Senest opdateret d. 1. april 2017. Erstatter den tidligere version i sin helhed.
Disse vilkår gælder din brug af vores websted eller tjenester såsom Creative Cloud (samlet benævnt ”Tjenesterne”) og softwaren, som vi inkluderer som en del af Tjenesterne, herunder alle applikationer, indholdsfiler (defineret nedenfor), scripts, instruktionssæt og anden relateret dokumentation (samlet benævnt ”Software”). Ved at bruge Tjenesterne eller Softwaren accepterer du disse vilkår. Hvis du har indgået en anden aftale med os mht. specifikke Tjenester eller specifik Software, vil vilkårene i den pågældende aftale have forrang, hvis de er i modstrid med disse vilkår. Som omtalt i detaljer i afsnit 3 nedenfor, beholder du alle rettigheder til og ejerskaber af dit indhold, som du stiller til rådighed gennem Tjenesterne.
1. Sådan fungerer nærværende aftale.
1.1 Lovvalg. Hvis du bor i Nordamerika, har du med Adobe Systems Incorporated (en virksomhed i USA) at gøre, og Tjenesterne og Softwaren er underlagt lovene i Californien, USA. Hvis du bor uden for Nordamerika, har du med Adobe Systems Software Ireland Limited at gøre, og Tjenesterne og Softwaren er underlagt irsk lovgivning.For kunder i Australien fungerer Adobe Systems Software Ireland Limited som autoriseret agent for Adobe Systems Pty Ltd. og indgår denne kontrakt i sin kapacitet som agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan have yderligere rettigheder i henhold til loven. Vi forsøger ikke at begrænse disse rettigheder, hvis det er forbudt i henhold til lovgivningen.
1.2 Gyldighed. Du må kun bruge Tjenesterne, hvis du er over 13 år.
1.3 Beskyttelse af personlige oplysninger. Politikken om beskyttelse af personlige oplysninger på http://www.adobe.com/go/privacygælder for de personlige oplysninger, som du giver os. Ved at bruge Tjenesterne eller Softwaren accepterer du vilkårene i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.
1.4 Data til anvendelse af computerprogramDu får mulighed for at dele oplysninger med Adobe om, hvordan du bruger vores computerprogrammer. Denne mulighed er som standard aktiveret. Disse oplysninger er tilknyttet din Adobe-konto og giver os mulighed for at give dig en mere personlig oplevelse, samtidig med at de hjælper os med forbedre produktkvalitet og funktioner. Du kan til enhver tid ændre dine præferencer på siden til håndtering af din Adobe-konto. Du kan få mere at vide om data til anvendelse af computerprogrammer på http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
1.5 Tilgængelighed. Der er adgang til sider, der beskriver Tjenesterne, fra hele verden, men det betyder ikke, at alle Tjenester eller tjenestefunktioner vil stå til rådighed i dit land, eller at brugergenereret indhold, som der er adgang til via Tjenesterne, er lovligt i dit land. Vi kan blokere for adgangen til visse Tjenester (eller visse tjenestefunktioner eller indhold) i visse lande. Det er dit ansvar at sørge for, at din brug af Tjenesterne er tilladt, der hvor du bruger dem. Tjenesterne stilles ikke til rådighed på alle sprog.
1.6 Yderligere vilkår. Nogle Tjenester og nogen Software er også underlagt de yderligere vilkår, der er beskrevet nedenfor (benævnt ”Yderligere vilkår”). Alt indhold, som vi stiller til rådighed for dig, (såsom Software, SDK, prøver, osv.), er givet i licens og ikke solgt til dig, og kan være underlagt Yderligere vilkår. Nye Yderligere vilkår kan tilføjes fra tid til anden.

 

1.7 Rangfølge. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne aftale og de Yderligere vilkår, vil de Yderligere vilkår gælde i forbindelse med den pågældende Tjeneste eller Software.
 
1.8 Ændring. Vi forbeholder os retten til at ændre, opdatere eller afbryde Tjenesterne, Softwaren eller enhver del heraf eller funktioner heri, uden ansvar over for dig eller nogen anden. Vi vil dog gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig, inden vi foretager ændringen. Vi vil også give dig rimelig tid til at downloade dit indhold. Hvis vi afbryder en Tjeneste fuldstændigt, vil vi give dig en pro rata-refusion af de forudbetalte gebyrer for den ubrugte del af Tjenesten.
 
2. Brug af Tjenesten.
 
2.1 Licens. Hvis du overholder disse vilkår og loven, har du tilladelse til at tage adgang til og bruge Tjenesterne.
 
2.2 Adobes immaterielle rettigheder.Vi (og vores licensgivere) vil fortsat være eneejere af alle rettigheder, titler og interesser i Tjenesterne og Softwaren. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke er givet under disse vilkår.
 
2.3 Lagring.Når Tjenester tilbyder lagring, anbefaler vi, at du fortsat sikkerhedskopierer dit indhold med jævne mellemrum. Vi kan stille rimelige tekniske begrænsninger til dit indhold, f.eks. begrænsninger af filstørrelse, lagerplads, behandlingskapacitet og andre tekniske begrænsninger. Vi kan midlertidigt ophæve din brug af Tjenesterne, indtil du ligger inden for begrænsningen for lagringspladsen, der er tilknyttet din konto
 
2.4Brugergenereret indhold. Vi kan muligvis hoste brugergenereret indhold fra vores brugere. Hvis du tager adgang til vores Tjenester, kan du måske støde på indhold, som du finder stødende eller chokerende. Dit eneste middel mod dette er at holde op med at se på indholdet. Du vil i nogle tilfælde også kunne klikke på knappen “Rapportér” for at underrette os om indholdet.
 
2.5 Indholdsfiler. “Indholdsfiler” betegner eksempelfiler stillet til rådighed af Adobe – f.eks. arkivbilleder eller lyde. Medmindre andet er anført i dokumentationen eller andre licenser, der vedrører de specifikke indholdsfiler, må du bruge, vise, ændre, reproducere og distribuere alle indholdsfilerne. Du må dog ikke distribuere indholdsfilerne separat (dvs. under forhold hvor indholdsfiler udgør den primære værdi i det produkt, der distribueres), og du må ikke gøre krav på varemærkerettigheder til indholdsfiler eller til værker, der er afledt af indholdsfilerne.
 
2.6 Andre licenstyper.
 
(a) NFR-version. Vi kan give Softwaren eller Tjenesterne klassifikationerne “prøve”, “evaluering”, “ikke beregnet til videresalg” eller andre lignende klassifikationer (herefter benævnt ”NFR-version”). Du må kun installere og bruge NFR-versionen i løbet af perioden og kun til formålene, som vi angiver, når vi leverer NFR-versionen. Du må ikke bruge nogen materialer, du har produceret med NFR-versionen, til kommercielle formål.
 
(b) Pre-release-version. Vi kan betegne Softwaren eller Tjenesterne, eller en funktion i Softwaren eller Tjenesterne, som en pre-release eller beta-version (”Pre-release-version”). En Pre-release-version repræsenterer ikke det endelige produkt og kan indeholde fejl, som kan medføre systemfejl eller andre fejl samt tab af data. Vi forbeholder os retten til at undlade at udgive Pre-release-versionen kommercielt. Du skal omgående holde op med at bruge Pre-release-versionen og destruere alle kopier af Pre-release-versionen, hvis vi beder dig om det, eller hvis vi udgiver en kommerciel version, der erstatter Pre-release-versionen. Enhver separat aftale, vi indgår med dig, og som dækker Pre-release-versionen, vil erstatte bestemmelserne for Pre-release-versionen i dette afsnit.
 
(c) Studieversion. Hvis vi bestemmer, at Softwaren eller Tjenesten er en version beregnet til studerende (”Studieversion”), må du kun bruge Studieversionen, såfremt du er kvalificeret hertil i henhold til kravene angivet på http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_dk. Du må kun installere og bruge Studieversionen i det land, hvor du er kvalificeret som studerende. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, henviser ordet “land” i foregående sætning til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 
3. Dit indhold.
 
3.1. Ejerskab. Du bevarer enhver ret til og ejerskab af dit indhold. Vi gør ikke nogen krav på ejerskabet af dit indhold.
 
3.2 Licenser til dit indhold for at kunne bruge Tjenesterne.Vi kræver visse licenser fra dig til dit indhold for at kunne betjene og stille Tjenesterne til rådighed. Når du uploader indhold til Tjenesterne, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives og overdrages, til at bruge, reproducere, vise offentligt, distribuere, modificere (f.eks. for at fremvise dit indhold bedre), udføre offentligt og oversætte indholdet efter behov som respons på brugerdrevne handlinger (f.eks. når du vælger at opbevare dit indhold privat eller dele det med andre). Denne licens har kun til formål at hjælpe driften og forbedringen af Tjenesterne.
 
3.3 Vores adgang. Vi tilgår, ser eller lytter kun til dit indhold på begrænsede måder. Vi har måske brug for at tilgå, se eller lytte til dit indhold for f.eks. at kunne udføre Tjenesterne for at kunne (a) svare på supportanmodninger, (b) registrere, forhindre eller på anden måde håndtere bedrageri, sikkerhedsmæssige, ulovlige eller tekniske spørgsmål og (c) håndhæve disse vilkår. Vores automatiserede systemer kan analysere dit indhold vha. teknikker som maskinlæring. Denne analyse kan finde sted, når indholdet sendes, modtages eller gemmes. Vi er ud fra denne analyse i stand til at forbedre Tjenesterne. For at lære mere om vores maskinlæring kan du besøge http://www.adobe.com/go/machine_learning.
 
3.4 Deling af dit indhold.
 
(a) Deling. Nogle Tjenester vil muligvis omfatte funktioner, der gør det muligt at dele dit indhold med andre brugere eller at offentliggøre det. “Dele” betyder at e-maile, opslå, overføre, uploade eller på anden måde stille noget til rådighed (enten for os eller andre brugere) gennem din brug af Tjenesterne. Andre brugere kan bruge, kopiere, ændre eller dele dit indhold på mange måder. Overvej nøje, hvad du vælger at dele eller offentliggøre, da du er eneansvarlig for det indhold, du deler.
 
(b) Adgangsniveau. Vi overvåger eller regulerer ikke, hvad andre gør med dit indhold. Du har ansvar for at fastlægge dit indholds begrænsninger og for at vælge et passende adgangsniveau til dit indhold. Hvis du ikke vælger et passende adgangsniveau til dit indhold, kan systemet automatisk vælge den indstilling, der giver flest tilladelser. Det er dit ansvar at meddele andre brugere, hvordan dit indhold må deles, og justere indstillingerne for adgang til og deling af dit indhold.
 
(c) Kommentarer.Tjenesterne kan give dig mulighed for at kommentere på indhold. Kommentarerne er ikke anonyme og kan ses af andre brugere. Dine kommentarer kan slettes af dig, andre brugere eller os.
 
3.5 Licensens ophør. Du kan til enhver tid tilbagekalde licensen til dit indhold og bringe vores rettigheder til ophør ved at fjerne dit indhold fra Tjenesten. Nogle kopier af dit indhold kan dog bevares som en del af vores rutinemæssige sikkerhedskopieringer.
 
3.6 Feedback. Du er ikke forpligtet til at forsyne os med ideer eller forslag (”Feedback”). Hvis du imidlertid vælger at sende os Feedback, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri licens, der kan videregives i licens og overføres, til at lave, bruge, sælge, få lavet, udbyde til salg, importere, reproducere, vise offentligt, distribuere, ændre og udføre Feedbacken offentligt.
 
3.7 Salg af dit indhold. Vi kan give dig tilladelse til at give andre brugere licens til dit indhold gennem vores Tjenester. Hvis du har fået tilladelse, kan du vælge at give licens til dit indhold via os i henhold til en separat aftale eller direkte til andre brugere i henhold til en aftale mellem dig og køberen.
 
4. Kontooplysninger.
 
Du har ansvaret for alle aktiviteter, der foregår via din konto. Du skal omgående kontakte kundesupport, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto. Du må ikke (a) dele dine kontooplysninger (undtagen med en autoriseret kontoadministrator) eller (b) bruge en anden persons konto. Din kontoadministrator kan bruge dine kontoinformationer til at administrere din brug og adgang til Tjenesterne.
 
5. Brugeradfærd.
 
5.1 Ansvarlig brug.Adobes brugergrupper består ofte af brugere, der forventer en vis grad af høflighed og professionalisme. Du skal bruge Tjenesterne på ansvarlig vis.
 
5.2 Misbrug. Du må ikke misbruge Tjenesterne, Softwaren eller indhold, som vi stiller til rådighed for dig som en del af Tjenesterne. Du må f.eks. ikke:
 
(a) kopiere, ændre, hoste, streame, viderelicensere eller videresælge Tjenesterne, Softwaren eller indhold;
 
(b) give andre mulighed for eller tilladelse til at bruge Tjenesten eller Softwaren med dine kontooplysninger;
 
(c) bruge indholdet eller Softwaren inkluderet i Tjenesterne til at oprette nogen form for database;
 
(d) opnå adgang til eller forsøge at opnå adgang til Tjenesterne på nogen anden måde end via den grænseflade, vi har stillet til rådighed eller godkendt;
 
(e) omgå adgangs- eller brugsbegrænsninger, der har til hensigt at forhindre specifik brug af Tjenesterne;
 
(f) dele indhold eller deltage i adfærd, der bryder andres immaterielle rettigheder. (“Immaterialret” omfatter ophavsret, moralske rettigheder, varemærker, varedesign, patenter, forretningshemmeligheder, urimelig konkurrence, rettigheder til privatliv, rettigheder til reklame og andre ejendomsrettigheder.);
 
(g) overføre eller dele indhold, som er ulovligt, skadevoldende, truende, nedværdigende, ansvarspådragende, ærekrænkende, bagvaskende, vulgært, uanstændigt, blasfemisk, krænkende for privatlivets fred eller hadefuldt;
 
(g) udgive dig for en anden person eller virksomhed, give urigtige oplysninger eller på anden vis fortie sandheden om dit forhold til en person eller en virksomhed;
 
(i) forsøge at deaktivere, indskrænke eller ødelægge Tjenesterne, softwaren eller hardwaren;
 
(j) afbryde, forstyrre eller forhindre andre brugere i deres brug af Tjenesterne (f.eks. via forfølgelse, trusler eller chikane, tilskyndelse af andre til at begå vold eller gøre skade på mindreårige på nogen måde);
 
(k) udsende kædebreve, uønsket e-mail, pyramidespil, spam eller andre uønskede meddelelser;
 
(l) bringe reklamer i produkter eller tjenester i Tjenesterne undtagen med vores forudgående skriftlige godkendelse
 
(m) bruge data-mining eller lignende dataindsamlings- og udtræksmetoder i forbindelse med Tjenesten eller
 
(n) bryde gældende love.
 
6. Gebyrer og betaling.
 
6.1 Skatter og gebyrer til tredjepart. Du skal betale alle gældende skatter, afgifter og relevante tredjepartsgebyrer (f.eks. opkaldsgebyrer, gebyrer fra dit mobiltelefonselskab eller din internetudbyder, dataplangebyrer, kreditkortgebyrer, valuta- eller vekselgebyrer). Vi påtager os ikke noget ansvar for disse gebyrer. Kontakt din bank, hvis du har spørgsmål om gebyrer. Vi forbeholder os retten til at opkræve de gebyrer, du måtte skylde os Du har ansvaret for alle relaterede opkrævningsomkostninger og -udgifter. Hvis du befinder dig i et andet land end den Adobe-enhed, som du skal udføre transaktionen med (dvs. Adobe Systems Incorporated for kunder i Nordamerika og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre lande), sker din betaling til en fremmed enhed.
 
6.2 Kreditkortoplysninger. Hvis du ikke underretter os om opdateringer af din betalingsmetode, kan vi for at undgå afbrydelse af tjenesten deltage i programmer, der understøttes af din kortudbyder, for at forsøge at opdatere dine betalingsoplysninger, og du giver os tilladelse til fortsat at fakturere din konto med de opdaterede oplysninger, som vi indhenter.
 
7. Dine forpligtelser ifm. garanti og skadesløsholdelse.
 
7.1Garanti.Når du uploader dit indhold til Tjenesterne, accepterer du at have: (a) alle de nødvendige licenser og tilladelser til at bruge og dele dit indhold og (b) de nødvendige rettigheder til at give licenser i henhold til disse vilkår.
 
7.2 Erstatning. Du skal skadesløsholde os og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber, repræsentanter, agenter, ansatte, partnere og licensgivere i forbindelse med krav, tab eller erstatningskrav inklusive rimelige advokatsalærer som følge af eller i forbindelse med dit indhold, din brug af Tjenesterne eller Softwaren eller dit brud på disse vilkår.
 
8. Garantifraskrivelse.
 
8.1 Medmindre andet er angivet under Yderligere vilkår, leveres Tjenesterne og Softwaren “SOM DE(N) ER OG FOREFINDES”. I det omfang det er tilladt ved lov, fraskriver vi os alle garantier, såvel udtrykkelige som underforståede, inklusive underforståede garantier om ikke-krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Vi påtager os ingen forpligtelser, hvad angår indholdet af Tjenesterne. Vi påtager os desuden ikke noget ansvar for, at (a) Tjenesterne eller Softwaren opfylder dine krav eller kan bruges konstant, uden afbrydelser, rettidigt, sikkert eller fejlfrit, (b) de resultater, der følger af brugen af Tjenesterne eller Softwaren vil være effektive, nøjagtige eller pålidelige, (c) kvaliteten af Tjenesterne eller Softwaren lever op til dine forventninger eller at (d) eventuelle fejl eller defekter i Tjenesterne eller Softwaren vil blive udbedret.
 
8.2 Vi fraskriver os specifikt ethvert ansvar i forbindelse med handlinger, der opstår som følge af din brug af Tjenesterne eller Softwaren. Du bruger og opnår adgang til Tjenesterne eller Softwaren på eget ansvar og egen risiko, og du er eneansvarlig for eventuelle beskadigelser af dit computersystem eller datatab, der måtte følge af brugen af og adgangen til Tjenesterne eller Softwaren.
 
9. Ansvarsbegrænsning.
 
9.1 Medmindre det er beskrevet under Yderligere vilkår, kan vi ikke holdes ansvarlige over for dig eller nogen anden for: a) tab af brug, data, goodwill eller fortjeneste, hvad enten dette kunne eller ikke kunne forudses og (b) specielle, utilsigtede, indirekte tab eller følgeskader eller erstatning med strafelement (uagtet om vi på forhånd er blevet advaret om muligheden for sådanne skader), herunder dem (x), som et resultat af tab af brug, data eller fortjeneste, hvad enten dette kunne eller ikke kunne forudses, (y) baseret på en teori om erstatningsansvar, herunder brud på kontrakt eller garanti, forsømmelighed eller anden ansvarspådragende handling eller (z) der måtte opstå fra andre erstatningskrav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med din brug af eller adgang til Tjenesterne eller Softwaren. Intet i disse vilkår begrænser eller fritager os for erstatningsansvar ved grov uagtsomhed eller tilsigtet forseelse på vegne af os (eller vores ansatte) eller for død eller personskade.
 
9.2 Vores samlede erstatningsansvar i enhver sag opstået af eller i forbindelse med disse vilkår er begrænset til USD 100 eller det samlede beløb, du har betalt for adgang til Tjenesten og Softwaren i den 3-måneders periode, der gik forud for hændelsen, som giver anledning til det pågældende erstatningsansvar, alt efter hvad der er størst. Denne begrænsning gælder, selvom vi på forhånd er blevet meddelt muligheden for, at erstatningskravet kan overstige dette beløb og uanset eventuel manglende opfyldelse af grundlæggende misligholdelsesbeføjelse.
 
9.3 Begrænsninger og fraskrivelser i dette afsnit 9 finder anvendelse i det omfang, loven tillader det.
 
10. Opsigelse.
 
10.1 Opsigelse efter eget ønske. Du kan til enhver tid stoppe med at anvende Tjenesterne. Opsigelsen af din konto fritager dig ikke for nogen forpligtelser til at betale udestående gebyrer.
 
10.2 Opsigelse fra vores side. Hvis vi opsiger disse vilkår af enhver anden årsag end de begrundede, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig mindst 30 dage forud for opsigelsen, på den e-mailadresse, du udleverer til os, med instruktioner om, hvordan du henter dit indhold. Medmindre det er beskrevet under Yderligere vilkår, kan vi til enhver tid bringe din rettighed til at bruge og tilgå Tjenesterne eller Softwaren til ophør, hvis:
 
(a) Du overtræder en hvilken som helst af vilkårenes bestemmelser (eller udviser en adfærd, som klart viser, at du ikke har til hensigt at opfylde eller ikke kan opfylde vilkårene);
 
(b) du ikke foretager rettidig betaling af gebyrer for Softwaren eller Tjenesterne, hvis relevant;
 
(c) vi er forpligtet dertil ved lov (f.eks. hvis udbydelsen af Tjenesterne eller Softwaren til dig er eller bliver ulovlig);
 
(d) vi beslutter at afbryde Tjenesterne eller Softwaren som helhed eller delvist (f.eks. hvis det bliver upraktisk for os fortsat at tilbyde Tjenesterne i dit område som følge af lovændring); eller
 
(e) der har været længere tids inaktivitet på din gratis konto.
 
10.3 Opsigelse fra en gruppeadministrators side. Gruppeadministratorer for en tjeneste, som f.eks. “Creative Cloud for teams” kan til enhver tid opsige en brugers adgang til Tjenesten. Hvis din gruppeadministrator opsiger din adgang, kan du ikke længere opnå adgang til indhold, som du eller andre brugere af gruppen har delt i et delt arbejdsområde inden for Tjenesten.
 
10.4 Overlevelse. Ved udløbet eller opsigelsen af disse vilkår vil eventuelle permanente licenser, du er blevet tildelt, din forpligtelse til skadesløsholdelse, vores garantifraskrivelser eller ansvarsbegrænsninger og bestemmelserne om tvistbilæggelse beskrevet i disse vilkår stadig være gældende. Ved udløb eller ophør af Tjenesterne, ophører dele af eller al Softwaren muligvis med at fungere uden forudgående varsel.
 
11. Undersøgelser.
 
11.1 Screening. Vi kontrollerer ikke alt indhold, der uploades til Tjenesterne, men vi vil muligvis bruge forhåndenværende teknologier eller processer til at screene for visse typer ulovligt indhold (f.eks. børnepornografi) eller andet krænkende indhold eller krænkende adfærd (f.eks. aktivitetsmønstre, der tyder på spam eller phishing eller søgeord, der tyder på, at voksent indhold er blevet opslået uden for voksenmuren).
 
11.2 Fremlæggelse. Vi forbeholder os retten til at opnå adgang til eller afsløre oplysninger om dig eller din brug af Tjenesterne, (a) hvis det kræves ved lov (f.eks. hvis vi modtager en gyldig retskendelse eller ransagningskendelse; (b) til at besvare dine henvendelser til kundeservice; eller (c) når vi efter eget skøn finder det nødvendigt for at beskytte vores, vores brugeres eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.
 
12. Love om eksportkontrol.
 
Softwaren, Tjenesterne, indholdet og din brug af disse er underlagt amerikanske og internationale love, restriktioner og bestemmelser, der kan gælde for import, eksport og brug af Softwaren, Tjenesterne og indholdet. Du accepterer at overholde alle love, restriktioner og bestemmelser.
 
13. Tvistbilæggelse.
 
13.1 Proces.I tilfælde af spørgsmål eller tvist accepterer du først at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte os. Hvis en tvist ikke er løst inden for 30 dage efter indsendelse, skal du eller Adobe løse alle krav i forbindelse med disse vilkår, Tjenesterne eller Softwaren gennem endelig og bindende voldgift, bortset fra, at du kan gøre krav gældende ved en domstol, der tager sig af småkrav, hvis dine krav er kvalificerede.
 
13.2 Regler. Hvis du er bosiddende i Amerika, administrerer JAMS voldgiften i Santa Clara County, Californien, i henhold til dens omfattende voldgiftsregler og procedurer. Hvis du bor i Australien, New Zealand, Japan, Fastlandskina, Hong Kong S.A.R., Macau S.A.R., Taiwan, Sydkorea, Indien, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller et medlemsland i Sammenslutningen af sydøstasiatiske nationer (ASEAN), administrerer Singapore International Arbitration Centre (SIAC) voldgiften i Singapore i henhold til dens regler for voldgift. Disse regler skal anses som at indgå i dette afsnit som reference. Ellers administrerer London Court of International Arbitration (LCIA) voldgiften i London i henhold til de gældende voldgiftsregler for LCIA. Der vil være en voldgiftsmand, som både du og Adobe vælger. Voldgiften skal gennemføres på engelsk, men eventuelle vidner, hvis modersmål ikke er engelsk, kan give vidnesbyrd på vidnets modersmål med simultantolkning til engelsk (på regning for den part, der forelægger vidnet). Retsafgørelse ved den tildeling, der afsiges, kan være indgået og kan håndhæves i en domstol i et kompetent retsområde, der har jurisdiktion over parterne.
 
13.3 Ingen kollektive søgsmål. Du må kun løse tvister med os individuelt og kan ikke bringe et krav, som en sagsøger eller medlem af et kollektivt søgsmål, samlet eller som et repræsentativt søgsmål.
 
13.4 Påbud om afhjælpning. Uanset ovennævnte accepterer du, at vi i tilfælde af din eller andres uautoriserede adgang til eller brug af Tjenesterne eller indholdet i modstrid med disse vilkår er berettiget til at søge om afhjælpning eller lempelser (eller en lignende type af hastende retsmidler) i ethvert retsområde.
 
14. Overholdelse af licensvilkår.
 
Hvis du er en virksomhed, et selskab eller en organisation, kan vi én gang hver 12. måned og med 7 dages forudgående varsel give vores personale eller en uafhængig tredjepartskontrollant, der er underlagt krav om at bevare fortroligheden, besked på at inspicere (herunder manuel inspektion, elektroniske metoder eller begge) dine optegnelser, systemer og anlæg for at bekræfte, at brugen af al Software og alle Tjenester forgår i overensstemmelse med deres gyldige licenser fra os. Du skal herudover forsyne os med alle optegnelser og oplysninger, som vi anmoder om, for at bekræfte, at installationen og anvendelsen af nogen eller al Software og alle Tjenester foregår i overensstemmelse med dine gyldige licenser fra os, inden 30 dage efter vores anmodning. Hvis kontrollen afslører mangel på licenser til Softwaren eller Tjenesterne, skal du straks anskaffe de nødvendige licenser og abonnementer og betale for passende vedligeholdelse og support med tilbagevirkende kraft. Hvis de ubetalte gebyrer overstiger 5 % af værdien af de samlede licensgebyrer, skal du også betale os rimelig kompensation for vores omkostninger i forbindelse med vores udførelse af kontrollen.
 
15. Ændring.
 
Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår eller eventuelle yderligere vilkår, der er gældende for en Tjeneste eller Software for, f.eks. at afspejle ændringer i henhold til lovgivningen eller ændringer af vores Tjenester eller Software. Du skal gennemse vilkårene regelmæssigt. Vi vil opslå meddelelse om ændringer af disse vilkår på denne side. Vi vil opslå meddelelse om ændrede yderligere vilkår i den pågældende Tjeneste eller Software. Ved fortsat at bruge eller tilgå Tjenesterne eller Softwaren når ændringerne træder i kraft, accepterer du at være bundet af de ændrede vilkår.
 
16. Diverse.
 
16.1 Engelsk version. Den engelske version af disse vilkår vil være gældende ved fortolkning eller udlægning af vilkårene.
 
16.2 Meddelelser til Adobe. Du kan sende os meddelelser til følgende adresse: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
16.3 Meddelelser til dig. Vi kan sende meddelelser til dig via e-mail, brevpost, opslag i Tjenesterne eller via andre metoder, der er accepteret ifølge loven.
 
16.4 Hele aftalen. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til din brug af Tjenesterne og Softwaren og erstatter eventuelle forudgående aftaler mellem dig og os vedrørende Tjenesterne.
 
16.5 Ingen overdragelse. Du må ikke tildele eller på anden vis overføre disse vilkår eller dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med disse vilkår, hverken fuldstændigt eller delvist, uden vores skriftlige tilladelse hertil. Forsøg på dette vil være ugyldigt. Vi forbeholder os retten til at overføre vores rettigheder i henhold til disse vilkår til en tredjepart.
 
16.6 Uadskillelighedsprincip. Hvis et bestemt vilkår ikke kan håndhæves, har det ingen indflydelse på nogen andre vilkår.
 
16.7 Ingen frafaldelse.Hvis vi ikke håndhæver et eller flere af vilkårene i et bestemt afsnit, udgør det ikke en frafaldelse af det pågældende afsnit.
 
17. DMCA.
 
Vi respekterer andres immaterielle ejendomsrettigheder og forventer, at vores brugere gør det samme. Vi vil tage skridt til at anmelde meddelelser om krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Du kan få flere oplysninger om regler og praksis for Adobes IP Takedown her: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, USA
 
Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irland
 
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200