Condiții generale de utilizare Adobe

Publicat în 17 februarie 2024. În vigoare începând cu 17 februarie 2024.

Aceste Condiții de utilizare generale înlocuiesc toate versiunile anterioare.

Dispoziția de arbitraj obligatoriu și renunțarea la acțiuni de grup din Secțiunea 14 (soluționarea litigiilor, renunțarea la acțiuni de grup, acordul de arbitraj) de mai jos reglementează soluționarea litigiilor. Vă rugăm să le citiți cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții (astfel cum sunt definite mai jos), inclusiv dispoziția de arbitraj obligatoriu (dacă nu ați folosit opțiunea de renunțare) și renunțarea la acțiuni de grup, nu utilizați serviciile sau software-ul.

Aceste Condiții generale de utilizare („Condiții generale”), împreună cu Termenii suplimentari aplicabili (consultați secțiunea 1.2 (Termenii suplimentari) de mai jos) (denumiți colectiv „Termenii”) guvernează utilizarea și accesarea de către dumneavoastră atât a site-urilor noastre web, a aplicațiilor și a produselor online, a asistenței pentru clienți, a forumurilor de discuții și a altor zone sau servicii interactive, cât și a serviciilor precum Creative Cloud, (denumite colectiv „Serviciile”) și instalarea și utilizarea software-ului pe care îl includem ca parte a Serviciilor, inclusiv și fără limitare la aplicații mobile și pentru desktop, Fișiere eșantion și Fișiere de conținut (definite mai jos), scripturi, seturi de instrucțiuni și documentații aferente (denumite colectiv „Software-ul”). Dacă ați acceptat Termenii privind abonamentul și anularea (https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html), atunci acești termeni sunt, de asemenea, considerați ca fiind parte a Termenilor. Dacă utilizați și accesați Serviciile și Software-ul prin intermediul programului Value Incentive Plan Adobe („VIP”), atunci Condițiile privind abonamentul și anularea nu se aplică în cazul dumneavoastră, dar restul acestor Condiții vor guverna utilizarea și accesul dumneavoastră la Servicii și Software. În cazul în care ați încheiat cu noi un alt contract privind anumite Servicii și un anumit Software, termenii respectivului contract au prioritate în eventualitatea în care acesta intră în conflict cu Termenii.

Folosind serviciile sau software-ul, afirmați că aveți vârsta legală pentru a accesa condițiile sau, dacă nu aveți vârsta legală, ați obținut acordul părinților sau al tutorelui pentru a accesa condițiile

Trebuie să aveți cel puțin vârsta de 13 ani pentru a vă înregistra pentru un Adobe ID individual. Școlile care participă la oferta pentru utilizatorii numiți din învățământul primar și secundar pot emite unui copil cu vârsta sub 13 ani un Adobe ID de nivel enterprise, în conformitate cu Termenii suplimentari privind datele studenților din învățământul K-12 (primar și secundar) și superior.

1. Contractul dvs. cu Adobe.

1.1 Alegerea legislației și a entității contractante. Dacă aveți reședința în America de Nord (inclusiv Statele Unite, Canada, Mexic, teritoriile și posesiunile Statelor Unite și bazele militare ale Statelor Unite, oriunde s-ar afla), relația dumneavoastră este cu Adobe Inc., o companie din Statele Unite, iar Condițiile sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legislația din California, SUA, cu excepția cazului în care este înlocuită de legislația federală a SUA, fără a ține cont de normele privind conflictul de legi. Dacă rezidența dumneavoastră este în afara Americii de Nord, relația dumneavoastră se stabilește cu Adobe Systems Software Ireland Limited, iar Termenii sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Irlandei, cu excepția cazului în care este înlocuită de legislația locală. Pentru clienții din Australia, Adobe Systems Software lreland Limited acționează ca agent autorizat al Adobe Systems Pty Ltd. și intră în acest contract în calitatea sa de agent pentru Adobe Systems Pty Ltd. Puteți beneficia de drepturi suplimentare conform legii dvs. locale. Nu căutăm să limităm aceste drepturi, în măsura în care acest lucru este interzis prin lege. În scopul acestor Termeni, „Adobe”, „nouă”, „noi” și „ale noastre” se referă la Adobe Inc., Adobe Systems Software Ireland Limited sau la Adobe Systems Pty Ltd., după caz.

1.2 Termeni suplimentari. Serviciile și Software-ul oferite de noi vă sunt licențiate, nu vândute, și pot fi, de asemenea, supuse unuia sau mai multora dintre Termenii suplimentari de mai jos („Termenii suplimentari”). În cazul unui conflict între clauzele Termenilor generali și Termenilor suplimentari, Termenii suplimentari vor prevala în legătură cu Serviciile sau Software-ul respectiv. Termenii suplimentari sunt supuși modificărilor, așa cum se descrie în secțiunea 1.5 (Actualizări la Termeni) de mai jos.

1.3 Utilizatori persoane juridice. Dacă ați primit un „Drept” (care este definit ca dreptul de a utiliza, accesa și consuma Serviciile și Software-ul) din partea unei organizații sau unui grup, inclusiv, dar fără a se limita la o companie sau orice altă entitate comercială, entitate guvernamentală, organizație non-profit sau instituție de învățământ (fiecare „Persoană juridică”) în temeiul unui plan de afaceri Adobe (precum Creative Cloud pentru echipe, Creative Cloud pentru companii sau Document Cloud), atunci (A) sunteți un „Utilizator persoană juridică” al unei astfel de Persoane juridice; (B) profilul dumneavoastră Adobe asociat unui astfel de Drept este un „Profil de persoană juridică”; și (C) toate referirile la „dumneavoastră” din prezenții Termeni vor însemna o astfel de Persoană juridică și Utilizatorii persoane juridice, după caz. Dacă sunteți Utilizator persoană juridică, sunteți de acord că, din cauza primirii unor astfel de Drepturi din partea unei astfel de Persoane juridice, (1) Adobe va oferi acestei Persoane juridice posibilitatea de a accesa, utiliza, elimina, reține și controla Profilul dumneavoastră de persoană juridică și întregul Conținut din acesta, indiferent dacă a fost încărcat sau importat înainte sau după data ultimei actualizări a acestor Condiții; (2) utilizarea Serviciilor și Software-ului de către dumneavoastră este reglementată de contractul acestei Persoane juridice cu Adobe; și (3) Adobe poate furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal unei astfel de Persoane juridice. Access la Drepturi gratuite („Servicii gratuite”) poate fi acordat oricăror utilizatori adăugați la Admin Console a unei Persoane juridice (așa cum este definită în Termenii suplimentari pentru clienții persoane juridice prevăzuți în Secțiunea 1.2) și acești utilizatori vor fi considerați Utilizatori persoane juridice. Dacă sunteți un Utilizator persoană juridică cu Drepturi de la mai multe Persoane juridice, puteți avea Profiluri de persoană juridică separate asociate fiecărei Persoane juridice. În calitate de Utilizator persoană juridică, este posibil să aveți diferite acorduri cu sau obligații față de o Persoană juridică, ce vă pot afecta Profilul de persoană juridică sau Conținutul. Adobe nu este responsabilă pentru nicio încălcare de către dvs. a unor astfel de acorduri sau obligații. Dacă nu ați primit Drepturi de la o Persoană juridică (de exemplu, v-ați abonat la un plan Creative Cloud pentru utilizatori individuali și ați primit Drepturi prin acest plan), atunci (a) sunteți „Utilizator personal”; (b) profilul dumneavoastră Adobe este un profil personal; (c) păstrați accesul și controlul exclusive asupra întregului Conținut din contul dumneavoastră personal sau din profilul dumneavoastră personal (cu excepția celor indicate altfel în Politica de confidențialitate); și (d) toate trimiterile la „dumneavoastră” din acești Termeni generali vor însemna dumneavoastră ca persoană fizică. Dacă ați primit Drepturi printr-un plan personal și de la o Persoană juridică, atunci sunteți atât Utilizator personal, cât și Utilizator persoană juridică. Sunteți Utilizator personal când utilizați Drepturile pe care le-ați obținut prin planul personal și sunteți Utilizator persoană juridică când utilizați Drepturile care v-au fost furnizate de o Persoană juridică.

1.4 Domenii de e-mail de afaceri. În calitate de Utilizator personal sau Utilizator persoană juridică, puteți crea un cont Adobe folosind o adresă de e-mail furnizată sau atribuită de o Persoană juridică (cum ar fi adresa dvs. de e-mail de serviciu). Dacă Persoana juridică stabilește o relație directă cu noi, este posibil să dorească să adauge contul dvs. la această relație. Dacă se întâmplă acest lucru, Persoana juridică poate, în baza unei notificări prealabile trimise de Persoana juridică sau de noi, să vă integreze contul în Contul persoanei juridice. Aceasta înseamnă că Persoana juridică poate (A) accesa contul; (B) prelua controlul asupra contului și asupra oricărui Conținut din acesta, indiferent dacă este stocat, încărcat sau importat înainte sau după data ultimei actualizări a acestor Termeni; și (C) recomanda mutarea oricărui Conținut necomercial asociat unui astfel de cont într-un cont nou care utilizează o adresă de e-mail care nu este asociată cu o astfel de Persoană juridică. Dvs., în calitate de Utilizator personal al unui cont Adobe atribuit unei Persoane juridice sau de Utilizator persoană juridică, recunoașteți, de asemenea, că Adobe poate furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal unei astfel de Persoane juridice, (inclusiv, din motive de claritatea, partajarea informațiilor dumneavoastră cu un administrator al Persoanei juridice), precum numele dumneavoastră, adresa de e-mail și Informațiile privind drepturile. Dacă nu doriți ca o Persoană juridică să acceseze, să utilizeze, să elimine, să rețină sau să controleze un cont sau un profil, atunci nu utilizați o adresă de e-mail de Persoană juridică cu acel cont. Informații privind stocarea conținutului și accesul la conținut și privind modul în care puteți modifica adresa de e-mail asociată contului dumneavoastră sunt disponibile aici: https://adobe.com/go/business-storage-helpx_ro. Adobe poate partaja informații despre Persoana juridică, cum ar fi numele și adresa de e-mail a administratorului, unui Utilizator al Persoanei juridice.

1.5 Actualizări ale Termenilor. Putem aduce din când în când modificări Termenilor și, dacă o facem, vă vom anunța modificând data din partea de sus a Termenilor și, în unele cazuri, vă putem furniza o notificare suplimentară. Adobe nu va face modificări care au ca efect impunerea de taxe sau taxe suplimentare fără a furniza o notificare suplimentară. Nicio astfel de modificare nu se va aplica disputelor între dumneavoastră și Adobe apărute înainte de data la care am publicat Termenii revizuiți care încorporează astfel de modificări sau când Termenii intră în vigoare în altă situație. Vă recomandăm să citiți Termenii cu regularitate. Dacă nu se menționează altfel, Termenii modificați vor intra în vigoare imediat, iar utilizarea dumneavoastră continuă a Serviciilor și Software-ului nostru va confirma acceptarea modificărilor. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii modificați, trebuie să încetați să utilizați Serviciile și Software-ul nostru și, dacă este cazul, să vă anulați abonamentul.

2. Confidențialitate.

2.1 Confidențialitate. Pentru informații referitoare la cum colectăm, folosim, partajăm sau procesăm în alt mod informații despre dumneavoastră și modul dumneavoastră de utilizare a Serviciilor și Software-ului nostru, consultați Politica noastră de confidențialitate (http://www.adobe.com/go/privacy_ro). Aveți opțiunea de a gestiona preferințele informațiilor aici: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

2.2 Accesul nostru la Conținutul dvs. Putem accesa, vizualiza sau asculta Conținutul dvs. (definit în secțiunea 4.1 (Conținut) de mai jos) atât prin metode automate, cât și manuale, dar numai în mod limitat și numai în conformitate cu legea. De exemplu, pentru furnizarea Serviciilor și a Software-ului, poate fi nevoie să accesăm, să vizualizăm sau să ascultăm Conținutul dumneavoastră pentru (A) a răspunde la Feedback sau solicitări de asistență; (B) a detecta, preveni sau rezolva în orice alt mod cazurile de fraudă, problemele de securitate, chestiunile legale sau problemele tehnice și (C) a aplica acești Termeni așa cum se prevede în continuare în Secțiunea 4.1 de mai jos. Sistemele noastre automate pot analiza Conținutul și Fonturile pentru clienți Creative Cloud (definite în secțiunea 3.10 (Fonturi pentru clienți Creative Cloud) de mai jos) folosind tehnici precum învățarea automată pentru a îmbunătăți Serviciile și Software-ul nostru și experiența utilizatorului. Informații despre modul în care Adobe utilizează învățarea automată pot fi găsite aici:http://www.adobe.com/go/machine_learning_ro.

2.3 Acorduri de protecție a datelor. În unele țări, legea impune să încheiem un acord de protecție a datelor cu dumneavoastră dacă gestionăm Datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite în acordul aplicabil) pentru dumneavoastră ca parte a Serviciilor și Software-ului nostru. Aceste acorduri sunt Acordul UE de prelucrare a datelor sau Termenii privind protecția datelor, disponibile în următoarele locații:

(A) Acordul de prelucrare a datelor (sau „DPA”) al Uniunii Europene („UE”). Termenii DPA se aplică în cazul în care furnizați date cu caracter personal (astfel cum sunt definite în DPA) colectate de la persoane din țările din Spațiul Economic European („SEE”) și Regatul Unit și unde sunteți „Operator de date” și Adobe este „Persoana împuternicită de operator” conform Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 („GDPR”) sau orice succesor al GDPR asociat cu retragerea Regatului Unit din UE. Termenii DPA de abonare sunt disponibili aici: www.adobe.com/go/tou-dpa_ro.

(B) Termenii de protecție a datelor. Termenii de protecție a datelor se aplică în cazul în care furnizați date cu caracter personal (astfel cum sunt definite în Termenii de protecție a datelor) colectate de la persoane din afara SEE și Regatul Unit și acolo unde Adobe prelucrează (astfel cum este definit în Termenii de protecție a datelor) aceste date la instrucțiunile și în numele dumneavoastră. Termenii de protecție a datelor sunt disponibili aici: https://www.adobe.com/go/dpt-ww_ro.

2.4 Informații cu caracter personal sensibile. Sunteți de acord să nu colectați, să nu prelucrați și să nu stocați informații cu caracter personal sensibile (astfel cum este definit mai jos) utilizând Serviciile și Software-ul, cu excepția cazurilor (A) autorizate direct de Adobe, (B) prevăzute de Servicii și Software sau (C) guvernate de Termenii suplimentari, după caz. Sunteți de acord să nu transmiteți, să nu dezvăluiți sau să nu puneți la dispoziția Adobe sau unor furnizori terță parte Adobe informații cu caracter personal sensibile. „Informații cu caracter personal sensibile” înseamnă informații financiare, date referitoare la preferințele sexuale sau orientarea sexuală a unei persoane, informații medicale sau de sănătate ale unei persoane fizice, protejate în conformitate cu orice lege privind protecția datelor privind sănătatea, date biometrice (în scopul identificării unice a unei persoane), informații cu caracter personal ale copiilor protejate în conformitate cu orice lege privind protecția datelor despre copii (cum ar fi informații cu caracter personal definite de Legea SUA privind protecția intimității online a copiilor („COPPA”)) și orice tip de informații suplimentare incluse în acest termen sau orice alt termen similar (cum ar fi „date cu caracter personal sensibile” sau „categorii speciale de informații cu caracter personal”), astfel cum sunt utilizate în legile aplicabile privind protecția datelor sau legile privind confidențialitatea. Dacă sunteți Persoană juridică, sunteți de asemenea de acord să vă asigurați că Utilizatorii persoană juridică respectă această secțiune 2.4 (Informații cu caracter personal sensibile).

2.5 Transferul informațiilor cu caracter personal. Prelucrăm și stocăm informații în SUA și în alte țări. Prin utilizarea Serviciilor și a Software-ului nostru, autorizați Adobe să transfere informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara granițelor naționale și către alte țări în care funcționează Adobe și partenerii acesteia.

3. Utilizarea Serviciilor și a Software-ului.

3.1 Licența. Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a Termenilor și a legislației aplicabile, vă acordăm prin prezenta un drept neexclusiv, limitat și revocabil (așa cum este prezentat în continuare) de a instala, a accesa și a utiliza Serviciile și Software-ul pe care vi le punem la dispoziție și pe care le obțineți cu licență de la noi. Fiecare licență trebuie utilizată de o singură (1) persoană și nu poate fi partajată. La sfârșitul termenului dumneavoastră de licență, licențele dumneavoastră vor expira așa cum se prevede în documentele de comandă sau în Condițiile privind abonarea și anularea abonamentului. Versiunile de Servicii și Software disponibile la data reînnoirii pot fi diferite de versiunile disponibile atunci când ați obținut prima dată licențele de la Adobe. Versiunile de Servicii și Software pe care le acceptă Adobe sunt disponibile aici: https://www.adobe.com/go/software-support-guidelines_ro. Sunteți de acord că decizia dumneavoastră de a utiliza, a accesa sau a licenția Servicii și Software nu este condiționată de furnizarea de funcționalități sau caracteristici viitoare sau nu depinde de comentariile publice orale sau scrise făcute de noi cu privire la funcționalități sau caracteristici viitoare.

3.2 Proprietatea Intelectuală a Adobe. Noi (și proprietarii licențelor noastre, după caz) rămânem unicul proprietar al tuturor drepturilor, al drepturilor de proprietate și al intereselor asupra Serviciilor și a Software-ului. Cu excepția celor menționate în Termeni, nu vi se acordă alte drepturi asupra brevetelor, drepturilor de autor, secretelor comerciale, mărcilor înregistrate sau alte drepturi cu privire la elementele incluse în Servicii sau Software. Aceasta înseamnă că nu aveți dreptul să utilizați denumirile noastre comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau siglele noastre în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este al nostru sau în orice mod care ar putea să provoace confuzie. Ne rezervăm toate drepturile care nu au fost acordate în baza Termenilor.  

3.3 Stocare. Vă recomandăm să faceți o copie de siguranță a Conținutului și a Fonturilor pentru clienți Creative Cloud în altă parte, în mod regulat, chiar dacă Serviciile furnizează stocare și această funcționalitate este activată de Serviciile aplicabile. Putem crea limite tehnice rezonabile, cum ar fi dimensiunea fișierului, spațiul de stocare, capacitatea de procesare și alte atribute. Putem suspenda Serviciile până când reușiți să vă încadrați în limita spațiului de stocare alocat contului dumneavoastră. La sfârșitul termenului dumneavoastră de licență, vom depune eforturi comerciale rezonabile pentru a vă permite tranziția Conținutului din Servicii. Tranziția trebuie finalizată în termen de treizeci (30) de zile de la data rezilierii sau a expirării termenului dumneavoastră de licență. La expirarea acestui termen de 30 de zile de tranziție, ne rezervăm dreptul de a vă șterge Conținutul. Trebuie să descărcați orice Conținut pe care l-ați stocat în Servicii înainte de încheierea licenței.

3.4 Conținutul generat de utilizatori. Putem găzdui conținut generat de utilizatori de la utilizatorii noștri. Dacă accesați Serviciile noastre, puteți întâlni conținut generat de utilizatori care este ilegal sau pe care îl considerați ofensator sau supărător. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru un astfel de conținut generat de utilizatori. Dacă este disponibil, puteți face clic pe butonul „Raportare” pentru a ne raporta acest conținut. Puteți afla mai multe despre politicile și practicile noastre de moderare a conținutului, inclusiv despre cum să ne raportați conținutul în Centrul nostru de transparență.

3.5 Fișiere eșantion. „Fișiere eșantion” înseamnă fișiere audio, vizuale și video sau alte fișiere de conținut furnizate de Adobe pentru a fi utilizate în tutoriale, demonstrații și în alte scopuri de încercare, care pot fi identificate ca fișiere eșantion. Fișierele eșantion nu pot fi utilizate în niciun alt scop decât cel pentru care au fost furnizate. Nu puteți distribui Fișiere eșantion în niciun fel care să permită unei terțe părți să utilizeze, să descarce, să extragă sau să acceseze Fișierele eșantion ca fișier de sine stătător și nu puteți revendica niciun drept asupra Fișierelor eșantion.

3.6 Fișiere de conținut. „Fișiere de conținut” înseamnă materiale Adobe furnizate ca parte a Serviciilor și Software-ului. În cazul în care nu se prevede altfel în documentație sau în licențele specifice (inclusiv, dar fără a se limita la Termenii suplimentari), vă acordăm o licență personală, neexclusivă, care nu poate fi sublicențiată (exceptând cazul în care sunteți Persoană juridică, caz în care poate fi sublicențiată doar Utilizatorilor persoană juridică) și nici transferată, pentru a utiliza Fișierele de conținut în scopul de a vă crea utilizarea finală (adică aplicația sau produsul derivativ al cărui autor sunteți dumneavoastră) în care sunt încorporate Fișierele de conținut sau derivatele acestora pentru uzul dumneavoastră („Utilizare finală”). Puteți modifica Fișierele de conținut înainte de încorporarea acestora în Utilizarea finală. Puteți reproduce și distribui Fișierele de conținut numai în legătură cu Utilizarea finală. Cu toate acestea, în niciun caz, nu aveți dreptul de a distribui Fișierele de conținut în mod independent, în afara Utilizării finale.

3.7 Abonamente gratuite, servicii gratuite, oferte și versiuni de încercare. Adobe poate oferi abonamente gratuite, Servicii gratuite, oferte și versiuni de încercare gratuite, la propria discreție. Dacă accesul la Servicii sau Software vă este oferit gratuit, ca Servicii gratuite sau în scopuri de încercare, acest acces este reglementat de acești Termeni. În orice moment anterior sau în timpul Serviciilor gratuite, perioadei gratuite sau de probă, Adobe poate, la propria discreție, să încheie accesul respectiv sau de probă fără o notificare prealabilă și fără nicio răspundere față de dumneavoastră, în măsura permisă de legislația aplicabilă, din orice motiv, inclusiv pentru a preveni abuzul Serviciilor gratuite, accesului gratuit sau de probă. După expirarea Serviciilor gratuite sau a perioadei de acces gratuit sau de încercare, puteți continua să utilizați Serviciile sau Software-ul doar înscriindu-vă pentru un abonament plătit, dacă este disponibil, sau altfel permis de Adobe. În timpul Serviciilor gratuite sau perioadei gratuite sau de probă, nu se aplică garanții exprese sau implicite Serviciilor și Software-ului, toate Serviciile și Software-urile sunt furnizate „ca atare” cu toate defectele și nu este inclusă asistență tehnică sau de altă natură.

3.8 Versiunea NFR. Adobe poate denumi, de asemenea, Serviciile și Software-ul drept „versiune de încercare”, „de evaluare”, „nu este pentru revânzare” sau cu alte denumiri similare („Versiune NFR”). Puteți instala și utiliza Versiunea NFR exclusiv pe perioada și în scopurile menționate atunci când oferim Versiunea NFR. Nu aveți dreptul să utilizați materialele pe care le produceți folosind Versiunea NFR în niciun scop comercial. 

3.9 Adobe Talent.

(A) Nu vă este permis să publicați anunțuri care conduc spre concursuri specifice sau alte oportunități care solicită lucrări de creație personalizate și neplătite de la profesioniștii din domeniul creației. Orice astfel de anunțuri pot fi înlăturate fără rambursare.

(B) Oferim o funcție de „Căutare de talente” contra cost pentru firme de recrutare și companii care vor să descopere și să angajeze profesioniști din domeniul creației. Prin încărcarea unui profil public sau a unui proiect public în cadrul Serviciilor, sunteți de acord că informațiile publice pot fi incluse în rezultatele returnate de Căutarea de talente. 

3.10 Fonturi pentru clienți Creative Cloud.

(A) Pentru orice font sau fișier de fonturi pe care îl încărcați sau îl trimiteți către Servicii și Software („Fonturi pentru clienți Creative Cloud”) declarați și garantați că aveți toate drepturile necesare pentru a ne permite să utilizăm, să reproducem, să afișăm, să găzduim și să distribuim Fonturi pentru clienți Creative Cloud prin Serviciile și Software-ul destinate utilizării dvs. Fonturile pentru clienți Creative Cloud nu sunt considerate Conținut, așa cum este definit în Termeni. Vă păstrați nemodificate toate drepturile asupra Fonturilor pentru clienți Creative Cloud. Înțelegeți că activarea afișării oricărui Font pentru clienți Creative Cloud cu Serviciile și Software-ul pentru a le utiliza dumneavoastră poate necesita să utilizăm Tehnologia Adobe, inclusiv tehnologia noastră proprietară de optimizare a fonturilor și că ne păstrăm toate drepturile asupra acestei Tehnologii Adobe. „Tehnologia Adobe” se referă tehnologie deținută de noi sau care ne este licențiată de către o terță parte (inclusiv Serviciile și Software-ul și orice drepturi asupra proprietății intelectuale aferente din întreaga lume), orice Feedback care ne este transmis și care este încorporat în oricare dintre cele de mai sus și oricare dintre modificări sau extinderi ale oricăreia dintre cele de mai sus, oricând sau oriunde a fost dezvoltat. Adobe nu declară sau nu garantează că vreun astfel de Font pentru clienți Creative Cloud va fi compatibil cu sau va fi adecvat pentru utilizare cu Serviciile sau Software-ul. 

(B) În cazul în care suntem informați de către o terță parte, precum un furnizor de fonturi, sau descoperim că nu aveți drepturile pe care le garantați în secțiunea 3.10(A) (Fonturile pentru clienți Creative Cloud) sau că Fonturile pentru clienți Creative Cloud încalcă Drepturile asupra proprietății intelectuale ale unei terțe părți, putem elimina Fonturile pentru clienți Creative Cloud din contul dumneavoastră, din Serviciile sau din Conținutul care utilizează acele Fonturi pentru clienți Creative Cloud. Înțelegeți că, dacă eliminăm Fonturile pentru clienți Creative Cloud din contul dumneavoastră, Serviciile sau Conținutul care utilizează Fonturile pentru clienți Creative Cloud sau afișarea Conținutului dumneavoastră se pot modifica și nu vom avea nicio răspundere în legătură cu eliminarea. Informații privind modul în care se poate schimba Conținutul dumneavoastră pot fi găsite aici: http://www.adobe.com/go/cc-fonts-faq_ro.

(C) Puteți revoca accesul nostru la Fonturi pentru clienți Creative Cloud și ne puteți rezilia drepturile în orice moment, ștergând Fonturile pentru clienți Creative Cloud din Serviciu. 

(D) După încetarea sau închiderea contului dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a șterge Fonturile pentru clienți Creative Cloud care vă aparțin. Anumite copii ale Fonturilor dvs. pentru clienți Creative Cloud pot fi păstrate ca parte a copiilor de rezervă de rutină.

(E) Este posibil să colectăm informații legate de utilizarea de către dvs. a Fonturilor pentru clienți Creative Cloud, cum ar fi numele Fonturilor pentru clienți Creative Cloud pe care le încărcați și modul în care utilizați Fonturile pentru clienți Creative Cloud.

3.11 Alte tipuri de licențe.

(A) Versiune preliminară sau Beta. Putem denumi Serviciile și Software-ul sau o caracteristică a Serviciilor și Software-ului ca versiune preliminară sau beta („Versiune Beta”). O Versiune Beta nu reprezintă versiunea finală a Serviciilor și a Software-ului și poate conține erori care pot cauza erori de sistem sau de altă natură și pierderi de date. Putem alege să nu lansăm o versiune comercială a versiunii Beta. Trebuie să încetați imediat utilizarea versiunii Beta și să distrugeți toate copiile versiunii Beta dacă solicităm acest lucru. În schimbul utilizării unei versiuni Beta, sunteți de acord că Adobe poate colecta date, inclusiv date despre defecțiuni, privind utilizarea versiunii Beta de către dumneavoastră și vă poate analiza Conținutul, inclusiv prin revizuire manuală, pentru a îmbunătăți Serviciile și Software-ul nostru și pentru a personaliza experiența dumneavoastră, indiferent dacă ați renunțat sau nu la colectarea datelor pentru versiuni non-Beta. Dacă nu doriți să vă urmărim utilizarea sau să vă analizăm Conținutul, trebuie să întrerupeți utilizarea versiunii Beta prin dezinstalarea unei astfel de versiuni Beta sau prin utilizarea unei versiuni non-Beta a Serviciilor și a Software-ului. Orice acord separat pe care îl încheiem cu dvs. privind Versiunea Beta va înlocui aceste prevederi.

(B) Versiune pentru educație. Dacă desemnăm Serviciile și Software-ul ca fiind pentru utilizare de către utilizatori din domeniul educațional („Versiune pentru educație”), nu puteți utiliza Versiunea pentru educație decât dacă îndepliniți cerințele de eligibilitate indicate la http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_ro. Puteți instala și utiliza Versiunea pentru educație doar în țara în care vă calificați drept utilizator din domeniul educațional. Dacă aveți reședința în SEE, atunci cuvântul „țară” de la teza anterioară se referă la SEE.

3.12 Servicii și Software terțe. Pentru comoditate, Adobe vă poate pune la dispoziție software și servicii terțe (inclusiv plug-in-uri și extensii) prin intermediul Serviciilor și al Software-ului. Software-ul și serviciile terțe nu sunt Servicii și Software astfel cum sunt definite în Termeni, iar achiziția și utilizarea de către dumneavoastră a unor astfel de software și servicii terțe se face exclusiv între dumneavoastră și terța parte. Unii termeni terți care se pot aplica utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor și Software-ului sunt disponibili aici: (www.adobe.com/go/thirdparty_ro și https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html). Sunteți responsabil cu respectarea tuturor termenilor terți aplicabili. 

4. Conținutul dvs.

4.1 Conținut. „Conținut” înseamnă orice text, informație, comunicare sau material, cum ar fi fișiere audio, fișiere video, documente electronice sau imagini, pe care îl încărcați, importați, pe care îl integrați pentru utilizare sau îl creați utilizând Serviciile și Software-ul. Ne rezervăm dreptul (dar nu avem obligația) de a elimina Conținutul sau de a restricționa accesul la Conținut, Servicii și Software, dacă se constată că oricare dintre Conținutul dumneavoastră încalcă acești Termeni. Nu revizuim întreg Conținutul încărcat în Servicii și Software, dar este posibil să utilizăm tehnologiile, furnizorii sau procesele disponibile, inclusiv prin revizuire manuală pentru a efectua scanări în vederea depistării anumitor tipuri de conținut ilegal (de exemplu, materiale de abuz sexual asupra copiilor) sau alt conținut sau comportament abuziv (de exemplu, tipare de activitate care indică spam sau phishing ori cuvinte cheie care indică faptul că un conținut pentru adulți a fost publicat în afara secțiunii pentru adulți). Puteți afla mai multe despre politicile și practicile noastre de moderare a conținutului, inclusiv despre modul în care moderam conținutul, în Centrul nostru de transparență.

4.2 Licențele pentru Conținutul dvs. Exclusiv în scopul exploatării sau îmbunătățirii Serviciilor și Software-ului, ne acordați o licență care poate fi sublicențiată, neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor, de utilizare, reproducere, afișare publică, distribuire, modificare, creare de lucrări derivate bazate pe folosirea în cadrul unor prestații publice și traducerea Conținutului. De exemplu, le putem sublicenția dreptul nostru la Conținut furnizorilor noștri de servicii sau altor utilizatori pentru a permite Serviciilor și Software-ului să funcționeze conform intenției, cum ar fi permițându-vă să partajați fotografii cu alții. Separat, secțiunea 4.6 (Feedback) de mai jos acoperă orice Feedback pe care ni-l furnizați.

4.3 Dreptul de proprietate. Între dumneavoastră și Adobe, dumneavoastră (în calitate de Utilizator persoană juridică sau de Utilizator personal, după caz) păstrați toate drepturile și proprietatea asupra conținutului dumneavoastră (sau, dacă este cazul, trebuie să vă asigurați că dumneavoastră sau compania (după caz) aveți o licență valabilă pentru Conținut). Nu formulăm pretenții asupra niciunui drept de proprietate asupra Conținutului dvs.

4.4 Partajarea Conținutului dvs.

(A) Partajarea. Anumite Servicii sau programe Software pot oferi caracteristici care vă permit să partajați Conținutul dvs. cu alți utilizatori sau să îl faceți public. „Partajare” înseamnă trimiterea prin e-mail, postarea, transmiterea, redarea în flux, încărcarea sau punerea la dispoziție în alt mod (nouă sau altor utilizatori), prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau Software-ului. Alți utilizatori pot să utilizeze, să copieze, să modifice sau să partajeze din nou Conținutul dvs. în diverse moduri. Analizați cu atenție ce alegeți să partajați sau să faceți public, deoarece sunteți responsabil pentru Conținutul pe care îl partajați.

(B) Nivel de acces. Nu monitorizăm sau controlăm ce fac alte persoane cu Conținutul dvs. Sunteți răspunzător pentru stabilirea limitelor asupra Conținutului dvs. și pentru configurarea nivelului adecvat de acces la Conținutul dvs. În cazul în care nu selectați nivelul de acces, sistemul poate să stabilească în mod implicit cea mai permisivă configurație a sa. Este răspunderea dumneavoastră să comunicați altor utilizatori modalitatea în care poate fi partajat Conținutul dumneavoastră și să ajustați setarea care vizează accesarea sau partajarea Conținutului dumneavoastră.

(C) Observații. Comentariile pe care le trimiteți prin intermediul Serviciilor și Software-ului nu sunt anonime și pot fi vizualizate de alți utilizatori. În unele Servicii și un anumit Software, comentariile dumneavoastră pot fi șterse de dumneavoastră, de alți utilizatori sau de noi.

(D) Înlăturarea conținutului dumneavoastră. Dacă ștergeți Conținut (cu excepția Feedbackului) din Servicii și Software, vom înceta să punem respectivul Conținut la dispoziția publicului într-un interval de timp rezonabil. Unele copii ale Conținutului dumneavoastră pot fi păstrate ca parte a copiilor de rezervă pe care le creăm periodic și nu suntem responsabili pentru nicio utilizare a Conținutului pe care l-ați partajat sau pe care l-ați făcut public.

(E) Colaborare. Înainte de a partaja orice Conținut prin intermediul Serviciilor, vă rugăm să consultați Termenii suplimentari pentru spațiul de colaborare Adobe prevăzuți în secțiunea 1.2 (Termeni suplimentari) de mai sus, deoarece se aplică pentru dumneavoastră și Conținutul pe care îl partajați în mediile de colaborare Adobe.

4.5 Eliminări de conținut și contestații. În cazul în care eliminăm Conținutul dvs. pentru încălcarea Termenilor, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă informa cu privire la decizia noastră prin intermediul adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o. Dacă credeți că Conținutul dvs. a fost eliminat din greșeală, puteți trimite o contestație urmând procesul descris în comunicarea noastră către dvs. sau în Centrul nostru de transparență.

4.6 Feedback. Puteți alege să ne furnizați feedback cu privire la Servicii și Software, inclusiv sub formă de idei, sugestii, propuneri, exemple care implică Conținutul dvs., („Feedback”). În acest caz, sunteți de acord că suntem liberi să folosim Feedbackul în scopurile noastre comerciale, inclusiv prin încorporare în Servicii și Software fără nicio plată, atribuire sau altă obligație față de dumneavoastră.

5. Contul dvs.

5.1 Informații de cont. În calitate de Utilizator personal sau Utilizator persoană juridică, sunteți responsabil pentru toată activitatea care are loc prin contul dumneavoastră, chiar dacă această activitate nu este realizată de către dumneavoastră sau este realizată fără cunoștința sau consimțământul dumneavoastră. Nu puteți (A) partaja informațiile referitoare la contul dvs. (cu excepția unui administrator de cont autorizat), fie intenționat, fie neintenționat, sau (B) utiliza contul unei alte persoane. Administratorul contului dvs. poate utiliza informațiile dvs. de cont pentru a gestiona utilizarea și accesul dvs. la Servicii și Software. Pentru PhoneGap, ne rezervăm dreptul de a monitoriza și impune limitele și restricțiile din planul de abonament, inclusiv, dar fără limitare la, dreptul de a percepe taxe pentru depășiri.

5.2 Securitatea contului. Sunteți responsabil pentru luarea măsurilor rezonabile pentru a menține securitatea și controlul Contului dumneavoastră Adobe. Adobe vă poate solicita să activați autentificarea cu mai mulți factori și să furnizați un număr de telefon sau un e-mail alternativ din motive de securitate. Adobe nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere pe care o puteți suferi din cauza compromiterii acreditărilor dumneavoastră de conectare la cont sau a eșecului dumneavoastră de a urma sau acționa în legătură cu orice notificări sau alerte pe care le putem trimite la adresa dumneavoastră de e-mail sau la numărul de telefon. Sunteți responsabil pentru menținerea la zi a adresei de e-mail și a numărului de telefon pentru a primi orice notificări sau alerte pe care vi le putem trimite și sunteți, de asemenea, responsabil pentru examinarea cu atenție a oricăror mesaje care pretind a fi de la Adobe pentru a vă asigura că sunt legitime. Nu ne asumăm nicio responsabilitate dacă nu vă puteți accesa Contul Adobe fiindcă nu puteți furniza datele de conectare adecvate, cum ar fi o parolă, o adresă de e-mail sau un număr de telefon. Dacă bănuiți că datele contului dumneavoastră Adobe sau oricare dintre detaliile de securitate au fost compromise, contactați administratorul contului sau Serviciile pentru clienți Adobe https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ro.

5.3 Inactivitatea contului gratuit. Dumneavoastră dețineți răspunderea pentru păstrarea contului dumneavoastră activ, ceea ce înseamnă că trebuie să vă autentificați și să utilizați contul periodic pentru a evita orice ștergere de Conținut, întrerupere sau pierdere a accesului la Servicii și Software sau rezilierea contului. Dacă nu vă conectați periodic la contul dvs., ne rezervăm dreptul de a presupune că contul dvs. este inactiv și sunteți de acord că vă putem șterge definitiv Conținutul stocat în cont sau vă putem închide complet contul. Înainte de a șterge permanent Conținutul sau de a închide contul pentru inactivitate, vom încerca să vă notificăm. Pentru evitarea îndoielilor, această secțiune 5.3 (Inactivitatea contului gratuit) nu se aplică pentru conturile plătite în stare bună.

6. Conduita utilizatorului.

Trebuie să utilizați Serviciile și Software-ul în mod responsabil și să nu utilizați Serviciile și Software-ul în mod necorespunzător. De exemplu, nu trebuie:

6.1 să folosiți Serviciile și Software-ul fără sau cu încălcarea unei licențe sau acorduri scrise cu Adobe;

6.2 să copiați, să modificați, să găzduiți, să redați în flux, să sublicențiați sau să revindeți Serviciile și Software-ul;

6.3 să permiteți altor persoane să utilizeze Serviciile și Software-ul folosind informațiile dumneavoastră de cont;

6.4 să oferiți, să utilizați sau să permiteți utilizarea sau accesul la Servicii sau Software într-o activitate comercială cu servicii informatice, un serviciu de externalizare către terțe părți, pe bază de membru sau abonament, pe bază de repartizare a timpului, ca parte a unui serviciu găzduit sau în numele oricărui terț;

6.5 să construiți o bază de date sau un set de date folosind, inclusiv, sau compus din Fișierele de conținut;

6.6 să accesați sau să încercați să accesați Serviciile și Software-ul prin orice alte mijloace diferite de interfața oferită sau autorizată de noi;

6.7 să evitați orice restricții impuse accesului sau utilizării cu scopul de a preveni anumite utilizări ale Serviciilor și Software-ului;

6.8 să partajați sau să generați Conținut, inclusiv Fonturi pentru clienți Creative Cloud sau să adoptați un comportament care încalcă Drepturile asupra proprietății intelectuale ale oricărei persoane. „Drepturi asupra proprietății intelectuale” înseamnă drepturile de autor, drepturile morale, mărcile înregistrate, imaginea comercială, brevetele, secretele comerciale, concurența neloială, dreptul de confidențialitate, dreptul de publicitate și orice alte drepturi brevetate;

6.9 să partajați sau să generați orice Conținut sau să vă implicați în comportament care este ilegal, dăunător, amenințător, obscen, violent, abuziv, ofensator, defăimător, calomniator, vulgar, indecent, care invadează intimitatea altora, care promovează ura sau care este inacceptabil din orice alt motiv;

6.10 să partajați sau să generați orice Conținut care sexualizează minorii sau care este destinat să faciliteze interacțiuni necorespunzătoare cu minorii, cu alți utilizatori Adobe sau cu publicul;

6.11 să vă asumați identitatea oricărei alte persoane sau entități sau să declarați fals sau să prezentați incorect afilierea dumneavoastră cu o persoană sau cu o entitate, inclusiv să nu divulgați relații de sponsorizare sau publicitare când lăsați o recenzie;

6.12 să încercați să dezactivați, să deteriorați sau să distrugeți Serviciile și Software-ul;

6.13 să încărcați, să transmiteți, să stocați sau să faceți disponibil orice Conținut, inclusiv Fonturi pentru clienți Creative Cloud sau cod care conține viruși, cod rău intenționat, malware sau orice elemente concepute pentru a afecta sau limita funcționalitatea Serviciilor și Software-ului;

6.14 să întrerupeți, să interferați cu sau să împiedicați orice alt utilizator să utilizeze Serviciile și Software-ul (de exemplu, prin urmărire, intimidare, hărțuire sau incitarea sau promovarea de acte violente sau automutilare);

6.15 să participați la scrisori în lanț, e-mail-uri nedorite, scheme piramidale, phishing, spam sau alte mesaje nesolicitate;

6.16 să vă angajați în activități frauduloase, cum ar fi frauda de plată și rambursare;

6.17 să introduceți reclame la orice produse sau servicii în cadrul Serviciilor, cu excepția acordului nostru prealabil în scris;

6.18 să utilizați orice metodă de extragere a datelor sau de colectare și extragere a datelor similare în legătură cu Serviciile și Software-ul, inclusiv extragerea de date de pe Web pentru învățare automată sau în alte scopuri;

6.19 să manipulați sau să perturbați artificial Serviciile și Software-ul (cum ar fi manipularea aprecierilor de pe Behance sau orientarea utilizatorilor către site-uri terță parte);

6.20 să creați conturi Adobe în scopul încălcării Termenilor sau a politicilor noastre (sau alte tipuri de acțiuni întreprinse de Adobe), inclusiv, însă fără limitare la crearea de conturi false sau eludarea rezilierii contului;

6.21 să manipulați sau să afișați altfel Serviciile și Software-ul folosind încadrarea sau tehnologii de navigație similare; sau

6.22 să încălcați legislația aplicabilă.

7. Taxe și plată.

7.1 Taxe și onorarii ale terților. Trebuie să plătiți orice taxe aplicabile și orice onorarii terță parte (inclusiv, de exemplu, taxele pentru serviciile de telefonie, taxele operatorilor de telefonie mobile, taxele furnizorilor de servicii de internet, taxele pentru planurile de date, taxele pentru plățile prin carduri de credit, TVA, comisioanele de schimb valutar și comisioanele pentru tranzacții externe). Nu suntem răspunzători pentru aceste taxe. Dacă aveți întrebări legate de aceste taxe, contactați instituția dvs. financiară. Putem lua măsuri pentru colectarea taxelor pe care ni le datorați. Sunteți răspunzător pentru orice costuri și cheltuieli asociate cu colectarea. Dacă vă aflați într-o țară diferită de entitatea Adobe aplicabilă cu care tranzacționați (adică Adobe Inc. pentru clienții din America de Nord și Adobe Systems Software Ireland Limited pentru clienții din toate celelalte țări), plățile dvs. vor fi efectuate către o entitate străină.

7.2 Informații privind cardul de credit. Ne autorizați sau îi autorizați pe furnizorii noștri autorizați să stocheze metoda de plată și să o utilizeze în legătură cu utilizarea Serviciilor și a Software-ului, așa cum este descris în Termenii dumneavoastră privind abonamentul și rezilierea. Pentru a evita întreruperea serviciului dvs., putem participa la programe susținute de furnizorul dvs. de carduri pentru a încerca să actualizăm informațiile dvs. de plată. Ne autorizați pe noi sau pe furnizorii noștri autorizați să continue să factureze și să vă debiteze contul pentru sumele datorate cu informațiile pe care le obținem.

8. Obligațiile dvs. privind garanția și despăgubirea.

8.1 Garanție. Trebuie să dețineți: (A) toate licențele și permisiunile necesare pentru utilizarea și partajarea Conținutului dumneavoastră și (B) drepturile necesare pentru acordarea licențelor în acești Termeni.

 8.2 Despăgubire. Ne veți apăra pe noi și filialele, afiliații, ofițerii, agenții, angajații, partenerii și licențiatorii noștri de orice pretenție, cerere, pierdere sau daună, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care decurg din sau sunt legate de:

(A) Conținutul dvs., inclusiv, dar fără a se limita la Fonturile pentru clienți Creative Cloud;

(B) utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor și a Software-ului (după caz);

(C) interacțiunile dumneavoastră cu alți utilizatori (inclusiv deținătorii de drepturi de la terțe părți); sau

(D) încălcarea Termenilor de către dumneavoastră („Chestiune”).

Avem dreptul de a controla apărarea oricărei Chestiuni supuse despăgubirii de către dumneavoastră cu un avocat ales de noi. Veți coopera pe deplin cu noi în apărarea împotriva oricărei astfel de Chestiuni.
 

9. EXCLUDEREA GARANȚIILOR.

9.1. Cu excepția celor prevăzute în Termenii suplimentari, Serviciile și Software-ul sunt furnizate „CA ATARE”. În măsura maximă permisă de lege, Adobe, afiliații săi și furnizorii terță parte („Părți acoperite”) declinăm toate garanțiile aferente acestora, fie acestea exprese sau implicite, inclusiv garanțiile implicite de neîncălcare a drepturilor, vandabilitate și caracter adecvat pentru un anumit scop. Părțile acoperite nu își asumă niciun angajament privind conținutul din cadrul Serviciilor. Părțile acoperite declină orice garanție conform căreia (A) Serviciile și Software-ul îndeplinesc cerințele dumneavoastră sau vor fi permanent disponibile, neîntrerupte, accesibile la timp, sigure sau lipsite de erori; (B) rezultatele obținute din utilizarea Serviciilor și a Software-ului vor fi eficiente, precise sau fiabile; (C) calitatea Serviciilor și a Software-ului va corespunde așteptărilor dumneavoastră sau (D) orice erori sau defecte ale Serviciilor și Software-ului vor fi corectate.

9.2 Părțile acoperite declină în mod expres orice răspundere în ceea ce privește acțiunile rezultate din utilizarea de către dumneavoastră a oricăror Servicii și a oricărui Software. Puteți utiliza și accesa Serviciile și Software-ul la discreția și pe riscul dumneavoastră și veți fi singurul responsabil pentru orice daune aduse sistemului dumneavoastră informatic sau pentru pierderea de date care ar putea rezulta din utilizarea și accesarea oricăror Servicii și a oricărui Software.

9.3 Dacă postați Conținut pe serverele noastre pentru a-l Partaja în mod public prin intermediul Serviciilor, Părțile acoperite nu sunt răspunzătoare pentru: (A) nicio pierdere, corupere sau deteriorare a Conținutului dumneavoastră; (B) ștergerea Conținutului de către oricine altcineva în afară de Adobe; sau (C) integrarea Conținutului dumneavoastră de către terțe părți pe pagini web sau alte surse media.

10. LIMITAREA RĂSPUNDERII.

10.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel în Termenii suplimentari, Părțile acoperite nu sunt răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice altă persoană pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte, secundare, morale, exemplare sau punitive, indiferent de cauză, inclusiv pierderi și daune (A) care rezultă din pierderea utilizării, datelor, reputației, veniturilor sau profiturilor; (B) pe baza oricărei teorii de drept al răspunderii, inclusiv încălcarea contractului sau a garanției, neglijență sau altă acțiune care aduce un prejudiciu sau (C) care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau accesarea de către dumneavoastră a Serviciilor și Software-ului. Nicio prevedere a Termenilor nu limitează sau exclude răspunderea noastră pentru neglijență gravă, pentru comportamentul necorespunzător intenționat al Adobe sau al angajaților săi sau pentru deces sau vătămare corporală.

10.2. Răspunderea noastră totală în orice chestiune care rezultă din sau în legătură cu Termenii se limitează la suma cea mai mare dintre suma de (A) 100 USD sau (B) suma cumulată achitată de dvs. pentru accesul la Servicii și Software în decursul perioadei de trei luni premergătoare evenimentului care a atras această răspundere. Furnizorii noștri nu vor avea nicio răspundere în nicio chestiune care decurge din sau este legată de Termeni.

10.3 Aceste limitări și excluderi din această secțiune 10 (Limitarea răspunderii) se aplică în măsura maximă permisă de lege, chiar dacă (A) o măsură corectivă nu vă compensează pe deplin pentru pierderi sau eșecuri ale scopului său esențial; sau (B) Părțile acoperite știau sau ar fi trebuit să știe despre posibilitatea daunelor.

10.4 Acești Termeni stabilesc întreaga răspundere a Părților acoperite, precum și despăgubirea dumneavoastră exclusivă cu privire la accesul și utilizarea Serviciilor și a Software-ului.

11. Reziliere.

11.1 Încetarea la inițiativa dumneavoastră. Vă puteți anula abonamentul și puteți înceta utilizarea Serviciilor și a Software-ului în orice moment. Anularea sau rezilierea contului dumneavoastră nu vă scutește de nicio obligație de a plăti taxele restante asociate abonamentului, inclusiv, dar fără a se limita la, taxele de anulare anticipată.

11.2 Rezilierea de către noi. Cu excepția cazului în care se prevede în Termenii suplimentari, putem în orice moment să reziliem sau să suspendăm imediat dreptul dumneavoastră de a utiliza și accesa Serviciile și Software-ul, dacă, la discreția exclusivă a Adobe:

(A) încălcați orice prevedere a Termenilor (sau vă comportați într-un mod care demonstrează clar că nu aveți intenția sau capacitatea de a respecta Termenii);

(B) nu realizați plata la termen a taxelor pentru Servicii și Software, dacă este cazul;

(C) ne abuzați, amenințați, intimidați sau hărțuiți, fizic, verbal sau prin alte mijloace, pe noi sau personalul nostru (în astfel de circumstanțe, ca alternativă, vă putem suspenda sau restricționa accesul la Servicii și Software);

(D) ați făcut în repetate rânduri reclamații cu rea-credință sau fără o bază rezonabilă și continuați să faceți acest lucru după ce v-am solicitat să încetați (în astfel de circumstanțe, ca alternativă, vă putem suspenda sau restricționa accesul la Servicii sau Software);

(E) furnizarea în continuare a Software-ului sau Serviciilor către dumneavoastră ar încălca legislația aplicabilă;

(F) alegem să întrerupem Serviciile și Software-ul, integral sau parțial, dacă devine nepractic pentru noi să continuăm oferirea Serviciilor în regiunea dumneavoastră ca efect al modificărilor legislative sau din alt motiv; sau

(G) a existat o perioadă prelungită de inactivitate în contul dvs. gratuit

Dacă reziliem prezenții Termeni sau utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor și a Software-ului din motive care nu constituie o cauză, astfel cum sunt enumerate în oricare dintre Secțiunile de la (A) la (D) și (G) de mai sus, vom depune eforturi rezonabile în vederea notificării dumneavoastră cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de reziliere, la adresa de e-mail pe care ne-ați comunicat-o, incluzând instrucțiuni cu privire la modul în care puteți să vă recuperați Conținutul. Dacă încetăm utilizarea Serviciilor și a Software-ului de către dumneavoastră din motivele enumerate în Secțiunile (E) sau (F), vă putem oferi, la discreția noastră exclusivă, o rambursare proporțională pentru orice taxe plătite în avans, neutilizate pentru respectivul Serviciu sau Software. La rezilierea de către noi, este posibil să pierdeți accesul la Conținutul dumneavoastră.

11.3 Menținerea valabilității. La expirarea sau rezilierea Termenilor, Serviciile sau Software-ul poate înceta să funcționeze, parțial sau integral, fără nicio notificare prealabilă. Obligațiile dumneavoastră de despăgubire, clauzele noastre de excludere de garanție și limitările de răspundere, precum și prevederile privind soluționarea litigiilor menționate în Condiții, rămân în vigoare.

11.4 Dezactivări de conturi și contestații. Dacă sunteți de părere că vi s-a dezactivat din greșeală contul Adobe, puteți trimite o contestație urmând procesul descris atunci când încercați să vă conectați la contul dumneavoastră sau în Centrul nostru de transparență. Dacă aveți întrebări pe această temă, contactați Serviciile pentru clienți Adobe.

12. Respectarea sancțiunilor comerciale și a măsurilor de control la export.

Serviciile sau Software-ul și utilizarea de către dumneavoastră a acestora sunt supuse legilor, restricțiilor și reglementărilor din Statele Unite și din alte jurisdicții care pot reglementa importul, exportul și utilizarea Serviciilor și Software-ului. Folosind Serviciile și Software-ul, sunteți de acord să respectați toate aceste legi, restricții și reglementări și garantați că nu vi se interzice să primiți Serviciile și Software-ul de către legile din nicio jurisdicție. În plus, sunteți de acord să nu încărcați sau să transmiteți prin niciun Serviciu sau Software niciun conținut care este controlat pentru export din Statele Unite (inclusiv date tehnice controlate în temeiul Regulamentului privind comerțul internațional de arme din SUA și tehnologiei controlate în temeiul Reglementărilor privind administrarea exporturilor din SUA) fără aprobare prealabilă scrisă din partea Adobe. 

13. Legislația australiană privind protecția consumatorilor.

Nicio prevedere a Termenilor nu are scopul de a exclude, a restricționa sau a modifica niciun drept al consumatorilor în conformitate cu Legea privind concurența și protecția consumatorilor din 2010 (Cth) („CCA”) sau cu orice altă legislație care nu poate fi exclusă, restricționată sau modificată prin acord. În cazul în care CCA sau orice altă legislație implică o condiție, o garanție sau o clauză în Termeni sau oferă garanții legale în legătură cu Termenii, pentru bunurile sau serviciile furnizate (dacă există), răspunderea noastră pentru încălcarea unei astfel de condiții, garanții, clauze sau asigurări este limitată (la alegerea noastră), în măsura în care putem face acest lucru: (A) în cazul livrării de bunuri, la una sau mai multe din următoarele: (1) înlocuirea bunurilor sau furnizarea de bunuri echivalente; (2) repararea bunurilor; (3) plata costurilor pentru înlocuirea bunurilor sau pentru achiziționarea de bunuri echivalente și (4) plata costului pentru repararea bunurilor sau (B) în cazul furnizării de servicii, la efectuarea uneia sau ambelor dintre următoarele: (1) furnizarea din nou a serviciilor și (2) achitarea costurilor pentru furnizarea din nou a serviciilor.

14. Soluționarea litigiilor, renunțarea la acțiuni de grup, acordul de arbitraj.

Serviciile pentru clienți Adobe sunt disponibile pentru a răspunde majorității preocupărilor pe care le puteți avea cu privire la Serviciile și Software-ul Adobe. Contactați Serviciile pentru clienți Adobe aici: https://www.adobe.com/go/csupport_subscripterms_ro.

14.1 Notificarea procesului de soluționare a litigiilor privind reclamațiile și informațiile solicitate. Dacă aveți vreo îngrijorare sau o dispută pe care Serviciul pentru clienți Adobe nu o poate rezolva („Reclamație”), sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați disputa în mod informal și cu bună-credință, contactându-ne și furnizând o notificare scrisă a revendicării la adresa furnizată în secțiunea 18.2 (Notificare pentru Adobe). Notificarea revendicării trebuie să transmită Adobe o notificare corectă cu privire la identitatea dumneavoastră, o descriere a naturii și temeiului revendicării și a ajutorului pe care îl solicitați, inclusiv suma specifică a oricărei scutiri bănești pe care o doriți și nu poate fi combinată cu o Notificare de reclamație pentru alte persoane. Dacă disputa legată de Revendicare nu este soluționată în termen de 30 de zile de la primirea acesteia de către noi, orice acțiune juridică rezultată trebuie soluționată în instanțe pentru revendicări minore sau prin arbitraj definitiv și obligatoriu, inclusiv orice dispută pentru a stabili dacă arbitrajul este necesar în cazul disputei, sub rezerva excepțiilor următoare. Niciuna dintre părți nu va iniția acțiuni în justiție mai devreme de 30 de zile de la primirea notificării de revendicare. Acest acord de arbitraj se va aplica, fără limitare, tuturor revendicărilor care au apărut sau au fost susținute înainte de data intrării în vigoare a Termenilor. Arbitrul, și nu orice instanță sau agenție federală, statală sau locală, va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice dispută legată de interpretarea, aplicabilitatea sau caracterul executoriu al Termenilor sau formarea Termenilor, inclusiv dacă o dispută între noi face obiectul arbitrajului (adică, arbitrul va decide posibilitatea de arbitraj a oricărei dispute) și dacă toți sau o parte din acești Termeni sunt nuli sau anulabili. Revendicările legate de Termeni, Servicii sau Software sunt interzise definitiv dacă nu sunt înaintate în termen de un an de la evenimentul care a dus la Revendicare.

14.2 Renunțarea la acțiunile cu reclamanți multipli. Puteți soluționa disputele cu noi în mod individual și nu puteți introduce o acțiune ca reclamant sau membru într-un grup de reclamanți, într-o acțiune consolidată sau de reprezentare. Cu toate acestea, dacă orice parte a acestei renunțări la acțiuni de grup este considerată inaplicabilă sau nevalidă în ceea ce privește o anumită despăgubire, atunci acea despăgubire (și numai aceea) trebuie să fie separată de arbitraj și poate fi solicitată în instanță. Părțile convin, totuși, că orice adjudecare a despăgubirilor care nu este supusă arbitrajului va fi suspendată până la rezultatul oricăror revendicări și despăgubiri arbitrabile.

14.3 Reguli de arbitraj. Dacă aveți domiciliul pe unul din continentele americane, JAMS va administra arbitrajul în Santa Clara County, California, SUA, potrivit Regulilor și procedurilor sale simplificate pentru arbitraj. Dacă aveți domiciliul în Australia, Noua Zeelandă, Japonia, zona continentală a Chinei, Hong Kong, Macao, Taiwan, Republica Coreea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal sau un stat membru al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Centrul de Arbitraj Internațional din Singapore (SIAC) va administra arbitrajul în Singapore, potrivit Regulilor sale de arbitraj, care sunt considerate incluse în această secțiune prin referință. În caz contrar, Curtea de Arbitraj Internațional din Londra (LCIA) va administra arbitrajul în Londra, Regatul Unit, potrivit Regulilor de arbitraj LCIA. Va exista un singur arbitru selectat de comun acord de către dvs. și Adobe. Arbitrajul se va desfășura în limba engleză, dar orice martor a cărui limbă maternă nu este engleza poate depune mărturie în limba sa maternă, cu traducere simultană în engleză (pe cheltuiala părții care propune martorul). Hotărârea arbitrală poate fi recunoscută și va fi investită cu formulă executorie în orice instanță competentă cu jurisdicție asupra dvs. și a noastră. În cazul unui conflict între regulile furnizorului de arbitraj și Termeni, inclusiv în ceea ce privește evaluarea taxelor și costurilor arbitrajului, Termenii vor guverna.

14.4 Taxe și costuri de arbitraj. Plata tuturor taxelor de depunere, de administrare și de arbitru și a costurilor de arbitraj vor fi guvernate de regulile furnizorului de arbitraj, cu excepția faptului că, în măsura în care depuneți o Revendicare ca parte a unei Acțiuni coordonate, suntem de acord că părțile vor împărți în mod egal toate onorariile și costurile arbitrajului (în măsura în care alocarea nu este deja necesară conform normelor aplicabile). În sensul acestei secțiuni, o „Acțiune coordonată” este orice acțiune în care sunteți reprezentat de o firmă de avocatură sau de un grup de firme de avocatură care a depus numeroase cereri de arbitraj individuale coordonate, de aceeași natură sau de natură similară împotriva Adobe într-un timp scurt. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă nu vă permiteți taxele sau costurile de arbitraj, Adobe le va plăti. În cazul în care arbitrul constată că fondul unei Revendicări sau măsurile solicitate în arbitraj au fost nesemnificative sau că o Revendicare a fost transmisă într-un scop necorespunzător, părțile pot încerca să redistribuie onorariile și costurile arbitrajului, conform regulilor furnizorului de arbitraj.

14.5 Excepții de la arbitraj – revendicări cu valoare redusă și măsuri provizorii. Fără a aduce atingere celor de mai sus, oricare dintre părți poate alege ca orice Revendicare care este supusă jurisdicției instanței pentru revendicări minore să fie decisă de către instanța pentru revendicări minore din Santa Clara County, California, SUA sau zona de reședință. Dacă oricare dintre părți depune o Revendicare în arbitraj care ar fi putut fi depusă în instanța pentru revendicări minore, cealaltă parte poate trimite o notificare referitoare la faptul că dorește ca respectivul caz să fie decis în instanța pentru revendicări minore înainte de numirea unui arbitru, iar arbitrul va închide cauza din punct de vedere administrativ înainte de evaluarea oricăror taxe, iar partea care depune Revendicarea trebuie să se adreseze instanței pentru revendicări minore în locul arbitrajului. Orice dispută cu privire la calificarea unei Revendicări pentru a fi tratată de instanța pentru revendicări minore va fi soluționată de acea instanță, nu de un arbitru. În cazul oricărei astfel de dispute, procedura de arbitraj va rămâne închisă, cu excepția cazului în care și până la o decizie a instanței pentru revendicări minore conform căreia revendicarea ar trebui să facă obiectul arbitrajului. În plus, oricare dintre părți are dreptul să solicite remedii provizorii preliminare (sau orice alt tip de remedii legale de urgență) în orice jurisdicție, cum ar fi în cazul accesului neautorizat din partea dumneavoastră sau al altora la sau al utilizării Serviciilor sau Software-ului cu încălcarea Termenilor. Dacă o parte este implicată într-o dispută în care urmărește să obțină atât remedii preliminare, cât și alte forme de reparație, partea poate apela la instanță pentru a solicita remedii preliminare, dar trebuie să își arbitreze revendicările sau să caute remedii în instanța pentru revendicări minore pentru toate celelalte forme de remedii.

14.6 Acceptarea arbitrajului și dreptul de a renunța. În primele treizeci (30) de zile de la utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor și Software-ului sau a datei ultimei actualizări a secțiunii 14 (Soluționarea litigiilor, renunțarea la acțiuni de grup, acord de arbitraj) din Termeni, oricare dintre acestea este ulterioară, aveți dreptul de a renunța la dispozițiile privind renunțarea la arbitraj și acțiunile de grup din secțiunea 14 (Soluționarea litigiilor, renunțarea la acțiuni de grup, acord de arbitraj) trimițându-ne o notificare scrisă cu privire la decizia dumneavoastră, la adresa prevăzută în secțiunea 18.2 (Notificare pentru Adobe) sau prin e-mail la ContractNotifications@adobe.com. Dacă renunțați la aceste prevederi, nici Adobe nu va avea obligația să le respecte.

15. Drepturi de audit.

 Dacă reprezentați o Persoană juridică, putem, cel mult la fiecare douăsprezece (12) luni, după anunțarea dumneavoastră în prealabil cu minimum șapte (7) zile, să numim o persoană angajată sau un auditor independent terț care are obligația să respecte confidențialitatea, pentru a inspecta (inclusiv inspecție manuală, metode electronice sau ambele) înregistrările, sistemele și unitățile dumneavoastră, pentru a verifica dacă instalarea și utilizarea parțială sau integrală a Serviciilor și a Software-ului este în conformitate cu Termenii noștri. De asemenea, veți pune la dispoziția noastră toate înregistrările și informațiile solicitate de noi în termen de treizeci (30) de zile de la cererea noastră, pentru ca noi să putem verifica dacă instalarea și utilizarea parțială sau integrală a Serviciilor și Software-ului este în conformitate cu licențele dumneavoastră valabile. În cazul în care verificarea dezvăluie o deficiență în conformitatea cu licențele pentru Servicii și Software, veți obține imediat orice licențe, abonamente necesare și mentenanță și suport aplicabil sau alte acțiuni aplicabile pentru a remedia orice astfel de neconformitate.

16. Actualizări ale Serviciilor și Software-ului și disponibilitatea acestora.

16.1 Actualizări ale Serviciilor și Software-ului. Putem modifica, actualiza sau întrerupe furnizarea Serviciilor și a Software-ului (inclusiv orice componentă sau caracteristică), modificările, actualizările sau întreruperile care pot, pentru claritate, să fie dăunătoare sau să conducă la o diminuare a valorii pentru dumneavoastră, în orice moment, fără ca dumneavoastră sau oricine altcineva să fie responsabil. Pentru modificările aduse ofertelor plătite care, la discreția rezonabilă a Adobe, sunt dăunătoare sau au ca rezultat o diminuare semnificativă a valorii pentru dumneavoastră, vom depune eforturi comerciale rezonabile pentru a vă notifica cu privire la o astfel de modificare, actualizare sau întrerupere. Dacă întrerupem Serviciile sau Software-ul în întregime, vom depune toate eforturile comerciale rezonabile pentru a vă permite să vă transferați Conținutul și vă putem oferi o rambursare proporțională pentru orice taxe neutilizate pentru acel Serviciu sau Software pentru care ați plătit în avans.

16.2 Disponibilitate. Paginile noastre web sunt disponibile în întreaga lume, dar acest lucru nu înseamnă că toate Serviciile și Software-ul sunt disponibile în țara dumneavoastră sau că întregul conținut generat de utilizatori disponibil prin intermediul Serviciilor sau Software-ului este legal sau disponibil în țara dumneavoastră. În anumite țări, accesul la anumite Servicii (sau anumite caracteristici ale Serviciilor) sau Software poate fi blocat. Utilizatorilor din China nu le este permis să acceseze sau să utilizeze niciun serviciu online din cadrul Serviciilor și Software-ului nostru și trebuie să achiziționeze Serviciile și Software-ul puse în mod special la dispoziția utilizatorilor din China pentru utilizare în China. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că utilizarea Serviciilor și a Software-ului de către dumneavoastră este legală sau disponibilă în zona în care le utilizați. Serviciile și Software-ul nu sunt disponibile în toate limbile.

17. Fără modificări, inginerie inversă, inteligență artificială/învățare automată (IA/ÎA).

Anumite elemente ale Serviciilor și Software-ului constituie informații confidențiale ale noastre (sau ale licențiatorilor noștri). Cu excepția cazurilor permise în mod expres în Termeni, nu trebuie (și nu trebuie să permiteți terților): (A) să modificați, să portați, să adaptați sau să traduceți nicio parte a Serviciilor sau a Software-ului; (B) să folosiți inginerie inversă (inclusiv, dar fără a se limita la monitorizarea sau urmărirea intrărilor și ieșirilor care circulă printr-un sistem sau o aplicație pentru a recrea acel sistem), să decompilați, să dezasamblați sau să încercați în alt mod să descoperiți, în cadrul oricărui Serviciu sau Software, codul sursă, reprezentări de date sau algoritmi subiacente, procese, metode și orice altă parte a unui astfel de Serviciu sau Software; sau (C) să utilizați Serviciile sau Software-ul (sau orice conținut, date, rezultate sau alte informații primite sau derivate din Servicii sau Software) pentru a crea, instrui, testa sau îmbunătăți în alt mod direct sau indirect orice algoritmi de învățare automată sau sisteme de inteligență artificială conținute în Servicii sau Software, inclusiv, dar fără limitare la, orice arhitecturi, modele sau ponderi. Dacă legile din jurisdicția dvs. vă oferă dreptul să decompilați Serviciile sau Software-ul în scopul de a obține informațiile necesare pentru a permite ca părțile licențiate ale Serviciilor sau Software-ului să fie interoperabile cu alte tipuri de software, trebuie mai întâi să solicitați aceste informații de la noi. La propria noastră discreție, putem fie să vă furnizăm astfel de informații, fie să impunem condiții echitabile, inclusiv taxe rezonabile, pentru decompilarea Serviciilor sau a Software-ului, astfel încât să ne asigurăm că drepturile noastre de proprietate intelectuală și drepturile de proprietate intelectuală ale licențiatorilor și furnizorilor noștri asupra Serviciilor și Software-ului sunt protejate.

18. Diverse.

18.1 Versiunea în limba engleză. Versiunea în limba engleză a Termenilor va fi versiunea utilizată la interpretarea Termenilor.

18.2 Notificări către Adobe. Ne puteți trimite notificări la următoarea adresă: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.

18.3 Notificări către dumneavoastră. Vă putem notifica prin e-mail sau adresă poștală asociată contului dumneavoastră, prin postări în cadrul Serviciilor sau prin alte modalități acceptate de lege. Este responsabilitatea dvs. să păstrați informațiile contului actualizate pentru a primi notificări. 

18.4 Interzicerea cesiunii. Nu puteți cesiona sau transfera în altă manieră Termenii sau drepturile și obligațiile dvs. în baza Termenilor, integral sau parțial, fără acordul nostru în scris și orice încercare de a face acest lucru va fi considerată nulă. Avem dreptul de a cesiona sau de a transfera drepturile noastre în baza Termenilor către o terță parte fără consimțământul dumneavoastră.

18.5 Termeni specifici domeniului guvernamental. Dacă sunteți o entitate guvernamentală din SUA sau dacă Termenii sunt supuși Federal Acquisition Regulations (Regulamentul federal privind achizițiile) (FAR), atunci Serviciile și Software-ul indicate în Termeni sunt „Produse comerciale sau Servicii comerciale”, deoarece acești termeni sunt definiți în 48 C.F.R. §2.101 și constă din „Software comercial pentru computere” și „Documentație pentru software comercial pentru computere” și servicii aferente acestora, așa cum sunt folosiți acești termeni în 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202, după caz. În conformitate cu 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202-1 până la §227.7202-4, după caz, Software-ul comercial pentru computere și Documentația pentru software comercial pentru computere sunt furnizate sub licență Utilizatorilor finali din guvernul federal al S.U.A. (A) numai ca Produse și servicii comerciale și (B) doar cu acele drepturi care sunt garantate tuturor celorlalți utilizatori conform Termenilor. Drepturi nepublicate rezervate sub legislația din Statele Unite.

18.6 Titluri. Titlurile utilizate în Termeni sunt furnizate doar pentru comoditate și nu vor fi utilizate pentru a deduce sensul sau intenția.

18.7 Divizibilitatea. În cazul în care o dispoziție a Termenilor este considerată nevalidă sau inaplicabilă din orice motiv, restul Termenilor va rămâne în vigoare și cu efect deplin și o astfel de dispoziție va fi ineficientă numai în măsura în care această nevaliditate sau inaplicabilitate este valabilă.

18.8 Lipsa renunțărilor. Omisiunea noastră de a pune în executare sau de a exercita oricare clauză a Termenilor nu reprezintă o renunțare la clauza respectivă.

18.9 Forță majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă pentru nicio întârziere sau neîndeplinire a vreunei obligații (în afară de obligațiile dvs. de plată către Adobe) în conformitate cu Termenii, dacă întârzierea sau eșecul se datorează evenimentelor neprevăzute, care apar după intrarea în vigoare a Termenilor și care se află în afara controlului rezonabil al părților, cum ar fi greve, blocaje, război, terorism, revolte, dezastre naturale, refuzul licenței de către guvern sau alte agenții guvernamentale, în măsura în care un astfel de eveniment împiedică sau întârzie partea afectată să își îndeplinească obligațiile și o astfel de parte nu poate preveni sau înlătura forța majoră la un cost rezonabil.

19. DMCA

Respectăm drepturile asupra proprietății intelectuale ale altora și ne așteptăm ca utilizatorii noștri să facă același lucru. Vom răspunde oricăror notificări clare de încălcare a drepturilor de autor conforme cu Legea privind Drepturile de Autor în Mileniul Digital („DMCA”). Puteți afla mai multe despre politicile și practicile Adobe IP Takedown aici: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.

 

Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, SUA.
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart,
Dublin 24, Republica Irlanda
Adobe_General_Terms_of_Use-ro_RO_20240217

Listă de documente cu hyperlink Condiții generale de utilizare (enumerate în ordinea mențiunilor de mai sus):

1. Condițiile privind abonarea și anularea abonamentului: https://www.adobe.com/legal/subscription-terms.html

2. Termeni suplimentari privind datele studenților din învățământul K-12 (primar și secundar) și superior: https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/servicetou/Adobe-EDU-Terms-en_US-20210701.pdf

3. Conținut personal stocat în Creative Cloud și Document Cloud pentru echipe sau HelpX pentru stocare în cloud pentru companii: https://helpx.adobe.com/enterprise/kb/business-storage.html

4. Politica de confidențialitate: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

5. Opțiunile Adobe privind confidențialitatea: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Întrebări frecvente privind analiza conținutului: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/machine-learning-faq.html

7. Persoane fizice din țări din Acordul de prelucrare a datelor din SEE și Regatul Unit pentru serviciile Adobe Cloud: https://dpa.adobe.com/dpaTermsOfUse?type=55

8. Termenii de protecție a datelor pentru Cloud Services pentru persoane din afara SEE și Regatului Unit: https://www.adobe.com/content/dam/cc/en/legal/terms/enterprise/pdfs/DPT-WW.pdf

9. Recomandări de asistență pentru software Adobe: https://helpx.adobe.com/support/programs/support-periods.html

10. Centrul de transparență: https://www.adobe.com/trust/transparency.html

11. Încărcați fonturile în Creative Cloud: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/upload-your-fonts-to-creative-cloud.html#licensing

12. Recomandări privind eligibilitatea instituțiilor principale și secundare: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/primary-and-secondary-institution-eligibility-guidelines.html

13. Înștiințările privind Software-ul aparținând terțelor părți și/sau Termeni și condiții suplimentare: https://www.adobe.com/products/eula/third_party.html

14. Drepturile de utilizare a imaginilor: https://www.adobe.com/legal/permissions/image-notice.html

15. Servicii pentru clienți Adobe: https://helpx.adobe.com/contact.html?step=CCSN_membership-account-payment_cancel-your-membership

16. Politica de eliminare a proprietății intelectuale: https://www.adobe.com/legal/dmca.html