Alle produkter


Månedsbasert
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Abonnementet ditt fortsetter uten varsel om fornyelse helt til det avbrytes. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Ettersom det ikke finnes noen årlig kontrakt, kan månedsprisen din endres, men du vil bli varslet om eventuelle prisendringer med en mulighet til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden* eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Månedsbasert abonnement, AvtaleGiro
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Abonnementet ditt fortsetter uten varsel om fornyelse helt til det avbrytes. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Ettersom det ikke finnes noen årlig kontrakt, kan månedsprisen din endres, men du vil bli varslet om eventuelle prisendringer med en mulighet til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden* eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.

Acrobat-produkter og Document Cloud


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du vil bli belastet satsen som er angitt på kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp pluss eventuelle avgifter. Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.

Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.


Creative Cloud for enkeltpersoner


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Satsen for fornyelse kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer etter at det er gått 14 dager, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Kontrakten fornyes automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten. Satsen for fornyelse kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i prisen med muligheten til å kansellere i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Ettårskontrakt, AvtaleGiro og bankoverføring
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Full betaling av den angitte årsprisen, pluss gjeldende avgifter, må utføres innen 30 dager etter at du har lagt inn bestillingen. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Flereårskontrakt, forhåndsbetalt (tilgjengelig i utvalgte land)
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du vil bli belastet satsen som er angitt på kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp pluss eventuelle avgifter. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte Kundestøtte.


Creative Cloud for arbeidsgrupper


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Denne summen er basert på den første kombinasjonen av produkter og lisenser, med de prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette.
Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kundestøtte.
Årskontrakt, forhåndsbetalt
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Du blir belastet med årsprisen som ble angitt ved kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakteKundestøtte.

Ettårskontrakt, AvtaleGiro og bankoverføring
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Full betaling av den angitte årsprisen, pluss gjeldende avgifter, må utføres innen 30 dager etter at du har lagt inn bestillingen.
Gruppeadministratorer kan når som helst kjøpe ytterligere lisenser. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kundestøtte.

Årskontrakt, kjøpsbestilling
Tjenesten starter umiddelbart etter at bestillingen er behandlet, og du (eller fungerende administrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Full betaling av årsfakturaen kreves innen 30 dager etter faktureringsdatoen. Forfalte fakturaer kan medføre månedlige renteavgifter på minimum 1 % per måned eller maksimumsavgiften som er tillatt etter gjeldende lov. Renteavgiftene vil fortsette å samle seg opp inntil fakturaen (inkludert gjeldende renter) er betalt i sin helhet. Du er ansvarlig for å refundere de rimelige innsamlingskostnadene våre, inkludert advokathonorarer.
Gruppeadministratorer kan til enhver tid kjøpe flere lisenser, men bestillingen din kan være underlagt kredittgodkjenning. Prisene på tilleggslisensene er de som ble angitt ved kjøpstidspunktet, og de fordeles basert på antallet gjenværende dager i årskontraktens gyldighetsperiode. Full betaling av tilleggslisenser kreves innen 30 dager etter den tilhørende faktureringsdatoen. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på datoen for årlig kontraktsfornyelse inntil du avslutter tjenesten. Fornyelser kan bli gjenstand for kredittvurdering. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakteKundestøtte.

Forhandlere
Kunder som kjøper indirekte via forhandlere eller en Adobe-partner, bør lese vilkårene for VIP-programmet.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite og Director


Årskontrakt, betalt per måned
Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du vil bli belastet satsen som er angitt på kjøpstidspunktet, som et engangsbeløp pluss eventuelle avgifter. Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Satsen for fornyelse kan bli endret, men du vil bli varslet om eventuelle endringer i satsen og gis muligheten til å avbryte tjenesten i henhold til disse vilkårene. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtte.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.


Adobe Stock og Typekit Marketplace


Etterspørselskjøp
Etterspørselskjøp er ikke refunderbare. Adobe lagrer betalingsinformasjonen, og du kan redigere denne fra kontohåndteringssiden.


Adobe Stock

Behovsbasert kjøp av Adobe Stock-kreditter
Kjøp av kreditter kan ikke refunderes. Hvis du bor utenfor Japan, utløper ubrukte kreditter automatisk 12 måneder etter kjøpsdatoen. Hvis du bor i Japan, utløper ubrukte kreditter automatisk 6 måneder etter kjøpsdatoen. Hvis Adobe Stock-kontoen din avsluttes, mister du alle ubrukte kreditter. Du kan bruke kredittene dine for å lisensiere alle typer arbeid så snart betalingen din er behandlet. Antallet kreditter som kreves for å lisensiere et bestemt arbeid, vises i brukergrensesnittet. Adobe lagrer betalingsinformasjonen, og du kan redigere denne fra siden kontohåndteringssiden*.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.

Årskontrakt med første måned gratis, betalt månedlig, med gjentagende betaling
Dette tilbudet gjelder kun nye Adobe Stock-kunder og kan ikke kombineres med andre tilbud. Standardbilder som du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, leveres med en Standardlisens, mens andre ressurser du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, har en Forbedret lisens. Ett tilbud per Adobe Stock-kunde. Tjenesten starter fra det øyeblikket du aktiverer denne prøveperioden ved å sende inn betalingsinformasjonen. Du blir ikke belastet for den første månedens faktureringssyklus. Hver måned, fra den andre månedens faktureringssyklus, blir du i løpet av den første årskontraktens gyldighetsperiode belastet med summen som er angitt ovenfor, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du kansellerer i løpet av den første månedlige faktureringssyklusen, belastes ikke kredittkortet, og tjenesten fortsetter frem til slutten av den første månedens faktureringssyklus. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter at den andre faktureringssyklusen har startet, refunderer vi hele beløpet. Hvis du kansellerer tjenesten etter at det er gått 14 dager siden den andre faktureringssyklusen startet, blir du belastet med 50 % av det som gjenstår av kontrakten, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned. Etter det første året fornyes kontrakten automatisk på datoen for årlig fornyelse inntil du avslutter tjenesten, og hver måned i løpet av hver årlige fornyelsesperiode som er underlagt retningslinjene for kansellering ovenfor, blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen og eventuelle endringer i satsen for fornyelse på forhånd. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen samles opp og overføres i opptil 12 påfølgende faktureringssykluser, men kun hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten at du har skiftet det ut med et abonnement med mindre verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimum 12 ganger den månedlige kvoten og (B) utløper automatisk 12 månedlige faktureringsperioder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Måned-til-måned, med gjentagende betaling
Standardbilder som du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, leveres med en Standardlisens, mens andre ressurser du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, har en Forbedret lisens. Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Hver måned frem til du avslutter abonnementet, blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Det finnes ingen årskontrakt, og satsen for fornyelse kan derfor endres. Vi vil imidlertid alltid varsle om dette på forhånd, med en mulighet til å avbryte i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Ubrukte nedlastinger samles opp og overføres i opptil 12 påfølgende faktureringssykluser, men kun hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten at du har skiftet det ut med et abonnement med mindre verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimum 12 ganger den månedlige kvoten og (B) utløper automatisk på rullerende basis 12 månedlige faktureringsperioder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Måned-til-måned, uten gjentagende betaling
Standardbilder som du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, leveres med en Standardlisens, mens andre ressurser du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, har en Forbedret lisens. Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Hver måned frem til du avslutter abonnementet, blir du belastet med summen som ble angitt ved kjøpstidspunktet. Det finnes ingen årskontrakt, og satsen for fornyelse kan derfor endres. Vi vil imidlertid alltid varsle om dette på forhånd, med en mulighet til å avbryte i henhold til disse vilkårene. Hvis du kansellerer innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderer vi hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote overføres ikke til påfølgende måned og utløper automatisk etter én faktureringsperiode. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Årskontrakt, betalt månedlig, med gjentagende betaling
Standardbilder som du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, leveres med en Standardlisens, mens andre ressurser du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, har en Forbedret lisens. Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som er angitt ovenfor, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i satsen for fornyelse, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen samles opp og overføres i opptil 12 påfølgende faktureringssykluser, men kun hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten at du har skiftet det ut med et abonnement med mindre verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimum 12 ganger den månedlige kvoten og (B) utløper automatisk på rullerende basis 12 månedlige faktureringsperioder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Årskontrakt, betalt månedlig, uten gjentagende betaling
Standardbilder som du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, leveres med en Standardlisens, mens andre ressurser du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, har en Forbedret lisens. Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Hver måned i løpet av årskontraktens gyldighetsperiode blir du belastet med summen som er angitt ovenfor, pluss gjeldende avgifter (for eksempel merverdiavgift når mva. ikke er inkludert i den angitte prisen). Hvis den gjeldende mva.-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårskontrakten, justeres prisen inkl. mva. i henhold til dette. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i satsen for fornyelse, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av årsplanen overføres ikke til påfølgende måned, og de utløper automatisk etter én faktureringssyklus. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Årskontrakt, forhåndsbetalt, med gjentagende betaling
Standardbilder som du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, leveres med en Standardlisens, mens andre ressurser du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, har en Forbedret lisens. Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som er angitt ovenfor, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i satsen for fornyelse, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av ettårsplanen din akkumuleres og overføres i opptil 12 påfølgende månedsperioder, hvis du har fornyet Adobe Stock-abonnementet uten å la det forfalle og uten å bytte det ut med et abonnement med lavere verdi. Ubrukte nedlastinger (A) er underlagt et tak på maksimalt tolv ganger din månedlige kvote; og (B) utløper automatisk og fortløpende etter 12 månedsperioder etter datoen da de først ble tilordnet. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.
Årskontrakt, forhåndsbetalt, uten gjentagende betaling
Standardbilder som du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, leveres med en Standardlisens, mens andre ressurser du har rett til å laste ned som en del av abonnementet ditt, har en Forbedret lisens. Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Du blir belastet med årsprisen som er angitt ovenfor, som et engangsbeløp. I tillegg kommer gjeldende avgifter. Oppsigelse av kontrakter kan gjøres når som helst ved å kontakte kontohåndteringssiden eller ved å kontakte kundestøtteavdelingen i ditt område. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden. Avhengig av tilbudet du kjøper, fornyes kontrakten automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Vi vil alltid varsle deg om fornyelsen, og eventuelle endringer i satsen for fornyelse, på forhånd, med muligheten til å kansellere i samsvar med disse vilkårene. Ubrukte nedlastinger fra en månedlig kvote av ettårsplanen overføres ikke til påfølgende måned og utløper automatisk etter én månedsperiode. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuelle ubrukte nedlastinger.
* Spesifikke land krever kanselleringer som kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte, se listen over land her.