ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ Adobe

เผยแพร่ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2024

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปเหล่านี้จะเข้าแทนที่และมีผลเหนือกว่าฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมด

ข้ามไปยังส่วนที่

 1. ข้อตกลงที่คุณมีกับ Adobe
 2. ความเป็นส่วนตัว
 3. การใช้บริการและซอฟต์แวร์
 4. เนื้อหาของคุณ
 5. บัญชีของคุณ
 6. พฤติกรรมของผู้ใช้
 7. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน
 8. หน้าที่ในการรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ
 9. การปฏิเสธการรับประกัน
 10. ข้อจำกัดความรับผิด
 11. การบอกเลิก
 12. การคว่ำบาตรทางการค้าและการปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออก
 13. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย
 14. การระงับข้อพิพาท การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ
 15. สิทธิในการตรวจสอบ
 16. การอัปเดตบริการและซอฟต์แวร์และความพร้อมให้บริการ
 17. ไม่มีการดัดแปลงแก้ไข การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ปัญญาประดิษฐ์/การเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML)
 18. ข้อกำหนดทั่วไป
 19. DMCA

ข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในข้อ 14 (การระงับข้อพิพาท การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ) ด้านล่างนี้จะมีผลใช้บังคับกับการระงับข้อพิพาท โปรดอ่านอย่างละเอียด หากคุณไม่ได้ตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) รวมถึงข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับ (ในกรณีที่คุณไม่ได้เลือกที่จะไม่เข้าร่วมตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้) และการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม โปรดอย่าใช้บริการหรือซอฟต์แวร์

ข้ามไปยังส่วนที่

 1. ข้อตกลงที่คุณมีกับ Adobe
 2. ความเป็นส่วนตัว
 3. การใช้บริการและซอฟต์แวร์
 4. เนื้อหาของคุณ
 5. บัญชีของคุณ
 6. พฤติกรรมของผู้ใช้
 7. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน
 8. หน้าที่ในการรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ
 9. การปฏิเสธการรับประกัน
 10. ข้อจำกัดความรับผิด
 11. การบอกเลิก
 12. การคว่ำบาตรทางการค้าและการปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออก
 13. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย
 14. การระงับข้อพิพาท การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ
 15. สิทธิในการตรวจสอบ
 16. การอัปเดตบริการและซอฟต์แวร์และความพร้อมให้บริการ
 17. ไม่มีการดัดแปลงแก้ไข การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ปัญญาประดิษฐ์/การเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML)
 18. ข้อกำหนดทั่วไป
 19. DMCA

ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ ("ข้อกำหนดทั่วไป") พร้อมด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับ (โปรดดูข้อ 1.2 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ด้านล่าง) (เรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนด") จะมีผลใช้บังคับกับการที่คุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์บนเว็บ การสนับสนุนลูกค้า กระดานสนทนา หรือพื้นที่หรือบริการแบบโต้ตอบอื่นๆ ของเรา และบริการต่างๆ เช่น Creative Cloud (เรียกรวมกันว่า "บริการ") และการที่คุณติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เรารวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอปพลิเคชันมือถือและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป ไฟล์ตัวอย่าง และไฟล์เนื้อหา (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) สคริปต์ ชุดคำสั่ง และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "ซอฟต์แวร์") หากคุณได้ตกลงตามข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิก (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html) ข้อกำหนดดังกล่าวก็จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้เช่นกัน หากคุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ผ่านโปรแกรม Value Incentive Plan ("VIP") ของ Adobe ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิกก็จะไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ แต่ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดดังกล่าวจะใช้บังคับกับการใช้และการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ของคุณ หากคุณได้เข้าทำข้อตกลงอื่นกับเราเกี่ยวกับบริการและซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจง ข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวก็จะมีผลใช้บังคับในกรณีที่ข้อตกลงนั้นขัดกับข้อกำหนดเหล่านี้ 

โดยการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ ก็เท่ากับคุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในการเข้าทำข้อกำหนดเหล่านี้ หรือในกรณีที่คุณยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะ คุณก็ยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในการเข้าทำข้อกำหนดเหล่านี้

คุณจะต้องมีอายุ 13 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถลงทะเบียน Adobe ID สำหรับบุคคลได้ โรงเรียนที่เข้าร่วมข้อเสนอของผู้ใช้ที่ระบุชื่อสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็อาจออก Adobe ID ระดับองค์กรให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการศึกษาระดับ K-12 (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) และอุดมศึกษาสำหรับข้อมูลนักเรียน

1. ข้อตกลงที่คุณมีกับ Adobe

1.1 การเลือกใช้กฎหมายและนิติบุคคลผู้ทำสัญญา หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ (รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก ดินแดนและอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา และฐานทัพของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม) ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Adobe Inc. ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกา และข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ รวมทั้งการทำความเข้าใจและการตีความตามกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย หากคุณอาศัยอยู่นอกอเมริกาเหนือ ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Adobe Systems Software Ireland Limited และข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การบังคับใช้ รวมทั้งการทำความเข้าใจและการตีความตามกฎหมายของไอร์แลนด์ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายในพื้นที่ สำหรับลูกค้าในออสเตรเลีย Adobe Systems Software Ireland Limited จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Adobe Systems Pty Ltd. และกำลังเข้าทำสัญญาฉบับนี้โดยมีความสามารถในฐานะตัวแทนของ Adobe Systems Pty Ltd. คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ เราจะไม่พยายามจำกัดสิทธิเหล่านั้นในกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ "Adobe" "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited หรือ Adobe Systems Pty Ltd. แล้วแต่กรณี

1.2 ข้อกำหนดเพิ่มเติม บริการและซอฟต์แวร์ของเราจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่คุณ ไม่ได้ขายให้กับคุณ และยังอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งฉบับด้านล่างนี้ ("ข้อกำหนดเพิ่มเติม") หากมีการขัดกันระหว่างข้อกำหนดในข้อกำหนดทั่วไปกับข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติมก็จะมีผลบังคับใช้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือซอฟต์แวร์เหล่านั้น ข้อกำหนดเพิ่มเติมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่อธิบายไว้ในข้อ 1.5 (การปรับปรุงข้อกำหนด) ด้านล่าง

1.3 ผู้ใช้ทางธุรกิจ หากคุณได้รับ "การมีสิทธิ" (ซึ่งมีการให้คำจำกัดความว่าเป็นสิทธิในการใช้ เข้าถึง และบริโภคบริการและซอฟต์แวร์) จากองค์กรหรือกลุ่ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกิจ หรือนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ หน่วยงานของรัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือสถาบันการศึกษาอื่นใด (เรียกแต่ละองค์กรว่า "ธุรกิจ") ภายใต้แผนธุรกิจของ Adobe แผนใดแผนหนึ่ง (เช่น Creative Cloud สำหรับทีม, Creative Cloud สำหรับองค์กร หรือ Document Cloud) ถ้าอย่างนั้นแล้ว (ก) คุณจะเป็น "ผู้ใช้ทางธุรกิจ" ของธุรกิจดังกล่าว (ข) โปรไฟล์ Adobe ของคุณที่เชื่อมโยงกับการมีสิทธิดังกล่าวจะเป็น "โปรไฟล์ธุรกิจ" และ (ค) การอ้างอิงทั้งหมดถึง "คุณ" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึงธุรกิจดังกล่าวและผู้ใช้ทางธุรกิจของธุรกิจดังกล่าว แล้วแต่กรณี หากคุณเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณก็ตกลงว่าเนื่องจากคุณได้รับการมีสิทธิจากธุรกิจดังกล่าว (1) Adobe อาจให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถเข้าถึง ใช้ ลบ เก็บรักษา และควบคุมโปรไฟล์ธุรกิจของคุณและเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในโปรไฟล์นั้น ไม่ว่าจะได้รับการอัปโหลดหรือนำเข้าก่อนหรือหลังวันที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด (2) การใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ธุรกิจดังกล่าวมีกับ Adobe และ (3) Adobe อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ธุรกิจดังกล่าว การเข้าถึงการมีสิทธิแบบฟรี ("บริการฟรี") อาจมีให้กับผู้ใช้ใดๆ ที่เพิ่มไปยัง Admin Console ของธุรกิจ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าธุรกิจซึ่งระบุไว้ในข้อ 1.2) และผู้ใช้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจ หากคุณเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจที่ได้รับการมีสิทธิจากธุรกิจหลายแห่ง คุณก็อาจมีโปรไฟล์ธุรกิจที่แยกต่างหากจากกันซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจแต่ละแห่ง ในฐานะผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณก็อาจมีข้อตกลงหรือภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันต่อธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อโปรไฟล์ธุรกิจของคุณหรือเนื้อหาของคุณ Adobe จะไม่รับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือภาระหน้าที่ดังกล่าวโดยคุณ หากคุณไม่ได้รับการมีสิทธิจากธุรกิจ (เช่น คุณได้สมัครสมาชิก Creative Cloud สำหรับแผนของบุคคลและได้รับการมีสิทธิผ่านทางแผนนี้) ถ้าอย่างนั้นแล้ว (ก) คุณจะเป็น "ผู้ใช้ส่วนบุคคล" (ข) โปรไฟล์ Adobe ของคุณจะเป็นโปรไฟล์ส่วนบุคคล (ค) คุณจะมีการเข้าถึงและการควบคุมแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในบัญชีส่วนบุคคลหรือโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ (เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัว) และ (ง) การอ้างอิงทั้งหมดถึง "คุณ" ในข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายถึงคุณในฐานะบุคคล หากคุณได้รับการมีสิทธิผ่านทางแผนส่วนบุคคลและจากธุรกิจ คุณก็จะเป็นทั้งผู้ใช้ส่วนบุคคลและผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณจะเป็นผู้ใช้ส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้การมีสิทธิที่คุณได้รับผ่านทางแผนส่วนบุคคลของคุณ และคุณจะเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจเมื่อคุณใช้การมีสิทธิของคุณที่ธุรกิจจัดหาให้

1.4 โดเมนอีเมลของธุรกิจ ในฐานะผู้ใช้ส่วนบุคคลหรือผู้ใช้ทางธุรกิจ คุณจะสามารถสร้างบัญชี Adobe โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ธุรกิจจัดไว้หรือกำหนดให้กับคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการทำงานของคุณ) หากธุรกิจสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับเรา พวกเขาก็อาจต้องการเพิ่มบัญชีของคุณในความสัมพันธ์ดังกล่าว หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ธุรกิจก็อาจรวมบัญชีของคุณเข้าไว้ในบัญชีของธุรกิจ โดยมีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าจากธุรกิจหรือเรา ซึ่งหมายความว่าธุรกิจนั้นอาจ (ก) สามารถเข้าถึงบัญชีได้ (ข) มีอำนาจควบคุมบัญชีและเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในบัญชีนั้น ไม่ว่าจะได้รับการจัดเก็บ อัปโหลด หรือนำเข้าก่อนหรือหลังวันที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด และ (ค) แนะนำให้มีการย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีดังกล่าวไปยังบัญชีใหม่ซึ่งใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับธุรกิจดังกล่าว คุณในฐานะผู้ใช้ส่วนบุคคลซึ่งมีบัญชี Adobe ที่กำหนดให้กับธุรกิจหรือผู้ใช้ทางธุรกิจนั้นยังยอมรับว่า Adobe อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ธุรกิจดังกล่าว (เพื่อความชัดเจน ให้รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ดูแลธุรกิจของคุณ) เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการมีสิทธิของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ธุรกิจเข้าถึง ใช้ ลบ เก็บรักษา หรือควบคุมบัญชีหรือโปรไฟล์ โปรดอย่าใช้ที่อยู่อีเมลของธุรกิจกับบัญชีนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บและการเข้าถึงเนื้อหา และวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะสามารถดูได้ที่นี่: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_th Adobe อาจนำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้ดูแลระบบ ไปแบ่งปันกับผู้ใช้ทางธุรกิจ

1.5 การปรับปรุงข้อกำหนด เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ และหากเราทำเช่นนั้น เราก็จะแจ้งให้คุณทราบโดยการแก้ไขวันที่ที่ด้านบนสุดของข้อกำหนดเหล่านี้ และในบางกรณี เราก็อาจบอกกล่าวให้คุณทราบเพิ่มเติม Adobe จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเพิ่มเติมโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวจะไม่มีผลกับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับ Adobe ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่เราได้ประกาศข้อกำหนดฉบับแก้ไขที่ผนวกรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือเมื่อข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ คุณควรตรวจดูข้อกำหนดเหล่านี้เป็นประจำ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้โดยทันที และการที่คุณยังคงใช้บริการและซอฟต์แวร์ของเราต่อไปจะเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ได้ตกลงตามข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คุณจะต้องหยุดใช้บริการและซอฟต์แวร์ของเรา และในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ

2. ความเป็นส่วนตัว

2.1 ความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณใช้บริการและซอฟต์แวร์ของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (http://www.adobe.com/go/privacy_th) คุณมีตัวเลือกในการจัดการการกำหนดลักษณะของข้อมูลที่นี่: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

2.2 การเข้าถึงเนื้อหาของคุณโดยเรา เราอาจเข้าถึง ดู หรือฟังเนื้อหาของคุณ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 4.1 (เนื้อหา) ด้านล่าง) ผ่านทั้งวิธีแบบอัตโนมัติและวิธีที่ดำเนินการด้วยตนเอง แต่เฉพาะในรูปแบบที่จำกัด และเฉพาะตามที่กฎหมายให้อนุญาตเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในการให้บริการและซอฟต์แวร์ เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึง ดู หรือฟังเนื้อหาของคุณเพื่อ (ก) ตอบกลับคำติชมหรือคำขอการสนับสนุน (ข) ตรวจหา ป้องกัน หรือจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง ปัญหาด้านความปลอดภัย ปัญหาทางกฎหมาย หรือปัญหาทางเทคนิค และ (ค) บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ตามที่ระบุไว้เพิ่มเติมในข้อ 4.1 ด้านล่าง ระบบอัตโนมัติของเราอาจวิเคราะห์เนื้อหาและแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อ 3.10 (แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud) ด้านล่าง) ของคุณโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อปรับปรุงบริการและซอฟต์แวร์ของเราและประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Adobe ใช้การเรียนรู้ของเครื่องนั้นจะสามารถดูได้ที่นี่: http://www.adobe.com/go/machine_learning_th

2.3 ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูล ในบางประเทศ กฎหมายจะกำหนดให้เราต้องมีข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลกับคุณหากเราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อตกลงที่ใช้บังคับ) ให้กับคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการและซอฟต์แวร์ของเรา ข้อตกลงเหล่านี้ก็คือข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลของ EU หรือข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งสามารถพบได้ในสถานที่ต่อไปนี้

(ก) ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement หรือ "DPA") ของสหภาพยุโรป ("EU") ข้อกำหนดของ DPA จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ใน DPA) ที่มีการเก็บรวบรวมจากบุคคลจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") และสหราชอาณาจักร และในกรณีที่คุณเป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" และ Adobe เป็น "ผู้ประมวลผลข้อมูล" ภายใต้ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation) (EU) 2016/679 ("GDPR") หรือกฎหมายที่รับช่วงต่อใดๆ สำหรับ GDPR ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจาก EU ข้อกำหนดของ DPA จะมีอยู่ที่นี่: www.adobe.com/go/tou-dpa_th

(ข) ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล) ที่มีการเก็บรวบรวมจากบุคคลที่อยู่นอก EEA และสหราชอาณาจักร และในกรณีที่ Adobe กำลังประมวลผล (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล) ข้อมูลนี้ตามคำสั่งของคุณและในนามของคุณ ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลจะมีอยู่ที่นี่: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_th

2.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน คุณตกลงที่จะไม่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดๆ (ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ด้านล่าง) โดยใช้บริการและซอฟต์แวร์ เว้นเสียแต่ว่าจะ (ก) ได้รับอนุญาตจาก Adobe โดยตรง (ข) เป็นสิ่งที่บริการและซอฟต์แวร์ตั้งใจไว้ หรือ (ค) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี คุณตกลงที่จะไม่ส่ง เปิดเผย หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนให้กับ Adobe หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของ Adobe "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลทางการเงินของบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของบุคคล ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลสุขภาพใดๆ ข้อมูลชีวมิติ ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเด็กใดๆ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการให้คำจำกัดความไว้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ "COPPA") ของสหรัฐอเมริกา) และข้อมูลประเภทใดๆ เพิ่มเติมที่รวมอยู่ในข้อกำหนดนี้หรือข้อกำหนดใดๆ ในทำนองเดียวกัน (เช่น "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หรือ "ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ") ตามที่มีการใช้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับ หากคุณเป็นธุรกิจ คุณก็ตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทางธุรกิจปฏิบัติตามข้อ 2.4 (ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) นี้อีกด้วย

2.5 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โดยการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของเรา ก็เท่ากับว่าคุณอนุญาตให้ Adobe ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดนประเทศไปยังประเทศอื่นๆ ที่ Adobe และคู่ค้าของ Adobe ดำเนินงานอยู่

3. การใช้บริการและซอฟต์แวร์

3.1 การอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยที่คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะให้คุณได้รับสิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เป็นสิทธิที่จำกัด และสามารถเพิกถอนได้ (ตามที่ระบุไว้ในที่นี้) เพื่อให้คุณติดตั้ง เข้าถึง และใช้บริการและซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้กับคุณ และเป็นบริการและซอฟต์แวร์ที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากเรา การอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่ละรายการจะเป็นการใช้โดยบุคคลเพียงหนึ่ง (1) คนและไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณก็จะสิ้นอายุลงตามที่ระบุไว้ในเอกสารการสั่งซื้อของคุณ หรือข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิก เวอร์ชันของบริการและซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในวันที่ต่ออายุของคุณอาจแตกต่างไปจากเวอร์ชันที่มีให้ในเวลาที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจาก Adobe เป็นครั้งแรก เวอร์ชันของบริการและซอฟต์แวร์ที่ Adobe รองรับนั้นจะสามารถดูได้ที่นี่: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_th คุณตกลงว่าการตัดสินใจของคุณที่จะใช้ เข้าถึง หรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในบริการและซอฟต์แวร์นั้นจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดให้มีฟังก์ชันการทำงานหรือคุณลักษณะในอนาคตใดๆ หรือขึ้นอยู่กับความคิดเห็นสาธารณะไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ที่เราได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานหรือคุณลักษณะในอนาคต

3.2 ทรัพย์สินทางปัญญาของ Adobe เรา (และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา แล้วแต่กรณี) จะยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการและซอฟต์แวร์แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เราไม่ได้ให้สิทธิใดๆ แก่คุณในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายการต่างๆ ในบริการหรือซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของเราโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ไม่ใช่ของเรา หรือในลักษณะใดๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความสับสน เราขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้  

3.3 ที่เก็บข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลเนื้อหาและแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณไว้ที่อื่นเป็นประจำ แม้ว่าบริการจะให้ที่เก็บข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานนี้จะได้รับการเปิดใช้งานโดยบริการที่เกี่ยวข้องก็ตาม เราอาจกำหนดข้อจำกัดทางเทคนิคที่สมเหตุสมผล เช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ พื้นที่เก็บข้อมูล ความสามารถในการประมวลผล และคุณลักษณะอื่นๆ เราอาจระงับบริการจนกว่าคุณจะอยู่ในขอบข่ายของขีดจำกัดสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลที่มาพร้อมกับบัญชีของคุณ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในทางการค้าเพื่อทำให้คุณสามารถเปลี่ยนผ่านเนื้อหาของคุณออกจากบริการได้ การเปลี่ยนผ่านจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่มีการบอกเลิกหรือสิ้นอายุของเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน 30 วันที่ว่านี้ เราก็ขอสงวนสิทธิที่จะลบเนื้อหาของคุณ คุณควรดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้จัดเก็บไว้ในบริการก่อนที่การอนุญาตให้ใช้สิทธิของคุณจะสิ้นสุดลง

3.4 เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เราอาจโฮสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจากผู้ใช้ของเรา หากคุณเข้าถึงบริการของเรา คุณก็อาจพบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งผิดกฎหมายหรือคุณเห็นว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือน่าหงุดหงิด เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกที่ปุ่ม "รายงาน" หากมี เพื่อรายงานเนื้อหานี้ให้เราทราบ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองเนื้อหาของเรา รวมถึงวิธีการรายงานเนื้อหาให้เราทราบ ได้ที่ศูนย์ความโปร่งใสของเรา

3.5 ไฟล์ตัวอย่าง "ไฟล์ตัวอย่าง" หมายถึง ไฟล์เสียง ภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ Adobe จัดไว้ให้เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน การสาธิต และเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้งานอื่นๆ ซึ่งอาจระบุไว้ว่าเป็นไฟล์ตัวอย่าง ไฟล์ตัวอย่างจะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่มีการให้ไฟล์ตัวอย่างไว้ คุณจะไม่สามารถแจกจ่ายไฟล์ตัวอย่างในลักษณะใดๆ ที่ทำให้บุคคลภายนอกสามารถใช้ ดาวน์โหลด ดึง หรือเข้าถึงไฟล์ตัวอย่างในลักษณะของไฟล์แบบสแตนด์อโลน และคุณไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ ในไฟล์ตัวอย่างได้

3.6 ไฟล์เนื้อหา "ไฟล์เนื้อหา" หมายถึง ทรัพย์สินของ Adobe ที่จัดไว้ให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการและซอฟต์แวร์ เว้นแต่เอกสารประกอบหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดเพิ่มเติม) จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เราจะให้คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิส่วนบุคคลที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ (ยกเว้นกรณีที่คุณเป็นธุรกิจ การอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงจะสามารถทำได้เฉพาะกับผู้ใช้ทางธุรกิจของคุณ) และไม่สามารถถ่ายโอนได้ในการใช้ไฟล์เนื้อหาเพื่อสร้างการใช้งานปลายทางของคุณ (กล่าวคือ แอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากสิ่งอื่นหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นผู้เขียนโปรแกรม) ซึ่งไฟล์เนื้อหาหรือแหล่งที่มาของไฟล์นั้นมีการฝังไว้เพื่อการใช้งานของคุณ ("การใช้งานปลายทาง") คุณสามารถดัดแปลงแก้ไขไฟล์เนื้อหาก่อนที่จะนำไปฝังไว้ในการใช้งานปลายทางได้ คุณจะสามารถทำซ้ำและแจกจ่ายไฟล์เนื้อหาได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานปลายทางของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ คุณจะไม่สามารถแจกจ่ายไฟล์เนื้อหาในแบบสแตนด์อโลนได้ โดยอยู่นอกขอบข่ายของการใช้งานปลายทาง

3.7 การเป็นสมาชิกฟรี บริการฟรี ข้อเสนอ และการทดลองใช้งาน Adobe อาจจัดให้มีการเป็นสมาชิกฟรี บริการฟรี ข้อเสนอ และการสมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้งานตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว หากมีการมอบการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ให้กับคุณเพื่อการเข้าถึงฟรี บริการฟรี หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดลองใช้งาน การเข้าถึงดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าในเวลาใดก่อนหรือระหว่างระยะเวลาการเข้าถึงฟรี บริการฟรี หรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งาน Adobe ก็อาจยุติการเข้าถึงดังกล่าวโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณ โดยเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว เท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดสำหรับการเข้าถึงฟรี บริการฟรี หรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งาน หลังจากที่ระยะเวลาการเข้าถึงฟรี บริการฟรี หรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งานได้สิ้นสุดลง คุณจะสามารถใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ต่อไปได้เฉพาะโดยการลงทะเบียนการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น หากมี หรือตามที่ Adobe ให้อนุญาต ในระหว่างระยะเวลาการเข้าถึงฟรี บริการฟรี หรือการเข้าถึงเพื่อทดลองใช้งาน ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ ที่จะใช้บังคับกับบริการและซอฟต์แวร์ บริการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะจัดไว้ให้ "ตามที่เป็น" พร้อมด้วยความชำรุดบกพร่องทั้งหมด และไม่มีการสนับสนุนทางเทคนิคหรือการสนับสนุนอื่นๆ รวมอยู่ด้วย

3.8 รุ่น NFR Adobe ยังอาจกำหนดให้บริการและซอฟต์แวร์เป็น "การทดลองใช้งาน" "การประเมินผล" "ไม่ได้มีไว้ขายต่อ" หรือการกำหนดอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ("รุ่น NFR") คุณจะสามารถติดตั้งและใช้รุ่น NFR ได้เฉพาะสำหรับระยะเวลาและวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เมื่อเราจัดให้มีรุ่น NFR เท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณจัดทำขึ้นด้วยรุ่น NFR เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ 

3.9 Adobe Talent

(ก) คุณไม่สามารถลงประกาศงานต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันการทำงานที่เฉพาะเจาะจงหรือโอกาสอื่นๆ ซึ่งมีการร้องของานสร้างสรรค์ที่จัดทำขึ้นเองและไม่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ ประกาศใดๆ ดังกล่าวอาจถูกลบได้โดยไม่มีการคืนเงินให้

(ข) เราเสนอคุณลักษณะ "Talent Search" ที่มีค่าบริการให้กับผู้สรรหาพนักงานใหม่และบริษัทที่ต้องการค้นหาและว่าจ้างผู้มีความสามารถเชิงสร้างสรรค์ โดยการอัปโหลดโปรไฟล์สาธารณะหรือโครงการสาธารณะบนบริการ ก็เท่ากับคุณตกลงว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะนั้นอาจนำมารวมอยู่ในผลลัพธ์ของ Talent Search 

3.10 แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud

(ก) สำหรับแบบอักษรหรือไฟล์แบบอักษรใดๆ ที่คุณอัปโหลดหรือส่งไปยังบริการและซอฟต์แวร์ ("แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud") คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการอนุญาตให้เราใช้ ทำซ้ำ แสดง โฮสต์ และแจกจ่ายแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ผ่านบริการและซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานของคุณ แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud จะไม่ถือว่าเป็นเนื้อหา ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณขอสงวนสิทธิทั้งหมดในแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไข คุณยอมรับว่าการเปิดใช้งานการแสดงแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ด้วยบริการและซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งานของคุณนั้นอาจทำให้เราจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีของ Adobe รวมถึงเทคโนโลยีการปรับแต่งแบบอักษรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา และเราขอสงวนสิทธิทั้งหมดในเทคโนโลยีของ Adobe ดังกล่าว "เทคโนโลยีของ Adobe" หมายถึง เทคโนโลยีที่เราเป็นเจ้าของหรือเราได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากบุคคลภายนอก (รวมถึงบริการและซอฟต์แวร์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องใดๆ รอบโลก) คำติชมใดๆ ที่ให้ไว้กับเราซึ่งผนวกรวมเข้าไว้ในสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ และการดัดแปลงแก้ไขใดๆ หรือส่วนขยายของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะได้พัฒนาขึ้นเมื่อใดหรือที่ใดก็ตาม Adobe ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ใดๆ ดังกล่าวจะสามารถเข้ากันได้กับบริการหรือซอฟต์แวร์หรือเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับบริการหรือซอฟต์แวร์ 

(ข) หากเราได้รับแจ้งจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ออกแบบอักษร หรือทราบว่าคุณไม่ได้มีสิทธิที่คุณรับประกันไว้ในข้อ 3.10(ก) (แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud) หรือแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณได้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก เราก็อาจลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ออกจากบัญชีของคุณ จากบริการ หรือจากเนื้อหาที่ใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ดังกล่าว คุณยอมรับว่าหากเราลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณออกจากบัญชีของคุณ บริการ หรือเนื้อหาที่ใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud การแสดงเนื้อหาของคุณก็อาจเปลี่ยนแปลงไป และเราจะไม่มีความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับการลบนั้น ข้อมูลในเรื่องที่ว่าเนื้อหาของคุณอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้นจะสามารถดูได้ที่นี่: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_th

(ค) คุณสามารถเพิกถอนการที่เราเข้าถึงแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณและบอกเลิกสิทธิของเราเมื่อใดก็ได้โดยการลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณออกจากบริการ 

(ง) เมื่อมีการยุติหรือการปิดบัญชีของคุณ เราก็ขอสงวนสิทธิที่จะลบแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณ สำเนาบางชุดของแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ของคุณอาจได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรองข้อมูลตามปกติของเรา

(จ) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud เช่น ชื่อของแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud ที่คุณอัปโหลดและวิธีที่คุณใช้แบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud

3.11 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในประเภทอื่นๆ

(ก) รุ่นก่อนวางจำหน่ายหรือเบต้า เราอาจกำหนดบริการและซอฟต์แวร์ หรือคุณลักษณะของบริการและซอฟต์แวร์ ให้เป็นรุ่นก่อนวางจำหน่ายหรือเบต้า ("รุ่นเบต้า") รุ่นเบต้าจะไม่ได้แสดงถึงบริการและซอฟต์แวร์ขั้นสุดท้ายและอาจมีจุดบกพร่องที่อาจทำให้เกิดความขัดข้องของระบบหรือความขัดข้องอื่นๆ และการสูญหายของข้อมูล เราอาจเลือกที่จะไม่วางจำหน่ายรุ่นเบต้าในเชิงพาณิชย์ คุณจะต้องหยุดใช้รุ่นเบต้าและทำลายสำเนาทั้งหมดของรุ่นเบต้าโดยทันทีหากเราขอให้คุณทำเช่นนั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการใช้รุ่นเบต้าของคุณ คุณตกลงว่า Adobe อาจเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการใช้รุ่นเบต้าของคุณและวิเคราะห์เนื้อหาของคุณ รวมถึงการตรวจสอบด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงบริการและซอฟต์แวร์ของเราและเพื่อปรับประสบการณ์ของคุณตามความต้องการเฉพาะบุคคล ไม่ว่าคุณได้เลือกที่จะไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับรุ่นที่ไม่ใช่เบต้าหรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่ต้องการให้มีการติดตามการใช้งานของคุณหรือมีการวิเคราะห์เนื้อหา คุณจะต้องยุติการใช้รุ่นเบต้าของคุณโดยถอนการติดตั้งรุ่นเบต้าดังกล่าวหรือใช้บริการและซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่รุ่นเบต้า ข้อตกลงที่แยกต่างหากใดๆ ที่เราเข้าทำกับคุณซึ่งมีผลใช้บังคับกับรุ่นเบต้าจะเป็นข้อตกลงที่มีผลเหนือกว่าข้อกำหนดเหล่านี้

(ข) รุ่นการศึกษา หากเรากำหนดให้บริการและซอฟต์แวร์มีไว้เพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้ด้านการศึกษา ("รุ่นการศึกษา") คุณก็อาจใช้รุ่นการศึกษาได้เฉพาะในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการมีสิทธิที่ระบุไว้ที่ http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_th เท่านั้น คุณจะสามารถติดตั้งและใช้รุ่นการศึกษาได้เฉพาะในประเทศที่คุณมีคุณสมบัติเป็นผู้ใช้ด้านการศึกษาเท่านั้น หากคุณอาศัยอยู่ใน EEA คำว่า "ประเทศ" ในประโยคก่อนหน้านี้จะหมายถึง EEA

3.12 บริการและซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก Adobe อาจจัดหาซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงปลั๊กอินและส่วนขยาย) ให้กับคุณผ่านทางบริการและซอฟต์แวร์เพื่อความสะดวก ซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลภายนอกจะไม่ใช่บริการและซอฟต์แวร์ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และการที่คุณได้มาและใช้ซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะเป็นเรื่องระหว่างคุณกับบุคคลภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้ มีข้อกำหนดของบุคคลภายนอกบางฉบับที่อาจมีผลใช้บังคับกับการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณ โดยสามารถดูได้ที่นี่: (www.adobe.com/go/thirdparty และ https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html) คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่ใช้บังคับทั้งหมด 

4. เนื้อหาของคุณ

4.1 เนื้อหา "เนื้อหา" หมายถึง ข้อความ ข้อมูล การสื่อสาร หรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ เช่น ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปภาพ ซึ่งคุณอัปโหลด นำเข้าไปยัง ฝังไว้เพื่อการใช้โดย หรือสร้างขึ้นโดยใช้บริการและซอฟต์แวร์ เราขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ที่จะลบเนื้อหาหรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา บริการ และซอฟต์แวร์หากพบว่าเนื้อหาใดๆ ของคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เราไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาทั้งหมดที่อัปโหลดไปยังบริการและซอฟต์แวร์ แต่เราอาจใช้เทคโนโลยี ผู้ขาย หรือกระบวนการที่มีอยู่ รวมถึงการตรวจสอบด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบางประเภท (ตัวอย่างเช่น เนื้อหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก) หรือเนื้อหาหรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น รูปแบบของกิจกรรมที่บ่งชี้ถึงสแปมหรือฟิชชิง หรือคำหลักที่บ่งชี้ว่าเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ได้มีการโพสต์ภายนอกวอลล์สำหรับผู้ใหญ่) คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองเนื้อหาของเรา รวมถึงวิธีการที่เราคัดกรองเนื้อหา ได้ที่ศูนย์ความโปร่งใสของเรา

4.2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาของคุณ คุณให้เราได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว มีผลใช้ได้ทั่วโลก ไม่มีค่าสิทธิ และสามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงได้ในการใช้ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ แจกจ่าย ดัดแปลงแก้ไข สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่องโดยอาศัย ดำเนินการต่อสาธารณะ และแปลเนื้อหา เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหรือปรับปรุงบริการและซอฟต์แวร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วงสำหรับสิทธิของเราในเนื้อหาแก่ผู้ให้บริการของเราหรือแก่ผู้ใช้รายอื่นเพื่อทำให้บริการและซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ตามที่ตั้งใจไว้ เช่น การช่วยให้คุณสามารถแชร์รูปถ่ายกับผู้อื่นได้ ข้อ 4.6 (คำติชม) ด้านล่างนี้จะครอบคลุมโดยแยกต่างหากสำหรับคำติชมใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา 

4.3 ความเป็นเจ้าของ ในระหว่างคุณกับ Adobe นั้น คุณ (ในฐานะผู้ใช้ทางธุรกิจหรือผู้ใช้ส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี) ขอสงวนสิทธิและความเป็นเจ้าของทั้งหมดในเนื้อหาของคุณ (หรือในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณหรือธุรกิจ (แล้วแต่กรณี) มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องในเนื้อหา) เราจะไม่อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของใดๆ ในเนื้อหาของคุณ

4.4 การแบ่งปันเนื้อหาของคุณ

(ก) การแบ่งปัน บริการและซอฟต์แวร์บางอย่างอาจจัดให้มีคุณลักษณะที่ทำให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหาของคุณกับผู้ใช้รายอื่นหรือนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ "แบ่งปัน" หมายถึง ส่งอีเมล โพสต์ ส่ง สตรีม อัปโหลด หรือจัดให้มี (ไม่ว่าสำหรับเราหรือผู้ใช้รายอื่น) ผ่านการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณ ผู้ใช้รายอื่นอาจใช้ ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข หรือแบ่งปันเนื้อหาของคุณต่อได้ในหลายวิธีด้วยกัน โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่คุณเลือกจะแบ่งปันหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ เนื่องจากคุณจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่คุณแบ่งปัน

(ข) ระดับการเข้าถึง เราไม่ได้เฝ้าติดตามหรือควบคุมว่าผู้อื่นทำอะไรบ้างกับเนื้อหาของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อจำกัดที่มีไว้สำหรับเนื้อหาของคุณและการนำระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมมาใช้กับเนื้อหาของคุณ หากคุณไม่ได้เลือกระดับการเข้าถึงที่จะนำมาใช้กับเนื้อหาของคุณ ระบบก็อาจกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นการตั้งค่าที่อนุญาตให้เข้าถึงได้มากที่สุด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบว่าเนื้อหาของคุณอาจมีการแบ่งปันอย่างไร และปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการแบ่งปันเนื้อหาของคุณ

(ค) ความคิดเห็น ความคิดเห็นใดๆ ที่คุณส่งผ่านบริการและซอฟต์แวร์จะไม่มีการเปิดเผยชื่อและผู้ใช้รายอื่นก็อาจดูได้ ในบริการและซอฟต์แวร์บางอย่าง ความคิดเห็นของคุณนั้นอาจถูกลบโดยคุณ โดยผู้ใช้รายอื่น หรือโดยเรา

(ง) การลบเนื้อหาของคุณ หากคุณลบเนื้อหา (ไม่รวมคำติชม) ออกจากบริการและซอฟต์แวร์ เราจะหยุดเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวต่อสาธารณะภายในระยะเวลาตามสมควร สำเนาบางชุดของเนื้อหาของคุณอาจได้รับการเก็บรักษาไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสำรองข้อมูลตามปกติของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบในการใช้เนื้อหาใดๆ ที่คุณได้แบ่งปันหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ

(จ) การทำงานร่วมกัน ก่อนที่คุณจะแบ่งปันเนื้อหาใดๆ ผ่านบริการ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่การทำงานร่วมกันของ Adobe ซึ่งระบุไว้ในข้อ 1.2 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) ข้างต้น เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับคุณและเนื้อหาที่คุณแบ่งปันภายในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันของ Adobe

4.5 การลบเนื้อหาและการอุทธรณ์ หากเราลบเนื้อหาของคุณเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ เราก็จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการตัดสินใจของเราผ่านทางที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาของคุณได้ถูกลบออกโดยเกิดข้อผิดพลาด คุณก็สามารถยื่นอุทธรณ์โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในการสื่อสารที่เรามีต่อคุณหรือที่ศูนย์ความโปร่งใสของเรา

4.6 คำติชม คุณอาจเลือกที่จะให้คำติชมเกี่ยวกับบริการและซอฟต์แวร์แก่เรา รวมถึงในรูปแบบของแนวคิด ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ ("คำติชม") ในกรณีดังกล่าว คุณตกลงว่าเราจะสามารถใช้คำติชมเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราได้อย่างเสรี รวมถึงโดยการผนวกรวมเข้าไว้ในบริการและซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องมีการชำระเงินหรือการระบุที่มาหรือหน้าที่อื่นๆ ที่มีต่อคุณ

5. บัญชีของคุณ

5.1 ข้อมูลบัญชี คุณในฐานะผู้ใช้ส่วนบุคคลหรือผู้ใช้ทางธุรกิจจะต้องรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ แม้ว่ากิจกรรมนั้นจะไม่ได้กระทำโดยคุณหรือได้กระทำโดยที่คุณไม่ได้รู้หรือให้ความยินยอมก็ตาม คุณจะไม่สามารถ (ก) แบ่งปันข้อมูลบัญชีของคุณ (ยกเว้นกับผู้ดูแลบัญชีที่ได้รับอนุญาต) ไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตาม หรือ (ข) ใช้บัญชีของบุคคลอื่น ผู้ดูแลบัญชีของคุณอาจใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อจัดการกับการใช้และการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ของคุณ สำหรับ PhoneGap เราขอสงวนสิทธิที่จะเฝ้าติดตามและบังคับใช้ขอบเขตและข้อจำกัดของแผนการสมัครสมาชิก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้เกินขีดจำกัด

5.2 ความปลอดภัยของบัญชี คุณจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยและการควบคุมสำหรับบัญชี Adobe ของคุณ Adobe อาจกำหนดให้คุณต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นและระบุหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลสำรองเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย Adobe จะไม่มีความรับผิดชอบในการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจประสบเนื่องจากข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณต้องตกอยู่ในความเสี่ยง หรือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามหรือดำเนินการตามคำบอกกล่าวหรือการแจ้งเตือนใดๆ ที่เราอาจส่งไปยังที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการอัปเดตที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อรับคำบอกกล่าวหรือการแจ้งเตือนใดๆ ที่เราอาจส่งให้กับคุณ และคุณยังต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อความใดๆ ที่อ้างว่ามาจาก Adobe อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อความของจริง เราจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Adobe ของคุณได้เนื่องจากคุณไม่สามารถระบุข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เช่น รหัสผ่าน ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ หากคุณสงสัยว่าบัญชี Adobe ของคุณหรือรายละเอียดด้านความปลอดภัยใดๆ ของคุณได้ตกอยู่ในความเสี่ยง โปรดติดต่อผู้ดูแลบัญชีของคุณหรือฝ่ายดูแลลูกค้าของ Adobe https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_th

5.3 การไม่ใช้งานบัญชีฟรี คุณจะต้องรับผิดชอบในการดูแลบัญชีของคุณให้มีการใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้และใช้บัญชีของคุณเป็นระยะๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการลบเนื้อหา การหยุดชะงัก หรือการสูญเสียการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ หรือการยุติบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นระยะๆ เราก็ขอสงวนสิทธิที่จะสันนิษฐานว่าบัญชีของคุณไม่มีการใช้งาน และคุณตกลงว่าเราจะสามารถลบเนื้อหาของคุณที่จัดเก็บไว้ในบัญชีเป็นการถาวรหรือปิดบัญชีของคุณโดยสิ้นเชิง ก่อนการลบเนื้อหาของคุณเป็นการถาวรหรือปิดบัญชีของคุณเนื่องจากไม่มีการใช้งาน เราก็จะพยายามส่งคำบอกกล่าวให้คุณทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อ 5.3 (การไม่ใช้งานบัญชีฟรี) นี้จะไม่มีผลใช้บังคับกับบัญชีที่มีค่าบริการและอยู่ในสถานะที่ดี 

6. พฤติกรรมของผู้ใช้

คุณจะต้องใช้บริการและซอฟต์แวร์อย่างมีความรับผิดชอบและไม่ใช้บริการและซอฟต์แวร์ในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องไม่

6.1 ใช้บริการและซอฟต์แวร์โดยไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับ Adobe หรือโดยฝ่าฝืนการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือข้อตกลงดังกล่าว

6.2 ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข โฮสต์ สตรีม อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง หรือขายต่อบริการและซอฟต์แวร์

6.3 อนุญาตหรือทำให้ผู้อื่นสามารถใช้บริการและซอฟต์แวร์โดยใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ

6.4 เสนอ ใช้ หรืออนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ในธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ บริการการจัดจ้างบุคคลภายนอก โดยมีการเป็นสมาชิกหรือการสมัครสมาชิก มีสำนักบริการ มีการแบ่งกันใช้เวลา โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่มีการโฮสต์ หรือในนามของบุคคลภายนอกใดๆ

6.5 สร้างฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลโดยการใช้ รวม หรือประกอบขึ้นจากไฟล์เนื้อหา

6.6 เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือไปจากอินเตอร์เฟสที่เราจัดไว้ให้หรือให้อนุญาต

6.7 หลบเลี่ยงข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือการใช้งานใดๆ ที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันการใช้บริการและซอฟต์แวร์ในบางลักษณะ

6.8 แบ่งปันหรือสร้างเนื้อหา รวมถึงแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud หรือมีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดก็ตาม "สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา" หมายถึง ลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในชื่อเสียง และสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นใด

6.9 แบ่งปันหรือสร้างเนื้อหาใดๆ หรือมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการคุกคาม ลามก ใช้ความรุนแรง ข่มเหง ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้ายป้ายสี หยาบคาย หยาบโลน ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น มุ่งร้าย หรือน่ารังเกียจ

6.10 แบ่งปันหรือสร้างเนื้อหาใดๆ ที่ทำให้ผู้เยาว์ตกเป็นวัตถุทางเพศหรือมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบที่ไม่เหมาะสมกับผู้เยาว์, ผู้ใช้ Adobe รายอื่น หรือสาธารณชน

6.11 ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือกล่าวเท็จหรือแถลงข้อความเท็จในเรื่องความเกี่ยวข้องที่คุณมีกับบุคคลหรือนิติบุคคล รวมถึงการไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ในลักษณะการสนับสนุนหรือการรับรองที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณเขียนรีวิว

6.12 พยายามปิดใช้งาน สร้างความเสียหาย หรือทำลายบริการและซอฟต์แวร์

6.13 อัปโหลด ส่ง จัดเก็บ หรือจัดให้มีเนื้อหา รวมถึงแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud หรือโค้ดใดๆ ที่มีไวรัส โค้ดอันตราย มัลแวร์ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของบริการและซอฟต์แวร์

6.14 ขัดขวาง แทรกแซง หรือยับยั้งผู้ใช้อื่นใดจากการใช้บริการและซอฟต์แวร์ (เช่น การสะกดรอยตาม การข่มขู่ การคุกคาม หรือการยุยงหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงหรือการทำร้ายตัวเอง)

6.15 เข้าร่วมในจดหมายลูกโซ่ อีเมลขยะ ธุรกิจพีระมิด ฟิชชิง การทำสแปม หรือข้อความอื่นๆ ที่ไม่ได้ร้องขอ

6.16 เข้าร่วมกิจกรรมการฉ้อโกง เช่น การฉ้อโกงการชำระเงินและการคืนเงิน

6.17 ลงโฆษณาของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในบริการนี้ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

6.18 ใช้การทำเหมืองข้อมูลหรือวิธีการรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายคลึงกันโดยเกี่ยวข้องกับบริการและซอฟต์แวร์ รวมถึงการดูดข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ของเครื่องหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

6.19 เข้าจัดการหรือขัดขวางบริการและซอฟต์แวร์แบบปลอมๆ (เช่น การเข้าจัดการความชื่นชมใน Behance หรือการผลักดันให้ผู้ใช้ไปยังไซต์ของบุคคลภายนอก)

6.20 สร้างบัญชี Adobe เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้หรือนโยบายของเรา (หรือการดำเนินการในลักษณะอื่นๆ ที่กระทำโดย Adobe) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสร้างบัญชีปลอม หรือเพื่อหลบเลี่ยงการยุติบัญชี

6.21 เข้าจัดการหรือแสดงบริการและซอฟต์แวร์โดยใช้การสร้างกรอบหรือเทคโนโลยีการนำทางที่คล้ายคลึงกัน หรือ

6.22 ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

7. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมของบุคคลภายนอก คุณจะต้องชำระภาษีที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมของบุคคลภายนอก (รวมถึงค่าบริการโทรศัพท์, ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมือถือ, ค่าบริการ ISP, ค่าบริการแผนข้อมูล, ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต, VAT, ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ เป็นต้น) เราจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมเหล่านี้ โปรดติดต่อสถาบันการเงินของคุณหากมีคำถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม เราอาจดำเนินการตามมาตรการเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่คุณค้างชำระเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณอยู่ในประเทศอื่นที่ต่างไปจากนิติบุคคลของ Adobe นั้นๆ ซึ่งคุณทำธุรกรรมด้วย (กล่าวคือ Adobe Inc. สำหรับลูกค้าในอเมริกาเหนือ และ Adobe Systems Software Ireland Limited สำหรับลูกค้าในประเทศอื่นๆ ทั้งหมด) การชำระเงินของคุณก็จะกระทำกับนิติบุคคลต่างประเทศ

7.2 ข้อมูลบัตรเครดิต คุณอนุญาตให้เราหรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตของเราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและนำไปใช้โดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิกของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บริการของคุณเกิดการหยุดชะงัก เราก็อาจเข้าร่วมโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการบัตรของคุณเพื่อพยายามอัปเดตข้อมูลการชำระเงินของคุณ คุณอนุญาตให้เราหรือผู้ขายที่ได้รับอนุญาตของเราดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณต่อไปสำหรับจำนวนเงินที่เป็นหนี้โดยใช้ข้อมูลที่เราได้รับ

8. หน้าที่ในการรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ

8.1 การรับประกัน คุณจะต้องมี (ก) การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในการใช้และแบ่งปันเนื้อหาของคุณ และ (ข) สิทธิที่จำเป็นในการให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิในข้อกำหนดเหล่านี้

 8.2 การชดใช้ค่าเสียหาย คุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน คู่ค้า และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราจากการเรียกร้องสิทธิ ข้อเรียกร้อง การสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ

(ก) เนื้อหาของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบอักษรของลูกค้า Creative Cloud

(ข) การใช้บริการและซอฟต์แวร์ (แล้วแต่กรณี) ของคุณ

(ค) การโต้ตอบที่คุณมีกับผู้ใช้อื่นใด (รวมถึงผู้ถือสิทธิที่เป็นบุคคลภายนอก) หรือ

(ง) การที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ("ประเด็น")

เรามีสิทธิที่จะควบคุมการต่อสู้คดีจากประเด็นใดๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ โดยใช้ทนายความที่เราเลือกเอง คุณจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในการต่อสู้คดีจากประเด็นใดๆ
 

9. การปฏิเสธการรับประกัน

9.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม บริการและซอฟต์แวร์จะจัดไว้ให้ "ตามที่เป็น" เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด Adobe, บริษัทในเครือของ Adobe และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก ("บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง") ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิด ความสามารถในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองไม่ได้ให้ข้อผูกพันใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาภายในบริการ นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองยังขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ที่ระบุว่า (ก) บริการและซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามความต้องการของคุณ หรือจะพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก ตรงตามกำหนดเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด (ข) ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการและซอฟต์แวร์จะมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง หรือเชื่อถือได้ (ค) คุณภาพของบริการและซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือ (ง) ข้อผิดพลาดหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ ในบริการและซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไข

9.2 บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดโดยเฉพาะเจาะจงสำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้บริการและซอฟต์แวร์ใดๆ ของคุณ คุณสามารถใช้และเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ได้ตามดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการใช้และการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ใดๆ

9.3 หากคุณโพสต์เนื้อหาของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อแบ่งปันต่อสาธารณะผ่านทางบริการ บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่รับผิดชอบใน (ก) การสูญเสีย การเสื่อมค่า หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาของคุณ (ข) การลบเนื้อหาโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Adobe หรือ (ค) การรวมเนื้อหาของคุณไว้บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือในสื่ออื่นๆ โดยบุคคลภายนอก

10. ข้อจำกัดความรับผิด

10.1 เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม ไม่ว่าในกรณีใด บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดจากค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายทางศีลธรรม ค่าเสียหายเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่าง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงการสูญเสียและค่าเสียหาย (ก) ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล ชื่อเสียง รายได้ หรือผลกำไร (ข) ตามทฤษฎีความรับผิดใดๆ รวมถึงการผิดสัญญาหรือการฝ่าฝืนการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่ละเมิดอื่นๆ หรือ (ค) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง, การจงใจประพฤติผิดโดย Adobe หรือพนักงานของ Adobe, การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บ

10.2 ความรับผิดทั้งหมดของเราในเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะจำกัดอยู่ที่ (ก) 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ (ข) จำนวนเงินรวมที่คุณได้ชำระสำหรับการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ในช่วงระยะเวลาสามเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความรับผิด ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดมากกว่ากัน ซัพพลายเออร์ของเราจะไม่มีความรับผิดในเรื่องใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

10.3 ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้ในข้อ 10 (ข้อจำกัดความรับผิด) นี้จะมีผลบังคับใช้เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้สูงสุด แม้ว่า (ก) การแก้ไขเยียวยาจะไม่ได้ชดเชยให้คุณอย่างครบถ้วนสำหรับการสูญเสียใดๆ หรือไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ หรือ (ข) บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองได้ทราบหรือควรได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหาย

10.4 ข้อกำหนดเหล่านี้จะระบุความรับผิดทั้งหมดของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งการแก้ไขเยียวยาเพียงอย่างเดียวที่มีให้คุณเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการและซอฟต์แวร์

11. การบอกเลิก

11.1 การบอกเลิกโดยคุณ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณและยุติการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณเมื่อใดก็ได้ การยกเลิกหรือการยุติบัญชีของคุณจะไม่ได้เป็นการปลดเปลื้องคุณจากหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ค้างชำระและมาพร้อมกับการสมัครสมาชิกของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนกำหนด

11.2 การบอกเลิกโดยเรา เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติม เราอาจบอกเลิกหรือระงับสิทธิของคุณในการใช้และเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ได้โดยทันที หากตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียวนั้น

(ก) คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ (หรือดำเนินการในลักษณะที่แสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้)

(ข) คุณไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการและซอฟต์แวร์อย่างตรงตามกำหนดเวลา หากมี

(ค) คุณกระทำทารุณ ข่มขู่ ข่มเหงรังแก หรือคุกคามเราหรือบุคลากรของเราทางร่างกาย ทางวาจา หรือผ่านวิธีการอื่นๆ (ในพฤติการณ์ดังกล่าว เราอาจมีทางเลือกที่จะระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบริการและซอฟต์แวร์ของคุณ)

(ง) คุณได้ทำการร้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สุจริตหรือไม่มีเหตุผลสมควร และยังคงทำเช่นนั้นต่อไปหลังจากที่เราได้ขอให้คุณหยุด (ในพฤติการณ์ดังกล่าว เราอาจมีทางเลือกที่จะระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณ)

(จ) การจัดหาซอฟต์แวร์หรือบริการให้กับคุณต่อไปนั้นจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

(ฉ) เราเลือกที่จะยุติบริการและซอฟต์แวร์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่เราไม่สามารถเสนอบริการในภูมิภาคของคุณต่อไปได้เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือเหตุผลอื่นๆ หรือ

(ช) ไม่มีการใช้งานในบัญชีฟรีของคุณเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

หากเราบอกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ หรือยุติการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การมีเหตุให้บอกเลิก ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ (ก) ถึง (ง) และ (ช) ข้างต้น เราก็จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนการบอกเลิกผ่านทางที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับเรา พร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการกู้คืนเนื้อหาของคุณ หากเรายุติการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อ (จ) หรือ (ฉ) เราก็อาจคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ชำระล่วงหน้าและยังไม่ได้ใช้ให้กับคุณตามสัดส่วนสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยเป็นไปตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เมื่อมีการบอกเลิกโดยเรา คุณก็อาจสูญเสียการเข้าถึงเนื้อหาของคุณ

11.3 ข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นอายุลงหรือถูกบอกเลิก บริการและซอฟต์แวร์บางส่วนหรือทั้งหมดก็อาจหยุดดำเนินงานโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า หน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณ การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดของเรา และข้อกำหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

11.4 การปิดใช้งานบัญชีและการอุทธรณ์ หากคุณเชื่อว่าบัญชี Adobe ของคุณได้ถูกปิดใช้งานโดยเกิดข้อผิดพลาด คุณก็สามารถยื่นอุทธรณ์โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเวลาที่คุณพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณหรือที่ศูนย์ความโปร่งใสของเรา หากคุณมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ Adobe

12. การคว่ำบาตรทางการค้าและการปฏิบัติตามการควบคุมการส่งออก

บริการและซอฟต์แวร์ และการใช้งานของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อจำกัด และระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลอื่นๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับกับการนำเข้า การส่งออก และการใช้บริการและซอฟต์แวร์ โดยการใช้บริการและซอฟต์แวร์ ก็เท่ากับว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อจำกัด และระเบียบข้อบังคับดังกล่าวทั้งหมด และคุณรับประกันว่าคุณไม่ได้ถูกห้ามมิให้รับบริการและซอฟต์แวร์ตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลใดๆ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่อัปโหลดหรือส่งเนื้อหาใดๆ ผ่านบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ โดยเป็นเนื้อหาที่อยู่ภายใต้การควบคุมสำหรับการส่งออกจากสหรัฐอเมริกา (รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคที่มีการควบคุมภายใต้ระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations) ของสหรัฐอเมริกาและเทคโนโลยีที่มีการควบคุมภายใต้กฎหมายการบริหารการส่งออก (Export Administration Regulations) ของสหรัฐอเมริกา) โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Adobe 

13. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่มีจุดมุ่งหมายในการยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขสิทธิของผู้บริโภคใดๆ ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค (Competition and Consumer Act) ค.ศ. 2010 (Cth) ("CCA") หรือกฎหมายอื่นใดที่ไม่สามารถถูกยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้โดยข้อตกลง หาก CCA หรือกฎหมายอื่นใดแสดงนัยถึงเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดในข้อกำหนดเหล่านี้ หรือให้การรับรองตามกฎหมายโดยเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ในเรื่องของสินค้าหรือบริการที่จัดหาให้ (หากมี) ความรับผิดของเราจากการฝ่าฝืนเงื่อนไข การรับประกัน ข้อกำหนดอื่นๆ หรือการรับรองดังกล่าวก็จะถูกจำกัด (โดยเราเป็นผู้เลือก) เท่าที่จะสามารถทำเช่นนั้นได้ กล่าวคือ (ก) ในกรณีของการจัดหาสินค้า เราจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ (1) การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาสินค้าที่เทียบเท่ากัน (2) การซ่อมแซมสินค้า (3) การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการได้มาซึ่งสินค้าที่เทียบเท่ากัน และ (4) การชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสินค้า หรือ (ข) ในกรณีของการให้บริการ เราจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างดังต่อไปนี้ (1) การให้บริการอีกครั้ง และ (2) การชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง

14. การระงับข้อพิพาท การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายดูแลลูกค้าของ Adobe พร้อมที่จะจัดการกับข้อกังวลส่วนใหญ่ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบริการและซอฟต์แวร์ของ Adobe ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าของ Adobe ได้ที่นี่: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_th

14.1 หนังสือแจ้งการเรียกร้องสิทธิและข้อมูลที่จำเป็นต้องมี กระบวนการระงับข้อพิพาท หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อพิพาทใดๆ ที่ฝ่ายดูแลลูกค้าของ Adobe ไม่สามารถพิจารณาตัดสินได้ ("การเรียกร้องสิทธิ") คุณก็ตกลงที่จะพยายามระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการและโดยสุจริตเป็นลำดับแรกโดยการติดต่อเราและส่งหนังสือแจ้งการเรียกร้องสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 18.2 (คำบอกกล่าวถึง Adobe) หนังสือแจ้งการเรียกร้องสิทธิจะต้องบอกกล่าวให้ Adobe ทราบตามสมควรถึงตัวตนของคุณ คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและมูลฐานของการเรียกร้องสิทธิของคุณ และการบรรเทาความเสียหายที่คุณเรียกร้อง รวมถึงจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเงินช่วยเหลือใดๆ ที่คุณเรียกร้อง โดยไม่สามารถนำไปรวมกับหนังสือแจ้งการเรียกร้องสิทธิสำหรับบุคคลอื่นๆ ได้ หากไม่มีการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับข้อพิพาท การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เป็นผลตามมาก็จะต้องได้รับการพิจารณาตัดสินผ่านศาลคดีมโนสาเร่หรือการอนุญาโตตุลาการที่ถึงที่สุดและมีผลผูกพัน รวมถึงข้อพิพาทในเรื่องที่ว่ามีความจำเป็นต้องใช้อนุญาโตตุลาการหรือไม่สำหรับข้อพิพาทนั้นๆ โดยมีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่เริ่มการดำเนินการทางกฎหมายจนกว่าจะครบ 30 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งการเรียกร้องสิทธิ ข้อตกลงที่จะใช้อนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลใช้บังคับ โดยไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องสิทธิทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นหรือมีการอ้างสิทธิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดเหล่านี้ อนุญาโตตุลาการ ไม่ใช่ศาลหรือหน่วยงานใดๆ ในระดับรัฐบาลกลาง มลรัฐ หรือท้องถิ่น จะมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการตีความ ความสามารถในการปรับใช้ หรือความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเกิดขึ้นของข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงประเด็นที่ว่าข้อพิพาทใดๆ ระหว่างเรานั้นจะต้องใช้อนุญาโตตุลาการหรือไม่ (กล่าวคือ อนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินเกี่ยวกับความสามารถในการใช้อนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทใดๆ) และข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดจะถือเป็นโมฆะหรือโมฆียะหรือไม่ การเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ บริการ หรือซอฟต์แวร์จะถูกสั่งห้ามเป็นการถาวรหากไม่ได้มีการดำเนินการภายในเวลาหนึ่งปีนับจากเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องสิทธินี้  

14.2 ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณจะสามารถระงับข้อพิพาทกับเราเป็นรายบุคคลเท่านั้น และคุณไม่สามารถยื่นคำร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การรวมคดีพิจารณา หรือการฟ้องคดีโดยผู้แทน อย่างไรก็ตาม หากส่วนหนึ่งส่วนใดของการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีผลสำหรับการแก้ไขเยียวยานั้นๆ การแก้ไขเยียวยาดังกล่าว (และเฉพาะการแก้ไขเยียวยาดังกล่าวเท่านั้น) ก็จะต้องถูกตัดออกจากการอนุญาโตตุลาการและอาจมีการเรียกร้องในศาลได้ อย่างไรก็ตาม คู่ความตกลงกันว่าการชี้ขาดตัดสินเกี่ยวกับการแก้ไขเยียวยาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการก็จะต้องรอผลที่ได้จากการเรียกร้องสิทธิและการแก้ไขเยียวยาใดๆ ที่สามารถใช้อนุญาโตตุลาการได้

14.3 ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ หากคุณอาศัยอยู่ในอเมริกา JAMS จะดูแลจัดการการอนุญาโตตุลาการในซานตาคลาราเคาน์ตี้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามข้อบังคับและกระบวนพิจารณาของการอนุญาโตตุลาการฉบับปรับปรุง (Streamlined Arbitration Rules and Procedures) ของ JAMS หากคุณอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ เนปาล หรือประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ถ้าอย่างนั้นแล้ว ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre หรือ SIAC) ก็จะดูแลจัดการการอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ (Rules of Arbitration) ของ SIAC ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ถือว่าผนวกรวมเข้าไว้ในหัวข้อนี้โดยการอ้างอิง มิฉะนั้นแล้ว ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของลอนดอน (London Court of International Arbitration หรือ LCIA) ก็จะดูแลจัดการการอนุญาโตตุลาการในลอนดอน สหราชอาณาจักร ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Rules) ของ LCIA โดยจะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่คุณและ Adobe ร่วมกันเลือก กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ แต่พยานคนใดที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็สามารถให้การในภาษาแม่ของพยานได้ โดยมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกัน (โดยให้คู่ความที่นำเสนอพยานนั้นเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย) การตัดสินตามคำชี้ขาดจะสามารถนำเข้าสู่และบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจใดๆ ซึ่งมีเขตอำนาจศาลเหนือคุณและเรา ในกรณีที่ข้อบังคับของผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการขัดกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการ ข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะมีผลใช้บังคับ

14.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการ การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการในการยื่นฟ้อง งานบริหารและธุรการ และสำหรับอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่เท่าที่คุณจะได้ยื่นการเรียกร้องสิทธิโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการประสานงาน เราก็ตกลงว่าคู่ความจะแบ่งกันชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดอย่างเท่าๆ กัน (เท่าที่ข้อบังคับที่บังคับใช้ไม่ได้กำหนดให้มีการแบ่งส่วนเรียบร้อยแล้ว) เพื่อวัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ "การดำเนินการประสานงาน (Coordinated Action)" ก็คือการดำเนินการใดๆ ซึ่งคุณมีสำนักงานกฎหมายหรือกลุ่มสำนักงานกฎหมายเป็นทนายความให้ โดยสำนักงานกฎหมายดังกล่าวได้ยื่นข้อเรียกร้องในการอนุญาโตตุลาการที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันโดยสอดประสานกันเป็นจำนวนมากต่อ Adobe ภายในระยะเวลาอันสั้น แม้ว่าจะมีสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการได้ Adobe ก็จะชำระให้ หากอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าเนื้อหาสาระของการเรียกร้องสิทธิหรือการบรรเทาความเสียหายที่มีการเรียกร้องในการอนุญาโตตุลาการนั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระ หรือการเรียกร้องสิทธิได้มีการยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม คู่ความก็สามารถเรียกร้องให้มีการแบ่งส่วนกันใหม่สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของการอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามข้อบังคับของผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ

14.5 ข้อยกเว้นในการอนุญาโตตุลาการ – คดีมโนสาเร่และคำสั่งคุ้มครอง​ชั่วคราว แม้ว่าจะมีสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สามารถเลือกที่จะให้การเรียกร้องสิทธิใดๆ ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลคดีมโนสาเร่นั้นได้รับการพิจารณาตัดสินในศาลคดีมโนสาเร่ในซานตาคลาราเคาน์ตี้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่คุณอยู่อาศัย หากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นการเรียกร้องสิทธิในการอนุญาโตตุลาการซึ่งอาจมีการยื่นได้ในศาลคดีมโนสาเร่ คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถส่งคำบอกกล่าวเพื่อแจ้งว่าตนต้องการให้คดีดังกล่าวได้รับการพิจารณาตัดสินในศาลคดีมโนสาเร่ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการก็จะปิดคดีในทางบริหารและธุรการก่อนที่จะมีการประเมินค่าธรรมเนียมใดๆ และคู่ความที่ยื่นการเรียกร้องสิทธินั้นจะต้องดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลคดีมโนสาเร่แทนการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่ว่าการเรียกร้องสิทธิจะเข้าเกณฑ์สำหรับศาลคดีมโนสาเร่หรือไม่นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาตัดสินโดยศาลดังกล่าว ไม่ใช่โดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ ดังกล่าว กระบวนการอนุญาโตตุลาการก็จะยังคงปิดอยู่ เว้นแต่และจนกว่าจะมีคำตัดสินโดยศาลคดีมโนสาเร่ว่าการเรียกร้องสิทธินั้นควรดำเนินกระบวนพิจารณาในการอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีสิทธิในการยื่นคำขอให้มีการเยียวยาชั่วคราวเบื้องต้น (หรือการบรรเทาความเสียหายทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนในประเภทที่เทียบเท่ากัน) ในเขตอำนาจศาลใดๆ เช่น ในกรณีที่คุณหรือผู้อื่นเข้าถึงหรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หากคู่ความมีข้อพิพาทซึ่งตนเรียกร้องที่จะขอรับทั้งคำสั่งคุ้มครอง​ชั่วคราวเบื้องต้นและการบรรเทาความเสียหายในรูปแบบอื่นๆ คู่ความก็สามารถไปที่ศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครอง​ชั่วคราวเบื้องต้น แต่การเรียกร้องสิทธิของตนจะต้องผ่านการอนุญาโตตุลาการหรือขอให้มีการบรรเทาความเสียหายในศาลคดีมโนสาเร่สำหรับการบรรเทาความเสียหายในรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด

14.6 การยอมรับการอนุญาโตตุลาการและสิทธิในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วม ภายในสามสิบ (30) วันแรกที่คุณใช้บริการและซอฟต์แวร์หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในข้อ 14 (การระงับข้อพิพาท การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ) ของข้อกำหนดเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดเกิดขึ้นทีหลัง คุณก็มีสิทธิในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วมในข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มของข้อ 14 (การระงับข้อพิพาท การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ) โดยการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 18.2 (คำบอกกล่าวถึง Adobe) หรือผ่านทางอีเมลที่ ContractNotifications@adobe.com หากคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมในข้อกำหนดเหล่านี้ Adobe ก็จะไม่มีผลผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าวเช่นกัน

15. สิทธิในการตรวจสอบ

 หากคุณเป็นธุรกิจ เราก็อาจแต่งตั้งบุคลากรของเราหรือผู้ตรวจสอบอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความลับเพื่อให้มาตรวจสอบ (รวมถึงการตรวจสอบด้วยตนเอง วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทั้งสองอย่าง) บันทึก ระบบ และสถานประกอบการของคุณ เพื่อยืนยันว่าการติดตั้งและการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ของคุณนั้นได้สอดคล้องกับข้อกำหนดของเรา โดยการตรวจสอบนี้จะดำเนินการไม่เกินหนึ่งครั้งในทุกๆ สิบสอง (12) เดือนและมีการบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วัน นอกจากนี้ คุณจะให้เราได้รับบันทึกและข้อมูลทั้งหมดที่เราร้องขอภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่เราร้องขอ เพื่อให้เราตรวจสอบยืนยันว่าการติดตั้งและการใช้บริการและซอฟต์แวร์ใดๆ และทั้งหมดนั้นได้สอดคล้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ถูกต้องของคุณ หากการตรวจสอบยืนยันเผยให้เห็นถึงจำนวนที่ขาดไปในการสอดคล้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับบริการและซอฟต์แวร์ คุณก็จะขอรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่จำเป็น การสมัครสมาชิก รวมทั้งการบำรุงรักษาและการสนับสนุนย้อนหลังที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อแก้ไขการไม่สอดคล้องกันใดๆ ดังกล่าวโดยทันที

16. การอัปเดตบริการและซอฟต์แวร์และความพร้อมให้บริการ

16.1 การอัปเดตบริการและซอฟต์แวร์ เราอาจดัดแปลงแก้ไข อัปเดต หรือยุติบริการและซอฟต์แวร์ (รวมถึงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือคุณลักษณะใดๆ) เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใด ซึ่งเพื่อความชัดเจนนี้ การดัดแปลงแก้ไข การอัปเดต หรือการยุติเหล่านั้นอาจส่งผลเสียหายหรือส่งผลให้มูลค่าลดลงสำหรับคุณ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในข้อเสนอที่มีการชำระเงินซึ่ง Adobe มีดุลพินิจตามสมควรว่าจะส่งผลเสียหายหรือส่งผลให้มูลค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับคุณ เราก็จะใช้ความพยายามทางการค้าตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการดัดแปลงแก้ไข การอัปเดต หรือการยุติที่ว่านั้น หากเรายุติบริการหรือซอฟต์แวร์โดยทั้งหมด เราก็จะใช้ความพยายามทางการค้าตามสมควรเพื่อทำให้คุณสามารถเปลี่ยนผ่านเนื้อหาของคุณได้ และเราก็อาจคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ให้กับคุณตามสัดส่วนสำหรับบริการหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่คุณได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

16.2 ความพร้อมให้บริการ หน้าเว็บของเราอาจสามารถเข้าถึงได้รอบโลก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริการและซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะพร้อมให้บริการในประเทศของคุณ หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งมีให้ผ่านทางบริการและซอฟต์แวร์นั้นจะถูกกฎหมายหรือพร้อมให้บริการในประเทศของคุณ การเข้าถึงบริการบางอย่าง (หรือคุณลักษณะบางอย่างของบริการ) หรือซอฟต์แวร์ก็อาจถูกบล็อคในบางประเทศ ผู้ใช้ในประเทศจีนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการออนไลน์ใดๆ ภายในบริการและซอฟต์แวร์ของเรา และจะต้องซื้อบริการและซอฟต์แวร์ที่จัดไว้ให้กับผู้ใช้ในประเทศจีนเพื่อใช้ในประเทศจีนโดยเฉพาะ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้บริการและซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือมีพร้อมให้บริการในสถานที่ที่คุณใช้บริการและซอฟต์แวร์นั้น บริการและซอฟต์แวร์จะไม่ได้จัดไว้ให้ในทุกภาษา

17. ไม่มีการดัดแปลงแก้ไข การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ปัญญาประดิษฐ์/การเรียนรู้ของเครื่อง (AI/ML)

องค์ประกอบบางอย่างของบริการและซอฟต์แวร์จะถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของเรา (หรือของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะต้องไม่ (และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก) (ก) ดัดแปลงแก้ไข เคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยน หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ (ข) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเฝ้าสังเกตหรือการติดตามตัวป้อนและผลผลิตที่ไหลผ่านระบบหรือแอปพลิเคชันเพื่อสร้างระบบนั้นขึ้นมาใหม่) ดีคอมไพล์ แยกส่วนประกอบ หรือพยายามค้นหาภายในบริการหรือซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อให้พบรหัสต้นทาง การนำเสนอข้อมูล หรืออัลกอริทึมที่เป็นรากฐาน กระบวนการ วิธีการ และส่วนอื่นใดของบริการหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว หรือ (ค) ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหา ข้อมูล ผลลัพธ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับหรือได้มาจากบริการหรือซอฟต์แวร์ เพื่อสร้าง ฝึกอบรม ทดสอบ หรือปรับปรุงอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถาปัตยกรรม แบบจำลอง หรือน้ำหนักใดๆ หากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณให้สิทธิแก่คุณในการดีคอมไพล์บริการหรือซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการหรือซอฟต์แวร์ในส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้ คุณจะต้องขอข้อมูลดังกล่าวจากเราเป็นลำดับแรก ตามดุลพินิจของเรา เราอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณหรือกำหนดเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล รวมถึงค่าธรรมเนียมตามสมควร ในการที่คุณดีคอมไพล์บริการหรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและซัพพลายเออร์ของเราในบริการและซอฟต์แวร์นั้นจะได้รับการคุ้มครอง

18. ข้อกำหนดทั่วไป

18.1 ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาอังกฤษของข้อกำหนดเหล่านี้จะเป็นฉบับที่นำมาใช้ในการทำความเข้าใจหรือตีความข้อกำหนดเหล่านี้

18.2 คำบอกกล่าวถึง Adobe คุณสามารถส่งคำบอกกล่าวถึงเราได้ตามที่อยู่ที่ Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA ถึง: General Counsel

18.3 คำบอกกล่าวถึงคุณ เราอาจมีการแจ้งคุณทางอีเมลหรือไปรษณีย์ของคุณซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ การประกาศภายในบริการ หรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องดูแลข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นข้อมูลปัจจุบันเพื่อรับการแจ้งเตือน 

18.4 ไม่มีการโอนสิทธิ คุณไม่สามารถโอนสิทธิ หรือถ่ายโอนข้อกำหนดเหล่านี้หรือสิทธิและหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา และความพยายามใดๆ ดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ เราสามารถโอนสิทธิหรือถ่ายโอนสิทธิของเราภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลภายนอกโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

18.5 ข้อกำหนดของรัฐบาล หากคุณเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือหากข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้หรือกลายมาอยู่ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลกลาง (Federal Acquisition Regulations หรือ FAR) บริการและซอฟต์แวร์ที่ให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะเป็น "ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือบริการเชิงพาณิชย์" ตามที่มีการให้คำจำกัดความคำดังกล่าวไว้ที่ 48 C.F.R. §2.101 ซึ่งประกอบด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "เอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคำดังกล่าวจะนำไปใช้ใน 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 แล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง §227.7202-4 แล้วแต่กรณี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์จะมีการให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา (ก) เฉพาะในลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (ข) โดยมีเฉพาะสิทธิเหล่านั้นตามที่ให้ไว้กับผู้ใช้ปลายทางอื่นๆ ทั้งหมดตามข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิที่ไม่ได้เผยแพร่จะมีการสงวนไว้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา

18.6 หัวเรื่อง หัวเรื่องที่ใช้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่นำมาใช้ในการตีความความหมายหรือเจตนา

18.7 การเป็นโมฆะบางส่วน หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการตัดสินว่าไม่มีผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะยังคงมีผลและสามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ และข้อกำหนดที่ว่านั้นจะไม่มีผลเฉพาะในขอบเขตของการไม่มีผลหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวเท่านั้น

18.8 ไม่มีการสละสิทธิ์ การที่เราไม่ได้บังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว

18.9 เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาจะไม่รับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากความล่าช้าหรือความขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ (ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ในการชำระเงินที่คุณมีต่อ Adobe) ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หากความล่าช้าหรือความขัดข้องดังกล่าวมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้และอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของคู่สัญญา เช่น การนัดหยุดงาน การปิดล้อม สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล ภัยธรรมชาติ การปฏิเสธการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ตราบเท่าที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ขัดขวางหรือทำให้เกิดความล่าช้าแก่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และคู่สัญญาดังกล่าวไม่สามารถป้องกันหรือขจัดเหตุสุดวิสัยนั้นได้ด้วยค่าใช้จ่ายตามสมควร

19. DMCA

เราเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และเราก็คาดหวังให้ผู้ใช้ของเราทำแบบเดียวกัน เราจะตอบรับหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act หรือ "DMCA") คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการลบเนื้อหาที่ละเมิด IP ของ Adobe ได้ที่นี่: http://www.adobe.com/legal/dmca.html

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Republic of Ireland
Adobe_General_Terms_of_Use-th_TH_20240217

รายการเอกสารที่มีไฮเปอร์ลิงก์สำหรับข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป (แสดงรายการตามลำดับที่กล่าวถึงข้างต้น):

1. ข้อกำหนดการสมัครสมาชิกและการยกเลิก: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลนักเรียนในการศึกษาระดับ K-12 (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. เนื้อหาส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ใน Creative Cloud และ Document Cloud สำหรับ HelpX ในพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ของทีมหรือองค์กร: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. ตัวเลือกความเป็นส่วนตัวของ Adobe: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. บุคคลจากประเทศต่างๆ ในข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลของ EEA และสหราชอาณาจักรสำหรับบริการคลาวด์ของ Adobe: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. บุคคลที่อยู่นอกข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลของ EEA และสหราชอาณาจักรสำหรับบริการคลาวด์: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. แนวทางการสนับสนุนซอฟต์แวร์ของ Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. ศูนย์ความโปร่งใส: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. อัปโหลดแบบอักษรของคุณไปยัง Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. แนวทางว่าด้วยคุณสมบัติของสถาบันระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. ประกาศและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. สิทธิในการใช้รูปภาพ: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. ฝ่ายดูแลลูกค้าของ Adobe: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. นโยบายการลบเนื้อหาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: https://www.adobe.com/legal/dmca.html