Posodabljamo pogoje uporabe, ki začnejo veljati 16. aprila 2020. Kliknite tukaj, če si želite ogledati posodobljene pogoje. 

 

Splošni pogoji uporabe družbe Adobe

 

Nazadnje posodobljeno 5. junija 2018. Nadomešča vse prejšnje različice.

 

Ti splošni pogoji uporabe (»splošni pogoji«) skupaj z morebitnimi upoštevnimi dodatnimi pogoji (glejte spodnji razdelek 1.2) ter pogoji za naročnino in preklic (skupaj imenovani »pogoji«) urejajo vašo uporabo našega spletnega mesta, podpore strankam in storitev, kot je Creative Cloud (skupaj imenovane »storitve«), in programske opreme, ki jo vključimo kot del storitev, prav tako pa tudi morebitne programe, vzorčne datoteke in datoteke z vsebino (opredeljene spodaj), skripte, izvorno kodo, nabore ukazov in povezano dokumentacijo (skupaj imenovani »programska oprema«). Če ste z nami sklenili drugo pogodbo glede določenih storitev ali programske opreme, se tam, kjer je ta pogodba v navzkrižju s pogoji, uporabljajo njeni pogoji. Kot je podrobneje opredeljeno v 4. razdelku spodaj, ohranite vse pravice in lastništvo do svoje vsebine (kot je opredeljena spodaj).

 

Za prijavo za posamični Adobe ID morate biti stari vsaj 13 let. Šole, ki sodelujejo v ponudbi za imenovane uporabnike v osnovnih in srednjih šolah, lahko otroku, mlajšemu od 13 let izdajo Adobe ID na ravni podjetja, vendar samo z izrecnim soglasjem staršev.

 

1.Vaša pogodba z družbo Adobe

 

1.1 Izbira prava in pravna oseba, ki sklepa pogodbo Če bivate v Severni Ameriki (vključno z Združenimi državami, Kanado in Mehiko), je vaše razmerje z družbo Adobe Inc. s sedežem v ZDA in za pogoje velja zakonodaja ameriške zvezne države Kalifornija. Če bivate zunaj Severne Amerike, je vaše razmerje z družbo Adobe Systems Software Ireland Limited in za pogoje velja irska zakonodaja. Za stranke v Avstraliji deluje družba Adobe Systems Software Ireland Limited kot pooblaščena zastopnica družbe Adobe Systems Pty Ltd. ter to pogodbo sklepa kot zastopnica družbe Adobe Systems Pty Ltd. Zakonodaja vam morda daje dodatne pravice. S temi pogoji ne želimo omejevati teh pravic, če zakonodaja to prepoveduje.

 

1.2 Dodatni pogoji Naše storitve in programska oprema se vam licencirajo in ne prodajo, zanje pa lahko velja eden ali več dodatnih pogojev spodaj (»dodatni pogoji«). V primeru navzkrižja med določili splošnih pogojev in dodatnih pogojev se za zadevno storitev ali programsko opremo uporabljajo dodatni pogoji. Dodatni pogoji se lahko spremenijo.

2. Zasebnost

 

2.1 Zasebnost Za informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo, delimo ali drugače obdelujemo podatke o vas, si oglejte naš pravilnik o zasebnosti na http://www.adobe.com/go/privacy_si

 

2.2 Podatki o uporabi namiznih programov Z nami lahko delite podatke o tem, kako uporabljate naše namizne programe. Če to dovoli zakonodaja, je ta možnost privzeto vklopljena in so podatki povezani z vašim računom Adobe. Ti podatki nam omogočajo, da vam zagotovimo bolj osebno izkušnjo, hkrati pa nam pomagajo izboljšati kakovost in funkcije izdelkov. Nastavitve lahko kadar koli spremenite na strani za upravljanje računa Adobe. Če želite več informacij o podatkih o uporabi namiznih programov, obiščite http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_si.

 

2.3 Naš dostop do vaše vsebine Kjer to dovoli zakonodaja, bomo do vaše vsebine (opredeljene v razdelku 4.1 spodaj) dostopali, si jo ogledali ali jo poslušali samo na omejene načine. Za zagotavljanje storitev bomo na primer morda morali dostopati do vaše vsebine, si jo ogledati ali jo poslušati, da bomo lahko (a) odgovarjali na zahtevke za podporo, (b) odkrivali, preprečevali in drugače ukrepali v zvezi z goljufijami ter varnostnimi, nezakonitimi in tehničnimi zadevami in (c) uveljavljali pogoje. Naši avtomatizirani sistemi lahko analizirajo vašo vsebino s pristopi, kot je strojno učenje. To analiziranje lahko izvedemo, ko je vsebina poslana, prejeta ali shranjena. S pomočjo analize lahko nato izboljšamo storitve. Če želite izvedeti več o strojnem učenju, obiščite spletno stran http://www.adobe.com/go/machine_learning_si.

 

3. Uporaba storitev in programske opreme

 

3.1 Licenca Če ravnate skladno s temi pogoji in zakonodajo, lahko dostopate do storitev in programske opreme ter jih uporabljate.

 

3.2 Intelektualna lastnina družbe Adobe Mi in naši izdajatelji licenc ostanemo edini lastnik vseh lastninskih in drugih pravic ter interesov v storitvah ali programski opremi. Razen kot je navedeno v pogojih, vam ne podeljujemo nobenih pravic do patentov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk ali morebitnih drugih pravic do elementov v storitvah ali programski opremi. Pridržujemo si vse pravice, ki niso podeljene v pogojih.

 

3.3 Shranjevanje Če storitve ponujajo prostor za shranjevanje, priporočamo, da vsebino redno varnostno kopirate tudi drugod. Določimo lahko razumne tehnične omejitve velikosti datotek, velikosti prostora za shranjevanje, zmogljivost obdelave podatkov in druge tehnične omejitve. Uporabo storitev vam lahko začasno prekinemo, dokler ni vaša uporaba znotraj omejitve prostora za shranjevanje, povezane z vašim računom. Na koncu vašega licenčnega obdobja si vam bomo komercialno utemeljeno prizadevali omogočiti prenos vaše vsebine iz storitev. Prenos morate izvesti v 30 dneh od datuma prenehanja ali poteka licenčnega obdobja. Po poteku tega 30-dnevnega prehodnega obdobja si pridržujemo pravico do izbrisa vaše vsebine.

 

3.4 Uporabniška vsebina Gostimo lahko vsebino, ki jo ustvarijo naši uporabniki. Pri dostopu do naših storitev lahko naletite na vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, ki je za vas žaljiva ali neprijetna. Edini ukrep, ki vam je v tem primeru na voljo, je, da si prenehate ogledovati vsebino. Če je na voljo gumb »Prijavi«, ga lahko kliknete in prijavite žaljivo vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki.

 

3.5 Vzorčne datoteke »Vzorčne datoteke« so datoteke, ki jih dobavi Adobe, kot so slike vsebine, slikovni izrezki, standardne slike ali zvoki za uporabo v vadnicah in predstavitvah ter za druge preskusne namene, ki so lahko navedene kot vzorčne datoteke. Vzorčnih datotek ni dovoljeno uporabiti za noben drug namen, razen za tistega, za katerega so bile zagotovljene. Vzorčnih datotek ne smete samostojno distribuirati (torej v primerih, kjer vzorčne datoteke predstavljajo glavno vrednost izdelka, ki se distribuira) in uveljavljati ne smete nobenih pravic do vzorčnih datotek.

 

3.6 Datoteke z vsebino »Datoteke z vsebino« pomeni Adobejeva sredstva, ki so dana na voljo v okviru storitev in programske opreme. Če v dokumentaciji ali določenih licencah ni določeno drugače, vam podeljujemo osebno, neizključno, neprenosljivo licenco, ki je ni mogoče podlicencirati, za uporabo datotek z vsebino za ustvarjanje svoje končne uporabe (tj. izpeljane aplikacije ali izdelka, katerega avtor ste), v katero so za vašo uporabo vdelane datoteke z vsebino ali njihove izpeljanke (»končna uporaba«). Datoteke z vsebino lahko spremenite pred njihovo vdelavo v končno uporabo. Datoteke z vsebino lahko reproducirate in distribuirate samo v povezavi s svojo končno uporabo, vendar jih pod nobenim pogojem ne smete distribuirati samostojno zunaj končne uporabe.

 

3.7 Druge vrste licenc

 

(a) Različica, ki ni za nadaljnjo prodajo Programsko opremo ali storitve lahko označimo kot »preskusne«, »ocenjevalne«, take, »ki niso za nadaljnjo prodajo« ali z drugo podobno oznako (»različica, ki ni za nadaljnjo prodajo«). Različico, ki ni za nadaljnjo prodajo, lahko namestite in uporabljate samo za obdobje in namene, ki so navedeni, ko vam dobavimo različico, ki ni za nadaljnjo prodajo. Morebitnih gradiv, ki jih ustvarite z različico, ki ni za nadaljnjo prodajo, ne smete uporabljati za kakršne koli komercialne namene.

 

(b) Predizdajna različica Storitve ali programsko opremo oziroma funkcijo storitev ali programske opreme lahko označimo kot predizdajno različico ali različico beta (»predizdajna različica«). Predizdajna različica ne predstavlja končnega izdelka in lahko vsebuje hrošče, ki lahko povzročijo motnje v delovanju sistema ali druge napake ter izgubo podatkov. Odločimo se lahko, da predizdajne različice ne izdamo kot komercialne različice. Na našo zahtevo ali ob izdaji komercialne različice predizdajne različice morate takoj prenehati uporabljati predizdajno različico in uničiti vse njene kopije. Morebitna ločena pogodba, ki jo sklenemo z vami in ureja predizdajno različico, nadomešča ta določila.

 

(c) Različica za izobraževalne ustanove Če storitve ali programsko opremo označimo kot take, ki so namenjene uporabnikom v izobraževalnih ustanovah (»različica za izobraževalne ustanove«), lahko to različico uporabljate samo, če izpolnjujete pogoje za primernost, navedene na http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Različico za izobraževalne ustanove lahko namestite in uporabljate izključno v državi, v kateri izpolnjujete pogoje za uporabnika v izobraževalni ustanovi. Če bivate v Evropskem gospodarskem prostoru, beseda »država« v prejšnjem stavku označuje celoten Evropski gospodarski prostor.

 

4. Vaša vsebina

 

4.1 Vsebina »Vsebina« pomeni vse gradivo, kot so zvočne in video datoteke, elektronski dokumenti ali slike, ki jih v povezavi s svojo uporabo storitev naložite in uvozite v storitve ali programsko opremo.

 

4.2 Lastništvo Vse pravice do svoje vsebine in lastništvo v njej v celoti obdržite vi. Do vaše vsebine ne uveljavljamo nobenih lastniških pravic.

 

4.3 Licence za vašo vsebino, ki omogočajo uporabo storitev in programske opreme Za uporabo in omogočanje storitev in programske opreme od vas potrebujemo določene licence za vašo vsebino. Ko v storitve in programsko opremo naložite vsebino, nam podeljujete neizključno, svetovno in prenosljivo licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, da brez plačila tantiem uporabljamo, reproduciramo, javno prikazujemo, distribuiramo, spreminjamo (npr. zaradi boljše predstavitve vaše vsebine), javno izvajamo in prevajamo vsebino, kot je potrebno za odziv na dejanja uporabnikov (npr. kadar se odločite za zasebno shranjevanje ali skupno rabo svoje vsebine z drugimi). Ta licenca je namenjena izključno upravljanju ali izboljšanju storitev in programske opreme.

 

4.4 Skupna raba vaše vsebine

 

(a) Skupna raba Nekatere storitve in programska oprema lahko ponujajo funkcije, ki omogočajo skupno rabo vaše vsebine z drugimi uporabniki ali njeno javno objavo. »Skupna raba« pomeni e-poštno pošiljanje, objavljanje, prenos, nalaganje ali drugačno dajanje na voljo (nam ali drugim uporabnikom) prek vaše uporabe storitev in programske opreme. Drugi uporabniki lahko vašo vsebino na številne različne načine uporabljajo, kopirajo, spreminjajo ali nadalje delijo z drugimi. Temeljito razmislite, katero vsebino boste dali v skupno rabo ali jo javno objavili, saj ste odgovorni za vsebino, ki jo daste v skupno rabo.

 

(b) Raven dostopa Ne spremljamo ali nadziramo, kaj drugi počnejo z vašo vsebino. Za določanje omejitev glede svoje vsebine in ustrezno raven dostopa do nje ste odgovorni sami. Če ne izberete ravni dostopa, ki naj velja za vašo vsebino, lahko sistem privzeto uporabi nastavitev z najmanj omejitvami. Druge uporabnike morate obvestiti o tem, kako lahko vašo vsebino delijo z drugimi, in prilagoditi nastavitev, povezano z dostopom do vaše vsebine ali njeno skupno rabo.

 

(c) Komentarji Storitve in programska oprema morda omogočajo komentiranje vsebine. Komentarji niso anonimni, zato jih lahko vidijo drugi uporabniki. Svoje komentarje lahko izbrišete sami, lahko jih izbrišejo drugi uporabniki ali družba Adobe.

 

4.5 Prekinitev licence To licenco za svojo vsebino lahko kadar koli prekličete in prekinete naše pravice, in sicer tako, da vsebino odstranite iz storitve. Nekatere kopije vaše vsebine lahko vseeno zadržimo v okviru našega rednega varnostnega kopiranja.

 

4.6 Povratne informacije Ne zavezujete se, da nam boste posredovali zamisli, predloge ali načrte (»Povratne informacije«). Če pa nam posredujete povratne informacije, nam podeljujete neizključno, svetovno, prenosljivo licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, da povratne informacije brez plačila tantiem izdelujemo, uporabljamo, prodajamo, dajemo v izdelavo, ponudimo za prodajo, uvažamo, reproduciramo, javno prikazujemo, distribuiramo, spreminjamo in javno izvajamo.

 

4.7 Prodaja vaše vsebine Dovolimo vam lahko, da svojo vsebino prek naših storitev licencirate drugim uporabnikom po sprejemu ločenih pogojev.

 

5. Podatki o računu

 

Odgovorni ste za vse dejavnosti, ki potekajo v okviru vašega računa. Če ugotovite kakršno koli nepooblaščeno uporabo svojega računa, takoj obvestite službo za podporo uporabnikom. Prepovedano vam je (a) drugim razkriti podatke o svojem računu (razen pooblaščenemu skrbniku računa) ali (b) uporabiti račun nekoga drugega. Vaš skrbnik računa lahko podatke o vašem računu uporabi za upravljanja vaše uporabe in dostopa do storitev in programske opreme. Za PhoneGap si pridržujemo pravico do spremljanja in uveljavljanja omejitev naročniškega paketa, vključno s pravico do zaračunavanja čezmerne uporabe, vendar ne omejeno nanjo.

 

6. Ravnanje uporabnika

 

6.1 Odgovorna uporaba Skupnosti Adobe pogosto sestavljajo uporabniki, ki pričakujejo določeno mero vljudnosti in strokovnosti. Storitve in programsko opremo morate uporabljati odgovorno.

 

6.2 Napačna uporaba Storitev ali programske opreme ne smete uporabljati na napačen način. Prepovedano je na primer naslednje:

 

(a) kopiranje, spreminjanje, gostovanje, pretakanje, podlicenciranje ali nadaljnja prodaja storitev ali programske opreme;

 

(b) omogočanje ali dovoljevanje uporabe storitev ali programske opreme drugim z vašimi podatki o računu;

 

(c) uporaba programske opreme za izdelavo kakršne koli zbirke podatkov;

 

(d) dostop ali poskus dostopa do storitev ali programske opreme drugače kot prek vmesnika, ki ga damo na voljo ali dovolimo;

 

(e) izogibanje omejitvam dostopa ali uporabe, ki so namenjene preprečevanju določenih načinov uporabe storitev ali programske opreme;

 

(f) skupna raba vsebine ali ravnanje, ki krši pravice intelektualne lastnine kogar koli (»pravice intelektualne lastnine« pomeni avtorske pravice, moralne pravice, blagovne znamke, celostno podobo, patente, poslovne skrivnosti, nelojalno konkurenco, pravico do zasebnosti, pravice do javnosti in vse druge lastniške pravice);

 

(g) nalaganje ali skupna raba kakršne koli vsebine, ki je protizakonita, škodljiva, grozilna, predstavlja zlorabo, žaljiva, obrekovalna, vulgarna, nespodobna, vsebuje psovke, posega v zasebnost drugih ali sovražna;

 

(h) izdajanje za drugo fizično ali pravno osebo ali lažne izjave ali drugačno lažno predstavljanje svoje povezanosti s fizično ali pravno osebo;

 

(i) poskus onemogočanja, motenja ali uničenja storitev in programske opreme;

 

(j) nalaganje, pošiljanje, shranjevanje ali dajanje na voljo kakršne koli vsebine ali kode, ki vsebuje morebitne viruse, zlonamerno kodo, zlonamerno programsko opremo ali komponente, namenjene škodovanju ali omejevanju funkcionalnosti storitev ali programske opreme;

 

(k) motenje, poseganje v delovanje ali preprečevanje uporabe storitev ali programske opreme kateremu koli drugemu uporabniku (npr. zalezovanje, ustrahovanje ali nadlegovanje, spodbujanje drugih k nasilju ali kakršno koli škodovanje mladoletnikom);

 

(l) sodelovanje pri pošiljanju verižnih pisem, v piramidnih shemah, lažnem predstavljanju, pošiljanju neželene pošte ali drugih neželenih sporočil;

 

(m) oglaševanje kakršnih koli izdelkov ali storitev v storitvah, razen z našo prejšnjo pisno odobritvijo;

 

(n) uporaba kakršnega koli načina podatkovnega rudarjenja ali podobnih načinov zbiranja in pridobivanja podatkov v povezavi s storitvami ali

 

(o) kršitev veljavne zakonodaje (vključno z ameriškim zakonom COPPA, kjer velja, vendar ne omejeno nanj).

 

7. Stroški in plačilo

 

7.1 Davki in nadomestila tretjih oseb Plačati morate vse upoštevne davke in nadomestila tretjih oseb (vključno z npr. telefonskimi stroški, stroški mobilnih operaterjev in ponudnikov internetnih storitev, stroški paketov za prenos podatkov, kreditnih kartic, provizij za menjavo valut in provizij za transakcije v tuji valuti). Za te stroške nismo odgovorni. Z vprašanji o provizijah se obrnite na svojo banko. Ukrepamo lahko, kot je potrebno za izterjavo zneskov, ki nam jih dolgujete. Za vse stroške in izdatke iz naslova izterjav ste odgovorni sami. Če ste v drugi državi kot upoštevna pravna oseba družbe Adobe, s katero izvajate transakcijo (tj. Adobe Inc. za stranke iz Severne Amerike in Adobe Systems Software Ireland Limited za stranke v vseh drugih državah), bo vaše plačilo izvedeno tuji pravni osebi.

 

7.2 Podatki o kreditnih karticah Če nas ne obvestite o spremembah svojega plačilnega sredstva, lahko za preprečitev prekinitve zagotavljanja storitve sodelujemo v programih, ki jih podpira izdajatelj vaše plačilne kartice, katerih namen je, da poskušamo pridobiti posodobljene podatke o vaših plačilnih sredstvih. Pooblaščate nas, da še naprej bremenimo vaš račun skladno s pridobljenimi posodobljenimi podatki.

 

8. Vaša jamstvo in obveznosti glede odškodovanja

 

8.1 Jamstvo Z nalaganjem vsebine v storitve ali programsko opremo se strinjate, da imate: (a) vse potrebne licence in dovoljenja za uporabo in skupno rabo svoje vsebine ter (b) vse potrebne pravice za podelitev licenc iz pogojev.

 

8.2 Odškodovanje Nas in naše podružnice, lastniško povezana podjetja, člane uprave, zastopnike, zaposlene, partnerje in izdajatelje licenc boste odškodovali pred vsakršnimi terjatvami, zahtevki, izgubami ali škodo, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki izhajajo iz vaše vsebine ali v povezavi z njo, vaše uporabe storitev ali programske opreme ali vaše kršitve pogojev.

 

9. Zavrnitev odgovornosti

 

9.1 Če v dodatnih pogojih ni navedeno drugače, so storitve in programska oprema na voljo »KAKRŠNE SO«. V največji meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva, vključno z implicitnimi jamstvi o odsotnosti kršitev, primernosti za prodajo in primernosti za določen namen. Za vsebino znotraj storitev ne dajemo nobenih zavez. Poleg tega zavračamo vsakršno jamstvo, da (a) bodo storitve ali programska oprema ustrezale vašim zahtevam ali da bodo stalno na voljo, brez prekinitev, pravočasne, varne ali brez napak; (b) bodo rezultati, pridobljeni z uporabo storitev ali programske opreme, učinkoviti, točni ali zanesljivi; (c) bo kakovost storitev ali programske opreme izpolnila vaša pričakovanja; ali (d) bodo morebitne napake ali nepravilnosti v storitvah in programski opremi odpravljene.

 

9.2 Izrecno zavračamo vso odgovornost za morebitne tožbe, ki so posledica vaše uporabe katerih koli storitev ali programske opreme. Do storitev ali programske opreme lahko dostopate in jih uporabljate po lastni presoji in na lastno tveganje, prav tako ste tudi izključno odgovorni za morebitno škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica uporabe ali dostopa do katerih koli storitev ali programske opreme.

 

9.3 Če svojo vsebino objavite v naših strežnikih za javno deljenje z drugimi prek storitev, ne odgovarjamo za: (a) nobeno izgubo, napako ali poškodbo vaše vsebine; (b) izbris vsebine s strani kogar koli drugega kot družbe Adobe ali (c) vključitev vaše vsebine na drugih spletnih mestih ali v drugih medijih s strani tretjih oseb.

 

10. Omejitev odgovornosti

 

10.1 Če v dodatnih pogojih ni navedeno drugače, ne vam ne komur koli drugemu nismo odgovorni za kakršno koli nezmožnost uporabe, izgubo podatkov, dobrega imena ali dobička in za morebitno posebno, naključno, posredno, posledično ali kaznovalno škodo ne glede na njen vzrok (tudi če smo bili opozorjeni na možnost izgube ali škode), vključno z izgubo ali škodo, ki (a) je posledica nezmožnosti uporabe, izgube podatkov ali dobička ne glede na to, ali je bilo tak dogodek mogoče predvideti; (b) temelji na kakršni koli teoriji o odgovornosti, vključno s kršitvijo pogodbe ali pogojev jamstva, malomarnostjo ali drugim odškodninskim dejanjem; ali (c) nastane kot posledica kakršnega koli drugega zahtevka, ki izhaja iz vaše uporabe storitev ali programske opreme ali dostopa do njih oziroma v povezavi z njimi. Nobeno določilo v teh pogojih ne omejuje ali izključuje naše odgovornosti za hudo malomarnost ali naklepna dejanja oziroma tako ravnanje naših zaposlenih, za smrt ali telesne poškodbe.

 

10.2 Naša skupna odgovornost za kakršno koli zadevo, ki izhaja iz pogojev ali v povezavi z njimi, je omejena na 100 USD ali skupni znesek, ki ste ga plačali za dostop do storitve ali programske opreme v trimesečnem obdobju pred dogodkom, iz katerega izhaja odgovornost, odvisno od tega, kateri znesek je višji. Ta omejitev velja ne glede na obliko ali vir zahtevka ali izgube ter ne glede na to, ali je bil zahtevek ali izguba predvidljiv in ali je bila pogodbena stranka seznanjena z možnostjo zahtevka ali izgube.

 

10.3 Omejitve in izključitve iz tega 10. razdelka veljajo v največji meri, ki jo dovoli zakonodaja.

 

11. Prekinitev

 

11.1 Prekinitev z vaše strani Storitve in programsko opremo lahko kadar koli prenehate uporabljati. Ukinitev vašega računa vas ne odvezuje od morebitne obveznosti za poravnavo neplačanih nadomestil.

 

11.2 Prekinitev z naše strani Če te pogoje ali vašo uporabo storitev prekinemo iz kakršnih koli razlogov razen krivdnih, si bomo razumno prizadevali, da vas vsaj 30 dni pred prekinitvijo obvestimo na e-poštni naslov, ki ste ga nam navedli, z navodili, kako lahko prenesete svojo vsebino. Če v morebitnih dodatnih pogojih ni navedeno drugače, lahko kadar koli prekličemo vašo pravico do uporabe storitev ali programske opreme in dostopa do njih, če:

(a) kršite katero koli določilo pogojev (ali ukrepate na način, ki jasno kaže, da ne nameravate ali ne morete upoštevati pogojev);

 

(b) pravočasno ne plačate morebitnih nadomestil za storitve ali programsko opremo;

(c) bistveno kršite katero koli določbo pogojev in (i) kršitve ni mogoče odpraviti ali (ii) vas obvestimo o kršitvi in je ne odpravite v 14 dneh po obvestilu;

 

(d) fizično, verbalno ali z drugimi sredstvi zlorabite, grozite ali nadlegujete nas ali naše osebje (v takih primerih lahko tudi začasno prekinemo ali omejimo vaš dostop do storitev ali programske opreme);

 

(e) ste večkrat v slabi veri ali brez utemeljenega razloga vložili pritožbe in s tem nadaljujte tudi potem, ko smo vas prosili, da prenehate (v takih primerih lahko tudi začasno prekinemo ali omejimo vaš dostop do storitev ali programske opreme);

 

(f) to od nas zahteva zakonodaja (npr. kje je zagotavljanje storitev ali programske opreme za vas protizakonito ali postane protizakonito);

 

(g) se odločimo delno ali v celoti opustiti storitve ali programsko opremo (npr. če nadaljnje zagotavljanje storitev na vašem območju postane za nas nepraktično zaradi spremembe zakonodaje); ali.

 

(h) v vašem brezplačnem računu dalj časa ni dejavnosti.

 

11.3 Prekinitev s strani skrbnika skupine Skrbnik skupine za storitev, kot je »Creative Cloud za skupine«, lahko kadar koli prekine dostop posameznega uporabnika do storitve. Če vam skrbnik skupine onemogoči dostop, morda ne boste več mogli dostopati do vsebine, ki ste jo vi ali drugi uporabniki skupine dali v skupno rabo v skupnem delovnem prostoru znotraj te storitve.

 

11.4 Nadaljnja veljavnost določil Ob poteku ali prekinitvi pogojev lahko nekatere ali vse storitve in programska oprema prenehajo delovati brez prejšnjega obvestila. Morebitne trajne licence, ki jih imate, bodo kljub temu ostale v polni veljavi in izvršljive. Vaše obveznosti glede odškodovanja, naše izjave o zavrnitvi jamstev ali omejitvah odgovornosti ter določila o reševanju sporov ostajajo še naprej v veljavi. 

 

12. Preiskave

 

12.1 Pregledovanje Vse vsebine, naložene v storitve ali programsko opremo ne pregledujemo, lahko pa uporabimo razpoložljivo tehnologijo, dobavitelje ali postopke za iskanje določenih vrst nezakonite vsebine (npr. otroške pornografije) ali drugih vsebin ali obnašanja, pri katerem gre za zlorabo (npr. vedenjskih vzorcev, ki kažejo na pošiljanje neželene pošte ali lažno predstavljanje, ali ključne besede, ki nakazujejo, da je bila vsebina za odrasle objavljena zunaj zidu za vsebino za odrasle).

 

12.2 Razkritje Do podatkov o vas ali vaši uporabi storitev ali programske opreme lahko dostopamo ali jih razkrijemo, (a) kadar to zahteva zakonodaja (npr. kadar prejmemo veljaven sodni nalog ali odredbo o preiskavi), (b) če je to potrebno, da lahko odgovorimo na vaše zahteve za podporo uporabnikom, ali (c) kadar po lastni presoji menimo, da je to potrebno za zaščito pravic, lastnine ali osebne varnosti nas, naših uporabnikov ali javnosti.

 

13. Zakoni o nadzoru trgovine

 

Za storitve ali programsko opremo in vašo uporabo storitev in programske opreme veljajo zakoni ZDA ter mednarodni zakoni, omejitve in predpisi, ki lahko urejajo uvoz, izvoz in uporabo programske opreme in storitev. Strinjate se, da boste ravnali skladno s temi zakoni, omejitvami in predpisi.

 

14. Avstralska potrošniška zakonodaja 

 

Noben del pogojev ni namenjen izključevanju, omejevanju ali spreminjanju morebitnih pravic potrošnikov na podlagi zakona o konkurenci in potrošnikih iz leta 2010 (Competition and Consumer Act 2010 (Cth) oz. CCA) ali katere koli druge zakonodaje, ki je ni mogoče izključiti, omejiti ali spremeniti s pogodbo. Če CCA ali katera koli druga zakonodaja nakazuje pogoj, jamstvo ali določilo v pogojih ali določa zakonska jamstva v zvezi s pogoji glede morebitnih dobavljenih storitev ali blaga, je, če je to mogoče, naša odgovornost za kršitev takega pogoja, jamstva, druge določbe ali jamstva po naši izbiri omejena na (a) (v primeru dobave blaga) eno ali več teh možnosti (i) zamenjavo blaga ali dobavo enakovrednega blaga; (ii) popravilo blaga; (iii) plačilo stroškov zamenjave blaga ali pridobitve enakovrednega blaga; in (iv) plačilo stroškov popravila blaga; ali (b) (v primeru zagotavljanja storitev) eno od teh možnosti ali obe: (i) vnovično zagotavljanje storitev in (ii) plačilo stroškov vnovičnega zagotavljanja storitev.

 

15. Reševanje sporov

 

15.1 Postopek V primeru kakršnih koli pomislekov ali sporov se strinjate, da boste spor najprej poskusili rešiti na neformalen način, in sicer tako, da se obrnete na nas. Če spora ni mogoče rešiti v 30 dneh od predložitve, je treba morebitne posledične pravne postopke rešiti z dokončno in zavezujočo arbitražo s to izjemo, da lahko zahtevek uveljavljate kot spor majhne vrednosti na sodišču, če izpolnjuje pogoje.

 

15.2 Pravila Če bivate v Severni ali Južni Ameriki, bo organizacija JAMS arbitražo vodila v okrožju Santa Clara v Kaliforniji skladno s svojimi arbitražnimi pravili in postopki. Če prebivate v Avstraliji, na Novi Zelandiji, Japonskem, Kitajskem, v Hongkongu, Južnoafriški republiki, na Tajvanu, v Južni Koreji, Indiji, na Šrilanki, v Bangladešu, Nepalu ali državi članici Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN), bo Mednarodno arbitražno središče v Singapurju (SIAC) arbitražo vodilo v Singapurju skladno s svojimi pravili o arbitraži, za katere se obravnava, da so vključeni s sklicem v tem razdelku. V nasprotnem primeru bo arbitražo vodilo Mednarodno arbitražno sodišče v Londonu (LCIA) skladno z arbitražnimi pravili LCIA. Vi in Adobe bosta skupaj izbrala enega arbitra. Arbitraža bo potekala v angleškem jeziku, vendar pa lahko priče, katerih materni jezik ni angleščina, svojo izjavo dajo v maternem jeziku s simultanim tolmačenjem v angleščino (na stroške stranke, ki je predstavila pričo). Sodbo lahko na podlagi izdanega sklepa izda in izvrši katero koli pristojno sodišče, ki je pristojno za obe pogodbeni stranki.

 

15.3 Brez skupinskih tožb Spore z nami lahko razrešujete samo individualno in zahtevka ne smete vložiti kot tožnik ali sodelujoči v skupinski, konsolidirani ali predstavniški tožbi.

 

15.4 Sodna prepoved Ne glede na zgoraj navedeno se strinjate, da lahko, če vi ali drugi nepooblaščeno dostopate do storitev ali programske opreme v nasprotju s pogoji, zahtevamo sodno prepoved (ali drugo enakovredno vrsto nujnega pravnega ukrepa) v poljubni sodni pristojnosti.

 

16. Revizijske pravice

 

Če ste družba, podjetje ali organizacija, lahko največ enkrat vsakih 12 mesecev in s 7-dnevnim vnaprejšnjim obvestilom imenujemo našega zaposlenega ali neodvisnega zunanjega revizorja, ki je zavezan k zaupnosti, da pregleda (vključno z ročnim pregledom, elektronskimi pristopi ali obojim) vaše evidence, sisteme in prostore ter preveri, ali je vaša namestitev in uporaba vseh in vsakršnih storitev ali programske opreme v skladu z veljavnimi licencami zanje, ki smo vam jih podelili. Poleg tega nam morate v 30 dneh od naše zahteve predložiti vse evidence in podatke, ki jih zahtevamo za preverjanje, ali sta vaša namestitev in uporaba vseh in vsakršnih storitev in programske opreme skladni z vašimi veljavnimi licencami. Če se pri preverjanju izkaže, da nimate dovolj licenc za storitve ali programsko opremo, morate takoj za nazaj pridobiti vse potrebne licence, naročnine in upoštevne storitve vzdrževanja in podpore. Če premalo plačana nadomestila presegajo 5 % vrednosti plačljivih licenčnin, morate plačati tudi naše razumne stroške za izvedbo preverjanja.

 

17. Posodobitve in razpoložljivost

 

17.1. Posodobitve splošnih pogojev in dodatnih pogojev Te splošne pogoje, morebitne dodatne pogoje ali pogoje za naročanje in preklic lahko na primer spremenimo skladno s spremembami zakonodaje ali naših storitev ali programske opreme. Zaradi tega priporočamo redno preverjanje pogojev. Obvestila o spremembah teh splošnih pogojev in dodatnih pogojev bomo objavili na tej strani. Z nadaljevanjem uporabe storitev ali programske opreme ali dostopa do njih po uveljavitvi sprememb se strinjate, da vas zavezujejo spremenjeni pogoji.

 

17.2. Posodobitve storitev in programske opreme Storitve ali programsko opremo (skupaj z morebitnimi deli ali funkcijami) lahko kadar koli spremenimo, posodobimo ali umaknemo brez odgovornosti do vas ali kogar koli drugega. Vendar pa si bomo pri spremembah plačljivih ponudb razumno prizadevali, da vas obvestimo o spremembah, posodobitvah ali umiku. Če storitve ali programsko opremo v celoti umaknemo, vam bomo dali na voljo tudi razumen čas, da prenesete svojo vsebino, in vam morda ponudili sorazmerno povračilo morebitnih neuporabljenih nadomestil za zadevno storitev ali programsko opremo, ki ste jo predplačali.

 

17.3. Razpoložljivost Spletne strani, ki opisujejo storitve, so dostopne po vsem svetu, vendar to ne pomeni, da so vse storitve ali funkcije storitev na voljo v vaši državi ali da je vsebina, ki jo ustvarijo uporabniki in je na voljo prek storitev, v vaši državi zakonita ali na voljo. Dostop do nekaterih storitev (ali nekaterih funkcij storitev, vzorčnih datotek ali datotek z vsebino) lahko v nekaterih državah blokiramo mi ali tuji državni organi. Odgovornost za zagotavljanje, da je vaša uporaba storitev zakonita oziroma da so na voljo, kjer jih uporabljate, je vaša. Storitve niso na voljo v vseh jezikih.

 

18. Prepoved sprememb, obratnega inženirstva

 

Razen kot je izrecno dovoljeno v pogojih, ne smete (a) spremeniti, prenesti, prilagoditi ali prevesti nobenega dela storitev ali programske opreme ali (b) izvajati obratnega inženirstva, obratnega prevajanja ali obratnega zbiranja oziroma drugače poskušati odkriti izvorne kode ali katerega koli dela katere koli storitve ali programske opreme.  Če vam zakoni, ki veljajo na vašem območju, dajejo pravico do obratnega prevajanja programske opreme za pridobitev informacij, potrebnih za to, da omogočite združljivost licenciranih delov storitev ali programske opreme z drugo programsko opremo, morate te informacije najprej zahtevati od nas.  Po svoji presoji vam lahko damo te informacije ali določimo utemeljene pogoje, vključno z razumnim nadomestilom, za vaše obratno prevajanje storitev ali programske opreme, da s tem zagotovimo, da so lastniške pravice nas in naših dobaviteljev v storitvah in programski opremi zaščitene.

19. Razno

 

19.1 Angleška različica Za razlaganje ali razumevanje teh pogojev se uporablja njihova angleška različica.

 

19.2 Obvestilo družbi Adobe Obvestila nam lahko pošiljate na naslednji naslov: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

 

19.3 Obvestilo vam Obvestila vam lahko pošiljamo po e-pošti ali navadni pošti, z objavami v storitvah ali na drug pravno sprejemljiv način.

 

19.4 Prepoved prenosa Pogojev ali svojih pravic in obveznosti iz pogojev ne smete brez našega pisnega soglasja delno ali v celoti asignirati ali drugače prenesti in morebiten poskus takega prenosa se obravnava kot ničen. Svoje pravice iz teh pogojev lahko prenesemo tretji osebi.

 

19.5 Naslovi Naslovi, uporabljeni v teh splošnih pogojih ali dodatnih pogojih, so navedeni samo zaradi priročnosti in se ne bodo uporabljali za razlaganje pomena ali namena.

 

19.6 Salvatorična klavzula Če se za katero koli določbo teh splošnih pogojev ali dodatnih pogojev ugotovi, da iz kakršnega koli razloga ni veljavna ali izvršljiva, splošni pogoji in morebitni dodatni pogoji ostanejo v polni veljavi in izvršljivi. 

 

19.7 Brez opustitve Naše neuveljavljanje ali neizvršitev katere koli določbe teh pogojev ne pomeni, da se zadevni določbi odpovedujemo.

 

20. AMERIŠKI ZAKON DMCA

 

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih oseb in enako pričakujemo od svojih uporabnikov. Na nedvoumna obvestila o kršitvah avtorskih pravic se bomo odzvali skladno z zakonom DMCA. Več informacij o pravilnikih in praksah za odstranitev intelektualne lastnine družbe Adobe je tukaj: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704

 

Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24

 

Adobe_General_Terms_of_Use-sl_SI-20180605_2200