ข้อกำหนดการสมัครใช้งานและการยกเลิกของ Adobe

 

     


 

Creative Cloud, Document Cloud และ Acrobat

 

รายเดือน

 
ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายเดือนแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเดือนของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


รายเดือน หักบัญชีอัตโนมัติ

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายเดือนแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเดือนของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


สัญญารายปี ชำระรายเดือน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


สัญญารายปี ชำระล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่ายตามอัตรารายปีที่ระบุไว้ในเวลาที่ซื้อ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


สัญญารายปี หักบัญชีอัตโนมัติ และการโอนเงินผ่านธนาคาร

 
ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่คำสั่งซื้อครั้งแรกของคุณได้รับการประมวลผล (หรือหลังจากที่ได้รับเงินจากการโอนเงินผ่านธนาคารหรือการชำระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อของคุณ) การชำระเงินเต็มจำนวนตามอัตรารายปีที่ระบุไว้ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง จะถึงกำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากที่ส่งคำสั่งซื้อของคุณ 

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะหมดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


สัญญาหลายปี ชำระล่วงหน้า (มีให้ในบางประเทศ)

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่ายตามอัตรารายปีที่ระบุไว้ในเวลาที่ซื้อ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


Creative Cloud สำหรับการศึกษา

 

การศึกษา สัญญารายปี ชำระรายเดือน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

เราอาจตรวจสอบสถานะทางวิชาการของคุณเมื่อใดก็ได้เพื่อยืนยันการมีสิทธิในการกำหนดราคาด้านการศึกษา หากมีการตัดสินแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ เราก็อาจระงับบัญชีของคุณหรือย้ายคุณไปยังการกำหนดราคาในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานที่ไม่ใช่ด้านการศึกษา การให้คุณมีสิทธิการเข้าถึงข้อเสนอด้านการศึกษาใดๆ จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


การศึกษา สัญญารายปี ชำระล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินของคุณได้รับการประมวลผล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่ายตามอัตรารายปีที่ระบุไว้ในเวลาที่ซื้อ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

เราอาจตรวจสอบสถานะทางวิชาการของคุณเมื่อใดก็ได้เพื่อยืนยันการมีสิทธิในการกำหนดราคาด้านการศึกษา หากมีการตัดสินแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ เราก็อาจระงับบัญชีของคุณหรือย้ายคุณไปยังการกำหนดราคาในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานที่ไม่ใช่ด้านการศึกษา การให้คุณมีสิทธิการเข้าถึงข้อเสนอด้านการศึกษาใดๆ จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


การศึกษาสำหรับทีม สัญญารายปี ชำระรายเดือน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นขึ้นและคุณ (หรือผู้ดูแลทีมที่ทำหน้าที่แทน) ก็จะสามารถเชิญสมาชิกในทีมและมอบสิทธิการเข้าถึงได้ การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

ผู้ดูแลทีมจะสามารถซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ตามอัตราที่มีให้ในเวลาที่ซื้อและคำนวณสัดส่วนตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในสัญญารายปีของคุณ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของทีมทั้งหมดจะมีการยุติร่วมกันและจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก 

 

โดยการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

เราอาจตรวจสอบสถานะทางวิชาการของคุณเมื่อใดก็ได้เพื่อยืนยันการมีสิทธิในการกำหนดราคาด้านการศึกษา หากมีการตัดสินแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ เราก็อาจระงับบัญชีของคุณหรือย้ายคุณไปยังการกำหนดราคาในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานที่ไม่ใช่ด้านการศึกษา การให้คุณมีสิทธิการเข้าถึงข้อเสนอด้านการศึกษาใดๆ จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่


การศึกษาสำหรับทีม สัญญารายปี ชำระล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นขึ้นและคุณ (หรือผู้ดูแลทีมที่ทำหน้าที่แทน) ก็จะสามารถเชิญสมาชิกในทีมและมอบสิทธิการเข้าถึงได้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่ายตามอัตรารายปีที่ระบุไว้ในเวลาที่ซื้อ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

ผู้ดูแลทีมจะสามารถซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ตามอัตราที่มีให้ในเวลาที่ซื้อและคำนวณสัดส่วนตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในสัญญารายปีของคุณ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของทีมทั้งหมดจะมีการยุติร่วมกันและจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

โดยการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

เราอาจตรวจสอบสถานะทางวิชาการของคุณเมื่อใดก็ได้เพื่อยืนยันการมีสิทธิในการกำหนดราคาด้านการศึกษา หากมีการตัดสินแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ เราก็อาจระงับบัญชีของคุณหรือย้ายคุณไปยังการกำหนดราคาในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานที่ไม่ใช่ด้านการศึกษา การให้คุณมีสิทธิการเข้าถึงข้อเสนอด้านการศึกษาใดๆ จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า* หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่

 

Creative Cloud สำหรับทีม

 

สัญญารายปี ชำระรายเดือน

 
ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นขึ้นและคุณ (หรือผู้ดูแลทีมที่ทำหน้าที่แทน) ก็จะสามารถเชิญสมาชิกในทีมและมอบสิทธิการเข้าถึงได้ คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ใน Admin Console ของคุณ 

 

ผู้ดูแลทีมจะสามารถซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ตามอัตราที่มีให้ในเวลาที่ซื้อ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของทีมทั้งหมดจะมีการยุติร่วมกันหรือมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุรายเดือนของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

โดยการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น


สัญญารายปี ชำระล่วงหน้า

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นขึ้นและคุณ (หรือผู้ดูแลทีมที่ทำหน้าที่แทน) ก็จะสามารถเชิญสมาชิกในทีมและมอบสิทธิการเข้าถึงได้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราที่ระบุไว้ในเวลาที่ซื้อแบบเหมาจ่าย บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในแต่ละปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ใน Admin Console ของคุณ 

 

ผู้ดูแลทีมจะสามารถซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ตามอัตราที่มีให้ในเวลาที่ซื้อและคำนวณสัดส่วนตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในสัญญารายปีของคุณ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของทีมทั้งหมดจะมีการยุติร่วมกันและมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

โดยการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ


สัญญารายปี หักบัญชีอัตโนมัติ และการโอนเงินผ่านธนาคาร

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นขึ้นและคุณ (หรือผู้ดูแลทีมที่ทำหน้าที่แทน) ก็จะสามารถเชิญสมาชิกในทีมและมอบสิทธิการเข้าถึงได้ ผู้ดูแลทีมจะสามารถซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ตามอัตราที่มีให้ในเวลาที่ซื้อและคำนวณสัดส่วนตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในสัญญารายปีของคุณ การอนุญาตให้ใช้สิทธิของทีมทั้งหมดจะมีการยุติร่วมกันเมื่อคุณยกเลิก

 

โดยการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ


สัญญารายปี คำสั่งซื้อ

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณได้รับการประมวลผลแล้ว การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นขึ้นและคุณ (หรือผู้ดูแลทีมที่ทำหน้าที่แทน) ก็จะสามารถเชิญสมาชิกในทีมและมอบสิทธิการเข้าถึงได้

 

โดยอยู่ภายใต้การอนุมัติสินเชื่อ ผู้ดูแลทีมจะสามารถซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมเมื่อใดก็ได้ตามอัตราที่มีให้ในเวลาที่ซื้อและคำนวณสัดส่วนตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในสัญญารายปีของคุณ การอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมจะต้องมีการชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วันนับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง การอนุญาตให้ใช้สิทธิของทีมทั้งหมดจะมีการยุติร่วมกันเมื่อคุณยกเลิก

 

โดยการส่งคำสั่งซื้อของคุณ ก็เท่ากับคุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้โดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

 

Adobe Stock

 

ออนดีมานด์

 

การซื้อเครดิตแบบออนดีมานด์

การซื้อแพ็คเครดิตแบบออนดีมานด์จะไม่สามารถคืนเงินได้ หากคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น เครดิตที่ไม่ได้ใช้จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติในเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น เครดิตที่ไม่ได้ใช้จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติในเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเกาหลีใต้ คุณจะสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ภายใน 7 วันหลังจากการซื้อครั้งแรก โดยที่ต้องไม่มีการใช้เครดิต ทันทีที่การชำระเงินของคุณได้รับการประมวลผล คุณจะสามารถใช้เครดิตของคุณเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินได้ คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อของคุณทั้งหมดจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ เมื่อมีการยุติบัญชี Adobe Stock ของคุณ คุณจะถูกริบเครดิตใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

 

การซื้อทรัพย์สินแบบออนดีมานด์

การซื้อแบบออนดีมานด์จะไม่สามารถคืนเงินได้ ทันทีที่การชำระเงินของคุณได้รับการประมวลผล ก็เท่ากับว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สิน คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อของคุณทั้งหมดจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

 

การทดลองใช้ฟรี

 

การทดลองใช้ฟรีด้วยการซื้อ สัญญารายปี ชำระรายเดือน พร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการทดลองใช้ฟรีและการสมัครใช้งาน: 

ข้อเสนอนี้จะมีไว้สำหรับลูกค้าใหม่ของ Adobe Stock เท่านั้นและไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ข้อเสนอหนึ่งข้อเสนอต่อลูกค้าหนึ่งรายของ Adobe Stock โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้และการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามประเภทและปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

การทดลองใช้ของคุณจะเริ่มต้นโดยทันทีหลังจากการสมัครใช้งาน เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ของคุณ การสมัครใช้งานของคุณก็จะเริ่มต้นขึ้น และ Adobe จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราที่ระบุไว้ในเวลาที่สมัครใช้งานการทดลองใช้ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นประจำตามข้อกำหนดของการสมัครใช้งานของคุณ Adobe จะเป็นผู้พิจารณาการมีสิทธิของคุณในการใช้ข้อเสนอการทดลองใช้ของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว การให้คุณมีสิทธิการเข้าถึงข้อเสนอการทดลองใช้ใดๆ จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว

 

การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่เท่ากันเท่านั้นหรือคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 12 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่แตกต่างกันและคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 6 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลงหรือหากคุณแทนที่การสมัครใช้งานนั้นด้วยการสมัครใช้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า คุณก็จะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

 

ข้อกำหนดการยกเลิก:

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกในช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากการเริ่มต้นการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

 

การทดลองใช้ฟรีด้วยการซื้อ สัญญารายปี ชำระล่วงหน้า พร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการทดลองใช้ฟรีและการสมัครใช้งาน:

ข้อเสนอนี้จะมีไว้สำหรับลูกค้าใหม่ของ Adobe Stock เท่านั้นและไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ข้อเสนอหนึ่งข้อเสนอต่อลูกค้าหนึ่งรายของ Adobe Stock โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้และการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

การทดลองใช้ของคุณจะเริ่มต้นโดยทันทีหลังจากการสมัครใช้งาน เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ของคุณ การสมัครใช้งานของคุณก็จะเริ่มต้นขึ้น และ Adobe จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราที่ระบุไว้ในเวลาที่สมัครใช้งานการทดลองใช้ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นประจำตามข้อกำหนดของการสมัครใช้งานของคุณ Adobe จะเป็นผู้พิจารณาการมีสิทธิของคุณในการใช้ข้อเสนอการทดลองใช้ของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว การให้คุณมีสิทธิการเข้าถึงข้อเสนอการทดลองใช้ใดๆ จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว

 

การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่เท่ากันเท่านั้นหรือคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 12 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่แตกต่างกันและคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 6 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลงหรือหากคุณแทนที่การสมัครใช้งานนั้นด้วยการสมัครใช้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า คุณก็จะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกในช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากการเริ่มต้นการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

 

การทดลองใช้ฟรีด้วยการซื้อ รายเดือน พร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการทดลองใช้ฟรีและการสมัครใช้งาน:

ข้อเสนอนี้จะมีไว้สำหรับลูกค้าใหม่ของ Adobe Stock เท่านั้นและไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ข้อเสนอหนึ่งข้อเสนอต่อลูกค้าหนึ่งรายของ Adobe Stock โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้และการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามประเภทและปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

การทดลองใช้ของคุณจะเริ่มต้นโดยทันทีหลังจากการสมัครใช้งาน เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ของคุณ การสมัครใช้งานของคุณก็จะเริ่มต้นขึ้น และ Adobe จะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราที่ระบุไว้ในเวลาที่สมัครใช้งานการทดลองใช้ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องใดๆ เป็นประจำตามข้อกำหนดของการสมัครใช้งานของคุณ Adobe จะเป็นผู้พิจารณาการมีสิทธิของคุณในการใช้ข้อเสนอการทดลองใช้ของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว การให้คุณมีสิทธิการเข้าถึงข้อเสนอการทดลองใช้ใดๆ จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Adobe แต่เพียงผู้เดียว

 

การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายเดือนแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเดือนของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางเดือนในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่เท่ากันเท่านั้นหรือคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 12 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่แตกต่างกันและคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 6 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลงหรือหากคุณแทนที่การสมัครใช้งานนั้นด้วยการสมัครใช้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า คุณก็จะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

 

ข้อกำหนดการยกเลิก:

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกในช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากการเริ่มต้นการสมัครใช้งานแบบชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

 

สัญญารายปีที่ฟรีในเดือนแรก ชำระรายเดือน พร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน: 

ข้อเสนอนี้จะมีไว้สำหรับลูกค้าใหม่ของ Adobe Stock เท่านั้นและไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ข้อเสนอหนึ่งข้อเสนอต่อลูกค้าหนึ่งรายของ Adobe Stock โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามประเภทและปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

บริการจะเริ่มต้นทันทีที่คุณสมัครสมาชิกสำหรับแผน การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก Adobe จะเป็นผู้พิจารณาการมีสิทธิของคุณสำหรับการใช้ฟรีในเดือนแรกแต่เพียงผู้เดียว คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณ และหลังจากเดือนแรกของคุณ ก็เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก หลังจากเดือนแรกของคุณ เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

หากคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 12 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 6 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลงหรือหากคุณแทนที่การสมัครใช้งานนั้นด้วยการสมัครใช้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า คุณก็จะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

 

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกในระหว่างเดือนแรกของการสมัครใช้งานของคุณ วิธีการชำระเงินของคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงิน และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดเดือนนั้น หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันแรกของเดือนที่สองของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกในเวลามากกว่า 14 วันหลังจากเริ่มเดือนที่สองของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

 

รายเดือน

 

รายเดือน พร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน: 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามประเภทและปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

บริการจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก
เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายเดือนแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเดือนของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่เท่ากันเท่านั้นหรือคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 12 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่แตกต่างกันและคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 6 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลงหรือหากคุณแทนที่การสมัครใช้งานนั้นด้วยการสมัครใช้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า คุณก็จะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

 

รายเดือน โดยไม่มีการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน: 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

บริการจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนโดยไม่มีการบอกกล่าวให้ทราบจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายเดือนแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งเดือนของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางเดือนในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

โควตาที่ไม่ได้ใช้จากจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนจะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติหลังจากรอบการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบ เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลง คุณจะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

 

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

 

สัญญารายปี

 

สัญญารายปี ชำระรายเดือน พร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน: 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามประเภทและปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

บริการจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่เท่ากันเท่านั้นหรือคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น ทรัพย์สินมาตรฐานที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 12 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่แตกต่างกันและคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 6 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลงหรือหากคุณแทนที่การสมัครใช้งานนั้นด้วยการสมัครใช้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า คุณก็จะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

 

สัญญารายปี ชำระรายเดือน โดยไม่มีการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน: 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามประเภทและปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

บริการจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

โควตาที่ไม่ได้ใช้จากจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนจะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติหลังจากรอบการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบ เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลง คุณจะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

 

สัญญารายปี ชำระล่วงหน้า พร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน: 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามประเภทและปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

บริการจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินของคุณได้รับการประมวลผล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่ายตามอัตรารายปีที่ระบุไว้ในเวลาที่ซื้อ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่เท่ากันเท่านั้นหรือคุณอาศัยอยู่นอกญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 12 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 12 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก หากการสมัครใช้งานของคุณยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินด้วยจำนวนโควตาที่แตกต่างกันและคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในญี่ปุ่น โควตาที่ไม่ได้ใช้ (ก) จะถูกยกยอดโดยจำกัดจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 6 เท่าของจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนของคุณ และ (ข) จะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติตามลำดับก่อนหลังในเวลา 6 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรโควตาเป็นครั้งแรก เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลงหรือหากคุณแทนที่การสมัครใช้งานนั้นด้วยการสมัครใช้งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า คุณก็จะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

 

สัญญารายปี ชำระล่วงหน้า โดยไม่มีการขยายระยะเวลาใช้งาน

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน: 

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งานของคุณ คุณจะสามารถได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินของ Stock ตามปริมาณที่แสดงอยู่ในการสมัครใช้งานที่คุณได้ซื้อมา สำหรับการสมัครใช้งานที่ยอมให้มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินโดยใช้จำนวนโควตาที่แตกต่างกัน ปริมาณโควตาที่จำเป็นก็อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่คุณต้องการได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ทรัพย์สินของ Stock จะมาพร้อมกับประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ Adobe Stock สำหรับทรัพย์สินบางประเภท ในเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ก็อาจมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เฉพาะเจาะจง

 

หากคุณกำลังส่งคำสั่งซื้อของคุณในนามขององค์กรของคุณ คุณก็รับรองและรับประกันว่า (i) คุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลอื่น (ii) คุณมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ที่จะผูกพันนายจ้างของคุณหรือนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ (iii) คุณจะรับผิดชอบในการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิทั้งหมดที่มีการซื้อในคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อในอนาคต

 

บริการจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินของคุณได้รับการประมวลผล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแบบเหมาจ่ายตามอัตรารายปีที่ระบุไว้ในเวลาที่ซื้อ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ ปีจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการสมัครใช้งานของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ ปีเมื่อมีการต่ออายุจนกว่าคุณจะยกเลิก

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับการสมัครใช้งานของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับการสมัครใช้งานของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากคุณใช้เกินโควตาที่จัดสรรให้กับการสมัครใช้งานของคุณ เราก็อาจเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิเพิ่มเติมใดๆ ตามอัตราในขณะนั้นสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว (ซึ่งอาจสูงกว่าอัตราในการสมัครใช้งานของคุณ) โดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณที่บันทึกไว้

 

โควตาที่ไม่ได้ใช้จากจำนวนที่ได้รับอนุญาตรายเดือนจะสิ้นอายุลงโดยอัตโนมัติหลังจากรอบการเรียกเก็บเงินหนึ่งรอบ เมื่อการสมัครใช้งานของคุณสิ้นสุดลง คุณจะสูญเสียสิทธิทั้งหมดในโควตาใดๆ ที่ไม่ได้ใช้

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

สำหรับลูกค้าในบราซิล คุณกำลังได้รับผลิตภัณฑ์จาก Adobe และคุณจึงให้อำนาจที่จำเป็นแก่พันธมิตรด้านการประมวลผลการชำระเงินของ Adobe ในการปิดสัญญาหรือธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่าน Boleto Bancario, บัตรเครดิต หรือ PayPal พันธมิตรที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Adobe อาจดำเนินการในนามของคุณและไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีที่เกิดจากการทำธุรกรรม ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

 

สำหรับลูกค้าอื่นๆ ในละตินอเมริกา คุณให้ Adobe และผู้ประมวลผลการชำระเงินใดๆ และทั้งหมดที่ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในนามของ Adobe ได้รับอำนาจในการปิดสัญญา FX และโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ผู้ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บภาษี ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนี้ รัฐบาลชิลีไม่ได้กำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษีในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลกำหนดให้ Adobe เรียกเก็บภาษี เราจะบวกภาระภาษีลงในยอดรวมการชำระเงินรายเดือนของคุณ ข้อตกลง FX นี้และการส่งเงินให้กับ Adobe จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาที่ Adobe เรียกเก็บสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนและลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม คุณสามารถดูข้อมูลผู้ประมวลผลการชำระเงินสำหรับแต่ละประเทศได้ ที่นี่

ข้อกำหนดการยกเลิก: 

คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานของคุณเมื่อใดก็ได้ผ่านหน้า บัญชี Adobe ของคุณหรือโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน การชำระเงินของคุณจะไม่สามารถคืนเงินได้ และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาของคุณ

 

ตัวแทนจำหน่าย

ลูกค้าที่ทำการซื้อโดยอ้อมผ่านตัวแทนจำหน่ายควรขอข้อกำหนดต่างๆ จากตัวแทนจำหน่ายของตน หรือตรวจสอบคู่มือโปรแกรม VIP ตามความเหมาะสม 


Adobe Font Marketplace

การซื้อแบบออนดีมานด์จะไม่สามารถคืนเงินได้ คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อของคุณทั้งหมดจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ


Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite และ Director

 

ข้อกำหนดการสมัครใช้งาน

การสมัครใช้งานของคุณจะเริ่มต้นทันทีที่การชำระเงินเริ่มต้นของคุณได้รับการประมวลผล การสมัครใช้งานของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติในวันที่ต่ออายุประจำปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก คุณอนุญาตให้เราจัดเก็บวิธีการชำระเงินของคุณและเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณจนกว่าคุณจะยกเลิก เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยอัตโนมัติตามอัตราในขณะนั้นสำหรับแผนของคุณ บวกภาษีที่เกี่ยวข้อง (เช่น VAT หรือ GST หากอัตรานั้นยังไม่รวมภาษีดังกล่าว) ในทุกๆ เดือนของสัญญารายปีของคุณ 

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับแผนของคุณในระยะเวลาการต่ออายุรายปีแต่ละรอบ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราใดๆ พร้อมทั้งตัวเลือกในการยกเลิก หากอัตรา VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้อง (หรือภาษีหรืออากรอื่นๆ ที่รวมอยู่นั้น) มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีของคุณ เราก็จะปรับเปลี่ยนราคาที่รวมภาษีสำหรับแผนของคุณตามนั้นแบบกลางปีในวันที่เรียกเก็บเงินครั้งถัดไปของคุณ

 

หากวิธีการชำระเงินหลักของคุณไม่ได้ผล คุณจะอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นใดในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ได้ระบุวิธีการชำระเงินสำรองให้กับเราและคุณไม่ได้ชำระเงิน หรือหากวิธีการชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณไม่ได้ผล เราก็อาจระงับการสมัครใช้งานของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อใดก็ได้ในหน้า บัญชี Adobe ของคุณ 

 

สำหรับลูกค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป ธนาคารของคุณก็อาจกำหนดให้คุณรับรองความถูกต้องสำหรับการซื้อครั้งแรกของคุณโดยใช้รหัสผ่าน รหัสแบบใช้ครั้งเดียวที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ หรือการจดจำข้อมูลชีวมิติ ในเวลาที่คุณรับรองความถูกต้อง คุณก็ยังอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับการซื้อเพิ่มเติมของคุณโดยไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมหรือคำแนะนำอื่นๆ แก่เรา (กล่าวคือ เราจะเริ่มการชำระเงินในอนาคตด้วยตนเอง) การซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเมื่อเราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมัครใช้งานแบบประจำ หรือเมื่อคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือผลิตภัณฑ์

 

ข้อกำหนดการยกเลิก

หากคุณยกเลิกภายใน 14 วันหลังจากที่คุณสั่งซื้อครั้งแรก คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณยกเลิกหลังจาก 14 วัน คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในจำนวนเหมาจ่าย 50% ของภาระผูกพันตามสัญญาที่เหลืออยู่และบริการของคุณก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินของเดือนนั้น

* บางประเทศจะกำหนดให้ทำการยกเลิกโดยการติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เท่านั้น โปรดดูรายชื่อประเทศ ที่นี่