Политика за поверителност на Adobe

 

 

Последна актуализация: 14 февруари 2024 г.

 

Политиката за поверителност на Adobe описва практиките за поверителност на услугите и софтуера на Adobe (както е дефинирано в нашите Общи условия за използване) и навсякъде, където показваме или споменаваме тази политика.

 

Ако сте жител на Северна Америка, Вашите отношения са с Adobe Inc. (Adobe U.S.) и се прилагат законите на Калифорния и Съединените щати.

 

Ако пребивавате извън Северна Америка, отношенията Ви са с Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), което е администраторът по отношение на Вашата лична информация, събирана от Adobe, и се прилагат законите на Ирландия. 

 

Моля, имайте предвид, че за да използвате нашите Услуги и Софтуер, Вие потвърждавате, че Adobe ще прехвърли Вашата лична информация през националните граници и в други държави, в които работят Adobe и неговите партньори и доставчици, включително Съединените щати. Защитата на поверителността и правата на властите за достъп до Вашата информация в тези държави може да не са еквивалентни на тези във Вашата държава. Ние ще прехвърлим Вашата лична информация само в държави, в които това е разрешено от закона, и ще предприемем стъпки, предназначени да гарантираме, че Вашата лична информация продължава да бъде обект на подходяща защита. За повече информация, моля, вижте раздела „Прехвърля ли Adobe моята лична информация през националните граници?

 

Ако съдържанието или информацията, които съхранявате в услугите и софтуера на Adobe, включва лична информация на други лица, трябва да имате законово разрешение да разкриете личната информация на Adobe.

 

Обобщение на ключовите точки

 • Когато се изисква Вашето съгласие, ние ще получим Вашето разрешение преди (i) да Ви изпратим новини и рекламни материали за Adobe; (ii) да осъществим достъп до информацията, съхранена на Вашето устройство, свързана с използването от Ваша страна и ангажираност с Услуги и Софтуер (напр. срещи на Adobe Connect) и доклади за сривове; и (iii) да анализираме Вашето съдържание. Можете да оттеглите съгласието си за такива дейности по всяко време.  Научете повече.

 • В настоящата политика се обяснява кога обработваме лична информация за нашите законни интереси. Можете да поискате от нас да спрем да обработваме тази информация. Научете повече относно Вашите права и как можете да ги упражните.

 • Ние използваме Вашата лична информация, за да Ви позволим да се регистрирате в Adobe и да Ви предоставим нашите Услуги и Софтуер, както и други продукти или услуги, които заявявате. Научете повече.

 • Предоставяме интерактивни функции, които се ангажират със сайтове на социални медии, като например Facebook. Ако използвате тези функции, тези сайтове ще ни изпратят лична информация за Вас. Научете повече.

 • Използваме бисквитки и други технологии, за да проследяваме използването на нашите Услуги и Софтуер. За да научите какви са възможностите да не разрешавате бисквитки, щракнете тук. Ако използвате нашия уебсайт в браузър, тази информация е достъпна и в нашата Политика за бисквитките.

 • Има няколко места в рамките на услугите и софтуера на Adobe, които Ви позволяват да публикувате коментари, да качвате снимки или да изпращате съдържание, което ще бъде публично достъпно, когато решите да участвате в тези дейности. Ние също така разкриваме лична информация на други дружества от семейството на Adobe и на рекламни и търговски партньори в съответствие с направения от Вас избор. Ние също така разкриваме информация на трети страни, които ангажираме да обработват лична информация от наше име или когато такова споделяне се изисква от закона, или в определени други ситуации. Научете повече.

 • Ние прехвърляме Вашата лична информация в САЩ и други държави, които може да са извън държавата, в която живеете. Ние използваме одобрени от правителството договорни клаузи, като одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи, за да помогнем за защитата на Вашата лична информация. Научете повече.

Какво обхваща тази политика за поверителност?

Каква информация във връзка с мен събира Adobe?

Как Adobe използва информацията, която събира за Вас, и какви са правните основания за това използване?

Разкрива ли Adobe моята лична информация на други страни?

Личната ми информация показва ли се навсякъде в приложенията или уебсайтовете на Adobe ?

Защитена ли е личната ми информация?

Къде Adobe съхранява моята лична информация?

Прехвърля ли Adobe моята лична информация през националните граници?

Какви права имам по отношение на моята лична информация и как мога да упражня тези права?

Какви права имам в моята държава?

Оттегляне на съгласието или възразяване по друг начин срещу директния маркетинг

Каква информация се събира от компаниите, използващи решенията на Adobe Experience Cloud?

Колко дълго Adobe съхранява моята информация?

Могат ли децата да използват уебсайтове и приложения на Adobe?

Ще се промени ли тази политика за поверителност?

Към кого мога да се обърна с въпроси или притеснения?


Какво обхваща тази политика за поверителност?

Тази политика за поверителност описва как Adobe (наричано още „ние“, „нас“ или „наш“) ще използва Вашата информация в контекста на:

 

 • уебсайтове на Adobe; уеб базирани услуги като Behance и уеб базирани аспекти на Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud (наричани заедно „уебсайтове“);
 • услуги, които показват или включват препратка към тази политика;
 • практиките на Adobe в областта на маркетинга, търговията и рекламата; и
 • практиките за поверителност на придобити по-рано дружества, освен ако тук не е отбелязано друго.

 

Моля, имайте предвид, че уебсайтовете и приложенията, предоставени от някои дружества, придобити от Adobe, може да работят съгласно техните собствени политики за поверителност, докато техните практики за поверителност не бъдат интегрирани в практиките за поверителност на Adobe. За актуален списък на тези дружества щракнете тук. Допълнителна информация относно поверителността във връзка с определени Услуги и Софтуер на Adobe е представена в таблицата по-долу:

 

Моля, вижте също и Условията за използване на Adobe и всички допълнителни Условия за използване или Лицензионни споразумения за продукти, които може да се отнасят за Услугите и Софтуера, които използвате.

 

Каква информация за мен събира Adobe?

 

Adobe ID, регистрация и поддръжка за клиенти

Когато се регистрирате, за да използвате услуга на Adobe, създадете Adobe ID, закупите лиценз за нашите Услуги и Софтуер или се свържете с нас за поддръжка или други предложения, Adobe събира информация, която Ви идентифицира. Това включва:

 

Идентификатори и информация за контакт, като например:

 • име;
 • имейл адрес;
 • телефонен номер;
 • пощенски или физически адрес;
 • държава;

 

Търговска информация и информация за трансакции, като например:

 • информация за плащане/фактуриране (когато приложение или уебсайт са „платени“);
 • закупени лицензи;
 • информация за допустимост (напр. идентификация на учащ се или преподавател за издания на приложения за учащи се и преподаватели);
 • съдържание и информация, предоставени чрез поддръжка за клиенти и чрез други начини за комуникация (напр. записани обаждания на клиенти и техническа поддръжка и съхранено съдържание на Вашата кореспонденция с нас чрез нашия уебсайт, функции за чат, телефонни и видео разговори, имейл и други канали);
 • видове услуги и софтуер, които представляват интерес.

 

Професионална, образователна или друга демографска информация, като например:

 • Дата на раждане;
 • наименование на дружеството или на училището:
 • титла;
 • професия;
 • длъжност;
 • експертни познания;
 • информация за дружеството, като размер, индустрия и друга информация за дружеството, в което потребителят може да работи (когато потребителят е предоставил наименованието на дружеството);

 

Аналитична или друга дейност, свързана с електронна мрежа, като например: 

 • IP адрес;
 • Браузър;
 • идентификатор на мобилно устройство;
 • разширения за браузър, свързани с Вашите акаунти в Adobe.

 

Изведена информация

 

За да поддържаме нашите бази данни актуални и да Ви предоставим най-подходящото съдържание и изживявания, ние може да направим заключение или да генерираме информация въз основа на информацията, която събираме, или да комбинираме информация, предоставена от Вас, с информация от източници на трети страни, в съответствие с приложимото законодателство.  Например размерът, индустрията и друга информация за дружеството, за което работите (когато сте посочили наименованието на дружеството), ще бъдат получени от източници, включително професионални мрежови сайтове и доставчици на информационни услуги.  Може също така да правим изводи, генерираме или събираме и получаваме информация от трети страни, включително партньори, и от обществено достъпни източници, за цели, които включват откриване, предотвратяване или справяне по друг начин с измамна, лъжлива или незаконна дейност, злоупотреба с нашите Услуги и Софтуер, проблеми със сигурността или технически проблеми, както и за защита срещу увреждане на правата, собствеността или безопасността на Adobe и нашите служители, нашите потребители, деца или обществеността.
 

Услуги и Софтуер на Adobe

Ние събираме информация, която ни предоставяте (напр. когато осъществявате достъп и използвате нашите Услуги и Софтуер) или ни позволявате да събираме (напр. като част от интеграция на трета страна). Също така събираме или генерираме информация за начина, по който осъществявате достъп до и използвате нашите Услуги и Софтуер, включително когато използвате функция на приложение на настолен компютър или на мобилно устройство, което Ви отвежда онлайн (като функция за синхронизиране на снимки). В зависимост от Услугите и Софтуера, до които осъществявате достъп и използвате, тази информация може да бъде свързана с Вашето устройство или браузър или може да бъде свързана с Вашия акаунт или съдържание в Adobe. Тя включва:

 

Аналитична или друга дейност, свързана с електронна мрежа, като например:

 • IP адрес;
 • информация за браузъра и устройството, включително вид на браузъра и устройството, настройки, уникални идентификатори, версия, езикови настройки и конфигурация;
 • уеб страница, която Ви отвежда до уебсайт на Adobe;
 • термини за търсене, въведени в търсачка, които Ви отвеждат до уебсайт на Adobe;
 • използване и навигация на Услугите и Софтуера, включително как взаимодействате с уебсайтовете на Adobe (събирани чрез бисквитки и подобни технологии или от сървъри на Adobe, когато сте влезли в приложението или уебсайта);
 • анализ на Вашето използване и навигация на Услугите и Софтуера, както и на Вашето съдържание.

 

Професионална, образователна или друга демографска информация, като например:

 • информация за профила (напр. профил на акаунт, публичен профил, профил в Behance).

 

Търговска информация и информация за трансакции, като например:

 • съдържание, което включва лична информация, изпратена или получена с помощта на онлайн функция на Услугите и Софтуера на Adobe или която се съхранява на сървъри на Adobe, като документи, снимки, видеоклипове, регистрационни файлове за активност, директна обратна връзка от Вас, метаданни за Вашето съдържание, генерирани от потребител заявки, като напр. думи за търсене, подкани (напр. текст, изображения, видеоклипове, аудио и т.н.), запитвания, обратна връзка и друга информация, която може да разкриете, когато осъществявате достъп до или използвате нашите Услуги и Софтуер, както и всяка информация, която се връща от Услугите и Софтуера в отговор на такива заявки.

 

Чувствителна лична информация като например:

 • биометрични идентификатори или информация, както е определена от законите на САЩ (напр. лицеви и гласови отпечатъци от Вашето потребителско съдържание, както е определено в Общите условия за използване на Adobe) и точна геолокация. Ние ще потърсим всички необходими разрешения от Вас преди събиране на такава информация, когато това се изисква от закона. За повече информация вижте разделите „Adobe действа от Ваше име“ и „Как анализираме Вашето съдържание, за да предоставим функции, заявени от Вас“ по-долу. 

 

Следните връзки предоставят допълнителна информация относно:

 

Активиране на софтуера на Adobe и автоматични актуализации

 

 • Когато активирате Вашия Софтуер на Adobe или когато инсталирате актуализации на Софтуера, ние събираме аналитична или друга информация за електронна мрежова активност, като например: Вашето устройство (производител, модел, IP адрес);
 • софтуера на Adobe (версия, дата на активиране, успешни и неуспешни актуализации);
 • серийния номер на Вашия продукт (напр. когато това се изисква, преди да започнете да използвате продукта).


Можете да научите повече относно активирането на приложението тук.


Съобщения по имейл от Adobe

Съобщенията по имейл, които Ви изпращаме, може да включват технология (наречена уеб маяк), която събира аналитична или друга информация за дейност в електронна мрежа, като например дали сте получили, или отворили съобщението по имейл, или сте щракнали върху връзка в съобщението. Ако не искате да събираме тази информация, можете да се откажете от получаването на маркетингови имейли от Adobe.


Онлайн реклама на Adobe

Adobe рекламира онлайн по различни начини, включително показване на реклами на Adobe на уебсайтове и приложения на други дружества и в платформи на социални медии, като например Facebook и LinkedIn. Уебсайтовете на Adobe използват бисквитки, пиксели и подобни технологии, предоставени от нашето собствено дружество (Adobe Experience Cloud) и други дружества, които ни позволяват да събираме допълнителна информация за измерване и подобряване на ефективността на нашата реклама. Ние събираме аналитична или друга информация за дейности в електронна мрежа, като например:

 

 • кои реклами се показват;
 • върху кои реклами се щраква; и 
 • къде е била показана рекламата. 

 

Научете повече относно рекламните практики на Adobe.
 

Бутони, инструменти и съдържание от други дружества

Услугите и Софтуерът на Adobe може да включват бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на други дружества (например бутон на Facebook „Харесва ми“). Може да събираме информация за използването на тези функции от Ваша страна, като съдържание, което е „харесано“, и информация за адреси в Google Maps. Освен това, когато видите или взаимодействате с тези бутони, инструменти или съдържание, или прегледате уеб страница или приложение на Adobe, което ги съдържа, част от информацията от Вашия браузър може автоматично да бъде изпратена до другото дружество. Моля, прочетете политиката за поверителност на това дружество за повече информация.

 

Уебсайтовете на Adobe може да внедряват Google reCAPTCHA Enterprise, за да предотвратят спам и злоупотреба. reCAPTCHA Enterprise събира хардуерна и софтуерна информация, като напр. данни за устройства и приложения, и я изпраща до Google за целите на предоставяне, поддържане и подобряване на reCAPTCHA Enterprise и за общи цели, свързани със сигурността. Използването от Ваша страна на reCAPTCHA Enterprise е предмет на Политиката за поверителност и Условията за използване на Google.


Страници в социалните мрежи на Adobe и услуги за влизане в социални мрежи

Можете да влезете в някои Услуги и Софтуер на Adobe, като използвате акаунт в социална мрежа, като например Facebook акаунт. Когато дадете подходящи разрешения, ние ще получим информация за контакт и идентификация за Вас от Вашия акаунт в социалната мрежа, като име, държава и основна демографска информация.

 

Adobe има свои собствени страници в много сайтове на социални мрежи (например Facebook страницата на екипа на Adobe® Photoshop®). Ние ще събираме информация, която сте направили публично достъпна във Вашия акаунт в социалната мрежа, като например име и интереси към нашите продукти и услуги, когато взаимодействате с нашите страници в социалните мрежи. Сайтовете на социални мрежи може да предоставят статистически данни и информация на Adobe, които ни помагат да разберем видовете действия, които хората извършват на нашите страници. Където е приложимо Adobe и сайтовете на социалните медии са сключили споразумение, което определя съответните отговорности, които сме поели.

 

Можете да научите повече относно практиките на Adobe по отношение на страниците в социалните мрежи и услугите за влизане в акаунти тук

 

Adobe действа от Ваше име

В определени случаи Adobe действа само от Ваше име за лична информация, събирана и обработвана от нашите услуги (например за контактите в адресната книга, споделени от потребителите при въвеждане на информация за получател). В такива случаи Adobe действа само по Ваши инструкции, за да улесни услугата, заявена от Вас, и Вие носите отговорност за споделената информация. В тези случаи ще Ви информираме чрез известия в приложението или друга навременна комуникация. Ако предоставите каквато и да е информация, свързана с други хора, на нас или на нашите доставчици на услуги във връзка с Вашето използване на приложения или уебсайтове на Adobe, Вие декларирате, че имате правомощието да го направите и да ни разрешите да използваме информацията в съответствие с тази политика.

 

Как анализираме Вашето съдържание, за да предоставим функции, заявени от Вас

Adobe предлага определени функции, които Ви позволяват да редактирате и организирате Вашите снимки, видеоклипове и други видове съдържание, като използвате характеристики, като напр. лице и глас (напр. можете да групирате подобни лица, места и характеристики на изображения във Вашата колекция) и такива характеристики може да бъдат считани за биометрични идентификатори или биометрична информация съгласно определени закони на САЩ или други приложими закони за поверителност. Когато изберете да използвате тези функции, Adobe действа само според Вашите инструкции, за да улесни предоставянето на услугата, заявена от Вас. Тези функции са изключени по подразбиране и ако решите да ги активирате, винаги можете да ги деактивирате. Когато обработваме биометрични идентификатори или биометрична информация, за да предоставим функция, заявена от Вас, ние изтриваме тази информация, след като изключите функцията, освен ако не е посочено друго в Софтуера или Услугите.

 

Посещение в нашите офиси

Когато посещавате офис на Adobe, ние ще събираме идентификатори и информация за контакт, като Вашето име, наименование на дружество и имейл адрес; и аудио, електронна, визуална или подобна информация, включително изображения на лица и гласова информация, като например от видеонаблюдение или гласови записи и снимки.

Как Adobe използва информацията, която събира за Вас, и какви са правните основания за това използване?

Adobe използва информацията, която събираме за Вас, за следните цели:

 

 • За да изпълни договор или да предприеме стъпки, свързани с договор: това е уместно, когато се регистрирате, за да използвате приложение или уебсайт на Adobe (независимо дали е платено, или като безплатна пробна версия). Това включва:
  • предоставяне на Услугите и Софтуера на Adobe, за които сте се регистрирали, и всякакви други услуги или продукти, които сте заявили;
  • администриране на продукт или платформа за курсове за умения/знание и друго съдържание, включително тестване и сертифициране (според случая);
  • потвърждаване на Вашата самоличност;
  • обработване на плащания;
  • изпращане до Вас на необходима комуникация (например свързана с плащания или изтичане на Вашия абонамент); и
  • предоставяне на обслужване или поддръжка за клиенти.
 • Както се изисква от Adobe за осъществяване на нашата дейност и защита на законните ни интереси, по-специално:
  • предоставяне на Услугите и Софтуера на Adobe, за които сте се регистрирали, и всякакви други продукти и услуги, които сте заявили;
  • анализиране на Вашето използване и измерване на ефективността на нашите Услуги и Софтуер, включително записи, за да разберем по-добре как се използват, така че да можем да ги подобрим и да ангажираме и запазим потребителите;
  • изпращане до Вас на информация за продукти и услуги на Adobe, специални оферти и подобна информация и споделяне на Вашата информация с трети страни за техни собствени маркетингови цели (когато не се изисква Вашето съгласие);
  • анализиране на Вашето използване и навигация в нашите Услуги и Софтуер, Вашето съдържание, информация за Вашия профил и Вашето взаимодействие с нашите начини за комуникация както чрез автоматизирани (напр. машинно самообучение), така и чрез ръчни методи за приспособяване, персонализиране и подобряване на Услугите и Софтуера, и маркетингова комуникация (научете повече) (когато не се изисква Вашето съгласие);
  • анализиране на Вашето използване и навигация в нашите Услуги и Софтуер, както и Вашето съдържание и метаданни за Вашето съдържание чрез автоматизирани (напр. машинно самообучение) и ръчни методи за:
   • откриване и предотвратяване на измамна, лъжлива или незаконна дейност или злоупотреба с нашите Услуги и Софтуер (когато не се изисква Вашето съгласие)
   • подобряване на нашите Услуги и Софтуер, както и потребителския опит (когато не се изисква Вашето съгласие и в зависимост от настройките, които може да Ви предоставим, включително описаните тук);
  • установяване на проблеми в нашите Услуги и Софтуер;
  • откриване, предотвратяване или по друг начин справяне с измамна, лъжлива или незаконна дейност и злоупотреба с Услуги и Софтуер, проблеми със сигурността или технически проблеми, както и защита срещу увреждане на правата, собствеността или безопасността на Adobe, нашите потребители или обществеността;
  • провеждане на анкети и пазарни проучвания относно нашите клиенти, техните интереси, ефективността на нашите маркетингови кампании и удовлетвореността на клиентите (освен ако не се нуждаем от съгласие за провеждане на такива анкети, в който случай ще направим това само с Ваше разрешение);
  • проучване и предоставяне на отговор на всякакви коментари или оплаквания, които може да ни изпратите;
  • проверка на валидността на вътрешнобанковия код, номера на сметката и номера на картата, които изпращате, ако използвате кредитна или дебитна карта за плащане, с цел предотвратяване на измами при плащане или други незаконни или измамни платежни практики (ние използваме трети страни за това – вижте „Разкрива ли Adobe моята лична информация на други страни?“ по-долу); 
  • споделяне на информация за акаунт, регистриран със служебен имейл адрес, с работодатели за целите на мигрирането на акаунт;
  • комбиниране с други данни, които може да имаме за това как сте взаимодействали с нашите продукти и услуги, когато сте излезли или влезли, за да осигурим по-безпроблемен опит, да Ви покажем най-подходящото съдържание и услуги и за маркетингови цели, с Ваше съгласие, когато такова се изисква;
  • ако бъде осъществено сливане или придобиване от друго дружество, продажба на уебсайт, приложение или бизнес единица на Adobe, или ако всички или значителна част от нашите активи бъдат придобити от друго дружество, Вашата информация вероятно ще бъде разкрита на бъдещия купувач, нашите съветници и съветниците на други евентуални купувачи и ще бъде един от активите, които се прехвърлят на новия собственик; и
  • във връзка с правни искове, осигуряване на съответствие с нормативните изисквания, за регулаторни цели и за целите на разследвания, когато е необходимо (включително разкриване на информация във връзка с искания на държавни агенции, в рамките на съдебен процес или съдебен спор).

 

Когато обработваме Вашата информация на основание законен интерес, можете да възразите срещу такова обработване при определени обстоятелства. В такива случаи ще преустановим обработването на информацията, освен ако нямаме убедителни законни основания да продължим обработването или когато това е необходимо по правни съображения.

 

Ако законният интерес не е налично правно основание в конкретна юрисдикция, ние ще се ангажираме с дейностите по обработване, описани по-горе, на правно основание, което е налично в тази конкретна юрисдикция.

 

 • Когато е необходимо, когато дадете на Adobe Вашето съгласие или по друг начин в съответствие с направените от Вас избори:
  • изпращане до Вас на информация за продукти и услуги на Adobe, специални оферти и подобна информация и споделяне на Вашата информация с трети страни за техни собствени маркетингови цели;
  • поставяне на бисквитки и използване на подобни технологии в нашите Услуги и Софтуер и в комуникация по имейл в съответствие с нашата Политика за бисквитките и информацията, която Ви е предоставена при използване на тези технологии;
  • достъп до информация, съхранена на Вашето устройство, свързана с използването и ангажираността Ви с Услуги и Софтуер (напр. срещи в Adobe Connect) и доклади за сривове;
  • достъп до информация, съхранена на Вашето устройство, която ни позволявате да получаваме чрез базирани на устройството настройки (напр. снимки, местоположение и камера), за да предоставим определена функционалност в рамките на нашите Услуги и Софтуер;
  • анализиране на Вашето използване и навигация в Услугите и Софтуера или на Вашето съдържание (включително метаданни за Вашето съдържание) с помощта на техники като машинно самообучение с цел откриване и предотвратяване на измамна, лъжлива или незаконна дейност или злоупотреба с Услугите и Софтуера и подобряване на нашите услуги и потребителски опит; и
  • осигуряване на възможност да участвате в лотарии, състезания и подобни промоции и да администрирате тези дейности.

 

В други случаи, когато искаме от Вас съгласие, ще използваме информацията за целите, които обясняваме във всеки конкретен случай. Когато разчитаме на съгласие за обработка на информация, можете да оттеглите съгласието си за такива дейности по всяко време.

 

 • По правни съображения:
  • в отговор на искания от държавни или правоприлагащи органи, провеждащи разследване.
  • използване или разкриване на информация, както е разумно необходимо за откриване, предотвратяване или по друг начин справяне с измами, проблеми със сигурността, потенциални измамни или незаконни дейности, злоупотреба с Услуги и Софтуер или технически проблеми и софтуерно пиратство (например за да потвърдите, че софтуерът е оригинален и надлежно лицензиран), което помага да защитим Вас, както и Adobe.

 

Когато тази обработка и тези разкривания не се изискват строго от закона, Adobe може да се позове на своите законни интереси, когато има такива, и тези на трети страни, описани по-горе.


 

Разкрива ли Adobe моята лична информация на други страни?

 

Разкриване на други администратори на данни

Ние ще разкрием Вашата лична информация в рамките на семейството от дружества на Adobe за целите, посочени по-горе (вижте списък на юридическите лица на Adobe и на придобитите от нас дружества).

 

Ние също така ще разкрием Вашата лична информация на други администратори на данни трети страни с Вашето съгласие (когато е необходимо) или за да предоставим продукт или услуга, които сте заявили (напр. интеграции на трети страни). Видовете трети страни, на които Вашата информация може да бъде разкрита, включват: наши дистрибутори и други търговски и рекламни партньори, търговци на дребно, рекламодатели, рекламни агенции, рекламни мрежи и платформи, доставчици на информационни услуги, доставчици на наблюдение и предотвратяване на измами и издатели. В някои случаи, за да Ви показваме по-подходящи реклами, ние разкриваме на платформите на социалните медии и други рекламни партньори информация за действията, които предприемате на нашите уебсайтове и приложения, като например кои страници посещавате и кои реклами сте разглеждали. Тези страни може да са съвместни администратори за тази обработка. Повече информация е налична тук.

 

Администраторите на данни трети страни също могат да използват продуктите и услугите на Adobe, за да събират и обработват Вашата лична информация. Ако използвате имейл адрес, свързан с бизнес домейн (напр. yourname@businessname.com) за достъп до Услугите и Софтуера на Adobe или ако сте били поканени да използвате услугите и софтуера от предприятие, ние може да предоставим Вашата лична информация на това предприятие.

 

Разкриване с цел предотвратяване на измами, осигуряване на безопасност и сигурност

Ние ще разкрием лична информация на дружества, които ни помагат да управляваме нашата дейност, за да открием, предотвратим или по друг начин да се справим с измами, лъжлива информация, незаконна дейност, злоупотреба с Услугите и Софтуера на Adobe, както и с проблеми със сигурността или технически проблеми.

 

Освен това ще разкрием лична информация на дружества, организации, държавни органи или лица извън Adobe, ако добросъвестно вярваме, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо за откриване, предотвратяване или защита срещу такава измамна, лъжлива или незаконна дейност, злоупотреба с нашите Услуги и Софтуер или проблеми със сигурността или технически проблеми, или когато е разумно необходимо, за да защитим от увреждане правата, собствеността или безопасността на Adobe и нашите служители, нашите потребители, деца или обществеността, както се изисква или е разрешено от закона.

 

Разкриване на обработващите данни

Ние също така ще разкрием Вашата лична информация на дружества, които ни помагат да управляваме нашата дейност, като обработват лична информация от името на Adobe за целите, посочени по-горе. Такива дружества (включително тези, които могат да записват или съхраняват комуникация) включват доставчици на услуги за поддръжка за клиенти, чатботове, партньори за възпроизвеждане на сесии, които предоставят услуги, които пресъздават сесия в мрежата или приложение, показвайки значима представа за практическия опит на посетителя, доставчици на аналитични технологии, които записват и анализират Вашето взаимодействие с нашите уебсайтове, за да ни помогнат да подобрим Вашия практически опит, доставчици на технологии за изкуствен интелект, които записват и анализират Вашето съдържание или комуникация, услуги за обработка на плащания, наблюдение и предотвратяване на измами, откриване и предотвратяване на измамна или незаконна дейност или злоупотреба с нашите Услуги и Софтуер, имейл, социални медии и други маркетингови платформи и доставчици на услуги и хостинг услуги. Ние изискваме от тези дружества да защитават Вашата лична информация в съответствие с тази Политика за поверителност.


Разкриване на друга информация

Adobe може също да разкрие Вашата лична информация:

 • когато сте предоставили съгласие за разкриването;
 • когато добросъвестно вярваме, че от нас се изисква да предоставим информация в отговор на призовка, съдебно разпореждане или друг приложим закон или правен процес (научете повече), или за реагиране на спешни случаи, включващи опасност от смърт или сериозни телесни повреди;
 • ако бъде осъществено сливане или придобиване от друго дружество, продажба на уебсайт, приложение или бизнес единица на Adobe, или ако всички или значителна част от нашите активи бъдат придобити от друго дружество, Вашата информация вероятно ще бъде разкрита на бъдещия купувач, нашите съветници и съветниците на евентуални купувачи и ще бъде един от активите, които се прехвърлят на новия собственик.

 

Може да разкрием или публикуваме обобщена информация, която не Ви идентифицира конкретно, като например статистическа информация за посетителите на нашите уебсайтове или статистическа информация за това как клиентите използват Adobe Experience Cloud.
 

 

Показва ли се моята лична информация някъде в уебсайтовете или приложенията на Adobe?

Има няколко места в рамките на Услугите и Софтуера на Adobe, които Ви позволяват да публикувате коментари, да качвате снимки, да участвате в табла за съобщения или чатове, да участвате в блогове, да споделяте техническа информация или да изпращате друго съдържание, което другите да видят. Понякога можете да ограничите кой може да вижда това, което споделяте, но има места, където това, което споделяте, може да бъде видяно от широката общественост или други потребители на услугата. Такава информация може да се появи в резултатите от търсачките или чрез други публично достъпни платформи и може да бъде „разглеждана“ или търсена от трети страни. Например когато потребителите публикуват съдържание в табла за съобщения, онлайн чатове, блогове и форуми на общността, информацията, публикувана от потребителя, ще стане публична. Част от онлайн съдържанието може да остане публично достъпно дори след като Adobe изпълни искане за изтриване на личната информация на автора.

 

Молим Ви да бъдете внимателни, когато споделяте личната си информация. Не споделяйте нищо, което не бихте искали да стане публично известно, освен ако не сте сигурни, че го публикувате в приложение или уебсайт, който Ви позволява да контролирате кой вижда какво публикувате. Моля, имайте предвид, че когато публикувате съобщения в определени потребителски форуми на нашите уебсайтове и приложение, Вашият имейл адрес или име и/или профилна снимка може да бъдат включени и показани заедно с Вашето съобщение. Можете да намерите повече информация за управлението на Вашия публичен профил тук. За да премахнете съдържание, което сте споделили в нашите Услуги и Софтуер, моля, използвайте същата функция, която сте използвали за споделяне на съдържанието. Ако друг потребител Ви покани да участвате в споделен преглед, редактиране или коментиране на съдържание, може да имате възможност да изтриете приноса си, но обикновено потребителят, който Ви е поканил, има пълен контрол. Ако имате въпроси или притеснения относно това, моля, свържете се с нас.

 

Защитена ли е личната ми информация?

Ние работим усилено, за да защитим Вашата лична информация. Ние използваме административен, технически и физически контрол за сигурност, когато е подходящо, като криптиране, потвърждаване в две стъпки и подходящи договорни задължения за поверителност за служители и изпълнители.

Къде Adobe съхранява моята лична информация?

Вашата лична информация и файлове се съхраняват на сървърите на Adobe и сървърите на дружествата, които ангажираме да ни предоставят услуги.

 

Прехвърля ли Adobe моята лична информация през националните граници?

Основните местоположения, където обработваме Вашата лична информация, са САЩ и Индия, но също така прехвърляме лична информация към всички други държави, в които работят Adobe или неговите филиали, доставчици и партньори. Ние извършваме тези прехвърляния в съответствие с приложимите закони – например, като сключваме споразумения за прехвърляне на данни, за да помогнем за защитата на Вашата лична информация.

 

Ако живеете извън Северна Америка, Вашите отношения са с Adobe Ireland. Когато Adobe Ireland прехвърля Вашата лична информация в държава, която не е в рамките на ЕИП и не е обект на решение за адекватност от Комисията на ЕС, ние разчитаме на един или повече от следните правни механизми: одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи и/или Вашето съгласие при определени обстоятелства. Копие от съответния механизъм може да бъде предоставено за преглед при поискване, като използвате информацията за контакт, предоставена в края на тази Политика за поверителност. За повече информация относно начините, по които Adobe Ireland прехвърля лична информация на европейски потребители, моля, вижте Трансгранично прехвърляне на данни.

 

Adobe и нейните дъщерни дружества Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) и Workfront Inc. спазват Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ (EU-U.S. DPF), Разширението на Обединеното кралство към EU-US DPF и Рамката за поверителност на данните между Швейцария и САЩ (Swiss-US DPF), както е посочено от Министерството на търговията на САЩ. Adobe също е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ (принципи на EU-US DPF) по отношение на обработката на лични данни, получени от Европейския съюз на основание EU-U.S. DPF и от Обединеното кралство (и Гибралтар) на основание на присъединяването на Обединеното кралство към EU-U.S. DPF (както и нейните дъщерни дружества в САЩ Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) и Workfront Inc.). Adobe също така е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към швейцарско-американските принципи на Рамката за поверителност на данните (принципи на Swiss-U.S. DPF) по отношение на обработката на лични данни, получени от Швейцария на основание Swiss-U.S. DPF (както и нейните дъщерни дружества в САЩ Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) и Workfront Inc.). Ако има някакъв конфликт между условията на тази политика и принципите на EU-U.S. DPF и/или принципите на Swiss-U.S. DPF, принципите имат приоритет. Ангажиментите на Adobe съгласно Рамката за поверителност на данните са предмет на правомощията за разследване и правоприлагане на Федералната търговска комисия на Съединените щати. За да научите повече относно програмата по Рамката за поверителност на данните и да разгледате нашето сертифициране, моля, посетете https://www.dataprivacyframework.gov/s/.


Както е посочено по-горе, Adobe използва ограничен брой доставчици на услуги трети страни, за да ни помагат при предоставянето на нашите услуги на нашите потребители и бизнес клиенти. Тези трети страни могат да осъществяват достъп, да обработват или съхраняват лични данни в хода на предоставяне на техните услуги. Adobe поддържа договори с тези трети страни, като ограничава техния достъп, използване и разкриване на лични данни в съответствие с нашите задължения по Рамката за поверителност на данните, включително разпоредбите за последващо прехвърляне, и Adobe остава отговорна, ако те не изпълнят тези задължения, и Adobe носи отговорност за събитието, което води до щети).

 

Информацията по-горе се отнася за потребители на Adobe, които са клиенти. Достъпна е повече информация за нашите бизнес клиенти, които искат да научат повече относно Трансграничното прехвърляне на данни.

 

Какви права имам по отношение на моята лична информация и как мога да упражня тези права?

Когато е предвидено от приложимото законодателство, имате право да поискате от нас копие от Вашата лична информация; да коригираме, изтрием или ограничим (спиране на всякаква активна) обработката на Вашата лична информация; и да получите личната информация, която ни предоставяте за договор или с Ваше съгласие в структуриран, машинно четим формат, както и да поискате от нас да споделим (пренесем) тази информация на друг администратор. Възможно е да имате и допълнителни права въз основа на приложимите закони за поверителност на данните във Вашата юрисдикция.

 

Освен това можете да възразите срещу обработването на Вашата лична информация при някои обстоятелства (като например когато използваме информацията за директен маркетинг).

 

Тези права могат да бъдат ограничени, например ако изпълнението на Вашето искане би разкрило лична информация за друго лице или ако поискате от нас да изтрием информация, която сме задължени по закон да пазим или която ни е необходима, за да си осигурим защита по искове срещу нас. Освен това уебсайтовете на Adobe разпознават Глобалния контрол на поверителността, наличен в някои уеб браузъри. Ако Вашият браузър е конфигуриран да изпраща този сигнал, Adobe ще Ви изключи от използването на неговите рекламни бисквитки в този браузър. Можете да научите повече относно рекламните практики и изборите Ви по отношение на поверителността на Adobe тук

 

За да упражните някое от тези права (включително деактивиране на Вашия Adobe ID акаунт), можете да се свържете с нас – или с нашия служител по защита на данните – като използвате информацията, посочена по-долу. Освен това много от нашите услуги и софтуер Ви позволяват да редактирате Вашата лична информация чрез достъп до „моят акаунт“, „моят профил“ или подобна функция на услугата, която използвате. По същия начин можете да изтриете файлове или снимки, които сте съхранили в нашите Услуги и Софтуер, като влезете и използвате наличните функции за изтриване.

 

Ако имате неразрешени проблеми, имате право да ги докладвате на местния регулатор по въпросите на поверителността или на органа за защита на данните и, когато е приложимо, също така имате право да подадете жалба до водещия надзорен орган на Adobe Ireland, Ирландската комисия за защита на данните.

 

Когато бъдете помолени да предоставите лична информация, може да откажете. И може да използвате контролите на уеб браузъра или операционната система, за да предотвратите определени видове автоматично събиране на данни. Но ако решите да не предоставите или разрешите информация, която е необходима за определени услуги или функции, тези услуги или функции може да не са налични или напълно функционални. Например за да се регистрирате в Adobe, да създадете Adobe ID и да използвате някои Услуги и Софтуер на Adobe, предоставянето на известна информация е задължително: ако съответната информация не бъде предоставена, тогава няма да можем да администрираме Ваш акаунт в Adobe или да Ви предоставим заявените Услуги и Софтуер. Ако не е предоставена незадължителна информация, това може да засегне нашата възможност да предоставяме персонализиран потребителски опит или съдържание, съобразено с интересите, или оферти. .

 

Какви права имам в моята държава?

В допълнение към правата по-горе, вижте Допълнителни права за поверителност в САЩ за повече информация.

 

Оттегляне на съгласието или възразяване по друг начин срещу директния маркетинг

Дружествата от семейството на Adobe (вижте списъка на юридическите лица на Adobe и придобитите от нас дружества) и дружествата, които наемаме, за да помогнат на пазара на нашите Услуги и Софтуер от наше име, могат да използват Вашата информация, за да Ви предоставят информация и предложения, свързани с Adobe. 

 

Когато разчитаме на Вашето съгласие, Вие винаги ще можете да оттеглите това съгласие, въпреки че може да имаме други правни основания за обработка на Вашата информация за други цели, като тези, посочени по-горе. В някои случаи можем да Ви изпращаме съобщения за директен маркетинг без Вашето съгласие, когато се позоваваме на нашите законни интереси. Имате абсолютното право да се откажете от директен маркетинг или профилиране, което извършваме за директен маркетинг, по всяко време чрез:

 

 • актуализиране на Вашите предпочитания във Вашия Adobe ID профил;
 • актуализиране на Вашите предпочитания във Вашия конкретен уебсайт или акаунти в приложения;
 • щракване върху връзката за отписване в долната част на нашите маркетингови съобщения по имейл; или
 • като се свържете с нас чрез данните, предоставени в края на тази политика за поверителност.

 

Щракнете тук за допълнителна информация относно Вашия избор по отношение на нашите маркетингови практики.

 

Каква информация се събира от компаниите, използващи решенията на Adobe Experience Cloud?

Решенията на Adobe Experience Cloud помагат на нашите бизнес клиенти да персонализират и подобрят ефективността на своите уебсайтове, приложения и маркетингови съобщения. Например тези клиенти могат да използват решенията на Adobe Experience Cloud, за да събират и анализират информация за това как хората използват техните уебсайтове (научете повече). Събраната информация се съхранява в нашите услуги от името на и за използване от тези бизнес клиенти.

 

Колко дълго Adobe съхранява моята информация?

Когато се регистрирате за акаунт и създадете Adobe ID, ние обработваме и съхраняваме повечето лични данни, които обработваме от Ваше име, докато сте активен потребител на нашите Услуги и Софтуер. Изтриваме определена лична информация, която събираме за Вас, когато вече нямаме бизнес причина да я съхраняваме. Освен това съществува част от личната информация, която трябва да запазим дори след като закриете акаунта си, за да спазим бизнес и законови изисквания, като например лична информация, свързана с нашия договор и бизнес трансакции с Вас, която съхраняваме десет години след Вашето последно взаимодействие с нас.

 

Когато обработваме лична информация за маркетингови цели или с Ваше съгласие, ние обработваме информацията, докато не поискате от нас да спрем и за кратък период след това (за да си осигурим възможност да изпълним Вашите искания). Също така поддържаме постоянен запис на факта, че сте ни помолили да не Ви изпращаме съобщения за директен маркетинг или да обработваме Вашата информация, за да можем да уважим искането Ви в бъдеще.

 

Могат ли децата да използват уебсайтове и приложения на Adobe?

Услугите и Софтуерът на Adobe не са предназначени за деца под 13-годишна възраст, освен в ограничени ситуации, при които определени продукти, включително Adobe Express и всички приложения на Creative Cloud, могат да бъдат достъпни за деца за образователни цели под прякото наблюдение на учител или родител. При тези обстоятелства Adobe е упълномощен да събира данни за ученици от участващото училище, което е получило съответното съгласие, ако е необходимо. Директното уведомление на Adobe за COPPA предоставя повече информация относно събирането и използването на данни на учениците.

 

Всички други Услуги и Софтуер на Adobe не са предназначени за използване от деца и определени продукти изрично забраняват потребители под определена възраст. Ако не отговаряте на приложимите изисквания за възраст, не използвайте тези Услуги и Софтуер. Ако сте над 13 години и отговаряте на приложимите изисквания за възраст, за да използвате определени Услуги и Софтуер, Adobe предоставя страница за поверителност за по-млади потребители, за да предостави информация относно нашите практики за поверителност в подходящ за възрастта формат.

 

Ще се промени ли тази политика за поверителност?

Понякога може да актуализираме тази политика за поверителност (или други документи в Центъра за поверителност на Adobe), за да позволим на Adobe да се приспособи към нови технологии, индустриални практики, регулаторни изисквания или за други цели. Ако го направим, ще променим датата на „последна актуализация“ в горната част на тази политика и ревизираната политика ще бъде публикувана на тази страница, така че да сте уведомени относно информацията, която събираме, как я използваме и при какви обстоятелства може да я разкрием. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате Центъра за поверителност на Adobe за най-актуалната информация относно нашите практики за поверителност. При определени обстоятелства (например при определени съществени промени или когато това се изисква от приложимите закони за поверителност) ние ще Ви уведомим за тези промени и, когато се изисква от приложимото законодателство, ще получим Вашето съгласие. Уведомлението може да бъде изпратено по имейл до Вас, чрез публикуване на известие за такива промени в нашите Услуги и Софтуер или по друг начин в съответствие с приложимото законодателство.

 

Към кого мога да се обърна с въпроси или притеснения?

Ако имате въпрос относно поверителността, притеснение или искане, моля, попълнете формуляр за запитване относно поверителността

 

Ако се намирате извън Северна Америка, можете също да се свържете със служителя за защита на данните на Adobe Ireland на DPO@adobe.com или по пощата на адрес: 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ирландия.

 

За практики, които са обхванати от нашата PRP Сертификация, ако имате неразрешено притеснение относно поверителността или използването на данни, на което не сме отговорили по задоволителен начин, моля, свържете се с нашата базирана в САЩ трета страна доставчик на услуги за разрешаване на спорове (безплатно) на https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Ако смятате, че Adobe поддържа Вашите лични данни в една от услугите в обхвата на сертифицирането на нашата Рамка за поверителност на данните, можете да отправяте всякакви запитвания или оплаквания относно съответствието на нашата Рамка за поверителност на данните, като попълните нашия формуляр за запитване във връзка с поверителността. Ако имате неразрешен проблем относно поверителността или използването на данни, на който не сме отговорили по задоволителен начин, моля, свържете се с нашата базирана в САЩ трета страна доставчик на услуги за разрешаване на спорове (безплатно) на https://www.ana.net/content/show/id/accountability-dpf-consumers. Ако нито Adobe, нито нашият доставчик на услуги за разрешаване на спорове разрешат жалбата Ви, може да имате възможност да участвате в обвързващ арбитраж чрез Data Privacy Framework Panel. За повече информация относно тази опция, моля, вижте Приложение I към принципите на Рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ.

 

TRUSTe