Mēs atjauninām mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumus, kas stājas spēkā 2020. gada 16. aprīlī. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu atjauninātos noteikumus.

 

Adobe Vispārīgie lietošanas noteikumi

 

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 2018. gada 5. jūnijā. Aizstāj visas iepriekšējās versijas.
 
Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi (“Vispārīgie noteikumi”), kā arī visi piemērojamie Papildu noteikumi (skatiet 1.2 sadaļu tālāk) un Abonēšanas un atcelšanas noteikumi (kopā “Noteikumi”) regulē mūsu vietnes, klientu atbalsta un pakalpojumu, piemēram, Creative Cloud (kopā “Pakalpojumi”) un programmatūras, ko mēs iekļaujam kā Pakalpojumu daļu, kā arī visu lietojumprogrammu, failu paraugu un Satura failu (definēti tālāk), skriptu, pirmkoda, instrukciju kopu un saistītās Dokumentācijas (kopā ”Programmatūra”) lietojumu. Ja jums ir noslēgts cits līgums ar mums par konkrētiem Pakalpojumiem vai Programmatūru, šī līguma noteikumiem ir priekšroka, ja tie ir pretrunā ar šiem Noteikumiem. Kā sīkāk minēts 4. sadaļā tālāk, jūs paturat visas tiesības un īpašumtiesības uz savu Saturu (definēts tālāk).
 
Lai reģistrētos atsevišķam Adobe ID, jums jābūt sasniegušam vismaz 13 gadu vecumu.Skolas, kas piedalās pamata un vidējās izglītības nosaukto lietotāju piedāvājumā, var izsniegt uzņēmuma līmeņa Adobe ID bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, bet tikai pēc tiešas vecāku piekrišanas saņemšanas.
 
1.  Jūsu līgums ar Adobe.
 
1.1. Piemērojamie tiesību akti un līgumslēdzēja iestāde. Ja Jūsu dzīvesvieta atrodas Ziemeļamerikā (ieskaitot ASV, Kanādu un Meksiku), tad jūs sadarbojaties ar Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrētu uzņēmumu Adobe Inc., savukārt Noteikumiem tiek piemēroti Kalifornijas (ASV) tiesību akti. Ja jūsu dzīvesvieta atrodas ārpus Ziemeļamerikas, tad jūs sadarbojaties ar Adobe Systems Software Ireland Limited, savukārt Noteikumiem tiek piemēroti Īrijas tiesību akti.Klientiem Austrālijā uzņēmums Adobe Systems Software Ireland Limited darbojas kā pilnvarotais uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģents un slēdz šo līgumu uzņēmuma Adobe Systems Pty Ltd. aģenta statusā. Saskaņā ar tiesību aktiem jums var būt papildu tiesības. Mēs necenšamies ierobežot šīs tiesības, ja tas ir aizliegts tiesību aktos.
 
1.2. Papildu noteikumi. Mūsu Pakalpojumi un Programmatūra jums tiek licencēti, nevis pārdoti, un uz tiem var attiekties arī viens vai vairāk tālāk minētie papildu noteikumi (“Papildu noteikumi”). Ja starp Vispārīgajiem noteikumiem un Papildu noteikumiem pastāv pretrunas, tad attiecībā uz konkrēto Pakalpojumu vai Programmatūru noteicošie ir Papildu noteikumi. Papildu noteikumi var tikt mainīti.
 

 

2.  Privātums.
 
2.1. Privātums.Lai iegūtu informāciju par to, kā mēs vācam, izmantojam, kopīgojam vai citādi apstrādājam informāciju par jums, lūdzu, skatiet mūsu konfidencialitātes politiku vietnē http://www.adobe.com/go/privacy_lv.
 
2.2. Darbvirsmas lietojumprogrammu lietojuma informācija.Jums ir iespēja kopīgot ar mums informāciju par to, kā jūs lietojat darbvirsmas lietojumprogrammas. Tiesību aktos atļautajos gadījumos šī opcija ir ieslēgta pēc noklusējuma, un ar jūsu Adobe kontu tiek saistīta informācija. Šī informācija ļauj mums nodrošināt Jums personiskāku pieredzi, kā arī palīdz mums uzlabot produktu kvalitāti un funkcijas. Jūs jebkurā brīdī varat mainīt izvēli sava Adobe konta pārvaldības lapā. Lai uzzinātu vairāk par darbvirsmas lietojumprogrammu lietojuma datiem, apmeklējiet vietni http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_lv.
 
2.3. Mūsu piekļuve jūsu saturam. Tiesību aktos atļautajos gadījumos mēs piekļūsim jūsu Saturam (definēts 4.1. sadaļā tālāk) un skatīsim vai klausīsimies to tikai ierobežotos veidos. Piemēram, Pakalpojumu sniegšanas nolūkos mums var būt nepieciešams piekļūt jūsu Saturam un skatīt vai klausīties to, lai: a) atbildētu uz atbalsta pieprasījumiem; b) noteiktu, novērstu vai citādi risinātu jautājumus saistībā ar krāpšanu, drošību, pretlikumīgām darbībām vai tehniskām problēmām; c) īstenotu šos Noteikumus. Mūsu automatizētās sistēmas var analizēt jūsu Saturu, izmantojot tādas tehnoloģijas kā mašīnmācīšanās. Šī analīze var tikt veikta, kad Saturs tiek sūtīts, saņemts saturs vai saglabāts. Šādas analīzes veikšana ļauj mums uzlabot Pakalpojumus. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs veicam mašīnmācīšanu, apmeklējiet vietni http://www.adobe.com/go/machine_learning_lv.
 
3.  Pakalpojumu un Programmatūras izmantošana.
 
3.1. Licence. Jums ir tiesības piekļūt Pakalpojumiem un Programmatūrai un izmantot tos, ja ievērosiet šos Noteikumus un tiesību aktos noteiktās prasības.
 
3.2. Adobe intelektuālais īpašums.Mēs (un mūsu licences devēji) esam vienīgie īpašnieki, kas saglabā visas autortiesības, īpašumtiesības un līdzdalību Pakalpojumos vai Programmatūrā. Izņemot Noteikumos minētos gadījumus, mēs nepiešķiram jums tiesības uz patentiem, autortiesībām, komercnoslēpumiem, prečzīmēm vai citas tiesības attiecībā uz Pakalpojumu vai Programmatūras vienībām. Mēs saglabājam visas tiesības, kas nav piešķirtas saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 
3.3. Glabāšana.Ja Pakalpojumi nodrošina glabāšanu, iesakām regulāri dublēt Saturu arī citās vietās. Mēs varam noteikt pamatotus tehniskos ierobežojumus attiecībā uz failu lielumu, krātuves vietu, apstrādes jaudu, kā arī citus tehniskos ierobežojumus. Mēs varam apturēt Pakalpojumu sniegšanu, ja ir sasniegts kontam noteiktais krātuves vietas ierobežojums. Beidzoties jūsu licences derīgumam, mēs pieliksim komerciāli pamatotas pūles, lai jūs varētu pārvietot Saturu prom no Pakalpojumiem. Pārvietošana ir jāveic 30 dienu laikā no jūsu licences derīguma beigu datuma. Pēc šī 30 dienu pārejas perioda mēs paturam tiesības dzēst jūsu Saturu.
 
3.4. Lietotāju radīts saturs. Mums ir tiesības izvietot mūsu lietotāju radītu saturu. Ja jūs piekļūstat mūsu Pakalpojumiem, jūs varat saskarties ar lietotāju ģenerētu saturu, kas jums var šķist aizskarošs vai satraucošs. Vienīgais risinājums ir šā satura skatīšanas pārtraukšana. Ja ir pieejama poga Ziņot, varat noklikšķināt uz tās, lai ziņotu mums par aizskarošu lietotāju ģenerētu saturu.
 
3.5. Failu paraugi. “Failu paraugi” ir Adobe nodrošinātie faili, piemēram, satura attēli, klipkopas, krājuma attēli vai skaņas, ko var izmantot mācību materiāliem, demonstrējumiem un citiem izmēģinājuma nolūkiem un kas ir identificējami kā failu paraugi. Failu paraugus nevar izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem tie nodrošināti. Jūs nedrīkstat izplatīt failu paraugus atsevišķi (t. i., apstākļos, kuros failu paraugi veido izplatāmā produkta galveno vērtību), un jūs nevarat pieprasīt nekādas tiesības attiecībā uz failu paraugiem.
 
3.6. Satura faili.Satura faili” ir Adobe aktīvi, kas tiek nodrošināti kā Pakalpojumu un Programmatūras daļa. Ja vien dokumentācijā vai noteiktās licencēs nav paredzēts citādi, mēs piešķiram jums personisku, neekskluzīvu, nedeleģējamu un neatsavināmu licenci Satura failu izmantošanai gala lietojuma izveidei (t. i., tādu atvasināto lietojumprogrammu vai produktu izveidei, kuru autors esat jūs), kurā Satura faili vai to atvasinājumi ir iegulti jūsu lietošanai (“Gala lietojums”). Jūs varat mainīt Satura failus pirms to iegulšanas Gala lietojumā. Jūs varat reproducēt un izplatīt Satura failus tikai saistībā ar jūsu Gala lietojumu, tomēr nekādā gadījumā jūs nedrīkstat izplatīt Satura failus atsevišķi ārpus Gala lietojuma.
 
3.7. Citi licences veidi
 
a) NFR versija. Mēs varam apzīmēt Pakalpojumus vai Programmatūru kā “izmēģinājuma”, “iepazīšanās”, “nav paredzēts tālākpārdošanai” vai kādam citam līdzīgam nolūkam (“NFR versija”). Jums ir tiesības instalēt un lietot NFR versiju tikai tajā periodā un tikai tiem mērķiem, kurus esam noteikuši, nodrošinot NFR versiju. Jums nav tiesību izmantot materiālus, ko radāt, lietojot NFR versiju, jebkādiem komerciāliem mērķiem.
 
b) Pirmsizlaides versija. Mēs varam apzīmēt Pakalpojumus vai Programmatūru vai Pakalpojumu vai Programmatūras funkcijas kā pirmsizlaides jeb beta versiju (“Pirmsizlaides versija”). Pirmsizlaides versija neatspoguļo galaproduktu un var saturēt kļūdas, kas var izraisīt sistēmas vai cita veida kļūdu un datu zudumu. Mums ir tiesības pieņemt lēmumu neizdot Pirmsizlaides versiju komerciāli. Jums nekavējoties jāpārtrauc Pirmsizlaides versijas lietošana un jāiznīcina visas Pirmsizlaides versijas kopijas, ja to pieprasām vai ja izdodam Pirmsizlaides versijas komerciālu izdevumu. Jebkurš atsevišķs līgums, ko ar jums noslēdzam attiecībā uz Pirmsizlaides versiju, ir prioritārāks nekā šie nosacījumi.
 
c) Izglītības versija. Ja mēs esam paredzējuši Pakalpojumus vai Programmatūru izmantošanai lietotājiem izglītībā (“Izglītības versija”), jūs varat lietot Izglītības versiju tikai tādā gadījumā, ja atbilstat prasībām, kas norādītas vietnē http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Jums ir tiesības instalēt un lietot Izglītības versiju tikai valstī, kurā atbilstat izglītības jomas lietotāja kritērijiem. Ja dzīvojat Eiropas Ekonomikas zonā, iepriekšējā teikumā minētais vārds “valsts” apzīmē Eiropas Ekonomikas zonu.
 
4.  Jūsu saturs.
 
4.1. Saturs.Saturs” ir jebkurš materiāls, piemēram, audio faili, video faili, elektroniskie dokumenti vai attēli, kurus augšupielādējat un importējat Pakalpojumos vai Programmatūrā saistībā ar jūsu Pakalpojumu lietojumu.
 
4.2. Īpašuma tiesības. Jums paliek visas tiesības un īpašumtiesības uz jūsu Saturu. Mēs neizvirzām īpašumtiesības uz jūsu Saturu.
 
4.3. Licences jūsu Saturam, lai pārvaldītu Pakalpojumus un Programmatūru.Mēs pieprasām no jums noteiktas licences attiecībā uz jūsu Saturu, lai varētu pārvaldīt un iespējot Pakalpojumus un Programmatūru. Kad jūs augšupielādējat Saturu Pakalpojumos un Programmatūrā, jūs mums piešķirat neekskluzīvu, visā pasaulē derīgu bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, lai pēc vajadzības varētu lietot, reproducēt, publiski attēlot, izplatīt, pārveidot (piemēram, lai labāk parādītu jūsu Saturu), publiski izpildīt un tulkot šo Saturu, atbildot uz lietotāja ierosinātām darbībām (piemēram, kad vēlaties Saturu privāti glabāt vai koplietot ar citiem). Šī licence ir paredzēta tikai Pakalpojumu un programmatūras pārvaldīšanai un uzlabošanai.
 
4.4. Jūsu satura koplietošana.
 
(a) Koplietošana. Daži Pakalpojumi un Programmatūra var nodrošināt funkcijas, kas ļauj koplietot jūsu Saturu ar citiem lietotājiem vai publiskot to. Jēdziens “Kopīgot” nozīmē sūtīt e-pasta ziņojumus, izlikt ziņas, pārraidīt, augšupielādēt vai citā veidā padarīt pieejamu (mums vai citiem lietotājiem) jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietojumu. Citi lietotāji var dažādos veidos lietot, kopēt, pārveidot vai koplietot jūsu Saturu ar citiem. Rūpīgi apsveriet, ko vēlaties Kopīgot vai publiskot, jo jūs esat pilnībā atbildīgs par kopīgoto Saturu.
 
(b) Piekļuves līmenis. Mēs neuzraugām un nekontrolējam, ko citi dara ar jūsu Saturu. Jūs esat atbildīgs par ierobežojumu noteikšanu jūsu Saturam un atbilstoša piekļuves līmeņa piemērošanu tam. Ja jūs neizvēlaties jūsu saturam piekļuves līmeni, sistēma var pati piemērot noklusējuma iestatījumu ar vismazāko ierobežojumu līmeni. Jūs esat atbildīgs par citu personu informēšanu, kā kopīgot jūsu Saturu un pielāgot iestatījumus attiecībā uz tā pieejamību vai koplietojamību.
 
(c) Piezīmes.Pakalpojumos un Programmatūrā jums var būt paredzēta iespēja komentēt Saturu. Komentāri nav anonīmi un tos var aplūkot citi lietotāji. Jūs, citi lietotāji vai mēs varam dzēst jūsu komentārus.
 
4.5. Licences izbeigšana. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo licenci attiecībā uz Saturu un izbeigt mūsu tiesības, noņemot savu Saturu no Pakalpojuma. Tomēr dažas jūsu Satura kopijas var saglabāties mūsu ikdienas dublējumu ietvaros.
 
4.6. Atsauksmes. Jums nav pienākuma nodrošināt mums idejas, ieteikumus vai priekšlikumus (“Atsauksmes”). Tomēr, ja sniedzat mums Atsauksmes, ar to piešķirat mums neekskluzīvu visā pasaulē derīgu bezatlīdzības licenci, kas ir deleģējama un nododama tālāk, attiecībā uz Atsauksmju veidošanu, lietošanu, pārdošanu, tiesībām piedāvāt pārdot, importēšanu, reproducēšanu, publisku attēlošanu, izplatīšanu, pārveidošanu un publisku izpildīšanu.
 
4.7. Jūsu satura pārdošana. Mums ir tiesības atļaut jums licencēt savu Saturu citiem lietotājiem, piekrītot atsevišķiem noteikumiem.
 
5.  Konta informācija.
 
Jūs atbildat par visām darbībām, kas notiek, izmantojot jūsu kontu. Nekavējoties informējiet Klientu atbalsta dienestu, ja uzzināt par jūsu konta jebkāda veida neatļautu lietošanu. Jūs nedrīkstat a) koplietot sava konta informāciju (izņemot ar pilnvarotu konta administratoru); vai b) lietot citas personas kontu. Jūsu konta administratoram ir tiesības izmantot jūsu konta informāciju, lai pārvaldītu to, kā jūs izmantojat Pakalpojumus un Programmatūru un piekļūstat tiem. PhoneGap gadījumā mēs paturam tiesības uzraudzīt un īstenot abonēšanas plāna ierobežojumus, tostarp, bet ne tikai, tiesības iekasēt maksu par apmēra pārsniegšanu.
 
6. Lietotāja rīcība.
 
6.1. Atbildīga lietošana. Adobe kopienas bieži vien veido lietotāji, kuri sagaida pietiekamu pieklājību un profesionālu attieksmi. Jums jāizmanto Pakalpojumi un Programmatūra atbildīgi.
 
6.2. Nepareiza lietošana. Jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus vai Programmatūru nepareizi. Piemēram, jūs nedrīkstat:
 
a) kopēt, pārveidot, mitināt, straumēt, nodot apakšlicences līgumā vai pārdot tālāk Pakalpojumus vai Programmatūru;
 
b) pieļaut vai atļaut citiem lietot Pakalpojumus vai Programmatūru, izmantojot sava konta informāciju;
 
c) izmantot Programmatūru, lai izveidotu jebkāda veida datu bāzi;
 
d) piekļūt vai mēģināt piekļūt Pakalpojumiem vai Programmatūrai ar jebkādiem citiem līdzekļiem, izņemot mūsu nodrošināto vai atļauto saskarni;
 
e) apiet jebkurus piekļuves vai lietošanas ierobežojumus, kas izveidoti, lai novērstu Pakalpojumu vai Programmatūras noteikta veida lietošanu;
 
f) kopīgot Saturu vai iesaistīties darbībās, kuru rezultātā tiek pārkāptas citai personai piederošas intelektuālā īpašuma tiesības (“Intelektuālā īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības, personiskās tiesības, prečzīmes, iepakojumu, patentu, komercnoslēpumu, negodīgu konkurenci, tiesības uz privātumu, publicitātes tiesības, kā arī jebkuras citas īpašumtiesības);
 
g) augšupielādēt vai koplietot Saturu, kas ir pretlikumīgs, kaitīgs, rada apdraudējumu, ir aizskarošs, nepatīkams, apmelojošs, nepatiess, vulgārs, piedauzīgs, nepiedienīgs, kura dēļ notiek iejaukšanās citas personas privātajā dzīvē vai kas ir naidīgs;
 
h) uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju vai nepatiesi norādīt vai citādi maldināt par savu saistību ar kādu personu vai organizāciju;
 
i) mēģināt atslēgt, sabojāt vai iznīcināt Pakalpojumus un Programmatūru;
 
j) augšupielādēt, pārsūtīt, glabāt vai padarīt pieejamu jebkuru Saturu vai kodu, kas satur jebkādus vīrusus, ļaunprātīgu kodu, ļaunprātīgu programmatūru vai citas sastāvdaļas, kas paredzētas, lai bojātu vai ierobežotu Pakalpojumu vai Programmatūras funkcionalitāti;
 
k) radīt traucējumus, kavēt vai neļaut citiem lietotājiem izmantot Pakalpojumus vai Programmatūru (piemēram, vajāt, iebiedēt vai uzmākties citiem, kūdīt citus uz vardarbību vai jebkādi kaitēt nepilngadīgajiem);
 
l) iesaistīties ķēdes vēstuļu, nevēlamu vēstuļu, piramīdveida shēmu, pikšķerēšanas, mēstuļu vai cita veida surogātpasta izplatīšanā;
 
m) ievietot Pakalpojumos jebkāda veida produktu vai pakalpojumu reklāmu, izņemot gadījumus, ja iepriekš ir saņemta mūsu rakstiska piekrišana;
 
n) izmantot jebkuras datu ieguves vai citas līdzīgas datu vākšanas un izdibināšanas metodes saistībā ar Pakalpojumiem;
 
o) pārkāpt piemērojamos tiesību aktus (tostarp, bet ne tikai, COPPA, kur piemērojams).
 
7.  Maksas un norēķini.
 
7.1. Nodokļi un maksas trešajām pusēm. Jums jāsamaksā visi piemērojamie nodokļi un maksas trešajām pusēm (tostarp, piemēram, maksa par tālruņa lietošanu, mobilo sakaru operatoru maksas, tīmekļa pakalpojumu sniedzēju maksas, datu plāna maksas, kredītkartes maksas, valūtas maiņas komisijas maksas un ārvalstu darījumu komisijas maksas). Mēs neesam atbildīgi par šīm maksām. Lai noskaidrotu jautājumus par maksām, sazinieties ar attiecīgajām finanšu iestādēm. Mēs varam veikt jūsu maksas parādu piedziņas pasākumus. Jūs esat atbildīgs par visām saistītajām piedziņas izmaksām un izdevumiem. Ja jūs atrodaties citā valstī attiecībā pret Adobe uzņēmumu, ar kuru veicat darījumu (piem., Adobe Inc. Ziemeļamerikas klientiem un Adobe Systems Software Ireland Limited klientiem visās pārējās valstīs), jūsu maksājumi tiks veikti ārvalstu uzņēmumam.
 
7.2. Informācija par kredītkarti. Ja jūs mūs neinformējat par savas norēķinu metodes izmaiņām, mums, lai izvairītos no jūsu pakalpojumu pārtraukšanas, ir tiesības piedalīties jūsu maksājumu karšu pakalpojumu sniedzēja programmās, lai mēģinātu atjaunot jūsu maksājumu informāciju, un jūs atļaujat mums turpināt izrakstīt rēķinus jūsu kontam, izmantojot mūsu iegūto atjaunināto informāciju.
 
8.  Jūsu apliecināšanas un zaudējumu atlīdzināšanas pienākumi.
 
8.1.Apliecinājums.Augšupielādējot savu Saturu Pakalpojumos vai Programmatūrā, jūs piekrītat, ka jums ir: a) visas nepieciešamās licences un atļaujas, lai lietotu un kopīgotu jūsu Saturu, un (b) nepieciešamās tiesības, lai garantētu licences atbilstoši šiem Noteikumiem.
 
8.2Kompensācija. Jūs atlīdzināsiet mums un mūsu meitasuzņēmumiem, filiālēm, amatpersonām, pārstāvjiem, darbiniekiem, partneriem un licences devējiem visus prasījumus, prasības, zaudējumus vai kaitējumus, tostarp pamatotus juristu honorārus, kas izriet no vai ir saistīti ar jūsu Saturu, jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojumu vai jūsu izdarītajiem šo Noteikumu pārkāpumiem.
 
9.  Atrunas par garantijām.
 
9.1. Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, Pakalpojumi un Programmatūra tiek nodrošināta stāvoklī “TĀDA, KĀDA TĀ IR”. Maksimāli likumā paredzētā apjomā atsakāmies no jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp netiešām garantijām par pārkāpumu neesamību, piemērotību pārdošanai un derīgumu konkrētam nolūkam. Mēs neuzņemamies atbildību par Pakalpojumos iekļauto saturu. Mēs arī nesniedzam nekādu garantiju, ka a) Pakalpojumi vai Programmatūra atbildīs jūsu prasībām vai ka to nodrošināšana netiks pārtraukta, būs savlaicīga, droša vai bez kļūdām; b) rezultāti, kurus var iegūt no Pakalpojumu vai Programmatūras izmantošanas, būs efektīvi, precīzi vai uzticami; c) Pakalpojumu vai Programmatūras kvalitāte atbildīs jūsu prasībām; vai par to ka d) jebkādas kļūdas vai trūkumi Pakalpojumos vai Programmatūrā tiks izlaboti.
 
9.2. Mēs jo īpaši neuzņemamies nekādu atbildību ne par kādām darbībām, kas izriet no tā, kā jūs lietojat Pakalpojumus vai Programmatūru. Jūs varat lietot Pakalpojumus vai Programmatūru un piekļūt tiem pēc saviem ieskatiem un ar savu atbildību, un jūs esat atbildīgs par jebkuriem bojājumiem savā datorsistēmā vai datu zudumiem, kas izriet no Pakalpojumu vai Programmatūras lietošanas un piekļuves tai.
 
9.3. Ja jūs ievietojat savu Saturu mūsu serveros, lai to publiski koplietotu, izmantojot Pakalpojumus, mēs neuzņemamies atbildību par: (a) jebkāda veida zudumiem, daļējiem vai pilnīgiem jūsu Satura bojājumiem; (b) Satura dzēšanu, ja to nav veicis Adobe, bet kāds cits, vai (c) jūsu Satura iekļaušanu, ko veikušas trešās puses citās tīmekļa vietnēs vai citā datu nesējā.
 
10.  Atbildības ierobežojums.
 
10.1. Ja vien Papildu noteikumos nav noteikts citādi, mēs neuzņemamies nekādu atbildību jūsu vai citu personu priekšā par jebkādu lietošanas neiespējamību, datu, nemateriālo vērtību vai peļņas zaudējumu un jebkādiem tīšiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem un piemērotām soda sankcijām neatkarīgi no to cēloņiem (arī ja esam brīdināti par šāda veida zudumu vai zaudējumu iespējamību), tostarp zudumiem un zaudējumiem, kas a) radušies lietošanas neiespējamības, datu vai peļņas zaudējuma dēļ neatkarīgi no to iepriekšējas paredzamības; b) pamatojas uz jebkuru teorētisku atbildību, tostarp līguma vai apliecinājuma pārkāpumu, nolaidību vai citu kaitniecisku rīcību; c) izriet no jebkuras citas prasības, kas rodas vai ir saistīta ar jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojumu vai piekļuvi tai. Nekas šajos Noteikumos neierobežo un neizslēdz mūsu atbildību par smagu nolaidību, mūsu (vai mūsu darbinieku) tīšu pārkāpumu, nāvi vai kaitējumu veselībai.
 
10.2. Mūsu kopējā atbildība, kurai cēlonis vai saistība ir ar Noteikumiem, ir ierobežota līdz 100 USD vai arī kopējo summu, ko maksājat par piekļuvi Pakalpojumam vai Programmatūrai trīs mēnešu periodā līdz brīdim, kad iestājies notikums, kurš radījis atbildību, ņemot vērā lielāko no minētajām summām. Šis ierobežojums tiks piemērots neatkarīgi no prasības vai zaudējumu formas vai avota, no prasības vai zaudējumu paredzamības un no tā, vai puse tika informēta par prasības vai zaudējumu iespējamību.
 
10.3 10. sadaļā minētie ierobežojumi un izņēmumi ir piemērojami tiktāl, ciktāl to atļauj likums.
 
11.  Darbības izbeigšana.
 
11.1. Izbeigšana pēc jūsu iniciatīvas. Jūs varat izbeigt Pakalpojumu un Programmatūras izmantošanu jebkurā brīdī. Jūsu konta darbības izbeigšana neatbrīvo jūs no pienākuma samaksāt visas nesamaksātās maksas.
 
11.2. Izbeigšana pēc mūsu iniciatīvas. Ja mēs izbeidzam šo Noteikumu piemērošanu vai jūsu Pakalpojumu lietojumu kādu citu iemeslu dēļ, mēs pieliksim pamatotas pūles, lai informētu jūs vismaz 30 dienas pirms šīs izbeigšanas, izmantojot jūsu norādīto e-pasta adresi, un sniegsim norādījumus par to, kā atgūt jūsu Saturu. Ja Papildu noteikumos nav paredzēts citādi, mēs varam jebkurā brīdī izbeigt jūsu tiesības izmantot un piekļūt Pakalpojumiem vai Programmatūrai, ja:
 
a) jūs esat pārkāpis jebkuru šo Noteikumu punktu (vai esat rīkojies veidā, kas nepārprotami liecina, ka neplānojat ievērot šos Noteikumus vai neesat spējīgs to darīt);
 
b) jūs neesat laikus samaksājis maksu par Pakalpojumiem vai Programmatūru, ja tāda ir;
 
c) jūs būtiski pārkāpjat jebkuru šo Noteikumu nosacījumu, un i) pārkāpums nevar tikt novērsts, vai ii) mēs esam paziņojuši par pārkāpumu, bet jūs to nenovēršat 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas;
 
d) jūs fiziski, mutiski vai citādi aizskarat, apdraudat vai uzmācaties mums vai mūsu darbiniekiem (šādos apstākļos mēs varam apturēt vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai Programmatūrai);
 
e) jūs esat atkārtoti iesniedzis sūdzības ļaunprātīgi vai bez pamatota iemesla un turpināt to darīt pēc tam, kad mēs esam lūguši jūs pārtraukt (šādos apstākļos mēs varam apturēt vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai Programmatūrai);
 
f) mums ir pienākums tā rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, ja Pakalpojumu vai Programmatūras sniegšana jums ir vai kļūst nelikumīga);
 
g) mēs pieņemam lēmumu pilnībā vai daļēji pārtraukt sniegt Pakalpojumus vai Programmatūru (piemēram, ja mums normatīvo aktu dēļ kļūst nepraktiski turpināt sniegt Pakalpojumus jūsu reģionā);
 
h) ilgstošu laika periodu jūsu bezmaksas kontā nav notikušas nekādas aktivitātes.
 
11.3. Izbeigšana pēc Grupas administratora iniciatīvas. Pakalpojuma, piemēram, Creative Cloud darba grupām, grupas administratori var jebkurā laikā pārtraukt lietotāja piekļuvi Pakalpojumam. Ja grupas administrators pārtrauc jūsu piekļuvi, jūs vairs nevarat piekļūt Saturam, kuru jūs vai citi grupas lietotāji koplieto koplietošanas darbavietā šajā Pakalpojumā.
 
11.4. Spēkā esamība. Beidzoties Noteikumu derīgumam vai izbeidzot tos, Pakalpojumi un Programmatūra daļēji vai pilnībā var pārtraukt darboties bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr visas jums piešķirtās spēkā esošās pastāvīgās licences turpinās darboties. Jūsu pienākumi atlīdzināt zaudējumus, mūsu atrunas par garantijām vai atbildības ierobežojumi un noteikumi par strīdu izšķiršanu, kas izklāstīti šajos Noteikumos, paliek spēkā.
 
12.  Izmeklēšana.
 
12.1. Izvērtēšana. Mēs nepārskatām visu saturu, kas augšupielādēts Pakalpojumos vai Programmatūrā, taču mums ir tiesības izmantot pieejamās tehnoloģijas, tirgotājus vai procesus, lai konstatētu noteikta veida nelikumīgu saturu (piemēram, bērnu pornogrāfiju) vai citu aizskarošu saturu vai rīcību (piemēram, rīcības modeļi, kas liecina par surogātpastu vai pikšķerēšanu, vai atslēgvārdiem, kas liecina, ka pieaugušajiem domāts saturs ievietots ārpus pieaugušo satura sliekšņa).
 
12.2. Izpaušana. Mēs varam piekļūt vai izpaust informāciju par jums vai jūsu Pakalpojumu vai Programmatūras lietojumu, a) ja to paredz likums (piemēram, ja saņemam derīgu tiesas pavēsti vai kratīšanas orderi); b) atbildot uz jūsu lūgumu sniegt klienta apkalpošanas atbalstu; vai c) ja uzskatām, ka ir nepieciešams aizsargāt mūsu, mūsu lietotāju vai sabiedrības tiesības, īpašumu vai personisko drošību.
 
13.  Tirdzniecības kontroles tiesību akti.
 
Uz Pakalpojumiem vai Programmatūru, kā arī uz jūsu Pakalpojumu un Programmatūras lietojumu attiecas ASV un starptautiskie tiesību akti, ierobežojumi un noteikumi, kas var regulēt Pakalpojumu un Programmatūras importu, eksportu un lietošanu. Jūs piekrītat ievērot visus likumus, ierobežojumus un noteikumus.
 
14. Austrālijas Patērētāju likums.
 
Neviena no Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem nolūks nav izslēgt, ierobežot vai grozīt patērētāju tiesības, kas noteiktas 2010. gada Konkurences un patērētāju tiesību likumā 2010 (Cth) (CCA), vai jebkurus citus tiesību aktus, kurus nedrīkst izslēgt, ierobežot vai grozīt ar vienošanos. Ja CCA vai citi tiesību akti paredz Noteikumos nosacījumus, garantijas vai noteikumus vai nodrošina likumā paredzētas garantijas saistībā ar Noteikumiem attiecībā uz piegādātajām precēm vai pakalpojumiem (ja tādi ir), mūsu atbildība par šāda nosacījuma, garantijas, cita noteikuma vai apliecinājuma pārkāpumu ir ierobežota (pēc mūsu vēlēšanas) tiktāl, ciktāl tas ir iespējams: a) preču piegādes gadījumā mēs veicam vienu vai vairākas darbības: i) preču aizstāšana vai līdzvērtīgu preču piegāde; ii) preču labošana; iii) izmaksu par preču aizstāšanu vai līdzvērtīgu preču iegādi segšana; iv) izmaksu par preču labošanu segšana; vai b) pakalpojumu sniegšanas gadījumā mēs veicam vienu vai vairākas darbības: i) atkārtota pakalpojumu nodrošināšana; ii) izmaksu par atkārtotu pakalpojumu nodrošināšanu segšana.
 
15.  Strīdu risināšana.
 
15.1. Kārtība. Ja jums ir jebkādi iebildumi vai domstarpības, jūs piekrītat, ka vispirms centīsieties šos jautājumus risināt neformāli, sazinoties ar mums. Ja domstarpības nav atrisinātas 30 dienu laikā no iesniegšanas, visas izrietošās juridiskās darbības ir jārisina šķīrējtiesas procesā ar galīgu un saistošu nolēmumu, izņemot prasības iesniegšanu iztiesāšanai kā maza apmēra prasību, ja jūsu prasība tam atbilst.
 
15.2. Noteikumi. Ja jūs dzīvojat Amerikas Savienotajās Valstīs, šķīrējtiesas procesu organizēs JAMS Santaklāras apgabalā Kalifornijā saskaņā ar visaptverošo šķīrējtiesas reglamentu un procesuālo kārtību. Ja jūs dzīvojat Austrālijā, Jaunzēlandē, Japānā, kontinentālajā Ķīnā, Honkongas īpašās pārvaldes apgabalā, Makao īpašās pārvaldes apgabalā, Taivānā, Dienvidkorejā, Indijā, Šrilankā, Bangladešā, Nepālā vai Dienvidaustrumu Āzijas valstu asociācijas (ASEAN) dalībvalstī, šķīrējtiesas procesu Singapūrā organizēs Singapūras Starptautiskās šķīrējtiesas centrs (SIAC) saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, kura noteikumi ir uzskatāmi par iekļautiem uzziņai šajā sadaļā. Citos gadījumos šķīrējtiesas procesu organizēs Londonas Starptautiskā šķīrējtiesa Londonā saskaņā ar L CIA šķīrējtiesas reglamentu. Strīdu izskatīs viens šķīrējtiesnesis, ko kopīgi iecelsiet jūs un Adobe. Šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, bet ikvienam lieciniekam, kura dzimtā valoda nav angļu, ir tiesības liecināt šā liecinieka dzimtajā valodā ar sinhrono tulkojumu angļu valodā (kura izmaksas sedz puse, kas izsaukusi liecinieku). Pieņemtais lēmums var tikt iesniegts un būs izpildāms jebkurā kompetentajā tiesā, kurai ir jurisdikcija pār mums un jums.
 
15.3. Nekolektīvās prasības. Jums ir tiesības risināt strīdus ar mums tikai individuāli, un jums nav tiesību iesniegt prasību kā prasītājam vai kolektīvajam prasītājam kolektīvajā, apvienotajā vai pilnvaroto prasībā.
 
15.4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Neievērojot iepriekš minēto, gadījumā, ja jūs vai kāds cits bez atļaujas piekļūst Pakalpojumiem vai Programmatūrai vai izmanto tos, pārkāpjot Noteikumus, jūs piekrītat, ka mums ir tiesības vērsties tiesā ar lūgumu piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekli (vai līdzīgu steidzama juridiska risinājuma līdzekli) jebkurā jurisdikcijā.
 
16.  Revīzijas tiesības.
 
Ja esat komersants, sabiedrība vai organizācija, mēs drīkstam ne biežāk kā vienu reizi 12 mēnešos, par to informējot jūs septiņas (7) dienas iepriekš, norīkot savus darbiniekus vai revidentu kā neatkarīgu trešo personu, kam ir pienākums ievērot konfidencialitāti, lai pārbaudītu (ieskaitot personisku pārbaudi, elektronisku pārbaudi vai abas minētās pārbaudes) jūsu dokumentāciju, sistēmas un telpas ar mērķi pārliecināties, ka visu Pakalpojumu un Programmatūras uzstādījums un lietojums atbilst derīgām mūsu izdotām licencēm. Turklāt jūs 30 dienu laikā no pieprasījuma iesniegsiet mums visus pieprasītos dokumentus un informāciju, lai mēs varētu pārliecināties, ka jebkādu un visu Pakalpojumu un Programmatūras uzstādījums un lietojums atbilst derīgām Jums izdotām licencēm. Ja pārbaudē tiks atklātas nepilnības Pakalpojumu vai Programmatūras licencēs, jūs nekavējoties iegādāsieties visas nepieciešamās licences, abonementus un nepieciešamos papildu uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus. Ja nesamaksātā summa pārsniegs 5% no maksājamās licences maksas vērtības, jūs samaksāsiet mums arī pamatotu maksu par pārbaudes veikšanu.
 
17.  Atjauninājumi un pieejamība.
 
17.1. Vispārīgo noteikumu un Papildu noteikumu atjauninājumi. Mums ir tiesības grozīt Vispārīgos noteikumus, Papildu noteikumus vai Abonēšanas un atcelšanas noteikumus, lai, piemēram, atspoguļotu izmaiņas tiesību aktos vai izmaiņas mūsu Pakalpojumos vai Programmatūrā. Jums ar šiem Noteikumiem regulāri jāiepazīstas. Paziņojumus par izmaiņām Vispārīgajos noteikumos un Papildu noteikumos publicēsim šajā lapā. Turpinot lietot Pakalpojumus vai Programmatūru vai piekļūstot tiem pēc pārskatījumu stāšanās spēkā, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši pārskatītie Noteikumi.
 
17.2. Pakalpojumu un programmatūras atjauninājumi. Mums ir tiesības pārveidot vai atjaunināt Pakalpojumus vai Programmatūru (ieskaitot jebkuru to daļu vai funkcijas) vai izbeigt to nodrošināšanu jebkurā laikā bez saistībām pret jums vai jebkuru citu personu. Tomēr maksas piedāvājumu izmaiņu gadījumā mēs pieliksim pamatotas pūles, lai informētu jūs par izmaiņām, atjaunināšanu vai pārtraukšanu. Ja mēs pārtraucam Pakalpojumus vai Programmatūru pilnībā, mēs piedāvāsim jums saprātīgu laika periodu, lai lejupielādētu jūsu Saturu, un mēs varam nodrošināt jums proporcionālu jebkādu neizmantoto maksājumu atmaksu par Pakalpojumu vai Programmatūru, par kuru esat veicis priekšapmaksu.
 
17.3. Pieejamība. Tīmekļa lapas ar Pakalpojumu aprakstu ir pieejamas visā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka visi Pakalpojumi vai visas apkalpošanas funkcijas ir pieejamas jūsu valstī vai ka lietotāju radītais saturs, kas pieejams, izmantojot Pakalpojumus, ir likumīgs vai pieejams jūsu valstī. Piekļuvi noteiktiem Pakalpojumiem (vai noteiktām Pakalpojumu funkcijām, Failu paraugiem vai Satura failiem mēs vai ārvalstu valdības var bloķēt. Jūs esat atbildīgs par to, lai pārliecinātos, vai Pakalpojumu izmantošana ir likumīga vai pieejama vietā, kur tos izmantojat. Pakalpojumi nav pieejami visās valodās.
 
18. Nedrīkst veikt modifikācijas un atgriezenisku inženiertehnisko izstrādi.
 
Izņemot gadījumus, kas skaidri atļauti ar šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat a) pārveidot, pārnest, pielāgot vai tulkot jebkuru Pakalpojumu vai Programmatūras daļu vai b) veikt atgriezenisku inženiertehnisko izstrādi, dekompilēt, demontēt vai citādi mēģināt atklāt avota kodu vai jebkuru Pakalpojumu vai Programmatūras daļu. Ja jūsu jurisdikcijas tiesību akti jums dod tiesības dekompilēt Programmatūru, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama, lai savietotu Pakalpojumu vai Programmatūras licencētās daļas ar citu programmatūru, jums vispirms jāpieprasa no mums šāda informācija. Mēs pēc saviem ieskatiem varam jums sniegt šādu informāciju vai noteikt pamatotus nosacījumus, ieskaitot pamatotu maksu par Pakalpojumu vai Programmatūras dekompilāciju, lai nodrošinātu mūsu un mūsu piegādātāju īpašumtiesību aizsardzību attiecībā uz Pakalpojumiem un Programmatūru.
 
19. Pārējie noteikumi.
 
19.1. Angļu valodas versija. Šo Noteikumu iztulkošanai vai izskaidrošanai izmanto šo Noteikumu redakciju angļu valodā.
 
19.2. Saziņa ar Adobe. Jūs varat sūtīt mums ziņojumus uz šādu e-pasta adresi: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel.
 
19.3. Saziņa ar jums. Mēs varam jūs informēt, izmantojot e-pastu, pastu, publicējot informāciju Pakalpojumos vai izmantojot citus likumīgus līdzekļus.
 
19.4 .Tiesību nenodošana. Jūs nedrīkstat ne pilnībā, ne arī daļēji piešķirt vai kā citādi nodot tālāk šos Noteikumus vai savas tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem Noteikumiem bez mūsu rakstiskas piekrišanas, un jebkurš šāds mēģinājums būs spēkā neesošs. Mums ir tiesības nodot trešajām pusēm savas tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 
19.5 Virsraksti. Virsraksti, kas tiek izmantoti šajos Vispārīgajos noteikumos vai Papildu noteikumos, ir paredzēti tikai ērtībai, un tiem nav nekādas nozīmes vai nolūka.
 
19.6. Nodalāmība. Ja kāds no šo Vispārīgo noteikumu vai jebkuru Papildu noteikumu nosacījumiem tiek uzskatīts par spēkā neesošu vai neīstenojamu jebkāda iemesla dēļ, Vispārīgie noteikumi un jebkuri Papildu noteikumi paliek spēkā pilnā apjomā.
 
19.7. Neatteikšanās no tiesībām. Ja mēs neizpildām vai neīstenojam kādu no šo Noteikumu nosacījumiem, tas nenozīmē atteikšanos no attiecīgā nosacījuma.
 
20. DMCA.
 
Mēs cienām citu personu Intelektuālā īpašuma tiesības un sagaidām, ka arī mūsu lietotāji rīkosies tāpat. Mēs reaģēsim uz nepārprotamu informāciju par autortiesību pārkāpumiem saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību aktu („DMCA”). Vairāk par „Adobe” intelektuālā īpašuma aizskārumu izbeigšanas politiku un praksi varat uzzināt šeit: http://www.adobe.com/lv/legal/dmca.html.
 
„Adobe Inc.”: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
„Adobe Systems Software Ireland Limited”: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-lv_LV-20180605_2200