Условия за абонамент и прекратяване на Adobe

 

Всички продукти


Месец за месец
Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Абонаментът Ви ще продължи без известие за подновяване, докато не го анулирате. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Тъй като няма сключен годишен договор, Вашата месечна цена подлежи на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата месечна цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Месец за месец, директен дебит
Услугите стават достъпни веднага след като Вашата поръчка бъде обработена. Абонаментът Ви ще продължи без известие за подновяване, докато не го анулирате. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Тъй като няма сключен годишен договор, Вашата месечна цена подлежи на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата месечна цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион.
* Определени страни изискват анулиране само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.

Продукти Acrobat и Document Cloud


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата данъчна ставка по ДДС (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира и цената с включен данък. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.

Годишен договор, предплатен
Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена към момента на Вашата покупка като една еднократна сума, плюс приложимите данъци. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.


Creative Cloud за единични потребители


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата данъчна ставка по ДДС (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира и цената с включен данък. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, предплатен
Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена към момента на Вашата покупка като една еднократна сума, плюс приложимите данъци. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, директен дебит и банков превод
Услугите стават достъпни веднага след обработката на Вашата поръчка (или след получаване на средства от банков превод или плащане в пункт, който се намира в магазин). Пълното изплащане на посочената годишна цена, заедно с приложимите данъци, е дължимо в рамките на 30 дни, след като направите поръчката си. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Многогодишен договор, предплатен (наличен в определени държави)
Услугите стават достъпниведнага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с еднократната сума, заявена по време на покупката, плюс приложимите данъци. В зависимост от предложението, което закупувате, Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за подновяване, докато не го анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да се откажете по всяко време, като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка.


Creative Cloud за екипи


Годишен договор, плащан ежемесечно
След като Вашата поръчка бъде обработена, услугите стават достъпни незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката сума, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Тази сума е базирана на Вашата първоначална комбинация от продукти и лицензи на цена по ставките, посочени към момента на покупката. Ако приложимата данъчна ставка по ДДС (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира и цената с включен данък.
Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цена по ставките към момента на покупката. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да се откажете по всяко време, като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка.
Годишен договор, предплатен
След като Вашата поръчка бъде обработена, услугите стават достъпни незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена към момента на Вашата покупка като една еднократна сума, плюс приложимите данъци. Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на покупката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да се откажете по всяко време, като се свържете сОтдела по клиентска поддръжка.

Годишен договор, директен дебит и банков превод
Услугите стават достъпни веднага след като Вашата поръчка бъде обработена. Пълното изплащане на посочената годишна цена, заедно с приложимите данъци, е дължимо в рамките на 30 дни, след като направите поръчката си.
Администраторите на екипа могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на покупката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да се откажете по всяко време, като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка.

Годишен договор, поръчка за покупка
След като Вашата поръчка бъде обработена, услугите стават достъпни незабавно и Вие (или действащият Администратор) можете да поканите членовете на екипа и да делегирате достъп. Пълното изплащане на Вашата годишна фактура трябва да бъде направено в рамките на 30 дни от датата на фактурата. Просрочените фактури могат да наложат месечни лихви, чийто общ размер е по-малък от 1% на месец или максимално разрешената от приложимия закон цена. Лихвите ще продължат да се натрупват до пълно плащане на Вашата фактура (включително приложимите лихви). Вие отговаряте за възстановяването на нашите разумни разходи за събиране, включително адвокатски хонорари.
Администраторите на екипи могат да закупуват допълнителни лицензи по всяко време, но Вашата поръчка може да подлежи на кредитно одобрение. Добавените лицензи са на цени по ставките към момента на покупката и са разпределени пропорционално на базата на дните, оставащи по Вашия годишен договор. Пълното изплащане на допълнителните лицензи трябва да бъде направено в рамките на 30 дни от датата на свързаната фактура. Всички лицензи на екипа ще бъдат прекратявани заедно и ще се подновяват автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не ги анулирате. Подновяването може да подлежи на кредитно одобрение. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Можете да се откажете по всяко време, като се свържете сОтдела по клиентска поддръжка.

Търговци
Клиенти, които поръчват индиректно чрез търговци или партньор на Adobe, трябва да разгледат условията на програмата VIP.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite и Director


Годишен договор, плащан ежемесечно
Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата данъчна ставка по ДДС (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира и цената с включен данък. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Цените за подновяване подлежат на промяна, но ще бъдете уведомени за всяка промяна във Вашата цена с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.


Adobe Stock и Typekit пазар


Покупки при поискване
Покупките при поискване не се възстановяват. Adobe ще съхранява Вашата информация за плащане и можете да я редактирате в страницата Управление на акаунта.


Adobe Stock

Покупки при поискване на кредити на Adobe Stock
Сумите за покупки на кредити не подлежат на възстановяване. Ако живеете извън Япония, неизползваните кредити автоматично изтичат 12 месеца след датата на покупката. Ако сте жител на Япония, неизползваните кредити автоматично изтичат 6 месеца след датата на покупката. При прекратяване на Вашия акаунт в Adobe Stock ще загубите всички неизползвани кредити. Можете да използвате Вашите кредити, за да лицензирате всякакъв вид Работа веднага след като плащането е обработено. Броят кредити, необходими за лицензиране на определена Работа, се показва в потребителския интерфейс. Adobe ще съхранява Вашата информация за плащане и можете да я редактирате във Вашата страница Управление на акаунта*.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.

Безплатен годишен договор през първия месец, плащан ежемесечно, с подновяване
Тази оферта е само за нови клиенти на Adobe Stock и не може да бъде комбинирана с други оферти. Стандартните изображения, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са със Стандартен лиценз, докато другите активи, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са с Допълнен лиценз. Една оферта на клиент на Adobe Stock. Услугите стават достъпни от момента, в който активирате този пробен период чрез изпращане на Вашите данни за плащане. Няма да бъдете таксувани за платежния цикъл на първия месец. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец, започвайки от платежния цикъл на втория месец, за продължителността на Вашия първи годишен договор. Ако приложимата данъчна ставка по ДДС (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира и цената с включен данък. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате по време на платежния цикъл на първия месец, Вашата кредитна карта няма да бъде таксувана и Вашите услуги ще продължат до края на платежния цикъл на този първи месец. Ако анулирате в рамките на 14 дни след началото на платежния цикъл на втория месец, цялата сума ще Ви бъде възстановена. Ако анулирате услугите след 14-тия ден след началото на платежния цикъл на втория месец, ще бъдете таксувани 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период на този месец. След първата година Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате, и ще бъдете таксувани на посочената към момента на покупката цена всеки месец за продължителността на всеки срок за годишно подновяване, обект на условията за анулиране по-горе. Винаги ще Ви уведомяваме предварително за Вашето подновяване и за всяка промяна в цените при подновяване. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат автоматично след 12 ежемесечни отчетни периода от датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Месец за месец, с подновяване
Стандартните изображения, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са със Стандартен лиценз, докато другите активи, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са с Допълнен лиценз. Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена ежемесечно, докато не извършите анулиране. Тъй като няма годишен договор, Вашата цена подлежи на промяна, за което винаги ще Ви уведомяваме предварително, с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион. Неизползваните изтегляния се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат автоматично и поетапно след 12 ежемесечни отчетни периода от датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Месец за месец, без подновяване
Стандартните изображения, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са със Стандартен лиценз, докато другите активи, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са с Допълнен лиценз. Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената към момента на покупката цена ежемесечно, докато не извършите анулиране. Тъй като няма годишен договор, Вашата цена подлежи на промяна, за което винаги ще Ви уведомяваме предварително, с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион. Неизползваните файлове за изтегляне от даден месечен лимит не се прехвърлят към следващия месец и автоматично изтичат след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор през първия месец, плащан ежемесечно, с подновяване
Стандартните изображения, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са със Стандартен лиценз, докато другите активи, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са с Допълнен лиценз. Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата данъчна ставка по ДДС (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира и цената с включен данък. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план се натрупват и се пренасят за до 12 последователни платежни цикъла само ако сте подновили Вашия абонамент за Adobe Stock, без да позволите да изтече и без повторното му окомплектоване с абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните изтегляния (A) са предмет на горна граница от максимум дванадесет пъти от месечно позволените Ви; и (B) изтичат автоматично и поетапно след 12 ежемесечни отчетни периода от датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, плащан ежемесечно, без подновяване
Стандартните изображения, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са със Стандартен лиценз, докато другите активи, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са с Допълнен лиценз. Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето първоначално плащане. Ще бъдете таксувани с посочената по-горе цена, плюс приложимите данъци (като данък добавена стойност, когато посочената цена не включва ДДС), всеки месец за продължителността на Вашия годишен договор. Ако приложимата данъчна ставка по ДДС (или друг включен данък или мито) се промени по време на Вашия едногодишен срок, в съответствие ще се коригира и цената с включен данък. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, ще бъдете таксувани с 50% от оставащото Ви задължение по договора и Вашите услуги ще продължат до края на отчетния период за този месец. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните изтегляния от месечно позволените от Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и изтичат автоматично след един платежен цикъл. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, предплатен, с подновяване
Стандартните изображения, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са със Стандартен лиценз, докато другите активи, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са с Допълнен лиценз. Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена по-горе като една еднократна сума, плюс приложимите данъци. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните файлове за изтегляне от месечния лимит на годишния Ви план се натрупват и се прехвърлят в период до 12 поредни месеца само ако сте подновили абонамента си за Adobe Stock, без да му позволите да изтече и без да го променяте към абонамент с по-ниска стойност. Неизползваните файлове за изтегляне (А) подлежат на ограничение от максимум дванадесет пъти Вашия месечен лимит; и (Б) изтичат автоматично и поетапно след 12 ежемесечни отчетни периода от датата на първоначалното им отпускане. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.
Годишен договор, предплатен, без подновяване
Стандартните изображения, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са със Стандартен лиценз, докато другите активи, които имате право да изтегляте като част от абонамента си, са с Допълнен лиценз. Услугите стават достъпни веднага след обработване на Вашето плащане. Ще бъдете таксувани с годишната цена, посочена по-горе като една еднократна сума, плюс приложимите данъци. Можете да анулирате по всяко време, като посетите Вашата страница Управление на акаунт* или като се свържете с Отдела по клиентска поддръжка във Вашия регион. Ако анулирате в рамките на 14 дни от Вашата първоначална поръчка, цялата сума ще бъде възстановена. Ако анулирате след 14 дни, Вашето плащане не подлежи на възстановяване и Вашите услуги ще продължат до края на Вашия договорен срок. Вашият договор ще се подновява автоматично на датата за Вашето годишно подновяване, докато не го анулирате. Винаги ще Ви уведомяваме за Вашето подновяване и за всяка промяна на цените за подновяване предварително с опцията за анулиране в съответствие с тези условия. Неизползваните файлове за изтегляне от месечния лимит на Вашия годишен план не се прехвърлят към следващия месец и автоматично изтичат след един месечен период. Когато Вашият абонамент приключи, ще загубите всички права по неизползвани изтегляния.
* Определени страни изискват анулиране да се извършва само чрез свързване с Отдела по клиентска поддръжка, вижте списъка на страните тук.