Visi produkti


Mēneša abonements
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Abonements nav jāatjauno – tas paliek spēkā līdz brīdim, kad to atcelsiet. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Gada līgums netiek noslēgts, tādēļ ikmēneša maksājuma likme var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par ikmēneša maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Atcelšanu var veikt jebkurā brīdī, apmeklējot lapu Konta pārvaldība* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Ikmēneša, tiešā debeta
Pakalpojuma darbība tiek sākta brīdī, kad ir apstrādāts jūsu maksājums. Abonements nav jāatjauno – tas paliek spēkā līdz brīdim, kad to atcelsiet. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Gada līgums netiek noslēgts, tādēļ ikmēneša maksājuma likme var tikt mainīta, tomēr jums tiks iepriekš paziņots par ikmēneša maksājuma likmes izmaiņām un piedāvāta iespēja atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Atcelšanu var veikt jebkurā brīdī, apmeklējot lapu Konta pārvaldība* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.

Acrobat produkti un Document Cloud


Gada līgums ar mēneša maksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.

Gada līgums ar priekšapmaksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — pirkuma brīdī noteiktā maksa — un piemērojamie nodokļi. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.


Creative Cloud individuālais abonements


Gada līgums ar mēneša maksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Gada līgums ar priekšapmaksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — pirkuma brīdī noteiktā maksa — un piemērojamie nodokļi. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Gada līgums ar tiešā debeta maksājumu un bankas pārskaitījumu
Pakalpojuma darbība tiek sākta brīdī, kad ir apstrādāts jūsu maksājums (vai pēc tam, kad līdzekļi tiek saņemti no bankas pārskaitījuma vai maksājuma veikalā). Gada maksa pilnā apmērā un piemērojamie nodokļi ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Vairāku gadu līgums ar priekšapmaksu (pieejams atsevišķās valstīs)
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Jums būs jāmaksā pirkuma brīdī noteiktā likme vienreizēja maksājuma veidā, kā arī piemērojamie nodokļi. Atkarībā no iegādātā piedāvājuma Jūsu līgums automātiski atjaunosies tajā atjaunošanas datumā, līdz to nolemsiet atcelt. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.


Creative Cloud darba grupām


Gada līgums ar mēneša maksu
Kad tiek apstiprināts jūsu pasūtījums, tiek sākta pakalpojuma nodrošināšana, un jūs (vai ieceltais administrators) varat aicināt citas personas pievienoties grupai un piešķirt tām piekļuvi. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Maksa ir atkarīga no jūsu sākotnējo produktu un licenču cenām, kas noteiktas to iegādes brīdī. Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta.
Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.
Gada līgums ar priekšapmaksu
Tiklīdz jūsu pasūtījums būs apstiprināts, pakalpojums nekavējoties būs pieejams un jūs (vai ieceltais administrators) varēsiet uzaicināt grupas dalībniekus un piešķirt piekļuvi. Jums būs jāmaksā pirkuma brīdī noteiktā gada likme vienreizēja maksājuma veidā, kā arī piemērojamie nodokļi. Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī, un tā tiek samazināta, ņemot vērā saskaņā ar līgumu atlikušo dienu skaitu. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Atcelšanu var veikt jebkurā brīdī, sazinoties arklientu atbalsta dienestu.

Gada līgums ar tiešā debeta maksājumu un bankas pārskaitījumu
Pakalpojuma darbība tiek sākta brīdī, kad ir apstrādāts jūsu maksājums. Gada maksa pilnā apmērā un piemērojamie nodokļi ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.
Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī, un tā tiek samazināta, ņemot vērā saskaņā ar līgumu atlikušo dienu skaitu. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.

Gada līgums ar pirkuma pasūtījumu
Tiklīdz jūsu pasūtījums būs apstiprināts, pakalpojums nekavējoties būs pieejams un jūs (vai ieceltais administrators) varēsiet uzaicināt grupas dalībniekus un piešķirt piekļuvi. Pilna ikgadējā rēķinā norādītā summa ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc rēķinā norādītā datuma. Par laikā nesamaksātiem rēķiniem ik mēnesi var tikt aprēķināta soda nauda — 1% apmērā no nesamaksātās summas katru mēnesi vai maksimālā tiesību aktos atļautā likme. Soda nauda tiks aprēķināta līdz dienai, kad pilnībā apmaksāsiet rēķinu (tostarp visas aprēķinātās soda naudas). Jums ir jāatlīdzina mums arī ar parāda piedziņu saistītie izdevumi, tostarp maksa par advokāta pakalpojumiem.
Grupu administratori jebkurā laikā var iegādāties papildu licences, tomēr jūsu pasūtījumam var tikt piemērota kredīta apstiprinājuma procedūra. Par papildu licencēm tiek iekasēta maksa, kas ir spēkā to iegādes brīdī, un tā tiek samazināta, ņemot vērā saskaņā ar līgumu atlikušo dienu skaitu. Pilna papildu licenču maksa ir jāsamaksā 30 dienu laikā pēc attiecīgā rēķina datuma. Visas grupu licences tiks vienlaikus pārtrauktas un automātiski atjauninātas to atjaunošanas gadadienā, kamēr tās neatcelsiet. Atjaunošanas brīdī var tikt ierosināta kredīta apstiprinājuma procedūra. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt līgumu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.

Tālākpārdevēji
Klientiem, kuri iegādājas abonementu netieši, t. i., no tālākpārdevējiem vai Adobe partnera, ir jāizskata VIP programmas noteikumi.

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite un Director


Gada līgums ar mēneša maksu
Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Atjaunošanas likmes var tikt mainītas, bet jums tiks paziņots par visām jūsu likmes izmaiņām ar iespēju atcelt saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.


Adobe Stock un Typekit Marketplace


Pirkumi pēc pieprasījuma
Par pirkumiem pēc pieprasījuma nauda netiek atmaksāta. Adobe saglabās jūsu maksājuma informāciju, un jūs to varat rediģēt lapāPārvaldīt kontu.


Adobe Stock

Adobe Stock kredītu pirkšana pēc pasūtījuma
Ar kredītiem veiktie pirkumi netiek atmaksāti. Ja dzīvojat ārpus Japānas, neizmantoto kredītu derīgums automātiski beidzas 12 mēnešus no iegādes datuma. Ja dzīvojat Japānā, neizmantoto kredītu derīgums automātiski beidzas 6 mēnešus no iegādes datuma. Slēdzot Adobe Stock kontu, jūs zaudēsiet piekļuvi visiem neizmantotajiem kredītiem. Tiklīdz jūsu maksājums ir apstrādāts, varat izmantot kredītus jebkāda veida Darba licencēšanai. Noteikta Darba licencēšanai nepieciešamo kredītu skaits tiek parādīts lietotāja saskarnē. Adobe saglabā informāciju par jūsu veiktajiem maksājumiem, kuru varat rediģēt lapā lapāKonta pārvaldība*.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.

Gada līgums ar mēneša maksu un lejupielāžu pārnešanu – pirmais mēnesis bez maksas
Šis piedāvājums ir pieejams tikai jaunajiem Adobe Stock klientiem, un to nevar iegādāties kopā ar citiem piedāvājumiem. Uz standarta attēliem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas standarta licence, savukārt uz citiem līdzekļiem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas paplašinātā licence. Katram Adobe Stock klientam pieejams tikai viens piedāvājums. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta no brīža, kad jūs aktivizējat šo izmēģinājuma periodu, iesniedzot savu maksājuma informāciju. No jums netiks iekasēta maksa par pirmā mēneša norēķinu ciklu. Pirmo gada līguma gadu, sākot ar norēķinu cikla otro mēnesi, katru mēnesi no jums tiks iekasēta iepriekš minētā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pasūtījumu atcelsiet pirmā mēneša norēķinu cikla laikā, maksa no kredītkartes netiks iekasēta un pakalpojums būs aktīvs līdz pirmā mēneša norēķinu cikla beigām. Ja pasūtījumu atcelsiet 14 dienu laikā pēc otrā mēneša norēķinu cikla sākuma, jums tiks atmaksāta visa iegādes maksa. Ja pasūtījumu atcelsiet pēc otrā norēķinu cikla 14. dienas, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Pēc pirmā gada beigām katrā atjaunošanas gadadienā jūsu līgums tiks atjaunots automātiski, kamēr to neatcelsiet, un atbilstoši iepriekš minētajai atcelšanas politikai ikgadējā atjaunošanas termiņa laikā no jums katru mēnesi tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa. Mēs vienmēr laicīgi paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes tiks uzkrātas un pārnestas līdz pat 12 secīgus norēķinu ciklus tikai tādā gadījumā, ja pirms Adobe Stock abonementa termiņa beigām būsiet to atjaunojis, nepārslēdzot uz abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantotās lejupielādes (A) ir derīgas maksimums divpadsmit mēnešus pēc mēneša, kurā tās iekļautas, un (B) 12 ikmēneša norēķinu ciklus pēc to pirmreizējās piešķiršanas datuma to derīguma termiņš automātiski beidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Mēneša abonements ar lejupielāžu pārnešanu
Uz standarta attēliem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas standarta licence, savukārt uz citiem līdzekļiem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas paplašinātā licence. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Līdz brīdim, kad abonementu atcelsiet, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa. Gada līgums netiek noslēgts, tādēļ ikmēneša maksājuma likme var tikt mainīta, tomēr mēs vienmēr par to paziņosim iepriekš un piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Neizmantotās lejupielādes tiks uzkrātas un pārnestas līdz pat 12 secīgus norēķinu ciklus tikai tādā gadījumā, ja pirms Adobe Stock abonementa termiņa beigām būsiet to atjaunojis, nepārslēdzot uz abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantotās lejupielādes (A) ir derīgas maksimums divpadsmit mēnešus pēc mēneša, kurā tās iekļautas, un (B) katrus 12 ikmēneša norēķinu ciklus pēc to pirmreizējās piešķiršanas datuma to derīguma termiņš automātiski beidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Mēneša abonements bez lejupielāžu pārnešanas
Uz standarta attēliem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas standarta licence, savukārt uz citiem līdzekļiem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas paplašinātā licence. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Līdz brīdim, kad abonementu atcelsiet, katru mēnesi no jums tiks iekasēta pirkuma brīdī noteiktā maksa. Gada līgums netiek noslēgts, tādēļ ikmēneša maksājuma likme var tikt mainīta, tomēr mēs vienmēr par to paziņosim iepriekš un piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, iegādes maksa netiks atmaksāta un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Neizmantotās lejupielādes no ikmēneša summas netiek pārceltas uz nākamo mēnesi, kā arī to izmantošanas termiņš automātiski izbeidzas pēc viena norēķinu cikla. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Gada līgums ar mēneša maksu un lejupielāžu pārnešanu
Uz standarta attēliem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas standarta licence, savukārt uz citiem līdzekļiem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas paplašinātā licence. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta iepriekš minētā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes tiks uzkrātas un pārnestas līdz pat 12 secīgus norēķinu ciklus tikai tādā gadījumā, ja pirms Adobe Stock abonementa termiņa beigām būsiet to atjaunojis, nepārslēdzot uz abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantotās lejupielādes (A) ir derīgas maksimums divpadsmit mēnešus pēc mēneša, kurā tās iekļautas, un (B) katrus 12 ikmēneša norēķinu ciklus pēc to pirmreizējās piešķiršanas datuma to derīguma termiņš automātiski beidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Gada līgums ar mēneša maksu bez lejupielāžu pārnešanas
Uz standarta attēliem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas standarta licence, savukārt uz citiem līdzekļiem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas paplašinātā licence. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu sākotnējais maksājums. Kamēr būs spēkā gada līgums, katru mēnesi no jums tiks iekasēta iepriekš minētā maksa un piemērojamie nodokļi (piemēram, PVN, ja šis nodoklis jau nav iekļauts maksā). Ja noteiktajā gada periodā mainīsies PVN likme (vai cita piemērojamā nodokļa vai nodevas likme), cena ar nodokli attiecīgi tiks grozīta. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, no jums tiks iekasēti 50% no atlikušās līguma maksas un pakalpojums būs aktīvs līdz konkrētā mēneša norēķinu perioda beigām. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Gada plānā iekļautās, taču neizmantotās ikmēneša lejupielādes netiks pārnestas uz nākamo mēnesi, un pēc katra norēķinu cikla to derīguma termiņš automātiski beigsies. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Gada līgums ar priekšapmaksu un lejupielāžu pārnešanu
Uz standarta attēliem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas standarta licence, savukārt uz citiem līdzekļiem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas paplašinātā licence. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — iepriekš minētā maksa — un piemērojamie nodokļi. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Neizmantotās lejupielādes no jūsu gada plāna ietvaros piešķirtās ikmēneša summas tiek uzkrātas un tiek pārceltas līdz pat 12 secīgu mēnešu norēķinu ciklu laikā tikai tad, ja esat atjaunojis Adobe Stock abonementu bez tā automātiskas atjaunošanas un neaizstājot to ar abonementu ar mazāku vērtību. Neizmantoto lejupielāžu (A) maksimālā vērtība sasniedz divpadsmit reizes no jūsu ikmēneša summas, kā arī (B) derīgums automātiski beidzas pēc 12 ikmēneša periodiem no to pirmreizējās piešķiršanas datuma. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.
Gada līgums ar priekšapmaksu bez lejupielāžu pārnešanas
Uz standarta attēliem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas standarta licence, savukārt uz citiem līdzekļiem, kurus drīkstat lejupielādēt abonementa ietvaros, attiecas paplašinātā licence. Pakalpojuma nodrošināšana tiek sākta, kad tiek apstiprināts jūsu maksājums. Katru gadu no jums tiks iekasēts vienreizējs maksājums — iepriekš minētā maksa — un piemērojamie nodokļi. Varat jebkurā brīdī pārtraukt abonementu, apmeklējot lapu Pārvaldīt kontu* vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu savā reģionā. Ja pakalpojumu atceļat 14 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, summa tiks pilnībā atmaksāta. Ja pakalpojumu atceļat vēlāk nekā 14 dienu laikā, maksājums netiek atmaksāts un pakalpojuma darbība tiek turpināta līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Katru gadu atjaunošanas datumā līgums tiek automātiski atjaunots, kamēr vien tas netiek atcelts. Mēs vienmēr iepriekš paziņosim par atjaunošanu un visām ar atjaunošanas maksu saistītām izmaiņām, kā arī piedāvāsim iespēju atcelt abonementu saskaņā ar šiem noteikumiem. Neizmantotās lejupielādes no jūsu gada plāna ikmēneša summas netiek pārceltas uz nākamo mēnesi, kā arī pēc viena ikmēneša cikla to izmantošanas termiņš automātiski izbeidzas. Kad abonements būs beidzies, jūs zaudēsiet visas tiesības uz neizmantotajām lejupielādēm.
* Atsevišķās valstīs atcelšanu var veikt, tikai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Skatiet šo valstu sarakstu šeit.