En son 1 Nisan 2017 tarihinde güncellenmiştir. Bütünüyle önceki nüshanın yerine geçer.
 
Web sitemizi ya da Creative Cloud gibi hizmetleri (birlikte “Hizmetler”) ve her türlü uygulama, İçerik Dosyası (aşağıda tanımlanmıştır), komut dizisi, yönerge dizisi ve ilgili belgeler dahil olmak üzere Hizmetlerin parçası olarak dahil ettiğimiz yazılımı (birlikte “Yazılım”) kullanımınız işbu sözleşme şartlarına tabidir. Hizmetleri ya da Yazılımı kullanarak işbu koşullar kabul etmiş olursunuz. Belirli Hizmetler ya da Yazılım ile ilgili olarak bizimle başka bir sözleşme yaptıysanız, işbu şartlarla arasında ihtilaf olduğu durumlarda söz konusu sözleşmenin koşullar geçerli olur. Aşağıda Bölüm 3’te daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere Hizmetler aracılığıyla sunduğunuz içeriğiniz ile ilgili tüm hakları ve mülkiyeti saklı tutarsınız.
 
1. İşbu Sözleşmenin İşleyişi.
 
1.1 Yasa Tercihi. Kuzey Amerika'da ikamet ediyorsanız, ilişkiniz bir ABD şirketi olan Adobe Systems Incorporated iledir ve Hizmetler ve Yazılım ABD, Kaliforniya yasalarına tabidir. Kuzey Amerika dışında ikamet ediyorsanız, ilişkiniz Adobe Systems Software Ireland Limited iledir ve Hizmetler ve Yazılım İrlanda yasalarına tabidir.Avustralya'daki müşteriler için Adobe Systems Software Ireland Limited, Adobe Systems Pty Ltd.'nin yetkili temsilcisi olarak görev alır ve bu sözleşmeyi Adobe Systems Pty Ltd.'nin temsilcisi sıfatıyla imzalar. Yasalar kapsamında başka haklarınız olabilir. Bu hakları, yasalar tarafından izin verilmediğinde sınırlamaya çalışmayız.
 
1.2 Uygunluk. Hizmetleri, yalnızca 13 yaşından büyükseniz kullanabilirsiniz.
 
1.3 Gizlilik. Bize sağladığınız tüm kişisel bilgiler, http://www.adobe.com/go/privacy_tr adresinde bulunan Gizlilik Politikasına tabidir. Hizmetleri veya Yazılımı kullanarak Gizlilik Politikası'nın şartlarını kabul etmiş olursunuz.
 
1.4 Masaüstü Uygulaması Kullanım Verileri.Masaüstü uygulamalarınızı nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri Adobe ile paylaşabilirsiniz. Bu seçenek, varsayılan olarak açıktır. Bu bilgiler, Adobe hesabınızla ilişkilidir, size daha kişisel bir deneyim sunmamızı sağlar ve ürün kalitesini ve özelliklerini geliştirmemize yardımcı olur. Tercihinizi istediğiniz zaman Adobe Hesap Yönetimi sayfanızdan değiştirebilirsiniz. Masaüstü uygulaması kullanım verileri hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin: http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ
 
1.5 Kullanılabilirlik. Hizmetleri açıklayan sayfalara dünyanın her tarafından erişilebilir, ancak bu, tüm Hizmetlerin ya da hizmet özelliklerinin ülkenizde kullanılabilir olduğu anlamına veya kullanıcı tarafından Hizmetler aracılığıyla oluşturulan kullanılabilir içeriğin ülkenizde yasal olduğu anlamına gelmez. Belirli ülkelerde belirli Hizmetlere (ya da belirli bir hizmet özelliklerine veya içeriğine) erişimi engelleyebiliriz. Kullandığınız yerde Hizmetleri kullanmanızın yasal olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Tüm dillerde hizmet sunulmamaktadır.
 
1.6 Ek Şartlar. Bazı Hizmetler veya Yazılımlar ayrıca aşağıdaki ek şartlara da (“Ek Şartlar”) tabidir. Size sağladığımız tüm içerikler (Yazılım, SDK, örnekler gibi) size lisanslanır, satılmaz ve Ek Şartlara tabi olabilir. Zaman zaman yeni Ek Şartlar eklenebilir.
 
 

 

1.7 Öncelik Sırası. İşbu Sözleşmedeki şartlar ile Ek Şartlar arasında bir ihtilaf olması halinde, söz konusu Hizmet ya da Yazılım ile ilgili olarak Ek Şartlar geçerli olur.
 
1.8 Değişiklik. Hizmetleri ve Yazılımı (bunlara ait tüm parçalar veya özellikler dahil) size ya da herhangi bir kişiye karşı yükümlülüğümüz olmaksızın istediğimiz zaman değiştirebilir, güncelleyebilir ya da sona erdirebiliriz. Ancak değişiklik yapmadan önce size bildirimde bulunmak için makul çabayı gösteririz. İçeriğinizi indirmeniz için size makul bir süre de veririz. Bir Hizmeti tamamen sona erdirdiğimizde, Hizmete yönelik önceden ödemiş olabileceğiniz tüm kullanılmamış ücretler için size nispi esasa göre bir para iadesi yaparız.
 
2. Hizmetin Kullanımı.
 
2.1 Lisans. İşbu şartlara ve yasalara uyumunuza tabi olarak Hizmetlere erişebilir ve Hizmetleri kullanabilirsiniz.
 
2.2 Adobe Fikri Mülkiyeti.Biz (ve lisans verenlerimiz) Hizmetler ve Yazılıma ilişkin tüm hak, mülkiyet ve payların yegâne sahibi olarak kalırız. İşbu şartlar kapsamında verilmeyen tüm hakları saklı tutarız.
 
2.3 Depolama Alanı.Hizmetler depolama alanı sağlıyorsa, içeriğinizi düzenli olarak yedeklemeye devam etmenizi öneririz. İçeriğinize ilişkin olarak dosya boyutu, depolama alanı, işlem kapasitesi ve diğer teknik sınırlamalar gibi makul teknik sınırlamalar getirebiliriz. Siz hesabınızla ilişkilendirilen depolama alanı sınırına uyuncaya kadar Hizmetleri askıya alabiliriz.
 
2.4 Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik. Kullanıcılarımızdan gelen, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği barındırabiliriz. Hizmetlerimize erişirseniz, rahatsız edici bulacağınız bir içerikle karşılaşabilirsiniz. Yegâne çözüm yolunuz, içeriği görüntülemeye son vermektir. Varsa içeriği bize bildirmek için “Bildir” düğmesine de tıklayabilirsiniz.
 
2.5 İçerik Dosyaları. “İçerik Dosyaları” görüntüler veya sesler gibi, Adobe’nin sağladığı örnek dosyalar anlamına gelir. İçerik Dosyaları ile ilişkili belgelerde ya da lisansta aksi belirtilmediği sürece, İçerik Dosyalarını kullanabilir, görüntüleyebilir, değiştirebilir, çoğaltabilir ve dağıtabilirsiniz. Bununla birlikte, İçerik Dosyalarını tek başına (yani, İçerik Dosyalarının dağıtılan ürünün birincil değerini oluşturduğu durumlarda) dağıtamaz ve İçerik Dosyaları veya İçerik Dosyalarından türetilmiş çalışmalar üzerinde herhangi bir ticari marka hakkı iddia edemezsiniz.
 
2.6 Diğer Lisans Türleri.
 
(a) NFR Sürümü. Yazılımı ya da Hizmetleri; “deneme”, “değerlendirme”, “yeniden satılamaz” ibareleriyle ya da diğer benzer amaçlarla (“NFR Sürümü”) tanımlayabiliriz. NFR Sürümünü yalnızca, NFR Sürümünü sağlarken belirtmiş olduğumuz süre boyunca ve amaçlarla kurabilir ve kullanabilirsiniz. NFR Sürümü ile ürettiğiniz materyalleri ticari olmayan amaçlar dışındaki hiçbir amaç için kullanamazsınız.
 
(b) Ön Sürüm Yazılım. Yazılımları veya Hizmetleri ya da Yazılımların veya Hizmetlerin bir özelliğini, ön sürüm ya da beta sürüm ("Ön Sürüm Yazılım") olarak tanımlayabiliriz. Ön Sürüm Yazılım, nihai ürün anlamına gelmemektedir ve sistem arızalarına ya da diğer arızalara ve veri kayıplarına sebep olabilecek hatalar içerebilir. Ön Sürüm Yazılımı ticari olarak piyasaya sürmemeyi tercih edebiliriz. Sizden istememiz ya da Ön Sürüm Yazılımın ticari amaçlı bir sürümünü piyasaya sürmemiz halinde, Ön Sürüm Yazılımı kullanmayı hemen sonlandırmalı ve Ön Sürüm Yazılımın tüm kopyalarını imha etmelisiniz. Sizinle yaptığımız ve Ön Sürüm Yazılımın tabi olduğu her türlü ayrı sözleşme, işbu bölümde Ön Sürüm Yazılımla ilgili olarak belirtilen hükümleri ilga eder.
 
(c) Eğitim Amaçlı Sürüm. Yazılımın eğitim amaçlı kullanıcılar için olduğunu belirttiğimizde (“Eğitim Amaçlı Sürüm”), Eğitim Amaçlı Sürümü yalnızca şu adresteki uygunluk gereksinimlerini karşılamanız koşuluyla kullanabilirsiniz: http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_tr. Eğitim Amaçlı Sürümü yalnızca eğitim amaçlı kullanıcı olarak yetki aldığınız ülkede kurup kullanabilirsiniz. Avrupa Ekonomik Alanı'nda ikamet ediyorsanız, önceki cümlede “ülke” ifadesiyle kastedilen Avrupa Ekonomik Alanı’dır.
 
3. Sizin İçeriğiniz.
 
3.1 Sahiplik. İçeriğinizle ilgili tüm hakları ve mülkiyeti saklı tutarsınız. İçeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talebinde bulunmayız.
 
3.2 Hizmetlerin İşleyebilmesi için İçeriğinize Yönelik Lisanslar.Hizmetlerin işlemesi ve etkinleştirilmesi için sizden içeriğinizle ilgili belirli lisansları almamız gerekir. İçeriğinizi Hizmetlere yüklediğinizde, kullanıcının gerçekleştirdiği eylemlere karşılık olarak (siz, içeriğinizi özel olarak depolamak ya da başkalarıyla paylaşmak istediğinizde gerçekleştirilen eylemler gibi), gerektiği şekilde içeriği kullanmak, çoğaltmak, herkese açık olarak görüntülemek, dağıtmak, değiştirmek (örneğin, sizin içeriğinizi daha iyi sergilemek için), herkese açık olarak kullanmak ve çevirisini yapmak üzere bize, münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli olan, telif ücretinden muaf, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir bir lisans verirsiniz. Bu lisans, yalnızca Hizmetleri işletme ve geliştirme amacıyla kullanılacaktır.
 
3.3 Erişimimiz. Yalnızca sınırlı yollarla içeriklerinizi görüntüleyecek, dinleyecek veya bunlara erişeceğiz. Örneğin, Hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla (a) destek isteklerine yanıt vermek, (b) sahtecilik, güvenlik, yasalara aykırılık veya teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya başka şekilde ele almak ve (c) bu koşullar uygulamak için içeriklerinizi görüntülememiz, dinlememiz veya bunlara erişmemiz gerekebilir. Otomatik sistemlerimiz, makine öğrenimi gibi teknikleri kullanarak içeriklerinizi analiz edebilir. Bu analiz, içerik gönderildiğinde, alındığında veya depolandığında yapılabilir. Bu analiz sayesinde Hizmetleri geliştirebiliriz. Makine öğrenimi hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin: http://www.adobe.com/go/machine_learning_tr.
 
3.4 İçeriğinizin Paylaşılması.
 
(a) Paylaşım. Bazı Hizmetler sizin, içeriğinizi diğer kullanıcılarla paylaşmanızı ya da içeriği herkese açık hale getirmenizi sağlayan özellikler sunabilir. “Paylaşım” ile kastedilen; e-posta göndermek, gönderi yapmak, iletmek, yüklemek ya da Hizmetleri kullanmanız yoluyla içeriğinizi başka şekilde sunmaktır (bize ya da diğer kullanıcılara). Diğer kullanıcılar sizin içeriğinizi birçok yolla kullanabilir, kopyalayabilir, değiştirebilir ya da yeniden paylaşabilir. Paylaştığınız içeriğin tüm sorumluluğu size ait olduğundan lütfen Paylaştıklarınıza ya da herkese açık hale getirmeyi seçtiklerinize dikkat edin.
 
(b) Erişim Seviyesi. Başkalarının sizin içeriğinizle ne yaptığını izlemeyiz ya da kontrol etmeyiz. İçeriğinize uygulanan kısıtlamaların belirlenmesinden ve içeriğinize uygun erişim seviyesinin uygulanmasından siz sorumlusunuz. İçeriğinize erişim için uygun seviyeyi belirlemezseniz, sistem varsayılan olarak en yüksek izin seviyesini atayabilir. İçeriğinizin nasıl paylaşılabileceği hakkında diğer kullanıcıları bilgilendirmek ve içeriğinizle ilgili erişim ya da paylaşım ayarlarını düzenlemekten siz sorumlusunuz.
 
(c) Yorumlar.Hizmetler, içerik ile ilgili yorum yapmanıza izin verebilir. Yorumlar gizli değildir ve diğer kullanıcılar tarafından görünebilir. Yorumlarınız sizin tarafınızdan, diğer kullanıcılar ya da Adobe tarafından silinebilir.
 
3.5 Lisansın Feshi. İçeriğinizi Hizmetten istediğiniz zaman kaldırarak içeriğinizle ilgili bu lisansı iptal edebilir ve haklarımızı feshedebilirsiniz. Ancak, içeriğinizin bazı kopyaları rutin yedeklemelerimizin bir parçası olarak saklanabilir.
 
3.6 Geribildirim. Bize görüş, öneri veya teklif (“Geribildirim”) sunma yükümlülüğünüz yoktur. Ancak, bize Geribildirim sunduğunuzda Geribildirimi oluşturmak, kullanmak, satmak, oluşturtmak, satışa sunmak, içe aktarmak, çoğaltmak, herkese açık olarak görüntülemek, dağıtmak, değiştirmek ve herkese açık olarak uygulamak üzere bize, alt lisansı verilebilir ve devredilebilir nitelikte, münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, telif hakkı olmayan bir lisans verirsiniz.
 
3.7 İçeriğinizi Satma. İçeriğinizi Hizmetlerimiz aracılığıyla diğer kullanıcılara lisanslamanıza izin verebiliriz. Varsa, içeriğinizi bizim aracılığımızla ayrı bir sözleşme çerçevesinde ya da doğrudan sizin ve satın alanın arasındaki bir sözleşmeyle diğer kullanıcılara lisanslamayı tercih edebilirsiniz.
 
4. Hesap Bilgileri.
 
Hesabınız üzerinden gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden siz sorumlusunuz. Hesabınızın yetkisiz kullanıldığını fark ederseniz lütfen hemen Müşteri Desteği’ne bildirimde bulunun. (a) Hesap bilgilerinizi paylaşamazsınız (yetkili hesap yöneticisi dışında) ya da (b) başkasının hesabını kullanamazsınız. Hesap yöneticiniz Hizmetleri kullanımınızı ve Hizmetlere erişiminizi yönetmek üzere hesabınızı kullanabilir.
 
5. Kullanıcı Davranışı.
 
5.1 Sorumlu Kullanım.Adobe toplulukları genellikle belirli seviyede nezaket ve profesyonellik bekleyen kullanıcılardan oluşur. Hizmetleri sorumlu şekilde kullanmalısınız.
 
5.2 Kötüye Kullanım. Yazılımı, Hizmetleri veya size Hizmetlerin parçası olarak sağladığımız içeriği kötüye kullanmamalısınız. Örneğin, aşağıdakileri yapmamalısınız:
 
(a) Hizmetleri, Yazılımı veya içeriği kopyalama, değiştirme, barındırma, akış haline getirme, alt lisansını verme ya da satma;
 
(b) Hesap bilgilerinizi kullanarak başka kullanıcıların Hizmeti, Yazılımı veya içeriği kullanmasını sağlama veya izin verme;
 
(c) Her türlü veritabanını oluşturmak üzere Hizmetlere dahil olan içeriği ya da Yazılımı kullanma;
 
(d) Bizim sağladığımız arabirim ya da verdiğimiz yetki dışında başka şekillerde Hizmetlere erişme veya erişmeye teşebbüs etme;
 
(e) Hizmetlerin belirli şekillerde kullanımını önlemek üzere erişim ve kullanım kısıtlamalarını atlatmaya çalışma;
 
(f) Birine ait Fikri Mülkiyet Hakkını (“Fikri Mülkiyet Hakları” telif haklarını, telif hakları dâhilindeki manevi hakları, ticari markaları, ticari takdim şeklini, patenti, ticari sırları, haksız rekabeti, gizlilik hakkını, alenilik hakkını ve diğer mülkiyet haklarını ifade eder) ihlal eden içeriği paylaşma veya davranışlarda bulunma;
 
(g) Yasal olmayan, zararlı, tehditkar, istismar içeren, haksız, iftira edici, karalayıcı, argo, ahlaka aykırı, dini inançlara hakaret eden, başkalarının özel hayatına giren veya nefret içeren içeriği yükleme veya paylaşma;
 
(h) Herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etme, yanlış beyanda bulunma veya herhangi bir kişi veya kurumla ilişkinizi yanlış bildirme;
 
(i) Hizmetleri, yazılımı veya donanımı devre dışı bırakmaya, bozmaya ya da imha etmeye teşebbüs etme;
 
(j) Bir kullanıcının hizmetleri kullanmasına ve bunlardan yararlanmasına müdahale etme, engel olma veya kısıtlama koyma (takip etme, tehdit ya da taciz etme, başkalarını suç işlemeye teşvik etme ya da reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar verme);
 
(k) Mektup zincirleri, istenmeyen e-postalar, piramit şemalar, istenmeyen e-posta veya benzeri teklifsiz mesaj gönderiminde bulunma;
 
(l) Önceden yazılı onayımızı almadan Hizmetlere ürünlerin veya hizmetlerin reklamını yerleştirme;
 
(m) Hizmetlerle ilgili olarak veri madenciliği veya benzeri veri toplama ve çıkarma yöntemlerini kullanma ya da
 
(n) Yürürlükteki yasaları ihlal etme.
 
6. Ücretler ve Ödeme.
 
6.1 Vergiler ve Üçüncü Taraf Ücretleri. Geçerli vergileri ve (örneğin telefon ücretleri, operatör ücretleri, İSS ücretleri, veri planı ücretleri, kredi kartı ücretleri, kambiyo ücretleri veya yabancı para işlemi ücretleri dahil olmak üzere) geçerli üçüncü taraf ücretlerini ödemelisiniz. Söz konusu ücretlerin sorumluluğu bize ait değildir. Ücretler hakkındaki sorularınız için mali kurumunuza başvurun. Bize borçlu olduğunuz ücretleri tahsil etmek üzere gerekli adımları atabiliriz. Tahsilat ile ilgili tüm maliyetlerden ve harcamalardan sorumlusunuz. İşlem yaptığınız geçerli Adobe kurumundan (ör. Kuzey Amerika müşterileri için Adobe Systems Incorporated ve diğer tüm ülkelerdeki müşteriler için Adobe Systems Software Ireland Limited) farklı bir ülkede bulunuyorsanız ödemeleriniz yabancı kuruma yapılacaktır.
 
6.2 Kredi Kartı Bilgileri. Ödeme yönteminize ilişkin güncellemeler konusunda bizi bilgilendirmezseniz, hizmetinizin kesintiye uğramaması için ödeme bilgilerinizi güncellemeyi denemek üzere kredi kartı sağlayıcınız tarafından desteklenen programlara katılabiliriz. Siz de edindiğimiz güncellenmiş bilgilerle hesabınızı faturalamaya devam etme yetkisini bize verirsiniz.
 
7. Garanti ve Tazminat Yükümlülükleriniz.
 
7.1Garanti.İçeriklerinizi Hizmetlere yükleyerek (a) içeriklerinizi paylaşmak için gerekli tüm lisanslara ve izinlere ve (b) bu şartlardaki lisansları vermek için gereken haklara sahip olduğunuzu kabul edersiniz.
 
7.2 Tazminat. İçeriğiniz, Hizmetleri ya da Yazılımı kullanımınız veya işbu koşullar ihlal etmenizden kaynaklanan ya da ilgili olarak ortaya çıkan istem, talep, kayıp ya da zararlardan (makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) bizi ve bağlı şirketleri, yan kuruluşları, görevlileri, temsilcileri, çalışanları, ortakları ve lisans verenlerini tazmin etmeyi kabul edersiniz.
 
8. Garanti Sorumluluğunun Reddi.
 
8.1 Ek Şartlarda belirtilmediği sürece Hizmetler ve Yazılım “OLDUĞU GİBİ” sunulmaktadır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, ihlal etmeme, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere, açık veya zımni tüm garantileri reddederiz. Hizmetlere dahil olan içeriklerle ilgili taahhütte bulunmayız. Bununla birlikte biz, (a) Hizmetler veya Yazılımın gereksinimlerinizi karşılayacağı ya da sürekli kullanılabilir, kesintisiz, zamanında, güvenli ya da hatasız olacağı; (b) Hizmetler veya Yazılımdan elde edilebilecek sonuçların etkin, doğru ya da güvenilir olacağı; (c) Hizmetler veya Yazılımın beklentilerinizi karşılayacağı ya da (d) Hizmetler veya Yazılımdaki tüm kusurların düzeltileceği ile ilgili olan tüm garantileri de reddederiz.
 
8.2 Hizmetleri veya Yazılımı kullanımınız sonucu meydana gelen eylemlerle ilgili her türlü yükümlülüğü açıkça reddederiz. Hizmetleri veya Yazılımı kendi takdir yetkinizle ve riskleri üstlenerek kullanabilir ve bunlara erişebilirsiniz ve Hizmetleri veya Yazılımı kullanımınız veya bunlara erişiminiz sonucu oluşan bilgisayar sisteminizdeki hasarlar ya da veri kaybından tamamen siz sorumlusunuz.
 
9. Sorumluluğun Sınırlandırılması.
 
9.1 Ek Şartlarda belirtilmediği sürece, size veya başkasına karşı (a) öngörülebilir olan veya olmayan kullanım, veri, iyi niyet ya da kâr kaybı ve (x) öngörülebilir olan veya olmayan kullanım, veri, iyi niyet ya da kâr kaybı sonucunda oluşanlar ve (y) sözleşmenin veya garantinin ihlali, ihmal ya da benzeri haksız eylemler dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük teorisini temel alanlar veya (z) Hizmetleri ya da Yazılımı kullanmanızdan veya bunlara erişiminizden kaynaklanan ya da buna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü hak talebinden kaynaklananlar dahil olmak üzere (b) özel, arızi, dolaylı, neticede oluşan ve cezai bir zarardan (söz konusu zararların ortaya çıkma olasılığı hakkında bilgilendirilmiş olsak dahi) sorumlu değiliz. İşbu şartlarda yer alan hiçbir hüküm ağır ihmal, bizim (ya da çalışanlarımızın) kasıtlı suiistimalimiz veya ölüm ya da yaralanma durumlarında sorumluluğumuzu kısıtlamamakta veya hariç tutmamaktadır.
 
9.2 İşbu şartlardan kaynaklanan ya da bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan durumlarla ilgili toplam sorumluluğumuz 100 ABD Doları veya sorumluluğu ortaya çıkaran olay öncesindeki üç aylık dönemde Hizmete ya da Yazılıma erişim için ödediğiniz toplam bedel (hangisi daha fazlaysa) ile sınırlıdır. İşbu sınırlama, sorumluluğun söz konusu tutarı geçme olasılığından haberdar edilmiş olsak bile ve sınırlı başvuru yolunun esas amacına ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın geçerlidir.
 
9.3 İşbu Bölüm 9’daki sınırlamalar ve hariç tutmalar yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir.
 
10. Sona Erdirme.
 
10.1 Tarafınızca Sona Erdirme. Hizmetleri kullanmaya dilediğiniz zaman son verebilirsiniz. Hesabınızı sona erdirmeniz, ödenmemiş ücretleri ödeme yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.
 
10.2 Tarafımızca Sona Erdirme. İşbu koşullar neden göstermeksizin sona erdirmemiz durumunda, sona erdirme işleminden en az 30 gün önce bize verdiğiniz e-posta adresi aracılığıyla içeriğinizi nasıl geri alacağınızla ilgili yönergelerle birlikte sizi bilgilendirmek için makul çabayı gösteririz. Ek Şartlarda belirtilmediği sürece, şu durumlarda Hizmetleri veya Yazılımları kullanma ve bunlara erişme haklarınızı istediğimiz zaman sona erdirebiliriz:
 
(a) İşbu şartların herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz (ya da işbu şartlara uymak istemediğinizi veya uyamayacağınızı açıkça gösteren davranışlarda bulunursanız);
 
(b) Varsa, Yazılım ya da Hizmetlerin ödemelerini zamanında yapmazsanız;
 
(c) Yasalar gereğince işbu koşullar feshetmemiz gerekirse (örneğin, Yazılımın ya da Hizmetlerin size sağlanması yasa dışı ise veya yasa dışı hale gelirse);
 
(d) Hizmetler ya da Yazılımın tamamını veya bir bölümünü sonlandırmayı seçersek (örneğin yasa değişikliği nedeniyle, bölgenizde Hizmetleri sunmaya devam etmek bizim için elverişsiz hale gelirse) ya da
 
(e) Ücretsiz hesabınızda uzun süre herhangi bir etkinlik olmazsa.
 
10.3 Grup Yöneticisi Tarafından Sona Erdirme. “Ekipler için Creative Cloud” gibi bir Hizmetin grup yöneticileri istedikleri zaman kullanıcının Hizmete erişimini sona erdirebilir. Grup yöneticiniz erişiminizi sona erdirirse, sizin ya da grubun diğer kullanıcılarının Hizmet içindeki paylaşılan çalışma alanında paylaştığı içeriğe artık erişemeyebilirsiniz.
 
10.4 Geçerliliğini Koruma. İşbu şartların sona erdirilmesinin veya süresinin sona ermesinin ardından işbu şartlarda belirtilen, size verilen kalıcı lisanslar, tazminat yükümlülükleriniz, garanti retlerimiz veya yükümlülük kısıtlamalarımız ve uzlaşmazlık çözümü hükümleri geçerliliğini korur. Hizmetlerin sona erdirilmesi ya da süresinin sona ermesi ile birlikte Yazılımın tamamı ya da bir kısmı önceden ihbar etmeksizin çalışmayı durdurabilir.
 
11. Soruşturmalar.
 
11.1 İnceleme. Hizmetlerimize yüklenen tüm içeriği izlemeyiz, ancak belirli türlerdeki yasa dışı içeriği (örneğin, çocuk pornosu) veya diğer suistimal edici içeriği veya davranışları (örneğin, istenmeyen e-posta gönderimi ya da kimlik hırsızlığı veya yetişkin duvarı dışında bir yere yetişkin içeriği gönderildiğini gösteren anahtar kelimeleri belirten etkinlik düzenleri) izlemek üzere mevcut teknolojileri ya da işlemleri kullanabiliriz.
 
11.2 İfşa. (a) Yasalar tarafından gerekli olduğunda (örneğin geçerli bir mahkeme celbi ya da arama emri aldığımızda); (b) müşteri desteği için gönderdiğiniz talepleri yanıtlamak için veya (c) kendi takdir yetkimizle, bizim, kullanıcılarımızın veya halkın haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak amacıyla gerekli olduğunu düşünürsek sizinle ya da Hizmetleri kullanımınızla ilgili bilgilere erişebiliriz ya da bunları açıklayabiliriz.
 
12. İhracat Denetim Yasaları.
 
Yazılım, Hizmetler ve içerik ile Yazılımı, Hizmetleri ve içeriği kullanımınız, Yazılım, Hizmetler ve içeriğin ithalini, ihracını ve kullanımını düzenleyebilecek ABD yasalarına ve uluslararası yasalara, kısıtlamalara ve yönetmeliklere tabidir. Tüm yasalara, kısıtlamalara ve yönetmeliklere uymayı kabul edersiniz.
 
13. Uzlaşmazlık Çözümü.
 
13.1 Süreç.Duyabileceğiniz bir endişe ya da yaşayabileceğiniz uzlaşmazlık konusunda, önce gayri resmi olarak bizimle iletişime geçerek bunları çözme yoluna gitmeyi kabul edersiniz. Uzlaşmazlık bizimle iletişime geçmenizin ardından 30 gün içinde çözülmezse, işbu şartlar, Hizmet ya da Yazılımla ilgili olarak, uygun olmaları durumunda asliye mahkemesine götürebileceğiniz hak iddiaları dışındaki tüm hak iddialarının nihai ve bağlayıcı bir tahkim yoluyla siz ya da Adobe tarafından çözülmesi gerekmektedir.
 
13.2 Kurallar. Amerika kıtasında ikamet ediyorsanız JAMS, tahkimi kendi Kapsamlı Tahkim Kuralları ve Prosedürlerine uygun olarak Kaliforniya, Santa Clara County'de yönetecektir. Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, anakara Çin, Hong Kong Ö.Y.B., Makao Ö.Y.B., Tayvan, Güney Kore, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Nepal ya da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi bir ülkede ikamet ediyorsanız Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi (SIAC), tahkimi kendi Tahkim Kuralları çerçevesinde (kurallar referans yoluyla işbu bölüme dahil edilmiş olarak kabul edilmiştir) Singapur'da yönetecektir. Diğer durumlarda, tahkimi Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), LCIA Tahkim Kuralları çerçevesinde Londra'da yönetecektir. Sizin ve Adobe'nin seçeceği bir hakem olacaktır. Tahkim İngilizce olarak gerçekleştirilecek, ancak anadili İngilizce olmayan şahitler, İngilizce'ye eş zamanlı çeviriyle (masraflarını şahidi gösteren tarafın karşılamasıyla) kendi anadilinde ifade verebilecektir. Verilen tahkim kararı, taraflar üzerinde yargı yetkisi bulunan yetkili herhangi bir mahkemede ilan edilebilecek ve uygulanabilecektir.
 
13.3 Toplu Dava Açmama. Bizimle olan ihtilafları yalnızca bireysel olarak çözebilir ve bir topluluğun davacısı ya da topluluk üyesi olarak, birleştirilmiş ya da grup adına dava şeklinde hak talebi yapamazsınız.
 
13.4 İhtiyati Tedbir. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, sizin veya başkalarının Hizmetlere ya da içeriğe işbu koşullar ihlal ederek yetkisiz erişimi veya bunları yetkisiz kullanımı durumunda, bizim herhangi bir yetki alanında ihtiyati tedbire (veya eşdeğer tipte acil bir yasal tedbire) başvurma hakkımız olduğunu kabul edersiniz.
 
14. Lisanslara Uygunluk.
 
Ticari bir işletme, şirket ya da kuruluş iseniz 12 ayda bir defadan fazla olmayacak şekilde, gizliliği muhafaza etmekle sorumlu bir personelimizi ya da bağımsız bir üçüncü taraf denetçiyi, Yazılımın ya da Hizmetlerin tamamını veya herhangi bir kısmını, bizden edindiğiniz geçerli lisanslara uygun olarak kurup kullandığınızı teyit etmek amacıyla, size 7 gün önceden bildirimde bulunarak, kayıtlarınızı, sistemlerinizi ve tesislerinizi denetlemek (elle, elektronik denetleme yöntemleriyle ya da her ikisiyle) üzere görevlendirebiliriz. Buna ek olarak, talep etmemizin ardından 30 gün içinde herhangi Yazılımı veya Hizmeti ya da tüm Yazılımları veya Hizmetleri yükleme ve kullanımınızın bizden aldığınız geçerli lisanslara uygun olduğunu doğrulamak üzere talep ettiğimiz tüm kayıtları ve bilgileri bize sağlarsınız. Teyit işlemi sırasında Yazılım ya da Hizmetlerin lisanslarında bir eksiklik olduğunun ortaya çıkması halinde, gerekli lisansları, abonelikleri ve ilgili geri bakım ve desteği derhal edinmelisiniz. Ödenmemiş ücretler ödenen lisans ücretlerinin %5'ini geçerse, teyit işlemimize ilişkin makul masrafları da ödersiniz.
 
15. Değişiklik.
 
Yasadaki değişiklikleri veya Hizmetlerimizi ya da Yazılımdaki değişiklikleri yansıtmak gibi işlemler için işbu koşullar ya da bir Hizmet ya da Yazılım için geçerli ek koşullar değiştirebiliriz. Koşullar düzenli olarak kontrol etmelisiniz. İşbu şartlardaki değişikliklerle ilgili bildirimleri bu sayfada yayınlarız. İlgili Hizmet ya da Yazılımda, değiştirilmiş ek şartlarla ilgili bildirim yayınlarız. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Hizmetleri ya da Yazılımı kullanmaya ya da bunlara erişmeye devam ettiğinizde değiştirilen şartlara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz.
 
16. Muhtelif hükümler.
 
16.1 İngilizce Nüsha. İşbu şartlar değerlendirilirken veya yorumlanırken İngilizce nüsha kullanılacaktır.
 
16.2 Adobe'ye Gönderilecek Bildirim. Bildirimleri bize şu adresten gönderebilirsiniz: Adobe Systems, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704, Genel Konseyin Dikkatine.
 
16.3 Size Gönderilecek Bildirim. Size e-posta, posta, Hizmetler içinde gönderimler veya yasal olarak kabul edilebilir diğer yollarla bildirimde bulunabiliriz.
 
16.4 Sözleşmenin Tamamı. İşbu şartlar, Hizmetleri ve Yazılımı kullanımınızla ilgili sizinle aramızdaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve Hizmetlerle ilgi olarak sizinle aramızda yapılan önceki sözleşmeleri ilga eder.
 
16.5 Temlik Yasağı. Yazılı iznimiz olmadan, kısmen veya tamamen, işbu koşullar ya da işbu şartlar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi başkalarına devredemez veya başka bir şekilde temlik edemezsiniz; bu türden eylemler geçersiz kabul edilir. Biz, işbu şartlar kapsamındaki haklarımızı üçüncü bir tarafa devredebiliriz.
 
16.6 Bölünebilirlik. Belirli bir şart uygulanamazsa, söz konusu şartın uygulanamaz olması diğer hükümleri etkilemez.
 
16.7 Feragat Etmeme.İşbu şartlardan birini kullanmamamız ya da uygulamamamız söz konusu bölümden feragat anlamına gelmez.
 
17. DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası).
 
Başkalarının Fikri Mülkiyet Haklarına saygı duyar ve kullanıcılarımızın da bu şekilde davranmasını bekleriz. Telif hakkı ihlallerine ilişkin açıkça yapılan bildirimlere Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ile tutarlı olarak yanıt veririz. Adobe'nin IP Kaldırma politikaları ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgiyi bu adreste bulabilirsiniz: http://www.adobe.com/tr/legal/dmca.html.
 
Adobe Systems Incorporated: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-tr_TR-20170331_2200