Warunki subskrypcji i anulowania usług Adobe

 

Wszystkie produkty


Plan miesięczny
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Plan jest odnawiany automatycznie, bez powiadomienia, dopóki nie zostanie anulowany. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania w danym miesiącu. Ponieważ nie ma umowy rocznej, cena miesięczna może ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania planu zgodnie z niniejszymi warunkami. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Plan miesięczny, polecenie zapłaty
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu zamówienia. Plan jest odnawiany automatycznie, bez powiadomienia, dopóki nie zostanie anulowany. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania w danym miesiącu. Ponieważ nie ma umowy rocznej, cena miesięczna może ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania planu zgodnie z niniejszymi warunkami. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 

Produkty Acrobat i Document Cloud


Umowa roczna z opłatami miesięcznymi
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Kwota określona w chwili zakupu (powiększona o należne podatki, np. podatek VAT, jeśli podana cena jest kwotą netto) będzie naliczana co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy rocznej. Jeśli w tym okresie rocznym ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT (lub innego podatku albo opłaty ujętej w cenie), cena brutto zostanie odpowiednio skorygowana. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku anulowania zamówienia po upływie 14 dni naliczana jest kwota 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.

Umowa roczna z przedpłatą
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności. Kwota określona w chwili zakupu powiększona o należne podatki zostanie naliczona jako jednorazowa opłata zbiorcza za cały rok. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.


Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników


Umowa roczna z opłatami miesięcznymi
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Kwota określona w chwili zakupu (powiększona o należne podatki, np. podatek VAT, jeśli podana cena jest kwotą netto) będzie naliczana co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy rocznej. Jeśli w tym okresie rocznym ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT (lub innego podatku albo opłaty ujętej w cenie), cena brutto zostanie odpowiednio skorygowana. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku anulowania zamówienia po upływie 14 dni naliczana jest kwota 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta{ Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Umowa roczna z przedpłatą
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności. Kwota określona w chwili zakupu powiększona o należne podatki zostanie naliczona jako jednorazowa opłata zbiorcza za cały rok. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Umowa roczna, polecenie zapłaty i przelew
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu zamówienia (lub z chwilą wpływu środków w przypadku płatności przelewem lub przy kasie w sklepie). Pełną kwotę płatności za subskrypcję roczną według podanych cen powiększonych o należne podatki należy uiścić w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Umowa wieloletnia z przedpłatą (dostępna w wybranych krajach)
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności. Kwota określona w chwili zakupu zostanie naliczona jako opłata zbiorcza powiększona o należne podatki. W zależności od nabywanej oferty, umowa będzie automatycznie odnawiana w tym dniu, dopóki nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta.


Creative Cloud dla zespołów


Umowa roczna z opłatami miesięcznymi
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu zamówienia. Od tej chwili klient lub osoba pełniąca obowiązki administratora może zapraszać członków zespołu oraz przydzielać dostęp. Kwota określona w chwili zakupu (powiększona o należne podatki, np. podatek VAT, jeśli podana cena jest kwotą netto) będzie naliczana co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy rocznej. Wysokość tych opłat zależy od początkowego zestawu produktów i licencji według cen określonych w chwili zakupu. Jeśli w tym okresie rocznym ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT (lub innego podatku albo opłaty ujętej w cenie), cena brutto zostanie odpowiednio skorygowana.
Administratorzy zespołu mogą w dowolnym momencie kupować dodatkowe licencje. W przypadku tak dodanych licencji obowiązuje cena podana w chwili zakupu. Wszystkie licencje zespołu wygasają w tym samym czasie i będą co roku automatycznie przedłużane w tym samym dniu odnowienia rocznej umowy, dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku anulowania zamówienia po upływie 14 dni naliczana jest kwota 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta.
 
Umowa roczna z przedpłatą
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu zamówienia. Od tej chwili klient lub osoba pełniąca obowiązki administratora może zapraszać członków zespołu oraz przydzielać dostęp. Kwota określona w chwili zakupu powiększona o należne podatki zostanie naliczona jako jednorazowa opłata zbiorcza za cały rok. Administratorzy zespołu mogą w dowolnym momencie kupować dodatkowe licencje. Licencje są dodawane według cen, które obowiązują w chwili zakupu, dostosowanych proporcjonalnie do liczby dni pozostałej do końca rocznej umowy. Wszystkie licencje zespołu wygasają w tym samym czasie i będą co roku automatycznie przedłużane w tym samym dniu odnowienia rocznej umowy, dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Umowa roczna, polecenie zapłaty i przelew
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu zamówienia. Pełną kwotę płatności za subskrypcję roczną według podanych cen powiększonych o należne podatki należy uiścić w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.
Administratorzy zespołu mogą w dowolnym momencie kupować dodatkowe licencje. Licencje są dodawane według cen, które obowiązują w chwili zakupu, dostosowanych proporcjonalnie do liczby dni pozostałej do końca rocznej umowy. Wszystkie licencje zespołu wygasają w tym samym czasie i będą co roku automatycznie przedłużane w tym samym dniu odnowienia rocznej umowy, dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Umowa roczna, płatność na podstawie zamówienia
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu zamówienia. Od tej chwili klient lub osoba pełniąca obowiązki administratora może zapraszać członków zespołu oraz przydzielać dostęp. W ciągu 30 dni od daty faktury należy uiścić pełną kwotę płatności za subskrypcję roczną. Od kwot faktur nieopłaconych w terminie mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę według miesięcznej stopy równej 1% lub maksymalnej stopy dozwolonej przez obowiązujące prawo (w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa). Odsetki za zwłokę będą się kumulować aż do chwili, gdy zostanie uiszczona pełna kwota faktury wraz z odsetkami. Klient jest ponadto zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Adobe uzasadnionych kosztów windykacji (w tym kosztów obsługi prawnej).
Administratorzy zespołu mogą w dowolnym momencie dokupować kolejne licencje, ale realizacja zamówienia może wymagać akceptacji kredytowej. Licencje są dodawane według cen, które obowiązują w chwili zakupu, dostosowanych proporcjonalnie do liczby dni pozostałej do końca rocznej umowy. Płatność pełnej kwoty za dodatkowe licencje musi zostać uiszczona w ciągu 30 dni od daty faktury z tego tytułu. Wszystkie licencje zespołu wygasają w tym samym czasie i będą co roku automatycznie przedłużane w tym samym dniu odnowienia rocznej umowy, dopóki subskrypcja nie zostanie anulowana. Warunkiem koniecznym do odnowienia może być akceptacja kredytowa. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta.

Sprzedawcy
Klienci dokonujący zakupu u pośredników — sprzedawców (resellerów) lub partnerów handlowych Adobe — powinni zapoznać się z warunkami programu VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite i Director


Umowa roczna z opłatami miesięcznymi
Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Kwota określona w chwili zakupu (powiększona o należne podatki, np. podatek VAT, jeśli podana cena jest kwotą netto) będzie naliczana co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy rocznej. Jeśli w tym okresie rocznym ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT (lub innego podatku albo opłaty ujętej w cenie), cena brutto zostanie odpowiednio skorygowana. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Stawki za odnowienie mogą ulec zmianie, ale w przypadku takiej zmiany zawsze wysyłane jest powiadomienie i istnieje możliwość anulowania usługi zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku anulowania zamówienia po upływie 14 dni naliczana jest kwota 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z działem obsługi klienta.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.


Usługa Adobe Stock i Typekit Marketplace


Zakupy na żądanie
Zakupy na żądanie nie podlegają zwrotom. Firma Adobe przechowuje dane rozliczeniowe podane przez użytkownika. Można je edytować na stronie Zarządzanie kontem.


Adobe Stock

 
Punkty Adobe Stock kupowane na żądanie
Zakupione punkty nie podlegają zwrotowi. Poza Japonią niewykorzystane punkty automatycznie tracą ważność po 12 miesiącach od daty zakupu. Natomiast w Japonii niewykorzystane punkty automatycznie tracą ważność po 6 miesiącach od daty zakupu. Po wygaśnięciu konta Adobe Stock wszystkie niewykorzystane punkty zostaną utracone. Po przetworzeniu płatności punkty będzie można wykorzystać w celu nabycia licencji na Prace dowolnego rodzaju. Liczba punktów wymaganych do zakupu licencji na daną Pracę jest widoczna w interfejsie użytkownika. Firma Adobe przechowuje dane rozliczeniowe podane przez użytkownika. Można je edytować na stronie Zarządzanie kontem*.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.

Umowa roczna z pierwszym miesiącem za darmo, opłatami miesięcznymi i przeniesieniem
Ta oferta jest skierowana do nowych klientów korzystających z usługi Adobe Stock i nie może być łączona z innymi ofertami. Obrazy standardowe, które można pobierać w ramach subskrypcji, są oferowane na licencji standardowej, natomiast pozostałe zasoby udostępniane do pobrania w ramach subskrypcji mają licencję Plus. Oferta ograniczona do jednego egzemplarza na klienta Adobe Stock. Świadczenie usługi rozpoczyna się od momentu aktywacji okresu próbnego przez przesłanie danych rozliczeniowych. Nie jest pobierana opłata za pierwszy cykl rozliczeniowy. Kwota określona powyżej (powiększona o należne podatki, np. podatek VAT, jeśli podana cena jest kwotą netto), będzie naliczana co miesiąc, poczynając od drugiego miesiąca rozliczeniowego, przez pierwszy rok obowiązywania umowy. Jeśli w tym okresie rocznym ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT (lub innego podatku albo opłaty ujętej w cenie), cena brutto zostanie odpowiednio skorygowana. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta. W przypadku anulowania w pierwszym miesięcznym cyklu rozliczeniowym karta kredytowa nie zostanie obciążona, a usługa będzie kontynuowana do końca tego pierwszego miesiąca. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od rozpoczęcia cyklu rozliczeniowego w drugim miesiącu przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. W przypadku anulowania usługi po 14. dniu od rozpoczęcia drugiego miesięcznego cyklu rozliczeniowego zostanie naliczona opłata w wysokości 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Po upływie pierwszego roku umowa zostanie automatycznie odnowiona i co miesiąc naliczane będą stawki określone podczas zakupu. Umowa będzie odnawiana co roku w tym samym dniu na kolejne okresy roczne, dopóki nie zostanie anulowana, przy czym obowiązują podane powyżej warunki anulowania. Użytkownik jest zawsze powiadamiany z wyprzedzeniem o odnowieniu i wszelkich zmianach związanych z tym stawek. Niewykorzystane pobrania z miesięcznego limitu określonego w planie rocznym są sumowane i przenoszone na kolejne okresy przez maksymalnie 12 miesięcy, pod warunkiem, że użytkownik odnowił w terminie subskrypcję Adobe Stock i nie zamienił jej na subskrypcję o niższej wartości. Niewykorzystane pobrania (A) podlegają ograniczeniu do maksymalnie dwunastokrotności miesięcznego limitu; (B) automatycznie wygasają po upływie 12 okresów rozliczeniowych od ich przydziału. Z chwilą zakończeniu subskrypcji wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną utracone.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Plan miesięczny z przeniesieniem
Obrazy standardowe, które można pobierać w ramach subskrypcji, są oferowane na licencji standardowej, natomiast pozostałe zasoby udostępniane do pobrania w ramach subskrypcji mają licencję Plus. Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Kwota określona w chwili zakupu będzie naliczana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. Ponieważ nie ma umowy rocznej, cena może ulec zmianie, o czym użytkownik jest zawsze powiadamiany z wyprzedzeniem i może anulować umowę zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania w danym miesiącu. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta. Niewykorzystane pobrania są sumowane i przenoszone na kolejne okresy przez maksymalnie 12 następujących po sobie okresów rozliczeniowych, pod warunkiem, że subskrypcja Adobe Stock została odnowiona w terminie i nie zamieniono jej na subskrypcję o niższej wartości. Niewykorzystane pobrania (A) podlegają ograniczeniu do maksymalnie dwunastokrotności miesięcznego limitu; (B) automatycznie wygasają na zasadzie kroczącej po upływie 12 okresów rozliczeniowych od ich przydziału. Z chwilą zakończeniu subskrypcji wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną utracone.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Plan miesięczny bez przeniesienia
Obrazy standardowe, które można pobierać w ramach subskrypcji, są oferowane na licencji standardowej, natomiast pozostałe zasoby udostępniane do pobrania w ramach subskrypcji mają licencję Plus. Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Kwota określona w chwili zakupu będzie naliczana co miesiąc do momentu anulowania subskrypcji. Ponieważ nie ma umowy rocznej, cena może ulec zmianie, o czym użytkownik jest zawsze powiadamiany z wyprzedzeniem i może anulować umowę zgodnie z niniejszymi warunkami. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania w danym miesiącu. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta. Niewykorzystane pobrania z miesięcznego limitu nie są przenoszone na kolejne miesiące i automatycznie wygasają po jednym okresie rozliczeniowym. Z chwilą zakończeniu subskrypcji wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną utracone.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Umowa roczna z opłatami miesięcznymi i przeniesieniem
Obrazy standardowe, które można pobierać w ramach subskrypcji, są oferowane na licencji standardowej, natomiast pozostałe zasoby udostępniane do pobrania w ramach subskrypcji mają licencję Plus. Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Kwota określona powyżej (powiększona o należne podatki, np. podatek VAT, jeśli podana cena jest kwotą netto) będzie naliczana co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy rocznej. Jeśli w tym okresie rocznym ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT (lub innego podatku albo opłaty ujętej w cenie), cena brutto zostanie odpowiednio skorygowana. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku anulowania zamówienia po upływie 14 dni naliczana jest kwota 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Użytkownik jest zawsze powiadamiany z wyprzedzeniem o odnowieniu oraz wszelkich zmianach związanych z tym stawek i może anulować usługę zgodnie z niniejszymi warunkami. Niewykorzystane pobrania z miesięcznego limitu określonego w planie rocznym są sumowane i przenoszone na kolejne okresy przez maksymalnie 12 miesięcy, pod warunkiem, że użytkownik odnowił w terminie subskrypcję Adobe Stock i nie zamienił jej na subskrypcję o niższej wartości. Niewykorzystane pobrania (A) podlegają ograniczeniu do maksymalnie dwunastokrotności miesięcznego limitu; (B) automatycznie wygasają na zasadzie kroczącej po upływie 12 okresów rozliczeniowych od ich przydziału. Z chwilą zakończeniu subskrypcji wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną utracone.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Umowa roczna z opłatami miesięcznymi bez przeniesienia
Obrazy standardowe, które można pobierać w ramach subskrypcji, są oferowane na licencji standardowej, natomiast pozostałe zasoby udostępniane do pobrania w ramach subskrypcji mają licencję Plus. Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności początkowej. Kwota określona powyżej (powiększona o należne podatki, np. podatek VAT, jeśli podana cena jest kwotą netto) będzie naliczana co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy rocznej. Jeśli w tym okresie rocznym ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT (lub innego podatku albo opłaty ujętej w cenie), cena brutto zostanie odpowiednio skorygowana. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku anulowania zamówienia po upływie 14 dni naliczana jest kwota 50% pozostałego zobowiązania umownego, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w bieżącym miesiącu. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Użytkownik jest zawsze powiadamiany z wyprzedzeniem o odnowieniu oraz wszelkich zmianach związanych z tym stawek i może anulować usługę zgodnie z niniejszymi warunkami. Niewykorzystane pobrania z miesięcznego limitu przysługującego w ramach planu rocznego nie są przenoszone na kolejne okresy i automatycznie wygasają po jednym cyklu rozliczeniowym. Z chwilą zakończeniu subskrypcji wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną utracone.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Umowa roczna z przedpłatą i przeniesieniem
Obrazy standardowe, które można pobierać w ramach subskrypcji, są oferowane na licencji standardowej, natomiast pozostałe zasoby udostępniane do pobrania w ramach subskrypcji mają licencję Plus. Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności. Kwota określona powyżej, powiększona o należne podatki, zostanie naliczona jako jednorazowa opłata zbiorcza za cały rok. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Użytkownik jest zawsze powiadamiany z wyprzedzeniem o odnowieniu oraz wszelkich zmianach związanych z tym stawek i może anulować usługę zgodnie z niniejszymi warunkami. Niewykorzystane pobrania z miesięcznego limitu określonego w planie rocznym są sumowane i przenoszone na kolejne okresy przez maksymalnie 12 miesięcy, pod warunkiem, że użytkownik odnowił w terminie subskrypcję Adobe Stock i nie zamienił jej na subskrypcję o niższej wartości. Niewykorzystane pobrania (A) podlegają ograniczeniu do maksymalnie dwunastokrotności miesięcznego limitu; (B) automatycznie wygasają na zasadzie kroczącej po upływie 12 miesięcznych okresów od ich przydziału. Z chwilą zakończeniu subskrypcji wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną utracone.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.
 
Umowa roczna z przedpłatą, bez przeniesienia
Obrazy standardowe, które można pobierać w ramach subskrypcji, są oferowane na licencji standardowej, natomiast pozostałe zasoby udostępniane do pobrania w ramach subskrypcji mają licencję Plus. Świadczenie usługi rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu płatności. Kwota określona powyżej, powiększona o należne podatki, zostanie naliczona jako jednorazowa opłata zbiorcza za cały rok. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie na stronie Zarządzanie kontem* lub przez kontakt z regionalnym działem obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu obowiązywania. Umowa będzie co roku automatycznie przedłużana w tym samym dniu odnowienia, dopóki nie zostanie anulowana. Użytkownik jest zawsze powiadamiany z wyprzedzeniem o odnowieniu oraz wszelkich zmianach związanych z tym stawek i może anulować usługę zgodnie z niniejszymi warunkami. Niewykorzystane pobrania z miesięcznego limitu przysługującego w ramach planu rocznego nie są przenoszone na kolejne okresy i automatycznie wygasają po jednym okresie miesięcznym. Z chwilą zakończeniu subskrypcji wszystkie niewykorzystane pobrania zostaną utracone.
* W niektórych krajach anulowania można dokonać tylko przez kontakt z działem obsługi klienta. Listę tych krajów można znaleźć tutaj.