Adobes abonnements- og avbestillingsvilkår

 

     

Creative Cloud, Document Cloud og Acrobat

 

Creative Cloud for enkeltpersoner

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart den første betalingen er behandlet. Abonnementet ditt fornyes automatisk hver måned uten varsel helt til det avbrytes. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned ved fornyelse helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver månedlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av månedsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmetode og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmetodene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan redigere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart bestillingen er behandlet. Abonnementet ditt fornyes automatisk hver måned uten varsel helt til det avbrytes. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned ved fornyelse helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver månedlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av månedsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmetode og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmetodene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan redigere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Vilkår for gratis prøveperiode:

Hvis du har registrert deg for en gratis prøveperiode, begynner den umiddelbart etter at du har registrert deg. På slutten av den gratis prøveperioden begynner abonnementet ditt å løpe, og Adobe belaster betalingsmåten din automatisk med den prisen som ble oppgitt på kjøpstidspunktet, inkludert eventuelle gjeldende avgifter (f.eks. mva. eller GST hvis prisen ikke omfatter dette) i samsvar med vilkårene for abonnementet.

Hvis du avbryter før den gratis prøveperioden utløper, belastes ikke betalingsmåten din. Du kan avbryte den gratis prøveperioden når som helst ved å gå til Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte.

Om du er kvalifisert til å bruke en gratis prøveversjon fra Adobe avgjøres utelukkende av Adobe. Din tilgang til ethvert tilbud om gratis prøveversjon gis etter Adobes eget skjønn.

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart den første betalingen er behandlet. For kunder i USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned frem til det avbrytes. For alle andre kunder gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år frem til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan redigere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Vilkår for gratis prøveperiode:

Hvis du har registrert deg for en gratis prøveperiode, begynner den umiddelbart etter at du har registrert deg. På slutten av den gratis prøveperioden begynner abonnementet ditt å løpe, og Adobe belaster betalingsmåten din automatisk med den prisen som ble oppgitt på kjøpstidspunktet, inkludert eventuelle gjeldende avgifter (f.eks. mva. eller GST hvis prisen ikke omfatter dette) i samsvar med vilkårene for abonnementet.

Hvis du avbryter før den gratis prøveperioden utløper, belastes ikke betalingsmåten din. Du kan avbryte den gratis prøveperioden når som helst ved å gå til Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte.

Om du er kvalifisert til å bruke en gratis prøveversjon fra Adobe avgjøres utelukkende av Adobe. Din tilgang til ethvert tilbud om gratis prøveversjon gis etter Adobes eget skjønn.

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart den første betalingen er behandlet. Vi belaster deg årsprisen som et éngangsbeløp, slik det ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter. Abonnementet ditt fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år helt til du avbryter.

Du belastes den gjeldende prisen for planen automatisk, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter. Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmetode og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmetodene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan redigere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart betalingen er behandlet (eller etter at betaling er mottatt via bankoverføring eller betaling i butikk). Fullstendig betaling av den angitte årsprisen, pluss gjeldende avgifter, må utføres innen 30 dager etter at du har lagt inn bestillingen.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter ut avtaleperioden.

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart den første betalingen er behandlet. Vi belaster deg årsprisen som et éngangsbeløp, slik det ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter. Abonnementet ditt fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmetode og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmetodene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din. 

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte*. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

*Bestemte land krever at kanselleringer kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte. Se listen over land her.

 

Creative Cloud for utdanningssektoren

Vilkår for gratis prøveperiode:

Hvis du har registrert deg for en gratis prøveperiode, begynner den umiddelbart etter at du har registrert deg. På slutten av den gratis prøveperioden begynner abonnementet ditt å løpe, og Adobe belaster betalingsmåten din automatisk med den prisen som ble oppgitt på kjøpstidspunktet, inkludert eventuelle gjeldende avgifter (f.eks. mva. eller GST hvis prisen ikke omfatter dette) i samsvar med vilkårene for abonnementet.

Hvis du avbryter før den gratis prøveperioden utløper, belastes ikke betalingsmåten din. Du kan avbryte den gratis prøveperioden når som helst ved å gå til Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte.

Om du er kvalifisert til å bruke en gratis prøveversjon fra Adobe avgjøres utelukkende av Adobe. Din tilgang til ethvert tilbud om gratis prøveversjon gis etter Adobes eget skjønn.

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart den første betalingen er behandlet. For kunder i USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned frem til det avbrytes. For alle andre kunder gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år frem til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt. 

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan redigere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din. 

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Vi kan når som helst kontrollere statusen din som elev for å bekrefte at du er kvalifisert for utdanningspriser. Hvis vi avgjør at du ikke er kvalifisert, kan vi suspendere kontoen din eller flytte deg til de gjeldende prisene for abonnementet uten utdanningsrabatt. Din tilgang til ethvert utdanningstilbud gis etter Adobes eget skjønn.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktsperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart betalingen er behandlet. Vi belaster deg årsprisen som et éngangsbeløp, slik det ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter. 

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.


Hvis den primære betalingsmåten din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmåter i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din. 

Vi kan når som helst kontrollere den akademiske statusen din for å bekrefte at du er kvalifisert for utdanningspriser. Hvis vi avgjør at du ikke er kvalifisert, kan vi suspendere kontoen din eller flytte deg til de gjeldende prisene for abonnementet uten utdanningsrabatt. Din tilgang til ethvert utdanningstilbud gis etter Adobes eget skjønn.


For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

 

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte*. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

*Bestemte land krever at kanselleringer kun skal gjøres ved å kontakte kundestøtte. Se listen over land her.

Abonnementsvilkår:

Når bestillingen din er behandlet, starter abonnementet umiddelbart, og du (eller fungerende arbeidsgruppeadministrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. For kunder i USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned frem til det avbrytes. For alle andre kunder gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år frem til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst i Admin Console.

Arbeidsgruppeadministratorer kan kjøpe tilleggslisenser når som helst til prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet, justert etter antallet gjenværende dager i årskontrakten. Alle arbeidsgruppelisenser utløper samtidig og fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen inntil du avbryter. 

Ved å legge inn en bestilling bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Vi kan når som helst kontrollere den akademiske statusen din for å bekrefte at du er kvalifisert for utdanningspriser. Hvis vi avgjør at du ikke er kvalifisert, kan vi suspendere kontoen din eller flytte deg til de gjeldende prisene for abonnementet uten utdanningsrabatt. Din tilgang til ethvert utdanningstilbud gis etter Adobes eget skjønn.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktsperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

 

Abonnementsvilkår:

Når bestillingen din er behandlet, starter abonnementet umiddelbart, og du (eller fungerende arbeidsgruppeadministrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Vi belaster deg årsprisen som et éngangsbeløp, slik det ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år ved fornyelse helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmetode og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmetodene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst i Admin Console.

Arbeidsgruppeadministratorer kan kjøpe tilleggslisenser når som helst til prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet, justert etter antallet gjenværende dager i årskontrakten. Alle arbeidsgruppelisenser utløper samtidig og fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen inntil du avbryter.

Ved å legge inn en bestilling bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Vi kan når som helst kontrollere den akademiske statusen din for å bekrefte at du er kvalifisert for utdanningspriser. Hvis vi avgjør at du ikke er kvalifisert, kan vi suspendere kontoen din eller flytte deg til de gjeldende prisene for abonnementet uten utdanningsrabatt. Din tilgang til ethvert utdanningstilbud gis etter Adobes eget skjønn.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

 

Creative Cloud for teams

Vilkår for gratis prøveperiode:

Hvis du har registrert deg for en gratis prøveperiode, begynner den umiddelbart etter at du har registrert deg. På slutten av den gratis prøveperioden begynner abonnementet ditt å løpe, og Adobe belaster betalingsmåten din automatisk med den prisen som ble oppgitt på kjøpstidspunktet, inkludert eventuelle gjeldende avgifter (f.eks. mva. eller GST hvis prisen ikke omfatter dette) i samsvar med vilkårene for abonnementet.

Hvis du avbryter før den gratis prøveperioden utløper, belastes ikke betalingsmåten din. Du kan avbryte den gratis prøveperioden ved å kontakte kundestøtte.

Om du er kvalifisert til å bruke en gratis prøveversjon fra Adobe avgjøres utelukkende av Adobe. Din tilgang til ethvert tilbud om gratis prøveversjon gis etter Adobes eget skjønn.

Abonnementsvilkår:

Når bestillingen din er behandlet, starter abonnementet umiddelbart, og du (eller fungerende arbeidsgruppeadministrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. For kunder i USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned frem til det avbrytes. For alle andre kunder gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år frem til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst i Admin Console.

Arbeidsgruppeadministratorer kan kjøpe flere tilleggslisenser når som helst til prisene som var tilgjengelige på kjøpstidspunktet. Alle arbeidsgruppelisenser vil opphøre samtidig eller fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen, frem til du avbryter.

Ved å legge inn en bestilling, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Abonnementsvilkår:

Når bestillingen din er behandlet, starter abonnementet umiddelbart, og du (eller fungerende arbeidsgruppeadministrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Du vil bli belastet satsen som er angitt på kjøpstidspunktet, som et éngangsbeløp pluss eventuelle avgifter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter. 

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmetode og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmetodene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst i Admin Console. 

Arbeidsgruppeadministratorer kan kjøpe tilleggslisenser når som helst til prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet, justert etter antallet gjenværende dager i årskontrakten. Alle gruppelisensene utløper samtidig og fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen helt til du avbryter.

Ved å legge inn en bestilling, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

Abonnementsvilkår:

Når bestillingen din er behandlet, starter abonnementet umiddelbart, og du (eller fungerende arbeidsgruppeadministrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang. Arbeidsgruppeadministratorer kan kjøpe tilleggslisenser når som helst til prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet, justert etter antallet gjenværende dager i årskontrakten. Alle arbeidsgruppelisenser opphører samtidig når du avbryter.

Ved å legge inn en bestilling, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

Abonnementsvilkår:

Når bestillingen din er behandlet, starter abonnementet umiddelbart, og du (eller fungerende arbeidsgruppeadministrator) kan da invitere gruppemedlemmer og delegere tilgang.

Arbeidsgruppeadministratorer kan, underlagt kredittsjekk, kjøpe tilleggslisenser når som helst til prisene som ble angitt ved kjøpstidspunktet, justert etter antallet gjenværende dager i årskontrakten. Fullstendig betaling av tilleggslisenser kreves innen 30 dager etter den tilhørende faktureringsdatoen. Alle arbeidsgruppelisenser opphører samtidig når du avbryter.

Ved å legge inn en bestilling, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

 

EDUCARD

Abonnementsvilkår:

Når du har lagt til en betalingsmåte, fornyes abonnementet ditt automatisk på den årlige fornyelsesdatoen frem til du avbryter. På den første fornyelsesdatoen din, avhengig av planen du har kjøpt, kan du være registrert i ett av to alternativer: et årsabonnement der du betaler ett éngangsbeløp i begynnelsen av fornyelsesperioden, eller et årsabonnement der du betaler årsavgiften pro rata på månedlig basis. For årsabonnement der du betaler årsavgiften pro rata på månedlig basis og du er kunde i USA, fornyes abonnementet ditt automatisk på månedlig basis etter det første året frem til du avbryter. For alle andre kunder og for årsabonnement som betales i ett éngangsbeløp i begynnelsen av fornyelsesperioden, fornyes abonnementet automatisk hvert år etter det første året frem til du avbryter. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned i hvert år, slik det gjelder, frem til du avbryter. Vi belaster automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (f.eks. mva. eller GST, hvis dette ikke er inkludert i prisen), hvert år ved fornyelse eller hver måned i årskontrakten, slik det gjelder, frem til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

Vi kan når som helst kontrollere den akademiske statusen din for å bekrefte at du er kvalifisert for utdanningspriser. Hvis vi avgjør at du ikke er kvalifisert, kan vi suspendere kontoen din eller flytte deg til de gjeldende prisene for abonnementet uten utdanningsrabatt. Din tilgang til ethvert utdanningstilbud gis etter Adobes eget skjønn.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

 

Redemption/POSA

Abonnementsvilkår:

Når du har lagt til en betalingsmåte, fornyes abonnementet ditt automatisk på fornyelsesdatoen frem til du avbryter. For kunder i USA gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned frem til det avbrytes. For alle andre kunder gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år frem til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmåtene dine og automatisk belaste dem hver fornyelsesperiode frem til du avbryter. Du belastes den gjeldende prisen for planen automatisk, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver fornyelsesperiode frem til du avbryter.

Vi kan endre prisen på planene ved hver fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av abonnementsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

 

Adobe Stock

 

Behovsbasert

Enkeltkjøp av kredittpakker kan ikke refunderes. Hvis du bor utenfor Japan, utløper ubrukte kreditter automatisk 12 måneder etter kjøpsdatoen. Hvis du bor i Japan, utløper ubrukte kreditter automatisk 6 måneder etter kjøpsdatoen. Hvis du bor i Sør-Korea, kan du be om full refusjon innen 7 dager etter det første kjøpet, forutsatt at ingen kreditter har blitt brukt. Hvis du bor i Uruguay, kan du be om full refusjon innen 5 virkedager etter det første kjøpet, forutsatt at ingen kreditter har blitt brukt. Så snart betalingen din er behandlet, kan du bruke kredittene dine til å lisensiere ressurser. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmåtene dine og automatisk belaste dem for alle kjøpene dine frem til du endrer betalingsmåte. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din. Hvis Adobe Stock-kontoen din avsluttes, mister du alle ubrukte kreditter.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Enkeltkjøp er ikke refunderbare. Så snart betalingen er behandlet, har du lisensiert ressursen. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem for alle kjøpene dine frem til du endrer betalingsmetode. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

 

Gratis prøveversjoner

Gratis prøveperiode og abonnementsvilkår: 

Dette tilbudet gjelder kun for nye Adobe Stock-kunder og kan ikke kombineres med andre tilbud. Ett tilbud per Adobe Stock-kunde. Som en del av prøveversjonen og abonnementet kan du lisensiere typen og antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Prøveversjonen starter umiddelbart etter registrering. Når prøveversjonen utløper, begynner abonnementet ditt å løpe, og Adobe vil automatisk belaste betalingsmåten din med den prisen som er oppgitt på tidspunktet for registrering av prøveversjon, inkludert eventuelle gjeldende avgifter, på gjentagende basis i samsvar med vilkårene for abonnementet. Om du er kvalifisert til å bruke en prøveversjon fra Adobe avgjøres utelukkende av Adobe. Din tilgang til ethvert tilbud om prøveversjon gis etter Adobes eget skjønn.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter. For kunder i Mexico og USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned helt til det avbrytes. For alle andre kunder som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år helt til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt. Ved fornyelse, for abonnementer med automatisk fornyelse, belastes du automatisk den gjeldende prisen for abonnementet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Hvis abonnementet ditt kun tillater at ressurser lisensieres med samme kvotemengde eller hvis du bor utenfor Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 12 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 12 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Hvis abonnementet ditt tillater at ressurser lisensieres med ulik kvotemengde og du bor i Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 6 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 6 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet ditt avsluttes, eller hvis du bytter det ut med et abonnement av lavere verdi, fraskriver du deg alle rettigheter til ubrukte kvoter.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Kunder i Latin-Amerika (unntatt Brasil) gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne krever ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Hvis Adobe for øyeblikket ikke er pålagt å kreve inn skatter og avgifter i ditt land eller område, og myndighetene senere krever at Adobe gjør dette, kommer vi til å legge de pålagte avgiftene til i den månedlige totalsummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter under prøveperioden, blir du ikke belastet. Hvis du avbryter innen 14 dager etter starten på det betalte abonnementet, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Brasil kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter under prøveperioden, blir du ikke belastet. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 20 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Argentina kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter under prøveperioden, blir du ikke belastet. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Kunder i Latin-Amerika (med unntak av Brasil og Argentina) kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter under prøveperioden, blir du ikke belastet. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Gratis prøveperiode og abonnementsvilkår:

Dette tilbudet gjelder kun nye Adobe Stock-kunder og kan ikke kombineres med andre tilbud. Ett tilbud per Adobe Stock-kunde. Som en del av prøveversjonen og abonnementet kan du lisensiere antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Prøveversjonen starter umiddelbart etter registrering. Når prøveversjonen utløper, begynner abonnementet ditt å løpe, og Adobe vil automatisk belaste betalingsmåten din med den prisen som er oppgitt på tidspunktet for registrering av prøveversjon, inkludert eventuelle gjeldende avgifter, på gjentagende basis i samsvar med vilkårene for abonnementet. Om du er kvalifisert til å bruke en prøveversjon fra Adobe avgjøres utelukkende av Adobe. Din tilgang til ethvert tilbud om prøveversjon gis etter Adobes eget skjønn.

Abonnementet ditt fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for abonnementet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter. Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Hvis abonnementet ditt kun tillater at ressurser lisensieres med samme kvotemengde eller hvis du bor utenfor Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 12 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 12 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Hvis abonnementet ditt tillater at ressurser lisensieres med ulik kvotemengde og du bor i Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 6 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 6 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet ditt avsluttes, eller hvis du bytter det ut med et abonnement av lavere verdi, fraskriver du deg alle rettigheter til ubrukte kvoter.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter abonnementet ditt før prøveperioden går ut, blir du ikke belastet. Hvis du avbryter innen 14 dager etter starten på det betalte abonnementet, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

Gratis prøveperiode og abonnementsvilkår:

Dette tilbudet gjelder kun nye Adobe Stock-kunder og kan ikke kombineres med andre tilbud. Ett tilbud per Adobe Stock-kunde. Som en del av prøveversjonen og abonnementet kan du lisensiere typen og antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypene som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Prøveversjonen starter umiddelbart etter registrering. Når prøveversjonen utløper, begynner abonnementet ditt å løpe, og Adobe vil automatisk belaste betalingsmåten din med den prisen som er oppgitt på tidspunktet for registrering av prøveversjon, inkludert eventuelle gjeldende avgifter, på gjentagende basis i samsvar med vilkårene for abonnementet. Om du er kvalifisert til å bruke en prøveversjon fra Adobe avgjøres utelukkende av Adobe. Din tilgang til ethvert tilbud om prøveversjon gis etter Adobes eget skjønn.

Abonnementet ditt fornyes automatisk hver måned uten varsel helt til det avbrytes. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned helt til du avbryter. Vi trekker gjeldende pris pluss tilleggsavgifter (for eksempel mva., dersom dette ikke er inkludert) automatisk hver måned inntil du avbryter abonnementet. Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver månedlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av månedsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Hvis abonnementet ditt kun tillater at ressurser lisensieres med samme kvotemengde eller hvis du bor utenfor Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 12 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 12 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Hvis abonnementet ditt tillater at ressurser lisensieres med ulik kvotemengde og du bor i Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 6 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 6 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet ditt avsluttes, eller hvis du bytter det ut med et abonnement av lavere verdi, fraskriver du deg alle rettigheter til ubrukte kvoter.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår:

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter abonnementet ditt før prøveperioden går ut, blir du ikke belastet. Hvis du avbryter innen 14 dager etter starten på det betalte abonnementet, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Abonnementsvilkår: 

Dette tilbudet gjelder kun nye Adobe Stock-kunder og kan ikke kombineres med andre tilbud. Ett tilbud per Adobe Stock-kunde. Som en del av abonnementet kan du lisensiere typen og antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Tjenesten begynner så snart du tegner et abonnement på planen. Om du er kvalifisert til en gratismåned, avgjøres utelukkende av Adobe.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din etter den første måneden, helt til du avbryter. For kunder i Mexico og USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned helt til det avbrytes. For alle andre kunder som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år helt til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt. Ved fornyelse, for abonnementer med automatisk fornyelse, belastes du automatisk den gjeldende prisen for abonnementet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Hvis du bor utenfor Japan, vil ubrukt kvote (A) videreføres opptil et tak på maksimalt 12 ganger den månedlige kvoten; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 12 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Hvis du bor i Japan, vil ubrukt kvote (A) videreføres opptil et tak på maksimalt 6 ganger den månedlige kvoten; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 6 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet ditt avsluttes, eller hvis du bytter det ut med et abonnement av lavere verdi, fraskriver du deg alle rettigheter til ubrukte kvoter.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Kunder i Latin-Amerika (unntatt Brasil) gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne krever ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Hvis Adobe for øyeblikket ikke er pålagt å kreve inn skatter og avgifter i ditt land eller område, og myndighetene senere krever at Adobe gjør dette, kommer vi til å legge de pålagte avgiftene til i den månedlige totalsummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter i løpet av den første måneden av abonnementet, belastes du ikke, og tjenesten fortsetter frem til slutten av den måneden. Hvis du avbryter i løpet av de første 14 dagene av den andre abonnementsmåneden, refunderer vi hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter at den andre måneden begynner, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktsperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Brasil kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter i løpet av den første måneden av abonnementet, belastes du ikke, og tjenesten fortsetter frem til slutten av den måneden. Hvis du avbryter i løpet av 14 dager i den andre abonnementsmåneden, refunderer vi hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter starten på andre måned, blir du belastet for 20 % av den gjenværende kontraktsperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Argentina kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter i løpet av den første måneden av abonnementet, blir ikke betalingsmåten din belastet, og tjenesten fortsetter til slutten av den måneden. Hvis du avbryter innen 14 dager etter starten på den andre måneden av abonnementet, får du full refusjon. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Kunder i Latin-Amerika (med unntak av Brasil og Argentina) kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter i løpet av den første måneden av abonnementet, blir ikke betalingsmåten din belastet, og tjenesten fortsetter til slutten av den måneden. Hvis du avbryter innen 14 dager etter starten på den andre måneden av abonnementet, får du full refusjon. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter starten på andre måned av abonnementet, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktsperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

 

Månedsbasert

Abonnementsvilkår: 

Som en del av abonnementet kan du lisensiere typen og antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Tjenesten starter så snart den første betalingen er behandlet. Abonnementet ditt fornyes automatisk hver måned uten varsel helt til det avbrytes. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned helt til du avbryter. Vi trekker gjeldende pris pluss tilleggsavgifter for abonnementet (for eksempel mva., dersom dette ikke er inkludert) automatisk hver måned inntil du avbryter.
Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver månedlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av månedsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Hvis abonnementet ditt kun tillater at ressurser lisensieres med samme kvotemengde eller hvis du bor utenfor Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 12 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 12 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Hvis abonnementet ditt tillater at ressurser lisensieres med ulik kvotemengde og du bor i Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 6 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 6 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet ditt avsluttes, eller hvis du bytter det ut med et abonnement av lavere verdi, fraskriver du deg alle rettigheter til ubrukte kvoter.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Abonnementsvilkår: 

Som en del av abonnementet kan du lisensiere antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Tjenesten starter så snart den første betalingen er behandlet. Abonnementet ditt fornyes automatisk hver måned uten varsel helt til det avbrytes. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for abonnementet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver månedlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av månedsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Ubrukt kvote fra en månedlig kvote utløper automatisk etter én faktureringssyklus. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuell ubrukt kvote.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

 

 

 

Årskontrakt

Abonnementsvilkår: 

Som en del av abonnementet kan du lisensiere typen og antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Tjenesten starter så snart den første betalingen er behandlet. Abonnementet ditt fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen frem til du avbryter.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter. For kunder i Mexico og USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned helt til det avbrytes. For alle andre kunder som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år helt til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt. Ved fornyelse, for abonnementer med automatisk fornyelse, belastes du automatisk den gjeldende prisen for abonnementet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Hvis abonnementet ditt kun tillater at ressurser lisensieres med samme kvotemengde eller hvis du bor utenfor Japan, vil ubrukte standardressurser (A) overføres med et tak på maksimalt 12 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 12 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Hvis abonnementet ditt tillater at ressurser lisensieres med ulik kvotemengde og du bor i Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 6 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 6 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet ditt avsluttes, eller hvis du bytter det ut med et abonnement av lavere verdi, fraskriver du deg alle rettigheter til ubrukte kvoter.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Kunder i Latin-Amerika (unntatt Brasil) gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne krever ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Hvis Adobe for øyeblikket ikke er pålagt å kreve inn skatter og avgifter i ditt land eller område, og myndighetene senere krever at Adobe gjør dette, kommer vi til å legge de pålagte avgiftene til i den månedlige totalsummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Brasil kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 20 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Argentina kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Andre kunder i Latin-Amerika (med unntak av Brasil og Argentina) kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Abonnementsvilkår: 

Som en del av abonnementet kan du lisensiere typen og antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Tjenesten starter så snart den første betalingen er behandlet.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter. For kunder i Mexico og USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned helt til det avbrytes. For alle andre kunder som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år helt til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt. Ved fornyelse, for abonnementer med automatisk fornyelse, belastes du automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Ubrukt kvote fra en månedlig kvote utløper automatisk etter én faktureringssyklus. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuell ubrukt kvote.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmetode og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmetodene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan oppdatere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

Abonnementet ditt kan omfatte funksjoner for generativ kunstig intelligens som kan kreve generative kreditter. Med generative kreditter kan du generere utdata basert på inndataene du gir til visse funksjoner for generativ kunstig intelligens. Antallet kreditter som kreves, varierer avhengig av hvilken type generativ funksjon som brukes, og hva slags eller hvor mange utdata som genereres. Antallet generative kreditter som vises i abonnementet du har kjøpt, utløper hver måned. Hver måned tilbakestilles kontoen din til det samme antallet generative kreditter gjennom hele abonnementsperioden din. Ubrukte generative kreditter overføres ikke.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Kunder i Latin-Amerika (unntatt Brasil) gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne krever ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Hvis Adobe for øyeblikket ikke er pålagt å kreve inn skatter og avgifter i ditt land eller område, og myndighetene senere krever at Adobe gjør dette, kommer vi til å legge de pålagte avgiftene til i den månedlige totalsummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontoen din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Brasil kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 20 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Kunder i Argentina kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av faktureringsperioden for gjeldende måned.

Kunder i Latin-Amerika (med unntak av Brasil og Argentina) kan avbryte abonnementet når som helst via Adobe-kontoen eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.

Abonnementsvilkår: 

Som en del av abonnementet kan du lisensiere typen og antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Vi belaster deg årsprisen som et éngangsbeløp, slik det ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter. Abonnementet ditt fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for abonnementet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Hvis abonnementet ditt kun tillater at ressurser lisensieres med samme kvotemengde eller hvis du bor utenfor Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 12 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 12 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Hvis abonnementet ditt tillater at ressurser lisensieres med ulik kvotemengde og du bor i Japan, vil den ubrukte kvoten (A) overføres med et tak på maksimalt 6 ganger den månedlige kvoten din; og (B) utløpe automatisk på rullerende basis 6 måneder etter datoen da de først ble tildelt. Når abonnementet ditt avsluttes, eller hvis du bytter det ut med et abonnement av lavere verdi, fraskriver du deg alle rettigheter til ubrukte kvoter.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

Abonnementsvilkår: 

Som en del av abonnementet kan du lisensiere antallet Stock-ressurser som angis for abonnementet du har kjøpt. For abonnementer som tillater at ressurser lisensieres i ulike kvotemengder, kan kvotemengden som er påkrevd variere avhengig av ressursene du ønsker å lisensiere. Stock-ressurser kommer med lisenstypen som er angitt på Adobe Stock-nettstedet. For enkelte ressurstyper kan du ha muligheten til å velge en bestemt lisenstype på lisensieringstidspunktet.

Hvis du legger inn en bestilling på vegne av organisasjonen din, bekrefter og garanterer du at (i) du godtar disse vilkårene på vegne av arbeidsgiveren din eller en annen enhet; (ii) du har full juridisk myndighet til å binde arbeidsgiveren din eller denne enheten til disse vilkårene; og (iii) du er ansvarlig for all bruk av lisensene som kjøpes i denne bestillingen eller fremtidige bestillinger.

Tjenesten starter så snart betalingen er behandlet. Vi belaster deg årsprisen som et éngangsbeløp, slik det ble angitt ved kjøpstidspunktet, pluss gjeldende avgifter. Abonnementet ditt fornyes automatisk på den årlige fornyelsesdatoen frem til du avbryter. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hvert år helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for abonnementet, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hvert år ved fornyelse helt til du avbryter.

Vi kan endre prisen på abonnementet ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi varsler deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for abonnementet ditt midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis du overskrider kvoten som er tildelt abonnementet ditt, kan vi belaste deg for eventuelle ytterligere lisensierte ressurser til gjeldende priser på tidspunktet for denne typen lisensiering (som kan være høyere enn satsen i abonnementet ditt) via betalingsmåten du har registrert.

Ubrukt kvote fra en månedlig kvote utløper automatisk etter én faktureringssyklus. Når abonnementet utløper, mister du alle rettigheter til eventuell ubrukt kvote.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Kunder i Brasil kjøper produktene fra Adobe, og gir i den forbindelse Adobes partner for betalingsbehandling tillatelse til å inngå valutakontrakter eller -transaksjoner, og til å overføre midler knyttet til betalinger utført via boleto bancario, kredittkort eller PayPal. Adobes partner for betalingsbehandling kan handle på dine vegne og tar ikke ansvar for å kreve inn skatter som stammer fra transaksjonen. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Andre kunder i Latin-Amerika gir Adobe og alle betalingsformidlere som behandler betalingstransaksjoner på vegne av Adobe, tillatelse til å inngå valutakontrakter og overføre midler knyttet til betalinger utført via kredittkort. Disse betalingsbehandlerne samler ikke inn skatter som kan stamme fra eller er knyttet til denne transaksjonen. Foreløpig er ikke Adobe pålagt å kreve inn skatt av chilenske myndigheter. Når myndighetene krever at Adobe skal belaste skatt, legger vi imidlertid de obligatoriske skattene inn i den månedlige betalingssummen din. Denne valutakontrakten og overføringen av betalinger til Adobe, endrer ikke prisene som Adobe belaster for produktene, og kunden trenger ikke foreta seg noe mer. Informasjon om betalingsprosessorer for hvert land er tilgjengelig her.

Avbestillingsvilkår: 

Du kan avbryte abonnementet ditt når som helst via Adobe-kontosiden din eller ved å kontakte kundestøtte. Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, får du ikke refundert betalingen, og tjenesten fortsetter til slutten av avtaleperioden.

 

Forhandlere

Kunder som kjøper indirekte via forhandlere, bør spørre forhandleren om vilkår eller sjekke VIP-programguiden ved behov.

Adobe Font Marketplace

Enkeltkjøp er ikke refunderbare. Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem for alle kjøpene dine frem til du endrer betalingsmetode. Du kan endre betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontosiden din.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite og Director

 

Abonnementsvilkår:

Abonnementet ditt begynner så snart den første betalingen er behandlet. Abonnementet ditt begynner så snart den første betalingen er behandlet. For kunder i USA som har valgt automatisk fornyelse, gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hver måned frem til det avbrytes. For alle andre kunder gjelder følgende: Etter det første året fornyes abonnementet automatisk hvert år frem til det avbrytes. Det vil bli gitt beskjed om fornyelse hvis det er lovpålagt.

Du gir oss tillatelse til å lagre betalingsmetodene dine og automatisk belaste dem hver måned av årskontrakten din helt til du avbryter. Du belastes automatisk den gjeldende prisen for planen, pluss gjeldende avgifter (for eksempel mva. eller GST hvis dette ikke er inkludert i prisen) hver måned av årskontrakten.

Vi kan endre prisen på planen ved hver årlige fornyelsesperiode, og vi vil varsle deg om eventuelle prisendringer med mulighet til å avbryte. Hvis den gjeldende mva.- eller GST-satsen (eller andre inkluderte skatter eller avgifter) endres i løpet av ettårsperioden, justeres prisen inkludert avgifter tilsvarende for planen din midt i perioden ved neste faktureringsdato.

Hvis den primære betalingsmetoden din mislykkes, gir du oss tillatelse til å belaste eventuelle andre betalingsmetoder i kontoen din. Hvis du ikke har gitt oss en alternativ betalingsmåte og du ikke klarer å betale, eller hvis alle betalingsmåtene i kontoen din mislykkes, kan vi suspendere abonnementet ditt. Under en slik suspensjon kan du miste tilgangen til enkelte abonnementsfunksjoner og funksjonaliteter. Du beholder imidlertid tilgangen til Adobe-kontoen din og innholdet innenfor grensene våre for gratis brukerlagring. Vi vil fortsette å forsøke å belaste betalingsmåtene dine for resten av perioden, og når betalingen er mottatt, gjenopprettes den fullstendige tilgangen til abonnementskontoen din. Du kan redigere betalingsinformasjonen din når som helst via Adobe-kontoen din.

For kunder i EØS-land kan banken din kreve at du godkjenner det første kjøpet ved å bruke et passord, en éngangskode sendt til mobilnummeret ditt eller biometrisk gjenkjennelse. Når du godkjenner, gir du oss samtidig tillatelse til å belaste deg for tilleggskjøp, uten at du gir oss ytterligere betalingsinformasjon eller andre instruksjoner (dvs. vi kan iverksette fremtidige betalinger på egen hånd). Slike tilleggskjøp kan forekomme når vi belaster deg automatisk i forbindelse med et løpende abonnement, eller når du legger til eller endrer lisenser eller produkter.

Avbestillingsvilkår:

Hvis du avbryter innen 14 dager etter den første bestillingen, refunderes hele beløpet. Hvis du avbryter senere enn 14 dager etter bestillingen, blir du belastet for 50 % av den gjenværende kontraktperioden som en éngangsbetaling, og tjenesten fortsetter til slutten av den månedens faktureringsperiode.