Общи условия за използване на Adobe

Последна актуализация: 5 юни 2018 г. Заменя всички предишни версии.
 
Настоящите Общи условия за използване („Общи условия “), заедно с всички приложими Допълнителни условия (вж. раздел 1.2 по-долу) и условията за Абонамент и отказ (заедно „Условия “) регулират използването от Ваша страна на нашия уеб сайт, клиентска поддръжка и услуги като Creative Cloud (заедно „Услуги“) и софтуера, който включваме като част от Услугите, както и всички приложения, Примерни файлове и Файлове със съдържание (както е дефинирано по-долу), скриптове, изходни кодове, набори от инструкции и свързана документация (заедно „Софтуер“). Ако сте сключили друго споразумение с нас за конкретни Услуги или Софтуер, условията на това споразумение се прилагат с приоритет в случай на противоречие с Условията. Като е описано по-подробно в раздел 4 по-долу, Вие си запазвате всички права и цялата собственост върху Вашето Съдържание (както е дефинирано по-долу).
 
Трябва да сте навършили 13 години, за да се регистрирате за личен Adobe ID.Учебните заведения, които участват в офертата за поименни потребители от началното и средното образование, имат право да издадат на лице, което не е навършило 13 години, Adobe ID от корпоративен клас, но само след получаване на изрично родителско съгласие.
 
1. Вашето споразумение с Adobe.
 
1.1 Избор на приложимо право и договаряща се страна. Ако пребивавате в Северна Америка (включително САЩ, Канада и Мексико), Вие се договаряте с Adobe Inc., учредена в САЩ фирма, а Условията се регулират от законите на Калифорния, САЩ. Ако пребивавате извън Северна Америка, Вие се договаряте с Adobe Systems Software Ireland Limited, а Условията се регулират от законите на Ирландия.За клиенти в Австралия Adobe Systems Software Ireland Limited действа като упълномощен представител на Adobe Systems Pty Ltd. и сключва този договор в качеството си на представител на Adobe Systems Pty Ltd. Вие може да имате допълнителни права по закон. Ние не се стремим да ограничим тези права, ако е забранено от закона.
 
1.2Допълнителни условия. Нашите Услуги и Софтуер се лицензират, не се продават и може да се регулират от едно или повече от допълнителните условия по-долу („Допълнителни условия“). Ако има противоречие между разпоредбите на Общите условия и на Допълнителните условия, Допълнителните условия се прилагат с приоритет спрямо съответната Услуга или Софтуер. Допълнителните условия подлежат на промяна.
 

 

2. Поверителност.
 
2.1 Поверителност.За информация как събираме, използваме, споделяме или по друг начин обработваме информация за Вас, вижте нашите Правила за поверителност на http://www.adobe.com/go/privacy_bg.
 
2.2 Информация за използване на приложения за настолни компютри.Имате възможност да споделяте информация с нас относно начина на използване на нашите приложения за настолен компютър от Ваша страна. Ако е разрешено от закона, тази опция е включена по подразбиране и информацията е свързана с Вашия акаунт в Adobe. Тази информация ни позволява да Ви предоставяме по-персонализирано изживяване и ни помага да подобряваме качеството и функциите на продуктите. Можете да промените предпочитанията си по всяко време на вашата страница за управление на акаунта на Adobe. За да научите повече за данните за използване на приложението за настолен компютър, преминете към http://www.adobe.com/go/app_usage_FAQ_bg.
 
2.3 Достъп до Вашето Съдържание от наша страна. Ако е разрешено от закона, ще осъществяваме достъп до, преглеждаме или прослушаме Вашето Съдържание (както е дефинирано в раздел 4.1 по-долу) единствено по ограничени начини. За да предоставяме Услугите например, може да е необходимо да осъществяваме достъп до, преглеждаме или прослушваме Вашето Съдържание с цел: (а) отговор на заявки за поддръжка; (б) откриване, предотвратяване или друго надлежно действие във връзка с измама, проблеми със сигурността, неправомерно използване или технически проблеми; и (в) прилагане на Условията. Нашите автоматизирани системи може да анализират Вашето Съдържание, използвайки техники, като например машинно обучение. Този анализ може да се извършва при изпращане, получаване или съхранение на Съдържанието. От този анализ сме в състояние да подобрим услугите. За да научите повече за машинното обучение, което правим, отидете на http://www.adobe.com/go/machine_learning_bg.
 
3. Използване на Услугите и Софтуера.
 
3.1 Лиценз. При условие че спазвате Условията и приложимите закони, Вие имате право да осъществявате достъп до и използвате Услугите и Софтуера.
 
3.2 Интелектуална собственост на Adobe.Ние (и нашите лицензодатели) оставаме изключителен притежател на всички права, права на собственост и дялове върху и от Услугите и Софтуера. Освен както е указано в Условията, ние не Ви предоставяме каквито и да е права върху патенти, авторски права, търговски тайни, търговски марки или други права по отношение на елементите на Услугите или Софтуера. Запазваме си всички права, които не се предоставят съгласно Условията.
 
3.3 Съхранение.Ако Услугите предоставят пространство за съхранение, препоръчваме да архивирате периодично Вашето Съдържание на друго място. Имаме право да прилагаме разумни технически ограничения за размера на файловете, пространството за съхранение, капацитета за обработка и други технически ограничения. Имаме право да преустановим временно предоставянето на Услугите, докато не осигурите съответствие с ограничението на пространството за съхранение, свързано с Вашия акаунт. При изтичане на срока на Вашия лиценз ще положим разумни търговски усилия, за да Ви предоставим възможност да прехвърлите своето Съдържание от Услугите. Прехвърлянето трябва да се извърши в срок от 30 дни от датата на прекратяване или изтичане на срока на Вашия лиценз. Запазваме си правото да изтрием Вашето Съдържание при изтичането на този 30-дневен период за прехвърляне.
 
3.4 Съдържание, генерирано от потребителите. Имаме право да хостваме съдържание, генерирано от нашите потребители. Ако осъществявате достъп до нашите Услуги, може да попаднете на съдържание, генерирано от потребителите, което считате за обидно или дразнещо. Единственото решение за Вас е прекратяване на прегледа на съдържанието. Ако е приложимо, също можете да щракнете върху бутона „Докладване“, за да ни съобщите за обидното съдържание, генерирано от потребителите.
 
3.5 Примерни файлове. „Примерни файлове“ означава предоставени от Adobe файлове, като например изображения на съдържание, графични елементи, библиотеки с изображения или звуци за използване в самоучители и демонстрации и за друго изпробване, които може да се идентифицират като примерни файлове. Примерните файлове не могат да се използват за каквато и да е друга цел, различна от тази, за която са предоставени. Нямате право да разпространявате Примерни файлове самостоятелно (тоест в случаи, когато Примерните файлове съставляват основната стойност на разпространявания продукт) и да предявявате претенции за каквито и да е права върху Примерните файлове.
 
3.6 Файлове със съдържание.Файлове със съдържание“ означава ресурси, предоставени от Adobe като част от Услугите и Софтуера. Освен ако документация или конкретни лицензи не указват друго, ние Ви предоставяме личен, неизключителен и неподлежащ на преотстъпване и прехвърляне лиценз за използване на Файловете със съдържание с цел създаване на крайна употреба от Ваша страна (тоест производното приложение или продукт, създаден от Вас), в която са вградени Файловете със съдържание или техни производни, за употреба от Ваша страна („Крайна употреба“). Имате право да променяте Файловете със съдържание, преди да ги вградите в Крайната употреба. Имате право да възпроизвеждате и разпространявате Файлове със съдържание само във връзка с Вашата Крайна употреба, но нямате право да разпространявате самостоятелно Файловете със съдържание извън Крайната употреба при каквито и да е обстоятелства.
 
3.7 Други видове лицензи.
 
(а) Версия, забранена за препродажба (NFR). Имаме право да обозначаваме Услугите или Софтуера като „пробна версия“, „версия за оценка“, „версия, забранена за препродажба“ или с друго подобно наименование („Версия, забранена за препродажба“). Имате право да инсталирате и използвате Версията, забранена за препродажба, единствено през периода и за целите, указани от нас при предоставянето на Версията, забранена за препродажба. Нямате право да използвате каквито и да е материали, създадени от Вас, с Версията, забранена за препродажба, за каквито и да е търговски цели.
 
(б) Предварителна версия. Имаме право да обозначаваме Услугите или Софтуера или функция на Услугите или Софтуера като предварителна или бета-версия („Предварителна версия“). Предварителната версия не е окончателен продукт и може да съдържа грешки, които е възможно да доведат до системна или друга повреда и загуба на данни. Имаме право да решим да не пускаме Предварителната версия за продажба. Длъжни сте своевременно да преустановите използването на Предварителната версия и да унищожите всички копия на Предварителната версия, ако го изискаме от Вас или ако пуснем за продажба окончателна версия на Предварителната версия. Всяко отделно споразумение, което сключваме с Вас по отношение на Предварителната версия, заменя настоящите разпоредби.
 
(в) Версия за образованието. Ако обозначим Услугите или Софтуера като продукти за употреба от потребители в сферата на образованието („Версия за образованието“), Вие имате право да използвате Версията за образованието само ако отговаряте на изискванията, посочени на адрес: http://www.adobe.com/go/primary-secondary-institution-eligibility-guidelines. Имате право да инсталирате и използвате Версията за образованието само в държавата, в която отговаряте на изискванията за потребител в сферата на образованието. Ако пребивавате в Европейското икономическо пространство, „държава“ в предходното изречение означава Европейското икономическо пространство.
 
4. Вашето Съдържание.
 
4.1 Съдържание.Съдържание“ означава които и да е материали, като например аудио файлове, видео файлове, електронни документи или изображения, които качвате и импортирате в Услугите или Софтуера във връзка с използването на Услугите от Ваша страна.
 
4.2 Собственост. Вие си запазвате всички права и правото на собственост върху Вашето Съдържание. Ние не предявяваме претенции за каквито и да е права на собственост върху Вашето Съдържание.
 
4.3 Лицензи за Вашето Съдържание, необходими за управлението на Услугите и Софтуера.Изискваме от Вас определени лицензи върху Вашето Съдържание, за да управляваме и предоставяме Услугите и Софтуера. Когато качвате Съдържание в Услугите и Софтуера, Вие ни предоставяте неизключителен, валиден в цял свят, освободен от лицензионни такси и подлежащ на преотстъпване и прехвърляне лиценз за използване, възпроизвеждане, публично показване, разпространение, промяна (например с цел по-добро представяне на Вашето Съдържание), публично изпълнение и превод на Съдържанието, както е необходимо в отговор на инициирани от потребителя действия (например избор на съхранение на Вашето съдържание за лични цели или споделянето му с други потребители от Ваша страна). Този лиценз е предназначен единствено за управление и подобряване на Услугите и Софтуера.
 
4.4. Споделяне на Вашето Съдържание.
 
(а) Споделяне. Някои от Услугите и Софтуерите може да предоставят функции, които Ви позволяват да извършвате Споделяне на Вашето Съдържание с други потребители или да го предоставяте като публично налично. „Споделяне“ означава изпращане по имейл, изпращане по пощата, предаване, качване или друго предоставяне (независимо дали на нас, или на други потребители) чрез използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна. Другите потребители може да използват, копират, променят или споделят Вашето Съдържание по много начини. Внимателно преценявайте какво избирате за Споделяне или предоставяне като публично налично, тъй като Вие носите отговорност за Съдържанието, което е предмет на Споделянето.
 
(б) Ниво на достъп. Ние не следим и не контролираме какво правят другите лица с Вашето Съдържание. Вие носите отговорност за определяне на ограниченията във връзка с Вашето Съдържание и за прилагане на подходящо ниво на достъп до Вашето Съдържание. Ако не изберете приложимо ниво на достъп до Вашето Съдържание, системата може да избере най-разрешаващата настройка по подразбиране. Вие носите отговорност за уведомяване на другите потребители относно разрешения начин на споделяне на Вашето Съдържание и за задаване на настройката за достъп до или споделяне на Вашето Съдържание.
 
(в) Коментари.Услугите и Софтуерът може да Ви позволяват да коментирате Съдържание. Коментарите не са анонимни и могат да бъдат разглеждани от други потребители. Вашите коментари могат да бъдат изтривани от Вас, от други потребители или от нас.
 
4.5 Прекратяване на лиценз. Имате право да отмените този лиценз за Вашето Съдържание и да прекратите нашите права по всяко време, като премахнете своето Съдържание от Услугата. Някои копия от Вашето Съдържание обаче може да се съхранят като част от стандартните ни архивни копия.
 
4.6 Обратна връзка. Нямате задължение да ни предоставяте идеи, предположения или предложения ( „Обратна връзка“). Ако обаче ни изпратите Обратна връзка, Вие ни предоставяте неизключителен, валиден в цял свят, освободен от лицензионни такси и подлежащ на преотстъпване и прехвърляне лиценз за генериране, използване, продажба, предлагане за продажба, импортиране, възпроизвеждане, публично показване, разпространение, промяна и публично изпълнение на Обратната връзка.
 
4.7 Продажба на Вашето Съдържание. Може да Ви разрешим да предоставяте лиценз за Вашето Съдържание на други потребители чрез нашите Услуги след приемането на отделни условия.
 
5. Информация за акаунта.
 
Вие носите отговорността за всички действия, извършени през Вашия акаунт. Уведомете отдела за поддръжка на клиенти незабавно, ако научите за неразрешено използване на Вашия акаунт. Нямате право (а) да извършвате Споделяне на информацията за Вашия акаунт (освен с упълномощен администратор на акаунти) или (б) да използвате акаунт на друго лице. Вашият администратор на акаунти има право да използва информацията за Вашия акаунт, за да управлява използването на и достъпа до Услугите и Софтуера от Ваша страна. За PhoneGap си запазваме правото да наблюдаваме и да прилагаме лимити и ограничения на плановете за абонамент, включително, без да се ограничава до, правото да начисляваме доплащания.
 
6. Поведение на потребителя.
 
6.1 Отговорно използване. Общностите на Adobe често включват потребители, които очакват определено ниво на вежливост и професионализъм. Длъжни сте да използвате Услугите и Софтуера отговорно.
 
6.2 Злоупотреба. Нямате право да злоупотребявате с Услугите или Софтуера. Нямате право например:
 
(а) да копирате, променяте, хоствате, предавате поточно, преотстъпвате лиценза за или препродавате Услугите или Софтуера;
 
(б) да разрешавате или позволявате на други лица да използват Услугите или Софтуера чрез информацията за Вашия акаунт;
 
(в) да използвате Софтуера за създаване на какъвто и да е вид база с данни;
 
(г) да осъществявате или да се опитвате да осъществявате достъп до Услугите или Софтуера чрез каквито и да е средства, различни от предоставения или разрешения от нас интерфейс;
 
(д) да заобикаляте които и да е действащи ограничения за достъп или използване, предназначени за предотвратяване на определени начини за използване на Услугите или Софтуера;
 
(е) да споделяте Съдържание или да действате в нарушение на права върху интелектуална собственост на които и да е лица („Права върху интелектуална собственост“ означава авторски права, морални права, търговски марки, търговски облик, патент, търговска тайна, нелоялна конкуренция, неприкосновеност на личния живот, право на публичност, както и всички други права на собственост);
 
(ж) да качвате или споделяте Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, неправомерно, уронващо престижа, клеветническо, вулгарно, нецензурно, ругателно, нарушаващо неприкосновеността на личния живот или зложелателно;
 
(з) да се представяте за което и да е друго физическо или юридическо лице и невярно да представяте или по друг начин да заблуждавате за своята връзка с физическо или юридическо лице;
 
(и) да се опитвате да забранявате, възпрепятствате или унищожавате Услугите или Софтуера;
 
(й) да качвате, предавате, съхранявате или предоставяте като налично което и да е Съдържание или код, който съдържа вируси, злонамерен код, злонамерен софтуер или други компоненти, предназначени да навредят или ограничат функционалността на Услугите или Софтуера;
 
(к) да осуетявате, пречите на или възпрепятствате използването на Услугите или Софтуера от който и да е друг потребител (например преследване, заплашване или тормоз на други лица, подстрекаване на други лица към насилие или посегателства спрямо малолетни лица по какъвто и да е начин);
 
(л) да се занимавате с верижни писма, рекламна поща, финансови пирамиди, фишинг, спам или други нежелани съобщения;
 
(м) да рекламирате които и да е продукти или услуги в Услугите освен с предварително писмено одобрение от наша страна;
 
(н) да използвате извличане на данни или подобни методи за събиране на данни във връзка с Услугите; или
 
(о) да нарушавате приложимите закони (включително, без да се ограничава до, Children's Online Privacy Protection Act (Закон за защита на поверителността на онлайн данните за деца; COPPA)), ако е приложимо.
 
7. Такси и плащане.
 
7.1 Данъци и такси, дължими на трети страни. Длъжни сте да заплащате всички приложими данъци и такси, дължими на трети страни (включващи например такси за телефон, такси за мобилен оператор, такси за интернет доставчик, такси за мобилен интернет, такси за кредитни карти, такси за обмен на валута и такси за валутни трансакции). Ние не носим отговорност за тези такси. Свържете се с Вашата финансова институция с въпроси относно таксите. Имаме право да вземем мерки, за да съберем таксите, които ни дължите. Вие носите отговорността за всички свързани със събирането разходи и разноски. Ако се намирате в държава, различна от тази на съответното юридическо лице на Adobe, към което извършвате трансакцията (тоест Adobe Inc. за клиенти от Северна Америка и Adobe Systems Software Ireland Limited за клиенти от всички други държави), плащанията Ви ще се извършват към чуждестранно юридическо лице.
 
7.2 Информация за кредитни карти. Ако не ни уведомите за промени в начина Ви за плащане, за да избегнем прекъсване във Вашето обслужване, имаме право да участваме в програми, поддържани от Вашия доставчик на разплащателни карти, за да се опитаме да актуализираме Вашата информация за плащане. Вие ни упълномощавате да продължим да таксуваме Вашата сметка с придобитата от нас актуална информация.
 
8. Вашите задължения за гаранция и обезщетение.
 
8.1Гаранция.С качването на Вашето Съдържание в Услугите или Софтуера Вие потвърждавате, че имате: (а) всички необходими лицензи и разрешителни за използване и Споделяне на Вашето Съдържание; и (б) правата, необходими за предоставяне на лицензите съгласно Условията.
 
8.2Обезщетение. Вие се задължавате да обезщетявате нас и нашите дъщерни фирми, филиали, длъжностни лица, представители, служители, партньори и лицензодатели във връзка с всички искове, искания, загуби и вреди, включително разумни адвокатски хонорари, които произтичат от или във връзка с Вашето Съдържание, използването на Услугите или Софтуера от Ваша страна или нарушение на Условията от Ваша страна.
 
9. Отказ от гаранции.
 
9.1 Освен ако не е указано друго в Допълнителните условия, Услугите и Софтуерът се предоставят „КАКТО СА“. В максималната степен, разрешена от закона, ние не предоставяме каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции, включително подразбиращи се гаранции за ненарушение, продаваемост и годност за определена цел. Не поемаме каквито и да е ангажименти по отношение на съдържанието в рамките на Услугите. Освен това не предоставяме каквато и да е гаранция, че: (а) Услугите или Софтуерът ще отговаря на Вашите изисквания или ще бъде достъпен постоянно, без прекъсвания, своевременно, сигурно или без грешки; (б) резултатите, получени от използването на Услугите или Софтуера, ще бъдат ефективни, точни или надеждни; (в) качеството на Услугите или Софтуера ще отговаря на Вашите очаквания; или (г) всички грешки или дефекти в Услугите или Софтуера ще бъдат отстранявани.
 
9.2 Изрично отказваме всяка отговорност за които и да е действия, възникнали в резултат на използването на които и да е Услуги или Софтуер от Ваша страна. Имате право да използвате и осъществявате достъп до Услугите или Софтуера по свое усмотрение и на свой риск, като носите изключителна отговорност за всички щети, нанесени на Вашата компютърна система, или загуба на данни в резултат на използването и достъпа до която и да е Услуга или Софтуер.
 
9.3 Ако публикувате Вашето Съдържание на нашите сървъри с цел публично Споделяне през Услугите, ние не носим отговорност за: (а) всяка загуба, увреждане или повреждане на Вашето Съдържание; (б) заличаването на Съдържание от когото и да е, различен от Adobe; или (в) включването на Вашето Съдържание от трети лица в други уеб сайтове или други медии.
 
10. Ограничаване на отговорността.
 
10.1 Освен ако не е указано друго в Допълнителните условия, не носим отговорност пред Вас или което и да е друго лице за която и да е невъзможност за използване или загуба на данни или печалби и за които и да е специални, случайни, косвени, последващи или наказателни вреди, независимо от причината (дори ако сме били уведомени за вероятността от възникване на загубите или вредите), включително загуби и вреди, които: (а) произтичат от невъзможност за използване или загуба на данни или печалби, независимо дали са предвидими, или не; (б) се базират на което и да е основание за отговорност, включително нарушение на договор или гаранция, небрежност или друго незаконосъобразно действие; или (в) произтичат от който и да е друг иск, предявен в резултат на или във връзка с използването или осъществяването на достъп до Услугите или Софтуера от Ваша страна. Нищо от съдържанието на Условията не ограничава и не изключва нашата отговорност за груба небрежност, умишлено неправомерно поведение от наша страна или от страна на нашите служители или смърт или телесна повреда.
 
10.2 Нашата обща отговорност за всяко събитие, произтичащо от или във връзка с Условията, се ограничава до по-голямата сума от 100 щатски долара или общата сума, която сте платили за достъп до Услугата и Софтуера в рамките на тримесечния период, предхождащ събитието, довело до отговорността. Това ограничение ще се прилага независимо от формата или източника на иска или загубата, дали искът или загубата е предвидима и дали дадена страна е била уведомена за вероятността от възникване на иска или загубата.
 
10.3 Ограниченията и изключенията, изложени в настоящия раздел 10, се прилагат в максималната степен, разрешена от закона.
 
11. Прекратяване.
 
11.1 Прекратяване от Ваша страна. Имате право да прекратите използването на Услугите и Софтуера по всяко време. Прекратяването на Вашия акаунт не Ви освобождава от задължението за плащане на които и да е дължими такси.
 
11.2 Прекратяване от наша страна. Ако прекратим действието на Условията или използването на Услугата(ите) от Ваша страна по причини, различни от законосъобразно основание, ще положим разумни усилия да Ви уведомим най-малко 30 дни преди прекратяването чрез съобщение на имейл адреса, който сте ни предоставили, с указания относно начина, по който можете да извлечете своето Съдържание. Освен ако не е указано друго в които и да е Допълнителни условия, имаме право да прекратим Вашето право на използване и достъп до Услугите или Софтуера по всяко време, ако:
 
(а) нарушите която и да е разпоредба на Условията (или действате по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не можете да спазвате Условията);
 
(б) не заплатите своевременно таксите за Услугите или Софтуера, ако е приложимо;
 
(в) извършите съществено нарушение на която и да е разпоредба на Условията и: (i) нарушението не може да бъде отстранено; или (ii) Ви уведомим за нарушението и не го отстраните в срок от 14 дни от датата на уведомлението;
 
(г) физически, словесно или по друг начин обиждате, заплашвате, малтретирате или тормозите нас или нашия персонал (при такива обстоятелства ние може алтернативно да прекратим или ограничим Вашия достъп до Услугите или Софтуера);
 
(д) многократно сте подали оплаквания недобросъвестно или неоснователно и продължите да го правите, след като Ви помолим да спрете (при такива обстоятелства ние може алтернативно да преустановим или да ограничим Вашия достъп до Услугите или Софтуера);
 
(е) сме задължени по закон (например, ако предоставянето на Услугите или Софтуера на Вас е или стане незаконосъобразно);
 
(ж) решим да преустановим Услугите или Софтуера изцяло или частично (ако например за нас стане непрактично да продължим да предлагаме Услуги във Вашия регион поради промяна в законодателството); или
 
(з) е налице продължителен период на неактивност по Вашия безплатен акаунт.
 
11.3 Прекратяване от администратор на група. Администраторите на групи за дадена Услуга, като например „Creative Cloud за екипи“, имат право да прекратяват достъпа на даден потребител до Услуга по всяко време. Ако Вашият администратор на група прекрати Вашия достъп, е възможно да нямате достъп до Съдържание, което Вие или други потребители от групата сте споделили в общо работно пространство в рамките на тази Услуга.
 
11.4 Оставане в сила. След изтичане на срока или прекратяване на Условията Услугите и Софтуерът може да престанат да работят частично или изцяло без предварително уведомление. Но всички постоянни лицензи, които имате, ще останат в пълна сила и действие. Вашите задължения за обезщетение, нашите откази от отговорност и ограничения на отговорността и разпоредбите относно разрешаване на спорове, указани в Условията, остават в сила.
 
12. Проучвания.
 
12.1 Преглед. Ние не преглеждаме цялото съдържание, качено в Услугите или Софтуера, но имаме право да използваме технологии, доставчици или процеси за търсене на определени видове незаконно съдържание (например детска порнография) или друго обидно съдържание или поведение (например схеми на действия, които указват спам или фишинг, или ключови думи, които указват, че съдържание за възрастни е публикувано извън стената за възрастни).
 
12.2 Разкриване. Имаме право да осъществяваме достъп до и разкриваме информация за Вас или използването на Услугите или Софтуера от Ваша страна: (а) ако се изисква от закона (ако например получим валидна призовка или съдебна заповед за обиск); (б) за да отговорим на Ваши заявки за обслужване на клиенти; или (в) когато преценим по свое усмотрение, че е необходимо с цел защита на нашите права, имущество или лична безопасност или правата, имуществото или личната безопасност на нашите потребители или обществото.
 
13. Закони за контрол на търговията.
 
Услугите или Софтуерът и използването на Услугите и Софтуера от Ваша страна се регулират от закони, ограничения и разпоредби на САЩ и международното право, които може да регламентират вноса, износа и използването на Услугите и Софтуера. Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони, ограничения и разпоредби.
 
14. Австралийско законодателство за защита на потребителите.
 
Нищо от съдържанието на Условията не е предназначено да изключва, ограничава или изменя които и да е права на потребителите съгласно Competition and Consumer Act (Cth) (Закон за конкуренцията и потребителите, CCA) от 2010 г. или което и да е друго законодателство, което не може да се изключва, ограничава или изменя чрез споразумение. Ако CCA или друго законодателство предвижда условие, гаранция или срок в Условията или предоставя законови гаранции във връзка с Условията по отношение на доставени стоки или услуги (ако е приложимо), нашата отговорност за нарушение на такова условие, гаранция или срок е ограничена (по наш избор) до следното, доколкото е възможно: (а) в случай на доставка на стоки извършваме едно или повече от следните действия: (i) замяна на стоките или доставка на еквивалентни стоки; (ii) поправка на стоките; (iii) плащане на разходите за замяна на стоките или за придобиване на еквивалентни стоки; и (iv) плащане на разходите за поправка на стоките; или (б) в случай на предоставяне на услуги извършваме едно или и двете от следните действия: (i) повторно предоставяне на услугите; и (ii) плащане на разходите за повторно предоставяне на услугите.
 
15. Разрешаване на спорове.
 
15.1 Процедура. Ако имате притеснения или е налице спор, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неформално, като се свържете с нас. Ако спорът не се разреши в срок от 30 дни от датата на отнасянето му, всички последващи съдебни процедури се уреждат чрез окончателен и обвързващ арбитраж с изключение на случаите, когато имате право да предявите искове в съд за уреждане на искове в малък размер, ако тези искове отговарят на съответните условия.
 
15.2 Правила. Ако пребивавате в Северна или Южна Америка, Службата за съдебен арбитраж и посредничество (JAMS) ще проведе арбитражната процедура в окръг Санта Клара, Калифорния, съгласно своите Пълни арбитражни правила и процедури. Ако живеете в Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Хонконг САР, Макао САР, Тайван, Южна Корея, Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал или държава членка на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (ASEAN), Сингапурският международен арбитражен център (SIAC) ще администрира арбитража в Сингапур съгласно своя Правилник за арбитраж, чиито правила се считат за включени чрез препратка в този раздел. Във всички останали случаи Лондонският международен арбитражен съд (LCIA) ще уреди арбитража в Лондон съгласно Арбитражните правила на LCIA. Ще има един арбитър, избран съвместно от Вас и Adobe. Арбитражната процедура се води на английски език, но всеки свидетел, чийто майчин език не е английският, може да даде показания на своя майчин език със симултанен превод на английски (за сметка на призовалата го страна). Решението може да бъде заведено и е приложимо във всеки компетентен съд с юрисдикция спрямо Вас и нас.
 
15.3 Без право на групови дела. Имате право да разрешавате спорове с нас само индивидуално и нямате право да предявявате иск като ищец или член на група в групово, консолидирано или представително дело.
 
15.4 Удовлетворение по съдебен ред. Независимо от гореизложеното, в случай на неразрешен достъп или използване от Ваша страна или от страна на други лица на Услугите или Софтуера в нарушение на Условията Вие се съгласявате, че имаме право да потърсим обезщетения по съдебен път (или равностойна спешна законна компенсация) в която и да е юрисдикция.
 
16. Права за извършване на одит.
 
Ако сте фирма, дружество или организация, имаме право не по-често от веднъж на 12 месеца и със 7-дневно предизвестие, отправено до Вас, да възложим на наши служители или независим одитор трета страна, който е задължен да пази поверителност, да провери (включително чрез ръчна проверка, електронни средства или и двете) Вашите записи, системи и съоръжения, за да установи дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги или Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните им лицензи, предоставени от нас. Освен това Вие се задължавате да ни предоставите всички изискани от нас записи и документи в срок от 30 дни от датата на искането, за да проверим дали инсталирането и използването на които и да е и всички Услуги и Софтуер от Ваша страна са в съответствие с валидните им лицензи, предоставени от нас. Ако проверката установи липса на лицензи за Услугите или Софтуера, Вие се задължавате да закупите незабавно всички необходими лицензи и абонаменти и цялата съответна поддръжка и помощ със задна дата. Ако недоплатените такси надвишават 5% от стойността на дължимите лицензни такси, Вие също заплащате нашите разумни разходи за извършване на проверката.
 
17. Актуализации и достъпност.
 
17.1. Актуализации на Общите условия и Допълнителните условия. Имаме право да променяме настоящите Общи условия, всички Допълнителни условия или условия за Абонамент и отказ, като например с цел отразяване на промени в законодателството или в нашите Услуги или Софтуер. Препоръчително е да преглеждате Условията периодично. Ще публикуваме уведомление за промените в настоящите Общи условия и Допълнителните условия на тази страница. Ако продължите да използвате или осъществявате достъп до Услугите или Софтуера след влизането на промените в сила, Вие се съгласявате да спазвате променените Условия.
 
17.2. Актуализации на Услугите и Софтуера. Имаме право да променяме, актуализираме и преустановяваме предоставянето на Услугите и Софтуера (включително които и да е техни части или функции) по всяко време, без да носим отговорност пред Вас или други лица. Във връзка с промените в платени оферти обаче ще полагаме разумни усилия да Ви уведомяваме за съответното изменение, актуализация или преустановяване. Ако прекратим изцяло предоставянето на Услугите или Софтуера, ще Ви предоставим разумен срок за изтегляне на Вашето Съдържание и може да Ви възстановим пропорционално всички предплатени такси за периода на неизползване на съответната Услуга или Софтуер.
 
17.3 Достъпност. Уеб страниците, описващи Услугите, са достъпни в целия свят, но това не означава, че всички Услуги или функции на услуги са достъпни във Вашата държава или че генерираното от потребителите съдържание, налично чрез Услугите, е законно или налично във Вашата държава. Достъпът до определени Услуги (или определени функции на Услугите, Примерни файлове или Файлове със съдържание) в някои държави може да е блокиран от нас или чуждестранни правителства. Вие носите отговорността за осигуряване на законосъобразността и наличността на използването на съответното място на Услугите от Ваша страна. Услугите не са достъпни на всички езици.
 
18. Забрана за изменения и обратен инженеринг.
 
Освен както е разрешено изрично в Условията, Вие нямате право: (а) да променяте, прехвърляте, адаптирате или превеждате която и да е част от Услугите или Софтуера; или (б) да извършвате обратен инженеринг, декомпилирате, деасемблирате или опитвате по друг начин да установите изходния код или която и да е част от която и да е Услуга или Софтуер. Ако законите на Вашата юрисдикция Ви дават правото да декомпилирате Софтуера с цел получаване на информация, необходима за осигуряване на оперативна съвместимост на лицензираните части на Услугите или Софтуера с друг софтуер, Вие се задължавате първо да изискате тази информация от нас. Имаме право да Ви предоставим тази информация или да наложим разумни условия, включително разумна такса, за декомпилирането на Услугите или Софтуера, за да гарантираме защита на правата на собственост във връзка с Услугите и Софтуера, принадлежащи на нас и на нашите доставчици, по собствено усмотрение.
 
19. Разни.
 
19.1 Версия на английски език. Версията на Условията на английски език е версията, която се използва при тълкуване на Условията.
 
19.2 Уведомления до Adobe. Можете да ни изпращате уведомления на следния имейл адрес: Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, California, 95110-2704, USA, Attention: General Counsel..
 
19.3 Уведомления до Вас. Може да Ви уведомяваме по имейл, обикновена поща, публикации в Услугите или по други допустими по закон начини.
 
19.4 Без прехвърляне. Нямате право изцяло или частично да възлагате или прехвърляте по друг начин Условията или Вашите права и задължения съгласно Условията без нашето писмено съгласие, като в противен случай действието няма правна сила. Ние имаме право да прехвърляме нашите права съгласно Условията на трета страна.
 
19.5 Заглавия. Заглавията, използвани в настоящите Общи условия и Допълнителните условия, се предоставят само за удобство и нямат отношение спрямо тълкуването на смисъл или намерение.
 
19.6 Разделност. Ако която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия или които и да е Допълнителни условия се постанови като недействителна или неприложима поради каквото и да е основание, Общите условия и всички Допълнителни условия остават в пълна сила.
 
19.7 Без отказ от права. Неприлагането на която и да е разпоредба на Условията от наша страна не се счита за отказ от тази разпоредба.
 
20. DMCA.
 
Ние зачитаме правата върху интелектуалната собственост на другите и очакваме същото от нашите потребители. Ще реагираме на ясни уведомления за нарушаване на авторски права в съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие („DMCA“) на САЩ. Можете да научите повече за правилата и практиката на Adobe при нарушаване на права върху интелектуалната собственост тук: http://www.adobe.com/bg/legal/dmca.html.
 
 
Adobe Inc.: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704
 
Adobe Systems Software Ireland Limited: 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24
 
Adobe_General_Terms_of_Use-bg_BG-20180605_2200