagy azokból összeállítva;

6.6 az Adobe által biztosított hivatalos felületen kívül a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez hozzáférni, vagy azt megpróbálni;

6.7 meghiúsítani minden olyan hozzáférési és használati korlátozást, amelyek a Szolgáltatások és a Szoftverek bizonyos használatának megelőzésére szolgálnak;

6.8 Tartalmak, beleértve a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket, megosztása vagy létrehozása, vagy más módon történő részvétel olyan tevékenységben, amely sérti mások szellemi tulajdonjogait; „Szellemi tulajdonjog” alatt szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy, arculati jegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny, adatvédelemhez való jog, közzétételi jog és bármely más tulajdonjog értendő;

6.9 Jogszerűtlen, káros, fenyegető, obszcén, erőszakos, becsületsértő, tiltott, rágalmazó, gyalázkodó, obszcén, erkölcstelen, mások magánélethez való jogát sértő, gyűlölködő vagy más módon kifogásolható Tartalmak megosztása vagy létrehozása, vagy részvétel ilyen viselkedésben;

6.10. Bármilyen olyan Tartalom megosztása vagy létrehozása, amely szexualizálja a kiskorúakat, vagy amelynek célja a kiskorúakkal, más Adobe-felhasználókkal vagy a nyilvánossággal való helytelen interakció elősegítése;

6.11 megszemélyesíteni bármely személyt vagy szervezetet, vagy hamisan állítani vagy más módon félrevezetni egy személyhez vagy szervezethez való tartozását, beleértve az alkalmazandó szponzori vagy támogatói kapcsolat felfedésének elmulasztását, amikor véleményt ír;

6.12 a Szolgáltatások és a Szoftverek letiltására, korlátozására vagy megsemmisítésére kísérletet tenni;

6.13 olyan Tartalmat, beleértve a Creative Cloud vásárlói betűkészletet vagy kódot feltölteni, továbbítani, tárolni vagy elérhetővé tenni, amely vírust, rosszindulatú kódot, malware-t vagy más olyan összetevőt tartalmaz, amelyet arra terveztek, hogy a Szolgáltatások és a Szoftverek funkcióit korlátozzák;

6.14 a Szolgáltatások és a Szoftverek más felhasználó általi használatát zavarni, megakadályozni vagy gátolni (például másokat zaklatni, megfélemlíteni vagy molesztálni, másokat erőszakos, önbántalmazó cselekedetekre biztatni, illetve az ilyen cselekedeteket népszerűsíteni);

6.15 levélláncokat és piramisjátékokat indítani, adathalászatot végezni, illetve személytelen reklámleveleket, spam e-mailt vagy más kéretlen üzeneteket küldeni;

6.16 csalárd tevékenységet, például fizetési és visszatérítési csalást folytatni;

6.17 a Szolgáltatásokon keresztül bármilyen terméket vagy szolgáltatást reklámozni, kivéve előzetes írásbeli jóváhagyásunk birtokában;

6.18 bármilyen adatbányászatot vagy hasonló adatgyűjtési és -kinyerési módszert használni a Szolgáltatásokkal és a Szoftverekkel kapcsolatban, beleértve az adatkaparást gépi tanuláshoz vagy más célokra;

6.19 mesterségesen manipulálni vagy megzavarni a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket (például manipulálni a Behance értékeléseit vagy átvezetni a felhasználókat külső fél webhelyeire);

6.20 Adobe-fiókokat létrehozni a Feltételek vagy irányelveink (vagy az Adobe által hozott más típusú intézkedések) megsértése céljából, beleértve, de nem kizárólagosan, hamis fiókok létrehozását, vagy a fiók megszüntetésének megkerülése céljából;

6.21 keretezés vagy hasonló navigációs technológia segítségével manipulálni vagy egyéb módon megjeleníteni a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket; vagy

6.22 a vonatkozó törvényt megsérteni.

7. Díjak és fizetés.

7.1 Adók és külső fél által kivetett díjak. Ön köteles a vonatkozó adókat és bármilyen külső félnek fizetendő díjat megfizetni (többek között például a telefonos percdíjat, a mobilszolgáltatás díját, az internetszolgáltató díját, a mobilinternet előfizetés díját, a hitelkártyadíjat, az általános forgalmi adót és a valutaváltási díjat). Ezekért a díjakért az Adobe nem vállal felelősséget. A díjakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a bankjához. Az Adobe beszedheti azon díjakat, amelyekkel Ön nekünk tartozik. A díjak beszedésével kapcsolatos kiadások és költségek Önt terhelik. Amennyiben Ön a vonatkozó Adobe-entitástól eltérő országban tartózkodik, (pl. az Adobe Inc. az észak-amerikai ügyfelei esetében vagy az Adobe Systems Software Ireland Limited az összes többi országhoz tartozó ügyfelei esetében), az Ön kifizetései idegen entitások felé történnek.

7.2 Hitelkártyaadatok. Ön felhatalmaz minket vagy felhatalmazott beszállító(i)nkat, hogy tároljuk a fizetési módját, és a Szolgáltatások és a Szoftverek Ön általi használatával kapcsolatban használjuk, az Előfizetési és lemondási feltételekben leírtak szerint. A szolgáltatás megszakításának elkerülése érdekében részt vehetünk a kártya szolgáltatója által támogatott programokban, hogy megpróbáljuk frissíteni a fizetési információit. Ön felhatalmaz minket vagy az általunk felhatalmazott szállító(ka)t, hogy az általunk megszerzett információk alapján továbbra is számlázzunk és megterheljük a számláját az esedékes összegekkel.

8. Az Ön jótállási és kármentesítési kötelezettségei.

8.1 Jótállás. Önnek rendelkeznie kell: (A) minden szükséges licenccel és engedéllyel az Ön által létrehozott Tartalom használatára és megosztására, valamint (B) azokkal a jogokkal, amelyek a Feltételek szerint szükségesek a licenc megadásához.

 8.2 Kártalanítás. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobe vállalatot és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, vezető tisztségviselőit, megbízottait, alkalmazottait, partnereit, valamint licencszolgáltatóit minden olyan követelésért, veszteségért vagy kárért, beleértve az észszerű ügyvédi díjakat is, amelyek a következőkből erednek vagy azokkal kapcsolatosak:

(a) az Ön Tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a Creative Cloud vásárlói betűkészleteket;

(B) a Szolgáltatások és a Szoftver Ön általi használata (adott esetben);

(C) az Ön és más felhasználók (beleértve a külső fél jogtulajdonosokat is) közötti interakciók; vagy

(D) a Feltételek Ön általi megsértése („Ügy”).

Jogunk van arra, hogy minden, Ön által kármentesítésre benyújtott Ügy kezelését az általunk választott jogi tanácsadóra bízzuk. Ön köteles teljes mértékben együttműködni velünk az ilyen Ügyek védése során.
 

9. A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA.

9.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben nem szerepel, az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket a jelenlegi állapotukban biztosítja. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben az Adobe, annak leányvállalatai és külső szolgáltatók („Érintett felek”) kizárnak minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve a jogsértésmentesség, az eladhatóság és a meghatározott célra való alkalmasság hallgatólagos garanciáját. Az Érintett felek nem kötelezik el magukat a Szolgáltatáson belül található tartalmak iránt. Az Érintett felek kizárnak továbbá minden olyan garanciát, amely biztosítaná azt, (A) hogy a Szolgáltatások és a Szoftverek megfelelnek az Ön elvárásainak, folyamatosan elérhetőek, zavartalanul működnek, pontosak, biztonságosak vagy hibamentesek; (B) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek használatából származó eredmények hatékonyak, pontosak és megbízhatóak; (C) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek minősége megfelel az Ön elvárásainak; vagy (d) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek hibái és hiányosságai ki lesznek javítva.

9.2 Az Érintett felek határozottan kizárják az Adobe felelősségét az Ön Szolgáltatások és Szoftverek használata során végzett tevékenységeiért. A Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez szabadon hozzáférhet és saját felelősségére használhatja azokat, és a Szolgáltatások és Szoftverek hozzáféréséből illetve használatából származó, az Ön számítógépes rendszerében bekövetkezett kárért, illetve adatvesztésért kizárólag Önt terheli a felelősség.

9.3 Ha Tartalmát közzéteszi szervereinken, hogy nyilvánosan megosztja a Szolgáltatásokban, akkor az Érintett felek nem felelősek a következőkért: (A) az Ön Tartalmának bármilyen elvesztése, sérülése vagy károsodása; (B) a Tartalom nem az Adobe által történő törlése vagy a tartalom pontossága; (C) az Ön tartalmával kapcsolatos biztonság, adatvédelem vagy közlések; vagy (D) az Ön tartalmának belefoglalása külső partnerek által más webhelyeken vagy médiában.

10. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

10.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben nem szerepel, az Érintett felek sem Ön, sem bármely más felhasználó esetén nem tartoznak felelősséggel semmilyen egyedi, véletlen, közvetett, másodlagos, erkölcsi, példát statuáló vagy büntetésből fakadó károkért, függetlenül annak okától; beleértve az alábbiakkal kapcsolatos károkat és költségeket: (A) a használati jog elvesztése, adat-, hírnév-, bevételvesztés vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett károkat, függetlenül attól, hogy előreláthatók voltak-e, (B) bármilyen felelősségi jogi elven alapulnak, beleértve a szerződés vagy a garancia megszegését, a gondatlanságot vagy más jogellenes cselekményeket, vagy (C) bármilyen követelést, amely az Ön a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférésével vagy használatával van kapcsolatban. Jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki az Adobe felelősségét az Adobe vagy „alkalmazottainak” súlyos gondatlansága, szándékos kötelességszegése, illetve haláleset vagy személyi sérülés esetén.

10.2 Az Adobe jelen szerződés Feltételei szerinti, vagy azzal kapcsolatos halmozott felelőssége (A) 100 USA dollárra vagy (B) a kártérítésre okot adó eseményt megelőző három havi Szolgáltatásokért és Szoftverekért fizetett teljes összegre korlátozódik, attól függően, melyik a nagyobb. Szállítóink semmilyen felelősséget nem vállalnak a Feltételekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó ügyekben.

10.3 A jelen 10. szakaszban (A felelősség korlátozása) szereplő korlátozások és kizárások a törvény által megengedett legnagyobb mértékben érvényesek akkor is, ha (A) a jogorvoslat nem kompenzálja teljes mértékben veszteségeit, vagy nem felel meg alapvető céljának; vagy (B) az Érintett felek tudtak, vagy tudniuk kellett volna a kár lehetséges bekövetkezéséről.

10.4 A Feltételek meghatározzák az Érintett felek teljes felelősségét, valamint az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetőségeit a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférés és azok felhasználása tekintetében.

11. Felmondás

11.1 Felmondás az Ön részéről. Ön bármikor lemondhatja előfizetését, és megszüntetheti a Szolgáltatások és a Szoftver használatát. A fiókjának törlése vagy megszüntetése nem mentesíti Önt az előfizetéséhez kapcsolódó, fennálló díjak megfizetésének kötelezettsége alól, beleértve, de nem kizárólagosan az idő előtti lemondási díjakat.

11.2 Felmondás az Adobe részéről. Hacsak a Kiegészítő feltételek nem terjednek ki rá, bármikor azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a Szolgáltatások és a Szoftverek használatára és elérésére vonatkozó jogát, ha az Adobe saját belátása szerint:

(A) Ön megszegte a Feltételek valamelyik rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen arra utal, hogy Ön nem kívánja vagy nem tudja betartani a Feltételeket);

(B) a Szolgáltatások és a Szoftverek díját (ha van ilyen) nem fizeti meg időben;

(C) fizikailag, szóval vagy más módon bántalmaz, megfenyeget, megfélemlít vagy zaklat minket vagy a személyzetünket (ilyen körülmények között felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a hozzáférését a Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez);

(D) ismétlődően rosszhiszemű vagy észszerűtlen alapú panaszokat nyújt be, és továbbra is ezt teszi, miután felszólítottuk arra, hogy hagyja abba (ilyen körülmények között felfüggeszthetjük vagy korlátozhatjuk a hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverekhez);

(E) a Szoftverek vagy a Szolgáltatások nyújtásának folytatása bármilyen alkalmazandó jogszabályt sértene;

(F) az Adobe úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket, illetve azok valamely részét (amennyiben törvényi változások miatt nem célszerű számunkra a Szolgáltatások biztosítása az Ön régiójában); vagy egyéb ok; vagy

(G) Ön hosszú ideig nem használja fiókját.

Ha a fenti (A)-(D) és (G) szakaszok bármelyikében felsorolt okoktól eltérő okból felmondjuk a Feltételeket vagy a Szolgáltatások és a Szoftver használatát, észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább harminc (30) nappal a felmondás előtt értesítsük Önt azon az Ön által megadott e-mail-címen, amelyet Ön nekünk megad, és ebben az Adobe útmutatást ad arról, hogy miként nyerheti vissza a Tartalmait. Ha az (E) vagy (F) szakaszban felsorolt okok miatt megszüntetjük a Szolgáltatások és a Szoftver használatát, saját belátásunk szerint az adott Szolgáltatás vagy Szoftver előre kifizetett, fel nem használt díjainak arányos visszatérítését biztosíthatjuk Önnek. Az általunk történő megszüntetés esetén Ön elveszítheti a Tartalmához való hozzáférést.

11.3 Fennmaradó hatály. A Feltételek lejártával vagy felmondásával néhány, vagy az összes Szolgáltatás és Szoftver működése előzetes tájékoztatás nélkül megszűnhet. Az Ön kármentesítési kötelezettsége, az Adobe jótállási korlátozása és felelősségkorlátozása, valamint a jelen Feltételek által meghatározott, jogviták rendezésére szolgáló rendelkezések hatálya továbbra is fennáll.

11.4 Fiók letiltása és fellebbezés. Ha úgy véli, hogy Adobe-fiókját tévedésből inaktiválták, fellebbezést nyújthat be a fiókjába való bejelentkezéskor ismertetett eljárás alapján, vagy az Átláthatósági központunkban. Ha bármilyen kérdése van, forduljon az Adobe Ügyfélszolgálatához.

12. Kereskedelmi szankciók és exportszabályozás szerinti megfelelőség.

A Szolgáltatások és a Szoftver, valamint azok Ön általi használata az Egyesült Államok és más joghatóságok azon törvényei, korlátozásai és rendelkezései hatálya alá tartozik, amelyek a Szolgáltatások és a Szoftver importját, exportját és használatát szabályozzák. A Szolgáltatások és a Szoftverek használatával vállalja, hogy betartja az összes ilyen törvényt, korlátozást és rendeletet, és szavatolja, hogy a joghatóság törvényei nem tiltják meg a Szolgáltatások és a Szoftverek igénybevételét. Továbbá Ön vállalja, hogy az Adobe előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem tölt fel vagy továbbít semmilyen olyan tartalmat a Szolgáltatásokba vagy a Szoftverekbe, amelynek az Egyesült Államokból történő kivitelére szabályok vonatkoznak (beleértve az Egyesült Államok nemzetközi fegyverkereskedelmi szabályzata szerint szabályozott műszaki adatokat és az Egyesült Államok exportadminisztrációs szabályzata szerint szabályozott technológiát). 

13. Ausztrál fogyasztóvédelmi törvény.

A Feltételek egyetlen rendelkezése sem kívánja kizárni, korlátozni vagy módosítani a 2010. évi verseny- és fogyasztóvédelmi törvény (Cth) („CCA”) vagy bármilyen más olyan jogszabály szerinti fogyasztói jogokat, amelyeket nem lehet megállapodás útján kizárni, korlátozni vagy módosítani. Ha a CCA, vagy bármely más jogszabály szerint figyelembe kell venni egy szolgáltatott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételt vagy garanciát (ha van ilyen) a Feltételeket illetően, vagy egy ilyen jogszabály jogi biztosítékot nyújt a Feltételekkel kapcsolatban, akkor az ilyen feltételeket, jótállásokat vagy garanciákat illetően korlátozott a felelősségünk (választásunk szerint), és csak az alábbi esetek általunk való végrehajtására korlátozódik: (A) a termékek biztosításának esetén az alábbiak közül egy vagy több végrehajtásakor: (1) a termékek cseréje vagy helyettesítő termékek biztosítása; (2) a termékek javítása; (3) a termékcsere vagy a helyettesítő termék beszerzése költségeinek kifizetése; és (4) a termékek javítása költségeinek kifizetése; vagy (B) szolgáltatásnyújtás esetén az alábbiak egyikének vagy mindkét pont végrehajtásakor: (1) a szolgáltatás újbóli biztosítása; és (2) a szolgáltatás újbóli biztosítása költségeinek kifizetése.

14. Vitarendezés, csoportos keresetről való lemondás, választottbírósági megállapodás

Az Adobe ügyfélszolgálata az Adobe szolgáltatásaival és szoftvereivel kapcsolatos legtöbb problémával kapcsolatban rendelkezésre áll. Az Adobe ügyfélszolgálatával itt léphet kapcsolatba: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_hu.

14.1 Követelésbejelentés és szükséges információk a vitarendezési eljárásról. Ha Önnek bármilyen problémája vagy vitája van, amelyet az Adobe ügyfélszolgálata nem tud megoldani („Követelés”), Ön vállalja, hogy először megpróbálja a vitát informálisan és jóhiszeműen megoldani azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk, és írásos követelésbejelentést küld a 18.2. szakaszban (Az Adobe értesítése) megadott címre. A Követelésbejelentésben tisztességesen kell tájékoztatnia az Adobe vállalatot az Ön személyazonosságáról, az Ön Követelésének jellegéről és alapjáról, valamint az Ön által igényelt jogorvoslatról, beleértve az Ön által igényelt pénzbeli jogorvoslat konkrét összegét is, és a követelésbejelentés nem vonható össze más magánszemélyek követelésbejelentésével. Ha az Ön Követelésével kapcsolatos vita a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem rendeződik, az ebből eredő kereseteket vagy kis értékű követelések bírósága, vagy jogerős és kötelező érvényű választottbírósági eljárás útján rendezni kell, beleértve minden olyan vitát, amely arra vonatkozik, hogy a vitához szükséges-e választottbírósági eljárás, az alábbiakban meghatározott kivételek mellett. Egyik fél sem adhat be keresetet a Követelésbejelentés kézhezvételétől számított 30 napig. Ez a választottbírósági megállapodás korlátozás nélkül vonatkozik minden olyan követelésre, amely a Feltételek hatálybalépése előtt keletkezett, vagy amelyet a Feltételek hatálybalépése előtt érvényesítettek. A döntőbíró, és nem valamely szövetségi, állami vagy helyi bíróság vagy ügynökség, kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a Feltételek értelmezésével, alkalmazhatóságával vagy végrehajthatóságával, illetve a Feltételek kialakításával kapcsolatos bármely vita eldöntésére, beleértve azt is, hogy a közöttünk fennálló bármely vita választottbírósági eljárás alá tartozik-e (azaz a döntőbíró dönt a vita eldönthetőségéről), és hogy a jelen Feltételek egésze vagy bármely része semmis vagy érvénytelen. A Feltételekkel, Szolgáltatásokkal vagy Szoftverekkel kapcsolatos követelések véglegesen elévülnek, ha azokat a Követelést eredményező eseményt követő egy éven belül nem nyújtják be. 

14.2 Nincs csoportos kereset. A viták rendezése kizárólag egyénileg történhet, és egy csoportos, összevont vagy képviseleti kereset felpereseként vagy tagjaként nem nyújthat be keresetet az Adobe vállalattal szemben. Mindazonáltal, ha a jelen csoportos keresetről való lemondás bármely része végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül egy adott jogorvoslat tekintetében, akkor ezt a jogorvoslatot (és csak ezt a jogorvoslatot) le kell választani a választottbírósági eljárásból, és bírósági úton lehet keresetet benyújtani. A felek azonban megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás alá nem tartozó jogorvoslatok elbírálását a választottbírósági eljárás alá vonható követelések és jogorvoslatok kimeneteléig fel kell függeszteni.

14.3 Választottbírósági szabályok. Amennyiben Ön amerikai lakos, a bírósági eljárást az egyesült államokbeli kaliforniai, Santa Clara megyei JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) végzi az egységes bírósági szabályzat és eljárás (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) szerint. Amennyiben Ön Ausztráliában, Új-Zélandon, Japánban, kontinentális Kínában, Hongkongban, Makaóban, Tajvanon, Dél-Koreában, Indiában, Srí Lankán, Bangladesben, Nepálban vagy a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének („ASEAN”) egyik tagállamában él, akkor bírósági ügyekben a Singapore International Arbitration Centre („SIAC”) jár el Szingapúrban az ottani bírósági szabályzat szerint, amely referenciaként megtalálható ebben a szakaszban. Egyéb esetben a London Court of International Arbitration (LCIA) jár el az egyesült királyságbeli Londonban a LCIA bírósági szabályzata szerint. A döntőbíró személyét – egy főt – a felek közösen választják ki. A bírósági eljárás angol nyelven zajlik, azonban a nem angol anyanyelvű tanúk saját anyanyelvükön tehetnek tanúvallomást szinkrontolmács igénybevételével (amelynek költsége a tanút előállító felet terheli). A bírósági ítéletet minden olyan bíróság meghozhatja és életbe léptetheti, amelynek joghatósága alá Ön és mi tartozunk. A választottbírósági szolgáltató szabályai és a Feltételek közötti ellentmondás esetén, beleértve a választottbírósági díjak és költségek megállapítását is, a Feltételek az irányadóak.

14.4 Választottbírósági díjak és költségek. A választottbírósági eljárás összes benyújtási, adminisztrációs és döntőbírói díjának és költségének megfizetésére a választottbírósági szolgáltató szabályai vonatkoznak, kivéve, hogy amennyiben Ön a Követelést összehangolt kereset részeként nyújtja be, megállapodunk abban, hogy a felek egyenlően osztoznak a választottbírósági eljárás összes díján és költségén (amennyiben a vonatkozó szabályok nem írják elő a felosztást). E szakasz alkalmazásában az „összehangolt kereset” minden olyan kereset, amelyben Önt egy olyan ügyvédi iroda vagy ügyvédi irodák csoportja képviseli, amely rövid időn belül számos azonos vagy hasonló jellegű összehangolt egyéni választottbírósági keresetet nyújtott be az Adobe ellen. A fentiek ellenére, ha Ön nem tudja megfizetni a választottbírósági díjakat vagy költségeket, az Adobe állja azokat. Ha a választottbíró megállapítja, hogy akár a Követelés tartalma, akár a választottbírósági eljárásban kért jogorvoslat komolytalan volt, vagy a Követelést nem megfelelő céllal terjesztették elő, a felek a választottbírósági szolgáltató szabályai szerint kérhetik a választottbírósági díjak és költségek újraelosztását.

14.5 Kivételek a választottbírósági eljárás alól – Kis értékű követelések és kötelező jogorvoslat. A fentiek ellenére, bármelyik fél dönthet úgy, hogy a kis értékű követelések bíróságának joghatósága alá tartozó bármely Követelésről a Kaliforniában (Egyesült Államok, Santa Clara) vagy az Ön lakóhelye szerinti megyében működő kis értékű követelések bírósága döntsön. Ha bármelyik fél olyan Követelést nyújt be választottbírósági eljárásban, amelyet kis értékű követelések bírósága elé lehetett volna vinni, a másik fél értesítést küldhet arról, hogy a választottbíró kijelölése előtt a kis értékű követelések bíróságán akarja megoldani az ügyet, és a választottbírónak a díjak megállapítása előtt adminisztratív úton le kell zárnia az ügyet, és a követelést benyújtó félnek választottbírósági eljárás helyett kis értékű követelések bíróságán kell eljárnia. Bármilyen vitát, amely arra vonatkozik, hogy egy Követelés megoldható-e a kis értékű követelések bíróságán, a bíróságnak kell eldöntenie, nem pedig egy választottbírónak. Ilyen vita esetén a választottbírósági eljárás lezárva marad, kivéve, ha és amíg a kis értékű követelések bírósága úgy nem dönt, hogy a Követelésnek választottbírósági eljárásban kell folytatódnia. Ezen túlmenően bármelyik fél jogosult bármely joghatóságnál ideiglenes jogorvoslatot (vagy ezzel egyenértékű sürgős jogorvoslatot) kérni, például abban az esetben, ha Ön vagy mások jogosulatlanul hozzáférnek a Szolgáltatásokhoz vagy a Szoftverhez, vagy azokat a Feltételeket megsértve használják. Ha egy félnek olyan jogvitája van, amelyben mind az előzetes jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot, mind a jogorvoslat egyéb formáit szeretné elérni, a fél bírósághoz fordulhat az előzetes jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatért, de az összes többi jogorvoslati formát bírósági úton kell megoldania, vagy a kis értékű követelések bíróságán kell jogorvoslatot elérnie.

14.6 A választottbírósági eljárás elfogadása és a kilépés joga. A Szolgáltatások és a Szoftverek használatát követő első harminc (30) napon belül vagy a Feltételek 14. szakaszának (Vitarendezés, csoportos keresetről való lemondás, választottbírósági megállapodás) utolsó frissítésének dátumától számítva, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont, Ön jogosult a 14. szakasz (Vitarendezés, csoportos keresetről való lemondás, választottbírósági megállapodás) választottbírósági és csoportos keresetről való lemondásra vonatkozó rendelkezéseitől elállni, ha döntéséről írásban értesít minket a 18.2. szakaszban (Az Adobe értesítése) megadott címen vagy e-mailben a ContractNotifications@adobe.com címen. Ha Ön kilép ezen rendelkezések hatálya alól, az Adobe vállalatot sem kötik ezek a rendelkezések.

15. Könyvvizsgálói jogok.

 Amennyiben Ön Vállalkozás, az Adobe vállalatnak jogában áll évente egyszer, legalább hét (7) nappal előre értesítve a felhasználót, az Adobe személyzetét vagy egy független könyvvizsgálót titoktartás kötelezettsége mellett a felhasználó iratainak, rendszereinek és felszereléseinek vizsgálatára felszólítani (manuális, elektronikus módszerek, vagy mindkettő használatával), hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felhasználó a Féltételeinknek megfelelően telepítette és használja-e a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket. Ezenkívül a felhasználó köteles a kérésünket követő harminc (30) napon belül az Adobe vállalatot ellátni minden olyan irattal és információval, amelyet az Adobe annak meghatározása érdekében kér, hogy a felhasználó által használt Szolgáltatások és Szoftverek telepítési és felhasználási módja megfelel-e a felhasználó által birtokolt érvényes licenceknek. Ha az ellenőrzés megfelelőségbeli hiányosságokat tár fel a Szolgáltatások és a Szoftverek licenceivel kapcsolatban, akkor Önnek azonnal be kell szereznie a szükséges licenceket, előfizetést, valamint minden vonatkozó, elmaradt karbantartást és támogatást vagy más alkalmazandó intézkedést az ilyen meg nem felelés(ek) orvoslása érdekében.

16. A Szolgáltatások és a Szoftverek frissítései és rendelkezésre állása.

16.1 A Szolgáltatások és a Szoftverek frissítései. A Szolgáltatásokat és a Szoftvereket (beleértve bármely részét vagy funkcióját) bármikor módosíthatjuk, frissíthetjük vagy megszüntethetjük, amely módosítások, frissítések vagy megszüntetések az egyértelműség kedvéért károsak lehetnek vagy értékcsökkenést eredményezhetnek az Ön számára, anélkül, hogy Önnel vagy bárki mással szemben felelősséggel tartoznánk. A fizetős ajánlatok olyan módosításai esetén, amelyek az Adobe észszerű belátása szerint az Ön számára hátrányosak vagy lényeges értékcsökkenést eredményeznek, észszerű kereskedelmi erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt az ilyen módosításról, frissítésről vagy megszüntetésről. Ha teljes mértékben megszüntetjük a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, akkor észszerű kereskedelmi erőfeszítéseket teszünk, hogy lehetővé tegyük Önnek, hogy átvigye a Tartalmát, és az Ön által a Szolgáltatásért vagy a Szoftverért előre befizetett, de fel nem használt bármely összegű díjat arányosan visszatérítjük.

16.2 Hozzáférhetőség. Az Adobe weboldalai világszerte hozzáférhetők, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes Szolgáltatás és Szoftver elérhető az Ön országában, illetve azt, hogy a felhasználók által létrehozott és a Szolgáltatásokon és a Szoftvereken keresztül hozzáférhetővé tett tartalmak legálisak vagy rendelkezésre állnak az Ön országában. Bizonyos Szolgáltatásokhoz (vagy bizonyos Szolgáltatási funkciókhoz) vagy a Szoftverhez való hozzáférés bizonyos országokban blokkolva lehet. A kínai felhasználók nem férhetnek hozzá a Szolgáltatásaink és Szoftvereink online szolgáltatásaihoz, illetve nem használhatják azokat, és csak a kifejezetten a kínai felhasználók számára, Kínában történő használatra készült Szolgáltatásokat és Szoftvereket vásárolhatják meg. Az Ön felelőssége, hogy a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket legálisan és olyan helyen használja, ahol rendelkezésre állnak. A Szolgáltatások és a Szoftverek nem állnak rendelkezésre minden nyelven.

17. A módosítások, a visszafejtés és a mesterséges intelligencia/gépi tanulás (AI/ML) kizárása.

A Szolgáltatások és a Szoftver bizonyos elemei az Adobe (vagy licencadóink) bizalmas információit képezik. A Feltételekben kifejezetten engedélyezett esetek kivételével Ön nem jogosult (és nem engedheti meg külső félnek, hogy) (A) a Szolgáltatások vagy a Szoftverek bármely részét módosítsa, portolja, adaptálja vagy lefordítsa; (B) visszafejtse (beleértve, de nem kizárólagosan, a rendszeren vagy alkalmazáson keresztül áramló bemenetek és kimenetek figyelését vagy nyomon követését annak érdekében, hogy a rendszert újraalkossa), visszafordítsa, visszabontsa vagy más módon megkísérelje felfedni bármely Szolgáltatásban vagy Szoftverben a forráskódot, az adatreprezentációkat vagy a mögöttes algoritmusokat, folyamatokat, módszereket és az ilyen Szolgáltatás vagy Szoftver bármely más részét; vagy (C) a Szolgáltatások vagy a Szoftver, illetve a Szolgáltatásokból vagy Szoftverből kapott vagy származó tartalom, adat, kimenet vagy egyéb információ közvetlen vagy közvetett felhasználására, hogy bármilyen gépi tanulási algoritmust vagy mesterségesintelligencia-rendszert, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen architektúrát, modellt vagy súlyokat, közvetlenül vagy közvetve létrehozzon, betanítson, teszteljen vagy más módon javítson. Ha a joghatósága törvényei jogot adnak Önnek a Szolgáltatások vagy Szoftverek visszafordítására azon információk megszerzése érdekében, amelyek szükségesek, hogy a Szolgáltatások vagy a Szoftverek licencelt részeit más szoftverekkel együtt lehessen működtetni, ehhez először ki kell kérnie tőlünk ezeket az információkat. Saját belátásunk szerint biztosíthatjuk ezeket az információkat vagy észszerű feltételeket szabhatunk, beleértve egy észszerű díjat is, a Szolgáltatások vagy a Szoftverek visszafejtéséhez, hogy biztosítsuk a saját és licencszolgáltatóink és beszállítóink tulajdonjogainak védelmét a Szolgáltatások vagy a Szoftverek forráskódjában.

18. Vegyes rendelkezések.

18.1 Angol verzió. Jelen Feltételek értelmezése vagy magyarázata során annak angol nyelvű változata az irányadó.

18.2 Az Adobe értesítése. Az Adobe részére szóló értesítéseket az alábbi címre küldheti: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110 2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Az Ön értesítése. Az Adobe az Önnek szóló értesítéseket a fiókjához tartozó elektronikus levélben, postai levélben, a Szolgáltatásokban közzétett üzenet formájában, illetve más jogilag elfogadott formában küldheti el. Az Ön felelőssége, hogy az értesítések fogadása érdekében naprakészen tartsa a fiókadatait. 

18.4 Átruházási tilalom. Az Adobe írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem adhatja át vagy ruházhatja át más módon a Feltételeket, vagy az abban foglalt egyes jogok egy részét vagy teljes egészét; minden erre irányuló cselekvés semmisnek tekinthető. Az Adobe a jelen Feltételek szerinti jogait az Ön beleegyezése nélkül is átruházhatja egy külső félre.

18.5 Kormányzati feltételek. Ha Ön amerikai kormányzati szerv, vagy ha a Feltételekre a Federal Acquisition Regulations (FAR) vonatkozik vagy fog vonatkozni, akkor a Feltételek szerint biztosított Szolgáltatások és Szoftverek „Kereskedelmi termék(ek)” (Commercial Product(s)) vagy „Kereskedelmi szolgáltatás(ok)” (Commercial Service(s)) (a kifejezés 48 CFR §2.101 meghatározása szerint, amely „Kereskedelmi számítógépes szoftverekből” (Commercial Computer Software), „Kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból” (Commercial Computer Software Documentation) és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokból áll a 48 CFR §12.212 vagy a 48 CFR §227.7202 vonatkozó meghatározásai szerint. Összhangban a vonatkozó 48 C.F.R. §12.212 vagy a 48 C.F.R. §227.7202-1 – §227.7202-4 szakaszokkal a kereskedelmi számítógépes szoftverek (Commercial Computer Software) és a kereskedelmi számítógépes szoftverek dokumentációjának (Commercial Computer Software Documentation) a licencelése az Egyesült Államok szövetségi kormányának végfelhasználói számára (A) csak kereskedelmi termékekként (Commercial Products) és Szolgáltatásokként (Services) engedélyezett; és (B) csak azokkal a jogokkal, amelyeket minden más végfelhasználónak megadnak a Feltételek. Kiadatlan művekre vonatkozó jogokat az Egyesült Államok törvényei alapján fenntartjuk.

18.6 Fejlécek. A jelen Feltételekben használt fejlécek csak a kényelmet szolgálják, és nem fogjuk a jelentésüket vagy a szándékukat értelmezni.

18.7 Részleges érvénytelenség. Ha a Feltételek bármely rendelkezése bármely okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a Feltételek többi része továbbra is teljes mértékben hatályban marad, és az ilyen rendelkezés csak az érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság mértékéig érvénytelen.

18.8 Nincs joglemondás. Ha az Adobe nem érvényesíti vagy gyakorolja a Feltételek rendelkezéseinek bármelyikét, az nem minősül az adott rendelkezésről való lemondásnak.

18.9 Vis maior. Egyik fél sem vállal felelősséget a másik fél felé a Feltételek szerinti bármely kötelezettség (az Adobe felé fennálló fizetési kötelezettségein kívüli) teljesítésének késedelméért vagy nem teljesítéséért, ha a késedelem vagy nem teljesítés előre nem látható események miatt merül fel, amelyek a Feltételek hatálybalépését követően következnek be, és amelyek kívül esnek a felek észszerű ellenőrzésén, például sztrájkok, blokád, háború, terrorizmus, zavargások, természeti katasztrófák, a licenc megtagadása a kormány vagy más kormányzati szervek által, amennyiben egy ilyen esemény megakadályozza vagy késlelteti az érintett felet a kötelezettségei teljesítésében, és az ilyen fél nem képes megakadályozni vagy megszüntetni a vis maiort észszerű költséggel.

19. DMCA (Digital Millenium Copyright Act).

Az Adobe tiszteletben tartja mások Szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt a felhasználóitól is elvárja. Az Adobe a Digital Millenium Copyright Act („DMCA”) szerint jár el szerzői jog megsértése esetén. Az Adobe IP eltávolítási irányelvei itt érhetők el: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Amerikai Egyesült Államok.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Írország
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US_20240217

Általános használati feltételek Hiperlinkekkel ellátott dokumentumok listája (a fenti sorrendben):

1. Előfizetési és lemondási feltételek: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Az alap-, a középfokú (K-12) és a felsőoktatásra vonatkozó Kiegészítő feltételek a Diákadatokkal kapcsolatban: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. A Creative Cloud és a Document Cloud for teams szolgáltatásban vagy a HelpX vállalati felhőalapú tárhelyen tárolt személyes tartalmak: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Adatvédelmi irányelvek: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Adobe Adatvédelmi beállítások: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Tartalomelemzési GYIK: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Az EGT és az Egyesült Királyság országaiban élő magánszemélyekre vonatkozó Adobe Cloud Services adatfeldolgozási megállapodás: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Az EGT-n kívüli személyek és az Egyesült Királyság adatvédelmi feltételei a felhőszolgáltatásokra vonatkozóan: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Adobe-szoftverek támogatási útmutatója: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Átláthatósági Központ: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Betűtípusok feltöltése a Creative Cloud szolgáltatásba: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Elsődleges és másodlagos intézményi jogosultsági irányelvek: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Harmadik fél szoftverére vonatkozó értesítések és/vagy kiegészítő feltételek: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Képhasználati jogok: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Adobe-ügyfélszolgálat: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. A szellemi tulajdon eltávolítására vonatkozó szabályzat: https://www.adobe.com/legal/dmca.html