„Adobe“ prenumeratos ir jos atšaukimo sąlygos

 

     

„Creative Cloud“, „Document Cloud“ ir „Acrobat“

 

„Creative Cloud“ asmenims

Prenumeratos sąlygos:

Jūsų prenumerata prasideda iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį be įspėjimo, kol ją atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvieną mėnesį už savo plano atnaujinimą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Kiekvieną mėnesį galime keisti jūsų plano kainos atnaujinimo sąlygas ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą su galimybe atšaukti. Jei per vieno mėnesio laikotarpį taikomas PVM arba GST (ar kitas įskaičiuotas mokestis arba prievolė) pasikeis, atitinkamai pakoreguosime jūsų plano kainą, į kurią tas mokestis įskaičiuotas, kitą mokėjimo dieną.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos:

Prenumeratos paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų užsakymas apdorojamas. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį be įspėjimo, kol ją atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvieną mėnesį už savo plano atnaujinimą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Kiekvieną mėnesį galime keisti jūsų plano kainos atnaujinimo sąlygas ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą su galimybe atšaukti. Jei per vieno mėnesio laikotarpį taikomas PVM arba GST (ar kitas įskaičiuotas mokestis arba prievolė) pasikeis, atitinkamai pakoreguosime jūsų plano kainą, į kurią tas mokestis įskaičiuotas, kitą mokėjimo dieną.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Nemokamos bandomosios versijos sąlygos

Jei užsiregistravote naudotis nemokama bandomąja versija, jos laikotarpis prasidės iškart po registracijos. Pasibaigus nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui pradės galioti jūsų prenumerata ir „Adobe“ jus automatiškai apmokestins taikydama jūsų mokėjimo metodą bei pirkimo metu nurodytą kainą, įskaitant visus pagal jūsų prenumeratos sąlygas taikomus mokesčius (pvz., PVM arba prekių ir paslaugų mokestį (GST), jei jie į kainą nėra įtraukti).

Jei atšauksite nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui nepasibaigus, mokėjimo metodo jums apmokestinti nepanaudosime. Galite atšaukti nemokamą bandomąją versiją, apsilankę savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi.

Jūsų tinkamumą pasinaudoti „Adobe“ nemokamos bandomosios versijos pasiūlymu nustato tik „Adobe“. Prieiga prie bet kokio nemokamos bandomosios versijos pasiūlymo jums teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Prenumeratos sąlygos:

Jūsų prenumerata prasideda iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Automatiškai atnaujinant klientams Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvieną mėnesį pagal savo metinę sutartį už planą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyroje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus

Atšaukimo sąlygos:

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Nemokamos bandomosios versijos sąlygos

Jei užsiregistravote naudotis nemokama bandomąja versija, jos laikotarpis prasidės iškart po registracijos. Pasibaigus nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui pradės galioti jūsų prenumerata ir „Adobe“ jus automatiškai apmokestins taikydama jūsų mokėjimo metodą bei pirkimo metu nurodytą kainą, įskaitant visus pagal jūsų prenumeratos sąlygas taikomus mokesčius (pvz., PVM arba prekių ir paslaugų mokestį (GST), jei jie į kainą nėra įtraukti).

Jei atšauksite nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui nepasibaigus, mokėjimo metodo jums apmokestinti nepanaudosime. Galite atšaukti nemokamą bandomąją versiją, apsilankę savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi.

Jūsų tinkamumą pasinaudoti „Adobe“ nemokamos bandomosios versijos pasiūlymu nustato tik „Adobe“. Prieiga prie bet kokio nemokamos bandomosios versijos pasiūlymo jums teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Prenumeratos sąlygos:

Jūsų prenumerata prasideda iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Pirkimo metu turėsite sumokėti visą metinės kainos sumą ir taikytinus mokesčius. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama jūsų metinio atnaujinimo datą, kol atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite.

Kiekvienais metais už savo plano atnaujinimą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite. Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos:

Prenumeratos paslauga pradedama teikti iš karto, kai apdorojamas jūsų pradinis užsakymas (arba kai lėšos gautos atlikus banko pavedimą, arba apmokėjus savitarnos parduotuvėje). Visos nurodytos metinės kainos ir taikomų mokesčių apmokėjimo terminas yra 30 dienų nuo jūsų užsakymo pateikimo.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų mokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutarties galiojimo pabaigos.

Prenumeratos sąlygos:

Jūsų prenumerata prasideda iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Pirkimo metu turėsite sumokėti visą metinės kainos sumą ir taikytinus mokesčius. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama jūsų metinio atnaujinimo datą, kol atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvienais metais už savo plano atnaujinimą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje. 

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi*. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

* Tam tikrose šalyse reikalaujama atšaukti tik susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi. Šalių sąrašą žr. čia.

 

„Creative Cloud“ švietimo įstaigoms

Nemokamos bandomosios versijos sąlygos

Jei užsiregistravote naudotis nemokama bandomąja versija, jos laikotarpis prasidės iškart po registracijos. Pasibaigus nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui pradės galioti jūsų prenumerata ir „Adobe“ jus automatiškai apmokestins taikydama jūsų mokėjimo metodą bei pirkimo metu nurodytą kainą, įskaitant visus pagal jūsų prenumeratos sąlygas taikomus mokesčius (pvz., PVM arba prekių ir paslaugų mokestį (GST), jei jie į kainą nėra įtraukti).

Jei atšauksite nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui nepasibaigus, mokėjimo metodo jums apmokestinti nepanaudosime. Galite atšaukti nemokamą bandomąją versiją, apsilankę savo „Adobe“ paskyroje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi.

Jūsų tinkamumą pasinaudoti „Adobe“ nemokamos bandomosios versijos pasiūlymu nustato tik „Adobe“. Prieiga prie bet kokio nemokamos bandomosios versijos pasiūlymo jums teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Prenumeratos sąlygos:

Jūsų prenumerata prasideda iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Automatiškai atnaujinant klientams Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. 

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us) kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kol atšauksite. Kiekvieną mėnesį pagal savo metinę sutartį už planą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyroje

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Bet kuriuo metu mes galime patikrinti jūsų akademinį statusą, kad patvirtintumėte jūsų teisę į švietimo kainodarą. Jei bus nustatyta, kad jūs nesate tinkami, mes galime pristabdyti jūsų paskyrą arba perkelti jus ir taikyti tuo metu galiojančią, ne švietimui skirtą prenumeratos kainodarą. Prieiga prie bet kokio švietimui skirto pasiūlymo teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Atšaukimo sąlygos:

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos:

Prenumeratos paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų apmokėjimas apdorojamas. Pirkimo metu turėsite sumokėti visą metinės kainos sumą ir taikytinus mokesčius. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvienais metais už savo plano atnaujinimą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite. 

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.


Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje. 

Bet kuriuo metu mes galime patikrinti jūsų akademinį statusą, kad patvirtintumėte jūsų teisę į švietimo kainodarą. Jei bus nustatyta, kad neturite tokios teisės, galime sustabdyti jūsų paskyrą arba pritaikyti esamą ne mokslo įstaigoms taikomą prenumeratos kainą. Prieiga prie bet kokio švietimui skirto pasiūlymo teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.


Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

 

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi*. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

* Tam tikrose šalyse reikalaujama atšaukti tik susisiekus su klientų aptarnavimo skyriumi. Šalių sąrašą žr. čia.

Prenumeratos sąlygos:

Kai jūsų užsakymas apdorojamas, prenumerata prasideda, o jūs (arba komandos administratorius) galite pakviesti komandos narių ir suteikti prieigą. Automatiškai atnaujinant klientams Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us) kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kol atšauksite. Kiekvieną mėnesį pagal savo metinę sutartį už planą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Apmokėjimo informaciją bet kuriuo metu galite redaguoti savo „Admin Console“.

Komandos administratorius bet kuriuo metu gali įsigyti papildomų licencijų už nurodytas kainas, proporcingai apskaičiuotas pagal likusių jūsų metinės sutartinio laikotarpio dienų skaičių. Visos komandos licencijos kartu pasibaigs ir bus automatiškai atnaujintos kasmetinio atnaujinimo dieną, kol atšauksite. 

Pateikdami užsakymą, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą susieti savo darbdavį arba lygiavertį subjektą šiomis sąlygomis, (iii) esate atsakingi už visų nupirktų licencijų pagal šį arba būsimus užsakymus naudojimą.

Bet kuriuo metu mes galime patikrinti jūsų akademinį statusą, kad patvirtintumėte jūsų teisę į švietimo kainodarą. Jei bus nustatyta, kad jūs nesate tinkami, mes galime pristabdyti jūsų paskyrą arba perkelti jus ir taikyti tuo metu galiojančią, ne švietimui skirtą prenumeratos kainodarą. Prieiga prie bet kokio švietimui skirto pasiūlymo teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

 

Prenumeratos sąlygos:

Kai jūsų užsakymas apdorojamas, prenumerata prasideda, o jūs (arba komandos administratorius) galite pakviesti komandos narių ir suteikti prieigą. Pirkimo metu turėsite sumokėti visą metinės kainos sumą ir taikytinus mokesčius. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus po atnaujinimo automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvienais metais už savo plano atnaujinimą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Apmokėjimo informaciją bet kuriuo metu galite redaguoti savo „Admin Console“.

Komandos administratorius bet kuriuo metu gali įsigyti papildomų licencijų už nurodytas kainas, proporcingai apskaičiuotas pagal likusių jūsų metinės sutartinio laikotarpio dienų skaičių. Visos komandos licencijos kartu pasibaigs ir bus automatiškai atnaujintos kasmetinio atnaujinimo dieną, kol atšauksite.

Pateikdami užsakymą, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą susieti savo darbdavį arba lygiavertį subjektą šiomis sąlygomis, (iii) esate atsakingi už visų nupirktų licencijų pagal šį arba būsimus užsakymus naudojimą.

Bet kuriuo metu mes galime patikrinti jūsų akademinį statusą, kad patvirtintumėte jūsų teisę į švietimo kainodarą. Jei bus nustatyta, kad neturite tokios teisės, galime sustabdyti jūsų paskyrą arba pritaikyti esamą ne mokslo įstaigoms taikomą prenumeratos kainą. Prieiga prie bet kokio švietimui skirto pasiūlymo teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

 

„Creative Cloud“ komandoms

Nemokamos bandomosios versijos sąlygos

Jei užsiregistravote naudotis nemokama bandomąja versija, jos laikotarpis prasidės iškart po registracijos. Pasibaigus nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui pradės galioti jūsų prenumerata ir „Adobe“ jus automatiškai apmokestins taikydama jūsų mokėjimo metodą bei pirkimo metu nurodytą kainą, įskaitant visus pagal jūsų prenumeratos sąlygas taikomus mokesčius (pvz., PVM arba prekių ir paslaugų mokestį (GST), jei jie į kainą nėra įtraukti).

Jei atšauksite nemokamos bandomosios versijos laikotarpiui nepasibaigus, mokėjimo metodo jums apmokestinti nepanaudosime. Galite atšaukti nemokamą bandomąją versiją, susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi.

Jūsų tinkamumą pasinaudoti „Adobe“ nemokamos bandomosios versijos pasiūlymu nustato tik „Adobe“. Prieiga prie bet kokio nemokamos bandomosios versijos pasiūlymo jums teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Prenumeratos sąlygos:

Kai jūsų užsakymas apdorojamas, prenumerata prasideda, o jūs (arba komandos administratorius) galite pakviesti komandos narių ir suteikti prieigą. Automatiškai atnaujinant klientams Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną metinės sutarties mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvieną mėnesį pagal savo metinę sutartį už planą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Apmokėjimo informaciją bet kuriuo metu galite redaguoti savo „Admin Console“.

Komandos administratoriai gali bet kada pirkti papildomų licencijų pirkimo metu galiojančiomis kainomis. Visos komandos licencijos kartu baigs galioti arba bus automatiškai atnaujintos jūsų metinio atnaujinimo datą, kol atšauksite.

Pateikdami užsakymą, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą susieti savo darbdavį arba lygiavertį subjektą šiomis sąlygomis, (iii) esate atsakingi už visų nupirktų licencijų pagal šį arba būsimus užsakymus naudojimą.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos:

Kai jūsų užsakymas apdorojamas, prenumerata prasideda, o jūs (arba komandos administratorius) galite pakviesti komandos narių ir suteikti prieigą. Vienu kartu bus nuskaičiuota visa pirkimo metu nurodyta kaina ir taikomi mokesčiai. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Kiekvienais metais už savo plano atnaujinimą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą), kol atšauksite. 

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Apmokėjimo informaciją bet kuriuo metu galite redaguoti savo „Admin Console“. 

Komandos administratorius bet kuriuo metu gali įsigyti papildomų licencijų už nurodytas kainas, proporcingai apskaičiuotas pagal likusių jūsų metinės sutartinio laikotarpio dienų skaičių. Visos komandos licencijos kartu pasibaigs ir bus automatiškai atnaujintos metinio atnaujinimo dieną, kol atšauksite.

Pateikdami užsakymą, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą susieti savo darbdavį arba lygiavertį subjektą šiomis sąlygomis, (iii) esate atsakingi už visų nupirktų licencijų pagal šį arba būsimus užsakymus naudojimą.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos:

Kai jūsų užsakymas apdorojamas, prenumerata prasideda, o jūs (arba komandos administratorius) galite pakviesti komandos narių ir suteikti prieigą. Komandos administratorius bet kuriuo metu gali įsigyti papildomų licencijų už nurodytas kainas, proporcingai apskaičiuotas pagal likusių jūsų metinės sutartinio laikotarpio dienų skaičių. Visos komandos licencijos bus panaikintos, kai atšauksite.

Pateikdami užsakymą, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą susieti savo darbdavį arba lygiavertį subjektą šiomis sąlygomis, (iii) esate atsakingi už visų nupirktų licencijų pagal šį arba būsimus užsakymus naudojimą.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos:

Kai jūsų užsakymas apdorojamas, prenumerata prasideda, o jūs (arba komandos administratorius) galite pakviesti komandos narių ir suteikti prieigą.

Patvirtinus kreditą, komandos administratorius bet kuriuo metu gali įsigyti papildomų licencijų už nurodytas kainas, proporcingai apskaičiuotas pagal likusių jūsų metinės sutartinio laikotarpio dienų skaičių. Papildomas licencijas reikia visiškai apmokėti per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros už jas pateikimo. Visos komandos licencijos bus panaikintos, kai atšauksite.

Pateikdami užsakymą, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą susieti savo darbdavį arba lygiavertį subjektą šiomis sąlygomis, (iii) esate atsakingi už visų nupirktų licencijų pagal šį arba būsimus užsakymus naudojimą.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

 

EDUCARD

Prenumeratos sąlygos:

Nuo tada, kai pridedate apmokėjimo metodą, jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmetinio jūsų atnaujinimo datą, kol atšauksite. Pirmojo atnaujinimo datą, priklausomai nuo jūsų nupirkto plano, jums gali būti pateikta viena iš dviejų parinkčių: metinė prenumerata, kai sumokate vieną sumą atnaujinimo laikotarpio pradžioje, arba metinė prenumerata, kai mokate metinę sumą proporcingai kas mėnesį. Esant metinei prenumeratai, mokant metinę sumą proporcingai kas mėnesį, klientams Jungtinėse Valstijose po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams ir esant metinei prenumeratai, kai mokama viena suma atnaujinimo laikotarpio pradžioje, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us) kiekvienais metais arba kiekvieną mėnesį, kaip taikoma, kol atšauksite. Mes automatiškai apmokestinsime jus taikydami tuo metu galiojančią kainą, pridėdami taikomus mokesčius (kaip PVM arba GST, jei į kainą jie neįeina), kiekvienais metais atnaujinimo metu arba kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kaip taikoma, kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu atnaujinti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyroje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Bet kuriuo metu mes galime patikrinti jūsų akademinį statusą, kad patvirtintumėte jūsų teisę į švietimo kainodarą. Jei bus nustatyta, kad jūs nesate tinkami, mes galime pristabdyti jūsų paskyrą arba perkelti jus ir taikyti tuo metu galiojančią, ne švietimui skirtą prenumeratos kainodarą. Prieiga prie bet kokio švietimui skirto pasiūlymo teikiama tik „Adobe“ nuožiūra.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

 

Išpirkimas / POSA

Prenumeratos sąlygos:

Nuo tada, kai pridedate apmokėjimo metodą, jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama jūsų atnaujinimo datą, kol atšauksite. Klientams Jungtinėse Valstijose po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną atnaujinimo laikotarpį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Mes automatiškai apmokestinsime jus taikydami tuo metu galiojančią kainą, pridėdami taikomus mokesčius (kaip PVM arba GST, jei į kainą jie neįeina), kiekvieną atnaujinimo laikotarpį, kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų planų kainą kiekvieną atnaujinimo laikotarpį, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis prenumeratos laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu atnaujinti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyroje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

 

„Adobe Stock“

 

Pagal poreikį

Pinigai už kredito paketus, įsigytus pagal poreikį, negrąžinami. Jei gyvenate už Japonijos ribų, nepanaudoti kreditai automatiškai nustoja galioti po 12 mėnesių nuo pirkimo dienos. Jei gyvenate Japonijoje, nepanaudoti kreditai automatiškai nustoja galioti po 6 mėnesių nuo pirkimo dienos. Jei esate Pietų Korėjos gyventojas, per 7 dienas nuo pradinio įsigijimo galite paprašyti grąžinti visą sumą, jei nebuvo panaudoti kreditai. Jei esate Urugvajaus gyventojas, per 5 dienas nuo pradinio įsigijimo galite paprašyti grąžinti visą sumą, jei nebuvo panaudoti kreditai. Kai tik apdorojamas jūsų apmokėjimas, galite naudoti kreditus ištekliams licencijuoti. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir pagal jį mokėsite už visus pirkinius, kol pakeisite mokėjimo metodą. . Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje. Nustojus galioti jūsų „Adobe Stock“ paskyrai prarasite visus nepanaudotus kreditus.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Pinigai už pirkinius pagal poreikį negrąžinami. Kai tik jūsų apmokėjimas bus apdorotas, jūsų išteklius bus licencijuotas. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir pagal jį mokėsite už visus pirkinius, kol pakeisite mokėjimo metodą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

 

Nemokamos bandomosios versijos

Nemokamos bandomosios versijos ir prenumeratos sąlygos.

Šis pasiūlymas skirtas tik naujiems „Adobe Stock“ klientams, jo negalima derinti su kitais pasiūlymais. Vienam „Adobe Stock“ klientui galioja vienas pasiūlymas. Naudodamiesi bandomąja versija ir prenumerata, galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių tipą ir kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Jūsų bandomoji versija pradeda veikti iškart po registracijos. Pasibaigus bandomosios versijos laikotarpiui, pradeda galioti jūsų prenumerata ir „Adobe“ naudodama jūsų mokėjimo metodą periodiškai ir automatiškai išskaitys tam tikrą sumą remiantis kaina, nurodyta registruojantis naudoti bandomąją versiją, įskaitant visus taikytinus mokesčius, pagal jūsų prenumeratos sąlygas. Jūsų tinkamumą pasinaudoti „Adobe“ bandomosios versijos pasiūlymu nustato „Adobe“. Prieiga prie bandomosios versijos pasiūlymo suteikiama „Adobe“ nuožiūra.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną metinės sutarties mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Automatiškai atnaujinant klientams Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams, kuriems atnaujinama automatiškai, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Atnaujinimo metu, kai prenumeratos atnaujinamos automatiškai, mes automatiškai apmokestinsime jus už jūsų prenumeratą, taikydami tuo metu galiojančią kainą, pridėdami taikomus mokesčius (kaip PVM arba GST, jei į kainą jie neįeina), kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieno metinio atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vienų metų laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius tik su tokia pačia kvotos suma arba jūs gyvenate ne Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 12 kartų viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 12 mėnesių nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius su skirtingomis kvotos sumomis ir jūs gyvenate Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 6 kartus viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Kai jūsų prenumerata baigiasi arba ją pakeičiate mažesnės vertės prenumerata, prarandate visas teises į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu atnaujinti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Klientams Brazilijoje: jūs gaunate produktus iš „Adobe“ ir todėl suteikiate „Adobe“ apmokėjimų apdorojimo partneriui teises, reikalingas užsienio valiutos keitimo sutarčiai arba sandoriui (FX) sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant „boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, persiųsti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją): jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems bei bet kuriems, apdorojantiems apmokėjimus, kurie apdoroja apmokėjimo sandorius „Adobe“ vardu, teises, reikalingas FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant kredito korteles, persiųsti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Jei nereikalaujama, kad „Adobe“ imtų mokesčius jūsų šalyje arba regione, kai vyriausybė pareikalaus, kad „Adobe“ taikytų mokesčius, mes pridėsime privalomus mokesčius prie jūsų mėnesinio apmokėjimo bendros sumos. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos:

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšaukiate nemokamos bandomosios versijos laikotarpiu, nebūsite apmokestinami. Jei atšauksite per 14 dienų nuo apmokamos prenumeratos pradžios, jums bus grąžinta visa suma. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Brazilijoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšaukiate nemokamos bandomosios versijos laikotarpiu, nebūsite apmokestinami. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 20 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Argentinoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšaukiate nemokamos bandomosios versijos laikotarpiu, nebūsite apmokestinami. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją ir Argentiną): galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšaukiate nemokamos bandomosios versijos laikotarpiu, nebūsite apmokestinami. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Nemokamos bandomosios versijos ir prenumeratos sąlygos.

Šis pasiūlymas skirtas tik naujiems „Adobe Stock“ klientams, jo negalima derinti su kitais pasiūlymais. Vienam „Adobe Stock“ klientui galioja vienas pasiūlymas. Naudodamiesi bandomąja versija ir prenumerata, galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Jūsų bandomoji versija pradeda veikti iškart po registracijos. Pasibaigus bandomosios versijos laikotarpiui, pradeda galioti jūsų prenumerata ir „Adobe“ naudodama jūsų mokėjimo metodą periodiškai ir automatiškai išskaitys tam tikrą sumą remiantis kaina, nurodyta registruojantis naudoti bandomąją versiją, įskaitant visus taikytinus mokesčius, pagal jūsų prenumeratos sąlygas. Jūsų tinkamumą pasinaudoti „Adobe“ bandomosios versijos pasiūlymu nustato „Adobe“. Prieiga prie bandomosios versijos pasiūlymo suteikiama „Adobe“ nuožiūra.

Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama jūsų metinio atnaujinimo datą, kol atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Mes kiekvienais metais už jūsų prenumeratą automatiškai jus apmokestinsime pagal tuo metu galiojančią kainą ir pridėsime taikomus mokesčius (pvz., PVM arba GST, jei neįeina į kainą), kol atšauksite. Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieno metinio atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vienų metų laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius tik su tokia pačia kvotos suma arba jūs gyvenate ne Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 12 kartų viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 12 mėnesių nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius su skirtingomis kvotos sumomis ir jūs gyvenate Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 6 kartus viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Kai jūsų prenumerata baigiasi arba ją pakeičiate mažesnės vertės prenumerata, prarandate visas teises į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Prenumeratą bet kada galite atšaukti savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšaukiate bandomosios versijos laikotarpiu, nebūsite apmokestinami. Jei atšauksite per 14 dienų nuo apmokamos prenumeratos pradžios, jums bus grąžinta visa suma. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

Nemokamos bandomosios versijos ir prenumeratos sąlygos.

Šis pasiūlymas skirtas tik naujiems „Adobe Stock“ klientams, jo negalima derinti su kitais pasiūlymais. Vienam „Adobe Stock“ klientui galioja vienas pasiūlymas. Naudodamiesi bandomąja versija ir prenumerata, galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių tipą ir kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipais, nurodytais „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Jūsų bandomoji versija pradeda veikti iškart po registracijos. Pasibaigus bandomosios versijos laikotarpiui, pradeda galioti jūsų prenumerata ir „Adobe“ naudodama jūsų mokėjimo metodą periodiškai ir automatiškai išskaitys tam tikrą sumą remiantis kaina, nurodyta registruojantis naudoti bandomąją versiją, įskaitant visus taikytinus mokesčius, pagal jūsų prenumeratos sąlygas. Jūsų tinkamumą pasinaudoti „Adobe“ bandomosios versijos pasiūlymu nustato „Adobe“. Prieiga prie bandomosios versijos pasiūlymo suteikiama „Adobe“ nuožiūra.

Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį be įspėjimo, kol ją atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Mes kiekvieną mėnesį už jūsų planą automatiškai jus apmokestinsime pagal tuo metu galiojančią kainą ir pridėsime taikomus mokesčius (pvz., PVM arba GST, jei neįeina į kainą), kol atšauksite. Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieną mėnesį atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie bet kokį kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vieno mėnesio laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius tik su tokia pačia kvotos suma arba jūs gyvenate ne Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 12 kartų viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 12 mėnesių nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius su skirtingomis kvotos sumomis ir jūs gyvenate Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 6 kartus viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Kai jūsų prenumerata baigiasi arba ją pakeičiate mažesnės vertės prenumerata, prarandate visas teises į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos:

Prenumeratą bet kada galite atšaukti savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšaukiate bandomosios versijos laikotarpiu, nebūsite apmokestinami. Jei atšauksite per 14 dienų nuo apmokamos prenumeratos pradžios, jums bus grąžinta visa suma. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos.

Šis pasiūlymas skirtas tik naujiems „Adobe Stock“ klientams, jo negalima derinti su kitais pasiūlymais. Vienam „Adobe Stock“ klientui galioja vienas pasiūlymas. Naudodamiesi prenumerata galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių tipą ir kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Paslauga pradedama teikti iš karto jums užprenumeravus planą. Jūsų tinkamumą pasinaudoti nemokamu pirmuoju mėnesiu nustato tik „Adobe“.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir po pirmojo mėnesio automatiškai apmokestinti jus kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, naudojant jūsų mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Automatiškai atnaujinant klientams Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams, kuriems atnaujinama automatiškai, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Atnaujinimo metu, kai prenumeratos atnaujinamos automatiškai, mes automatiškai apmokestinsime jus už jūsų prenumeratą, taikydami tuo metu galiojančią kainą, pridėdami taikomus mokesčius (kaip PVM arba GST, jei į kainą jie neįeina), kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieno metinio atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vienų metų laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Jei gyvenate už Japonijos ribų, nepanaudotos kvotos A) bus perkeltos, neviršijant 12 jūsų mėnesinių limitų; (B) automatiškai nustoja galioti po pirmojo priskyrimo datos praėjus 12 mėnesių ciklų. Jei gyvenate Japonijoje ribų, nepanaudotos kvotos A) bus perkeltos, neviršijant 6 jūsų mėnesinių limitų; (B) automatiškai nustoja galioti po pirmojo priskyrimo datos praėjus 6 mėnesių ciklams. Kai jūsų prenumerata baigiasi arba ją pakeičiate mažesnės vertės prenumerata, prarandate visas teises į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu atnaujinti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyroje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Klientams Brazilijoje: jūs gaunate produktus iš „Adobe“ ir todėl suteikiate „Adobe“ apmokėjimų apdorojimo partneriui teises, reikalingas užsienio valiutos keitimo sutarčiai arba sandoriui (FX) sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant „boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, persiųsti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją): jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems bei bet kuriems, apdorojantiems apmokėjimus, kurie apdoroja apmokėjimo sandorius „Adobe“ vardu, teises, reikalingas FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant kredito korteles, persiųsti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Jei nereikalaujama, kad „Adobe“ imtų mokesčius jūsų šalyje arba regione, kai vyriausybė pareikalaus, kad „Adobe“ taikytų mokesčius, mes pridėsime privalomus mokesčius prie jūsų mėnesinio apmokėjimo bendros sumos. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per pirmą savo prenumeratos mėnesį, nebūsite apmokestinti naudojant jūsų apmokėjimo metodą, o paslauga jums bus teikiama iki to mėnesio pabaigos. Jei atšauksite per pirmąsias 14 dienų nuo prenumeratos antro mėnesio pradžios, jums bus grąžinta visa suma. Jei atšauksite praėjus daugiau nei 14 dienų nuo antrojo mėnesio pradžios, jūs būsite apmokestinti 50 % likusio jūsų sutartinio įsipareigojimo dydžio suma, o paslauga bus teikiama iki to mėnesio apmokestinimo laikotarpio pabaigos.

Klientams Brazilijoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per pirmą savo prenumeratos mėnesį, nebūsite apmokestinti naudojant jūsų apmokėjimo metodą, o paslauga jums bus teikiama iki to mėnesio pabaigos. Jei atšauksite per antrojo prenumeratos mėnesio 14 dienų, jums bus grąžinta visa suma. Jei atšauksite praėjus 14 dienų nuo antrojo mėnesio pradžios, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 20 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Argentinoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per pirmą savo prenumeratos mėnesį, nebūsite apmokestinti naudojant jūsų apmokėjimo metodą, o paslauga jums bus teikiama iki to mėnesio pabaigos. Jei atšauksite per antrojo prenumeratos mėnesio 14 dienų, jums bus grąžinta visa suma. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją ir Argentiną): galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per pirmą savo prenumeratos mėnesį, nebūsite apmokestinti naudojant jūsų apmokėjimo metodą, o paslauga jums bus teikiama iki to mėnesio pabaigos. Jei atšauksite per antrojo prenumeratos mėnesio 14 dienų, jums bus grąžinta visa suma. Jei atšauksite praėjus antrojo prenumeratos mėnesio 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

 

Kas mėnesį

Prenumeratos sąlygos.

Naudodamiesi prenumerata galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių tipą ir kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį be įspėjimo, kol ją atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Mes kiekvieną mėnesį už jūsų prenumeratą automatiškai jus apmokestinsime pagal tuo metu galiojančią kainą ir pridėsime taikomus mokesčius (pvz., PVM arba GST, jei neįeina į kainą), kol atšauksite.
Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieną mėnesį atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie bet kokį kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vieno mėnesio laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakoreguosime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais kitą mokėjimo dieną.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius tik su tokia pačia kvotos suma arba jūs gyvenate ne Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 12 kartų viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 12 mėnesių nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius su skirtingomis kvotos sumomis ir jūs gyvenate Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 6 kartus viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Kai jūsų prenumerata baigiasi arba ją pakeičiate mažesnės vertės prenumerata, prarandate visas teises į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Prenumeratą bet kada galite atšaukti savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos.

Naudodamiesi prenumerata galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį be įspėjimo, kol ją atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Mes kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį už jūsų prenumeratą automatiškai jus apmokestinsime pagal tuo metu galiojančią kainą ir pridėsime taikomus mokesčius (pvz., PVM arba GST, jei neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieną mėnesį atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie bet kokį kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vieno mėnesio laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Vieno mėnesio limito nepanaudota kvota automatiškai nustoja galioti po vieno apmokestinimo ciklo. Kai jūsų prenumerata baigiasi, netenkate visų teisių į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Prenumeratą bet kada galite atšaukti savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

 

 

 

Metinė sutartis

Prenumeratos sąlygos: 

Naudodamiesi prenumerata galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių tipą ir kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama jūsų metinio atnaujinimo datą, kol atšauksite.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną metinės sutarties mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Automatiškai atnaujinant klientams Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams, kuriems atnaujinama automatiškai, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Atnaujinimo metu, kai prenumeratos atnaujinamos automatiškai, mes automatiškai apmokestinsime jus už jūsų prenumeratą, taikydami tuo metu galiojančią kainą, pridėdami taikomus mokesčius (kaip PVM arba GST, jei į kainą jie neįeina), kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieno metinio atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vienų metų laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius tik su tokia pačia kvotos suma arba jūs gyvenate ne Japonijoje, nepanaudoti standartiniai ištekliai A) bus perkelti, ne daugiau kaip 12 kartų viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 12 mėnesių nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius su skirtingomis kvotos sumomis ir jūs gyvenate Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 6 kartus viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Kai jūsų prenumerata baigiasi arba ją pakeičiate mažesnės vertės prenumerata, prarandate visas teises į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu atnaujinti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyroje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Klientams Brazilijoje: jūs gaunate produktus iš „Adobe“ ir todėl suteikiate „Adobe“ apmokėjimų apdorojimo partneriui teises, reikalingas užsienio valiutos keitimo sutarčiai arba sandoriui (FX) sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant „boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, persiųsti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją): jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems bei bet kuriems, apdorojantiems apmokėjimus, kurie apdoroja apmokėjimo sandorius „Adobe“ vardu, teises, reikalingas FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant kredito korteles, persiųsti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Jei nereikalaujama, kad „Adobe“ imtų mokesčius jūsų šalyje arba regione, kai vyriausybė pareikalaus, kad „Adobe“ taikytų mokesčius, mes pridėsime privalomus mokesčius prie jūsų mėnesinio apmokėjimo bendros sumos. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Brazilijoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 20 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Argentinoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją ir Argentiną): galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos.

Naudodamiesi prenumerata galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių tipą ir kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir kiekvieną metinės sutarties mėnesį automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Automatiškai atnaujinant klientams Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams, kuriems atnaujinama automatiškai, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus. Atnaujinimo metu, kai prenumeratos atnaujinamos automatiškai, mes automatiškai apmokestinsime jus už jūsų planą, taikydami tuo metu galiojančią kainą, pridėdami taikomus mokesčius (kaip PVM arba GST, jei į kainą jie neįeina), kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieno metinio atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vienų metų laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Vieno mėnesio limito nepanaudota kvota automatiškai nustoja galioti po vieno apmokestinimo ciklo. Kai jūsų prenumerata baigiasi, netenkate visų teisių į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu atnaujinti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Prenumerata taip pat gali apimti generatyvinio DI funkcijas, kurioms gali prireikti generatyviųjų kreditų. Su generatyviaisiais kreditais galite generuoti pradiniais duomenimis, kuriuos pateikiate tam tikroms generatyvinio DI funkcijoms, pagrįstus išvedimo duomenis. Reikalingas kreditų skaičius skirsis atsižvelgiant į naudojamos generatyvinės funkcijos tipą ir generuojamų išvedimo duomenų tipą arba skaičių. Jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytas generatyviųjų kreditų skaičius kiekvieną mėnesį nustoja galioti. Per visą prenumeratos laikotarpį jūsų paskyroje kiekvieną mėnesį bus iš naujo nustatytas toks pat generatyviųjų kreditų skaičius. Nepanaudoti generatyvieji kreditai neperkeliami.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Klientams Brazilijoje: jūs gaunate produktus iš „Adobe“ ir todėl suteikiate „Adobe“ apmokėjimų apdorojimo partneriui teises, reikalingas užsienio valiutos keitimo sutarčiai arba sandoriui (FX) sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant „boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, persiųsti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją): jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems bei bet kuriems, apdorojantiems apmokėjimus, kurie apdoroja apmokėjimo sandorius „Adobe“ vardu, teises, reikalingas FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su apmokėjimais, atliktais naudojant kredito korteles, persiųsti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Jei nereikalaujama, kad „Adobe“ imtų mokesčius jūsų šalyje arba regione, kai vyriausybė pareikalaus, kad „Adobe“ taikytų mokesčius, mes pridėsime privalomus mokesčius prie jūsų mėnesinio apmokėjimo bendros sumos. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Brazilijoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 20 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Argentinoje: galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas negrąžinamas, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Klientams Lotynų Amerikoje (išskyrus Braziliją ir Argentiną): galite atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu, pasinaudodami savo „Adobe“ paskyra arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos.

Naudodamiesi prenumerata galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių tipą ir kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų apmokėjimas apdorojamas. Pirkimo metu turėsite sumokėti visą metinės kainos sumą ir taikytinus mokesčius. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama jūsų metinio atnaujinimo datą, kol atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Mes automatiškai apmokestinsime jus kiekvienais metais pagal tuo metu galiojančią jūsų prenumeratos kainą, pridėdami taikomus mokesčius (pvz., PVM arba GST, jei neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieno metinio atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vienų metų laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius tik su tokia pačia kvotos suma arba jūs gyvenate ne Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 12 kartų viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 12 mėnesių nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Jei jūsų prenumerata leidžia licencijuoti išteklius su skirtingomis kvotos sumomis ir jūs gyvenate Japonijoje, nepanaudota kvota A) bus perkelta, ne daugiau kaip 6 kartus viršijant jūsų mėnesio limitą; ir B) automatiškai nustoja galioti praėjus 6 mėnesiams nuo datos, kai jie buvo pirmą kartą paskirstyti. Kai jūsų prenumerata baigiasi arba ją pakeičiate mažesnės vertės prenumerata, prarandate visas teises į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Prenumeratą bet kada galite atšaukti savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

Prenumeratos sąlygos.

Naudodamiesi prenumerata galite licencijuoti jūsų nupirktoje prenumeratoje nurodytų „Stock“ išteklių kiekį. Prenumeratos, leidžiančios licencijuoti išteklius naudojant skirtingus kvotos kiekius, reikalingos kvotos kiekis gali skirtis priklausomai nuo ištekliaus, kurį norite licencijuoti. „Stock“ ištekliai pateikiami su licencijos tipu, nurodytu „Adobe Stock“ interneto svetainėje. Kai kurių tipų ištekliams licencijavimo metu gali būti suteikta galimybė pasirinkti konkretų licencijos tipą.

Jei pateikiate užsakymą savo organizacijos vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (i) savo darbdavio arba kito subjekto vardu sutinkate su šiomis sąlygomis, (ii) turite teisinį įgaliojimą įpareigoti savo darbdavį arba tokį subjektą pagal šias sąlygas, (ii) esate atsakingas (-a) už visą nupirktų pagal šį užsakymą arba pagal būsimus užsakymus licencijų naudojimą.

Paslauga pradedama teikti iš karto, kai jūsų apmokėjimas apdorojamas. Pirkimo metu turėsite sumokėti visą metinės kainos sumą ir taikytinus mokesčius. Jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinama jūsų metinio atnaujinimo datą, kol atšauksite. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų mokėjimo metodą (-us) ir kas metus automatiškai mokėsite pagal savo mokėjimo metodą (-us), kol atšauksite. Mes automatiškai apmokestinsime jus kiekvienais metais pagal tuo metu galiojančią jūsų prenumeratos kainą, pridėdami taikomus mokesčius (pvz., PVM arba GST, jei neįeina į kainą), kol atšauksite.

Mes galime pakeisti jūsų prenumeratos kainą kiekvieno metinio atnaujinimo laiku ir pranešime jums apie kainos pasikeitimą, pateikdami galimybę atšaukti. Jei per vienų metų laikotarpį taikomo PVM arba GST (ar kito įskaičiuoto mokesčio arba prievolės) tarifas pasikeis, atitinkamai pakeisime jūsų prenumeratos kainą su mokesčiais termino laikotarpiu kitą apmokėjimo datą.

Jei viršysite prenumeratai skirtą kvotą, galime imti mokestį už bet kokius papildomą licencijuotus išteklius pagal tuo metu galiojančią tokių licencijų kainą (kuri gali būti aukštesnė nei kaina jūsų prenumeratoje), naudodami faile laikomą jūsų mokėjimo metodą.

Vieno mėnesio limito nepanaudota kvota automatiškai nustoja galioti po vieno apmokestinimo ciklo. Kai jūsų prenumerata baigiasi, netenkate visų teisių į bet kokias nepanaudotas kvotas.

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei mums nepateikėte atsarginio (-ių) mokėjimo metodo (-ų) ir neatliekate mokėjimo arba jei nepavyksta atlikti mokėjimo pagal visus jūsų paskyros mokėjimo metodus, galime sustabdyti jūsų prenumeratą. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo būdą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y. mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Brazilijos klientams: jūs įsigyjate produktus iš „Adobe“, todėl suteikiate „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneriui įgaliojimus, reikalingus užsienio valiutos keitimo (FX) sutarčiai arba operacijai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais naudojant „Boleto bancario“, kredito korteles arba „PayPal“, pervesti. „Adobe“ mokėjimų apdorojimo partneris gali veikti jūsų vardu ir neatsako už mokesčių, kylančių iš operacijos, surinkimą. Dėl šios FX sutarties ir apmokėjimų persiuntimo „Adobe“ nepasikeis kainos, kurias „Adobe“ taiko už savo produktus, ir jums nereikia imtis jokių papildomų veiksmų.

Kitiems klientams Lotynų Amerikoje: jūs suteikiate „Adobe“ ir visiems mokėjimų tvarkytojams, kurie apdoroja mokėjimo operacijas „Adobe“ vardu, įgaliojimus FX sutarčiai sudaryti ir lėšoms, susijusioms su mokėjimais, atliktais kredito kortelėmis, pervesti. Tokie mokėjimų tvarkytojai neatsakingi už mokesčių, kurie gali atsirasti dėl šios operacijos, surinkimą. Šiuo metu Čilės vyriausybė nereikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius. Tačiau kai vyriausybė reikalauja, kad „Adobe“ imtų mokesčius, prie jūsų mėnesio mokėjimo sumos pridėsime privalomus mokesčius. Ši FX sutartis ir mokėjimų pervedimas „Adobe“ nepakeis „Adobe“ taikomų kainų savo produktams ir klientui nereikia imtis jokių papildomų veiksmų. Kiekvienos šalies mokėjimų tvarkytojų informacija pateikiama čia.

Atšaukimo sąlygos.

Prenumeratą bet kada galite atšaukti savo „Adobe“ paskyros puslapyje arba susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi. Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, jūsų apmokėjimas nebus grąžintas, o paslauga bus teikiama iki jūsų sutartinio laikotarpio pabaigos.

 

Perpardavėjai

Klientai, perkantys netiesiogiai per perpardavėjus, turėtų paprašyti savo perpardavėjo sąlygų arba, jei reikia, perskaityti VIP programos vadovą

Adobe Font Marketplace

Pinigai už pirkinius pagal poreikį negrąžinami. Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir naudoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) apmokestinant jus už visus jūsų pirkinius. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyros puslapyje.

„Adobe Captivate“, „Presenter“, „Presenter Video Express“, „RoboHelp“, „RoboHelp Server“, „FrameMaker“, „FrameMaker XML Author“, „FrameMaker Publishing Server“, „Technical Communication Suite“ ir „Director“

 

Prenumeratos sąlygos:

Jūsų prenumerata prasideda iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Jūsų prenumerata prasideda iš karto, kai jūsų pradinis apmokėjimas apdorojamas. Automatiškai atnaujinant klientams Jungtinėse Valstijose, po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kas mėnesį, kol atšauksite. Visiems kitiems klientams po pirmųjų metų prenumerata bus automatiškai atnaujinama kasmet, kol atšauksite. Pranešimas apie atnaujinimą bus pateiktas, kai to reikalaujama pagal taikomus įstatymus.

Jūs suteikiate mums leidimą saugoti jūsų apmokėjimo metodą (-us) ir automatiškai apmokestinti jus naudojant jūsų apmokėjimo metodą (-us) kiekvieną jūsų metinės sutarties mėnesį, kol atšauksite. Kiekvieną mėnesį pagal savo metinę sutartį už planą mokėsite tuometinę plano kainą su įskaičiuotais taikytinais mokesčiais (pvz., PVM arba GST, jei jis neįeina į kainą).

Mes galime pakeisti jūsų plano kainą kiekvieno metinio atnaujinimo metu, ir mes pranešime jums apie bet kokį kainos pakeitimą, pateikdami parinktį atšaukti. Jei taikomas PVM arba GST tarifas (arba kitas įtrauktas mokestis arba prievolė) pasikeis vienų metų laikotarpiu, mes atitinkamai pakeisime kainą už jūsų planą, įskaitant mokesčius, kito atsiskaitymo laikotarpio viduryje

Jei pagrindinio apmokėjimo metodo panaudoti nepavyksta, suteikiate mums teisę panaudoti bet kurį kitą jūsų paskyroje nurodytą apmokėjimo metodą. Jei jūs mums nepateikėte atsarginio (-ių) apmokėjimo metodo (-ų) ir neapmokėsite, arba jokių jūsų paskyroje pateiktų apmokėjimo metodų panaudoti nepavyks, mes galime pristabdyti jūsų prenumeratą. Bet kokio tokio pristabdymo metu galite prarasti prieigą prie kai kurių prenumeratos funkcijų ir funkcionalumo, tačiau jūs tebeturėsite prieigą prie savo „Adobe“ paskyros ir turinio mūsų nemokamos vartotojo saugyklos ribose. Mes ir toliau bandysime apmokestinti, naudodami jūsų apmokėjimo metodą (-us), už likusį laikotarpį, ir mums gavus jūsų apmokėjimą bus atkurta visiška prieiga prie jūsų prenumeratos paskyros. Galite bet kuriuo metu redaguoti savo apmokėjimo informaciją „Adobe“ paskyroje.

Jei esate Europos ekonominės erdvės klientas, jūsų bankas gali paprašyti autentifikuoti pradinį pirkimą slaptažodžiu, vienkartiniu į mobilųjį telefoną atsiųstu kodu arba biometriniu atpažinimu. Kai autentifikuojate, taip pat mums suteikiate teisę jūsų mokėjimo metodą taikyti papildomiems pirkimams nepateikiant mums papildomos mokėjimo informacijos arba kitų instrukcijų (t. y., mokėjimus ateityje inicijuosime nepriklausomai). Tokių papildomų pirkimų gali įvykti, kai automatiškai jus apmokestiname, naudodami jūsų apmokėjimo metodą, siejant su pasikartojančia prenumerata arba kai pridedate arba keičiate licencijas arba produktus.

Atšaukimo sąlygos:

Jei atšauksite per 14 dienų nuo pradinio užsakymo, jums bus viskas grąžinta. Jei atšauksite praėjus 14 dienų, būsite apmokestinti vienkartine suma, sudarančia 50 % likusio sutartinio įsipareigojimo, ir jums paslauga bus toliau teikiama iki to mėnesio atsiskaitymo laikotarpio pabaigos.