Laatst bijgewerkt: 29 mei 2017
In het privacybeleid van Adobe worden de privacypraktijken van apps en websites van Adobe beschreven. Als u in Noord-Amerika woont, hebt u een relatie met Adobe Systems Incorporated (Adobe VS) en is de wetgeving van Californië en de Verenigde Staten van toepassing.
Als u buiten Noord-Amerika woont, hebt u een relatie met Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ierland), dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die door Adobe worden verzameld, en is de wetgeving van Ierland van toepassing. Als u onze apps en websites wilt gebruiken, autoriseert u Adobe om uw persoonlijke gegevens over te brengen naar het buitenland en naar andere landen waar Adobe en partners actief zijn, waaronder de Verenigde Staten. De privacybescherming en bevoegdheden voor toegang tot uw gegevens in deze landen verschilt mogelijk van uw land. We brengen uw persoonsgegevens over naar deze landen waar dit wettelijk is toegestaan en we treffen maatregelen teneinde te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens op de juiste manier worden beschermd. Voor meer informatie raadpleegt u het gedeelte “ Brengt Adobe mijn persoonlijke gegevens over naar het buitenland?


 
Waarop heeft dit privacybeleid betrekking?
In dit privacybeleid worden de privacypraktijken van websites van Adobe alsmede onze mobiele en desktop-apps met een koppeling naar dit privacybeleid beschreven. (We verwijzen naar onze mobiele en desktop-apps met de term 'apps'.) “Websites” omvatten webservices zoals Behance, alsmede webonderdelen van de Creative Cloud en Document Cloud. Dit privacybeleid geldt ook voor marketing- en advertentiepraktijken van Adobe. Aanvullende informatie over privacy wordt verstrekt voor bepaalde apps en websites van Adobe. Raadpleeg ook de gebruiksvoorwaarden van Adobeen aanvullende gebruiksvoorwaarden of productlicentieovereenkomstendie mogelijk van toepassing zijn op de gebruikte app of website. Bedrijven die zijn overgenomen door Adobe, vallen mogelijk onder hun eigen privacybeleid ( meer informatie).
 
Welke gegevens verzamelt Adobe over mij?
Adobe-ID, inschrijving en klantenservice
Wanneer u zich inschrijft om een app of website van Adobe te gebruiken, een Adobe-ID te maken of contact met ons op te nemen voor ondersteuning of andere aanbiedingen, verzamelt Adobe gegevens waarmee u wordt geïdentificeerd. Dit zijn gegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres of betalingsgegevens. We kunnen soms ook andere gegevens verzamelen waarmee u niet wordt geïdentificeerd, zoals in welke typen apps u geïnteresseerd bent. Sommige van deze gegevens zijn vereist en andere gegevens zijn optioneel. Voor onderwijseditiesvan onze apps moet u gegevens verstrekken waaruit blijkt dat u hiervoor in aanmerking komt. Teneinde onze databases bijgewerkt te houden en u de meest relevante inhoud en ervaringen te bieden, kunnen we uw gegevens samenvoegen met gegevens van andere bronnen overeenkomstig toepasselijke wetgeving. Via bijvoorbeeld deze bronnen verkrijgen we informatie over de grootte, branche en andere gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt.
Apps en websites van Adobe
We verzamelen gegevens over de manier waarop u onze apps en websites gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u een functie van een desktopproduct gebruikt waarmee u online gaat (zoals een synchronisatiefunctie voor foto's). We kunnen gegevens verzamelen die vanaf de browser of het apparaat worden verzonden naar onze servers zodra u een website van Adobe bezoekt of een app van Adobe gebruikt. Via de browser of het apparaat kan uw IP-adres aan ons worden doorgegeven (waaruit we in het algemeen kunnen opmaken waar u zich bevindt), alsmede het type browser en het apparaat dat u gebruikt. Wanneer u een website van Adobe bezoekt, kunnen gegevens aan ons worden doorgegeven via de browser, zoals de pagina vanaf waar u onze website hebt bereikt en, indien van toepassing, de zoekopdrachten die u hebt getypt in een zoekmachine vanaf waar u onze website hebt bereikt. Met behulp van cookies en soortgelijke technologieën kan Adobe gegevens verzamelen over de manier waarop u onze apps en websites gebruikt. Op onze servers kunnen soortgelijke gegevens worden verzameld wanneer u zich aanmeldt bij de app of website. Afhankelijk van de app of website kunnen deze gegevens anoniem worden verzonden (zie bijvoorbeeld het Adobe Product Improvement Program) of aan u worden gerelateerd (zie bijvoorbeeld de veelgestelde vragen over het bijhouden van desktopgebruik). Lees meer over:
We gebruiken ook geautomatiseerde systemen om uw inhoud te analyseren met technieken zoals machinaal leren om onze apps en websites te verbeteren. Deze analyse kan plaatsvinden als de inhoud wordt verzonden of ontvangen via een onlinefunctie van een app of website van Adobe of als de inhoud wordt opgeslagen op servers van Adobe. ( meer informatieof afmelden)
Activering van apps van Adobe en automatische updates
Wanneer u uw app van Adobe activeert of wanneer u updates voor de app installeert, verzamelen we bepaalde gegevens van uw apparaat (waaronder uw IP-adres), de Adobe-app en het serienummer van uw product ( meer informatie). Sommige van onze apps bevatten functies die verbinding maken met onze servers en u de mogelijkheid bieden om updates voor de app te installeren. We kunnen gegevens bijhouden, bijvoorbeeld of de update al dan niet is geslaagd. We kunnen de gegevens die zijn verzameld tijdens het activeren of bijwerken van apps, gebruiken om uw kopie van de app te valideren en bevestigen dat deze authentiek is en de juiste licentie bevat.
E-mails van Adobe
E-mails die we naar u sturen, kunnen een technologie (een webbaken genoemd) bevatten waarmee Adobe kan bepalen of u de e-mail hebt ontvangen of geopend en of u op een koppeling in de e-mail hebt geklikt. Als u niet wilt dat we deze gegevens verzamelen via marketingberichten van Adobe, kunt u aangeven dat u deze e-mails niet meer wilt ontvangen.
Online advertenties van Adobe
Adobe adverteert online op verschillende manieren, bijvoorbeeld door op websites en in apps van andere bedrijven advertenties van Adobe aan u te tonen. We verzamelen gegevens over welke advertenties worden getoond, op welke advertenties wordt geklikt en op welke webpagina de advertentie werd getoond. Lees meer informatie over de advertentiepraktijken van Adobe.
Knoppen, tools en inhoud van andere bedrijven
Apps en websites van Adobe kunnen knoppen, tools of inhoud die is gekoppeld aan services van andere bedrijven (bijvoorbeeld de Facebook-knop Liken) bevatten. We kunnen gegevens verzamelen over uw gebruik van deze functies. Wanneer u bovendien deze knoppen, tools of inhoud ziet of gebruikt of wanneer u een webpagina of app van Adobe met deze knoppen, tools of inhoud ziet, worden mogelijk bepaalde gegevens automatisch vanuit de browser verzonden naar het andere bedrijf. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie.
Pagina's van Adobe en aanmeldingsservices voor sociale netwerken
Adobe heeft eigen pagina's op veel websites voor sociale netwerken (bijvoorbeeld de Facebook-pagina van het Adobe® Photoshop®-team). U kunt zich ook aanmelden bij een app of website van Adobe via een account voor sociale netwerken, zoals een Facebook-account. We kunnen gegevens verzamelen wanneer u onze pagina's voor sociale netwerken of deze aanmeldingsfuncties gebruikt. Lees meer over de praktijken voor sociale media van Adobe.
 
Hoe gebruikt Adobe de gegevens die over mij worden verzameld?
Adobe gebruikt deze gegevens die we over u verzamelen op verschillende manieren, bijvoorbeeld voor het volgende:
 • Apps en websites van Adobe bieden waarvoor u zich hebt ingeschreven, alsmede services, ondersteuning of informatie waarom u hebt verzocht
 • Beter inzicht krijgen in de manier waarop onze websites en apps worden gebruikt, zodat we deze kunnen verbeteren en gebruikers kunnen aantrekken en behouden
 • Geautomatiseerde systemen gebruiken om uw inhoud te analyseren met technieken zoals machinaal leren om onze services te verbeteren. Deze analyse kan plaatsvinden wanneer de inhoud wordt verzonden, ontvangen of opgeslagen. ( meer informatieof afmelden)
 • Problemen in onze apps en op onze websites analyseren
 • Een website, app of Adobe-advertentie afstemmen op uw waarschijnlijke interesses
 • Zakelijke berichten naar u verzenden, bijvoorbeeld in verband met betalingen of de vervaldatum van uw abonnement
 • Informatie naar u verzenden over Adobe, releases van nieuwe apps, speciale aanbiedingen en soortgelijke informatie ( meer informatie)
 • Marktonderzoek verrichten naar onze klanten, hun interesses en de effectiviteit van onze marketingcampagnes
 • Fraude en softwarepiraterij verminderen en u en Adobe beschermen
 • Zoals verder is beschreven voor een specifieke app of website van Adobe
Lees meer over uw privacykeuzes betreffende de manier waarop we uw gegevens gebruiken.
 
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Adobe deze?
Zoals de meeste websites gebruikt Adobe cookies en soortgelijke technologieën zodat onze websites naar behoren werken en we meer informatie over onze gebruikers en hun waarschijnlijke interesses verkrijgen ( meer informatie).
Op websites van Adobe kunnen ook cookies en soortgelijke technologieën van andere bedrijven worden gebruikt waarmee we aanvullende gegevens voor metingen kunnen verzamelen en de effectiviteit van de Adobe Experience Cloud-advertentieservices kunnen verbeteren.
 
Deelt Adobe mijn persoonlijke gegevens?
Adobe werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals het bieden van klantenservice, het verwerken van creditcardbetalingen en het verzenden van e-mails namens ons. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonlijke gegevens zodat ze services aan u kunnen leveren namens ons. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.
Adobe kan ook je persoonlijke gegevens doorgeven:
 • Wanneer u hiermee instemt
 • Binnen de bedrijvengroep van Adobe voor in dit privacybeleid beschreven doeleinden (zie een lijst met entiteiten van Adobeen onze overgenomen bedrijven)
 • Aan onze wederverkopers en andere verkooppartners als je zakelijke klant bent en ermee hebt ingestemd om marketingberichten van Adobe te ontvangen. We delen persoonlijke gegevens van klanten niet met derden voor hun eigen marketingdoeleinden, tenzij de klant hiermee heeft ingestemd.
 • Wanneer we worden verplicht om gegevens te verstrekken als reactie op een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak of andere toepasselijke wet of juridische procedure ( meer informatie)
 • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat de gegevens openbaar moeten worden gemaakt om fraude te voorkomen of hierop te reageren, onze apps of websites te beschermen tegen aanvallen, of de eigendommen en veiligheid van Adobe, onze klanten en gebruikers of het publiek te beschermen
 • Als we een fusie aangaan met of worden overgenomen door een ander bedrijf; een website, app of businessunit van Adobe verkopen; of onze bedrijfsmiddelen geheel of grotendeels worden overgenomen door een ander bedrijf. In dergelijke gevallen behoren uw gegevens waarschijnlijk tot de bedrijfsmiddelen die worden overgedragen
We kunnen samengevoegde gegevens delen of publiceren waarmee u niet specifiek wordt geïdentificeerd, zoals statistische gegevens over bezoekers van onze websites of statistische gegevens de Adobe Experience Cloud gebruiken.

 
Worden mijn persoonlijke gegevens ergens op websites of in toepassingen van Adobe weergegeven?
Op verschillende plaatsen op websites en in apps van Adobe kunt u opmerkingen publiceren, afbeeldingen uploaden of inhoud indienen zodat anderen deze kunnen bekijken. Soms kunt u beperken wie door u gedeelde gegevens kan bekijken, maar op sommige plaatsen kunnen deze worden bekeken door het algemene publiek of door andere gebruikers van de app of website. Wees voorzichtig wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Verstrek geen gegevens die u liever voor uzelf houdt, tenzij u zeker weet dat u de gegevens publiceert in een app of op een website waar u kunt regelen wie uw publicatie bekijkt. Wanneer u berichten publiceert op bepaalde gebruikersforums op onze websites en in onze apps, kan uw e-mailadres of naam worden opgenomen in en weergegeven bij uw bericht.
Als u inhoud wilt verwijderen die u hebt gedeeld op onze websites en in onze apps, dient u dezelfde functie op de website of in de app te gebruiken waarmee u de inhoud hebt gedeeld. Als een andere gebruiker u uitnodigt om deel te nemen aan een sessie waarin u gezamenlijk inhoud bekijkt, bewerkt of becommentarieert, kunt u uw bijdragen verwijderen. Meestal ligt de volledige controle echter bij de gebruiker door wie u bent uitgenodigd. Als u vragen of opmerkingen hierover hebt, kunt u contact met ons opnemen.
 
Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig?
We begrijpen dat de beveiliging van je persoonlijke gegevens belangrijk is. We bieden uw redelijke controlesystemen voor administratieve, technische en fysieke beveiliging om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ondanks onze inspanningen zijn beveiligingssystemen echter nooit 100% effectief, waardoor Adobe niet kan garanderen of waarborgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn.
 
Waar slaat Adobe mijn persoonlijke gegevens op?
Uw persoonlijke gegevens en bestanden worden opgeslagen op servers van Adobe en van bedrijven die we inschakelen om services namens ons te verlenen. Uw persoonlijke gegevens kunnen internationaal worden overgedragen omdat onze servers zich overal ter wereld bevinden en bedrijven die we inschakelen voor het uitvoeren van onze activiteiten, zich in verschillende landen wereldwijd bevinden.
 
Brengt Adobe mijn persoonlijke gegevens over naar het buitenland?
We kunnen uw persoonlijke gegevens overbrengen naar het buitenland in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.
Als u buiten Noord-Amerika woont, hebt u een relatie met Adobe Ierland. Wanneer Adobe Ierland uw persoonlijke gegevens overbrengt van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland naar een land buiten de EER, vertrouwen we op een of meer van de volgende juridische mechanismen: het Privacyschild tussen de EU en de VS, het Privacyschild tussen Zwitserland en de VS, standaardcontractclausules en uw toestemming. Voor meer informatie over de certificering van Adobe VS voor het Privacyschild tussen de EU en de VS, met inbegrip van de reikwijdte van onze certificering, raadpleegt u Privacyschild/overdracht van Europese gegevens.
Als de inhoud of gegevens die u opslaat in apps of op websites van Adobe, de persoonlijke gegevens van personen buiten de EER bevat of bevatten, stemt u ermee in dat u de juridische bevoegdheid hebt om de persoonlijke gegevens over te dragen aan Adobe, met inbegrip van de overdracht naar landen zoals de Verenigde Staten, waar de privacyrechten en bevoegdheden voor toegang tot persoonlijke gegevens mogelijk niet hetzelfde zijn als in de EER.
De bovenstaande informatie is van toepassing op gebruikers van Adobe die hebben ingestemd met het privacybeleid van Adobe. Meer informatie is beschikbaar voor onze zakelijke klanten die meer willen weten over overdracht van Europese gegevens.
 
Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens controleren of bijwerken of mijn Adobe ID-account sluiten?
Volgens de wetgeving van bepaalde landen hebt u mogelijk het recht de gegevens in te zien die Adobe over u in bezit heeft, fouten in deze gegevens te corrigeren en persoonlijke gegevens te verwijderen waarvoor we geen zakelijke redenen meer hebben om deze te bewaren. Met veel van onze websites en apps kunt u uw persoonlijke gegevens bewerken via ' Mijn account’, ‘mijn profiel’ of een soortgelijke functie van de door u gebruikte app of website. Evenzo kunt u bestanden of foto's verwijderen die u via onze websites en apps hebt opgeslagen, door u aan te melden en de beschikbare functies voor verwijdering te gebruiken.
Als u uw e-mailadres uit onze marketingdatabase wilt verwijderen, uw account bij uw Adobe-ID wilt uitschakelen of een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen, kunt u uw verzoek per e-mail verzenden naar privacy@adobe.com. We moeten bepaalde gegevens over u bewaren om juridische en interne zakelijke redenen, zoals fraudepreventie. We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is om u de websites en apps te bieden die u mag gebruiken met uw Adobe-ID en voor zover dit nodig is om onze juridische verplichtingen na te komen en onze overeenkomsten af te dwingen.
 
Stuurt Adobe me marketingberichten?
De bedrijvengroep van Adobe (zie de lijst met entiteiten van Adobeen onze overgenomen bedrijven) en bedrijven die we inschakelen voor de marketing van onze websites en apps namens ons, kunnen uw gegevens gebruiken om u informatie en aanbiedingen in verband met Adobe te verstrekken. We bieden u keuzes met betrekking tot onze marketingpraktijken.
 
Welke gegevens worden door bedrijven verzameld met Adobe Experience Cloud-oplossingen?
Met Adobe Experience Cloud-oplossingen kunnen onze zakelijke klanten hun websites, apps en marketingberichten personaliseren en de prestaties hiervan verbeteren. Deze klanten kunnen Adobe Experience Cloud-oplossingen bijvoorbeeld gebruiken om gegevens over uw gebruik van hun website te verzamelen en analyseren ( meer informatie). De verzamelde gegevens worden op onze computers opgeslagen voor gebruik door deze zakelijke klanten.
 
Verandert dit privacybeleid?
Soms kunnen we dit privacybeleid (of andere documenten in het Adobe Privacy Center) wijzigen zodat Adobe uw persoonlijke gegevens op een andere manier kan gebruiken of delen. Als we dat doen, geeft de koppeling naar het beleid op onze websites (die zich meestal in de voettekst van de website bevindt) aan dat het beleid is gewijzigd. Voor nieuwe gebruikers wordt de wijziging na publicatie van kracht. Voor bestaande gebruikers wordt de wijziging of update 30 dagen na publicatie van kracht in het geval van een grote wijziging. We raden u aan het Adobe Privacy Centeraf en toe te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.
 
Met wie kan ik contact opnemen met vragen of zorgen?
Als u een vraag of opmerking in verband met privacy hebt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@adobe.com.