Utolsó frissítés: 2017. április 1. Teljes egészében felváltja a korábbi változatot.
 
Jelen szerződési feltételek az Adobe honlapja vagy olyan szolgáltatások, mint a Creative Cloud (együttesen „Szolgáltatások”) és azon szoftverek használatára vonatkoznak, melyek a Szolgáltatások részét képezik, beleértve bármilyen alkalmazást, tartalomfájlt (meghatározás alább), szkriptet, utasítást és más kapcsolódó dokumentációt (együttesen „Szoftverek”). A Szolgáltatások és Szoftverek használatával elfogadja jelen szerződéses feltételeket. Amennyiben bizonyos Szolgáltatásokra és Szoftverekre vonatkozóan Ön külön szerződést kötött az Adobe-val, és annak feltételei és a jelen feltételek között ellentmondás van, úgy az előbbi feltételeit kell alkalmazni. A Szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetővé tett, Ön által létrehozott tartalmak szellemi tulajdonjoga Önt illeti meg, amelyről bővebben a 3. szakaszban olvashat.
 
1. A szerződés részletei.
 
1.1 Jogválasztás. Ha Ön észak-amerikai lakos, akkor az Adobe Systems Incorporated vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, amely egy egyesült államokbeli vállalat, és a Szolgáltatásokat és Szoftvereket az egyesült államokbeli Kalifornia állam törvényei szabályozzák. Ha Ön nem Észak-Amerikában él, akkor az Adobe Systems Software Ireland Limited vállalattal áll szerződéses kapcsolatban, és a Szolgáltatásokat és Szoftvereket Írország törvényei szabályozzák.Az Ausztráliai ügyfelek esetében az Adobe Systems Software Ireland Limited jár el az Adobe Australia Trading Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként, és a jelen szerződést az Adobe Australia Trading Pty Ltd. hivatalos képviselőjeként írja alá. Nem törekszünk e jogok korlátozására, ha azt jogszabály tiltja.
 
1.2 Jogosultság. A Szolgáltatásokat csak akkor használhatja, ha Ön elmúlt 13 éves.
 
1.3 Adatvédelem. A http://www.adobe.com/go/privacy_hu oldalon található adatvédelmi irányelvek szabályozzák az Ön által megadott személyes információk kezelését. A Szolgáltatások és Szoftverek használatával elfogadja az adatvédelmi irányelvek feltételeit.
 
1.4 Asztali alkalmazások használati adatai.Önnek lehetősége van adatok megosztására az Adobe-val arról, hogyan használja asztali alkalmazásainkat. Alapértelmezés szerint ez a lehetőség be van kapcsolva. Ezek az adatok az Ön Adobe-fiókjához kapcsolódnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy testre szabottabb élményt nyújtsunk a Vásárlónak, továbbá segít bennünket a termék minőségének és funkcióinak javításában. A beállításokat bármikor módosíthatja az Adobe Fiókkezelés oldalon. Az asztali alkalmazások használati adatairól további információ itt található: http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_hu
 
1.5 Hozzáférhetőség. A Szolgáltatásokról szóló oldalak világszerte hozzáférhetők, ez azonban nem jelenti azt, hogy az összes Szolgáltatás vagy szolgáltatási elem elérhető az Ön országában, illetve azt, hogy a felhasználók által létrehozott és a Szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetővé tett tartalmak legálisak az Ön országában. Egyes országok esetén az Adobe letilthatja a hozzáférést bizonyos Szolgáltatásokhoz (vagy bizonyos szolgáltatási elemekhez vagy tartalmakhoz). Az Ön felelőssége, hogy a Szolgáltatásokat legálisan használja. A Szolgáltatások nem érhetők el minden nyelven.
 
1.6 Kiegészítő feltételek. Bizonyos Szolgáltatásokra vagy Szoftverekre az alábbi kiegészítő feltételek vonatkoznak („Kiegészítő feltételek”). Bármely tartalom (például Szoftver, SDK, minták stb.) használatára a Kiegészítő feltételek vonatkoznak, és nem kerülnek eladásra, hanem azokra licencet biztosítunk. A szerződés időnként újabb kiegészítő feltételekkel egészülhet ki.
 
 

 

1.7 Feltételek érvényesítési sorrendje. Ha az Általános szerződési feltételek és a Kiegészítő feltételek között ellentmondás van, a Kiegészítő feltételeket kell alkalmazni az adott Szolgáltatásra vagy Szoftverre vonatkozóan.
 
1.8 Módosítás. Az Adobe bármikor szabadon módosíthatja, frissítheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatásokat, Szoftvereket vagy azok bármely részét vagy elemét. Azonban mindent megteszünk azért, hogy Önt a változásról idejében értesítsük. Ezen kívül elegendő időt biztosítunk ahhoz, hogy letöltse az Ön által létrehozott tartalmakat. Amennyiben egy Szolgáltatást teljes egészében megszüntetünk, az Ön által a Szolgáltatásért előre befizetett, de fel nem használt bármely összegű díjat arányosan visszatérítjük.
 
2. A Szolgáltatások használata.
 
2.1 Licenc. Amennyiben betartja a feltételeket és a vonatkozó jogszabályokat, hozzáférhet a Szolgáltatásokhoz és használhatja azokat.
 
2.2 Adobe szellemi tulajdonjog.Az Adobe (és licencszolgáltatóink) a Szolgáltatásokhoz és Szoftverekhez kapcsolódó minden jog, cím és érdek kizárólagos tulajdonosai. Fenntartunk minden, a jelen feltételek által nem szabályozott jogot.
 
2.3 Tárolás.Ha egy Szolgáltatás tárhelyet biztosít, javasoljuk, hogy az anyagait rendszeresen mentse el. Ésszerű mértékben technikai korlátokat állapíthatunk meg az Ön által létrehozott tartalmakra vonatkozóan, mint például a fájlméret, tárhely, vagy feldolgozási kapacitás korlátozását és egyéb technikai korlátozásokat. Felfüggeszthetjük a Szolgáltatás üzemeltetését, ha Ön túllépi a felhasználói fiókjához rendelt tárhelyet.
 
2.4 A felhasználó által létrehozott tartalmak. A felhasználóink által létrehozott tartalmakhoz tárhelyet biztosíthatunk. Ha a Szolgáltatásainkat használja, találkozhat sértő vagy zavaró tartalommal. Ilyen esetben az egyetlen megoldás a tartalom megtekintésének befejezése. Amennyiben az oldalon rendelkezésre áll a „Jelentés” gomb, erre kattintva tájékoztathat bennünket az ilyen tartalomról.
 
2.5 Tartalomállományok. A „Tartalomfájlok” az Adobe által rendelkezésre bocsájtott mintafájlok, mint például képek és hangok. Ha a tartalomfájlokra vonatkozó dokumentációban vagy licencszerződésben nincs másképp meghatározva, Ön szabadon használhatja, nyilvánosságra hozhatja, módosíthatja, reprodukálhatja és terjesztheti a tartalomfájlokat. Ugyanakkor a tartalomfájlok nem terjeszthetők önmagukban (vagyis olyan esetben, amikor a tartalomfájlok a forgalmazott termék elsődleges értékét képezik) és a tartalomfájlok vagy származékos művek tekintetében védjegyjogok nem követelhetők.
 
2.6 Egyéb licenctípusok.
 
(a) NEM KERESKEDELMI CÉLÚ (NFR) verzió. Az Adobe a Szoftvereket és Szolgáltatásokat „próba”, „értékelési”, „kereskedelmi forgalomba nem hozható” vagy más hasonló megjelöléssel láthatja el („NFR verzió”). Az NFR verziót csak abban az időszakban és csak azokra a célokra telepítheti és használhatja, amelyeket az NFR verzió biztosításakor kikötöttünk. Az NFR verzióval létrehozott anyagokat nem használhatja fel kereskedelmi célokra.
 
(b) Előzetes verzió. Az Adobe a Szoftvereket vagy Szolgáltatásokat előzetes vagy béta verzióként is megjelölheti vagy azok valamely alkotórészét béta verzióként is megjelölheti („Előzetes verzió”). Az előzetes verzió nem képviseli a végleges terméket és olyan hibákat tartalmazhat, amelyek a rendszer leállását, más hibát vagy adatvesztést okozhatnak. Az Adobe dönthet úgy, hogy nem hozza kereskedelmi forgalomba az előzetes verziót. Azonnal meg kell szüntetnie az előzetes verzió használatát és meg kell semmisítenie az előzetes verzióról készült összes másolatot, ha Önt erre megkérjük, vagy ha az Adobe kereskedelmi forgalomba hozza az előzetes verzióból létrejött terméket. Bármilyen más, Ön és az Adobe között létrejött, az előzetes verzióra vonatkozó megállapodás hatályon kívül helyezi ezt a szakaszt.
 
(c) Oktatói verzió. Ha az Adobe a Szoftvereket és Szolgáltatásokat oktató felhasználók számára jelöli ki, („Oktatói verzió”), akkor az oktatói verziót csak akkor használhatja, ha Ön megfelel a http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_hu oldalon meghatározott jogosultsági kritériumoknak. Az oktatói verziót csak abban az országban telepítheti és használhatja, amelyben oktató felhasználói minősítése van. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, akkor az előző mondatban szereplő „ország” kifejezés az Európai Gazdasági Térségre vonatkozik.
 
3. Az Ön által létrehozott tartalmak.
 
3.1 Tulajdonjog. Az Ön által létrehozott tartalmak tulajdonjoga Önt illeti meg. Az Ön által létrehozott tartalmakkal szemben semmilyen tulajdonjogi követelésünk nincs.
 
3.2 A Szolgáltatások működtetése érdekében az Ön által létrehozott tartalmakra vonatkozó licencek.A Szolgáltatások működtetése érdekében bizonyos licenceket kérünk az Ön tartalmaira. Amikor Ön a Szolgáltatásokra feltölt egy tartalmat, egy nem kizárólagos, egész világra szóló, jogdíjmentes, tovább licencelhető és átruházható licencet biztosít számunkra, amely révén a tartalmat felhasználhatjuk, reprodukálhatjuk, nyilvánosan közzétehetjük, terjeszthetjük, módosíthatjuk (például annak érdekében, hogy minél jobban bemutathassuk az Ön által létrehozott tartalmat), nyilvánosan bemutathatjuk, valamint lefordíthatjuk, ha a felhasználói tevékenység indokolja azt (például, amikor Ön eldönti, hogy a tartalmat megosztja-e másokkal vagy sem). Ez a licenc kizárólag a Szolgáltatások működtetését és fejlesztését szolgálja.
 
3.3 Az Adobe hozzáférése. Nekünk csak korlátozott hozzáférési, megtekintési vagy meghallgatási jogunk van az Ön tartalmára vonatkozóan. A Szolgáltatások működtetéséhez például szükségünk lehet az Ön tartalmainak elérésére, megtekintésére vagy meghallgatására a következő esetekben: (a) támogatással kapcsolatos kérdések megválaszolása; (b) csalás, biztonsági kockázat, jogszerűtlen tevékenység vagy technikai problémák felismerése, megelőzése vagy más módon történő kezelése; és (c) a jelen szerződéses feltételek érvényre juttatása. Automatizált rendszereink elemezhetik az Ön tartalmát technikai eszközök, pl. gépi tanulás alkalmazásával. Ez az elemzés megtörténhet a tartalom elküldésekor, fogadásakor vagy tárolásakor. Ezen elemzések alapján javíthatjuk a Szolgáltatásokat. Ha szeretne többet megtudni a gépi tanulásról, itt talál bővebb információt: http://www.adobe.com/go/machine_learning_hu.
 
3.4 Az Ön által létrehozott tartalmak megosztása.
 
(a) Megosztás. Bizonyos Szolgáltatások lehetővé teszik, hogy megossza az Ön által létrehozott tartalmakat más felhasználókkal, vagy nyilvánosságra hozza azokat. „Megosztás” alatt e-mailezés, bejegyzés közzététele, továbbítás, feltöltés (akár az Adobe részére, akár más felhasználók részére történik) vagy a Szolgáltatások Ön által való használata révén történő egyéb rendelkezésre bocsátás értendő. Más felhasználók különböző módokon használhatják, lemásolhatják, módosíthatják vagy újra megoszthatják az Ön által létrehozott tartalmakat. Kérjük, gondolja át alaposan, mit szeretne megosztani vagy nyilvánosságra hozni, mert az Ön által megosztott tartalmakért kizárólag Önt terheli a felelősség.
 
(b) Hozzáférés mértéke. Az Adobe nem kíséri figyelemmel és nem ellenőrzi azt, hogy más felhasználók mit csinálnak az Ön által létrehozott tartalmakkal. Az Ön kizárólagos felelőssége az, hogy meghatározza, milyen korlátozásokat alkalmaz az Ön megosztott tartalmaira vonatkozóan, és milyen mértékben teszi azokat hozzáférhetővé. Ha nem választ ki hozzáférési szintet az Ön által létrehozott tartalomhoz, a rendszer alapértelmezésben a leginkább megengedő beállítást alkalmazza. Az Ön felelőssége az Ön által létrehozott tartalmakra vonatkozó hozzáférési és megosztási beállítások meghatározása, valamint a megosztás módjának tudatása a többi felhasználóval.
 
(c) Megjegyzések.A Szolgáltatások engedélyezhetik Önnek, hogy megjegyzésekkel lásson el tartalmakat. Az ilyen megjegyzések nem névtelenek, és más felhasználók is láthatják azokat. A megjegyzéseit Ön, más felhasználó vagy az Adobe törölheti.
 
3.5 A licencszerződés felbontása. Az Ön által létrehozott tartalomra vonatkozó licencet visszavonhatja és az Adobe arra vonatkozó jogait bármikor megszüntetheti úgy, hogy eltávolítja a tartalmat a Szolgáltatásokból. Azonban így is maradhatnak másolatok az Ön által létrehozott tartalmakról, amelyeket a rendszeres mentések során készít az Adobe.
 
3.6 Visszajelzés. Ön nem köteles ötleteket, javaslatokat vagy ajánlatokat („Visszajelzés”). Amennyiben visszajelzést küld az Adobe-nak, azzal egy nem kizárólagos, egész világra szóló, jogdíjmentes, tovább licencelhető és átruházható licencet biztosít számunkra, amellyel felhasználhatjuk, reprodukálhatjuk, nyilvánosan közzétehetjük, terjeszthetjük, módosíthatjuk és nyilvánosan bemutathatjuk a visszajelzését.
 
3.7 Az Ön által létrehozott tartalmak értékesítése. Lehetővé tesszük, hogy a Szolgáltatásokon keresztül más felhasználók számára az Ön által létrehozott tartalmakra licencet biztosítson. Az Ön által létrehozott tartalmak licencelése történhet az Adobe-n keresztül, egy külön megkötött megállapodás keretén belül, vagy közvetlenül az Ön és a vásárló között létrejött megállapodás szerint.
 
4. Fiók adatai.
 
Önt terheli a felelősség minden tevékenységért, ami a fiókján keresztül történik. Azonnal értesítse az ügyfélszolgálatot, ha fiókja jogosulatlan használatáról tudomást szerez. Nem teheti meg a következőket: (a) fiókinformáció megosztása (kivéve egy arra jogosult fiókkezelő adminisztrátorral) vagy (b) más felhasználó fiókjának használata. Az Ön fiókkezelő adminisztrátora felhasználhatja az Ön fiókinformációit az Ön Szolgáltatásokhoz való hozzáférése és használata érdekében.
 
5. Felhasználói magatartás.
 
5.1 Felelős használat.Az Adobe felhasználói közössége olyan felhasználókból áll, akik egy bizonyos szintű professzionalizmust és udvariasságot várnak el. A Szolgáltatásokat felelősségteljesen kell használnia.
 
5.2 Helytelen használat. Tilos a Szolgáltatásokat, a Szoftvereket és a Szolgáltatásokhoz tartozó tartalmakat helytelenül használni. Tilos például:
 
(a) a Szolgáltatásokat, Szoftvereket vagy tartalmakat lemásolni, módosítani, hosztolni, allicencként kiadni vagy újraértékesíteni;
 
(b) a Szolgáltatások, Szoftverek és a tartalmak használatát az Ön fiókinformációival másoknak engedélyezni;
 
(c) a Szolgáltatás tartalmait vagy Szoftvereit adatbázis készítésére használni;
 
(d) az Adobe által biztosított hivatalos felületen kívül a Szolgáltatásokhoz hozzáférni, vagy azt megpróbálni;
 
(e) meghiúsítani minden olyan hozzáférési és használati korlátozást, amelyek a Szolgáltatások bizonyos használatának megelőzésére szolgálnak;
 
(f) olyan tartalmat megosztani, vagy olyan magatartást tanúsítani, amely mások szellemi tulajdonjogát sérti („Szellemi tulajdonjog”alatt szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy, arculati jegy, szabadalom, üzleti titok, tisztességtelen verseny, adatvédelemhez való jog, közzétételi jog és bármely más tulajdonjog értendő.);
 
(g) Jogszerűtlen, káros, fenyegető, becsületsértő, tiltott, rágalmazó, gyalázkodó, obszcén, erkölcstelen, káromló, mások magánélethez való jogát sértő vagy gyűlölködő tartalmakat feltölteni vagy megosztani;
 
(h) egy személynek önmagát más természetes vagy jogi személynek feltüntetni, illetve hamisan állítani vagy más módon megtévesztően bemutatni valamely természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatát;
 
(i) a Szolgáltatások, szoftverek és hardverek letiltására, korlátozására vagy megsemmisítésére kísérletet tenni;
 
(j) a Szolgáltatások más felhasználó általi használatát zavarni, megakadályozni vagy gátolni (például másokat zaklatni, megfélemlíteni vagy molesztálni, másokat erőszakos cselekedetekre biztatni, vagy gyermekeket bármilyen módon bántalmazni),
 
(k) levélláncokat és piramisjátékokat indítani, illetve személytelen reklámleveleket, spam e-maileket vagy más kéretlen üzeneteket küldeni;
 
(l) a Szolgáltatásokon keresztül bármilyen terméket vagy szolgáltatást reklámozni, kivéve előzetes írásbeli jóváhagyásunk birtokában;
 
(m) a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan adatbányászati vagy más hasonló adatgyűjtési és -kinyerési módszert használni; vagy
 
(n) a vonatkozó törvényt megsérteni.
 
6. Díjak és fizetés.
 
6.1 Adók és harmadik fél által kivetett díjak. Ön köteles a vonatkozó adókat és felmerülő díjakat megfizetni (többek között például a telefonos percdíjat, a mobilszolgáltatás díját, az internetszolgáltató díját, mobil internet előfizetés díját, hitelkártya díjat, valutaváltási díjat). Ezekért a díjakért az Adobe nem vállal felelősséget. A díjakkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a bankjához. Az Adobe beszedheti azon díjakat, amelyekkel Ön nekünk tartozik. A díjak beszedésével kapcsolatos kiadások és költségek Önt terhelik. Amennyiben Ön a vonatkozó Adobe entitástól eltérő országban tartózkodik, (pl. Adobe Systems Incorporated az észak-amerikai ügyfelek esetében vagy Adobe Systems Software Ireland Limited az összes többi ország esetében), az Ön kifizetései idegen entitások felé történnek.
 
6.2 Hitelkártya információ. Amennyiben nem tájékoztat bennünket a fizetési módok frissítéseiről, az Önnek nyújtott szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében részt vehetünk az Ön kártyaszolgáltatója által támogatott programokban azért, hogy frissítsük az Ön fizetésre vonatkozó információit és hogy Ön továbbra is engedélyezze a számlázást az általunk megszerzett, frissített információ alapján.
 
7. Az Ön jótállási és kármentesítési kötelezettségei.
 
7.1 Jótállás.Az Ön által létrehozott tartalmaknak a Szolgáltatásokra történő feltöltésével elismeri, hogy rendelkezik: (a) minden szükséges licenccel és engedéllyel az Ön által létrehozott tartalom használatára és megosztására, valamint (b) azokkal a jogokkal, amelyek a jelen feltételek szerint szükségesek a licenc megadásához.
 
7.2 Kártalanítás. Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kártalanítja az Adobe-t és leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, vezető tisztségviselőit, megbízottait, alkalmazottait, partnereit, valamint licencszolgáltatóit minden olyan követelésért, veszteségért vagy kárért, beleértve az ügyvédi díjakat is, amit az Ön által létrehozott tartalommal, a Szolgáltatások vagy a Szoftverek felhasználásával vagy a jelen feltételek megsértésével okozott.
 
8. A jótállás korlátozása.
 
8.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben nem szerepel, az Adobe a Szolgáltatásokat és a Szoftvereket a jelenlegi állapotukban biztosítja. Az Adobe a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig kizár mindenfajta törvényi vagy kifejezett garanciát, beleértve a jogtisztasági szavatosságot, a forgalmazhatóság garanciáját és az adott használati célra való alkalmasság garanciáját. Az Adobe nem kötelezi el magát a Szolgáltatáson belül található tartalmak iránt. Az Adobe kizár továbbá minden olyan garanciát, amely biztosítaná azt, (a) hogy a Szolgáltatások és a Szoftverek megfelelnek az Ön elvárásainak, folyamatosan elérhetőek, zavartalanul működnek, pontosak, biztonságosak vagy hibamentesek; (b) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek használatából származó eredmények hatékonyak, pontosak és megbízhatóak; (c) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek minősége megfelel az Ön elvárásainak; vagy (d) hogy a Szolgáltatások és Szoftverek hibái és hiányosságai ki lesznek javítva.
 
8.2 Határozottan kizárjuk az Adobe felelősségét az Ön Szolgáltatások és Szoftverek használata során végzett tevékenységeiért. A Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez szabadon hozzáférhet és saját felelősségére használhatja azokat, és a Szolgáltatások és Szoftverek hozzáféréséből illetve használatából származó, az Ön számítógépes rendszerében bekövetkezett kárért, illetve adatvesztésért kizárólag Önt terheli a felelősség.
 
9. Felelősségkorlátozás.
 
9.1 Amennyiben a Kiegészítő feltételekben nem szerepel, az Adobe sem Ön, sem bármely más felhasználó esetén nem tartozik felelősséggel a: (a) használati jog elvesztésért, adatvesztésért vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett károkért, függetlenül attól, hogy előreláthatók voltak-e; és (b) egyedi, véletlen, közvetett, másodlagos vagy büntetésből fakadó károkért (még akkor sem, ha ezeknek a károknak a lehetséges előfordulására előzetesen figyelmeztettek bennünket), beleértve a (x) használati jog elvesztése, adatvesztés vagy elmaradt haszon miatt elszenvedett károkat, függetlenül attól, hogy előreláthatók voltak-e, (y) bármilyen felelősségi elméleten alapulnak, beleértve a szerződés vagy a garancia megszegését, a gondatlanságot vagy más jogellenes cselekményeket, vagy (z) bármilyen követelést, amely az Ön Szolgáltatásokhoz és a Szoftverekhez való hozzáférésével vagy használatával van kapcsolatban. Jelen feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki az Adobe felelősségét az Adobe (vagy alkalmazottainak) súlyos gondatlansága, szándékos kötelességszegése, illetve haláleset vagy személyi sérülés esetén.
 
9.2 Az Adobe jelen szerződés szerinti, vagy azzal kapcsolatos halmozott felelőssége 100 USA dollárra, vagy a kártérítésre okot adó eseményt megelőző három havi Szolgáltatásért és Szoftverért fizetett teljes összegre korlátozódik, attól függően, melyik a nagyobb. Ez a korlátozás akkor is alkalmazandó, ha az Adobe előzetes tájékoztatást kapott az ezen összeget meghaladó felelősség lehetőségéről, illetve annak ellenére is alkalmazandó, ha a korlátozott jogorvoslat alapvető célja nem valósul meg.
 
9.3 A 9. szakaszban említett korlátozások és kizárások a törvény által meghatározott maximális mértékben alkalmazandók.
 
10. A megállapodás felmondása.
 
10.1 Felmondás az Ön részéről. Bármikor abbahagyhatja a Szolgáltatás használatát. Fiókjának a megszüntetése nem menti fel semmilyen esedékes díj kifizetésének a kötelessége alól.
 
10.2 Felmondás az Adobe részéről. Ha az Adobe Önön és az Adobe-n kívül álló okból felmondja a megállapodást, az Adobe ésszerű mértékben igyekszik értesíteni Önt a megszüntetés előtt legalább 30 nappal azon az e-mail címen keresztül, amit Ön nekünk megad, és ebben az Adobe útmutatást ad arról, hogy miként nyerheti vissza az tartalmait. Ha a Kiegészítő feltételek másként nem rendelkeznek, bármikor megszüntethetjük az Ön hozzáférési jogát a Szolgáltatáshoz vagy a Szoftverhez, ha:
 
(a) Ön megszegte a Szerződéses feltételek valamelyik rendelkezését (vagy olyan módon járt el, amely egyértelműen arra utal, hogy Ön nem kívánja vagy nem tudja betartani a Szerződéses feltételeket);
 
(b) a Szolgáltatások és a Szoftverek díját (ha van ilyen) nem fizeti meg időben;
 
(c) az Adobe-t jogszabály kötelezi a felmondásra (ha például a Szolgáltatásoknak vagy a Szoftvereknek az Ön részére történő biztosítása jogellenes vagy jogellenessé válik);
 
(d) az Adobe úgy dönt, hogy megszünteti a Szolgáltatásokat vagy a Szoftvereket, illetve azok valamely részét (amennyiben törvényi változások miatt nem célszerű számunkra a Szolgáltatások biztosítása az Ön régiójában); vagy
 
(e) ön hosszú ideig nem használja ingyenes fiókját.
 
10.3 Felmondás csoportadminisztrátor részéről. Egy Szolgáltatás, mint például a „Creative Cloud for team” csoportadminisztrátora bármikor megszüntetheti egy felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését. Amennyiben az Ön csoportadminisztrátora megszünteti az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférését, akkor előfordulhat, hogy többé nem tud hozzáférni a megosztott tartalmakhoz, melyeket Ön vagy a csoport más felhasználói közzétettek a Szolgáltatáson belüli megosztott munkaterületen.
 
10.4 Fennmaradó hatály. Jelen feltételek lejártával vagy felmondásával az Ön által biztosított örökös használati engedély, az Ön kármentesítési kötelezettsége, az Adobe jótállási korlátozása vagy felelősségkorlátozása, valamint a jelen feltételek által meghatározott, jogviták rendezésére szolgáló rendelkezések hatálya továbbra is fennáll. A Szolgáltatások lejártával vagy felmondásával néhány, vagy az összes Szoftver működése előzetes tájékoztatás nélkül megszűnhet.
 
11. Vizsgálatok.
 
11.1 Szűrés. Az Adobe nem ellenőrzi az összes, Szolgáltatásokra feltöltött tartalmat, azonban bizonyos típusú illegális tartalmak (például gyermekpornográfia), vagy más sértő tartalom vagy magatartás (például spamelésre vagy adathalászatra utaló cselekvéssorozatok vagy felnőtt tartalomra utaló kulcsszavak) szűrésére igénybe vehetjük a rendelkezésre álló technológiát és folyamatokat.
 
11.2 Közzététel. Az Adobe hozzáférhet, illetve közzétehet Önre vagy a Szolgáltatások Ön által való használatára vonatkozó információkat, (a) akkor, ha a törvény ezt előírja (például egy érvényes bírósági idézés vagy házkutatási parancs esetén); (b) azért, hogy válaszoljunk az ügyfélszolgálathoz intézett kérdéseire; vagy (c) akkor, amikor úgy gondoljuk hogy ez szükséges ahhoz, hogy az Adobe alkalmazottainak, felhasználóinak vagy a köznek a jogait, tulajdonát vagy személyes biztonságát megvédjük.
 
12. Exportellenőrzési jogszabályok.
 
A Szoftverek, a Szolgáltatások, a tartalmak, valamint ezeknek az Ön által történő használata az Egyesült Államokban érvényes, valamint nemzetközi exportszabályozási törvények, korlátozások és rendszabályok hatálya alá tartoznak, amelyek a Szoftverek, a Szolgáltatások és a tartalmak importját, exportját és használatát szabályozzák. Ön elfogadja és betartja ezeket a törvényeket, korlátozásokat és rendszabályokat.
 
13. Jogviták rendezése.
 
13.1 Folyamat.Ön beleegyezik abba, hogy bármely felmerülő probléma megoldására illetve vita rendezésére tett első lépésként informális keretek között felveszi velünk a kapcsolatot. Amennyiben a vita nem rendeződik a benyújtást követő 30 napon belül, a jelen feltételekre, Szolgáltatásokra vagy Szoftverekre vonatkozó követeléseket Ön vagy az Adobe köteles végleges és kötelező érvényű rendezés útján rendezni azzal a feltétellel, hogy amennyiben az Ön követelései jogerősek, azokat a kis értékű követelések bíróságán nyújthatja be.
 
13.2 Szabályok. Amennyiben Ön amerikai lakos, a bírósági eljárást a kaliforniai Santa Clara megyei JAMS (Judicial Arbitration and Mediation Services) végzi a teljes körű bírósági szabályzat és eljárás (Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) szerint. Amennyiben Ön Ausztráliában, Új-Zélandon, Japánban, kontinentális Kínában, a Hongkongi Különleges Közigazgatási Területen, a Makaói Különleges Közigazgatási Területen, Tajvanon, Dél-Koreában, Indiában, Sri Lankán, Bangladesben, Nepálban vagy a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) egyik tagállamában él, akkor bírósági ügyekben a Singapore International Arbitration Centre (SIAC) jár el Szingapúrban az ottani bírósági szabályzat szerint, amely referenciaként megtalálható ebben a szakaszban. Egyéb esetben a London Court of International Arbitration (LCIA) jár el Londonban a LCIA bírósági szabályzata szerint. A döntőbíró személyét – egy főt – Ön és az Adobe közösen választják ki. A bírósági eljárás angol nyelven zajlik, azonban nem angol anyanyelvű tanúk saját anyanyelvükön tehetnek tanúvallomást szinkrontolmács igénybevételével (amelynek költsége a tanút előállító felet terheli). A bírósági ítéletet minden olyan bíróság meghozhatja és életbe léptetheti, amelynek joghatósága alá a felek tartoznak.
 
13.3 Nincs csoportos kereset. A viták rendezése kizárólag egyénileg történhet, és felperesként, valamint egy csoportos, összevont vagy képviseleti kereset tagjaként nem nyújthat be keresetet az Adobe-val szemben.
 
13.4 Gyorsított bírósági eljárás. A fentiek ellenére, amennyiben Ön vagy mások engedély nélkül, a szerződéses feltételek megszegésével használják a Szolgáltatásokat vagy a tartalmakat, illetve az említett módon férnek hozzá azokhoz, Ön tudomásul veszi, hogy az Adobe jogosult bármilyen joghatóság alatt gyorsított jogorvoslatért (vagy azzal egyenértékű sürgős jogi jóvátételért) folyamodni.
 
14. Engedélyeknek való megfelelés.
 
Amennyiben a felhasználó egy cég, vállalkozás vagy szervezet, az Adobe-nak jogában áll évente egyszer, 7 nappal előre értesítve a felhasználót, az Adobe személyzetét vagy egy független könyvvizsgálót titoktartás kötelezettsége mellett a felhasználó iratainak, rendszereinek és felszereléseinek vizsgálatára felszólítani (manuális, elektronikus módszerek, vagy mindkettő használatával), hogy megbizonyosodjon arról, hogy a felhasználó az Adobe-tól származó érvényes licencekkel telepítette és használja-e a Szoftvereket és Szolgáltatásokat. Ezenkívül Ön köteles az Adobe kérését követő 30 napon belül az Adobe-t ellátni minden olyan irattal és információval, melyet az Adobe annak meghatározása érdekében kér, hogy a felhasználó által használt Adobe szoftverek telepítési és felhasználási módja megfelel-e a felhasználó által birtokolt érvényes licenceknek. Ha az ellenőrzés hiányosságokat tár fel a Szoftverek és Szolgáltatások licenceivel kapcsolatban, a Önnek azonnal be kell szereznie a szükséges licenceket, előfizetést, valamint minden vonatkozó, elmaradt karbantartást és támogatást. Ha az illetékdíjak összege meghaladja a fizetendő licencdíjak értékének 5%-át, akkor a hitelesítés ésszerű költségei Önt terhelik.
 
15. Módosítás.
 
Az Adobe jelen és bármely, a Szolgáltatásokra és Szoftverekre vonatkozó kiegészítő feltételeket szabadon módosíthatja a jogi változások és a Szolgáltatásaink és Szoftvereink változásainak követése érdekében. Rendszeresen nézze át a feltételeket. Jelen feltételek változásairól ezen az oldalon tájékoztatjuk. A kiegészítő feltételek változásairól a vonatkozó Szolgáltatások és Szoftverek oldalán tájékoztatjuk. A Szolgáltatások és Szoftverek folyamatos hozzáférésével és használatával elfogadja, hogy a változtatást követően létrejött új feltételek érvényesek Önre.
 
16. Egyebek.
 
16.1 Angol verzió. Jelen feltételek értelmezése vagy magyarázata során annak angol nyelvű változata az irányadó.
 
16.2 Az Adobe értesítése. Az Adobe részére szóló értesítéseket az alábbi címre küldheti: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110 2704, Attention: General Counsel.
 
16.3 Az Ön értesítése. Az Adobe az Önnek szóló értesítéseket elektronikus levélben, postai levélben, a Szolgáltatásokon közzétett üzenet formájában, illetve más jogilag elfogadható formában küldheti el.
 
16.4 Teljes megállapodás. Jelen szerződéses feltételek a teljes megállapodást tartalmazzák az Adobe és Ön között a Szolgáltatások és a Szoftverek Ön által történő használatával kapcsolatban, és az Ön és az Adobe között a Szolgáltatásokra vonatkozó, korábban létrejött összes megállapodás helyébe lépnek.
 
16.5 Átruházási tilalom. Az Adobe írásbeli hozzájárulása nélkül Ön nem adhatja át vagy ruházhatja át más módon a Szerződéses feltételeket, vagy az abban foglalt egyes jogok egy részét vagy teljes egészét; minden erre irányuló cselekvés semmisnek tekinthető. Az Adobe a jelen feltételek szerinti jogait átruházhatja egy harmadik félre.
 
16.6 Elválaszthatóság. Ha egy konkrét feltétel betarthatatlan, akkor ennek a feltételnek a betarthatatlansága az egyéb feltételeket nem érinti.
 
16.7 Nincs joglemondás.Ha az Adobe nem érvényesíti vagy gyakorolja ezen feltételek bármelyikét, az nem minősül az adott rendelkezésről való lemondásnak.
 
17. DMCA (Digital Millenium Copyright Act).
 
Az Adobe tiszteletben tartja mások Szellemi tulajdonjogait, és ugyanezt a felhasználóitól is elvárja. Az Adobe a Digital Millenium Copyright Act („DMCA”) szerint jár el szerzői jog megsértése esetén. Az Adobe IP eltávolítási irányelvei az alábbi oldalon érhetők el: http://www.adobe.com/hu/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200