כל המוצרים


מתחדשת מדי חודש
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. המינוי ימשיך ללא הודעת חידוש עד לביטולו. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. מאחר שאין חוזה שנתי, התעריף החודשי כפוף לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף החודשי עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלך* או בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
חיוב ישיר מחודש לחודש
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בהזמנה. המינוי ימשיך ללא הודעת חידוש עד לביטולו. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. מאחר שאין חוזה שנתי, התעריף החודשי כפוף לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף החודשי עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף ניהול החשבון שלך* או בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.

מוצרים של Acrobat ו-Document Cloud


חוזה שנתי, תשלום חודשי
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.

חוזה שנתי, בתשלום מראש
השירות מתחיל מיד לאחר עיבוד התשלום שלך. תחויב לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה ותעביר תשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. דמי החידוש כפופים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף החודשי עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלו. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.


Creative Cloud ליחידים


חוזה שנתי, תשלום חודשי
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. דמי החידוש כפופים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף החודשי עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלו. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
חוזה שנתי, בתשלום מראש
השירות מתחיל מיד לאחר עיבוד התשלום שלך. תחויב לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה ותעביר תשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. דמי החידוש כפופים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף החודשי עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלו. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
חוזה שנתי, חיוב ישיר והעברה בנקאית
השירות מתחיל ברגע שההזמנה שלך מעובדת (או לאחר קבלת כספים דרך העברה בנקאית או תשלום בחנות נוחות). תשלום מלא של התעריף השנתי שצוין, כולל מסים החלים על פי חוק, נדרש תוך 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה שלך. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
חוזה רב-שנתי, בתשלום מראש (זמין בארצות נבחרות)
השירות מתחיל מיד לאחר עיבוד התשלום שלך. תחויב בהתאם לתעריף שצוין במועד הרכישה, בסכום אחד, בתוספת המסים הישימים. בהתאם להצעה שתרכוש, החוזה שלך יתחדש באופן אוטומטי בתאריך חידוש זה עד שתבטל. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. תוכל לבטל בכל עת על-ידי פנייה אל שירות הלקוחות.


Creative Cloud לצוותים


חוזה שנתי, תשלום חודשי
השירות יתחיל מיד ברגע שנסיים לטפל בהזמנה שלך ואתה (או מנהל המערכת בפועל) תוכלו להזמין חברי צוות ולהעניק גישה. תחויב בסכום שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. הסכום מבוסס על שילוב המוצרים והרישיונות שביקשת במקור, לפי התעריפים שצוינו במועד הרכישה. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם.
מנהלי מערכות יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל עת. מחיר הרישיונות הנוספים יתבסס על התעריף הזמין במועד הרכישה. תוקפם של כל הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. תוכל לבטל בכל עת על-ידי פנייה אל שירות הלקוחות.
חוזה שנתי, בתשלום מראש
השירות יתחיל מיד ברגע שנסיים לטפל בהזמנה שלך ואתה (או מנהל המערכת בפועל) תוכלו להזמין חברי צוות ולהעניק גישה. תחויב לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה ותעביר תשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. מנהלי מערכות יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל עת. רישיונות נוספים יתומחרו לפי התעריפים הזמינים במועד הרכישה שלהם ומועדם יקבע ביחס לימים שנותרו בחוזה השנתי שלך. תוקפם של כל הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. תוכל לבטל בכל עת על-ידי פנייה אל שירות הלקוחות.

חוזה שנתי, חיוב ישיר והעברה בנקאית
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בהזמנה. תשלום מלא של התעריף השנתי שצוין, כולל מסים החלים על פי חוק, נדרש תוך 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה שלך.
מנהלי מערכות יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל עת. רישיונות נוספים יתומחרו לפי התעריפים הזמינים במועד הרכישה שלהם ומועדם יקבע ביחס לימים שנותרו בחוזה השנתי שלך. תוקפם של כל הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. תוכל לבטל בכל עת על-ידי פנייה אל שירות הלקוחות.

חוזה שנתי, הזמנת רכש
השירות יתחיל מיד ברגע שנסיים לטפל בהזמנה שלך ואתה (או מנהל המערכת בפועל) תוכלו להזמין חברי צוות ולהעניק גישה. תשלום מלא של החשבונית השנתית שלך נדרש תוך 30 יום מתאריך הפקת החשבונית. אנחנו רשאים להוסיף עמלות ריבית חודשית לחשבוניות עבורן לא יתקבל תשלום במועד הנדרש, עד לגבייה של לפחות 1% מהתשלום החודשי או של המקסימום המותר בחוק הרלוונטי. גביית עמלות הריבית ילכו ויצטברו עד התשלום המלא של החשבונית שלך (כולל תשלומי הריבית החלים). אתה אחראי לפצות על עלויות הגבייה הסבירות שלנו, כולל עמלות עו"ד.
מנהלי הצוות יכולים לרכוש רישיונות נוספים בכל עת, אך ההזמנה שלך עשויה להיות כפופה לאישור אשראי. רישיונות נוספים יתומחרו לפי התעריפים הזמינים במועד הרכישה שלהם ומועדם יקבע ביחס לימים שנותרו בחוזה השנתי שלך. תשלום מלא עבור רישיונות נוספים נדרש תוך 30 יום מתאריך הפקת החשבונית. תוקפם של כל הרישיונות בצוות יפוג במשותף ויתחדש אוטומטית, בתאריך החידוש שמופיע בחוזה השנתי, עד שתבטל. אולי יידרש אישור אשראי עבור החידוש. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. תוכל לבטל בכל עת על-ידי פנייה אל שירות הלקוחות.

משווקים
לקוחות אשר ביצעו רכישה באופן עקיף דרך משווקים או שותפים של Adobe נדרשים לקרוא את התנאים של תוכנית VIP.

Adobe Captivate,‏ Presenter,‏ Presenter Video Express,‏ RoboHelp,‏ RoboHelp Server,‏ FrameMaker,‏ FrameMaker XML Author,‏ FrameMaker Publishing Server,‏ Technical Communication Suite‏ ו-Director


חוזה שנתי, תשלום חודשי
השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. דמי החידוש נתונים לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי בתעריף עם אפשרות לבטל בהתאם לתנאים אלה. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחות.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.


Adobe Stock ו-Typekit Marketplace


רכישות לפי דרישה
רכישות לפי דרישה אינן ניתנות להחזרה. פרטי התשלום שלך יישמרו על ידי Adobe ויהיה באפשרותך לערוך אותם דרך דף ניהול החשבון.


Adobe Stock

רכישות לפי דרישה של נקודות זכות של Adobe Stock
לא ניתן לקבל החזר כספי על רכישות בנקודות זכות. אם אתה גר מחוץ ליפן, נקודות זכות‬ שלא נוצלו יפוגו באופן אוטומטי 12 חודשים מתאריך הרכישה. אם אתה גר ביפן, נקודות זכות‬ שלא נוצלו יפוגו באופן אוטומטי 6 חודשים מתאריך הרכישה. כאשר חשבון Adobe Stock שלך יסתיים, תוותר על כל זכויותיך לנקודות זכות שלא נוצלו. תוכל להשתמש בנקודות הזכות שלך כדי לקבל רישיון עבור כל סוג יצירה מיד לאחר עיבוד התשלום שלך. מספר נקודות הזכות הנדרש לרישוי של יצירה מסוימת מוצג בממשק המשתמש. פרטי התשלום שלך יישמרו על ידי Adobe ותוכל לערוך אותם דרך דף ניהול החשבון*.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.

חוזה שנתי עם חודש ראשון בחינם, תשלום חודשי, עם החזר
הצעה זו היא עבור לקוחות Adobe Stock חדשים בלבד ולא ניתן לשלב אותה עם הצעות אחרות. תמונות סטנדרטיות שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעות עם רישיון סטנדרטי, ואילו נכסים אחרים שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעים עם רישיון משופר. כל לקוח של Adobe Stock רשאי לנצל הצעה אחת בלבד. השירות יתחיל מהרגע בו בחרת להפעיל את תקופת הניסיון באמצעות רישום פרטי התשלום שלך. לא תחויב בשום סכום עבור מחזור החיוב החודשי הראשון. תחויב בתעריף שצוין לעיל, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש, החל ממחזור החיוב של החודש השני ולשארית התקופה של החוזה השנתי הראשון שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל במהלך מחזור החיוב של החודש הראשון, כרטיס האשראי שלך לא יחויב והשירות ימשיך להיות זמין לשימושך עד לסופו של מחזור החיוב של אותו חודש ראשון אם תבטל תוך 14 יום לאחר תחילת מחזור החיוב של החודש השני, תקבל החזר כספי מלא. אם תבטל את השירות כעבור 14 יום או יותר לאחר תחילת מחזור החיוב של החודש השני, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. לאחר השנה הראשונה, החוזה שלך יחודש באופן אוטומטי בתאריך החידוש השנתי שלך עד שתבחר לבטל ותחויב בתעריף שצוין במועד הרכישה מדי חודש למשך כל תקופת החידוש השנתי, בכפוף למדיניות הביטול לעיל. תמיד נודיע מראש על החידוש של המינוי שלך ועל כל שינוי בדמי החידוש. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, נצברות וניתן להשתמש בהן עד ל-12 מחזורי חיוב רציפים בתנאי שחידשת את המינוי שלך ל-Adobe Stock מיד ולא אפשרת את סיום המינוי בשום שלב ובתנאי שלא חידשת אותו למינוי ברמה ששוויה נמוך יותר. הורדות שלא נעשה בהן שימוש (א) כפופות לכמות מקסימלית השווה פי 12 מההקצאה החודשית שלך; ו(ב) תוקפן יפוג באופן אוטומטי לאחר 12 תקופות תשלום מהמועד בו הוקצו לך לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
מתחדשת מדי חודש, עם החזר
תמונות סטנדרטיות שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעות עם רישיון סטנדרטי, ואילו נכסים אחרים שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעים עם רישיון משופר. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב מדי חודש לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה, עד שתבטל. מאחר שאין חוזה שנתי, התעריף כפוף לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי מראש עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלה.‬ אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. הורדות שלא נעשה בהן שימוש נצברות וניתן להשתמש בהן עד ל-12 מחזורי חיוב רציפים בתנאי שחידשת את המינוי שלך ל-Adobe Stock מיד ולא אפשרת את סיום המינוי בשום שלב ובתנאי שלא חידשת אותו למינוי ברמה ששוויה נמוך יותר. הורדות שלא נעשה בהן שימוש (א) כפופות לכמות מקסימלית השווה פי 12 מההקצאה החודשית שלך; ו(ב) תוקפן יפוג באופן מתמשך לאחר 12 תקופות תשלום מהמועד בו הוקצו לך לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
מתחדשת מדי חודש, ללא החזר
תמונות סטנדרטיות שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעות עם רישיון סטנדרטי, ואילו נכסים אחרים שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעים עם רישיון משופר. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב מדי חודש לפי התעריף השנתי שצוין בעת הרכישה, עד שתבטל. מאחר שאין חוזה שנתי, התעריף כפוף לשינוי, אך תקבל הודעה על כל שינוי מראש עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלה.‬ אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, לא יינתן החזר על התשלום והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. הורדות שלא נוצלו מהיתרה החודשית של התוכנית השנתית לא עוברות הלאה לחודש הבא, ותוקפן פג באופן אוטומטי לאחר מחזור חיוב אחד. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
מתחדשת מדי חודש, עם החזר
תמונות סטנדרטיות שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעות עם רישיון סטנדרטי, ואילו נכסים אחרים שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעים עם רישיון משופר. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב בתעריף שצוין לעיל, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע לך מראש על החידוש ועל כל שינוי בדמי החידוש, עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלו. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, נצברות וניתן להשתמש בהן עד ל-12 מחזורי חיוב רציפים בתנאי שחידשת את המינוי שלך ל-Adobe Stock מיד ולא אפשרת את סיום המינוי בשום שלב ובתנאי שלא חידשת אותו למינוי ברמה ששוויה נמוך יותר. הורדות שלא נעשה בהן שימוש (א) כפופות לכמות מקסימלית השווה פי 12 מההקצאה החודשית שלך; ו(ב) תוקפן יפוג באופן מתמשך לאחר 12 תקופות תשלום מהמועד בו הוקצו לך לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
חוזה שנתי, תשלום חודשי, ללא החזר
תמונות סטנדרטיות שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעות עם רישיון סטנדרטי, ואילו נכסים אחרים שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעים עם רישיון משופר. השירות מתחיל מיד בגמר הטיפול בתשלום הראשוני. תחויב בתעריף שצוין לעיל, בנוסף למסים החלים על פי חוק (כגון מע"מ - אם התעריף הנקוב לא כולל מע"מ), מדי חודש עד תום החוזה השנתי שלך. אם גובה המע"מ הרלוונטי (או כל מס אחר שכלול במחיר) משתנה במהלך השנה, המחיר שכולל מס ישתנה בהתאם. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל אחרי 14 יום, תחויב בסכום של 50% משווי החוזה הנותר והשירות יימשך עד לסוף תקופת החיוב של אותו חודש. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע לך מראש על החידוש ועל כל שינוי בדמי החידוש, עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלו. הורדות שזמינות בהקצאה החודשית של התוכנית השנתית שלך ,אך לא נעשה בהן שימוש, לא עוברות לשימוש בחודש העוקב ותוקפן יפוג בתום מחזור חיוב אחד. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
חוזה שנתי, שולם מראש, עם החזר
תמונות סטנדרטיות שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעות עם רישיון סטנדרטי, ואילו נכסים אחרים שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעים עם רישיון משופר. השירות מתחיל מיד לאחר עיבוד התשלום שלך. תחויב לפי התעריף השנתי שצוין לעיל בתשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע לך מראש על החידוש ועל כל שינוי בדמי החידוש, עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלו. הורדות שלא נוצלו מהיתרה החודשית של התוכנית השנתית שלך נצברות ועוברות הלאה למשך עד 12 תקופות חודשיות רצופות, רק אם חידשת את המנוי ל-Adobe Stock בלי לאפשר לתוקף שלו לפוג, ובלי להפעילו מחדש באמצעות מינוי בעל שווי נמוך יותר. הורדות שלא נוצלו (א) כפופות למכסה מרבית הגדולה פי 12 מהיתרה החודשית שלך, וכן (ב) תוקפן פג באופן אוטומטי לפי סדר הצבירה לאחר 12 תקופות חודשיות מהתאריך שבו הן הוקצו לראשונה. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.
חוזה שנתי, שולם מראש, ללא החזר
תמונות סטנדרטיות שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעות עם רישיון סטנדרטי, ואילו נכסים אחרים שאתה זכאי להוריד כחלק מהמינוי שלך מגיעים עם רישיון משופר. השירות מתחיל מיד לאחר עיבוד התשלום שלך. תחויב לפי התעריף השנתי שצוין לעיל בתשלום אחד מלא, כולל המסים הרלוונטיים. ניתן לבטל בכל עת דרך דף* ניהול החשבון שלךאו בפנייה אל שירות הלקוחותבאזורך. אם תבטל תוך 14 ימים ממועד ההזמנה הראשונית, תקבל החזר מלא. אם תבטל לאחר למעלה מ-14 יום, לא תקבל החזר עבור התשלום, והשירות ימשיך עד לתום התקופה שנקבעה בחוזה. החוזה שלך יחודש אוטומטית בתאריך החידוש השנתי עד ביטול המינוי. תמיד נודיע לך מראש על החידוש ועל כל שינוי בדמי החידוש, עם אפשרות לביטול בהתאם לתנאים אלו. הורדות שלא נוצלו מהיתרה החודשית של התוכנית השנתית לא עוברות הלאה לחודש הבא, ותוקפן פג באופן אוטומטי לאחר תקופה חודשית אחת. כאשר המינוי שלך תם, תוותר על זכויותיך להשתמש בהורדות שלא נעשה בהן שימוש מבעוד מועד.
* בארצות מסוימות נדרש לבצע את הביטולים אך ורק על ידי פנייה לשירות הלקוחות, ראה רשימה של ארצות כאן.