Sist oppdatert 1. april 2017. Erstatter den tidligere versjonen i sin helhet.
 
Disse vilkårene regulerer din bruk av vår nettside eller tjenester som den kreative nettskyen (kollektivt,"Tjenester") og programvare som vi har som en del av tjenestene, inkludert eventuelle apper, innholdsfiler (definert nedenfor), skripter, instruksjonssett og all tilhørende dokumentasjon (samlet kalt "Programvare"). Ved å bruke tjenestene eller programvaren, godtar du disse vilkårene. Hvis du har inngått en avtale med oss om spesifikke tjenester eller programvare, skal vilkårene i denne avtalen kontrollere der det kommer i konflikt med disse vilkårene. Som omtalt mer i avsnitt 3 nedenfor, beholder du alle rettigheter og eierskap du har til innholdet som du gjør tilgjengelig gjennom tjenestene.
 
1. Slik fungerer denne avtalen.
 
1.1 Valg av lov. Hvis du bor i Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Systems Incorporated, et amerikansk selskap, og tjenestene og programvaren underlagt lovgivningen i California, USA. Hvis du bor utenfor Nord-Amerika, er ditt forhold til Adobe Systems Software Ireland begrenset, og tjenestene og programvaren er underlagt lovene i Irland.For kunder i Australia, opptrer Adobe Systems Software Ireland Limited som en autorisert representant for Adobe Systems Pty Ltd og går inn i denne kontrakten i egenskap som agent for Adobe Systems Pty Ltd. Du kan ha andre rettigheter i henhold til loven. Vi ønsker ikke å begrense disse rettighetene der det er forbudt ved lov.
 
1.2 Kvalifikasjon. Du kan bare bruke tjenesten hvis du er over 13 år gammel.
 
1.3 Personvern. Retningslinjer for personvern pån http://www.adobe.com/go/privacy gjelder alle de personlige opplysningene du oppgir til oss. Ved å bruke tjenestene eller programvaren godtar du vilkårene i retningslinjene for personvern.
 
1.4 Bruksdata for skrivebordsprogram-Du har muligheten til å dele informasjon med Adobe om hvordan du bruker skrivebordsprogrammene våre. Dette alternativet er aktivert som standard. Denne informasjonen er knyttet til Adobe-kontoen og tillater oss å gi deg en mer personlig opplevelse, og hjelper oss med å forbedre produktkvaliteten og funksjonene. Du kan endre preferansene dine når som helst på Adobes kontoforvaltningsside. For å lære mer om bruksdata for skrivebordsprogram, gå til http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
 
1.5 Tilgjengelighet. Sider som beskriver tjenestene er tilgjengelige over hele verden, men dette betyr ikke at alle tjenestene eller tjenestefunksjonene er tilgjengelige i ditt land, eller at brukergenerert innhold tilgjengelig via tjenestene er lovlig i landet. Vi kan blokkere tilgangen til enkelte tjenester (eller visse servicefunksjoner eller innhold) i enkelte land. Det er ditt ansvar å sørge for at din bruk av tjenestene er lovlig der du bruker dem. Tjenestene er ikke tilgjengelige på alle språk.
 
1.6 Tilleggsvilkår. Noen tjenester eller programvare er også underlagt tilleggsvilkårene nedenfor ("Tilleggsvilkår"). Alt innhold som vi gir til deg (for eksempel programvare, SDK, prøver, etc.) er lisensiert, ikke solgt, til deg, og kan være underlagt tilleggsvilkårene. Nye tilleggsvilkår kan legges til fra tid til annen.
 

 

1.7 Presedens. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i denne avtalen og tilleggsvilkårene, skal tilleggsvilkårene gjelde i forhold til den aktuelle tjenesten eller programvaren.
 
1.8 Modifisering. Vi kan endre, oppdatere eller avbryte tjenestene, programvaren (inkludert noen av dens deler eller funksjoner) til enhver tid uten ansvar overfor deg eller noen andre. Vi vil imidlertid iverksette rimelige tiltak for å varsle deg før vi gjør endringen. Vi vil også gi deg rimelig tid til å laste ned innholdet. Hvis vi avvikler en tjeneste i sin helhet, vil vi gi deg en prorata-refusjon for ubrukte avgifter for den tjenesten du har betalt på forhånd for.
 
2. Bruk av tjenesten.
 
2.1 Lisens. Med forbehold om ditt samsvar med disse vilkårene og loven, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.
 
2.2 Adobes åndsverk.Vi (og våre lisensgivere) forblir eneeier(e) av alle rettigheter, tittel og interesse i tjenestene og programvaren. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt under disse vilkårene.
 
2.3 Lagring.Når tjenestene tilbyr lagring, anbefaler vi at du fortsetter å sikkerhetskopiere innholdet ditt jevnlig. Vi kan skape fornuftige tekniske begrensninger på innholdet, for eksempel begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, behandlingskapasitet og andre tekniske begrensninger. Vi kan suspendere tjenestene til du er innenfor lagringsplassgrensen som er tilknyttet kontoen din.
 
2.4 Brukergenerert innhold. Vi kan være vert for brukergenerert innhold fra våre brukere. Hvis du bruker tjenestene våre, kan du komme over innhold som du finner støtende eller opprivende. Din eneste rett er å kun slutte å vise innholdet. Hvis tilgjengelig, kan du også klikke på "Rapporter"-knappen for å rapportere innholdet til oss.
 
2.5 Innholdsfiler. "Innholdsfiler"betyr eksempelfiler som lagerbilder eller lyder gitt av Adobe. Med mindre dokumentasjonen eller en bestemt lisens tilknyttet innholdsfilene oppgir annet, kan du bruke, vise, endre, reprodusere og distribuere alle innholdsfilene. Du kan imidlertid ikke distribuere innholdsfiler på en frittstående basis (dvs. i omstendigheter der innholdsfilene utgjør hovedverdien av det produktet som distribueres), og du må ikke kreve varemerkerettigheter til innholdsfilene eller derivatverkene av innholdsfilene.
 
2.6 Andre lisenstyper.
 
(a) NFR-versjon. Vi kan utpeke programvaren eller tjenestene som "prøveversjon", "evaluering", "ikke for videresalg", eller annen lignende betegnelse ("NFR-versjon"). Du kan installere og bruke NFR-versjonen bare i løpet av perioden, og bare for de formål som vi har uttalt når vi gir deg NFR-versjonen. Du må ikke bruke noe materiale du produserer med NFR-versjonen for noe annet enn ikke-kommersielle formål.
 
(b) Forhåndsversjon. Vi kan utpeke programvaren eller tjenestene, eller en funksjon av programvaren eller tjenestene, som en forhånds- eller betaversjon ("Forhåndsversjon"). Forhåndsversjonen representerer ikke det endelige produktet, og kan inneholde feil som kan føre til systemfeil eller andre feil og tap av data. Vi kan velge å ikke kommersielt utgi forhåndsversjonen. Du må umiddelbart slutte å bruke forhåndsversjonen og ødelegge alle kopier av forhåndsversjonen hvis vi ber deg om å gjøre det, eller hvis vi gir ut en kommersiell versjon av forhåndsversjonen. Enhver separat avtale vi inngår med deg som gjelder den forhåndsversjonen skal erstatte bestemmelsene om forhåndsversjonen oppgitt i dette avsnittet.
 
(c) Utdanningsversjon. Hvis vi utpeker programvaren eller tjenesten til bruk av pedagogiske brukere (så kan du bare bruke utdanningsversjonen hvis du oppfyller kvalifikasjonskravene som er angitt på http://www.adobe.com/go/edu_purchasing. Du kan installere og bruke utdanningsversjonen bare i landet der du er kvalifisert som en pedagogisk bruker. Hvis du bor i EØS-området, så betyr ordet "land" i den foregående setningen EØS-området.
 
3. Innholdet ditt.
 
3.1 Eierskap. Du beholder alle rettighetene til og eierskapet av innholdet. Vi krever ingen eierskapsrettigheter til innholdet ditt.
 
3.2 Lisenser til innholdet ditt for å kunne drive tjenestene.Vi krever visse lisenser fra deg til innholdet ditt for å drive og aktivere tjenestene. Når du laster opp innhold til tjenestene, gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, vise offentlig, distribuere, modifisere (slik som å bedre vise frem innholdet, for eksempel) i offentlighet, og oversette innholdet som nødvendig for respons til brukerstyrte handlinger (for eksempel når du velger å lagre privat eller dele innhold med andre). Denne lisensen er kun for det formålet å drive eller forbedre tjenestene.
 
3.3 Tilgangen vår. Vi vil kun gå inn på, vise eller lytte til innholdet på begrensede måter. For eksempel, for å utføre tjenestene, trenger vi å få tilgang til, vise eller lytte til innholdet ditt til for å (a) svare på forespørsler om hjelp; (b) registrere, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhet, ulovlige eller tekniske problemer; og (c) håndheve disse vilkårene. Våre automatiske systemer kan analysere innholdet ved hjelp av teknikker som maskinlæring. Denne analysen kan skje mens innholdet sendes, mottas eller når den lagres. Basert på denne analysen, så er vi i stand til å forbedre tjenestene. Hvis du vil vite mer om maskinlæringen vi står for, kan du gå til http://www.adobe.com/go/machine_learning.
 
3.4 Dele innholdet ditt.
 
(a) Deling. Noen tjenester kan tilby funksjoner som lar deg dele innhold med andre brukere eller for å gjøre det offentlig. "Dele"betyr å sende e-post, post, overføre, laste opp eller på annen måte gjøre tilgjengelig (enten til oss eller andre brukere) gjennom din bruk av tjenestene. Andre brukere kan bruke, kopiere, endre eller dele innholdet igjen på mange måter. Tenk deg godt om hva du velger å dele eller offentliggjøre, da du er fullt ut ansvarlig for innholdet som du deler.
 
(b) Tilgangsnivå. Vi vil ikke overvåke eller kontrollere hva andre gjør med innholdet ditt. Du er ansvarlig for å bestemme de begrensningene som er plassert på innholdet og for å sette riktig tilgangsnivå til innholdet. Hvis du velger at tilgangsnivået ikke skal gjelde for innholdet ditt, kan systemet aktivere dets mest ettergivende innstilling som standard. Det er ditt ansvar å la andre brukere få vite hvordan innholdet kan deles og justere innstillingen knyttet til tilgang til eller deling av innholdet ditt.
 
(c) Kommentarer.Tjenestene kan tillate deg å kommentere innholdet. Kommentarene er ikke anonyme, og kan sees av andre brukere. Kommentarene dine kan slettes av deg, andre brukere og oss.
 
3.5 Opphør av lisens. Du kan oppheve denne lisensen til innholdet og avslutte våre rettigheter til enhver tid ved å fjerne innholdet fra tjenesten. Imidlertid kan noen kopier av innholdet beholdes som en del av våre rutinemessige sikkerhetskopier.
 
3.6 Tilbakemelding. Du har ingen plikt til å gi oss ideer, forslag eller tilbud ("Tilbakemelding"). Men hvis du sender en tilbakemelding til oss, så gir du oss en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri lisens som er underlisensierbar og overførbar, til å lage, bruke, selge, senere lage, tilby å selge, importere, reprodusere, vise offentlig, distribuere, endre og offentlig publisere tilbakemeldingen.
 
3.7 Selge innholdet ditt. Vi kan tillate deg å lisensiere innholdet til andre brukere gjennom våre tjenester. Hvis det er tilgjengelig, kan du velge å lisensiere innholdet gjennom oss under en separat avtale eller direkte til andre brukere under en avtale mellom deg og kjøperen.
 
4. Kontoinformasjon.
 
Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer via din konto. Gi umiddelbart beskjed til kundestøtte hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av din konto. Du kan ikke (a) Dele din kontoinformasjon (bortsett fra med en autorisert kontoadministrator) eller (b) bruke en annen persons konto. Din kontoadministrator kan bruke din kontoinformasjon til å administrere bruk og tilgang til tjenestene.
 
5. Brukeratferd.
 
5.1 Ansvarlig bruk.Adobe-samfunnene består ofte av brukere som forventer en viss grad av høflighet og profesjonalitet. Du må bruke tjenestene på en ansvarlig måte.
 
5.2 Misbruk. Du må ikke misbruke tjenestene, programvaren eller innhold som vi gir til deg som en del av tjenestene. Du må for eksempel ikke:
 
(a) kopiere, endre, være vert for, strømme, viderelisensiere eller videreselge tjenestene, programvaren eller innholdet;
 
(b) aktivere eller tillate andre å bruke tjenesten, programvaren eller innholdet ved hjelp av kontoinformasjonen ;
 
(c) bruke innholdet eller programvaren inkludert i tjenestene til å konstruere noen form for database;
 
(d) gå inn på eller forsøke å få tilgang til tjenestene på noen måte annet enn grensesnittet vi har gitt eller godkjent;
 
(e) omgå noen tilgang eller bruke restriksjoner satt på plass for å hindre viss bruk av tjenestene;
 
(f) dele innhold eller engasjere deg i atferd som krenker noens rettighet til åndsverk ("Rettigheter til åndsverk"betyr opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker, kjennetegn, patenter, forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse, retten til privatliv, retten til reklame og andre eiendomsrettigheter.);
 
(g) laste opp eller dele innhold som er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, krenkende, ærekrenkende, injurierende, vulgært, uanstendig, spottende, krenkende for andres privatliv eller hatefullt;
 
(h) gi deg ut for å være en person eller enhet, eller feilaktig eller på annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet;
 
(i) forsøke å deaktivere, svekke eller ødelegge tjenestene, programvaren eller maskinvaren;
 
(j) forstyrre, blande deg inn med eller forhindre andre brukere fra å bruke tjenestene (for eksempel forfølge, skremme eller trakassere andre, egge andre til å begå vold eller skade mindreårige på noen måte),
 
(k) delta i kjedebrev, søppelpost, pyramidespill, spamming eller andre uønskede meldinger;
 
(l) plassere annonsering av produkter eller tjenester i tjenestene unntatt med vårt skriftlige samtykke;
 
(m) bruke datamining eller lignende datainnsamlingsmetoder i forbindelse med gjenestene; eller
 
(n) bryte gjeldende lov.
 
6. Avgifter og betaling.
 
6.1 Skatter og tredjeparts avgifter. Du må betale eventuelle skatter og avgifter, og eventuelle tredjeparts avgifter (inkludert, for eksempel telefonavgifter, mobiloperatøravgifter, ISP-avgifter, dataabonnementsavgifter, kredittkortavgifter, valutakursavgifter, utenlandske transaksjonsavgifter). Vi er ikke ansvarlige for disse avgiftene. Ta kontakt med finansinstitusjonen din når det gjelder spørsmål om avgifter. Vi kan iverksette tiltak for å samle inn de avgiftene du skylder oss. Du er ansvarlig for alle relaterte innkrevingskostnader og utgifter. Hvis du befinner deg i et annet land fra den aktuelle Adobe-enheten som du handler med (dvs. Adobe Systems Incorporated for nordamerikanske kunder og Adobe Systems Software Ireland Limited for kunder i alle andre land), vil utbetalingene bli gjort til en utenlandsk enhet.
 
6.2 Kredittkortinformasjon. Hvis du ikke varsler oss om oppdateringer av betalingsmetoden din, for å unngå avbrudd i tjenesten, kan vi delta i programmer som støttes av kortleverandøren for å prøve å oppdatere betalingsinformasjonen, og du gir oss tillatelse til å fortsette å fakturere kontoen din med den oppdaterte informasjon som vi mottar.
 
7. Din garanti og erstatningsforpliktelser.
 
7.1Garanti.Ved å laste opp innholdet ditt til tjenestene, samtykker du til at du har: (a) alle nødvendige lisenser og tillatelser for å bruke og dele innhold og (b) nødvendige rettigheter til å gi lisensene i disse vilkårene.
 
7.2 Erstatning. Du vil beskytte oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere fra ethvert krav, etterspørsel, tap eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer , som oppstår som følge av eller relatert til innholdet, din bruk av tjenestene eller programvaren eller brudd på disse vilkårene.
 
8. Forbehold om garantier.
 
8.1 Med mindre det fremgår av tilleggsvilkårene, leveres tjenestene og programvaren "SOM DE/DEN ER". I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle garantier uttrykkelig eller underforstått, inkludert underforståtte garantier om ukrenkelighet, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Vi tar på oss ingen forpliktelser om innholdet i tjenestene. Vi fraskriver oss ytterligere enhver garanti for at (a) tjenestene eller programvaren vil oppfylle kravene dine eller vil være konstant tilgjengelig, uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri; (b) resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenestene eller programvaren vil være effektiv, nøyaktig eller pålitelig; (c) kvaliteten på tjenestene eller programvaren vil tilfredsstille forventningene dine; eller at (d) eventuelle feil eller mangler ved tjenestene eller programvaren vil bli korrigert.
 
8.2 Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle handlinger som følge av din bruk av tjenestene eller programvaren. Du kan bruke og få tilgang til tjenestene eller programvaren på eget ansvar og risiko, og du er selv ansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller tap av data som følge av bruk av og tilgang til noen tjeneste eller programvare.
 
9. Ansvarsbegrensning.
 
9.1 Med mindre det fremgår av tilleggsvilkårene, er vi ikke ansvarlige overfor deg eller noen andre for: (a) tap av bruk, data, goodwill eller fortjeneste, om ikke overskuelig; og (b) eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte, noen følgeskader (selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader), inkludert de (x) som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, om ikke påregnelig, (y) basert på en teori om ansvar, herunder brudd på kontrakt eller garanti, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling, eller (z) som oppstår fra alle andre krav som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller tilgang til tjenestene eller programvaren. Ingenting i disse vilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for grov uaktsomhet, for vår (eller våre ansattes) tilsiktet misbruk, eller for dødsfall eller personskade.
 
9.2 Vårt samlede ansvar i enhver sak som følge av eller relatert til disse vilkårene er begrenset til USD 100 eller det samlede beløp som du har betalt for tilgang til tjenesten og programvaren i løpet av tre måneder før arrangementet gir opphav til erstatningsansvar, avhengig av hva som er større. Denne begrensningen vil gjelde selv om vi har blitt informert om muligheten for at forpliktelsen overstiger beløpet og til tross for svikt i hovedformålet av noe begrenset rettsmiddel.
 
9.3 Begrensningene og unntakene i dette avsnittet 9 gjelder i den grad det er tillatt ved lov.
 
10. Opphør.
 
10.1 Opphør av deg. Du kan stoppe bruken på ethvert tidspunkt. Opphør av kontoen fritar deg ikke for noen eventuell plikt til å betale eventuelle utestående avgifter.
 
10.2 Opphør av oss. Hvis vi avslutter disse vilkårene for annet enn årsaken, så vil vi iverksette rimelige tiltak for å varsle deg minst 30 dager før opphøret via e-postadressen du oppgir til oss med instruksjoner om hvordan du henter innholdet ditt. Med mindre det fremgår av tilleggsvilkårene, kan vi til enhver tid avslutte retten din til å bruke og få tilgang til tjenestene eller programvaren dersom:
 
(a) du bryter noen av bestemmelsene i disse vilkårene (eller opptrer på en måte som tydelig viser at du ikke har tenkt å, eller er ute av stand til å, overholde disse vilkårene);
 
(b) du unnlater å foreta rettidig betaling av avgiftene for programvaren eller tjenestene, om noen;
 
(c) vi er pålagt å gjøre det ifølge loven (for eksempel der levering av tjenestene eller programvaren til deg er, eller blir, ulovlig);
 
(d) vi velger å avslutte tjenestene eller programvaren, helt eller delvis, (for eksempel hvis det blir upraktisk for oss å fortsette å tilby tjenestene i ditt område på grunn av endring av loven); eller
 
(e) det har det vært en lengre periode med inaktivitet på gratiskontoen din.
 
10.3 Opphør av gruppeadministratoren.. Gruppeadministratorer for en tjeneste som "Kreativ nettsky for team" kan avslutte en brukers tilgang til en tjeneste når som helst. Hvis gruppeadministratoren avslutter tilgangen din, så vil du kanskje ikke lenger være i stand til å få tilgang til innholdet som du eller andre brukere av gruppen har delt på et delt arbeidsområde innen denne tjenesten.
 
10.4 Overlevelse. Ved utløp eller opphør av disse vilkårene, vil noen evigvarende lisenser du har gitt, dine skadeerstatningsforpliktelser, våre garantifraskrivelser og begrensninger av ansvar, og tvisteløsningbestemmelser som er angitt i disse vilkårene overleve. Ved utløp eller oppsigelse av tjenestene, kan hele eller deler av programvaren slutte å fungere uten forvarsel.
 
11. Etterforskning.
 
11.1 Screening. Vi går ikke gjennom alt innhold lastet opp til tjenestene, men vi kan bruke tilgjengelig teknologi og prosesser for å screene visse typer ulovlig innhold (for eksempel barnepornografi) eller annet støtende innhold eller atferd (for eksempel aktivitetsmønstre som indikerer spam eller phishing, eller søkeord som indikerer at seksuelt innhold har blitt lagt ut utenfor brannmuren).
 
11.2 Avsløring. Vi kan gå inn på eller utlevere informasjon om deg, eller din bruk av tjenestene, (a) når det er pålagt ved lov (for eksempel når vi mottar en gyldig stevning eller ransakingsordre); (b) for å svare på dine forespørsler om kundestøtte; eller (c) når vi, etter eget skjønn, mener det er nødvendig for å beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for oss, våre brukere eller offentligheten.
 
12. Lover om eksportkontroll.
 
Programvaren, tjenestene, innholdet og din bruk av programvaren, tjenestene og innholdet, er underlagt amerikanske og internasjonale lover, restriksjoner og reguleringer som kan regulerer import, eksport og bruk av programvaren, tjenestene og innholdet. Du samtykker til å overholde alle lover, begrensninger og forskrifter.
 
13. Tvisteløsning.
 
13.1 Prosess.For enhver bekymring eller klage du måtte ha, godtar du først prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte oss. Dersom en tvist ikke blir løst innen 30 dager etter innlevering, må du eller Adobe løse eventuelle krav knyttet til disse vilkårene, tjenestene eller programvaren gjennom endelig og bindende voldgift, bortsett fra at du kan hevde krav i små krav-domstolen hvis kravene dine kvalifiserer.
 
13.2 Regler. Hvis du bor i Amerika, vil JAMS administrere voldgift i Santa Clara County, California i henhold til sine omfattende voldgiftsregler og prosedyrer. Hvis du bor i Australia, New Zealand, Japan, Kina, Hong Kong SAR, Macau SAR, Taiwan, Sør-Korea, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal eller en medlemsstat i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), vil Singapore International Arbitration Centre (SIAC) administrere voldgiften i Singapore i henhold til reglene for voldgift, der reglene skal anses som innlemmet ved referanse i dette avsnittet. Ellers vil London Court of International Arbitration (LCIA) administrere voldgiften i London under LCIA-voldgiftsreglene. Det vil være en dommer som du og Adobe begge velger. Meklingen vil foregå på engelsk, men eventuelle vitner med annet morsmål enn engelsk, kan avgi forklaring på vitnets eget morsmål med samtidig oversettelse til engelsk (på bekostning av partens vitne). Dom over tildelingen kan angis og håndheves i enhver kompetent domstol som har jurisdiksjon over partene.
 
13.3 Ingen gruppehandlinger. Du kan bare løse konflikter med oss på individuell basis, og kan ikke bringe et krav som en saksøker eller et gruppemedlem i en gruppe, konsolidert eller representativ handling.
 
13.4 Midlertidige forføyninger. Uavhengig av det foregående, i tilfelle dine eller andres uautoriserte tilgang til eller bruk av tjenestene eller innholdet er i strid med disse vilkårene, samtykker du til at vi har rett til å søke midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) i enhver jurisdiksjon.
 
14. Samsvar med lisenser.
 
Hvis du er en bedrift, et irma eller organisasjon, så kan vi, ikke mer enn én gang hver 12. måned, etter syv dagers varsel til deg, utnevne vårt personell eller en uavhengig tredjeparts kontrollør som er forpliktet til å bevare taushet for å inspisere (inkludert manuell inspeksjon, elektroniske metoder eller begge deler) postene, systemene og anlegget for å kontrollere at installasjonen og bruken av enhver og alle programvarer eller tjenester er i samsvar med deres gyldige lisenser fra oss. I tillegg vil du gi oss alle poster og informasjon forespurt av oss for å bekrefte at installasjonen og bruken av enhver og all programvare og tjenester er i overensstemmelse med deres gyldige lisenser fra oss innen 30 dager etter vår forespørsel. Hvis bekreftelsen viser en underdekning i lisenser for programvaren eller tjenestene, vil du umiddelbart skaffe de nødvendige lisenser, abonnementer og eventuelt ettervedlikehold og støtte. Hvis de underbetalte avgiftene overskrider 5 % av verdien av de utestående lisensavgiftene, da vil du også betale for våre rimelige kostnader ved å gjennomføre kontrollen.
 
15. Endring.
 
Vi kan endre disse vilkårene eller eventuelle andre vilkår som gjelder for en tjeneste eller programvare for å eksempelvis gjenspeile endringer i loven eller endringer i våre tjenester eller programvare. Du bør se på vilkårene regelmessig. Vi vil legge ut varsel om endringer i disse vilkårene på denne siden. Vi vil legge ut varsel om endringer, men ytterligere betingelser i den aktuelle tjenesten eller programvaren. Ved å fortsette å bruke eller få tilgang til tjenestene eller programvaren etter at revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene.
 
16. Diverse.
 
16.1 Engelsk versjon. Den engelske versjonen av disse vilkårene vil være den versjonen som brukes når man tolker eller analyserer disse vilkårene.
 
16.2 Varsel til Adobe. Du kan sende meldinger til oss på følgende adresse: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel.
 
16.3 Varsel til deg. Vi kan varsle deg via e-post, vanlig post, oppslag i tjenester eller andre juridisk akseptable metoder.
 
16.4 Hele avtalen. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående din bruk av tjenestene og programvaren og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss i forbindelse med tjenestene.
 
16.5 Ikke-overdragelse. Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre disse vilkårene eller dine rettigheter og plikter under disse vilkårene, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke og ethvert slikt forsøk vil bli annullert. Vi kan overføre våre rettigheter under disse vilkårene til en tredjepart.
 
16.6 Ugyldighet. Hvis en bestemt term ikke er rettskraftig, vil dette ikke påvirke noen andre vilkår.
 
16.7 Ingen fraskrivelse.Vår unnlatelse til å håndheve eller utøve noen av disse vilkårene er ikke en fraskrivelse av det avsnittet.
 
17. DMCA.
 
Vi respekterer andres rettigheter til åndsverk, og vi forventer at våre brukere vil gjøre det samme. Vi vil svare på klare meldinger om brudd på opphavsretten i samsvar med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Du kan lære mer om Adobes IP Takedown-retningslinjer og praksis her: http://www.adobe.com/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-en_US-20170331_2200