Všechny produkty


Month-to-month (Z měsíce na měsíc)
Poskytování služby se zahájí po zpracování první platby. Vaše předplatné bude pokračovat bez výzvy k obnovení až do zrušení. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Protože není uzavřena roční smlouva, vaše měsíční sazba se může změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Měsíčně placené předplatné, inkaso
Poskytování služby se zahájí po zpracování objednávky. Vaše předplatné bude pokračovat bez výzvy k obnovení až do zrušení. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Protože není uzavřena roční smlouva, vaše měsíční sazba se může změnit, ale na každou změnu vaší měsíční sazby budete upozorněni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 

Produkty Acrobat a Document Cloud


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.

Roční smlouva, s předplatným
Poskytování služby se zahájí po zpracování platby. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.


Creative Cloud pro jednotlivce


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva, s předplatným
Poskytování služby se zahájí po zpracování platby. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva, inkaso a bankovní převod
Službu můžete začít používat po zpracování objednávky (nebo poté, co nám přijde platba bankovním převodem nebo z prodejny). Plná platba stanovené roční částky včetně příslušných daní je splatná do 30 dní od objednávky. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Smlouva na více let, předplacená (dostupná ve vybraných zemích)
Poskytování služby se zahájí po zpracování platby. Bude vám naúčtována sazba platná v době nákupu, a to v celkové výši včetně příslušných daní. V závislosti na zakoupené nabídce dojde k automatickému prodloužení vaší smlouvy k tomuto výročnímu dni, dokud prodlužování nezrušíte. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Objednávky je možné zrušit kdykoli u zákaznické podpory.


Creative Cloud pro týmy


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Částka vychází z vaší původní kombinace produktů a licencí a jejich cen v okamžiku nákupu. Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní.
Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Objednávky je možné zrušit kdykoli u zákaznické podpory.
 
Roční smlouva, s předplatným
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Objednávky je možné zrušit kdykoli uzákaznické podpory.

Roční smlouva, inkaso a bankovní převod
Poskytování služby se zahájí po zpracování objednávky. Plná platba stanovené roční částky včetně příslušných daní je splatná do 30 dní od objednávky.
Správci týmu můžou kdykoli přikoupit další licence. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Objednávky je možné zrušit kdykoli u zákaznické podpory.

Roční smlouva, objednávka
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme objednávku. Vy nebo příslušný správce k ní můžete přizvat další členy týmu a udělit jim přístup. Celou částku roční faktury je nutné zaplatit do 30 dní od data vystavení faktury. U faktur po splatnosti vám můžou být účtovány měsíční úroky, jejichž celková výše se rovná částce 1 % měsíčně nebo maximální částce povolené platnými zákony (platí nižší částka). Úroky se budou načítat, dokud nebude faktura (včetně příslušných úroků) zcela uhrazena. Jste povinni nám uhradit odůvodněné náklady na vymáhání, včetně poplatků právním zástupcům.
Týmoví správci mohou kdykoli dokoupit další licence, ale vaše objednávka může záviset na schválení úvěru. Dodatečné licence se řídí cenami platnými v okamžiku nákupu a jejich cena se vypočítává poměrně podle toho, kolik dní vám z roční smlouvy zbývá. Celou platbu za další licence je nutné zaplatit do 30 dní od data vystavení příslušné faktury. Pokud týmové licence nezrušíte, všechny najednou se automaticky ukončí a obnoví ve stanoveném datu obnovení. Je možné, že obnovení členství bude napřed muset projít úvěrovým schvalováním. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Objednávky je možné zrušit kdykoli uzákaznické podpory.

Prodejci
Zákazníci, kteří nenakupují přímo u společnosti Adobe, ale u jiných prodejců nebo partnerů společnosti Adobe, by si měli přečíst podmínky programu VIP.

 

Adobe Captivate, Presenter, Presenter Video Express, RoboHelp, RoboHelp Server, FrameMaker, FrameMaker XML Author, FrameMaker Publishing Server, Technical Communication Suite a Director


Roční smlouva, měsíční platby
Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka stanovená při nákupu, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Sazba za prodloužení se může měnit, ale o každé změně budete předem informováni a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.


Adobe Stock a obchod Typekit


Nákup dle potřeby
Nákupy dle potřeby nejsou refundovatelné. Společnost Adobe uchovává vaše platební údaje. Můžete je upravit na stránce Správa účtu.


Adobe Stock

 
Nákup kreditů Adobe Stock na vyžádání
Co se týká nákupů kreditů, peníze nelze vrátit. Pokud máte trvalé bydliště mimo Japonsko, platnost nevyužitých kreditů automaticky vyprší 12 měsíců od data zakoupení. Pokud máte bydliště v Japonsku, nevyužité kredity automaticky vyprší 6 měsíců od data zakoupení. Při zrušení účtu Adobe Stock přijdete o všechny nevyužité kredity. Své kredity můžete použít k licencování jakéhokoli typu práce ihned po zpracování platby. Počet kreditů požadovaný k licencování konkrétní práce se zobrazí v uživatelském rozhraní. Společnost Adobe uchovává vaše platební údaje. Můžete je upravit na stránce Správa účtu*.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.

Roční smlouva První měsíc zdarma placená měsíčně, s prodloužením
Tato nabídka je určena pouze novým zákazníkům Adobe Stock a nelze ji kombinovat s dalšími nabídkami. Standardní obrázky, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají standardní licenci, zatímco jiné datové zdroje, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají rozšířenou licenci. Každý zákazník služby Adobe Stock může nabídku využít jen jednou. Služba začíná platit okamžikem, kdy zadáním platebních údajů aktivujete zkušební období. První měsíční cyklus vám nebude účtován. Každý měsíc po dobu trvání vaší první roční smlouvy, počínaje druhým měsícem, vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Pokud službu zrušíte během prvního měsíčního cyklu, nebude vaší platební kartě nic naúčtováno a služba bude pokračovat až do konce prvního měsíčního cyklu. Pokud službu zrušíte do 14 dní od začátku druhého měsíčního období, vrátíme vám celou částku. Pokud službu zrušíte více než 14 dní od začátku druhého měsíčního období, bude vám naúčtováno 50 % ze zbývající smluvní částky a služba bude pokračovat až do konce daného měsíčního cyklu. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném každoročním datu obnovení. Každý měsíc po dobu trvání každého ročního cyklu vám bude účtována částka stanovená při nákupu. Zrušení se řídí výše uvedenými podmínkami. Na každé obnovení nebo změnu sazby vás vždy upozorníme předem. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Month-to-month (Z měsíce na měsíc), s prodloužením
Standardní obrázky, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají standardní licenci, zatímco jiné datové zdroje, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají rozšířenou licenci. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v okamžiku nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Protože jste neuzavřeli roční smlouvu, vaše sazba se může změnit, ale na každou změnu vás upozorníme předem a smlouvu budete moci v souladu s těmito podmínkami zrušit. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Nevyužitý počet stažení se hromadí a přenáší do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Month-to-month (Z měsíce na měsíc), bez prodloužení
Standardní obrázky, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají standardní licenci, zatímco jiné datové zdroje, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají rozšířenou licenci. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc vám bude účtována částka stanovená v okamžiku nákupu, dokud předplatné nezrušíte. Protože jste neuzavřeli roční smlouvu, vaše sazba se může změnit, ale na každou změnu vás upozorníme předem a smlouvu budete moci v souladu s těmito podmínkami zrušit. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud ho zrušíte po více než 14 dnech, je platba nevratná a služba vám bude poskytována až do konce fakturačního období za daný měsíc. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. Nevyužitá stažení z limitu pro daný měsíc se nepřenáší do dalšího měsíce a automaticky vyprší po ukončení jednoho fakturačního období. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva placená měsíčně, s prodloužením
Standardní obrázky, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají standardní licenci, zatímco jiné datové zdroje, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají rozšířenou licenci. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci ročního plánu hromadí a přenáší se do dalších fakturačních cyklů, maximálně ale po dobu 12 po sobě následujících cyklů. Toto přenášení platí jen v případě, že své předplatné služby Adobe Stock obnovíte, aniž by došlo k jeho přerušení a aniž byste ho sloučili do balíčku s levnějším předplatným. Nevyužitá stažení (a) jsou omezená na počet, který se rovná dvanáctinásobku vašeho měsíčního limitu, a (b) automaticky vyprší vždy 12 měsíčních cyklů od chvíle, kdy jste je původně získali. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva placená měsíčně, bez prodloužení
Standardní obrázky, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají standardní licenci, zatímco jiné datové zdroje, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají rozšířenou licenci. Služba začíná platit, jakmile zpracujeme počáteční platbu. Každý měsíc po dobu trvání roční smlouvy vám bude účtována částka uvedená výše, včetně příslušných daní (například DPH, pokud je uvedená částka bez DPH). Pokud se během platnosti vaší roční smlouvy změní sazba DPH (nebo jiné uplatňované daně), upraví se odpovídajícím způsobem i cena s daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. Pokud smlouvu zrušíte po více než 14 dnech, bude vám naúčtováno 50 % vašeho zbývajícího smluvního závazku a služba bude pokračovat až do konce fakturačního období za daný měsíc. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. Nevyužitý počet stažení z měsíčního limitu se v rámci tohoto plánu nehromadí a nepřenáší se do dalších fakturačních cyklů – automaticky vyprší po jednom fakturačním cyklu. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva, předplacená, s prodloužením
Standardní obrázky, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají standardní licenci, zatímco jiné datové zdroje, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají rozšířenou licenci. Poskytování služby se zahájí po zpracování platby. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. Nevyužitá stažení z limitu v rámci ročního plánu pro daný měsíc se sčítají a je možné je přenášet až do 12 po sobě jdoucích měsíčních období. Podmínkou však je, že odběr služby Adobe Stock musí z vaší strany probíhat nepřetržitě a bez přechodu na balíček s nižší hodnotou. Nevyužité oprávnění ke stahování (A) se řídí limitem maximálně dvanáctinásobku měsíčního objemu a (B) po přenesení automaticky propadají za 12 měsíčních období od data prvního přidělení. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.
 
Roční smlouva, předplacená, bez prodloužení
Standardní obrázky, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají standardní licenci, zatímco jiné datové zdroje, které si můžete stáhnout jako součást předplatného, mají rozšířenou licenci. Poskytování služby se zahájí po zpracování platby. Bude vám jednorázově naúčtován roční poplatek stanovený při nákupu, včetně příslušných daní. Zrušení můžete provést kdykoli na stránce Správa účtu* nebo kontaktováním zákaznické podpory pro vaši oblast. V případě zrušení do 14 dní od podání první objednávky vám vrátíme celou zaplacenou částku. V případě zrušení po 14 dnech již není možné vrátit peníze a služba vám bude k dispozici až do konce smluvního období. Pokud smlouvu nezrušíte, automaticky se obnoví ve stanoveném datu obnovení. Na prodloužení vás vždy předem upozorníme, stejně jako na změnu sazeb za prodloužení, a budete mít možnost smlouvu zrušit v souladu s těmito podmínkami. Nevyužitá stažení z limitu v rámci ročního plánu pro daný měsíc se nepřenáší do dalšího měsíce a automaticky vyprší po ukončení každého měsíčního období. Ukončením předplatného ztrácíte veškerý nárok na nevyužitá stažení.
* Některé země vyžadují zrušení pouze kontaktem zákaznické podpory, viz seznam zemí zde.