Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe

Poslední aktualizace: 3. května 2018
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují postupy v oblasti ochrany osobních údajů v aplikacích a na webových stránkách společnosti Adobe. Pokud jste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu s americkou společností Adobe Inc. (Adobe USA) a vztahují se na vás zákony Kalifornie a Spojených států.
Pokud nejste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), která je správcem osobních údajů shromažďovaných společností Adobe, a vztahují se na vás zákony Irska.
Mějte na paměti, že abyste mohli používat naše aplikace a webové stránky, zplnomocňujete společnost Adobe, aby přenášela vaše osobní údaje přes státní hranice a do jiných zemí, ve kterých společnost Adobe a její partneři působí, včetně Spojených států. Ochrana soukromí a práva úřadů na přístup k informacím v těchto zemích se nemusí shodovat s ochranou soukromí a právy ve vaší zemi. Vaše osobní údaje budeme přenášet pouze do zemí, do kterých je to umožněno zákonem, a podnikneme opatření, aby vaše osobní údaje byly i nadále náležitě chráněny. Další informace viz část „ Přenáší společnost Adobe moje osobní údaje přes státní hranice?
Pokud obsah nebo informace, které ukládáte do aplikací nebo webů společnosti Adobe, obsahují osobní údaje jiných osob, musíte mít oprávnění sdílet tyto osobní údaje se společností Adobe.
Shrnutí klíčových bodů
 • Pokud požadujete souhlas, získáme vaše svolení předtím, než (i) vám zašleme zprávy a propagační materiál o společnosti Adobe; (ii) před přístupem k informacím uloženým ve vašem zařízení, které se vztahují k vašemu používání a interakci s webovými stránkami a aplikacemi (např. jednání služby Adobe Connect) a hlášení o selhání; a (iii) před použitím automatizovaných systémů k analýze vašeho obsahu. Váš souhlas s těmito aktivitami můžete kdykoli vzít zpět. Další informace.

 • Tyto zásady vysvětlují, kdy zpracováváme osobní údaje pro naše legitimní zájmy. Můžete nás požádat, abychom zpracování těchto údajů ukončili. Další informace o vašich právech a možnostech jejich uplatnění.

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abyste se mohli zaregistrovat u společnosti Adobe a abychom vám mohli poskytnout naše webové stránky, aplikace a další produkty nebo služby, které požadujete. Další informace.

 • Poskytujeme interaktivní funkce, které se týkají stránek sociálních médií, například služby Facebook. Používáte-li tyto funkce, tyto stránky nám zasílají vaše osobní údaje. Další informace.

 • Ke sledování používání našich webových stránek a aplikací používáme soubory cookie a další technologie. Chcete-li získat informace o možnostech odmítnutí souborů cookie, klikněte zde. Pokud používáte naše stránky v prohlížeči, jsou tyto informace k dispozici také v našich Zásadách používání souborů cookie.

 • Na webových stránkách a v aplikacích společnosti Adobe je několik míst, která vám umožňují uveřejňovat komentáře, nahrát obrázky nebo odesílat obsah, který bude veřejně dostupný v případě, že se rozhodnete účastnit se těchto aktivit. Osobní údaje sdělujeme také dalším subjektům ze skupiny společností Adobe a reklamním a prodejním partnerům. To vše v souladu s vašimi volbami. Údaje sdílíme také se třetími stranami, které jsou námi pověřeny zpracováváním údajů v našem zastoupení, nebo v případě, že takové sdílení vyžaduje zákon, případně v některých jiných situacích. Další informace.

 • Vaše osobní údaje přenášíme do USA a dalších zemí, které mohou být mimo zemi, ve které žijete. K ochraně vašich osobních údajů používáme smluvní doložky schválené Evropskou komisí a štít pro ochranu osobních údajů. Další informace.


 
Čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají?
Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Adobe (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) využije vaše informace v souvislosti s:
 • webovými stránkami společnosti Adobe; webovými službami, například Behance, a webovými aspekty služeb Creative Cloud, Document Cloud a Experience Cloud (společně označovanými jako „webové stránky“);
 • aplikacemi pro stolní počítače a mobilními aplikacemi (obojí se označuje jako „aplikace“), které obsahují odkaz na tyto zásady; a
 • marketingovými, prodejními a reklamními postupy společnosti Adobe.
Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky a aplikace poskytované některými společnostmi, které společnost Adobe získala, mohou fungovat podle svých vlastních zásad ochrany osobních údajů, dokud nebudou jejich postupy ochrany osobních údajů integrovány se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Aktuální seznam těchto společností zobrazíte kliknutím zde.
Pro určité aplikace a webové stránky společnosti Adobe jsou k dispozici další informace související s ochranou osobních údajů.
Prohlédněte si také Podmínky použití společnosti Adobe a případné další Podmínky použití nebo Licenční smlouvy k produktům, které se mohou vztahovat na aplikaci nebo webovou stránku, kterou používáte.
 
Jaké informace o mně společnost Adobe shromažďuje?
Adobe ID, registrace a zákaznická podpora
Když se zaregistrujete k používání aplikace nebo webové stránky společnosti Adobe, vytvoříte si účet Adobe ID nebo nás kontaktujete za účelem získání podpory nebo dalších nabídek, společnost Adobe o vás shromažďuje informace, které vás identifikují. Jsou zde tyto informace:
 • Jméno;
 • Datum narození;
 • Název společnosti;
 • E-mailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Adresa;
 • Země;
 • Adresa IP;
 • Platební/fakturační údaje (v případě placených aplikací nebo webových stránek);
 • Informace o oprávněnosti (např. pro studentské a učitelské edice aplikací);
 • Typy aplikací a webových stránek, které jsou předmětem zájmu; a
 • Obsah komunikace v rámci podpory zákazníků.
Aby naše databáze byly stále aktuální a mohli jsme vám poskytovat ten nejpatřičnější obsah a komfort, můžeme informace poskytnuté od vás v souladu s platnými zákony kombinovat s informacemi ze zdrojů třetích stran. Například velikost, odvětví a další informace o společnosti, pro kterou pracujete (pokud jste poskytli název společnosti), budou získány ze zdrojů zahrnujících stránky profesionálních sítí a poskytovatele informačních služeb.
 
Aplikace a webové stránky společnosti Adobe
Shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše aplikace a webové stránky, včetně situací, kdy použijete funkci aplikace pro stolní počítač, která vás přepne do online režimu (např. funkce synchronizace fotografií). V závislosti na aplikaci nebo webových stránkách mohou být tyto informace anonymní nebo mohou být s vámi spojeny. Tyto informace zahrnují následující položky:
 • Adresu IP;
 • Typ prohlížeče a zařízení;
 • Webovou stránku, která vás zavedla na stránky společnosti Adobe;
 • Vyhledávací termíny zadané do vyhledávače, které vás zavedly na webové stránky Adobe;
 • Používání a ovládání webových stránek a aplikací (shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií nebo serverů Adobe při přihlášení do aplikace nebo na webové stránky);
 • Analýza vašeho obsahu (např. protokoly o činnosti a přímá zpětná vazba od vás), který je odesílán nebo přijímán pomocí online funkce aplikace Adobe nebo webové stránky nebo který je uložen na serverech společnosti Adobe.
 
Následující odkazy poskytují další informace o:
 
Aktivace a automatické aktualizace aplikací společnosti Adobe
Když aktivujete svoji aplikaci společnosti Adobe nebo když nainstalujete aktualizace této aplikace, shromažďujeme informace o:
 • vašem zařízení (výrobce, model, adresa IP);
 • aplikaci společnosti Adobe (verze, datum aktivace, úspěšné a neúspěšné aktualizace);
 • sériovém číslu vašeho produktu (je-li nutné před zahájením používání vašeho produktu).

Další informace o aktivaci aplikací získáte zde.

E-maily od společnosti Adobe
E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat technologii (označovanou jako webový signál), která společnost Adobe informuje, zda jste e-mail přijali nebo otevřeli, nebo zda jste kliknuli na odkaz v e-mailu. Pokud nechcete, abychom tyto informace shromažďovali, můžete zrušit odběr marketingových e-mailů společnosti Adobe.

Online reklama společnosti Adobe
Společnost Adobe inzeruje online různými způsoby, včetně zobrazování reklamy Adobe na webových stránkách a v aplikacích jiných společností a na platformách sociálních médií, jako jsou například Facebook a LinkedIn. Webové stránky společnosti Adobe používají soubory cookie a podobné technologie poskytované naší společností ( Adobe Experience Cloud) a dalšími společnostmi, které nám umožňují shromažďovat další informace za účelem měření a zlepšování efektivity naší reklamy. Shromažďujeme například tyto informace:
 • Které reklamy se zobrazují;
 • Na které reklamy uživatel klikne; a
 • Kde byla reklama zobrazena.
Získejte další informace o inzertních postupech společnosti Adobe.
 
Tlačítka, nástroje a obsah pocházející od jiných společností
Aplikace a webové stránky společnosti Adobe mohou obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah, které odkazují na služby jiných společností (např. tlačítko „To se mi líbí“ sociální sítě Facebook). Můžeme shromažďovat informace o vašem používání těchto funkcí, jako například obsah "liked" a informace o adrese v Google Mapách. Pokud navíc tato tlačítka, nástroje či obsah vidíte či používáte nebo prohlížíte webovou stránku či aplikaci společnosti Adobe, která je obsahuje, mohou být některé informace z vašeho prohlížeče automaticky odesílány jiné společnosti. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané společnosti.

Stránky společnosti Adobe v sociálních sítích a služby registrace
K některým aplikacím nebo webovým stránkám společnosti Adobe se můžete přihlásit pomocí účtů sociálních sítí, například účtu služby Facebook. Pokud udělíte příslušná oprávnění, obdržíme o vás informace z vašeho účtu sociálních sítí, jako je název, umístění a základní demografické údaje.
Společnost Adobe má vlastní stránky na různých webech sociálních sítí (například stránka týmu uživatelů produktu Adobe® Photoshop® na Facebooku). V rámci vaší interakce s našimi stránkami sociálních sítí budeme shromažďovat informace, které jste zveřejnili na vašem účtu sociálních sítí, například jméno a zájem o naše produkty a služby.
Získejte další informace o postupech společnosti Adobe.
 
Jak společnost Adobe používá informace, které o mně shromažďuje, a jaké jsou právní základy pro toto používání?
Společnost Adobe používá informace, které o vás shromažďuje, pro následující účely:
 • K plnění smluvních povinností nebo provádění kroků spojených s příslušnou smlouvou: toto je relevantní, pokud se zaregistrujete k používání aplikace nebo webových stránek společnosti Adobe (ať již placených, nebo jako bezplatné zkušební verze). To zahrnuje:
  • Poskytování webových stránek a aplikací Adobe, ke kterým jste se registrovali, a jakýchkoli dalších služeb nebo produktů, které jste požadovali;
  • Ověření vaší identity;
  • Uskutečňování plateb;
  • Odesílání potřebných vám určených sdělení (například týkajících se plateb nebo vypršení platnosti vašeho předplatného); a
  • Poskytování zákaznického servisu nebo podpory.
 • V případě, kdy je to nezbytné, aby společnost Adobe mohla provozovat své podnikání a prosazovat své legitimní zájmy, zejména:
  • Poskytování webových stránek a aplikací Adobe, ke kterým jste se registrovali, a jakýchkoli dalších produktů a služeb, které jste požadovali;
  • Analýzu vašeho používání a měření efektivity našich webových stránek a aplikací pro lepší pochopení způsobu, jakým jsou využívány, tak abychom je mohli zlepšit a také zapojit a udržet uživatele;
  • Zasílání informací o produktech a službách společnosti Adobe, speciálních nabídek a podobných informací a sdílení informací s třetími stranami pro vlastní marketingové účely (pokud není vyžadován váš souhlas);
  • Analýzu využívání našich webových stránek a aplikací a interakce s našimi sděleními pro úpravu a přizpůsobení webových stránek nebo aplikací a marketingová sdělení ( další informace);
  • Používání automatizovaných systémů k analýze vašeho obsahu pomocí technik, jako je strojové učení s cílem zlepšit naše služby a zkušenosti uživatelů (není-li požadován váš souhlas);
  • Diagnostikování problémů v našich aplikacích a na webových stránkách;
  • Provádění různých průzkumů a průzkumů trhu týkajících se našich zákazníků, jejich zájmů, účinnosti našich marketingových kampaní a spokojenosti zákazníků (nepotřebujeme-li souhlas s prováděním těchto průzkumů; v opačném případě tak učiníme pouze s vaším svolením);
  • Šetření a poskytování odpovědí na jakékoli komentáře nebo stížnosti, které nám zašlete;
  • Kontrolu platnosti třídícího kódu, čísla účtu a čísla karty, které předkládáte, pokud k platbě používáte platební nebo debetní kartu, abychom zabránili podvodům (pro tento účel používáme třetí strany - viz „Sdílí společnost Adobe moje osobní údaje?“ níže); a
  • V souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů, regulačními a vyšetřovacími účely, pokud je to nutné (včetně zveřejnění informací v souvislosti s právním řízením nebo soudním sporem).
 • Pokud udělíte společnosti Adobe svůj souhlas nebo je-li to jinak v souladu s vašimi volbami:
  • Zasílání informací o produktech a službách společnosti Adobe, speciálních nabídek a podobných informací a sdílení informací s třetími stranami pro jejich vlastní marketingové účely (pokud je vyžadován váš souhlas);
  • Umístění souborů cookie a používání podobných technologií na našich webových stránkách, v našich aplikacích a v e-mailových zprávách, v souladu s našimi zásadami pro soubory cookies a informacemi, které vám byly poskytnuty při používání těchto technologií;
  • Přístup k informacím uloženým ve vašem zařízení, které se týkají vašeho používání webových stránek a aplikací a interakcí s nimi (např. jednání Adobe Connect) a zprávám o selhání;
  • Používání automatizovaných systémů k analýze vašeho obsahu pomocí technik, jako je strojové učení, s cílem zlepšit naše služby a zkušenosti uživatelů (je-li požadován váš souhlas);
Při jiných příležitostech, kdy vás požádáme o souhlas, použijeme tyto informace pro účely, které v dané situaci vysvětlíme.
 • Z právních důvodů:
  • Reagování na žádosti vlád nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí šetření.
  • Pro zjišťování, prevenci a jiné řešení podvodů, bezpečnostních nebo technických problémů a softwarového pirátství (např. potvrzení, že software je originální a správně licencovaný), pomoc při ochraně vás i společnosti Adobe.

Ve Spojených státech amerických a v Kanadě společnost Adobe momentálně používá informace o vás také k účasti v programu Adobe Experience Cloud Device Co-op, který nám pomáhá lépe porozumět, jak používáte aplikace a webové stránky společnosti Adobe na různých zařízeních, a zobrazovat reklamu přizpůsobenou vašim předpokládaným zájmům ( další informace nebo odhlášení).
 
Sdílí společnost Adobe moje osobní údaje?
Sdílení s jinými správci údajů
Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny společností Adobe pro výše uvedené účely (viz seznam subjektů společnosti Adobe a společností získaných akvizicí). Typy třetích stran, se kterými mohou být vaše údaje sdíleny, zahrnují naše prodejce a jiné obchodní a reklamní partnery, maloobchodníky, výzkumné organizace, inzerenty, reklamní agentury, reklamní sítě a platformy, poskytovatele informačních služeb, vydavatele a neziskové organizace (s vaším souhlasem, je-li to požadováno).
Budeme sdílet osobní údaje se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Adobe, pokud budeme v dobré víře věřit, že přístup, používání, uchování nebo zveřejnění informací je přiměřeně nutné k odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodného jednání, bezpečnostních nebo technických problémů a ochraně před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Adobe, našich uživatelů nebo veřejnosti, jak je vyžadováno nebo povoleno příslušnými zákony.
Sdílení se zpracovateli údajů
Vaše osobní údaje také sdílíme se společnostmi, které nám pomáhají provozovat naše podnikání zpracováním osobních údajů jménem společnosti Adobe pro výše uvedené účely. Mezi takové společnosti patří poskytovatelé služeb podpory zákazníků, platebních služeb, sledování a prevence podvodů, e-mailů, sociálních médií a dalších marketingových platforem a poskytovatelé služeb a hostingové služby.

Další sdílení informací
Společnost Adobe může také sdílet vaše osobní údaje:
 • Pokud se sdílením souhlasíte;
 • Když jsme nuceni poskytnout informace jako reakci na soudní obsílku, soudní příkaz nebo na jiný platný právní nebo zákonný postup ( další informace);
 • Pokud jednáme v dobré víře, že zpřístupnění je nezbytné k odhalení či reakci na podvod, obraně našich aplikací či webových stránek vůči útokům nebo ochraně majetku a bezpečnosti společnosti Adobe, našich zákazníků a uživatelů či veřejnosti;
 • Pokud uskutečníme fúzi s některou další společností nebo bude-li naše společnost získána jinou společností, prodáme-li webové stránky, aplikace nebo obchodní jednotku společnosti Adobe nebo budou-li všechna naše aktiva nebo jejich podstatná část získány jinou společností, vaše údaje budou pravděpodobně sděleny našim poradcům a poradcům budoucího kupujícího a budou patřit k aktivům, která jsou převáděna na nového vlastníka.
Můžeme sdílet či zveřejňovat souhrnné informace, které vás konkrétně neidentifikují, jako statistické informace o návštěvnících našich webových stránek nebo statistické informace o tom, jak zákazníci používají služby Adobe Experience Cloud.

 
Zobrazují se moje osobní údaje na webech nebo v aplikacích Adobe?
Na webových stránkách a v aplikacích společnosti Adobe je několik míst, která vám umožňují posílat komentáře, obrázky nebo obsah, který uvidí ostatní. Někdy můžete omezit, kdo uvidí to, co sdílíte, ale na některých místech uvidí vámi sdílený obsah široká veřejnost nebo ostatní uživatelé aplikace či webové stránky. Proto buďte při sdílení osobních údajů opatrní. Nesdílejte obsah, který nemá být veřejně známý, pokud si nejste jisti, že ho zveřejňujete v aplikaci nebo na webové stránce, které umožňují regulovat, kdo ho bude moci prohlížet. Mějte na paměti, že když zveřejňujete zprávy na určitých uživatelských fórech na našich webových stránkách či v aplikacích, může být spolu s vaší zprávou zveřejněna a zobrazena také vaše e-mailová adresa, jméno a/nebo profilová fotografie.
Chcete-li odebrat obsah, který jste sdíleli na našich webových stránkách a v aplikacích, použijte funkci téže aplikace či webové stránky, které jste ke sdílení obsahu použili. Pokud vás jiný uživatel pozve k účasti na sdíleném prohlížení, úpravách nebo přidávání komentářů k obsahu, je možné, že budete moci vaše příspěvky odstranit, ale obvykle má plnou kontrolu uživatel, který vás pozval. V případě dotazů či pochybností nás můžete kontaktovat.
 
Jsou moje osobní údaje zabezpečené?
Víme, jak je zabezpečení osobních údajů důležité. Proto zajišťujeme přiměřené administrativní, technické i fyzické kontroly zabezpečení, abychom vaše osobní údaje ochránili. Přes všechno úsilí však platí, že žádné kontroly zabezpečení nejsou stoprocentně účinné, a proto společnost Adobe nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.
 
Kde společnost Adobe ukládá moje osobní údaje?
Vaše osobní údaje a soubory jsou uloženy na serverech společnosti Adobe a na serverech společností, jejichž služby si pronajímáme.
 
Přenáší společnost Adobe moje osobní údaje přes státní hranice?
Vaše osobní údaje můžeme přenášet přes hranice do jiných zemí v souladu s platnými zákony.
Pokud nejste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu se společností Adobe Irsko. Společnost Adobe Ireland přenese vaše osobní údaje do některých organizací, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EEA), Spojené království a/nebo Švýcarsko, konkrétně do USA, Indie a dalších míst, kde společnost Adobe může v budoucnu působit.
Pokud společnost Adobe Ireland přenese vaše osobní údaje do Spojeného království nebo země, která není součástí EHS a nepodléhá rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise, opíráme se o jeden nebo více následujících právních mechanismů: štít EU-USA pro ochranu osobních údajů, štít Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů, standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a váš souhlas za určitých okolností. Kopii příslušného mechanismu lze na požádání poskytnout ke kontrole, a to pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. Další informace o certifikaci společnosti Adobe USA v rámci štítu EU-USA pro ochranu osobních údajů, včetně rozsahu certifikace, naleznete v dokumentu Štít pro ochranu osobních údajů / Přenosy dat z Evropy.
Výše uvedené informace se týkají uživatelů produktů a služeb Adobe, kteří jsou spotřebiteli. Pro naše firemní zákazníky, kteří se chtějí dozvědět více o přenosu dat z Evropy,jsou k dispozici další informace.
 
Jaká práva mám k mým osobním údajům a jak je mohu uplatnit?
Podle právních předpisů některých zemí můžete mít právo požádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, odstranit nebo omezit (zastavit jakékoli aktivní) zpracování vašich osobních údajů; a získat osobní údaje, které nám poskytnete na základě smlouvy nebo s vaším souhlasem, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu a požádat nás o sdílení (předání) těchto informací s jiným správcem.
Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (zejména v případě, kdy nemusíme zpracovávat informace za účelem splnění smluvních či jiných právních požadavků nebo kdy používáme údaje pro přímý marketing).
Tato práva mohou být omezena například tehdy, pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo pokud byste nás požádali o odstranění údajů, které musíme ze zákona uchovávat nebo na jejichž uchovávání máme přesvědčivý legitimní zájem (například pro účely prevence podvodů).
Chcete-li uplatňovat některá z těchto práv (včetně deaktivace vašeho účtu Adobe ID), můžete se spojit s námi nebo naším pracovníkem ochrany dat pomocí níže uvedených údajů. Navíc vám mnoho našich webových stránek a aplikací umožňuje upravovat vaše osobní údaje pomocí přístupu k nastavení „„můj účet“, „můj profil“ nebo podobné funkci aplikace či webové stránky, které používáte. Podobně můžete odstraňovat soubory či fotografie, které jste uložili na naše webové stránky nebo do aplikací, přihlášením a použitím funkcí pro odstranění, které jsou v nich přístupné.
Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo nahlásit je EU nebo jinému orgánu pro ochranu údajů v místě, kde žijete, pracujete nebo kde se domníváte, že mohlo dojít k případnému porušení.
Chcete-li se zaregistrovat u společnosti Adobe, vytvořit Adobe ID a používat některé weby, aplikace, produkty nebo služby společnosti Adobe, musíte poskytnout některé informace: pokud nejsou poskytnuty relevantní informace, nebudeme moci spravovat váš účet Adobe nebo vám poskytnout požadované weby, aplikace, produkty nebo služby. Poskytování všech ostatních informací je dobrovolné. Poskytování nepovinných informací nám pomůže nabídnout vám lepší produkty a služby, například personalizovaný nebo přizpůsobený obsah nebo nabídky.
 
Odnětí souhlasu nebo jiné námitky proti přímému marketingu
Skupina společností Adobe (viz seznam subjektů společnosti Adobe a společností získaných akvizicí) a společnosti, jejichž služby si pronajímáme, aby nám pomáhaly s marketingem našich webových stránek a aplikací v našem zájmu, mohou vaše údaje používat, aby vám mohly poskytovat informace a nabídky související se společností Adobe.
Vždy, když se opíráme o váš souhlas, budete mít možnost tento souhlas odejmout, i když budeme mít jiné zákonné důvody pro zpracování vašich údajů a tyto údaje budeme zpracovávat pro jiné účely, například ty, které jsou uvedeny výše. V některých případech vám můžeme poslat přímý marketing bez vašeho souhlasu, pokud se opíráme o naše legitimní zájmy. Máte absolutní právo odhlásit přímý marketing nebo profilování, které provádíme pro účely přímého marketingu, a to kdykoli, pokud tak učiníte jedním z následujících způsobů:
 • aktualizací vašich předvoleb ve vašem profilu Adobe ID;
 • aktualizací vašich předvoleb na vašem konkrétním účtu webových stránek nebo aplikace;
 • kliknutím na odkaz odhlásit odběr v dolní části marketingových e-mailů; nebo
 • kontaktováním naší společnosti pomocí údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.
Kliknutím zde zobrazíte další informace o vašich volbách týkajících se našich marketingových postupů.
 
Jaké informace shromažďují společnosti pomocí řešení Adobe Experience Cloud?
Řešení Adobe Experience Cloud pomáhají našim firemním zákazníkům přizpůsobovat a zlepšovat výkon jejich webových stránek, aplikací a marketingových sdělení. Tito zákazníci například mohou používat řešení Adobe Experience Cloud ke shromažďování a analýze informací o tom, jak používáte jejich webové stránky ( další informace). Shromážděné informace jsou uloženy na našich počítačích k použití těmito firemními zákazníky.
 
Jak dlouho společnost Adobe uchovává mé informace?
Když si zaregistrujete účet Adobe ID, zpracováváme a uchováváme většinu vašich osobních údajů, které máme k dispozici, a to po dobu, kdy jste aktivními uživateli našich produktů, služeb nebo aplikací. Když svůj účet uzavřete, začneme mazat určité osobní údaje, k jejichž uchovávání už z obchodního hlediska není žádný důvod, například vaše hashované heslo a údaje o platebním účtu. Zpravidla však uchováváme vaše osobní údaje týkající se našich smluvních a obchodních transakcí, a to po dobu sedmi let po vaší poslední interakci s námi.
Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, tyto údaje zpracováváme, dokud nás nepožádáte, abychom jejich zpracování ukončili, a určitou krátkou dobu po této žádosti (abychom mohli uskutečnit vaše požadavky). Rovněž trvale uchováváme záznam vaší žádosti o nezasílání přímého marketingu a odmítnutí zpracování vašich údajů, abychom mohli v budoucnu vaši žádost respektovat.
 
Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?
Příležitostně můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů (nebo jiné dokumenty v centru ochrany osobních údajů Adobe) změnit, aby mohla společnost Adobe použít či sdílet vaše osobní údaje jiným způsobem. Pokud k tomu přistoupíme, budou odkazy na zásady na našich webových stránkách (které se obvykle nacházejí v zápatí webových stránek) indikovat, že byly dané zásady změněny. Pro nové uživatele bude změna účinná od okamžiku zveřejnění. Pro stávající uživatele nabude změna účinnosti 30 dnů po zveřejnění, pokud jde o zásadní změnu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat centrum ochrany osobních údajů společnosti Adobe, kde najdete nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Na koho se můžu obrátit, pokud mám nějaké otázky nebo pochybnosti?
Pokud budete mít jakékoli otázky, obavy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, vyplňte formulář dotazu k ochraně soukromých údajů. Můžete také kontaktovat pracovníky ochrany dat společnosti Adobe na adrese DPO@adobe.com.