Vsi izdelki


Mesečno
Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Vaša naročnina se bo nadaljevala brez obvestila o obnovitvi, dokler je ne prekinete. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko mesečna cena spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Naročnine od meseca do meseca, direktna obremenitev
Storitev se začne takoj, ko je naročilo obdelano. Vaša naročnina se bo nadaljevala brez obvestila o obnovitvi, dokler je ne prekinete. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Ker ne gre za letno naročnino, se lahko mesečna cena spremeni, vendar boste o vsaki spremembi mesečne cene obveščeni z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 

Izdelki Acrobat in Document Cloud


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali ceno, navedeno ob nakupu, in upoštevne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 odstotkov preostalih pogodbenih obveznosti in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.

Letna naročnina s predplačilom
Storitev se začne takoj, ko je plačilo obdelano. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.


Creative Cloud za posameznike


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali ceno, navedeno ob nakupu, in upoštevne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 odstotkov preostalih pogodbenih obveznosti in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankam.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina s predplačilom
Storitev se začne takoj, ko je plačilo obdelano. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankam.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna pogodba, direktna obremenitev in bančno nakazilo
Storitev se začne takoj, ko je naročilo obdelano (ali po prejemu sredstev prek bančnega nakazila ali plačila iz priročne trgovine). Navedeno letno naročnino in ustrezne davke morate poravnati v 30 dneh od oddaje naročila. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankam.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Večletna pogodba, predplačilo (na voljo v nekaterih državah)
Storitev se začne takoj, ko je plačilo obdelano. Ceno, navedeno ob nakupu, in upoštevne davke vam bomo zaračunali v enkratnem znesku. Glede na ponudbo, ki jo izberete, bo pogodba do preklica vsakič samodejno podaljšana na ta datum podaljšanja. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Prekličete lahko kadar koli, in sicer tako, da se obrnete na podporo strankam.


Creative Cloud za ekipe


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Med trajanjem letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa, ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Znesek se izračuna glede na začetno kombinacijo izdelkov in licenc s cenami, kot so bile navedene ob času nakupa. Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 odstotkov preostalih pogodbenih obveznosti in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Prekličete lahko kadar koli, in sicer tako, da se obrnete na podporo strankam.
 
Letna naročnina s predplačilom
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni znesek, naveden ob času nakupa, in ustrezne davke. Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Prekličete lahko kadar koli, in sicer tako, da se obrnete napodporo strankam.

Letna pogodba, direktna obremenitev in bančno nakazilo
Storitev se začne takoj, ko je naročilo obdelano. Navedeno letno naročnino in ustrezne davke morate poravnati v 30 dneh od oddaje naročila.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Prekličete lahko kadar koli, in sicer tako, da se obrnete na podporo strankam.

Letna pogodba, naročilnica
Po obdelavi naročila vam je storitev na voljo takoj. Vi (ali začasni skrbnik) lahko vabite člane ekipe in dodeljujete dostop. Celotni znesek letne naročnine morate poravnati v 30 dneh od izdaje računa. Ob morebitnih zamudah pri plačilu računov boste morda morali plačati mesečne obresti v višini 1 % na mesec oziroma najvišji znesek, ki ga dovoljuje ustrezna zakonodaja – kar od tega je manjši znesek. Zamudne obresti se bodo seštevale, dokler računa (vključno z ustreznimi obrestmi) ne plačate v celoti. Odgovorni ste za povračilo naših razumnih stroškov zbiranja, vključno z odvetniškimi stroški.
Skrbniki ekipe lahko kadar koli kupijo dodatne licence, vendar bo vaše naročilo morda odvisno od odobritve razpoložljivih sredstev. Cene dodatnih licenc so take, kot so navedene ob času nakupa in so proporcionalno usklajene s preostalim časom letne naročnine. Celotni znesek za dodatne licence morate poravnati v 30 dneh od izdaje povezanega računa. Do preklica se bodo licence ekipe samodejno prekinile in podaljšale ob datumu letnega podaljšanja naročnine. Podaljšanje bo morda odvisno od odobritve razpoložljivih sredstev. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Prekličete lahko kadar koli, in sicer tako, da se obrnete napodporo strankam.

Distributerji
Stranke, ki nakup opravijo posredno prek distributerja ali Adobejevega partnerja, naj si ogledajo pogoje programa VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite in Director


Letna naročnina z mesečnim plačevanjem
Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali ceno, navedeno ob nakupu, in upoštevne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Naročnina se bo do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja. Cene za podaljšanje se lahko spremenijo, vendar boste o morebitnih spremembah cen obveščeni in skladno s temi pogoji boste lahko podaljšanje preklicali. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 odstotkov preostalih pogodbenih obveznosti in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankam.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.


Adobe Stock in Typekit Marketplace


Nakupi na zahtevo
Nakupi na zahtevo se ne povrnejo. Adobe bo shranil vaše podatke o plačilu, ki jih lahko uredite na strani Upravljanje računa.


Adobe Stock

 
Nakupi kreditnih točka za Adobe Stock na zahtevo
Vračilo denarja za nakupe kreditnih točk ni mogoče. Če živite zunaj Japonske, neuporabljene kreditne točke samodejno potečejo 12 mesecev po datumu nakupa. Če živite na Japonskem, neuporabljene kreditne točke samodejno potečejo 6 mesecev po datumu nakupa. Ob preklicu računa Adobe Stock izgubite morebitne neuporabljene kreditne točke. Kreditne točke lahko uporabite za licenciranje poljubne vrste dela, takoj ko obdelamo vaše plačilo. Število kreditnih točk, potrebnih za licenciranje določenega dela, je prikazano v uporabniškem vmesniku. Adobe bo shranil vaše podatke o plačilu, ki jih lahko uredite na strani Upravljanje računa*.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.

Prvi mesec brezplačno, letna naročnina z mesečnim plačevanjem, s prenosom
Ta ponudba velja samo za nove stranke Adobe Stock in se ne more združevati z drugimi ponudbami. Standardne slike, za katere imate v okviru naročnine pravico do prenosa, imajo standardno licenco, druga sredstva, za katera imate v okviru naročnine pravico do prenosa, pa imajo razširjeno licenco. Ena ponudba na naročnika na Adobe Stock. Storitev je na voljo od trenutka, ko aktivirate to preizkusno obdobje tako, da posredujete podatke o plačilu. Obračunski cikel prvega meseca se ne obračuna. Med obdobjem veljavnosti prve letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgoraj navedeni znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje), pri čemer se obračunavanje začne z obračunskim ciklom drugega meseca. Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji. Če jo prekličete v obračunskem ciklu prvega meseca, vaše kreditne kartice ne bomo bremenili in storitev bo na voljo do konca tega plačilnega cikla prvega meseca. Če prekličete v 14 dneh od začetka obračunskega cikla drugega meseca, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če storitev prekličete po 14. dnevu po začetku drugega mesečnega obračunskega obdobja, vam bomo zaračunali polovico preostale pogodbene obveznosti in storitev se bo nadaljevala do konca zadevnega mesečnega obračunskega obdobja. Po prvem letu se bo naročnina do preklica samodejno podaljševala ob datumu letnega podaljševanja in v skladu z zgornjimi pravilniki o preklicu vam bomo med trajanjem vsake podaljšane letne naročnine vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, izgubite vse pravice do morebitnih neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Mesečno, s prenosom
Standardne slike, za katere imate v okviru naročnine pravico do prenosa, imajo standardno licenco, druga sredstva, za katera imate v okviru naročnine pravico do prenosa, pa imajo razširjeno licenco. Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Do preklica vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. Ker ni letne naročnine, se lahko cena spremeni, vendar vas bomo o tem vedno obvestili vnaprej in imeli boste možnost preklica v skladu s temi pogoji. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji. Neporabljeni prenosi zbirajo in se prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili kot naročnino z nižjo vrednostjo. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, izgubite vse pravice do morebitnih neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Mesečno, brez prenosa
Standardne slike, za katere imate v okviru naročnine pravico do prenosa, imajo standardno licenco, druga sredstva, za katera imate v okviru naročnine pravico do prenosa, pa imajo razširjeno licenco. Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Do preklica vam bomo vsak mesec zaračunali znesek, naveden ob času nakupa. Ker ni letne naročnine, se lahko cena spremeni, vendar vas bomo o tem vedno obvestili vnaprej in imeli boste možnost preklica v skladu s temi pogoji. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji. Neuporabljeni prenosi iz mesečne kvote se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, izgubite vse pravice do morebitnih neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina z mesečnim plačevanjem, s prenosom
Standardne slike, za katere imate v okviru naročnine pravico do prenosa, imajo standardno licenco, druga sredstva, za katera imate v okviru naročnine pravico do prenosa, pa imajo razširjeno licenco. Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgornji znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 odstotkov preostalih pogodbenih obveznosti in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Pogodba bo do preklica vsakič samodejno podaljšana na letni datum podaljšanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se zbirajo in prenesejo naprej za največ 12 zaporednih obračunskih ciklov samo, če ste podaljšali naročnino na Adobe Stock, ne da bi ta potekla in ne da bi jo znova uporabili z naročnino nižje vrednosti. Število neporabljenih prenosov (A) ne sme preseči dvanajstkratnika dovoljenega števila mesečnih prenosov in (B) ti prenosi samodejno neprekinjeno potečejo po 12 mesečnih obračunskih obdobjih po datumu prve dodelitve. Ko naročnina poteče, izgubite vse pravice do morebitnih neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina z mesečnim plačevanjem, brez prenosa
Standardne slike, za katere imate v okviru naročnine pravico do prenosa, imajo standardno licenco, druga sredstva, za katera imate v okviru naročnine pravico do prenosa, pa imajo razširjeno licenco. Storitev se začne takoj, ko je začetno plačilo obdelano. Med obdobjem veljavnosti letne naročnine vam bomo vsak mesec zaračunali zgornji znesek ter ustrezne davke (na primer davek na dodano vrednost, če ga navedena cena ne vključuje). Če se ustrezna stopnja DDV-ja (ali drugih vključenih davkov ali pristojbin) med enoletnim obdobjem spremeni, se bo cena z vključenim davkom spremenila v skladu s tem. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, vam bomo zaračunali 50 odstotkov preostalih pogodbenih obveznosti in storitev se bo nadaljevala do konca obračunskega obdobja za zadevni mesec. Pogodba bo do preklica vsakič samodejno podaljšana na letni datum podaljšanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neporabljeni prenosi iz dovoljenega števila mesečnih prenosov vaše letne naročnine se ne prenesejo v naslednji mesec in samodejno potečejo po enem obračunskem ciklu. Ko naročnina poteče, izgubite vse pravice do morebitnih neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina s predplačilom, s prenosom
Standardne slike, za katere imate v okviru naročnine pravico do prenosa, imajo standardno licenco, druga sredstva, za katera imate v okviru naročnine pravico do prenosa, pa imajo razširjeno licenco. Storitev se začne takoj, ko je plačilo obdelano. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni, zgoraj navedeni znesek in ustrezne davke. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Pogodba bo do preklica vsakič samodejno podaljšana na letni datum podaljšanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neuporabljeni prenosi iz mesečne kvote vašega letnega paketa se seštevajo in prenesejo v največ 12 zaporednih mesečnih obdobij, samo če ste podaljšali naročnino za Adobe Stock, ne da bi vmes potekla in ne da bi jo zamenjali z naročnino manjše vrednosti. Neuporabljeni prenosi (A) so omejeni na število, ki je največ dvanajstkratna vrednost mesečne kvote, in (B) samodejno potečejo po vsakem tekočem dvanajstmesečnem obdobju od datuma, ko so bili prvič dodeljeni. Ko naročnina poteče, izgubite vse pravice do morebitnih neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.
 
Letna naročnina s predplačilom, brez prenosa
Standardne slike, za katere imate v okviru naročnine pravico do prenosa, imajo standardno licenco, druga sredstva, za katera imate v okviru naročnine pravico do prenosa, pa imajo razširjeno licenco. Storitev se začne takoj, ko je plačilo obdelano. Letno naročnino vam bomo zaračunali kot en fiksni, zgoraj navedeni znesek in ustrezne davke. Prekličete lahko kadar koli na strani Upravljanje računa*ali tako, da se obrnete na podporo strankamv regiji. Če prekličete v 14 dneh od prvotnega naročila, vam plačani znesek vrnemo v celoti. Če prekličete po 14 dneh, plačilo ni vračljivo in storitev se bo nadaljevala do konca pogodbenega obdobja. Pogodba bo do preklica vsakič samodejno podaljšana na letni datum podaljšanja. O podaljšanju in morebitnih spremembah zneskov ob podaljšanju vas bomo vedno predhodno obvestili z možnostjo prekinitve v skladu s temi pogoji. Neuporabljeni prenosi iz mesečne kvote letnega paketa se ne prenesejo naprej v naslednji mesec in samodejno potečejo na koncu enega mesečnega obdobja. Ko naročnina poteče, izgubite vse pravice do morebitnih neporabljenih prenosov.
*V določenih državah je mogoče prekinitve izvesti samo, če se obrnete na podporo strankam, glejte seznam držav tukaj.