Všetky produkty


Mesačný plán
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, predplatné sa každý mesiac automaticky obnoví. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Keďže nejde o ročnú zmluvu, poplatok sa môže zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny mesačných poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek tak, že prejdete na stránku Správa účtu* alebo sa obrátite na oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Mesačný plán s platbou inkasom
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej objednávky. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, predplatné sa každý mesiac automaticky obnoví. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Keďže nejde o ročnú zmluvu, poplatok sa môže zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny mesačných poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek tak, že prejdete na stránku Správa účtu* alebo sa obrátite na oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 

Produkty Acrobat a Document Cloud


Ročná zmluva, platba mesačne
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Každý mesiac počas trvania ročnej zmluvy vám budeme účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia spolu s príslušnými daňami (ako napríklad DPH, keď stanovený poplatok nebude obsahovať DPH). Ak sa príslušná sadzba DPH (alebo iná príslušná daň alebo iný poplatok) počas ročnej doby trvania zmluvy zmení, zodpovedajúco sa upraví aj cena zahŕňajúca daň. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, budeme vám účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.

Ročná zmluva, predplatená služba
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej platby. Budeme vám účtovať ročný poplatok stanovený v čase zakúpenia ako jednorazovú platbu a príslušné dane. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.


Creative Cloud pre jednotlivcov


Ročná zmluva, platba mesačne
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Každý mesiac počas trvania ročnej zmluvy vám budeme účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia spolu s príslušnými daňami (ako napríklad DPH, keď stanovený poplatok nebude obsahovať DPH). Ak sa príslušná sadzba DPH (alebo iná príslušná daň alebo iný poplatok) počas ročnej doby trvania zmluvy zmení, zodpovedajúco sa upraví aj cena zahŕňajúca daň. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, budeme vám účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Ročná zmluva, predplatená služba
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej platby. Budeme vám účtovať ročný poplatok stanovený v čase zakúpenia ako jednorazovú platbu a príslušné dane. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Ročná zmluva s platbou inkasom a bankovým prevodom
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní objednávky (alebo po prijatí finančných prostriedkov z bankového prevodu alebo platby v obchodnom dome). Celá platba stanoveného ročného poplatku a príslušné dane sú splatné do 30 dní od zadania objednávky. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Viacročná zmluva s platbou vopred (k dispozícii vo vybraných krajinách)
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej platby. Bude vám naúčtovaná sadzba platná v čase nákupu, a to jednorazovo v celkovej výške vrátane príslušných daní. V závislosti od zakúpenej ponuky dôjde k automatickému predĺženiu vašej zmluvy k tomuto výročnému dňu, až kým ju nezrušíte. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Zrušenie môžete vykonať tak, že sa obrátite na oddelenie zákazníckej podpory.


Creative Cloud pre tímy


Ročná zmluva, platba mesačne
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej objednávky a vy (alebo zastupujúci správca) môžete pozývať členov tímu a delegovať prístup. Každý mesiac počas trvania ročnej zmluvy vám budeme účtovať sumu stanovenú v čase zakúpenia spolu s príslušnými daňami (ako napríklad DPH, keď stanovený poplatok nebude obsahovať DPH). Táto suma vychádza z úvodnej kombinácie produktov a licencií spoplatnenej podľa cien stanovených v čase zakúpenia. Ak sa príslušná sadzba DPH (alebo iná príslušná daň alebo iný poplatok) počas ročnej doby trvania zmluvy zmení, zodpovedajúco sa upraví aj cena zahŕňajúca daň.
Správcovia tímu môžu kedykoľvek zakúpiť ďalšie licencie. Pridané licencie sú spoplatnené podľa cien dostupných v čase zakúpenia. Platnosť týchto tímových licencií uplynie spoločne s ostatnými licenciami a obnovia sa automaticky k dátumu ročného obnovenia, až kým nedôjde k zrušeniu z vašej strany. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, budeme vám účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory.
 
Ročná zmluva s platbou vopred
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej objednávky a vy (alebo zastupujúci správca) môžete pozývať členov tímu a delegovať prístup. Budeme vám účtovať ročný poplatok stanovený v čase zakúpenia, a to jednorazovo v celkovej výške vrátane príslušných daní. Správcovia tímu môžu kedykoľvek zakúpiť ďalšie licencie. Pridané licencie sú spoplatnené podľa cien dostupných v čase zakúpenia a úmerne prepočítané podľa zostávajúceho počtu dní ročnej zmluvy. Platnosť týchto tímových licencií uplynie spoločne s ostatnými licenciami a obnovia sa automaticky k dátumu ročného obnovenia, až kým nedôjde k zrušeniu z vašej strany. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Zrušenie môžete vykonať tak, že sa obrátite na oddelenie zákazníckej podpory.

Ročná zmluva s platbou inkasom a bankovým prevodom
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej objednávky. Celá platba stanoveného ročného poplatku a príslušné dane sú splatné do 30 dní od zadania objednávky.
Správcovia tímu môžu kedykoľvek zakúpiť ďalšie licencie. Pridané licencie sú spoplatnené podľa cien dostupných v čase zakúpenia a úmerne prepočítané podľa zostávajúceho počtu dní ročnej zmluvy. Platnosť týchto tímových licencií uplynie spoločne s ostatnými licenciami a obnovia sa automaticky k dátumu ročného obnovenia, až kým nedôjde k zrušeniu z vašej strany. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory.

Ročná zmluva s nákupnou objednávkou
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej objednávky a vy (alebo zastupujúci správca) môžete pozývať členov tímu a delegovať prístup. Splatenie celej platby vašej ročnej faktúry sa vyžaduje do 30 dní od dátumu fakturácie. Faktúry po termíne splatnosti môžu byť spoplatnené mesačnými poplatkami úročenými v celkovej výške neprekračujúcej 1 % mesačne alebo nepresahujúcej maximálnu výšku povolenú príslušným zákonom. Úroky sa budú akumulovať až do úplného splatenia faktúry (vrátane príslušného úroku). Zodpovedáte za náhradu všetkých našich nákladov na primeraný výber vrátane nákladov na právneho zástupcu.
Správcovia tímu môžu kedykoľvek zakúpiť ďalšie licencie, ale vaša objednávka môže byť predmetom schvaľovania úveru. Pridané licencie sú spoplatnené podľa cien dostupných v čase zakúpenia a úmerne prepočítané podľa zostávajúceho počtu dní ročnej zmluvy. Splatenie celej platby za ďalšie licencie sa vyžaduje do 30 dní od súvisiaceho dátumu fakturácie. Platnosť týchto tímových licencií uplynie spoločne s ostatnými licenciami a obnovia sa automaticky k dátumu ročného obnovenia, až kým nedôjde k zrušeniu z vašej strany. Obnovenie môže byť predmetom schvaľovania úveru. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Zrušenie môžete vykonať tak, že sa obrátite na oddelenie zákazníckej podpory.

Predajcovia
Na zákazníkov, ktorí si službu zakúpili nepriamo prostredníctvom predajcov alebo partnerov spoločnosti Adobe, sa vzťahujú podmienky programu VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite a Director


Ročná zmluva, platba mesačne
Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Každý mesiac počas trvania ročnej zmluvy vám budeme účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia spolu s príslušnými daňami (ako napríklad DPH, keď stanovený poplatok nebude obsahovať DPH). Ak sa príslušná sadzba DPH (alebo iná príslušná daň alebo iný poplatok) počas ročnej doby trvania zmluvy zmení, zodpovedajúco sa upraví aj cena zahŕňajúca daň. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. Obnovovacie poplatky sa môžu zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny poplatkov vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, budeme vám účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.


Adobe Stock a Typekit Marketplace


Nákupy na požiadanie
Nákupy na požiadanie sú nenávratné. Spoločnosť Adobe uloží vaše platobné informácie a môžete ich upraviť na stránke Spravovať konto.


Adobe Stock

 
Nakupovanie kreditov Adobe Stock na požiadanie
Platby za nákupy kreditov nie je možné vrátiť. Ak máte bydlisko mimo Japonska, platnosť nevyužitých kreditov automaticky vyprší 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Ak máte bydlisko v Japonsku, platnosť nevyužitých kreditov automaticky vyprší 6 mesiacov od dátumu zakúpenia. Po zrušení účtu Adobe Stock prídete o všetky nevyužité kredity. Kredity môžete hneď po spracovaní platby využiť na licencovanie akéhokoľvek typu Diela. Počet kreditov potrebných na licencovanie konkrétneho Diela sa zobrazuje v používateľskom rozhraní. Spoločnosť Adobe vaše informácie o platbe uloží, pričom ich môžete upravovať na stránke Správa účtu*.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.

Ročná zmluva s prvým mesiacom zdarma, platba mesačne, s prenášaním nevyužitých položiek na stiahnutie
Táto ponuka je určená len pre nových zákazníkov služby Adobe Stock a nemožno ju kombinovať s inými ponukami. Na štandardné obrázky, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Štandardná licencia, zatiaľ čo na ostatné dátové zdroje, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Rozšírená licencia. Na každého zákazníka služby Adobe Stock sa vzťahuje jedna ponuka. Služba sa začína poskytovať hneď ako aktivujete toto skúšobné obdobie odoslaním svojich platobných údajov. Za fakturačný cyklus prvého mesiaca sa vám nebudú účtovať poplatky. Každý mesiac počas trvania prvej ročnej zmluvy počínajúc fakturačným cyklom druhého mesiaca vám budeme účtovať vyššie uvedený poplatok spolu s príslušnými daňami (ako napríklad DPH, keď stanovený poplatok nebude obsahovať DPH). Ak sa príslušná sadzba DPH (alebo iná príslušná daň alebo iný poplatok) počas ročnej doby trvania zmluvy zmení, zodpovedajúco sa upraví aj cena zahŕňajúca daň. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany počas fakturačného cyklu prvého mesiaca, z vašej kreditnej karty sa nestiahne žiadny poplatok a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného cyklu daného prvého mesiaca. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od začiatku fakturačného cyklu druhého mesiaca, vráti sa vám plná suma. Ak zrušíte službu po 14. dni od začiatku fakturačného cyklu druhého mesiaca, budeme vám účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Ak po prvom roku nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia a každý mesiac počas trvania každého obdobia ročného obnovenia v súlade s vyššie uvedenými zásadami zrušenia vám budeme účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia. Na obnovenie a na akékoľvek zmeny v poplatkoch pri obnovení vás vždy vopred upozorníme. Nevyužité položky na stiahnutie z mesačného limitu v rámci ročného plánu sa akumulujú a prenášajú až počas 12 fakturačných cyklov za sebou za predpokladu, že ste obnovili predplatné služby Adobe Stock bez toho, aby ste nechali uplynúť jeho platnosť a umiestnili ho do nového balíka s predplatným nižšej hodnoty. Nevyužité položky na stiahnutie (A) môžu dosiahnuť maximálne dvanásťnásobok vášho mesačného limitu a (B) ich platnosť automaticky uplynie po 12 mesačných fakturačných obdobiach od dátumu ich pôvodného pridelenia. Po skončení predplatného strácate všetky nároky na akékoľvek nevyužité položky na stiahnutie.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Mesačný plán, s prenášaním nevyužitých položiek na stiahnutie
Na štandardné obrázky, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Štandardná licencia, zatiaľ čo na ostatné dátové zdroje, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Rozšírená licencia. Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, budeme vám každý mesiac účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia. Keďže nejde o ročnú zmluvu, poplatok sa môže zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti. Nevyužité položky na stiahnutie sa akumulujú a prenášajú až počas 12 fakturačných cyklov za sebou za predpokladu, že ste obnovili predplatné služby Adobe Stock bez toho, aby ste nechali uplynúť jeho platnosť a umiestnili ho do nového balíka s predplatným nižšej hodnoty. Nevyužité položky na stiahnutie (A) môžu dosiahnuť maximálne dvanásťnásobok vášho mesačného limitu a (B) ich platnosť automaticky priebežne uplynie po 12 mesačných fakturačných obdobiach od dátumu ich pôvodného pridelenia. Po skončení predplatného strácate všetky nároky na akékoľvek nevyužité položky na stiahnutie.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Mesačný plán, bez prenášania nevyužitých položiek na stiahnutie
Na štandardné obrázky, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Štandardná licencia, zatiaľ čo na ostatné dátové zdroje, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Rozšírená licencia. Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, budeme vám každý mesiac účtovať poplatok stanovený v čase zakúpenia. Keďže nejde o ročnú zmluvu, poplatok sa môže zmeniť. Vždy vás však na akékoľvek zmeny vopred upozorníme a budete mať možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti. Nepoužité sťahovania z mesačného limitu sa do ďalšieho mesiaca nepresúvajú a ich platnosť automaticky vyprší po skončení jedného fakturačného cyklu. Po skončení predplatného strácate všetky nároky na akékoľvek nevyužité položky na stiahnutie.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Ročná zmluva, platba mesačne, s prenášaním nevyužitých položiek na stiahnutie
Na štandardné obrázky, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Štandardná licencia, zatiaľ čo na ostatné dátové zdroje, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Rozšírená licencia. Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Každý mesiac počas trvania ročnej zmluvy vám budeme účtovať vyššie uvedený poplatok spolu s príslušnými daňami (ako napríklad DPH, keď stanovený poplatok nebude obsahovať DPH). Ak sa príslušná sadzba DPH (alebo iná príslušná daň alebo iný poplatok) počas ročnej doby trvania zmluvy zmení, zodpovedajúco sa upraví aj cena zahŕňajúca daň. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, budeme vám účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. O obnovení zmluvy a akýchkoľvek prípadných zmenách poplatkov pri obnovení vás budeme v predstihu informovať, aby ste mali možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Nevyužité položky na stiahnutie z mesačného limitu v rámci ročného plánu sa akumulujú a prenášajú až počas 12 fakturačných cyklov za sebou za predpokladu, že ste obnovili predplatné služby Adobe Stock bez toho, aby ste nechali uplynúť jeho platnosť a umiestnili ho do nového balíka s predplatným nižšej hodnoty. Nevyužité položky na stiahnutie (A) môžu dosiahnuť maximálne dvanásťnásobok vášho mesačného limitu a (B) ich platnosť automaticky priebežne uplynie po 12 mesačných fakturačných obdobiach od dátumu ich pôvodného pridelenia. Po skončení predplatného strácate všetky nároky na akékoľvek nevyužité položky na stiahnutie.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Ročná zmluva, platba mesačne, bez prenášania nevyužitých položiek na stiahnutie
Na štandardné obrázky, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Štandardná licencia, zatiaľ čo na ostatné dátové zdroje, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Rozšírená licencia. Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej úvodnej platby. Každý mesiac počas trvania ročnej zmluvy vám budeme účtovať vyššie uvedený poplatok spolu s príslušnými daňami (ako napríklad DPH, keď stanovený poplatok nebude obsahovať DPH). Ak sa príslušná sadzba DPH (alebo iná príslušná daň alebo iný poplatok) počas ročnej doby trvania zmluvy zmení, zodpovedajúco sa upraví aj cena zahŕňajúca daň. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, budeme vám účtovať 50 % zo zostávajúceho zmluvného záväzku a služba sa bude poskytovať až do konca fakturačného obdobia v danom mesiaci. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. O obnovení zmluvy a akýchkoľvek prípadných zmenách poplatkov pri obnovení vás budeme v predstihu informovať, aby ste mali možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Nevyužité položky na stiahnutie z mesačného limitu v rámci ročného plánu sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca a ich platnosť automaticky uplynie po jednom fakturačnom cykle. Po skončení predplatného strácate všetky nároky na akékoľvek nevyužité položky na stiahnutie.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Ročná zmluva, predplatená služba, s prenášaním nevyužitých položiek na stiahnutie
Na štandardné obrázky, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Štandardná licencia, zatiaľ čo na ostatné dátové zdroje, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Rozšírená licencia. Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej platby. Budeme vám účtovať vyššie uvedený ročný poplatok ako jednorazovú platbu a príslušné dane. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. O obnovení zmluvy a akýchkoľvek prípadných zmenách poplatkov pri obnovení vás budeme v predstihu informovať, aby ste mali možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Nevyužité sťahovania z mesačného limitu ročného plánu sa sčítajú a prenesú až do 12 po sebe idúcich mesačných období. Platí to však len v prípade, že ste si predplatné Adobe Stock obnovili bez prerušenia v poskytovaní služby a bez prechodu na predplatné nižšej hodnoty. Na nepoužité sťahovania: a) sa vzťahuje obmedzenie na maximálne dvanásť mesiacov a b) ich platnosť automaticky uplynie vždy po 12 mesačných obdobiach od dátumu, keď boli prvýkrát pridelené. Po skončení predplatného strácate všetky nároky na akékoľvek nevyužité položky na stiahnutie.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.
 
Ročná zmluva, predplatená služba, bez prenášania nevyužitých položiek na stiahnutie
Na štandardné obrázky, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Štandardná licencia, zatiaľ čo na ostatné dátové zdroje, ktoré si môžete stiahnuť v rámci predplatného, sa vzťahuje Rozšírená licencia. Služba sa začína poskytovať hneď po spracovaní vašej platby. Budeme vám účtovať vyššie uvedený ročný poplatok ako jednorazovú platbu a príslušné dane. Zrušenie môžete vykonať kedykoľvek návštevou svojej stránky Spravovať konto* alebo kontaktovaním oddelenia zákazníckej podpory vo svojej oblasti. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany do 14 dní od úvodnej objednávky, vráti sa vám plná suma. Ak dôjde k zrušeniu z vašej strany po 14 dňoch, platba bude nenávratná a služba sa bude poskytovať až do konca zmluvného obdobia. Ak nedôjde k zrušeniu z vašej strany, zmluva sa obnoví automaticky k dátumu ročného obnovenia. O obnovení zmluvy a akýchkoľvek prípadných zmenách poplatkov pri obnovení vás budeme v predstihu informovať, aby ste mali možnosť plán zrušiť v súlade s týmito podmienkami. Nepoužité sťahovania z mesačného limitu vášho plánu sa do ďalšieho mesiaca nepresúvajú a ich platnosť automaticky vyprší po skončení jedného mesačného obdobia. Po skončení predplatného strácate všetky nároky na akékoľvek nevyužité položky na stiahnutie.
* V určitých krajinách je zrušenie nutné vykonať výlučne prostredníctvom oddelenia zákazníckej podpory, zoznam týchto krajín nájdete tu.