Загальні умови використання Adobe

Опубліковано 17 лютого 2024 р. Дата набуття чинності: 17 лютого 2024 р.

Ці Загальні умови використання замінюють і скасовують усі попередні версії.

Вирішення спорів регулюється положенням про обов’язковий арбітраж і положенням про відмову від колективних позовів, які наведено в розділі 14 «Вирішення спорів, відмова від колективних позовів, угода про арбітраж». Уважно прочитайте їх. Якщо ви не погоджуєтеся з цими умовами (як визначено нижче), зокрема з положенням про обов’язковий арбітраж (якщо ви не відмовитеся від їхнього виконання в порядку, передбаченому цим документом) і положенням про відмову від колективних позовів, не використовуйте ці служби або програмне забезпечення.

Ці Загальні умови використання («Загальні умови») разом із будь-якими чинними Додатковими умовами (див. розділ 1.2 «Додаткові умови» нижче) (разом — «Умови») регулюють використання та доступ до нашого вебсайту, вебпрограм і вебпродуктів, служби підтримки клієнтів, форумів для обговорення чи інших інтерактивних можливостей або служб, служб на кшталт Creative Cloud (разом — «Служби»), а також установку та використання вами програмного забезпечення, яке ми надаємо як частину Служб, зокрема мобільних програм і програм для настільних ПК, Зразків файлів і Файлів вмісту (що визначені нижче), сценаріїв, наборів інструкцій і пов’язаної документації (разом — «Програмне забезпечення»). Якщо ви прийняли Умови оформлення та скасування передплати (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), то вони також вважаються частиною цих Умов. У разі використання Служб і Програмного забезпечення та доступу до них у межах програми Adobe Value Incentive Plan («VIP») Умови оформлення та скасування передплати не застосовуватимуться, однак решта положень цих Умов регулюватимуть використання та доступ до Служб і Програмного забезпечення. Якщо між вами й нашою компанією вже укладено іншу угоду щодо конкретних Служб і Програмного забезпечення, її положення матимуть переважну силу в разі конфлікту з цими Умовами. 

Використовуючи служби або програмне забезпечення, ви підтверджуєте, що досягли повноліття, щоб прийняти ці умови використання, або що отримали згоду батьків чи опікунів, якщо ви ще не досягли повноліття.

Ви маєте досягти принаймні 13-річного віку, щоб зареєструватися для отримання особистого Adobe ID. Освітні заклади, що беруть участь у програмі, яка передбачає іменовані облікові записи для закладів початкової та середньої освіти, можуть видати дитині віком до 13 років Adobe ID рівня організації відповідно до Додаткових умов щодо учнівських даних для учнів K-12 (початкової та середньої школи) та вищих навчальних закладів.

1. Ваша угода з компанією Adobe.

1.1 Вибір законодавства й підрядної організації. Якщо ви проживаєте в Північній Америці (зокрема в США, Канаді, Мексиці, на територіях і у володіннях США, а також на військових базах США незалежно від розташування), ви вступаєте в договірні відносини з компанією Adobe Inc., а ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства штату Каліфорнія (США), якщо інше не передбачено федеральним законодавством США, незважаючи на норми колізійного права. Якщо ви проживаєте за межами Північної Америки, ви вступаєте в договірні відносини з компанією Adobe Systems Software Ireland Limited, а ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства Ірландії, якщо інше не передбачено місцевим законодавством. Для клієнтів, які проживають в Австралії, компанія Adobe Systems Software Ireland Limited діє як уповноважений представник компанії Adobe Systems Pty Ltd. і укладає цю угоду як представник компанії Adobe Systems Pty Ltd. У вас можуть бути додаткові права згідно з місцевим законодавством. Наша компанія жодним чином не намагається обмежити такі права там, де це заборонено законодавством. У тексті Умов використання «Adobe», «нас», «ми», «наш» і «нас» означає компанію Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited або Adobe Systems Pty Ltd. залежно від контексту.

1.2 Додаткові умови. Наші Служби й Програмне забезпечення надаються вам за ліцензією, а не продаються, і можуть підлягати одній або кільком додатковим умовам, викладеним нижче («Додаткові умови»). Якщо виникає конфлікт між Загальними й Додатковими умовами, Додаткові умови мають пріоритет щодо відповідних Служб або Програмного забезпечення. Додаткові умови можуть змінюватися, як описано нижче в розділі 1.5 («Оновлення Умов»).

1.3 Бізнес-користувачі. Якщо ви отримали «Право» (визначене як право на використання, споживання та доступ до Служб і Програмного забезпечення) від організації або групи, зокрема від компанії чи іншої комерційної юридичної особи, державної установи, неприбуткової організації або навчального закладу (що окремо називаються «Компанія») у межах одного з планів Adobe для бізнесу (як-от «Creative Cloud для робочих груп», «Creative Cloud для підприємств» або Document Cloud), тоді (A) ви — «Бізнес-користувач» такої Компанії; (B) ваш профіль Adobe, пов’язаний із таким Правом, — це «Бізнес-профіль»; і (C) слово «ви» в усіх формах, що вживається в цих Умовах, означатиме таку Компанію та її Бізнес-користувачів у відповідних випадках. Якщо ви Бізнес-користувач, то погоджуєтеся, що внаслідок отримання вами Прав від Компанії (1) Adobe може надати такій Компанії можливість відкривати, використовувати, вилучати, зберігати й контролювати ваш Бізнес-профіль і весь його Вміст, переданий або імпортований до чи після дати останнього оновлення цих Умов; (2) використання вами Служб і Програмного забезпечення регулюється угодою такої Компанії з Adobe; (3) Adobe може надати вашу особисту інформацію такій Компанії. Доступ до безкоштовних Прав («Безкоштовні служби») може надаватися будь-яким користувачам, доданим до Admin Console Компанії (як визначено в Додаткових умовах для бізнес-клієнтів, викладених у розділі 1.2), і такі користувачі вважатимуться Бізнес-користувачами. Якщо ви Бізнес-користувач, який отримав Права від кількох Компаній, то можете мати окремі Бізнес-профілі, пов’язані з кожною Компанією. У вас як Бізнес-користувача можуть бути різні угоди з Компаніями або зобов’язання перед ними, які впливають на ваш Бізнес-профіль або Вміст. Adobe не несе відповідальності за жодне порушення вами таких угод або зобов’язань. Якщо ви не отримували Прав від Компанії (наприклад, ви передплатили план «Creative Cloud для індивідуальних користувачів» і отримали Права в межах цього плану), тоді (a) ви — «Індивідуальний користувач»; (b) ваш профіль Adobe — це особистий профіль; (c) лише ви можете відкривати й контролювати весь Вміст свого особистого облікового запису чи профілю (якщо інше не зазначено в Політиці конфіденційності); (d) слово «ви» в усіх формах, що вживається в цих Загальних умовах, означатиме вас як фізичну особу. Якщо ви отримаєте Права як у межах особистого плану, так і від Компанії, то ви одночасно Індивідуальний користувач та Бізнес-користувач. Ви розглядаєтеся як Індивідуальний користувач, коли користуєтеся Правами, отриманими в межах особистого плану, і як Бізнес-користувач, коли користуєтеся Правами, наданими Компанією.

1.4 Домени електронної пошти для бізнесу. Як Індивідуальний користувач або Бізнес-користувач ви можете створити обліковий запис Adobe, указавши адресу електронної пошти, яку вам надала або призначила Компанія (наприклад, робочу адресу електронної пошти). Якщо Компанія вступає з нами в прямі договірні відносини, вона може з власної волі долучити до таких відносин і ваш обліковий запис. У такому разі Компанія, заздалегідь надіславши вам повідомлення про це від Компанії або нас, може перенести ваш обліковий запис в обліковий запис Компанії. Це означає, що Компанія може (A) отримати доступ до облікового запису; (B) взяти на себе контроль над обліковим записом і всім його Вмістом, який було збережено, передано або імпортовано до чи після дати останнього оновлення цих Умов; (C) рекомендувати перенести будь-який Вміст облікового запису, що не має відношення до Компанії, до нового облікового запису, адреса електронної пошти якого не пов’язана з Компанією. Ви як Індивідуальний користувач, який має обліковий запис Adobe, призначений Компанії або Бізнес-користувачу, також погоджуєтеся, що компанія Adobe може передавати вашу особисту інформацію такій Компанії (для ясності сюди може входити обмін інформацією з адміністратором вашої Компанії), як-от ваше ім’я, адресу електронної пошти й інформацію про Право. Якщо ви не хочете, щоб Компанія відкривала, використовувала, вилучала, зберігала чи контролювала обліковий запис або профіль, не використовуйте адресу електронної пошти Компанії з таким обліковим записом. Інформацію про те, яким чином здійснюється доступ до Вмісту та його зберігання і як ви можете змінити адресу електронної пошти, пов’язану з вашим обліковим записом, наведено тут: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_ua. Компанія Adobe може передавати Бізнес-користувачу інформацію про Компанію, як-от ім’я та адресу електронної пошти адміністратора.

1.5 Оновлення Умов. Ми можемо час від часу вносити зміни до Умов, про що ми сповіщатимемо вас, змінюючи дату у верхній частині Умов і в окремих випадках надсилаючи вам додаткові повідомлення. Adobe не вноситиме змін, які призведуть до накладання додаткових комісій або зборів, без додаткового повідомлення. Будь-які такі зміни не застосовуватимуться до будь-яких спорів між вами та компанією Adobe, що виникли до дати опублікованої редакції Умов, яка містить такі зміни, або коли Умови набувають чинності іншим чином. Регулярно перевіряйте Умови. Якщо не зазначено інше, змінені Умови одразу набуватимуть чинності, а подальше використання вами наших Служб і Програмного забезпечення засвідчуватиме, що ви прийняли зміни. Якщо ви не погоджуєтеся зі зміненими Умовами, то маєте припинити використовувати наші Служби й Програмне забезпечення та скасувати свою передплату за її наявності.

2. Конфіденційність.

2.1 Конфіденційність. Інформацію про те, як ми збираємо, використовуємо, поширюємо або в інший спосіб обробляємо відомості про вас і про те, як ви користуєтеся нашими Службами й Програмним забезпеченням, викладено в нашій Політиці конфіденційності (http://www.adobe.com/go/privacy_ua). Ви можете керувати параметрами доступу до інформації тут: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2 Наш доступ до вашого Вмісту. Ми можемо відкривати, переглядати або слухати ваш Вміст (як визначено в розділі 4.1 «Вміст» нижче) як автоматизованими, так і ручними методами, але з певними обмеженнями та лише в обсязі, дозволеному законом. Наприклад, для забезпечення роботи Служб і Програмного забезпечення нам може знадобитися відкрити, переглянути чи прослухати ваш Вміст, щоб (A) відреагувати на Відгуки або запити до служби підтримки; (B) виявити шахрайство, випадки порушення безпеки чи закону й технічні проблеми, запобігти їм або протидіяти їм в інший спосіб; (C) забезпечити виконання цих Умов, як зазначено в розділі 4.1 нижче. Наші автоматизовані системи можуть аналізувати ваш Вміст і користувацькі шрифти Creative Cloud (визначені в розділі 3.10 «Користувацькі шрифти Creative Cloud» нижче), використовуючи такі методи, як машинне навчання, з метою вдосконалення наших Служб, Програмного забезпечення та взаємодії з користувачем. Інформацію про те, як компанія Adobe використовує машинне навчання, можна знайти тут: http://www.adobe.com/go/machine_learning_ua.

2.3 Угоди про захист даних. У деяких країнах закон вимагає, щоб ми уклали з вами угоду про захист даних, якщо ми обробляємо Особисті дані (як визначено у відповідній угоді) для вас у межах надання доступу до наших Служб і Програмного забезпечення. Цими угодами є Угода ЄС про обробку даних або Умови захисту даних, які можна знайти тут:

(A) Угода Європейського Союзу («ЄС») про обробку даних («DPA»). Умови DPA застосовуються, якщо ви надаєте Особисті дані (як визначено в DPA), зібрані від осіб із країн Європейської економічної зони («ЄЕЗ») і Великобританії, і якщо ви є «Контролером», а компанія Adobe — «Обробником» відповідно до Загального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 («GDPR») або будь-якого документа-наступника GDPR, який з’явився у зв’язку із виходом Сполученого Королівства з ЄС. З умовами DPA можна ознайомитися тут: www.adobe.com/go/tou-dpa_ua.

(B) Умови захисту даних. Умови захисту даних застосовуються, якщо ви надаєте Особисті дані (як визначено в Умовах захисту даних), зібрані від осіб за межами ЄЕЗ та Великобританії, і якщо компанія Adobe обробляє ці дані (як визначено в Умовах захисту даних) за вашою вказівкою та від вашого імені. З Умовами захисту даних можна ознайомитися тут: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_ua.

2.4 Конфіденційна особиста інформація. Ви погоджуєтеся не збирати, не обробляти та не зберігати будь-яку Конфіденційну особисту інформацію (як визначено нижче) за допомогою Служб і Програмного забезпечення, за винятком випадків, коли це (A) прямо дозволила компанія Adobe, (B) потрібно для користування Службами та Програмним забезпеченням або (C) регулюється згідно з Додатковими умовами. Ви погоджуєтеся не передавати, не розголошувати й не надавати Конфіденційну особисту інформацію компанії Adobe або її стороннім постачальникам. «Конфіденційна особиста інформація» означає фінансову інформацію фізичної особи, відомості про її сексуальну поведінку або орієнтацію, медичну інформацію чи інформацію про стан здоров’я, яку захищено відповідними законами, біометричні дані, особисту інформацію дітей, захищену законами про захист даних дитини (наприклад, особисту інформацію, визначену законом Children’s Online Privacy Protection Act (Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, «COPPA»), що діє в США), і будь-які додаткові види інформації, які охоплює цей термін або будь-який подібний термін (наприклад, «конфіденційні особисті дані» або «спеціальні категорії особистої інформації») і які використовуються у відповідних законах про захист даних або конфіденційності. Якщо ви є Компанією, то також погоджуєтеся гарантувати, щоб Бізнес-користувачі дотримувалися положень цього розділу 2.4 «Конфіденційна особиста інформація».

2.5 Передача особистої інформації. Ми обробляємо й зберігаємо інформацію на території США та інших країн. Використовуючи наші Служби та Програмне забезпечення, ви даєте компанії Adobe право передавати вашу особисту інформацію через національні кордони та в інші країни, де працюють компанія Adobe та її партнери.

3. Використання Служб і Програмного забезпечення.

3.1 Ліцензія. За умови дотримання вами Умов і чинного законодавства цим ми надаємо вам невиключне, обмежене, відкличне право (як зазначено тут) на установлення, запуск і використання Служб і Програмного забезпечення, які ми робимо доступними вам і на які ви отримуєте від нас ліцензію. Кожну ліцензію може використовувати лише одна (1) особа, і її спільне використання заборонено. Після завершення терміну дії ліцензії анулюються, як визначено у ваших документах про замовлення або в Умовах оформлення та скасування передплати. Версії Служб і Програмного забезпечення, доступні на дату поновлення, можуть відрізнятися від версій, доступних під час першого отримання ліцензій на них від компанії Adobe. З версіями Служб і Програмного забезпечення, які підтримує Adobe, можна ознайомитися за цим посиланням: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_ua. Ви погоджуєтеся, що ваше рішення використовувати, відкривати або ліцензувати Служби й Програмне забезпечення не залежить від випуску будь-яких функцій у майбутньому, а також не залежить від будь-яких усних чи письмових коментарів щодо майбутніх функцій, зроблених нами публічно.

3.2 Інтелектуальна власність Adobe. Наша компанія (разом із її ліцензіарами у відповідних випадках) залишається єдиним власником усіх прав щодо Служб і Програмного забезпечення. Ми не надаємо розробнику жодних прав на патенти, авторські права, комерційні таємниці, торговельні марки чи будь-яких інших прав щодо елементів у Службах або Програмному забезпеченні, крім зазначених у цих Умовах. Це означає, що вам заборонено використовувати наші торгові назви, торговельні марки, знаки обслуговування чи логотипи у зв’язку з будь-якими продуктами чи послугами, які надаються не нами, або будь-яким способом, який може викликати плутанину. Наша компанія залишає за собою всі права, що не надаються цими Умовами.  

3.3 Зберігання. Рекомендуємо регулярно створювати резервні копії вашого Вмісту й Користувацьких шрифтів Creative Cloud в іншому розташуванні, навіть якщо Служби забезпечують можливості сховища, а відповідні Служби підтримують цю функцію. Ми можемо застосовувати обґрунтовані технічні обмеження щодо розмірів файлів, дискового простору для зберігання даних, потужностей для обробки даних та інших критеріїв. Ми можемо призупинити роботу Служб, доки не буде дотримано обмеження щодо дискового простору для вашого облікового запису. Наприкінці терміну дії вашої ліцензії ми докладатимемо комерційно обґрунтованих зусиль, щоб дати вам змогу перемістити свій Вміст зі Служб. Переміщення потрібно завершити протягом тридцяти (30) днів після припинення або завершення терміну дії ліцензії. Після завершення цього 30-денного періоду ми маємо право вилучити ваш Вміст. Вам потрібно до завершення терміну дії ліцензії завантажити весь Вміст, який ви зберігаєте в Службах.

3.4 Створений користувачами Вміст. Ми можемо розміщувати вміст, створений нашими користувачами. У разі доступу до Служб, які надає наша компанія, ви можете натрапити на створений користувачами вміст, який є незаконним або який, на вашу думку, є образливим чи непристойним. Ми не несемо відповідальності за такий створений користувачами вміст. За наявності кнопки «Повідомити» (чи «Поскаржитися») ви можете натиснути її, щоб повідомити нам про такий вміст. Ви можете дізнатися більше про наші правила та порядок модерації вмісту, зокрема про те, як повідомити нам про невідповідний вміст, у нашому Центрі прозорості.

3.5 Зразки файлів. «Зразки файлів» — це файли, що містять звук, зображення, відео або інші матеріали й надані компанією Adobe для використання в навчальних посібниках, для демонстрацій та інших способів ознайомлення. Такі файли можна ідентифікувати як зразки. Зразки файлів не можна використовувати для будь-яких інших цілей, окрім тих, для яких їх було надано. Ви не можете розповсюджувати Зразки файлів у спосіб, що дає змогу третій стороні використовувати, завантажувати чи видобувати Зразки файлів або отримувати до них доступ як до окремого файлу, а також не можете заявляти жодні права на Зразки файлів.

3.6 Файли вмісту. «Файли вмісту» — це ресурси Adobe, надані як частина Служб і Програмного забезпечення. Якщо в документації або умовах спеціальних ліцензій (зокрема в Додаткових умовах) не стверджується інше, ми надаємо вам персональну невиключну ліцензію без права субліцензування (за винятком випадку, якщо ви є Компанією, тоді можливе субліцензування ваших Бізнес-користувачів) і передавання, що дозволяє використовувати Файли вмісту для створення вашого кінцевого продукту (тобто похідної програми або продукту, автором якого є ви), у який Файли вмісту або їхні похідні вбудовано для вашого використання («Кінцевий продукт»). Ви можете змінити Файли вмісту, перш ніж вбудувати їх у Кінцевий продукт. Ви можете відтворювати й розповсюджувати Файли вмісту тільки у зв’язку з вашим Кінцевим продуктом, але за жодних обставин не можете розповсюджувати Файли вмісту окремо, не в складі Кінцевого продукту.

3.7 Безкоштовне членство, Безкоштовні служби, пропозиції та ознайомлення. Компанія Adobe може на власний розсуд надавати можливості безкоштовного членства, Безкоштовні служби, пропозиції та ознайомчі передплати. Якщо доступ до Служб і Програмного забезпечення надано вам безкоштовно (Безкоштовні служби) або з метою ознайомлення, такий доступ регулюється цими Умовами. У будь-який момент до або під час безкоштовного доступу (Безкоштовні служби) чи періоду ознайомлення компанія Adobe може на власний розсуд припинити такий доступ або ознайомлення без попередження й жодної відповідальності перед вами в межах, дозволених чинним законодавством, і з будь-якої причини, зокрема, щоб запобігти зловживанню Безкоштовними службами чи доступом для ознайомлення. Після завершення періоду безкоштовного доступу (Безкоштовні служби) чи ознайомлення ви можете продовжити користуватися Службами або Програмним забезпеченням, лише зареєструвавши платну передплату, якщо вона доступна, або в інший спосіб отримавши дозвіл від компанії Adobe. Протягом періоду безкоштовного доступу (Безкоштовні служби) або ознайомлення на Служби й Програмне забезпечення не поширюються жодні прямі чи неявні гарантії. Усі Служби та Програмне забезпечення надаються «як є» з усіма дефектами та не передбачають технічної чи іншої підтримки.

3.8 Версія не для перепродажу (NFR). Компанія Adobe може також позначити Служби та Програмне забезпечення як «для ознайомлення», «для оцінювання», «не для перепродажу» тощо («NFR-версія»). Ви маєте право встановити та використовувати NFR-версію тільки протягом того періоду й тільки з тими цілями, які ми вказали, надаючи NFR-версію. Використання будь-яких матеріалів, створених за допомогою NFR-версії, дозволено тільки для некомерційних цілей. 

3.9 Adobe Talent.

(A) Вам не дозволено розміщувати вакансії, які вказують на конкурси певних робіт або вимагають від професійних митців безкоштовно виконати на замовлення творчу роботу. Усі такі оголошення видалятимуться без відшкодування.

(B) Ми пропонуємо платну функцію «Talent Search» (Пошук талантів) для рекрутерів і компаній, що намагаються знайти та найняти творчих працівників. Передаючи до Служб загальнодоступний профіль або проєкт, ви погоджуєтеся, що таку загальнодоступну інформацію може бути включено до результатів пошуку за допомогою Talent Search. 

3.10 Користувацькі шрифти Creative Cloud.

(A) Щодо всіх шрифтів або файлів шрифтів, які ви передаєте чи надсилаєте до Служб і Програмного забезпечення («Користувацькі шрифти Creative Cloud»), ви заявляєте й гарантуєте, що маєте всі необхідні права, щоб дозволити нам використовувати, відтворювати, показувати, розміщувати та розповсюджувати Користувацькі шрифти Creative Cloud за допомогою Служб і Програмного забезпечення для вашого використання. Користувацькі шрифти Creative Cloud не вважаються Вмістом, як визначено в Умовах. Ви зберігаєте всі права на незмінені користувацькі шрифти Creative Cloud. Ви підтверджуєте, що ввімкнення відображення будь-якого користувацького шрифту Creative Cloud за допомогою Служб і Програмного забезпечення для вашого використання може вимагати від нас використання технології Adobe, зокрема нашої власної технології оптимізації шрифтів, і що ми зберігаємо всі права на таку технологію Adobe. «Технологія Adobe» означає технологію, якою ми володіємо або яку нам надала за ліцензією третя сторона (включно зі Службами та Програмним забезпеченням і будь-якими пов’язаними правами інтелектуальної власності в усьому світі), будь-які надані нам Відгуки, які було включено до будь-чого із зазначеного вище, а також будь-які модифікації чи розширення будь-чого з наведеного вище, коли або де б вони не були розроблені. Компанія Adobe не заявляє та не гарантує, що будь-який Клієнтський шрифт Creative Cloud буде сумісним або придатним для використання зі Службами чи Програмним забезпеченням. 

(B) Якщо нам стане відомо, зокрема від третьої сторони, як-от постачальника шрифтів, що ви не маєте прав, наявність яких гарантуєте в розділі 3.10 (A) («Користувацькі шрифти Creative Cloud»), або що ваші Користувацькі шрифти Creative Cloud порушують права інтелектуальної власності третіх осіб, ми можемо вилучити Користувацькі шрифти Creative Cloud із вашого облікового запису, зі Служб або з Вмісту, у якому використовуються такі Користувацькі шрифти Creative Cloud. Ви підтверджуєте, що якщо ми вилучимо Користувацькі шрифти Creative Cloud із вашого облікового запису, Служби або Вміст, у яких використовуються ці Користувацькі шрифти Creative Cloud, або відображення вашого Вмісту можуть змінитися, і ми не нестимемо відповідальності у зв’язку з таким вилученням. З інформацією про те, як може змінитися ваш Вміст, можна ознайомитися тут: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_ua.

(C) Ви можете в будь-який момент відкликати наш доступ до ваших Користувацьких шрифтів Creative Cloud і припинити дію наших прав, вилучивши Користувацькі шрифти Creative Cloud зі Служби. 

(D) Після припинення дії чи закриття вашого облікового запису ми залишаємо за собою право вилучити ваші Користувацькі шрифти Creative Cloud. Деякі копії ваших Користувацьких шрифтів Creative Cloud можуть зберегтися внаслідок періодичного резервного копіювання.

(E) Ми можемо збирати інформацію, пов’язану з вашими Користувацькими шрифтами Creative Cloud, зокрема назви шрифтів, які ви передаєте, і ваш спосіб їх використання.

3.11 Інші типи ліцензій.

(A) Попередня або бета-версія. Ми можемо позначити Служби й Програмне забезпечення чи їхню функцію як попередню або бета-версію («Бета-версія»). Бета-версія не є остаточною версією Служб і Програмного забезпечення й може містити помилки, що можуть спричинити системні чи інші збої та втрату даних. Ми можемо відмовитися від комерційного випуску Бета-версії. На нашу вимогу ви маєте негайно припинити використовувати Бета-версію та знищити всі її копії. Використовуючи Бета-версію, ви погоджуєтеся, що компанія Adobe може збирати дані про ваше використання Бета-версії, зокрема дані про аварійне завершення роботи, і аналізувати ваш Вміст, виконуючи, зокрема, перевірки вручну, щоб удосконалювати наші Служби й Програмне забезпечення та персоналізувати вашу взаємодію з ними, незалежно від того, чи відмовилися ви від збирання даних в інших версіях. Якщо ви не хочете, щоб ваше використання відстежували чи щоб аналізували ваш Вміст, ви маєте припинити використовувати Бета-версію, видаливши її або використовуючи іншу версію Служб і Програмного забезпечення. Будь-яка окрема угода між вами та нашою компанією щодо Бета-версії замінюватиме ці положення.

(B) Академічна версія. Якщо ми позначаємо Служби й Програмне забезпечення як такі, що мають використовуватись академічними користувачами («Академічна версія»), ви можете використовувати Академічну версію лише за умови відповідності критеріям, опублікованим на сайті http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_ua. Ви можете встановити й використовувати Академічну версію лише в країні, де вас кваліфікують як академічного користувача. Якщо ви проживаєте в ЄЕЗ, то слово «країна» в попередньому реченні означає ЄЕЗ.

3.12 Сторонні Служби й Програмне забезпечення. Компанія Adobe для зручності може надавати вам доступ до стороннього програмного забезпечення та служб (зокрема плагінів і розширень) через Служби й Програмне забезпечення. Сторонні служби й програмне забезпечення не є Службами й Програмним забезпеченням, визначеними в цих Умовах, і отримання та використання таких сторонніх служб і програмного забезпечення створює відносини виключно між вами й третьою стороною. Деякі умови сторонніх розробників, що можуть застосовуватися до використання вами Служб і Програмного забезпечення, доступні тут: www.adobe.com/go/thirdparty_ua і https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html. Ви несете відповідальність за виконання всіх чинних умов сторонніх розробників. 

4. Ваш Вміст.

4.1 Вміст. «Вміст» — будь-який текст, інформація, результат комунікації або матеріал, як-от аудіофайли, відеофайли, електронні документи чи зображення, які ви передаєте, імпортуєте або вбудовуєте в Служби чи Програмне забезпечення або створюєте за їхньою допомогою. Ми залишаємо за собою право (але не зобов’язуємося) вилучити Вміст або обмежити доступ до Вмісту, Служб і Програмного забезпечення, якщо буде виявлено, що будь-який ваш Вміст порушує ці Умови. Ми не переглядаємо весь Вміст, переданий до Служб і Програмного забезпечення, але можемо використовувати доступні технології, постачальників або процеси, зокрема перегляд вручну, для його перевірки на наявність деяких типів забороненого законом вмісту (наприклад, матеріалів сексуального насильства над дітьми) чи іншого образливого вмісту або дій користувачів (наприклад, певних дій, що вказують на розсилання спаму чи фішинг, або ключових слів, що свідчать про публікацію вмісту для дорослих у вільній зоні). Ви можете дізнатися більше про наші правила та порядок модерації вмісту, зокрема про те, як ми модеруємо вміст, у нашому Центрі прозорості.

4.2 Ліцензії на ваш Вміст. Виключно з метою обслуговування чи вдосконалення Служб і Програмного забезпечення ви надаєте нам невиключну, глобальну, безоплатну ліцензію з можливістю субліцензування, що дозволяє використання, відтворення, публічну демонстрацію, розповсюдження, змінення, публічне виконання та переклад Вмісту, а також створення похідних робіт на його основі. Наприклад, ми можемо надавати субліцензію на наше право на Вміст своїм постачальникам послуг або іншим користувачам, щоб Служби й Програмне забезпечення працювали належним чином, наприклад, дозволяючи вам ділитися фотографіями з іншими людьми. Розділ 4.6 «Відгуки» нижче окремо стосується будь-яких Відгуків, які ви нам надаєте. 

4.3 Право власності. У відносинах між вами та компанією Adobe ви (як Бізнес-користувач або Індивідуальний користувач залежно від обставин) зберігаєте всі права власності на свій Вміст (або, коли це доречно, ви маєте переконатися, що у вас або Компанії (у відповідних випадках) є дійсна ліцензія на Вміст). Наша компанія жодним чином не претендує на право власності на ваш Вміст.

4.4 Поширення вашого Вмісту.

(A) Поширення. У деяких Службах і Програмному забезпеченні можуть бути функції, що дають вам змогу Поширювати свій Вміст для інших користувачів або робити свій Вміст відкритим для загального користування. «Поширити» означає надіслати електронною поштою, опублікувати, переслати, транслювати, передати на сервер або в інший спосіб надати доступ до вмісту (нам або іншим користувачам) шляхом використання Служб і Програмного забезпечення. Інші користувачі можуть використовувати, копіювати, змінювати та поширювати ваш Вміст різними способами. Уважно ставтеся до Вмісту, який ви Поширюєте чи оприлюднюєте, оскільки ви несете відповідальність за нього.

(B) Рівні доступу. Ми не відстежуємо та не контролюємо те, що інші користувачі роблять із вашим Вмістом. Ви несете відповідальність за встановлення обмежень щодо свого Вмісту та застосування відповідного рівня доступу до нього. Якщо ви не оберете належний рівень доступу до свого Вмісту, система може за промовчанням указати найвищий рівень доступу як стандартний. Ви зобов’язані повідомити інших користувачів про порядок Поширення вашого Вмісту та встановити налаштування, пов’язані з отриманням доступу до вашого Вмісту та його Поширенням.

(C) Коментарі. Усі коментарі, які ви надсилаєте через Служби й Програмне забезпечення, не є анонімними та відображаються для інших користувачів. У деяких Службах і Програмному забезпеченні ваші коментарі можуть вилучати ви, ми або інші користувачі.

(D) Вилучення вашого Вмісту. Якщо ви вилучите Вміст (за винятком Відгуків) зі Служб і Програмного забезпечення, ми в розумні строки зробимо такий Вміст недоступним для широкого загалу. Деякі копії вашого Вмісту можуть зберігатися як частина наших звичайних резервних копій, і ми не несемо відповідальності за будь-яке використання Вмісту, який ви Поширили або оприлюднили.

(E) Співпраця. Перш ніж Поширювати будь-який Вміст через Служби, ознайомтеся з Додатковими умовами Adobe Collaboration Space, викладеними в розділі 1.2 «Додаткові умови» вище, тому що вони стосуються вас і Вмісту, який ви Поширюєте в середовищах Adobe для співпраці.

4.5 Видалення Вмісту та оскарження. Якщо ми видалимо ваш Вміст через порушення Умов, ми докладемо розумних зусиль, щоб повідомити вас про наше рішення на адресу електронної пошти, яку ви нам надали. Якщо ви вважаєте, що ваш Вміст було видалено помилково, ви можете подати апеляцію за процедурою, описаною в нашому повідомленні до вас, або в нашому Центрі прозорості.

4.6 Зворотний зв’язок. Ви можете надати нам відгук щодо Служб і Програмного забезпечення, зокрема у формі ідей, порад, пропозицій, прикладів, що стосуються вашого Вмісту («Відгуки»). У цьому разі ви погоджуєтеся з тим, що ми можемо вільно використовувати Відгуки в наших комерційних цілях, зокрема шляхом включення в Служби й Програмне забезпечення без будь-якої оплати, атрибуції або інших зобов’язань перед вами.

5. Ваш обліковий запис.

5.1 Відомості облікового запису. Ви як Індивідуальний користувач або Бізнес-користувач несете відповідальність за всі дії, що виконуються за допомогою вашого облікового запису, навіть якщо такі дії здійснюються не вами або без вашого відома чи згоди. Вам заборонено (A) з умислом чи без нього надавати відомості свого облікового запису іншим користувачам (окрім уповноваженого адміністратора облікового запису); або (B) використовувати обліковий запис іншого користувача. Адміністратор вашого облікового запису може використовувати відомості свого облікового запису для керування використанням Служб і Програмного забезпечення та доступом до них. Для PhoneGap ми залишаємо за собою право контролювати та застосовувати обмеження плану передплати, зокрема (але не лише) право стягувати плату за перевитрати.

5.2 Безпека облікового запису. Ви несете відповідальність за вживання розумних заходів для забезпечення безпеки та контролю свого облікового запису Adobe. З міркувань безпеки компанія Adobe може вимагати від вас увімкнути багатофакторну автентифікацію та вказати ваш номер телефону або альтернативну адресу електронної пошти. Компанія Adobe не несе відповідальності за будь-які збитки, яких ви можете зазнати через скомпрометовані дані для входу в обліковий запис або через недотримання вказівок, отриманих у будь-яких повідомленнях чи сповіщеннях, які ми можемо надіслати на вашу адресу електронної пошти чи номер телефону. Ви несете відповідальність за надання актуальних адреси електронної пошти та номера телефону, щоб ви могли отримувати повідомлення або сповіщення, які ми можемо надсилати вам. Ви також несете відповідальність за ретельний перегляд будь-яких повідомлень, які нібито надходять від компанії Adobe, щоб переконатися в їхній справжності. Ми не нестимемо відповідальності, якщо ви не зможете отримати доступ до свого облікового запису Adobe, тому що не можете ввести відповідні облікові дані для входу, як-от пароль, адресу електронної пошти або номер телефону. Якщо ви підозрюєте, що ваш обліковий запис Adobe зламано чи скомпрометовано будь-які дані, пов’язані з його безпекою, зверніться до адміністратора свого облікового запису або в службу підтримки клієнтів Adobe https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ua.

5.3 Неактивність безкоштовного облікового запису. Ви зобов’язані підтримувати свій обліковий запис в активному стані, тобто періодично входити в нього та використовувати його, щоб уникнути видалення Вмісту, будь-яких перерв у роботі Служб і Програмного забезпечення, втрати доступу до них або припинення дії вашого облікового запису. Якщо ви періодично не входите у свій обліковий запис, ми залишаємо за собою право вважати його неактивним, і ви погоджуєтеся, що ми можемо назавжди видалити ваш Вміст, який зберігається в обліковому записі, або повністю закрити ваш обліковий запис. Перш ніж назавжди видалити ваш Вміст або закрити ваш обліковий запис через неактивність, ми спробуємо сповістити вас про це. Зазначимо, що дія цього розділу 5.3 «Неактивність безкоштовного облікового запису» не поширюється на платні облікові записи з хорошою репутацією. 

6. Поведінка користувача.

Ви маєте використовувати Служби та Програмне забезпечення відповідально та не зловживати ними. Наприклад, заборонено:

6.1 користуватися Службами та Програмним забезпеченням без письмової ліцензії чи угоди з Adobe, а також порушуючи її;

6.2 копіювати, змінювати, розміщувати на сервері, транслювати, субліцензувати або перепродавати Служби та Програмне забезпечення;

6.3 надавати іншим можливість або дозвіл користуватися Службами та Програмним забезпеченням за допомогою відомостей вашого облікового запису;

6.4 пропонувати, використовувати або дозволяти використовувати чи відкривати Служби та Програмне забезпечення в компаніях, які займаються обслуговуванням комп’ютерів, для наймання сторонніх підрядників, на засадах членства, передплати, бюро послуг або розподілу часу, у межах розміщеної служби чи від імені будь-якої третьої сторони;

6.5 створювати бази даних або набори даних, які використовують файли Вмісту, включать їх або складаються з них;

6.6 отримувати доступ або намагатись отримати доступ до Служб і Програмного забезпечення будь-яким чином, окрім інтерфейсу, який надає або дозволяє наша компанія;

6.7 оминати обмеження доступу та використання, які діють для попередження деяких видів використання Служб і Програмного забезпечення;

6.8 поширювати чи створювати Вміст, зокрема Користувацькі шрифти Creative Cloud, або виконувати інші дії, що порушують чиїсь Права інтелектуальної власності. «Права інтелектуальної власності» означають авторське право, особисті немайнові права, права на торговельну марку, фірмовий стиль, патенти, комерційну таємницю, захист від недобросовісної конкуренції, таємницю особистого життя та гласність, а також інші майнові права;

6.9 поширювати чи створювати Вміст або брати участь у поведінці, що має незаконний, шкідливий, загрозливий, непристойний, жорстокий, образливий, неправомірний, дискредитуючий, наклепницький, вульгарний, розпусний, насильницький, порушуючий особисте життя третіх осіб, розпалюючий ворожнечу чи іншим чином неприпустимий характер;

6.10 поширювати чи створювати Вміст, що зображує неповнолітніх осіб як сексуальний об’єкт або призначений для полегшення неналежної взаємодії з неповнолітніми особами, іншими користувачами Adobe чи громадськістю;

6.11 видавати себе за будь-яку фізичну чи юридичну особу або неправдиво заявляти про свій зв’язок із фізичною чи юридичною особою чи іншим чином вводити в оману щодо такого зв’язку, зокрема не розкриваючи відповідних спонсорських або покровительських стосунків, коли залишаєте відгук;

6.12 намагатися вимкнути, знищити Служби та Програмне забезпечення або погіршити їхню роботу;

6.13 передавати, пересилати, зберігати чи оприлюднювати будь-який Вміст, зокрема Користувацькі шрифти Creative Cloud, або код, що містить будь-які віруси, зловмисний код, шкідливе програмне забезпечення чи будь-які компоненти, призначені для завдання шкоди Службам і Програмному забезпеченню чи обмеження їхніх функцій;

6.14 зривати користування Службами та Програмним забезпеченням, втручатись у їхню роботу чи перешкоджати іншому користувачеві користуватися ними (наприклад, за допомогою переслідування, залякування, цькування, підбурювання або заохочення до насильства чи заподіяння собі тілесних ушкоджень);

6.15 організовувати розсилку «листів щастя» та непотрібних повідомлень, схеми-піраміди, фішинг, розсилку спаму та інших небажаних повідомлень;

6.16 брати участь у шахрайських діях, як-от шахрайстві з оплатою та відшкодуванням;

6.17 розміщувати в Службах рекламу будь-яких товарів або послуг без попереднього письмового схвалення від нашої компанії;

6.18 використовувати засоби аналізу даних або схожі методи збирання та видобування даних через Служби й Програмне забезпечення, зокрема видобувати дані для машинного навчання й інших цілей;

6.19 штучно маніпулювати Службами та Програмним забезпеченням або порушувати їхню роботу (наприклад, маніпулювати оцінками на Behance або переспрямовувати користувачів на сторонні сайти);

6.20 створювати облікові записи Adobe з метою порушення цих Умов чи наших політик (або інших заходів, вжитих Adobe), зокрема створюючи фіктивні облікові записи або обходячи припинення дії облікового запису;

6.21 маніпулювати Службами та Програмним забезпеченням або іншим чином відображати їх за допомогою фреймів або подібної навігаційної технології; або

6.22 порушувати норми чинного законодавства.

7. Тарифи та оплата.

7.1 Податки та платежі третім сторонам. Ви зобов’язані сплачувати всі податки та комісії третіх осіб (зокрема, комісії телефонної компанії, оператора мобільного зв’язку й інтернет-провайдера, комісії за передавання даних, використання кредитної картки, ПДВ, обмін валюти та проведення міжнародних валютних операцій). Наша компанія не несе відповідальності за такі платежі. З питаннями щодо платежів звертайтеся до фінансової установи. Наша компанія може застосовувати певні дії для стягування заборгованості. Ви несете відповідальність за оплату всіх витрат, пов’язаних зі стягуванням заборгованості. Якщо ви перебуваєте в країні за межами юрисдикції компанії Adobe, з якою взаємодієте (тобто Adobe Inc. для клієнтів із Північної Америки та Adobe Systems Software Ireland Limited для клієнтів з усіх інших країн), ваші платежі здійснюватимуться на рахунок іноземної компанії.

7.2 Дані кредитної картки. Ви дозволяєте нам або нашим уповноваженим постачальникам зберігати дані щодо вашого способу оплати та використовувати їх через використання вами Служб і Програмного забезпечення відповідно до Умов оформлення та скасування передплати. Щоб запобігти перервам у роботі служби, ми можемо брати участь у програмах, які підтримує банк-емітент вашої картки, щоб оновлювати ваші платіжні відомості. Ви дозволяєте нам або нашим уповноваженим постачальникам продовжувати виставляти рахунки та стягувати з вашого рахунку суми заборгованості за допомогою інформації, яку ми отримуємо.

8. Ваші зобов’язання щодо гарантій і відшкодувань.

8.1 Гарантія. Ви маєте володіти (A) усіма потрібними ліцензіями й дозволами для використання та Поширення вашого Вмісту та (B) правами, необхідними для надання ліцензій відповідно до цих Умов.

 8.2 Відшкодування. Ви зобов’язуєтеся захищати нас, наші дочірні компанії, наших афілійованих осіб, службовців, представників, співробітників, партнерів і ліцензіарів від будь-яких претензій третіх осіб, вимог, збитків або пошкоджень, зокрема від справедливих витрат на адвокатів, пов’язаних із:

(A) вашим Вмістом, зокрема з Користувацькими шрифтами Creative Cloud;

(B) використанням вами Служб і Програмного забезпечення (у відповідних випадках);

(C) вашою взаємодією з іншими користувачами (зокрема Третіми сторонами з наданим правом); або

(D) порушенням вами цих Умов («Ситуація»).

Ми маємо право самостійно обирати адвоката для ведення захисту за будь-яким Спірним питанням, витрати на яке підлягають відшкодуванню з вашої сторони. Ви маєте співпрацювати з нами в повному обсязі під час ведення захисту за таким Спірним питанням.
 

9. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

9.1 Якщо інше не вказано в Додаткових умовах, Служби та Програмне забезпечення надаються «як є». В обсязі, передбаченому законом, компанія Adobe, її афілійовані особи та сторонні постачальники («Захищені сторони») відмовляються від усіх прямих і непрямих гарантій, зокрема непрямих гарантій непорушення прав інтелектуальної власності, придатності до продажу та придатності для використання за призначенням. Захищені сторони не несуть жодної відповідальності за вміст, розміщений у Службах. Захищені сторони також не гарантують, що: (A) Служби та Програмне забезпечення відповідатимуть вашим вимогам або надаватимуться постійно, безперебійно, своєчасно, безпечно чи без помилок; (B) результати, отримані внаслідок використання Служб та Програмного забезпечення, будуть ефективними, точними чи надійними; (C) якість Служб та Програмного забезпечення виправдає ваші очікування; чи що (D) будь-які помилки або дефекти в Службах та Програмному забезпеченні буде виправлено.

9.2 Окрім того, Захищені сторони відмовляються від будь-якої відповідальності за будь-які дії, що спричинені використанням вами Служб і Програмного забезпечення. Ви отримуєте доступ до Служб і Програмного забезпечення, користуєтеся ними на власний ризик і розсуд, а також несете виключну відповідальність за шкоду власній комп’ютерній системі чи втрату даних, спричинені внаслідок доступу до будь-яких Служб і Програмного забезпечення та їх використання.

9.3 Якщо ви опублікуєте Вміст на наших серверах, щоб публічно Поширити його через Служби, Захищені сторони не нестимуть відповідальність за: (A) будь-яку втрату, псування чи пошкодження Вмісту; (B) вилучення Вмісту будь-ким, окрім компанії Adobe; (C) включення Вмісту третіми особами до інших вебсайтів або матеріалів.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

10.1 Якщо інше не зазначено в Додаткових умовах, за жодних обставин Захищені сторони не нестимуть перед вами чи будь-якою іншою особою жодної відповідальності за будь-які особливі, випадкові, побічні, непрямі, моральні або штрафні збитки, незалежно від причини, зокрема такі, що: (A) виникли внаслідок втрати можливості використання, даних, репутації, доходу чи прибутків; (B) виникли на підставі будь-якого виду відповідальності, зокрема через порушення договору чи гарантії, недбалість або інші правопорушення; або (C) виникли через ваш доступ до Служб і Програмного забезпечення та їх використання. Жодне положення цих Умов не обмежує та не виключає нашу відповідальність за злочинну недбалість або умисне правопорушення компанії Adobe чи її співробітників, а також спричинення смерті або тілесних ушкоджень.

10.2 Наша загальна відповідальність у будь-яких питаннях, що випливають із цих Умов або пов’язані з ними, обмежується (A) сумою в 100 дол. США або (B) повною сумою, яку ви сплатили за доступ до Служб і Програмного забезпечення протягом тримісячного періоду, що передував події, через яку настала відповідальність, залежно від того, яка сума є більшою. Наші постачальники не несуть жодної відповідальності щодо будь-яких питань, які випливають з Умов або пов’язані з ними.

10.3 Обмеження й винятки, передбачені в розділі 10 («Обмеження відповідальності»), застосовуються в максимально дозволених законодавством межах, навіть якщо: (A) відшкодування не повністю компенсує ваші збитки або не виконує свого головного призначення; або (B) Захищені сторони знали чи мали знати про можливість заподіяння збитків.

10.4 Ці Умови визначають усю відповідальність Захищених сторін, а також ваш виключний засіб захисту своїх прав щодо доступу до Служб і Програмного забезпечення та їх використання.

11. Припинення дії.

11.1 Припинення дії за вашою ініціативою. Ви можете в будь-який момент скасувати передплату та припинити використання Служб і Програмного забезпечення. Анулювання чи припинення дії вашого облікового запису не звільняє вас від жодних зобов’язань із погашення заборгованості, пов’язаної з вашою передплатою, зокрема від сплати комісії за її дострокове скасування.

11.2 Припинення дії за нашою ініціативою. Якщо інше не зазначено в Додаткових умовах, компанія Adobe може в будь-який момент в односторонньому порядку анулювати або призупинити дію вашого права на використання Служб і Програмного забезпечення та доступ до них, якщо:

(A) ви порушили будь-яке положення цих Умов (або діяли в спосіб, що ясно показує намір не дотримуватися цих Умов або нездатність їх дотриматися);

(B) ви не здійснили своєчасну оплату за користування Службами та Програмним забезпеченням (за наявності такої плати);

(C) ви фізично, словесно або в інший спосіб ображаєте, залякуєте, цькуєте або переслідуєте нас чи наш персонал (за таких умов ми можемо також призупинити чи обмежити доступ до Служб і Програмного забезпечення);

(D) ви неодноразово подавали скарги недобросовісно або без належної обґрунтованості й продовжуєте це робити після того, як ми попросили вас зупинитися (за таких обставин ми можемо також призупинити або обмежити доступ до Служб чи Програмного забезпечення);

(E) продовження надання вам доступу до Програмного забезпечення або Служб порушуватиме будь-яке чинне законодавство;

(F) наша компанія вирішила повністю чи частково припинити постачання Служб і Програмного забезпечення (наприклад, якщо нашій компанії стає недоцільно продовжувати надання Служб у вашому регіоні через зміну законодавства, або з інших причин); або

(G) ваш безкоштовний обліковий запис був неактивний протягом тривалого періоду

Якщо ми припиняємо дію цих Умов або ваше користування Службами та Програмним забезпеченням із будь-якої причини, крім перерахованих у будь-якому з розділів (A)–(D) і (G) вище, ми докладемо потрібних зусиль, щоб сповістити вас принаймні за 30 днів до моменту припинення дії, надіславши на надану вами адресу електронної пошти інструкції щодо повернення вашого Вмісту. Якщо ми припинимо ваше користування Службами та Програмним забезпеченням з причин, зазначених у розділі (E) або (F), ми можемо на власний розсуд здійснити пропорційне повернення невикористаних коштів, які ви сплатили за такі Служби або Програмне забезпечення. Після такого припинення ви можете втратити доступ до свого Вмісту.

11.3 Продовження терміну дії Угоди. Після завершення чи припинення терміну дії Умов деякі або всі Служби й Програмне забезпечення можуть перестати працювати без попереднього сповіщення. Ваші зобов’язання щодо відшкодування, наші відмови від гарантій і обмеження відповідальності, а також положення щодо вирішення спорів, викладені в цих Умовах, залишатимуться в силі після припинення дії цих Умов.

11.4 Деактивація облікових записів і оскарження. Якщо ви вважаєте, що ваш обліковий запис Adobe було деактивовано помилково, то можете подати апеляцію за процедурою, описаною під час вашої спроби входу у свій обліковий запис, або в нашому Центрі прозорості. Якщо у вас є запитання з цього приводу, зверніться в Центр обслуговування клієнтів Adobe.

12. Дотримання вимог торговельних санкцій і експортного контролю.

На Служби та Програмне забезпечення, а також на ваше користування ними поширюються закони, обмеження та правила, що діють у США та в інших юрисдикціях і регулюють імпорт, експорт і використання Служб і Програмного забезпечення. Використовуючи Служби й Програмне забезпечення, ви погоджуєтеся дотримуватись усіх таких законів, обмежень і правил та гарантуєте, що законодавство жодної юрисдикції не забороняє вам отримувати Служби й Програмне забезпечення. Крім того, ви погоджуєтеся не завантажувати та не передавати через будь-які Служби чи Програмне забезпечення будь-який вміст, експорт якого зі Сполучених Штатів Америки підпадає під контроль (включно з технічними даними, які контролюються згідно з Правилами міжнародної торгівлі зброєю США, і технологіями, які регулюються Правилами експортного контролю США), не отримавши на те попереднього письмового схвалення від компанії Adobe. 

13. Законодавство про захист прав споживачів в Австралії.

Жодне положення цих Умов не має на меті виключити, обмежити чи змінити жодні права споживачів, передбачені Законом про конкуренцію та захист прав споживачів 2010 року (Cth) (“CCA”) або будь-яким іншим законом, положення якого не можна виключити, обмежити чи змінити за угодою. Якщо CCA або будь-який інший законодавчий акт передбачає умову, гарантію чи термін, що мають бути включені в Умови, або надає передбачені законодавством гарантії, пов’язані з Умовами, щодо наданих товарів чи послуг (якщо такі є), наша відповідальність за порушення такої умови, гарантії, іншого терміну або гарантії обмежується наведеними далі заходами (за нашим вибором), наскільки це можливо. (A) У разі постачання товарів ми виконуємо одну або кілька з таких дій: (1) замінюємо товари на такі самі або аналогічні; (2) ремонтуємо товари; (3) оплачуємо вартість заміни товарів на такі самі або аналогічні; або (4) оплачуємо вартість ремонту товарів. (B) У разі надання послуг ми виконуємо принаймні одну з таких дій: (1) повторно надаємо послуги; (2) оплачуємо витрати на повторне надання послуг.

14. Вирішення спорів, відмова від колективних позовів, угода про арбітраж.

Центр обслуговування клієнтів Adobe допомагає вирішити більшість проблем, які можуть виникнути у зв’язку зі Службами та Програмним забезпеченням Adobe. Звернутися в Центр обслуговування клієнтів Adobe можна тут: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ua.

14.1 Повідомлення про претензію та необхідна інформація щодо процедури вирішення спорів. Якщо у вас виникла будь-яка проблема або спірна ситуація, яку Центр обслуговування клієнтів Adobe не може вирішити («Претензія»), ви погоджуєтеся спочатку спробувати вирішити спірну ситуацію неформально та доброзичливо, звернувшись до нас і надіславши письмове Повідомлення про Претензію на адресу, вказану в розділі 18.2 «Повідомлення для компанії Adobe». Повідомлення про Претензію має надавати компанії Adobe достовірну інформацію про вашу особу, опис характеру вашої претензії та підстави для її виникнення, а також відомості про відшкодування, якого ви вимагаєте, зокрема конкретну суму грошової компенсації, яку ви вимагаєте, і не може об’єднуватися з Повідомленнями про Претензію для інших осіб. Якщо спір, пов’язаний з вашою Претензією, не буде вирішено протягом 30 днів із дати отримання нами вашого звернення, будь-які судові позови, що випливають із неї, зокрема всі питання щодо необхідності арбітражу, потрібно вирішувати за допомогою подавання позову до суду дрібних тяжб або арбітражного розгляду, рішення якого буде остаточним і обов’язковим до виконання, окрім випадків, зазначених нижче. Жодна сторона не може ініціювати судовий процес до завершення 30-денного періоду після отримання Повідомлення про претензію. Ця угода про арбітраж застосовується без обмежень до всіх претензій, які виникли або були заявлені до дати набрання чинності Умовами. Арбітр, а не будь-який суд або агентство федерального чи місцевого рівня чи рівня штату, має виключні повноваження вирішувати всі суперечки, пов’язані з тлумаченням, застосовністю чи можливістю виконання або формулювання Умов, зокрема щодо того, чи підлягає будь-який спір вирішенню через арбітраж (тобто арбітр вирішить, чи може будь-який спір бути арбітражним), а також щодо того, чи всі ці Умови або будь-яка їхня частина є недійсними чи такими, що можуть втратити чинність. Претензії, пов’язані з Умовами, Службами або Програмним забезпеченням, назавжди забороняються, якщо їх не пред’явлено протягом року з моменту події, що стала причиною для Претензії.  

14.2 Заборона колективних позовів. Ви можете вирішувати суперечки з нашою компанією лише в індивідуальному порядку та не маєте права подавати колективний, об’єднаний або груповий позов у ролі позивача чи учасника колективного позову. Проте якщо будь-яку частину цього положення про відмову від колективних позовів буде визнано недійсною чи нездійсненною відносно певного засобу правового захисту, тоді цей засіб правового захисту (і лише він) має бути відокремлено від арбітражу та може бути розглянуто в суді. Однак сторони погоджуються, що будь-яке рішення щодо засобів правового захисту, які не підлягають арбітражу, буде відкладено до отримання результатів розгляду будь-яких претензій і засобів правового захисту, які підлягають арбітражу.

14.3 Арбітражний регламент. Якщо ви проживаєте в Північній або Південній Америці, арбітражний розгляд проводить організація JAMS в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія, США, відповідно до свого Спрощеного арбітражного регламенту. Якщо ви проживаєте в Австралії, Новій Зеландії, Японії, континентальному Китаї, особливих адміністративних районах Гонконг і Макао, на Тайвані, у Південній Кореї, Індії, на Шрі-Ланці, у Бангладеш, Непалі або в країні-члені Асоціації держав Південно-Східної Азії (надалі — «АСЕАН»), то арбітражний розгляд проводить Сінгапурський міжнародний арбітражний центр (Singapore International Arbitration Centre, надалі — «SIAC») у Сінгапурі відповідно до власного арбітражного регламенту, який вважається включеним до цієї угоди за посиланням. В інших випадках арбітражний розгляд проводить Лондонський міжнародний арбітражний суд (LCIA) у м. Лондон, Велика Британія, відповідно до власного арбітражного регламенту. Ви разом із компанією Adobe оберете одного арбітра. Арбітражний розгляд ведеться англійською мовою, але свідки, для яких англійська мова не є рідною, можуть давати свідчення рідною для них мовою із синхронним перекладом на англійську (за рахунок сторони, яка викликала такого свідка). Може бути винесено арбітражне рішення, причому таке рішення має бути виконано в примусовому порядку в будь-якому суді компетентної юрисдикції, яка поширюється на вас і нашу компанію. У разі виникнення конфлікту між регламентом організатора арбітражу й Умовами, зокрема стосовно оцінки гонорарів і витрат на арбітраж, переважну силу матимуть Умови.

14.4 Арбітражні збори та витрати. Оплата всіх витрат на подання й адміністрування Претензії та арбітражних зборів, а також витрат на арбітражний розгляд регулюватиметься регламентом організатора арбітражу. У випадках, коли ви подаєте Претензію як частину Скоординованого позову, ми погоджуємося, що сторони порівну розділять оплату усіх зборів і витрат на арбітраж (за умови, що розподіл вже не вимагається відповідно до чинного регламенту). У тексті цього розділу «Скоординований позов» означає будь-яку справу, у якій вас представляє юридична фірма чи група юридичних фірм, які протягом короткого часу подали численні скоординовані індивідуальні арбітражні вимоги такого самого або подібного характеру проти компанії Adobe. Незважаючи на зазначене вище, якщо ви не можете дозволити собі оплату зборів або витрат на арбітраж, компанія Adobe оплатить їх. Якщо арбітр визнає, що предмет Претензії або засіб судового захисту, який вимагається в арбітражі, був необґрунтованим, або що Претензію було подано з неналежною метою, сторони можуть вимагати перерозподілу сум зборів і витрат на арбітраж відповідно до регламенту організатора арбітражу.

14.5 Винятки з арбітражу — дрібні тяжби та судова заборона. Незважаючи на зазначене вище, будь-яка сторона може прийняти рішення щодо подання будь-якої Претензії, яка підпадає під юрисдикцію суду дрібних тяжб, до суду в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія, США, або в районі вашого проживання. Якщо одна зі сторін подає для арбітражного розгляду Претензію, яку можна було подати до суду дрібних тяжб, інша сторона може повідомити, що вона хоче, щоб справу розглянули в суді дрібних тяжб до призначення арбітра, а арбітр має адміністративно закрити справу до визначення будь-яких зборів, і сторона, яка подає Претензію, має звернутися до суду дрібних тяжб замість арбітражу. Будь-які спори щодо того, чи може Претензія розглядатися в суді дрібних тяжб, має вирішувати цей суд, а не арбітр. У разі виникнення будь-якого такого спору арбітражне провадження залишається закритим, доки суд дрібних тяжб не винесе рішення про передання Претензії до арбітражу. Крім того, будь-яка зі сторін має право на отримання судової заборони (або аналогічного виду невідкладного правового захисту) у будь-якій юрисдикції, наприклад у разі несанкціонованого доступу до Служб або Програмного забезпечення чи їх використання вами чи іншими особами з порушенням цих Умов. Якщо сторона ініціювала спір, у якому прагне отримати як судову заборону, так і інші форми судового захисту, вона може звернутися до суду з вимогою отримання судової заборони, але щодо всіх інших форм судового захисту її претензії мають розглядатися в арбітражі або в суді дрібних тяжб.

14.6 Прийняття умов арбітражу та право на відмову. Протягом перших тридцяти (30) днів із початку використання вами Служб і Програмного забезпечення або з дати останнього оновлення розділу 14 «Вирішення спорів, відмова від колективних позовів, угода про арбітраж» цих Умов залежно від того, що настане пізніше, ви маєте право відмовитися від виконання положень розділу 14 про арбітраж і відмову від колективних позовів («Вирішення спорів, відмова від колективних позовів, угода про арбітраж»), надіславши нам письмове повідомлення про своє рішення на адресу, вказану в розділі 18.2 «Повідомлення для компанії Adobe», або електронною поштою на адресу ContractNotifications@adobe.com. Якщо ви відмовитеся від виконання цих положень, компанія Adobe також не буде зобов’язана виконувати їх.

15. Права на аудит.

 Якщо ви представляєте Компанію, то ми маємо право не частіше одного разу на дванадцять (12) місяців із попередженням щонайменше за сім (7) днів призначити своїх працівників або незалежних сторонніх аудиторів, що діють відповідно до умов конфіденційності, для перевірки (зокрема, фізичними й/або електронними засобами) вашої документації, систем та інфраструктури, щоб переконатися в тому, що установка та використання всіх Служб або Програмного забезпечення здійснюються згідно з нашими Умовами. Крім того, ви маєте надати для перевірки відповідності установки та використання будь-яких Служб і Програмного забезпечення вимогам чинних ліцензій усі записи та інформацію на запит нашої компанії протягом тридцяти (30) днів після отримання запиту від нашої компанії. Якщо в процесі перевірки буде виявлено невідповідність ліцензій на Служби та Програмне забезпечення, ви зобов’язані негайно придбати будь-які потрібні ліцензії, оформити передплати, а також відповідне обслуговування та технічну підтримку чи виконати інші необхідні дії для усунення такої невідповідності.

16. Оновлення Служб і Програмного забезпечення та доступність.

16.1 Оновлення Служб і Програмного забезпечення. Ми можемо в будь-який час змінювати чи оновлювати Служби й Програмне забезпечення (включно з будь-якими їхніми частинами чи функціями) або припиняти їх надання, за що не нестимемо відповідальності ані перед вами, ані будь-якою іншою особою. Задля ясності: такі зміни, оновлення чи припинення можуть бути шкідливими або призвести до зменшення цінності для вас. У разі внесення змін у платні пропозиції, які, на розсуд компанії Adobe, завдають шкоди або призводять до суттєвого зниження цінності для вас, ми докладемо розумних комерційних зусиль, щоб повідомити вас про такі зміни, оновлення чи припинення. Якщо ми повністю припинимо роботу Служб чи Програмного забезпечення, то докладемо комерційно виправданих зусиль, щоб дати вам можливість перенести свій Вміст, а також можемо здійснити пропорційне повернення невикористаних коштів, які ви сплатили за такі Служби або Програмне забезпечення.

16.2 Доступність. Наші вебсторінки доступні в усьому світі, але це не означає, що всі Служби та Програмне забезпечення доступні у вашій країні та що створений користувачами вміст, доступний через такі Служби й Програмне забезпечення, є законним або доступним у вашій країні. Доступ до певних Служб (або певних функцій Служб) або Програмного забезпечення може бути заблоковано в деяких країнах. Користувачам у Китаї заборонено отримувати доступ до будь-яких онлайн-сервісів у рамках наших Служб і Програмного забезпечення, і для використання в Китаї вони повинні купувати Служби та Програмне забезпечення, призначені спеціально для користувачів у Китаї. Ви зобов’язані переконатися, що використання Служб і Програмного забезпечення є законним або доступним у тій країні, де плануєте їх використовувати. Служби та Програмне забезпечення надаються лише деякими мовами.

17. Заборона внесення модифікацій, зворотної розробки, використання штучного інтелекту/машинного навчання (AI/ML).

Певні елементи Служб і Програмного забезпечення становлять нашу (або наших ліцензіарів) конфіденційну інформацію. Окрім випадків, коли це прямо дозволено Умовами, вам забороняється (і ви не повинні дозволяти третім особам): (A) змінювати, переносити, адаптувати або перетворювати будь-яку частину Служб або Програмного забезпечення; (B) здійснювати зворотне проєктування (зокрема відстежувати вхідні й вихідні дані, що проходять через систему або програму, з метою відтворення такої системи), декомпілювати, дизасемблювати чи іншим чином намагатися розкрити вихідний код, представлення даних або базові алгоритми, процеси, методи та будь-яку іншу частину Служб чи Програмного забезпечення; або (C) використовувати Служби, Програмне забезпечення чи будь-який вміст, дані, вихідні файли або іншу інформацію, отриману під час використання Служб або Програмного забезпечення, щоб прямо чи опосередковано створювати, навчати, тестувати й іншим чином покращувати будь-які алгоритми машинного навчання або систему штучного інтелекту, зокрема будь-які архітектури, моделі або вагові елементи. Якщо законодавство вашої юрисдикції дозволяє вам декомпілювати Служби або Програмне забезпечення для отримання інформації, потрібної для відтворення ліцензованих частин Служб або Програмного забезпечення, що взаємодіють з іншим програмним забезпеченням, ви маєте спершу надіслати нам запит на таку інформацію. Ми можемо надати цю інформацію або встановити розумні умови такого використання вихідного коду (зокрема помірну плату за вашу декомпіляцію Служб або Програмного забезпечення) для захисту наших прав власності та прав власності наших ліцензіарів і постачальників на Служби й Програмне забезпечення.

18. Інші положення.

18.1 Англомовна версія. Для інтерпретації або тлумачення цих Умов використовується їхня версія англійською мовою.

18.2 Повідомлення для компанії Adobe. Ви можете надсилати нам повідомлення на таку адресу: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Повідомлення для вас. Ми можемо надсилати вам повідомлення на адресу електронної чи традиційної пошти, пов’язану з вашим обліковим записом, через публікації в Службах або за допомогою інших дозволених законом способів. Ви зобов’язані підтримувати відомості свого облікового запису в актуальному стані, щоб мати змогу отримувати сповіщення. 

18.4 Заборона передавання прав. Вам не дозволено переуступати чи іншим чином передавати ці Умови або ваші права та зобов’язання відповідно до цих Умов, частково чи повністю, без письмового дозволу з боку нашої компанії. Будь-яка спроба зробити це не матиме юридичної сили. Наша компанія може передавати або переуступати свої права відповідно до цих Умов третій стороні без вашої згоди.

18.5 Умови для державних установ. Якщо ви представляєте державну установу США або якщо на ці Умови поширюється дія Федерального регламенту щодо закупівель (Federal Acquisition Regulations, FAR), то Служби й Програмне забезпечення, які надаються відповідно до Умов, за визначенням параграфа 2.101 розділу 48 Зведення федеральних постанов США є «Комерційними продуктами або Комерційними послугами», що складаються з «Комерційного комп’ютерного програмного забезпечення», «Документації до комерційного комп’ютерного програмного забезпечення» та пов’язаних із ними послуг, адже ці поняття використовуються в параграфах 12.212 і 227.7202 розділу 48 Зведення федеральних постанов США. Відповідно до положень параграфів 12.212 і з 227.7202-1 до 227.7202-4 розділу 48 Зведення федеральних постанов США, Комерційне комп’ютерне програмне забезпечення й Документація до комерційного комп’ютерного програмного забезпечення надаються кінцевим користувачам у Федеральному уряді США за ліцензією (A) лише як Комерційні продукти або Послуги та (B) лише з тими ж правами, що надаються всім іншим кінцевим користувачам відповідно до цих Умов. Неопубліковані права зберігаються відповідно до законодавства США.

18.6 Заголовки. Заголовки використовуються в цих Умовах лише для зручності та не визначають зміст або призначення положень.

18.7 Подільність положень. Якщо з будь-якої причини будь-яке положення цих Умов буде визнано недійсним або таким, яке не можна виконати, решта положень цих Умов зберігатимуть повну юридичну силу, і таке положення не матиме сили лише в межах такої недійсності чи неможливості виконання.

18.8 Відсутність відмови від прав. Невикористання чи незабезпечення виконання будь-якого положення Умов із нашого боку не означає відмову від такого положення.

18.9 Обставини непереборної сили. Жодна зі сторін не нестиме відповідальності перед іншою за будь-яку затримку або невиконання будь-яких зобов’язань (окрім ваших платіжних зобов’язань перед Adobe) згідно з Умовами, якщо затримка або невиконання зумовлені непередбаченою подією, яка настала після набуття чинності Умовами та на яку сторони не мають дієвого впливу (як-от блокада, війна, тероризм, заворушення, стихійне лихо, відмова уряду чи іншої державної установи в наданні ліцензії), якщо така подія створює перешкоду або затримку для постраждалої сторони у виконанні її зобов’язань, а ця сторона не має можливості запобігти обставинам непереборної сили або усунути їх із прийнятними витратами.

19. DMCA

Ми поважаємо Права інтелектуальної власності інших осіб і очікуємо від користувачів такої ж поведінки. Ми реагуватимемо на чіткі повідомлення про порушення авторського права згідно із Законом про захист авторських прав у цифрову епоху («DMCA»). Дізнатися більше про правила та порядок компанії Adobe щодо повідомлення про порушення Прав інтелектуальної власності можна за цим посиланням: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA (США).
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Republic of Ireland (Республіка Ірландія)
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US_20240217

Список документів із гіперпосиланнями до Загальних умов використання (у порядку згадування вище):

1. Умови оформлення та скасування передплати: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Додаткові Умови щодо учнівських даних для учнів K-12 (початкової та середньої школи) та вищих навчальних закладів: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Особистий вміст, що зберігається в Creative Cloud і Document Cloud для хмарного сховища HelpX робочих груп і компаній: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Політика конфіденційності: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Налаштування конфіденційності Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Поширені запитання про аналізу вмісту: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Особи з країн ЄЕЗ і Великої Британії, Угода про обробку даних для хмарних служб Adobe: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Особи з-за меж ЄЕЗ і Великої Британії, Умови захисту даних для хмарних служб: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Правила підтримки програмного забезпечення Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Центр прозорості: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Передавання ваших шрифтів у Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Інструкції щодо відповідності закладів початкової та середньої школи вимогам: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Повідомлення про стороннє програмне забезпечення і/або додаткові умови та положення: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Права на використання зображень: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Центр обслуговування клієнтів Adobe: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Політика видалення інтелектуальної власності: https://www.adobe.com/legal/dmca.html