Alla produkter


Månad för månad
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Din prenumeration fortsätter utan meddelande om förnyande tills du avslutar den. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Eftersom du inte har ingått något årskontrakt kan månadsavgiften ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupporti den region där du bor.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Månadsprenumeration, autogiro
Du får tillgång till tjänsten så snart din beställning har behandlats. Din prenumeration fortsätter utan meddelande om förnyande tills du avslutar den. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Eftersom du inte har ingått något årskontrakt kan månadsavgiften ändras, men om detta sker får du ett meddelande och har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupporti den region där du bor.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.

Acrobat-produkter och Document Cloud


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupporti den region där du bor.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.

Årsplan, förbetald
Tjänsten börjar så fort din betalning är godkänd. Du debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupporti den region där du bor.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.


Creative Cloud för enskilda användare


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Årsplan, förbetald
Tjänsten börjar så fort din betalning är godkänd. Du debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Årsplan, autogiro och banköverföring
Tjänsten börjar så fort din beställning är godkänd (eller efter att betalning mottagits från banköverföring eller betalning via närbutik). Fullständig betalning av fastställt årspris plus tillämplig skatt inom 30 dagar efter du gjort din beställning. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Flerårsplan, förbetald (tillgängligt i vissa länder)
Tjänsten börjar så fort din betalning är godkänd. Du debiteras den avgift som anges vid tidpunkten för köpet som en klumpsumma plus tillämpliga skatter. Beroende på vilket erbjudande du köper kommer ditt avtal att förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte avbryter. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Du kan avbryta när som helst genom att kontakta Kundsupport.


Creative Cloud for teams


Årsplan, betalas månadsvis
När din beställning har behandlats får du tillgång till tjänsten omedelbart och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera tillgång. Du debiteras den summa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Detta belopp baseras på din initiala produkt- och licensmix som prissatts enligt taxan vid inköpstillfället. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan avbryta när som helst genom att kontakta Kundsupport.
Årsplan, förbetald
När din beställning har behandlats får du tillgång till tjänsten omedelbart och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera tillgång. Du debiteras den årstaxa som fastställts vid inköpstillfället i form av en klumpsumma plus moms. Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Du kan avbryta när som helst genom att kontaktaKundsupport.

Årsplan, autogiro och banköverföring
Du får tillgång till tjänsten så snart din beställning har behandlats. Fullständig betalning av fastställt årspris plus tillämplig skatt inom 30 dagar efter du gjort din beställning.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Du kan avbryta när som helst genom att kontakta Kundsupport.

Årsplan, beställning
När din beställning har behandlats får du tillgång till tjänsten omedelbart och du (eller administratören) kan bjuda in teammedlemmar och delegera tillgång. Full betalning av fakturan för årsplanen krävs inom 30 dagar efter fakturadatum. För förfallna fakturor utgår en månadsränta som uppgår till det mindre beloppet av 1 % per månad eller det maxbelopp som är tillåtet enligt tillämplig lag. Räntor fortsätter att ansamlas tills dess fakturan (inklusive räntor) har betalats till fullo. Du ansvarar för att ersätta rimliga inkassokostnader, inklusive advokatkostnader.
Teamadministratörer kan köpa ytterligare licenser när som helst, beställningen kan bli föremål för kreditgodkännande. De extra licenserna prissätts enligt taxan vid inköpstillfället och synkroniseras enligt det antal dagar som återstår i årsmedlemskapet. Full betalning av ytterligare licenser krävs inom 30 dagar efter fakturadatum för dessa. Alla teamlicenser kommer att upphöra vid samma tidpunkt och förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Förnyelse sker med reservation för kreditgodkännande. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Du kan avbryta när som helst genom att kontakta Kundsupport.

Återförsäljare
Kunder som köper indirekt via återförsäljare eller en Adobe-partner bör läsa villkoren för VIP-programmet.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite och Director


Årsplan, betalas månadsvis
Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Avgiften för förnyelse kan komma att ändras, men du meddelas om alla ändringar av din avgift och du har ett alternativ att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.


Adobe Stock och Typekit Marketplace


On-demand-inköp
On-demand-inköp är inte återbetalbara. Adobe kommer att lagra din betalinformation och du kan redigera den från sidan Hantera konto.


Adobe Stock

On-demand-köp av Adobe Stock-krediter
Köp av krediter återbetalas inte. Om du bor utanför Japan upphör oanvända krediter automatiskt att gälla 12 månader efter inköpsdatumet. Om du bor i Japan upphör oanvända krediter automatiskt att gälla 6 månader efter inköpsdatumet. När ditt Adobe Stock-konto avslutas förlorar du alla oanvända krediter. Du kan använda dina krediter för att licensiera alla typer av arbeten så snart din betalning är godkänd. Antalet krediter som krävs för att licensiera ett specifikt arbete visas i användargränssnittet. Adobe kommer att lagra din betalinformation och du kan redigera den från sidan Hantera konto*.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.

Årsplan med första månaden gratis, betalas månadsvis, med överföring
Detta erbjudande gäller endast för Adobe Stock-kunder och kan inte kombineras med andra erbjudanden. De standardbilder du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Standardlicens, medan andra mediefiler du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Förbättrad licens. Ett erbjudande per Adobe Stock-kund. Tjänsten påbörjas från det ögonblick du aktiverar provperioden genom att skicka in din betalningsinformation. Du debiteras inte för den första månaden. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad med början den andra månaden under det första årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport i den region där du bor. Om du säger upp avtalet under den första månaden kommer kreditkortet inte att debiteras och tjänsten fortsätter hela månaden ut. Om du säger upp avtalet inom 14 dagar efter att den andra månaden inletts kommer du att återbetalas till fullo. Om du säger upp avtalet efter 14 dagar efter att den andra månaden inletts kommer du att debiteras 50 % av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Efter det första året kommer avtalet att förnyas automatiskt på förnyelsedatumet till dess det sägs upp och du debiteras den taxa som fastställts vid inköpstillfället varje månad under förnyelseperioden med reservation för de uppsägningsvillkor som framgår ovan. Vi kommer alltid att meddela i förväg när det är dags att förnya samt eventuella taxeändringar. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Månad för månad, med överföring
De standardbilder du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Standardlicens, medan andra mediefiler du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Förbättrad licens. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras månatligen den taxa som fastställts vid inköpstillfället till dess du säger upp prenumerationen. Eftersom du inte har ingått något årskontrakt kan månadsavgiften ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg och du har möjlighet att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter den initiala ordern kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport i den region där du bor. Outnyttjade nedladdningar ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Månad för månad, utan överföring
De standardbilder du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Standardlicens, medan andra mediefiler du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Förbättrad licens. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras månatligen den taxa som fastställts vid inköpstillfället till dess du säger upp prenumerationen. Eftersom du inte har ingått något årskontrakt kan månadsavgiften ändras, men vi meddelar dig alltid i förväg och du har möjlighet att avbryta i enlighet med dessa villkor. Om du säger upp prenumerationen inom 14 dagar efter den initiala ordern kommer beloppet att återbetalas till fullo. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar är betalningen icke-återbetalningsbar och tjänsten kommer att löpa resten av månadens faktureringsperiod. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport i den region där du bor. Outnyttjade hämtningar i din månadskvot förs inte vidare till nästa månad och förfaller automatiskt efter en (1) faktureringscykel. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Årsplan, betalas månadsvis, med överföring
De standardbilder du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Standardlicens, medan andra mediefiler du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Förbättrad licens. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport i den region där du bor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen ackumuleras och överförs i upp till 12 faktureringsperioder i följd enbart om du har förnyat prenumerationen på Adobe Stock utan att låta den förfalla och utan att ändra den till en billigare prenumeration. Outnyttjade nedladdningar (A) har ett tak på max tolv gånger månadskvoten och (B) upphör automatiskt 12 rullande faktureringsperioder efter det datum då de först avsattes. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Årsplan, betalas månadsvis, utan överföring
De standardbilder du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Standardlicens, medan andra mediefiler du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Förbättrad licens. Tjänsten börjar så snart den initiala betalningen har bearbetats. Du debiteras den taxa som fastställts ovan, plus moms, varje månad under årskontraktets giltighetstid. Om momsen ändras under året kommer priset inklusive moms att ändras i enlighet med detta. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport i den region där du bor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Säger du upp prenumerationen efter 14 dagar debiteras du 50 procent av det återstående kontraktet och tjänsten kommer att löpa resten av den månadens faktureringsperiod. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade nedladdningar från en månadskvot enligt årsplanen överförs inte till följande månad och upphör automatiskt efter en faktureringsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Årsplan, förbetald, med överföring
De standardbilder du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Standardlicens, medan andra mediefiler du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Förbättrad licens. Tjänsten börjar så fort din betalning är godkänd. Du debiteras den årstaxa som fastställts ovan i form av en klumpsumma plus moms. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport i den region där du bor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade hämtningar i din årsplans månadskvot ackumuleras och kan föras vidare i upp till 12 månadsperioder i följd, förutsatt att du förnyat din Adobe Stock-prenumeration i tid och att du inte bytt till en prenumerationsform med lägre värde. Outnyttjade hämtningar (A) kan ackumuleras till maximalt 12 gånger din månadskvot, och (B) förfaller automatiskt på löpande basis 12 månatliga faktureringsperioder efter det datum då de först tilldelades. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.
Årsplan, förbetald, utan överföring
De standardbilder du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Standardlicens, medan andra mediefiler du har rätt att hämta som en del av din prenumeration har en Förbättrad licens. Tjänsten börjar så fort din betalning är godkänd. Du debiteras den årstaxa som fastställts ovan i form av en klumpsumma plus moms. Du kan säga upp tjänsten när som helst genom att gå till Sidan för kontohantering* eller genom att kontakta Kundsupport i den region där du bor. Om du avbryter inom 14 dagar efter din första beställning får du full återbetalning. Om du avbryter efter 14 dagar återbetalas inte avgiften och tjänsten fortsätter till slutet av avtalsperioden. Kontraktet förnyas automatiskt på förnyelsedatumet såvida du inte säger upp avtalet. Vi meddelar dig alltid i förväg när din prenumeration förnyas och ifall priserna förändras, och du har möjlighet att avsluta din prenumeration i enlighet med dessa villkor. Outnyttjade hämtningar i din årsplans månadskvot förs inte vidare till nästa månad och förfaller automatiskt efter en månadsperiod. När prenumerationen upphör går du miste om alla eventuella outnyttjade nedladdningar.
* I vissa länder kan du endast säga upp din prenumeration genom att kontakta Kundsupport. En lista över dessa länder finns här.