„Adobe“ bendrosios naudojimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. birželio 5 d. Pakeičia visas ankstesnes versijas.
Šios Bendrosios naudojimo sąlygos (Bendrosios sąlygos), visos atitinkamos Papildomos sąlygos (žr. 1.2 skyrių toliau), Prenumeratos ir Atšaukimo sąlygos (bendrai – Sąlygos) reglamentuoja naudojimąsi mūsų svetaine, klientų aptarnavimo ir kitomis paslaugomis, pvz., „Creative Cloud“ (bendrai – Paslaugos), taip pat naudojimąsi programine įranga, kurią įtraukiame kaip Paslaugų dalį, bet kokiomis programomis, Pavyzdiniais ir Turinio failais (apibrėžti toliau), scenarijais, pirminiu programos tekstu, instrukcijų rinkiniais ir susijusia dokumentacija (bendrai – Programinė įranga). Jeigu sudarėme kitą sutartį dėl konkrečių Paslaugų arba Programinės įrangos, tokios sutarties sąlygos viršesnės tais atvejais, kai jos prieštarauja šioms Sąlygoms. Kaip aprašyta toliau pateiktame 4 skyriuje, išlaikote visas nuosavybės teises į Turinį (apibrėžtas toliau).
Turite būti 13 metų ar vyresnis, kad galėtumėte užsiregistruoti ir gauti asmeninį „Adobe ID“.Mokyklose, kuriose teikiamas pradinis ir vidurinis išsilavinimas, vadinamas vartotojo pasiūlymu, organizacijos lygio „Adobe ID“ gali būti suteiktas jaunesniems nei 13 m. amžiaus vaikams, bet tik gavus aiškų tėvų sutikimą.
1. Jūsų Sutartis su „Adobe“.
1.1 Įstatymų pasirinkimas ir sutartį sudarantis fizinis asmuo. Jeigu gyvenate Šiaurės Amerikoje (įskaitant Jungtines Valstijas, Kanadą ir Meksiką) sudarėte sutartį su Jungtinių Amerikos Valstijų įmone „Adobe Inc.“, tad Sąlygoms taikomi JAV Kalifornijos valstijos įstatymai. Jeigu gyvenate ne Šiaurės Amerikoje, sudarėte sutartį su „Adobe Systems Software Ireland Limited“, tad Sąlygoms taikomi Airijos įstatymai.„Adobe Systems Software Ireland Limited“ yra Australijoje gyvenančių klientų įgaliotoji „Adobe Systems Pty Ltd.“ atstovė, ji sudaro šią sutartį kaip „Adobe Systems Pty Ltd.“ atstovė. Nesiekiame šių teisių apriboti, kai tai draudžia įstatymai.
1.2Papildomos sąlygos. Mūsų Paslaugos ir Programinė įranga yra licencijuojamos, neparduodamos jums; gali būti taikomos viena ar kelios papildomos sąlygos, nurodytos toliau (Papildomos sąlygos). Jeigu kyla prieštaravimų tarp Pagrindinių ir Papildomų sąlygų, viršenybę turi Papildomos sąlygos, susijusios su ta Paslauga ar Programine įranga. Papildomos sąlygos gali keistis.

 

2. Privatumas.
 
2.1 Privatumas.Jei norite gauti informacijos apie tai, kaip mes renkame, naudojame, dalijamės ar kitaip apdorojame jūsų asmeninę informaciją, žr. mūsų Privatumo politiką: http://www.adobe.com/go/privacy_lt.
 
2.2 Darbalaukio programos naudojimo informacija.Galite pasirinkti dalytis su mumis informacija, kaip naudojate mūsų darbalaukio programas. Kai tai leidžiama pagal įstatymą, ši parinktis įjungiama pagal numatytąsias nuostatas, o informacija yra susieta su jūsų „Adobe“ paskyra. Ši informacija leidžia užtikrinti suasmenintą patirtį ir padeda gerinti produkto kokybę bei funkcijas. Galite bet kuriuo metu pakeisti savo pasirinkimą „Adobe“ Paskyros Valdymo puslapyje. Norėdami sužinoti daugiau apie darbalaukio programos naudojimo duomenis, eikite į http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_lt.
 
2.3 Mūsų prieiga prie jūsų turinio. Kai tai leidžiama pagal įstatymą, galėsime tik pasiekti, peržiūrėti arba klausytis jūsų Turinio (apibrėžta tolesniame 4.1 skyriuje) ribotais būdais. Pavyzdžiui, kad galėtume teikti Paslaugas, mums gali reikėti pasiekti jūsų Turinį, jį peržiūrėti ar išklausyti, kad galėtume: a) atsakyti į pagalbos užklausas; b) aptikti sukčiavimo atvejus, saugumo problemas, neteisėtus veiksmus ar technines problemas, užkirsti jiems kelią ar kitaip į juos reaguoti; c) laikytis šių Sąlygų. Mūsų automatinės sistemos gali analizuoti jūsų Turinį, naudodamos tokias technologijas kaip mašinos mokymasis. Ši analizė gali būti atliekama, kai Turinys išsiunčiamas, gaunamas ar saugomas. Turėdami šią analizę, galėsime tobulinti Paslaugas. Norėdami sužinoti daugiau apie mašinos mokymąsi, eikite į http://www.adobe.com/go/machine_learning_lt.
 
3. Paslaugų ir programinės įrangos naudojimas.
 
3.1 Licencija. Jeigu laikysitės šių Sąlygų ir įstatymų, galėsite pasiekti šias Paslaugas bei Programinę įrangą ir jomis naudotis.
 
3.2 Intelektinė „Adobe“ nuosavybė.Mes (ir mūsų licencijų išdavėjai) esame vieninteliai visų teisių, nuosavybės ir turtinių teisių į Paslaugas ar Programinę įrangą savininkai. Išskyrus tai, kas nurodyta Sąlygose, jums nesuteikiame jokių teisių į patentus, autorių teises, komercines paslaptis, prekių ženklus ar kokių nors kitų teisių, susijusių su Paslaugų ar Programinės įrangos elementais. Pasiliekame visas teises, nesuteiktas pagal Sąlygas.
 
3.3 Saugojimas.Jeigu Paslaugos apima saugojimo funkciją, taip pat rekomenduojame reguliariai daryti atsarginę savo Turinio kopiją kitur. Galime nustatyti pagrįstus techninius jūsų failo dydžio, saugojimo vietos, apdorojimo pajėgumo ir kitus techninius apribojimus. Galime laikinai neleisti naudotis Paslaugomis tol, kol saugojimo vietą sumažinsite iki nustatytos ribos, taikomos jūsų paskyrai. Pasibaigus jūsų licencijos galiojimo laikui, dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad galėtumėte perkelti savo Turinį iš Paslaugų. Perkėlimas turi būti užbaigtas per 30 dienų nuo nutraukimo dienos arba licencijos termino galiojimo pabaigos. Pasiliekame teisę šio 30 dienų laikotarpio pabaigoje ištrinti jūsų Turinį.
 
3.4 Vartotojų sukurtas turinys. Galime talpinti mūsų vartotojų sukurtą turinį. Jeigu naudojatės mūsų Paslaugomis, galite rasti vartotojų sukurto turinio, kuris, jūsų nuomone, yra įžeidžiantis ar trikdantis. Vienintelė priemonė yra neperžiūrėti tokio turinio. Jeigu įmanoma, taip pat galite paspausti mygtuką „Pranešti“, kad mus informuotumėte apie įžeidžiantį vartotojų sukurtą turinį.
 
3.5 Pavyzdiniai failai. Pavyzdiniai failai yra „Adobe“ pateikti failai, pvz., turinio vaizdai, iliustracijos, vaizdų ištekliai ar garsai, skirti naudoti mokymo priemonėse, demonstracijose ir kitais bandomaisiais tikslais, kurie gali būti identifikuoti kaip pavyzdiniai failai. Pavyzdiniai failai negali būti naudojami jokiu kitu tikslu, išskyrus tikslą, kuriuo jie buvo pateikti. Pavyzdinių failų negalite platinti atskirai (t. y. tais atvejais, kai Pavyzdiniai failai yra pirminė platinamo produkto vertė) ir negalite reikalauti jokių teisių į Pavyzdinius failus.
 
3.6 Turinio failai.Turinio failai yra „Adobe“ turtas, pateiktas kaip Paslaugų ir Programinės įrangos dalis. Jei dokumentacijoje arba konkrečiose licencijose nenurodyta kitaip, suteikiame jums asmeninę, neišimtinę, nesublicencijuojamą ir neperduodamą licenciją naudotis Turinio failais, kad galėtumėte sukurti savo galutinio naudojimo produktą (t. y. išvestinę programą ar autorinį produktą), į kurį Turinio failai arba jų vediniai yra įterpti jums naudoti (Galutinio naudojimo produktas). Prieš įterpdami Turinio failų į Galutinio naudojimo produktą, failus galite keisti. Galite atkurti ir platinti Turinio failus tik tiek, kiek tai susiję su jūsų Galutinio naudojimo produktu, tačiau jokiomis aplinkybėmis negalite platinti Turinio rinkmenų atskirai, išskyrus Galutinio naudojimo produktą.
 
3.7 Kitų tipų licencijos.
 
a) NFR versija. Paslaugas ar Programinę įrangą galime apibrėžti kaip bandomąsias, sukurtas įvertinimo tikslais, neskirtas perparduoti arba kitaip (NFR versija). NFR versiją galite įdiegti ir naudoti tik tam laikotarpiui ir tais tikslais, kai pateikiame NFR versiją. Medžiagos, kurią sukūrėte naudodami NFR versiją, negalite naudoti jokiems komerciniams tikslams.
 
b) Išankstinė versija. Galime nurodyti, kad Paslauga, Programinė įranga, Paslaugų arba Programinės įrangos funkcija yra išankstinės arba beta versijos (Išankstinė versija). Išankstinė versija nėra galutinis produktas, todėl joje gali būti defektų, dėl kurių gali sutrikti sistemos veikimas, atsirasti kitų trikčių ir gali būti prarasti duomenys. Galime nuspręsti neparduoti Išankstinės versijos. Turite nedelsdami nustoti naudotis Išankstine versija ir sunaikinti visas Išankstinės versijos kopijas, jeigu to paprašysime arba jeigu išleisime parduodamą Išankstinę versiją. Bet kokia atskira sutartis, kurią su jumis sudarome dėl Išankstinės versijos, pakeičia šias nuostatas.
 
c) Mokomoji versija. Jeigu Paslaugas ar Programinę įrangą apibrėžiame kaip skirtą naudoti su mokymu susijusiems vartotojams (Mokomoji versija), Mokomąją versiją galite naudoti tik tuo atveju, jeigu atitinkate reikalavimus, nurodytus svetainėje http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Mokomąją versiją galite įdiegti ir ja naudotis tik toje šalyje, kurioje atitinkate reikalavimus, taikomus su mokymu susijusiems vartotojams. Jeigu gyvenate Europos ekonominėje erdvėje, ankstesniame sakinyje pavartotas žodis „šalis“ reiškia Europos ekonominę erdvę.
 
4. Jūsų turinys.
 
4.1 Turinys.Turinys – bet kokia medžiaga, pvz., garso failai, vaizdo failai, elektroniniai dokumentai ar vaizdai, ​​kuriuos įkeliate ir importuojate į Paslaugas ar Programinę įrangą, kai tai susiję su naudojimusi Paslaugomis.
 
4.2 Nuosavybė. Jums priklauso visos jūsų Turinio nuosavybės teisės. Nereiškiame pretenzijų į jūsų Turinio nuosavybės teises.
 
4.3 Su jūsų Turiniu susijusios licencijos, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis ir Programine įranga.Mums reikia tam tikrų su jūsų Turiniu susijusių licencijų, kad galėtume paleisti ir įgalinti Paslaugas bei Programinę įrangą. Kai įkeliate Turinį į Paslaugas ir Programinę įrangą, suteikiate mums neišskirtinę, pasaulinę, neapmokestinamą, sublicencijuojamą ir perleidžiamą licenciją naudoti, atkurti, viešai skelbti, platinti ir keisti (pavyzdžiui, siekiant geriau atskleisti jūsų Turinį), viešai atlikti ir prireikus versti Turinį, reaguojant į su vartotojais susijusius veiksmus (pavyzdžiui, kai nusprendžiate saugoti savo Turinį arba jį bendrinti su kitais). Licencija skirta tik naudotis Paslaugomis ir Programine įranga arba gerinti jų kokybę.
 
4.4 Jūsų turinio bendrinimas.
 
a) Bendrinimas. Kai kurios Paslaugos ir Programinė įranga gali apimti funkcijas, skirtas jūsų Turiniui bendrinti su kitais vartotojais arba skelbti jį viešai. Bendrintireiškia siųsti el. paštu, įprastu paštu, perduoti, įkelti arba padaryti pasiekiamą (mums ar kitiems vartotojams), naudojantis Paslaugomis ir Programine įranga. Kiti vartotojai gali naudoti, kopijuoti, keisti arba dar kartą įvairiais būdais bendrinti jūsų Turinį. Atidžiai apsvarstykite, ką Bendrinate arba viešai skelbiate, nes atsakote už Turinį, kurį Bendrinate.
 
b) Prieigos lygis. Nestebime ir nekontroliuojame, ką kiti daro su jūsų Turiniu. Privalote nustatyti savo Turiniui taikomus apribojimus ir atitinkamą prieigos prie savo Turinio lygį. Jei nepasirinksite prieigos prie savo Turinio lygio, pagal numatytąsias nuostatas bus taikomas mažiausias apribojimas. Privalote informuoti kitus vartotojus, kaip galima bendrinti jūsų Turinį ir keisti nuostatas, susijusias su prieiga prie jūsų Turinio ir jo bendrinimu.
 
c) Komentarai.Paslaugos ir Programinė įrangą gali jums leisti komentuoti Turinį. Komentarai nėra anonimiški ir juos gali peržiūrėti kiti vartotojai. Galite ištrinti savo komentarus, taip pat juos gali ištrinti kiti vartotojai arba mes.
 
4.5 Licencijos nutraukimas. Bet kuriuo metu galite atšaukti šią naudojimosi jūsų Turiniu licenciją ir panaikinti mūsų teises, pašalindami savo Turinį iš Paslaugos. Tačiau kai kurios jūsų Turinio kopijos gali išlikti kaip reguliariai kuriamų atsarginių kopijų dalis.
 
4.6 Atsiliepimai. Neprivalote teikti mums idėjų, patarimų ar pasiūlymų (Atsiliepimai). Tačiau, jeigu pateiksite mums Atsiliepimą, suteiksite neišimtinę, pasaulinę, neapmokestinamą, sublicencijuojamą ir perduodamą licenciją kurti, naudoti, parduoti, siūlyti parduoti, importuoti, atkurti, viešai rodyti, platinti, keisti ir viešai naudoti Atsiliepimą.
 
4.7 Jūsų turinio pardavimas. Galime leisti jums išduoti savo Turinio licencijas kitiems vartotojams naudojantis mūsų Paslaugomis, sutikus su atskiromis sąlygomis.
 
5. Paskyros informacija.
 
Jūs atsakote už visą veiklą, kurią vykdote naudodami savo paskyrą. Jeigu sužinote, kad kas nors neteisėtai naudojasi jūsų paskyra, nedelsdami informuokite Pagalbos klientams skyrių. Negalite a) Bendrinti savo paskyros informacijos (išskyrus įgaliotąjį paskyros administratorių); b) naudotis kito asmens paskyra. Jūsų paskyros administratorius gali naudoti jūsų paskyros informaciją, kad tvarkytų naudojimo ir prieigos prie Paslaugų ir Programinės įrangos funkcijas. Pasiliekame teisę stebėti ir vykdyti „PhoneGap“ prenumeratos plano ribas ir apribojimus, įskaitant teisę apmokestinti pereikvojimą, bet tuo neapsiribojant.
 
6. Vartotojų elgesys.
 
6.1 Atsakingas naudojimas. „Adobe“ bendruomenes paprastai sudaro vartotojai, kurie tikisi tam tikro lygio pagarbos ir profesionalumo. Todėl turite atsakingai naudotis Paslaugomis ir Programine įranga.
 
6.2 Netinkamas naudojimas. Negalite piktnaudžiauti Paslaugomis ar Programine įranga. Pavyzdžiui, negalite:
 
a) kopijuoti, keisti, talpinti, sublicencijuoti ar perparduoti Paslaugų ar Programinės įrangos;
 
b) suteikti galimybės arba leisti kitiems naudoti Paslaugą ar Programinę įrangą, naudojantis jūsų paskyros informacija;
 
c) naudoti Programinės įrangos bet kokios rūšies duomenų bazei kurti;
 
d) prisijungti ar bandyti prisijungti prie Paslaugų ar Programinės įrangos bet kokiomis kitomis priemonėmis nei mūsų suteikta ar patvirtinta sąsaja;
 
e) nepaisyti prieigos ar naudojimo apribojimų, kurie neleidžia tam tikru būdu naudotis Paslaugomis ar Programine įranga;
 
f) bendrinti Turinio arba elgtis taip, kad būtų pažeistos asmenų intelektinės nuosavybės teisės (Intelektinės nuosavybės teisės, t. y. autorių teisės, moralinės teisės, prekių ženklų, prekių dizaino, patentų, komercinės paslapties, apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos, teisės į privatumą, teisės į viešumą ir kitos nuosavybės teisės);
 
g) siųsti ar bendrinti bet kokio Turinio, kuris yra neteisėtas, žalingas, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, užtraukiantis deliktinę atsakomybę, šmeižikiškas, pažeidžiantis garbę ir orumą, vulgarus, gašlus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžiantis kito asmens privatumą ar skatinantis neapykantą;
 
h) apsimesti kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu, melagingai nurodyti arba kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;
 
i) siekti išjungti, pažeisti ar sunaikinti Paslaugų ar Programinės įrangos;
 
j) įkelti, perduoti, saugoti ar padaryti prieinamo bet kokio Turinio ar kodo, kuriame yra kokių nors virusų, kenksmingų kodų, kenkėjiškų programų ar bet kurių komponentų, sukurtų pakenkti arba apriboti Paslaugų ar Programinės įrangos funkcionalumą;
 
k) kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam vartotojui naudotis Paslaugomis ar Programine įranga (pavyzdžiui, persekioti, bauginti arba priekabiauti prie kitų, skatinti kitus smurtauti ar kitais būdais pakenkti nepilnamečiams);
 
l) siųsti grandininių, nepageidaujamų laiškų, piramidinių schemų, vogti duomenis, siųsti brukalų ar kitus neužsakytų pranešimų;
 
m) talpinti bet kokių produktų ar paslaugų reklamų Paslaugose be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo;
 
n) naudoti duomenų išgavimo metodų ar panašių duomenų rinkimo ir gavimo metodų, susijusių su Paslaugomis; arba
 
o) pažeisti taikomų įstatymų (įskaitant, jei taikoma, COPPA (liet. Vaikų privatumo internete apsaugos aktą), bet tuo neapsiribojant).
 
7. Mokesčiai.
 
7.1 Trečiųjų šalių mokesčiai. Privalote mokėti taikomus mokesčius bei trečiųjų šalių mokesčius (įskaitant, pavyzdžiui, telefono mokesčius, mokesčius mobiliojo ryšio operatoriams, interneto paslaugų teikėjų mokesčius, mokesčius už duomenų planus, kredito kortelių, užsienio valiutos keitimo mokesčius bei operacijų užsienyje mokesčius). Neatsakome už šiuos mokesčius. Jei turite klausimų apie mokesčius, kreipkitės į savo finansinę instituciją. Galime imtis veiksmų surinkti mokesčius, kurių mums nesumokėjote. Jūs atsakote už su mokesčių surinkimu susijusias išlaidas. Jei gyvenate ne toje šalyje, kurioje įsikūręs atitinkamas „Adobe“ juridinis asmuo, su kuriuo susijusios jūsų operacijos (t. y. „Adobe Inc.“ klientams Šiaurės Amerikoje ir „Adobe Systems Software Ireland Limited“ klientams visose kitose šalyse), mokėsite užsienyje įsikūrusiam juridiniam asmeniui.
 
7.2 Kredito kortelės informacija. Jeigu mums nepranešite apie mokėjimo būdo pakeitimus, siekdami išvengti paslaugų pertraukimo, galime dalyvauti jūsų kortelės teikėjo palaikomose programose, kad pamėgintume atnaujinti jūsų mokėjimo informaciją. Suteikiate mums teisę išrašyti jums sąskaitą naudojantis gauta atnaujinta informacija.
 
8. Jūsų garantija ir įsipareigojimai atlyginti žalą.
 
8.1Garantija.Įkeldami savo Turinį į Paslaugas ar Programinę įrangą, sutinkate, kad turite: a) visas reikiamas licencijas bei leidimus naudoti ir Bendrinti savo Turinį; b) teises, kurių reikia licencijoms suteikti pagal šias Sąlygas.
 
8.2Žalos atlyginimas. Atleidžiate mus ir mūsų patronuojamąsias įmones, filialus, pareigūnus, agentus, darbuotojus, partnerius ir licencijų išdavėjus nuo pretenzijų, reikalavimų, nuostolių ar žalos atlyginimo, taip pat nuo mokesčių advokatams, atsiradusių dėl jūsų Turinio ar susijusių su juo, taip pat su tuo, kad naudojatės Paslaugomis ar Programine įranga arba nesilaikote šių Sąlygų.
 
9. Garantinio įsipareigojimo apribojimai.
 
9.1 Jeigu Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, Paslaugos ir Programinė įranga teikiamos tokios, kokios yra. Didžiausiai pagal įstatymus leidžiama apimtimi nesuteikiame jokių garantijų, aiškių ar numanomų, įskaitant numanomas nepažeidimo, tinkamumo parduoti ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas. Neatsakome už Paslaugų turinį. Taip pat neteikiame jokių garantijų, kad: a) Paslaugos ar Programinė įranga atitiks jūsų reikalavimus ar bus nuolat, nenutrūkstamai ir laiku prieinamos, veiks saugiai ir be klaidų; b) rezultatai, kuriuos galite gauti naudodami Paslaugas ar Programinę įrangą, bus tikri, tikslūs ar patikimi; c) Paslaugų ar Programinės įrangos kokybė atitiks jūsų lūkesčius; d) bus ištaisytos visos Paslaugų ar Programinės įrangos klaidos ar pašalinti jų trūkumai.
 
9.2 Aiškiai atsisakome atsakomybės už bet kokius veiksmus, atsirandančius dėl jūsų naudojimosi Paslaugomis ar Programine įranga. Galite naudotis Paslaugomis ir Programine įranga bei jas pasiekti savo nuožiūra ir prisiimdami riziką, tik jūs atsakote už bet kokį savo kompiuterinės sistemos pažeidimą arba duomenų praradimą naudojantis Paslaugomis ar Programine įranga.
 
9.3 Jei savo turinį mūsų serveriuose skelbiate norėdami jį viešai bendrinti naudodamiesi Paslaugomis, mes neatsakome už: (a) jūsų Turinio praradimą, gedimus ar padarytą žalą; (b) kitų nei „Adobe“ asmenų įvykdytą Turinio ištrynimą ar jūsų turinio tikslumą; ir (c) už trečiųjų šalių vykdomą jūsų Turinio įtraukimą į kitas interneto svetaines ar kitas medijas.
 
10. Atsakomybės apribojimas.
 
10.1 Jeigu Papildomose sąlygose nenurodyta kitaip, jums ar kam nors kitam nesame atsakingi už naudojimosi, duomenų, prestižo ar pelno praradimą, taip pat už specialią, atsitiktinę, netiesioginę, pasekminę arba baudžiamąją žalą, nepriklausomai nuo priežasties (net jei buvome perspėti apie tokį galimą praradimą ar žalą), įskaitant praradimą ir žalą: a)dėl naudojimo nutrūkimo, duomenų ar pelno praradimo (numatomo arba nenumatomo); b) kilusią remiantis bet kokia atsakomybės teorija, įskaitant sutarties ar garantijos pažeidimą, neapdairumą ar kitokį žalą sukeliantį veiksmą; c) kilusią dėl bet kokios kitos pretenzijos, atsiradusios dėl to, kad naudojate Paslaugas ar Programinę įrangą arba jas pasiekiate. Niekas, kas nurodyta Sąlygose, neapriboja ar nepanaikina mūsų atsakomybės už didelį mūsų arba mūsų darbuotojų neapdairumą, tyčinį neteisėtą elgesį, veiksmus, sukėlusius mirtį ar kūno sužalojimą.
 
10.2 Mūsų bendroji atsakomybė visais atvejais, atsiradusiais dėl Sąlygų ar susijusiais su jomis, apribojama suma, ne didesne nei 100 JAV dolerių, arba sukaupta suma, kurią sumokėjote už prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos per tris mėnesius iki įvykio, už kurį esame atsakingi (atsižvelgiant į tai, kuri suma didesnė). Šis apribojimas bus taikomas neatsižvelgiant į pretenzijos ar nuostolių formą arba šaltinį, nesvarbu, ar pretenzija ar nuostoliai buvo numatyti, ar šalis buvo informuota apie pretenzijos arba nuostolių tikimybę.
 
10.3 10 skyriuje nurodyti apribojimai ir išimtys taikomi tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus.
 
11. Nutraukimas.
 
11.1 Nutraukimas iš jūsų pusės. Bet kuriuo metu galite nustoti naudoti Paslaugas ir Programinę įrangą. Paskyros sustabdymas neatleis jūsų nuo įsipareigojimo sumokėti nesumokėtus mokesčius.
 
11.2 Nutraukimas iš mūsų pusės. Jeigu nutraukiame Sąlygų galiojimą arba Paslaugos (-ų) naudojimą dėl su jumis nesusijusių priežasčių, pasistengsime apie tai informuoti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki nutraukimo el. paštu, kurio adresą mums nurodėte kartu su nurodymais, kaip gauti jūsų Turinį. Jei kitaip nenurodyta jokiose Papildomose sąlygose, galime bet kuriuo metu panaikinti jūsų teisę naudotis Paslaugomis ir Programine įranga bei turėti jų prieigą, jei:
 
a) pažeidžiate bet kurią Sąlygų nuostatą (arba veikiate taip, kad jūsų elgesys aiškiai rodo, jog neketinate arba negalite laikytis Sąlygų);
 
b) laiku nemokėjote mokesčių už Paslaugas ar Programinę įrangą, jeigu tokių yra;
 
c) grubiai pažeidžiate bet kurią Sąlygų nuostatą ir i) pažeidimo negalima ištaisyti; ii) po to, kai pranešame jus apie pažeidimą, jo neištaisote per 14 dienų nuo pranešimo;
 
d) fiziškai, žodžiu ar kitais būdais piktnaudžiaujate, grasinate, tyčiojatės arba priekabiaujate prie mūsų ar mūsų personalo (tokiomis aplinkybėmis galime sustabdyti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos);
 
e) pakartotinai teikėte nesąžiningus skundus arba skundus, neturinčius racionalaus pagrindo, ir toliau tai darote, nors prašėme nustoti (tokiomis aplinkybėmis galime sustabdyti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugų ar Programinės įrangos);
 
f) privalome tai padaryti pagal įstatymus (pavyzdžiui, jeigu Paslaugų ar Programinės įrangos teikimas jums yra neteisėtas arba tampa neteisėtas);
 
g) nusprendžiame nebeteikti visų Paslaugų ar Programinės įrangos arba jų dalies (pavyzdžiui, jei mums nebepraktiška tęsti Paslaugų teikimą jūsų regione dėl pasikeitusių įstatymų); arba
 
h) jūsų nemokama paskyra ilgą laiką buvo nenaudojama.
 
11.3 Nutraukimas grupės administratoriaus iniciatyva. Paslaugos, pavyzdžiui, „Creative Cloud“ komandoms, grupės administratorius gali bet kuriuo metu nutraukti vartotojo prieigą prie Paslaugos. Jeigu grupės administratorius nutraukia jūsų prieigą, nebegalite pasiekti Turinio, kurį jūs ar kiti vartotojai paskelbėte bendrai naudojamoje darbo vietoje, susijusioje su ta Paslauga.
 
11.4 Galiojimas. Pasibaigus Sąlygų galiojimo laikotarpiui arba jį nutraukus, kai kurios arba visos Paslaugos ir Programinė įranga gali nustoti veikti apie tai iš anksto neįspėjus. Tačiau visos jūsų turimos nuolatinės licencijos tebegalios ir tebeveiks. Jūsų įsipareigojimas atlyginti žalą, mūsų garantijų ar įsipareigojimų apribojimai ir ginčų sprendimo nuostatos, numatytos Sąlygose, toliau galios.
 
12. Tyrimai.
 
12.1 Tikrinimas. Neperžiūrime viso į Paslaugas ar Programinę įrangą įkelto turinio, tačiau pasitelkdami turimas technologijas, tiekėjus ar procesus galime patikrinti, ar yra tam tikros rūšies neteisėto turinio (pavyzdžiui, vaikų pornografijos), kitokio įžeidžiamojo pobūdžio turinio ar elgesio požymių (pavyzdžiui, veiklos modelių, kurie rodo, kad yra brukalų, sukčiavimo požymių ar reikšminių žodžių, nurodančių suaugusiesiems skirtą turinį, paskelbtą apeinant apsaugos nuo tokio turinio priemones).
 
12.2 Atskleidimas. Galime gauti arba atskleisti informaciją apie jus arba apie jūsų naudojamas Paslaugas ar Programinę įrangą a) jeigu to reikalaujama pagal įstatymus (t. y., kai gauname galiojantį teismo šaukimą arba kratos orderį); b) kad galėtume reaguoti į jūsų prašymus dėl klientų aptarnavimo; c) kai manome, kad būtina apsaugoti mūsų, mūsų vartotojų ir visuomenės teises, nuosavybę ar asmeninį saugumą.
 
13. Prekybos kontrolės įstatymai.
 
Paslaugoms ar Programinei įrangai bei jūsų naudojimuisi Paslaugomis ir Programine įranga taikomi JAV ir tarptautiniai įstatymai, apribojimai ir taisyklės, kurie gali reglamentuoti Paslaugų ir Programinės įrangos importą, eksportą ir naudojimą. Sutinkate laikytis visų šių įstatymų, apribojimų ir taisyklių.
 
14. Australijos vartotojų įstatymas.
 
Sąlygose niekaip nesiekiama išskirti, apriboti ar keisti vartotojų teisių pagal 2010 m. Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymą (Cth) (CCA) ar bet kokių kitų teisės aktų, kurie negali būti išskirti, apriboti ar pakeisti susitarimu. Jei CCA ar bet kurie kiti teisės aktai numato sąlygą, garantiją ar nuostatą Sąlygose arba suteikia įstatymuose numatomas garantijas, susijusias su Sąlygomis, tiekiamų prekių ar paslaugų atžvilgiu (jei yra), mūsų atsakomybė už tokios sąlygos, garantijos, kitos nuostatos pažeidimą yra ribota (mūsų pasirinkimu) tiek, kiek tai yra įmanoma: a) prekių tiekimo atveju atliekame vieną ar daugiau iš šių veiksmų: i) prekes pakeičiame arba tiekiame lygiavertes prekes; ii) prekes pataisome; iii) sumokame už prekių pakeitimą ar lygiaverčių prekių gavimą; iv) apmokame prekių remonto išlaidas; b) paslaugų teikimo atveju atliekame vieną arba abu iš šių dalykų: i) tiekiame paslaugas iš naujo; ii) sumokame už paslaugų teikimą iš naujo.
 
15. Ginčų sprendimas.
 
15.1 Procesas. Jei kas nors kelia susirūpinimą arba norite prieštarauti, sutinkate visų pirma pabandyti išspręsti ginčą neoficialiai, susisiekę su mumis. Jeigu per 30 dienų nuo pateikimo ginčas neišsprendžiamas, bet kokie iš to kylantys teisiniai veiksmai privalo būti išspręsti per galutinį ir privalomą arbitražą (išskyrus atvejus, kai galite pateikti pretenziją smulkių pretenzijų teisme, jei tai atitinka standartus).
 
15.2 Taisyklės. Jeigu gyvenate Šiaurės ar Pietų Amerikoje, JAMS administruos arbitražą Santa Klaros apygardos teisme Kalifornijoje, laikantis išsamių arbitražo taisyklių ir procedūrų. Jei gyvenate Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Japonijoje, žemyninėje Kinijoje, Honkongo specialiajame administraciniame regione, Makao specialiajame administraciniame regione, Taivane, Pietų Korėjoje, Indijoje, Šri Lankoje, Bangladeše, Nepale ar vienoje iš Pietryčių Azijos Tautų Asociacijos (ASEAN) šalių narių, tuomet Singapūro Tarptautinis Arbitražo Centras (SIAC) administruos arbitražą Singapūre pagal savo Arbitražo Taisykles, kurios šiuo įtraukiamos į šį skyrių. Kitu atveju arbitražą administruos Londono Teismo Tarptautinis Arbitražas (LCIA) Londone, remdamasis LCIA Arbitražo Taisyklėmis. Procese dalyvaus vienas arbitras, kurį pasirinksite kartu su „Adobe“. Arbitražas bus vykdomas anglų kalba, tačiau bet koks liudytojas, kurio gimtoji kalba nėra anglų, galės liudyti savo gimtąja kalba, jo liudijimą sinchroniškai verčiant į anglų kalbą (išlaidas padengs liudininką pristatanti šalis). Sprendimą gali priimti ir vykdyti bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas, kurio jurisdikcija apima jus ir mus.
 
15.3 Jokių grupinių veiksmų. Ginčus galite spręsti tik individualiai, negalite reikšti jokių pretenzijų kaip ieškovas ar grupės narys, taip pat negalite atlikti jokių grupinių, konsoliduotų arba atstovaujamųjų veiksmų.
 
15.4 Ieškinys dėl uždraudimo. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau dėl jūsų arba kitų asmenų neįgaliotos prieigos prie Paslaugų ar Programinės įrangos ir jų neteisėto naudojimo pažeidžiant Sąlygas, sutinkate, kad turime teisę bet kokios jurisdikcijos teritorijoje kreiptis į teismą su prašymu dėl draudžiamųjų priemonių (arba skubos tvarka taikyti lygiavertes teisių gynimo priemones).
 
16. Audito teisės.
 
Jeigu esate verslo įmonė, bendrovė ar organizacija, galime ne dažniau kaip vieną kartą kas 12 mėnesių ir apie tai pranešę prieš 7 dienas paskirti savo darbuotoją ar nepriklausomos trečiosios šalies auditorių, kuris, laikydamasis konfidencialumo principo, turės patikrinti (įskaitant neautomatinį patikrinimą, elektroninius metodus arba abu) jūsų įrašus, sistemas ir įrangą bei patvirtinti, kad visos Paslaugos ar Programinė įranga įdiegtos ir naudojamos pagal mūsų suteiktas galiojančias licencijas. Be to, per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos turėsite mums pateikti visus prašomus įrašus ir informaciją, kad galėtume patvirtinti, jog visos Paslaugos ir Programinė įranga įdiegtos ir naudojamos pagal mūsų suteiktas galiojančias licencijas. Jeigu per patikrą nustatysime, kad Paslaugų ar Programinės įrangos naudojimo licencijos pažeistos, turėsite įsigyti visas būtinas licencijas, prenumeratas bei atitinkamas techninės priežiūros ir palaikymo paslaugas. Jeigu nesumokėtų mokesčių suma viršija 5 proc. mokėtinų mokesčių už licenciją sumą, taip pat turėsite padengti pagrįstas išlaidas, kurias patyrėme atlikdami patikrą.
 
17. Atnaujinimas ir pasiekiamumas.
 
17.1 Bendrųjų sąlygų ir Papildomų sąlygų atnaujinimas. Galime keisti šias Bendrąsias sąlygas, bet kokias Papildomas sąlygas, Prenumeratos ir Atšaukimo sąlygas, kad, pvz., prisitaikytume prie pasikeitusių įstatymų ar mūsų Paslaugų arba Programinės įrangos pokyčių. Turite reguliariai peržiūrėti Sąlygas. Pranešimą apie šių Bendrųjų sąlygų ir Papildomų sąlygų pakeitimą skelbsime šiame puslapyje. Peržiūroms įsigaliojus, toliau naudodamiesi Paslaugomis, Programine įranga arba prieiga prie jų sutinkate laikytis peržiūrėtų Sąlygų.
 
17.2. Paslaugų ir programinės įrangos atnaujinimas. Bet kuriuo metu galime pakeisti bei atnaujinti Paslaugas ir programinę įrangą, bet kurią jų dalį ar funkcijas, taip pat jų nebeteikti neįsipareigodami jums arba kam nors kitam. Tačiau dėsime pagrįstas pastangas stengdamiesi jus informuoti apie mokamų pasiūlymų pakeitimą, atnaujinimą ar nutraukimą. Jei nutrauksime visų Paslaugų ar Programinės įrangos teikimą, taip pat suteiksime jums pakankamai laiko atsisiųsti savo Turinį. Galime suteikti jums proporcingą grąžinamąją išmoką už visus neišnaudotus mokesčius už tą Paslaugą ar Programinę įrangą, už kurią iš anksto sumokėjote.
 
17.3. Pasiekiamumas. Puslapius, kuriuose aprašytos Paslaugos, galima pasiekti įvairiose pasaulio šalyse, tačiau tai nereiškia, kad visos Paslaugos ar paslaugų funkcijos gali būti prieinamos jūsų šalyje arba kad vartotojo sukurtas turinys, pasiekiamas naudojantis Paslaugomis, yra teisėtas arba pasiekiamas jūsų šalyje. Prieiga prie tam tikrų Paslaugų (ar tam tikrų Paslaugos funkcijų, Pavyzdinių failų arba Turinio failų) tam tikrose šalyse gali būti blokuojama mūsų ar užsienio vyriausybių. Jūs privalote užtikrinti, kad naudojimasis Paslaugomis būtų teisėtas arba prieinamas ten, kur jomis naudojatės. Paslaugos teikiamos ne visomis kalbomis.
 
18. Draudimas keisti ar naudoti apgrąžos inžineriją.
 
Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžia Sąlygos, negalite a) keisti, jungti, pritaikyti ar versti jokios Paslaugų ar Programinės įrangos dalies; b) naudoti apgrąžos inžinerijos, dekompiliuoti, ardyti ar kitaip bandyti gauti pirminio programos teksto arba bet kokios Paslaugos ar Programinės įrangos dalies. Jei jūsų jurisdikcijos įstatymai jums suteikia teisę dekompiliuoti Programinę įrangą norint gauti informaciją, kurios reikia, kad licencijuotos Paslaugų ar Programinės įrangos dalys sąveikautų su kita programine įranga, pirmiausia privalote paprašyti tokios informacijos iš mūsų. Savo nuožiūra tokią informaciją galime pateikti arba nustatyti pagrįstas sąlygas, įskaitant pagrįstą mokestį, taikomas Paslaugų ar Programinės įrangos dekompiliavimui, siekdami užtikrinti, kad mūsų ir mūsų tiekėjų nuosavybės teisės į Paslaugas ir Programinę įrangą būtų apsaugotos.
 
19. Kitos nuostatos.
 
19.1 Versija anglų kalba. Interpretuojant ar aiškinant Sąlygas bus naudojamas jų tekstas anglų kalba.
 
19.2 „Adobe“ skirti pranešimai. Pranešimus mums galite siųsti šiuo elektroninio pašto adresu: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Jums skirti pranešimai. Jus galime informuoti el. paštu, įprastu paštu, pateikdami skelbimus Paslaugose arba kitais teisiškai priimtais būdais.
 
19.4 Draudimas perleisti. Negalite perleisti ar kitaip perduoti visų Sąlygų, savo teisių ir įsipareigojimų, kylančių taikant Sąlygas, taip pat negalite perleisti ar kitaip perduoti jų dalies be rašytinio mūsų sutikimo. Savo teises, suteiktas pagal Sąlygas, galime perduoti trečiosioms šalims.
 
19.5 Antraštės. Antraštės šiose Bendrosiose sąlygose arba Papildomose sąlygose pateikiamos tik patogumui, jomis nebus remiamasi aiškinant reikšmę ar ketinimą.
 
19.6 Atskiriamumas.. Jei kuri nors šių Bendrųjų sąlygų ar Papildomų sąlygų nuostata laikoma netinkama arba negaliojančia dėl kokios nors priežasties, Bendrosios sąlygos bei visos Papildomos sąlygos ir toliau galios.
 
19.7 Neatsisakymas. Jeigu nesugebėsime vykdyti arba nevykdysime kurios nors Sąlygų nuostatos, tai nereiškia, kad atsisakome vykdyti šią nuostatą.
 
20. DMCA.
 
Atsižvelgiame į kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises ir tikimės, kad mūsų paslaugų vartotojai elgsis taip pat. Reaguosime į aiškius pranešimus apie autorių teisių pažeidimą, laikydamiesi Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymo (DMCA). Daugiau sužinoti apie „Adobe“ IP pašalinimo politikas ir praktikas galite čia: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
 
„Adobe Inc.“: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-lt_LT-20180605_2200