Vi oppdaterer Brukervilkårene våre. Oppdateringen gjelder fra 16. april 2020. Klikk her for å se de oppdaterte vilkårene. 

 

Adobes generelle bruksbetingelser

 

Sist oppdatert 5. juni 2018. Erstatter alle tidligere versjoner.
 
Disse Generelle brukervilkårene (“Generelle vilkår”), sammen med eventuelle andre Tilleggsvilkår (se avsnitt 1.2 nedenfor) og Vilkår for abonnement og avbestilling (samlet, “Vilkår”) styrer din bruk av vårt nettsted, vår kundestøtte og våre tjenester slik som Creative Cloud (samlet, “Tjenester”) og programvare som vi inkluderer som en del av Tjenestene, samt alle applikasjoner, Eksempelfiler og Innholdsfiler (definert nedenfor), skripter, kildekoder, instruksjonssett og tilhørende dokumentasjon (samlet, “Programvare”). Hvis du har inngått en avtale med oss om spesifikke tjenester eller programvare, skal vilkårene i den avtalen kontrollere der det kommer i konflikt med Vilkårene. Som omtalt mer i avsnitt 4 nedenfor, beholder du alle rettigheter og eierskap du har til Innholdet ditt (definert nedenfor).
 
Du må være 13 år eller eldre for å registrere deg for en individuell Adobe ID. Skoler som deltar i tilbudet for navngitte elever/studenter ved grunnskole og videregående opplæring kan gi en Adobe ID på enterprise-nivå til et barn under 13 år, men kun etter å ha innhentet uttrykkelig samtykke fra foreldre.
 
1. Din avtale med Adobe.
 
1.1 Valg av lov og oppdragsgiver. Hvis du bor i Nord-Amerika (inkludert USA, Canada og Mexico), er ditt forhold til Adobe Inc., et amerikansk selskap, og Vilkårene er underlagt lovgivningen i California, USA. Hvis du bor utenfor Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Systems Software Ireland Limited, og Vilkårene er underlagt lovgivingen i Irland. For kunder i Australia, opptrer Adobe Systems Software Ireland Limited som en autorisert representant for Adobe Systems Pty Ltd og går inn i denne kontrakten i egenskap som agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha andre rettigheter i henhold til loven. Vi ønsker ikke å begrense disse rettighetene der det er forbudt å gjøre dette ved lov.
 
1.2Tilleggsvilkår. Våre tjenester og programvare er lisensiert, ikke solgt, til deg, og kan også være underlagt ett eller flere av de ytterligere vilkårene nedenfor (“Tilleggsvilkår”). Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i de Generelle vilkårene og Tilleggsvilkårene, skal Tilleggsvilkårene gjelde i forhold til den aktuelle tjenesten eller programvaren. Det tas forbehold om endringer av Tilleggsvilkårene.
 

 

2. Personvern.
 
2.1 Personvern. Hvis du vil ha informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, deler eller på annen måte behandler informasjon om deg, kan du se våre Retningslinjer for personvern på http://www.adobe.com/go/privacy_no.
 
2.2 Bruksinformasjon for skrivebordsprogram. Du har muligheten til å dele informasjon med oss om hvordan du bruker skrivebordsprogrammene våre. Der loven tillater det, er dette alternativet slått på som standard, og informasjonen knyttes til din Adobe-konto. Denne informasjonen tillater oss å gi deg en mer personlig opplevelse og hjelper oss til å forbedre produktkvaliteten og funksjonene. Du kan endre preferansene dine når som helst på Adobes kontoforvaltningsside. For å lære mer om bruksdata for skrivebordsprogram, gå til http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_no.
 
2.3 Vår tilgang til Innholdet ditt. Der loven tillater det, vil vi bare få tilgang til, vise eller lytte til Innholdet ditt (definert i avsnitt 4.1 nedenfor) på begrensede måter. For eksempel, for å utføre Tjenestene, trenger vi å få tilgang til, vise eller lytte til Innholdet ditt til for å (a) svare på forespørsler om hjelp; (b) registrere, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhet, ulovlige hendelser eller tekniske problemer; og (c) håndheve Vilkårene. Våre automatiske systemer kan analysere Innholdet ved hjelp av teknikker som maskinlæring. Denne analysen kan skje når Innholdet sendes, mottas eller lagres. Basert på denne analysen, er vi i stand til å forbedre Tjenestene. Hvis du vil vite mer om maskinlæringen vi står for, kan du gå til http://www.adobe.com/go/machine_learning_no.
 
3. Bruk av tjenester og programvare.
 
3.1 Lisens. Med forbehold om ditt samsvar med Vilkårene og loven, kan du få tilgang til og bruke tjenestene og programvaren.
 
3.2 Adobes åndsverk. Vi (og våre lisensgivere) forblir eneeier(e) av alle rettigheter, tittel og interesse i tjenestene eller programvaren. Bortsett fra unntakene nevnt i Vilkårene, gir vi deg ikke rettigheter til patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker eller andre rettigheter når det kommer til gjenstandene i tjenestene eller programvaren. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt under Vilkårene.
 
3.3 Lagring. Når Tjenestene tilbyr lagring, anbefaler vi at du også sikkerhetskopierer Innholdet ditt jevnlig til et annet sted. Vi kan sette fornuftige tekniske begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, behandlingskapasitet og andre tekniske begrensninger. Vi kan suspendere Tjenestene til du er innenfor lagringsplassgrensen som er knyttet til kontoen din. På slutten av lisensperioden vil vi gjøre en kommersielt fornuftig innsats for å la deg overføre Innholdet ditt ut av Tjenestene. Overgangen må være fullført innen 30 dager fra datoen for oppsigelse eller utløpsdatoen for lisensperioden. På slutten av denne 30-dagers overgangsperioden forbeholder vi oss retten til å slette Innholdet ditt.
 
3.4 Brukergenerert innhold. Vi kan være vert for brukergenerert innhold fra våre brukere. Hvis du bruker Tjenestene våre, kan du komme over brukergenerert innhold som du finner støtende eller opprivende. Ditt eneste middel er å slutte å vise innholdet. Hvis tilgjengelig, kan du også klikke på “Rapporter”-knappen for å rapportere det støtende brukergenererte innholdet til oss.
 
3.5 Eksempelfiler. “Eksempelfiler” betyr filer fra Adobe som innholdsbilder, utklippsbilder, arkivbilder eller lyder for bruk i opplæringsmateriale, demonstrasjoner og for andre prøveversjonsformål, som kan identifiseres som eksempelfiler. Eksempelfiler kan ikke brukes til noe annet formål enn det de ble gitt for. Du kan ikke distribuere Eksempelfiler på frittstående basis (dvs. i tilfeller der Eksempelfiler utgjør hovedverdien av produktet som distribueres), og du kan ikke kreve noen rettigheter i Eksempelfilene.
 
3.6 Innholdsfiler. Innholdsfiler” betyr Adobe-ressurser levert som en del av tjenestene og programvaren. Med mindre dokumentasjon eller bestemte lisenser oppgir noe annet, gir vi deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar og ikke-overførbar lisens til å bruke Innholdsfiler for å opprette sluttbruken din (dvs. den deriverte applikasjonen eller produktet forfattet av deg) der Innholdsfiler, eller derivater derav, er innebygd for ditt bruk (“Sluttbruk”). Du kan endre Innholdsfilene før du legger dem inn i Sluttbruken. Du kan bare reprodusere og distribuere Innholdsfiler i forbindelse med Sluttbruken din, men du kan ikke, under noen omstendigheter, distribuere Innholdsfiler på frittstående basis, utenfor Sluttbruken.
 
3.7 Andre lisenstyper.
 
(a) NFR-versjon. Vi kan utpeke tjenestene eller programvaren som “prøveversjon”, “evaluering”, “ikke for videresalg”, eller annen lignende betegnelse (“NFR-versjon”). Du kan installere og bruke NFR-versjonen bare i perioden, og bare til de formål som vi har uttalt når vi gir deg NFR-versjonen. Du må ikke bruke noe materiale du produserer med NFR-versjonen til noen kommersielle formål.
 
(b) Forhåndsversjon. Vi kan utpeke tjenestene eller programvaren, eller en funksjon av tjenestene eller programvaren, som en forhånds- eller betaversjon (“Forhåndsversjon”). En Forhåndsversjon representerer ikke det endelige produktet, og kan inneholde feil som kan føre til systemfeil eller andre feil og tap av data. Vi kan velge å ikke kommersielt utgi Forhåndsversjonen. Du må umiddelbart slutte å bruke Forhåndsversjonen og ødelegge alle kopier av Forhåndsversjonen hvis vi ber deg om å gjøre det, eller hvis vi gir ut en kommersiell versjon av Forhåndsversjonen. Enhver separat avtale vi inngår med deg som gjelder Forhåndsversjonen, erstatter disse bestemmelsene.
 
(c) Utdanningsversjon. Hvis vi utpeker tjenestene eller programvaren til bruk av pedagogiske brukere (“Utdanningsversjon”), så kan du bare bruke Utdanningsversjonen hvis du oppfyller kvalifikasjonskravene som er angitt på http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines_no. Du kan installere og bruke Utdanningsversjonen bare i landet der du er kvalifisert som en pedagogisk bruker. Hvis du bor i EØS-området, så betyr ordet “land” i den foregående setningen EØS-området.
 
4. Ditt Innhold.
 
4.1 Innhold. Innhold” betyr ethvert materiale, som lydfiler, videofiler, elektroniske dokumenter eller bilder, som du laster opp og importerer til tjenestene eller programvaren i forbindelse med din bruk av Tjenestene.
 
4.2 Eierskap. Du beholder alle rettighetene til og eierskapet av Innholdet. Vi krever ingen eierskapsrettigheter til Innholdet ditt.
 
4.3 Lisenser til Innholdet ditt for å kunne drive tjenestene og programvaren. Vi krever visse lisenser fra deg til Innholdet ditt for å drive og aktivere tjenestene og programvaren. Når du laster opp Innhold til tjenestene og programvaren, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, vise offentlig, distribuere, modifisere (for eksempel for å bedre vise frem Innholdet), vise i offentlighet og oversette Innholdet som nødvendig for respons til brukerstyrte handlinger (for eksempel når du velger å lagre privat eller dele Innhold med andre). Denne lisensen er kun for det formålet å drive eller forbedre tjenestene og programvaren.
 
4.4 Dele Innholdet ditt.
 
(a) Deling. Noen tjenester og programvare kan tilby funksjoner som lar deg Dele Innholdet ditt med andre brukere eller å offentliggjøre det. “Dele” betyr å sende via e-post eller post, overføre, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig (enten til oss eller andre brukere) gjennom din bruk av tjenestene og programvaren. Andre brukere kan bruke, kopiere, endre eller dele Innholdet igjen på mange måter. Tenk nøye gjennom hva du velger å Dele eller offentliggjøre, da du er ansvarlig for Innholdet som du Deler.
 
(b) Tilgangsnivå. Vi overvåker eller kontrollerer ikke hva andre gjør med Innholdet ditt. Du er ansvarlig for å bestemme de begrensningene som er plassert på Innholdet ditt og for å angi riktig tilgangsnivå til Innholdet. Hvis du ikke velger tilgangsnivået som skal gjelde for Innholdet ditt, kan systemet aktivere dets mest ettergivende innstilling som standard. Det er ditt ansvar å la andre brukere få vite hvordan Innholdet kan deles og å justere innstillingen knyttet til tilgang til eller Deling av Innholdet ditt.
 
(c) Kommentarer. Tjenestene og programvaren kan tillate deg å kommentere Innholdet. Kommentarene er ikke anonyme, og kan sees av andre brukere. Kommentarene dine kan slettes av deg, andre brukere og oss.
 
4.5 Opphør av lisens. Du kan oppheve denne lisensen til Innholdet ditt og avslutte våre rettigheter til enhver tid ved å fjerne Innholdet fra Tjenesten. Imidlertid kan noen kopier av Innholdet beholdes som en del av våre rutinemessige sikkerhetskopier.
 
4.6 Tilbakemelding. Du har ingen plikt til å gi oss ideer, forslag eller tilbud (“Tilbakemelding”). Men hvis du sender en Tilbakemelding til oss, så gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, underlisensierbar og overførbar lisens til å lage, bruke, selge, få laget, tilby å selge, importere, reprodusere, vise offentlig, distribuere, endre og offentlig publisere Tilbakemeldingen.
 
4.7 Selge Innholdet ditt. Vi kan tillate deg å lisensiere Innholdet til andre brukere gjennom våre Tjenester etter å ha godtatt egne vilkår.
 
5. Kontoinformasjon.
 
Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer via din konto. Gi umiddelbart beskjed til kundestøtte hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av din konto. Du kan ikke (a) Dele din kontoinformasjon (bortsett fra med en autorisert kontoadministrator); eller (b) bruke en annen persons konto. Din kontoadministrator kan bruke din kontoinformasjon til å administrere bruk og tilgang til tjenestene og programvaren. For PhoneGap forbeholder vi oss retten til å overvåke og håndheve grenser og begrensninger for abonnementsplaner, inkludert, men ikke begrenset til, retten til å belaste for overbruk.
 
6. Brukeratferd.
 
6.1 Ansvarlig bruk. Adobe-samfunnene består ofte av brukere som forventer en viss grad av høflighet og profesjonalitet. Du må bruke tjenestene og programvaren på en ansvarlig måte.
 
6.2 Misbruk. Du skal ikke misbruke tjenestene eller programvaren. Du skal for eksempel ikke:
 
(a) kopiere, endre, være vert for, strømme, underlisensiere eller videreselge tjenestene eller programvaren;
 
(b) aktivere eller tillate andre å bruke tjenesten eller programvaren ved hjelp av kontoinformasjonen din;
 
(c) bruke programvaren til å bygge noen form for database;
 
(d) gå inn på eller forsøke å få tilgang til tjenestene eller programvaren på noen måte annet enn via grensesnittet vi tilbyr eller godkjenner;
 
(e) omgå noen tilgang eller bruke restriksjoner satt på plass for å hindre viss bruk av tjenestene eller programvaren;
 
(f) dele Innhold eller engasjere deg i atferd som krenker noens rettigheter til åndsverk (“Rettigheter til åndsverk” betyr opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker, kjennetegn, patenter, forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse, retten til privatliv, retten til reklame og andre eiendomsrettigheter);
 
(g) laste opp eller dele Innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, krenkende, ærekrenkende, injurierende, vulgært, uanstendig, spottende, krenkende for andres privatliv eller hatefullt;
 
(h) gi deg ut for å være en person eller enhet, eller feilaktig eller på annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet;
 
(i) forsøke å deaktivere, svekke eller ødelegge tjenestene og programvaren;
 
(j) laste opp, overføre, lagre eller gjøre tilgjengelig Innhold eller kode som inneholder virus, skadelig kode, skadelig programvare eller komponenter som er konstruert for å skade eller begrense funksjonaliteten til tjenestene eller programvaren;
 
(k) forstyrre, blande deg inn med eller forhindre andre brukere fra å bruke tjenestene eller programvaren (for eksempel forfølge, skremme eller trakassere andre, egge andre til å begå vold eller skade mindreårige på noen måte);
 
(l) delta i kjedebrev, søppelpost, pyramidespill, nettfiske, spamming eller andre uønskede meldinger;
 
(m) plassere en annonsering av produkter eller tjenester i Tjenestene unntatt med vårt skriftlige samtykke;
 
(n) bruke datamining eller lignende datainnsamlingsmetoder i forbindelse med Tjenestene; eller
 
(o) bryte gjeldende lov (inkludert, men ikke begrenset til, COPPA (Children's Online Privacy Protection Act), der det er aktuelt).
 
7. Avgifter og betaling.
 
7.1 Skatter og tredjeparts avgifter. Du må betale eventuelle skatter og tredjeparts avgifter (inkludert for eksempel telefonavgifter, mobiloperatøravgifter, ISP-avgifter, dataabonnementsavgifter, kredittkortavgifter, valutakursavgifter og utenlandske transaksjonsavgifter). Vi er ikke ansvarlige for disse avgiftene. Ta kontakt med finansinstitusjonen din når det gjelder spørsmål om avgifter. Vi kan iverksette tiltak for å samle inn de avgiftene du skylder oss. Du er ansvarlig for alle relaterte innkrevingskostnader og utgifter. Hvis du befinner deg i et annet land fra den aktuelle Adobe-enheten som du handler med (dvs. Adobe Inc. for nordamerikanske kunder og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre land), vil utbetalingene bli gjort til en utenlandsk enhet.
 
7.2 Kredittkortinformasjon. Hvis du ikke varsler oss om oppdateringer av betalingsmetoden din, for å unngå avbrudd i Tjenesten, kan vi delta i programmer som støttes av kortleverandøren din for å forsøke å oppdatere betalingsinformasjonen din. Du gir oss tillatelse til å fortsette å fakturere kontoen din med den oppdaterte informasjon som vi mottar.
 
8. Din garanti og erstatningsforpliktelser.
 
8.1Garanti.Ved å laste opp Innholdet ditt til tjenestene eller programvaren, samtykker du til at du har: (a) alle nødvendige lisenser og tillatelser til å bruke og dele Innholdet ditt; og (b) nødvendige rettigheter til å gi lisensene i Vilkårene.
 
8.2Erstatning. Du vil beskytte oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere fra ethvert krav, etterspørsel, tap eller skade, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av eller relatert til Innholdet, din bruk av tjenestene eller programvaren eller brudd på Vilkårene.
 
9. Forbehold om garantier.
 
9.1 Med mindre det fremgår av Tilleggsvilkårene, leveres tjenestene og programvaren “SOM DE/DEN ER”. I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, inkludert underforståtte garantier om ukrenkelighet, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Vi tar på oss ingen forpliktelser om innholdet i Tjenestene. Videre fraskriver vi oss enhver garanti for at (a) tjenestene eller programvaren vil oppfylle kravene dine eller vil være konstant tilgjengelig, uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri; (b) resultatene som oppnås ved bruk av tjenestene eller programvaren vil være effektive, nøyaktige eller pålitelige; (c) kvaliteten på tjenestene eller programvaren vil tilfredsstille forventningene dine; eller (d) eventuelle feil eller mangler ved tjenestene eller programvaren vil bli korrigert.
 
9.2 Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle handlinger som følge av din bruk av tjenestene eller programvaren. Du kan bruke og få tilgang til tjenestene eller programvaren på eget ansvar og risiko, og du er selv ansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller tap av data som følge av bruk av og tilgang til noen tjeneste eller programvare.
 
9.3 Hvis du legger inn innhold på serverne våre for å dele dette offentlig via tjenestene, er vi ikke ansvarlige for: (a) eventuelle tap, skader eller korrupt innhold; (b) sletting av Innhold som er utført av andre enn Adobe; eller (c) om innholdet ditt blir inkludert av tredjeparter på andre nettsteder eller andre medier.
 
10. Ansvarsbegrensning.
 
10.1 Med mindre det fremgår av Tilleggsvilkårene, er vi ikke ansvarlige overfor deg eller noen andre for all tap av bruk, data, goodwill eller fortjeneste, og eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader, uansett grunn (selv om vi har blitt informert om muligheten for tapet eller skaden), inkludert tap og skader (a) som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, om ikke overskuelig; (b) basert på enhver teori om ansvar, herunder brudd på kontrakt eller garanti, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling; eller (c) som oppstår fra alle andre krav som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller tilgang til tjenestene eller programvaren. Ingenting i Vilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for grov uaktsomhet, for vårt eller våre ansattes tilsiktede misbruk, eller for dødsfall eller personskade.
 
10.2 Vårt samlede ansvar i enhver sak som følge av eller relatert til Vilkårene er begrenset til USD 100 eller det samlede beløp som du har betalt for tilgang til tjenesten og programvaren i løpet av tre måneder før hendelsen som gir opphav til erstatningsansvaret, avhengig av hva som er større. Denne begrensningen gjelder uansett form eller kilde for krav eller tap, uansett om kravet eller tapet kunne forutses, og om en part har blitt informert om muligheten om kravet eller tapet.
 
10.3 Begrensningene og unntakene i dette avsnittet 10 gjelder i den grad det er tillatt ved lov.
 
11. Opphør.
 
11.1 Opphør av deg. Du kan stoppe bruken av tjenestene eller programvaren når som helst. Opphør av kontoen fritar deg ikke for noen eventuell plikt til å betale eventuelle utestående avgifter.
 
11.2 Opphør av oss. Hvis vi opphører Vilkårene for ditt bruk av Tjenesten(e) for annet enn årsaken, vil vi iverksette rimelige tiltak for å varsle deg minst 30 dager før opphøret via e-postadressen du oppgir til oss med instruksjoner om hvordan du henter Innholdet ditt. Med mindre det fremgår av relevante Tilleggsvilkår, kan vi til enhver tid avslutte retten din til å bruke og få tilgang til tjenestene eller programvaren dersom:
 
(a) du bryter noen av bestemmelsene i Vilkårene (eller opptrer på en måte som tydelig viser at du ikke har tenkt å, eller er ute av stand til å, overholde Vilkårene);
 
(b) du unnlater å foreta rettidig betaling av avgiftene for tjenestene eller programvaren, om noen;
 
(c) du bryter noen bestemmelse i Vilkårene på uopprettelig vis, og (i) bruddet kan ikke korrigeres; eller (ii) vi informerer deg om bruddet og du unnlater å rette det innen 14 dager etter varselet;
 
(d) du fysisk, verbalt eller på annen måte misbruker, truer, mobber eller sjikanerer oss eller våre ansatte (i slike tilfeller kan vi eventuelt suspendere eller begrense din tilgang til tjenestene eller programvaren);
 
(e) du har gjentatte ganger klaget med dårlig hensikt eller uten rimelig grunn, og fortsetter å gjøre det etter at vi har bedt deg om å slutte (under slike omstendigheter kan vi eventuelt suspendere eller begrense din tilgang til tjenestene eller programvaren);
 
(f) vi er pålagt å gjøre det ifølge loven (for eksempel der levering av tjenestene eller programvaren til deg er, eller blir, ulovlig);
 
(g) vi velger å avslutte tjenestene eller programvaren, helt eller delvis (for eksempel hvis det blir upraktisk for oss å fortsette å tilby tjenestene i ditt område på grunn av endring av loven); eller
 
(h) det har det vært en lengre periode med inaktivitet på gratiskontoen din.
 
11.3 Opphør av gruppeadministratoren. Gruppeadministratorer for en Tjeneste slik som “Creative Cloud for teams” kan avslutte en brukers tilgang til en Tjeneste når som helst. Hvis gruppeadministratoren avslutter tilgangen din, vil du kanskje ikke lenger være i stand til å få tilgang til Innholdet som du eller andre brukere av gruppen har delt på et delt arbeidsområde innen denne Tjenesten.
 
11.4 Overlevelse. Ved utløp eller oppsigelse av Vilkårene, kan hele eller deler av tjenestene og programvaren slutte å fungere uten forvarsel. Eventuelle evigvarende lisenser du har vil imidlertid fortsette i full kraft og effekt. Erstatningsforpliktelsene dine, våre garantibeviser eller begrensninger av forpliktelser og bestemmelser om tvisteløsning som er angitt i Vilkårene, overlever.
 
12. Etterforskning.
 
12.1 Screening. Vi går ikke gjennom alt innhold lastet opp til tjenestene eller programvaren, men vi kan bruke tilgjengelig teknologi, leverandører eller prosesser for å screene etter visse typer ulovlig innhold (for eksempel barnepornografi) eller annet støtende innhold eller atferd (for eksempel aktivitetsmønstre som indikerer spamming eller nettfiske, eller søkeord som indikerer at seksuelt innhold har blitt lagt ut utenfor brannmuren).
 
12.2 Avsløring. Vi kan gå inn på eller utlevere informasjon om deg, eller din bruk av tjenestene eller programvaren: (a) når det er pålagt ved lov (for eksempel når vi mottar en gyldig stevning eller ransakingsordre); (b) for å svare på dine forespørsler om kundestøtte; eller (c) når vi, etter eget skjønn, mener det er nødvendig for å beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for oss, våre brukere eller offentligheten.
 
13. Lover om handelskontroll.
 
Tjenestene eller programvaren og din bruk av tjenestene og programvaren, er underlagt amerikanske og internasjonale lover, begrensninger og reguleringer som kan regulere import, eksport og bruk av tjenestene og programvaren. Du samtykker til å overholde alle lover, begrensninger og forskrifter.
 
14. Australsk forbrukerlov.
 
Ingenting i Vilkårene er ment for å utelukke, begrense eller modifisere noen forbrukerrettigheter i henhold til Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (CCA) eller noen annen lovgivning som ikke kan utelukkes, begrenses eller endres etter avtale. Hvis CCA eller noen annen lovgivning impliserer en betingelse, garanti eller vilkår i Vilkårene, eller gir lovbestemte garantier i forbindelse med Vilkårene, ovenfor varer eller tjenester som leveres (hvis noen), er vårt ansvar for brudd på en slik betingelse, garanti, annet vilkår eller garanti begrenset (ved vårt valg), i den grad det er mulig å gjøre det: (a) når det gjelder levering av varer, at vi gjør ett eller flere av følgende: (i) erstatter varene eller leverer tilsvarende varer; (ii) reparerer varene; (iii) betaler kostnadene ved å erstatte varene eller skaffer tilsvarende varer; og (iv) betaler kostnadene for å få varene reparert; eller (b) når det gjelder levering av tjenester, gjør vi ett eller begge av følgende: (i) leverer tjenestene igjen; og (ii) betaler kostnadene ved å få tjenestene levert igjen.
 
15. Tvisteløsning.
 
15.1 Prosess. Hvis du har noen bekymringer eller klager, godtar du først å prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte oss. Dersom en tvist ikke blir løst innen 30 dager etter innsending, må enhver rettslig handling løses gjennom endelig og bindende voldgift, bortsett fra at du kan hevde krav i domstolen for småkrav hvis kravene dine kvalifiserer.
 
15.2 Regler. Hvis du bor i Amerika, vil JAMS administrere voldgift i Santa Clara County, California i henhold til sine omfattende voldgiftsregler og prosedyrer. Hvis du bor i Australia, New Zealand, Japan, Kina, Hong Kong SAR, Macau SAR, Taiwan, Sør-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), vil Singapore International Arbitration Centre (SIAC) administrere voldgiften i Singapore i henhold til reglene for voldgift, der reglene skal anses som innlemmet ved referanse i dette avsnittet. Ellers vil London Court of International Arbitration (LCIA) administrere voldgiften i London under LCIA-voldgiftsreglene. Det vil være en dommer som du og Adobe velger sammen. Meklingen vil foregå på engelsk, men eventuelle vitner med annet morsmål enn engelsk, kan avgi forklaring på vitnets eget morsmål med samtidig oversettelse til engelsk (på bekostning av partens vitne). Dom over tildelingen kan angis og håndheves i enhver kompetent domstol som har jurisdiksjon over deg og oss.
 
15.3 Ingen gruppehandlinger. Du kan bare løse konflikter med oss på individuell basis, og du kan ikke bringe et krav som en saksøker eller et gruppemedlem i en gruppe, konsolidert eller representativ handling.
 
15.4 Midlertidige forføyninger. Uavhengig av det foregående, i tilfelle dine eller andres uautoriserte tilgang til eller bruk av tjenestene eller programvaren er i strid med Vilkårene, samtykker du til at vi har rett til å søke midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) i enhver jurisdiksjon.
 
16. Revisjonsrettigheter.
 
Hvis du er en bedrift, et firma eller en organisasjon, så kan vi, ikke mer enn én gang hver 12. måned, etter syv (7) dagers varsel til deg, utnevne vårt personell eller en uavhengig tredjeparts kontrollør som er forpliktet til å bevare taushet for å inspisere (inkludert manuell inspeksjon, elektroniske metoder eller begge deler) postene, systemene og anlegget for å kontrollere at installasjonen og bruken av enhver og alle tjenester eller programvare er i samsvar med dets gyldige lisenser fra oss. I tillegg vil du gi oss alle poster og informasjon forespurt av oss innen 30 dager etter vår etterspørsel for at vi skal kunne bekrefte at installasjonen og bruken av enhver og alle tjenester og programvare er i overensstemmelse med dine gyldige lisenser. Hvis bekreftelsen viser en underdekning i lisenser for tjenestene eller programvaren, vil du umiddelbart skaffe alle nødvendige lisenser, abonnementer og ettervedlikehold og støtte. Hvis de underbetalte avgiftene overskrider 5 % av verdien av de utestående lisensavgiftene, da vil du også betale for våre rimelige kostnader ved å gjennomføre kontrollen.
 
17. Oppdateringer og tilgjengelighet.
 
17.1. Oppdateringer av de Generelle vilkårene og Tilleggsvilkårene. Vi kan endre disse Generelle vilkårene, alle Tilleggsvilkår eller Vilkår for abonnement og avbestilling for å eksempelvis gjenspeile endringer i loven eller endringer i våre tjenester eller i programvaren. Du bør se på Vilkårene regelmessig. Vi vil legge ut varsel om endringer av disse Generelle vilkårene og Tilleggsvilkårene på denne siden. Ved å fortsette å bruke eller få tilgang til tjenestene eller programvaren når revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte Vilkårene.
 
17.2. Oppdateringer av tjenestene og programvaren. Vi kan endre, oppdatere eller avbryte tjenestene eller programvaren (inkludert alle deler eller funksjoner) til enhver tid, uten ansvar overfor deg eller noen andre. For endringer av betalte tilbud, vil vi imidlertid gjøre en rimelig innsats for å varsle deg om endringen, oppdateringen eller avviklingen. Hvis vi avvikler tjenestene eller programvaren i sin helhet, gir vi deg også rimelig tid til å laste ned Innholdet ditt, og vi kan gi deg en pro rata-refusjon for ubrukte gebyrer for den tjenesten eller programvaren du har betalt på forhånd for.
 
17.3. Tilgjengelighet. Nettsider som beskriver Tjenestene er tilgjengelige over hele verden, men dette betyr ikke at alle Tjenester eller tjenestefunksjoner er tilgjengelige i ditt land, eller at brukergenerert innhold tilgjengelig via Tjenestene er lovlig eller tilgjengelig i landet ditt. Tilgang til bestemte Tjenester (eller visse tjenestefunksjoner, Eksempelfiler eller Innholdsfiler) i enkelte land kan blokkeres av oss eller utenlandske myndigheter. Det er ditt ansvar å sørge for at din bruk av Tjenestene er lovlig eller tilgjengelig der du bruker dem. Tjenestene er ikke tilgjengelige på alle språk.
 
18. Ingen modifikasjoner, omvendt konstruksjon.
 
Med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i Vilkårene, kan du ikke (a) endre, porte, tilpasse eller oversette noen del av tjenestene eller programvaren; eller (b) omvendt konstruere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å finne kildekoden eller deler av enhver tjeneste eller programvare. Hvis lovene i din jurisdiksjon gir deg rett til å dekompilere programvaren for å få informasjon som er nødvendig for å gjøre de lisensierte delene av tjenesten eller programvaren interoperabel med annen programvare, må du først etterspørre slik informasjon fra oss. Vi kan, etter eget skjønn, enten gi slike opplysninger til deg eller pålegge rimelige betingelser, herunder en rimelig avgift for dekompilering av tjenestene eller programvaren, for å sikre at våre og våre leverandørers proprietære rettigheter i tjenesten og programvaren beskyttes.
 
19. Diverse.
 
19.1 Engelsk versjon. Den engelske versjonen av Vilkårene vil være den versjonen som brukes når man tolker eller analyserer Vilkårene.
 
19.2 Varsel til Adobe. Du kan sende meldinger til oss på følgende e-postadresse: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3 Varsel til deg. Vi kan varsle deg via e-post, vanlig post, oppslag i Tjenester eller andre juridisk akseptable metoder.
 
19.4 Ikke-overdragelse. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre Vilkårene eller dine rettigheter og plikter under Vilkårene, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke, og ethvert slikt forsøk vil bli annullert. Vi kan overføre våre rettigheter under Vilkårene til en tredjepart.
 
19.5 Overskrifter. Overskriftene som brukes i disse Generelle vilkårene eller Tilleggsvilkårene, er kun for enkelhets skyld og skal ikke brukes til å tolke mening eller hensikt.
 
19.6 Ugyldighet. Hvis noen bestemmelse i disse Generelle vilkårene eller eventuelle Tilleggsvilkår ugyldiggjøres eller ikke er gjennomførbare, vil de Generelle vilkårene og eventuelle Tilleggsvilkår fortsette med full kraft og virkning.
 
19.7 Ingen fraskrivelse. Vår unnlatelse til å håndheve eller utøve noen del av Vilkårene er ikke en fraskrivelse av den delen.
 
20. DMCA.
 
Vi respekterer andres rettigheter til åndsverk, og vi forventer at våre brukere vil gjøre det samme. Vi vil svare på klare meldinger om brudd på opphavsretten i samsvar med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du kan lære mer om Adobes IP Takedown-retningslinjer og praksis her: http://www.adobe.com/no/legal/dmca.html.
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-nb_NO-20180605_2200