Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe

 

Poslední aktualizace: 14. prosince 2020

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují postupy v oblasti ochrany osobních údajů v aplikacích a na webových stránkách společnosti Adobe. Pokud jste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu s americkou společností Adobe Inc. (Adobe USA) a vztahují se na vás zákony Kalifornie a Spojených států.

 

Pokud nejste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), která je správcem osobních údajů shromažďovaných společností Adobe, a vztahují se na vás zákony Irska. 

 

Mějte na paměti, že abyste mohli používat naše aplikace a webové stránky, zplnomocňujete společnost Adobe, aby přenášela vaše osobní údaje přes státní hranice a do jiných zemí, ve kterých společnost Adobe a její partneři působí, včetně Spojených států. Ochrana soukromí a práva úřadů na přístup k informacím v těchto zemích se nemusí shodovat s ochranou soukromí a právy ve vaší zemi. Vaše osobní údaje budeme přenášet pouze do zemí, do kterých je to umožněno zákonem, a podnikneme opatření, aby vaše osobní údaje byly i nadále náležitě chráněny. Další informace viz část „Přenáší společnost Adobe moje osobní údaje přes státní hranice?

 

Pokud obsah nebo informace, které ukládáte do aplikací nebo webů společnosti Adobe, obsahují osobní údaje jiných osob, musíte mít oprávnění sdílet tyto osobní údaje se společností Adobe.

 

Shrnutí klíčových bodů

 • V případě, že je vyžadován váš souhlas, získáme vaše svolení (i) předtím, než vám zašleme zprávy a propagační materiál o společnosti Adobe; (ii) před přístupem k informacím uloženým ve vašem zařízení, které se vztahují k vašemu používání a interakci s webovými stránkami a aplikacemi (např. jednání služby Adobe Connect) a hlášení o selhání; a (iii) před analýzou vašeho obsahu. Váš souhlas s těmito aktivitami můžete kdykoli odvolat. Další informace.

 • Tyto zásady vysvětlují, kdy zpracováváme osobní údaje pro naše legitimní zájmy. Můžete nás požádat, abychom zpracování těchto údajů ukončili. Další informace o vašich právech a možnostech jejich uplatnění.

 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abyste se mohli zaregistrovat u společnosti Adobe a abychom vám mohli poskytnout naše webové stránky, aplikace a další produkty nebo služby, které požadujete. Další informace.

 • Poskytujeme interaktivní funkce, které se týkají stránek sociálních médií, například služby Facebook. Používáte-li tyto funkce, tyto stránky nám zasílají vaše osobní údaje. Další informace.

 • Ke sledování používání našich webových stránek a aplikací používáme soubory cookie a další technologie. Chcete-li získat informace o možnostech odmítnutí souborů cookie, klikněte sem. Pokud používáte naše webové stránky v prohlížeči, jsou tyto informace k dispozici také v našich Zásadách používání souborů cookie.

 • Na webových stránkách a v aplikacích společnosti Adobe je několik míst, která vám umožňují uveřejňovat komentáře, nahrát obrázky nebo odesílat obsah, který bude veřejně dostupný v případě, že se rozhodnete účastnit se těchto aktivit. Osobní údaje sdělujeme také dalším subjektům ze skupiny společností Adobe a reklamním a prodejním partnerům. To vše v souladu s vašimi volbami. Údaje sdílíme také se třetími stranami, které jsou námi pověřeny zpracováváním osobních údajů v našem zastoupení, nebo v případě, že takové sdílení vyžaduje zákon, případně v některých jiných situacích. Další informace.

 • Vaše osobní údaje přenášíme do USA a dalších zemí, které mohou být mimo zemi, ve které žijete. K ochraně vašich osobních údajů používáme státem schválené smluvní doložky, jako jsou standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Další informace.


Čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají?

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost Adobe (dále jen „my“, „nás“ nebo „naše“) využije vaše informace v souvislosti s:

 

 • webovými stránkami společnosti Adobe; webovými službami, například Behance; a webovými aspekty služeb Creative Cloud, Document Cloud a Experience Cloud (společně označovanými jako „webové stránky“);
 • aplikacemi pro počítače a mobilními aplikacemi (obojí se označuje jako „aplikace“), které obsahují odkaz na tyto zásady; a
 • marketingovými, prodejními a reklamními postupy společnosti Adobe. 
   

Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky a aplikace poskytované některými společnostmi, které společnost Adobe získala, mohou fungovat podle svých vlastních zásad ochrany osobních údajů, dokud nebudou jejich postupy ochrany osobních údajů integrovány se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Aktuální seznam těchto společností zobrazíte kliknutím sem.

 

Pro určité aplikace a webové stránky společnosti Adobe jsou k dispozici další informace související s ochranou osobních údajů.
 

Také si projděte Podmínky používání společnosti Adobe a případné doplňkové podmínky používání či podmínky licenčních smluv produktů, jež se mohou vztahovat na aplikaci nebo web, které používáte. 

 

Jaké informace o mně společnost Adobe shromažďuje?

Adobe ID, registrace a zákaznická podpora

Když se zaregistrujete k používání aplikace nebo webové stránky společnosti Adobe, vytvoříte si účet Adobe ID nebo nás kontaktujete za účelem získání podpory nebo dalších nabídek, společnost Adobe o vás shromažďuje informace, které vás identifikují. Jsou zde tyto informace:

 

 • Jméno;
 • Datum narození;
 • Název společnosti;
 • E-mailová adresa;
 • Telefonní číslo;
 • Adresa;
 • Země;
 • Adresa IP;
 • Identifikátor mobilního zařízení;
 • Platební/fakturační údaje (v případě placených aplikací nebo webových stránek);
 • Informace o způsobilosti (např. pro vydání aplikací pro studenty a učitele);
 • Typy aplikací a webových stránek, které jsou předmětem zájmu; a
 • Obsah komunikace v rámci podpory zákazníků.

 

Aby naše databáze byly stále aktuální a mohli jsme vám poskytovat ten nejpatřičnější obsah a komfort, můžeme informace poskytnuté od vás v souladu s platnými zákony kombinovat s informacemi ze zdrojů třetích stran. Například velikost, odvětví a další informace o společnosti, pro kterou pracujete (pokud jste poskytli název společnosti), budou získány ze zdrojů zahrnujících stránky profesionálních sítí a poskytovatele informačních služeb. Můžeme také shromažďovat a přijímat informace od třetích stran, včetně partnerů, a z veřejně přístupných zdrojů za účelem, který zahrnuje detekci, prevenci nebo jiné řešení podvodného jednání, bezpečnostních nebo technických problémů, jakož i ochranu před poškozením práv či narušení vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti Adobe a našich zaměstnanců, uživatelů, dětí nebo veřejnosti.
 

Aplikace a webové stránky společnosti Adobe

Shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše aplikace a webové stránky, včetně situací, kdy použijete funkci aplikace pro počítač, která vás přepne do online režimu (např. funkce synchronizace fotografií). V závislosti na aplikaci nebo webových stránkách mohou být tyto informace přiřazeny k vašemu zařízení nebo prohlížeči nebo mohou být přiřazeny k vašemu účtu Adobe. Tyto informace zahrnují následující položky:

 

 • Adresu IP;
 • Typ prohlížeče a zařízení;
 • Webovou stránku, která vás zavedla na stránky společnosti Adobe;
 • Vyhledávací termíny zadané do vyhledávače, které vás zavedly na webové stránky Adobe;
 • Používání a ovládání webových stránek a aplikací (shromažďovaných prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií nebo serverů Adobe při přihlášení do aplikace nebo na webové stránky);
 • Analýzu vašeho obsahu (např. dokumenty, fotografie, videa, protokoly o činnosti a přímá zpětná vazba od vás), který je odesílán nebo přijímán pomocí online funkce aplikace Adobe nebo webové stránky nebo který je uložen na serverech společnosti Adobe.
   

Následující odkazy poskytují další informace o:

 

Aktivace a automatické aktualizace aplikací společnosti Adobe

Když aktivujete svoji aplikaci společnosti Adobe nebo když nainstalujete aktualizace této aplikace, shromažďujeme informace o:

 

 • vašem zařízení (výrobce, model, adresa IP);
 • aplikaci společnosti Adobe (verze, datum aktivace, úspěšné a neúspěšné aktualizace);
 • sériovém číslu vašeho produktu (je-li nutné před zahájením používání vašeho produktu).


Další informace o aktivaci aplikací získáte zde.


E-maily od společnosti Adobe

E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat technologii (označovanou jako webový signál), která společnost Adobe informuje, zda jste e-mail přijali či otevřeli, nebo zda jste kliknuli na odkaz v e-mailu. Pokud si nepřejete, abychom informace o vás shromažďovali, můžete zvolit, že nechcete marketingové e-maily dostávat.


Online reklama společnosti Adobe

Společnost Adobe inzeruje online různými způsoby, včetně zobrazování reklamy Adobe na webových stránkách a v aplikacích jiných společností a na platformách sociálních médií, jako jsou například Facebook a LinkedIn. Webové stránky společnosti Adobe používají soubory cookie a podobné technologie poskytované naší společností (Adobe Experience Cloud) a dalšími společnostmi, které nám umožňují shromažďovat další informace za účelem měření a zlepšování efektivity naší reklamy. Shromažďujeme například tyto informace:

 

 • Které reklamy se zobrazují;
 • Na které reklamy uživatel klikne; a 
 • Kde byla reklama zobrazena. 

 

Získejte další informace o inzertních postupech společnosti Adobe.
 

Tlačítka, nástroje a obsah pocházející od jiných společností

Aplikace a webové stránky společnosti Adobe mohou obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah, které odkazují na služby jiných společností (např. tlačítko „To se mi líbí“ sociální sítě Facebook). Můžeme shromažďovat informace o vašem používání těchto funkcí, jako například obsah označený jako oblíbený („liked”) a informace o adrese v Google Mapách. Pokud navíc tato tlačítka, nástroje či obsah vidíte či používáte nebo prohlížíte webovou stránku či aplikaci společnosti Adobe, která je obsahuje, mohou být některé informace z vašeho prohlížeče automaticky odesílány jiné společnosti. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané společnosti.

 

Webové stránky společnosti Adobe mohou implementovat službu Google reCAPTCHA Enterprise v rámci ochrany před spamem a zneužitím. Služba reCAPTCHA Enterprise shromažďuje informace o hardwaru a softwaru, jako jsou údaje o zařízeních a aplikacích, a odesílá je společnosti Google pro účely poskytování, údržby a zlepšování služby reCAPTCHA Enterprise a pro obecné bezpečnostní účely. Tyto informace společnost Google nepoužívá pro personalizovanou reklamu. Na vaše používání služby reCAPTCHA Enterprise se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti Google a podmínky použití.


Stránky společnosti Adobe v sociálních sítích a služby registrace

K některým aplikacím nebo webovým stránkám společnosti Adobe se můžete přihlásit pomocí účtů sociálních sítí, například účtu služby Facebook. Pokud udělíte příslušná oprávnění, obdržíme o vás informace z vašeho účtu sociálních sítí, jako je název, umístění a základní demografické údaje.

 

Společnost Adobe má vlastní stránky na různých webech sociálních sítí (například stránka týmu uživatelů produktu Adobe® Photoshop® na Facebooku). V rámci vaší interakce s našimi stránkami sociálních sítí budeme shromažďovat informace, které jste zveřejnili na vašem účtu sociálních sítí, například jméno a zájem o naše produkty a služby. Webové stránky sociálních sítí mohou společnosti Adobe poskytovat statistiky a detailní informace, které nám pomáhají porozumět typům akcí, které lidé na našich stránkách provádějí. V příslušných případech společnost Adobe a provozovatelé webových stránek sociálních médií uzavřeli dohodu, která určuje naše příslušné povinnosti.

 

Další informace o postupech společnosti Adobe, pokud jde o stránky sociálních sítí a služby přihlášení k účtu, naleznete zde

 

Jednání společnosti Adobe vaším jménem

V některých případech společnost Adobe jedná pouze vaším jménem, pokud se jedná o osobní údaje shromažďované a zpracovávané našimi službami (například kontakty z adresáře sdílené uživateli při zadávání informací o příjemci). V takových případech společnost Adobe jedná pouze podle vašich pokynů s cílem usnadnit vámi poskytovanou službu a vy nesete odpovědnost za sdílené informace. V těchto případech vás budeme informovat prostřednictvím oznámení v aplikaci nebo jiných včasných sdělení.

 

Jak společnost Adobe používá informace, které o mně shromažďuje, a jaké jsou právní základy pro toto používání?

Společnost Adobe používá informace, které o vás shromažďuje, pro následující účely:

 

 • K plnění smluvních povinností nebo provádění kroků spojených s příslušnou smlouvou: toto je relevantní, pokud se zaregistrujete k používání aplikace nebo webových stránek společnosti Adobe (ať již placených, nebo jako bezplatné zkušební verze). Jsou zde tyto informace:
  • Poskytování webových stránek a aplikací Adobe, ke kterým jste se registrovali, a jakýchkoli dalších služeb nebo produktů, které jste požadovali;
  • Ověření vaší identity;
  • Zpracovávání plateb;
  • Odesílání potřebných vám určených sdělení (například týkajících se plateb nebo vypršení platnosti vašeho předplatného); a
  • Poskytování zákaznického servisu nebo podpory.
 • V případě, kdy je to nezbytné, aby společnost Adobe mohla provozovat své podnikání a prosazovat své legitimní zájmy, zejména:
  • Poskytování webových stránek a aplikací Adobe, ke kterým jste se registrovali, a jakýchkoli dalších produktů a služeb, které jste požadovali;
  • Analýzu vašeho používání a měření efektivity našich webových stránek a aplikací pro lepší pochopení způsobu, jakým jsou využívány, tak abychom je mohli zlepšit a také zapojit a udržet uživatele;
  • Zasílání informací o produktech a službách společnosti Adobe, speciálních nabídek a podobných informací a sdílení informací s třetími stranami pro vlastní marketingové účely (pokud není vyžadován váš souhlas);
  • Analýzu využívání našich webových stránek a aplikací, vašeho obsahu a vaší interakce s našimi sděleními pro úpravu a přizpůsobení webových stránek nebo aplikací a marketingových sdělení (další informace) (kde není váš obsah zapotřebí);
  • Analýzu vašeho obsahu prostřednictvím metod, jako je strojové učení, s cílem zlepšit naše služby a zkušenosti uživatelů (není-li požadován váš souhlas);
  • Diagnostikování problémů v našich aplikacích a na webových stránkách;
  • Odhalování, prevenci nebo jinému řešení podvodného jednání, bezpečnostních nebo technických problémů a ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Adobe, našich uživatelů nebo veřejnosti;
  • Provádění různých průzkumů a průzkumů trhu týkajících se našich zákazníků, jejich zájmů, účinnosti našich marketingových kampaní a spokojenosti zákazníků (nepotřebujeme-li souhlas s prováděním těchto průzkumů; v opačném případě tak učiníme pouze s vaším svolením);
  • Šetření a poskytování odpovědí na jakékoli komentáře nebo stížnosti, které nám zašlete;
  • Kontrolu platnosti třídícího kódu, čísla účtu a čísla karty, které předkládáte, pokud k platbě používáte platební nebo debetní kartu, abychom zabránili podvodům s platbami (pro tento účel používáme třetí strany – viz „Sdílí společnost Adobe moje osobní údaje?“ níže); 
  • Sdílení informací o účtech registrovaných pod obchodní e-mailovou adresou se zaměstnavateli pro účely migrace účtů;
  • Pokud uskutečníme fúzi s některou další společností nebo bude-li naše společnost získána jinou společností, prodáme-li webové stránky, aplikace nebo obchodní jednotku společnosti Adobe nebo budou-li všechna naše aktiva nebo jejich podstatná část získány jinou společností, vaše údaje budou pravděpodobně sděleny našim poradcům a jiným poradcům budoucího kupujícího a budou patřit k aktivům, která jsou převáděna na nového vlastníka; a
  • V souvislosti s právními nároky, dodržováním předpisů, regulačními a vyšetřovacími účely, pokud je to nutné (včetně zveřejnění informací v souvislosti s požadavky státních institucí, právním řízením nebo soudním sporem).

 

Pokud zpracováváme vaše informace na základě oprávněných zájmů, můžete za určitých okolností proti tomuto zpracování vznést námitky. V takových případech přestaneme zpracovávat informace, pokud nemáme k jejich dalšímu zpracovávání závažné legitimní důvody nebo pokud to není nutné ze zákonných důvodů.

 

 • Je-li to nezbytné, pokud udělíte společnosti Adobe svůj souhlas nebo je-li to jinak v souladu s vašimi volbami:
  • Zasílání informací o produktech a službách společnosti Adobe, speciálních nabídek a podobných informací a sdílení informací s třetími stranami pro vlastní marketingové účely;
  • Umisťování souborů cookie a používání podobných technologií na našich webových stránkách, v našich aplikacích a v e-mailové komunikaci v souladu s našimi Zásadami používání souborů cookie a informace, které jsou vám poskytovány při používání těchto technologií;
  • Přístup k informacím uloženým ve vašem zařízení, které se týkají vašeho používání webových stránek a aplikací a interakcí s nimi (např. jednání služby Adobe Connect) a zprávám o selhání;
  • Přístup k informacím uloženým ve vašem zařízení, které nám dovolujete přijímat prostřednictvím nastavení zařízení (např. fotografiím, poloze a fotoaparátu), abychom zajistili určité funkce v našich aplikacích a webových stránkách; a
  • Analýze vašeho obsahu s použitím postupů, jako strojové učení, za účelem zdokonalování našich služeb a zvyšování spokojenosti uživatelů;

 

Při jiných příležitostech, kdy vás požádáme o souhlas, použijeme tyto informace pro účely, které v dané situaci vysvětlíme. V případech, kdy jsme odkázáni na váš souhlas se zpracováním údajů, můžete svůj souhlas s těmito činnostmi kdykoli odvolat.

 

 • Z právních důvodů:
  • Reagování na žádosti vlád nebo orgánů činných v trestním řízení, které provádějí šetření.
  • Pro zjišťování, prevenci a jiné řešení podvodů, zabezpečení, možných nezákonných aktivit nebo technických problémů a softwarového pirátství (např. potvrzení, že software je originální a správně licencovaný), pomoc při ochraně vás i společnosti Adobe.

 

V případě, kdy toto zpracování údajů a jejich sdělování není striktně vyžadováno ze zákona, se může společnost Adobe opírat o své legitimní zájmy a zájmy třetích stran, které jsou popsány výše.


Ve Spojených státech amerických a v Kanadě společnost Adobe momentálně používá informace o vás také k účasti v programu Adobe Experience Cloud Device Co-op, který nám pomáhá lépe porozumět, jak používáte aplikace a webové stránky společnosti Adobe na různých zařízeních, a zobrazovat reklamu přizpůsobenou vašim předpokládaným zájmům (zjistit další informace nebo se odhlásit).
 

Sdílí společnost Adobe moje osobní údaje?

Sdílení s jinými správci údajů

Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny společností Adobe pro výše uvedené účely (viz seznam subjektů Adobe a našich společností získaných akvizicí).

 

Budeme také sdílet vaše osobní údaje s dalšími správci osobních údajů z řad třetích stran. Typy třetích stran, se kterými mohou být vaše údaje sdíleny, zahrnují: naše prodejce a jiné obchodní a reklamní partnery, maloobchodníky, výzkumné organizace, inzerenty, reklamní agentury, reklamní sítě a platformy, poskytovatele informačních služeb, poskytovatele služeb sledování a prevence podvodného jednání, vydavatele a neziskové organizace (s vaším souhlasem, je-li to požadováno). Správci osobních údajů z řad třetích stran mohou ke shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů používat také produkty a služby společnosti Adobe. Používáte-li k přístupu k aplikacím a webovým stránkám společnosti Adobe e-mailovou adresu, která je spojena s obchodní doménou (např. vašejméno@názevspolečnosti.com), nebo pokud jste byli společností vyzváni k používání aplikací a webů, můžeme poskytnout vaše osobní údaje této společnosti.

 

Sdílení pro účely prevence podvodů, zajištění bezpečnosti a zabezpečení

Budeme sdílet osobní údaje se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Adobe, pokud budeme v dobré víře věřit, že přístup, používání, uchování nebo zveřejnění informací je přiměřeně nutné k odhalení, prevenci nebo jinému řešení podvodného jednání, bezpečnostních nebo technických problémů a ochraně před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Adobe a našich zaměstnanců, uživatelů, dětí nebo veřejnosti, jak je vyžadováno nebo povoleno příslušnými zákony.

 

Sdílení se zpracovateli údajů

Vaše osobní údaje také sdílíme se společnostmi, které nám pomáhají provozovat naše podnikání zpracováním osobních údajů jménem společnosti Adobe pro výše uvedené účely. Mezi takové společnosti patří poskytovatelé služeb podpory zákazníků, platebních služeb, sledování a prevence podvodů, e-mailů, sociálních médií a dalších marketingových platforem a poskytovatelé služeb a hostingové služby. Požadujeme, aby tyto společnosti chránily vaše osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.


Další sdílení informací
Společnost Adobe může také sdílet vaše osobní údaje:

 

 • Pokud se sdílením souhlasíte;
 • Pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že jsme povinni poskytnout informace v reakci na předvolání k soudu, soudní příkaz nebo jiný příslušný zákon nebo právní proces (další informace), nebo reagovat na mimořádné události zahrnující nebezpečí smrti nebo vážného ublížení na zdraví;
 • Pokud uskutečníme fúzi s některou další společností nebo bude-li naše společnost získána jinou společností, prodáme-li webové stránky, aplikace nebo obchodní jednotku společnosti Adobe nebo budou-li všechna naše aktiva nebo jejich podstatná část získány jinou společností, vaše údaje budou pravděpodobně sděleny našim poradcům a poradcům budoucího kupujícího a budou patřit k aktivům, která jsou převáděna na nového vlastníka.

 

Můžeme sdílet či zveřejňovat souhrnné informace, které vás konkrétně neidentifikují, jako statistické informace o návštěvnících našich webových stránek nebo statistické informace o tom, jak zákazníci používají služby Adobe Experience Cloud.
 

 

Zobrazují se moje osobní údaje na webech nebo v aplikacích Adobe?

Na webových stránkách a v aplikacích společnosti Adobe je několik míst, která vám umožňují posílat komentáře, obrázky nebo obsah, který uvidí ostatní. Někdy můžete omezit, kdo uvidí to, co sdílíte, ale na některých místech uvidí vámi sdílený obsah široká veřejnost nebo ostatní uživatelé aplikace či webové stránky. Proto buďte při sdílení osobních údajů opatrní. Nesdílejte obsah, který nemá být veřejně známý, pokud si nejste jisti, že ho zveřejňujete v aplikaci nebo na webové stránce, které umožňují regulovat, kdo ho bude moci prohlížet. Mějte na paměti, že když zveřejňujete zprávy na určitých uživatelských fórech na našich webových stránkách či v aplikacích, může být spolu s vaší zprávou zveřejněna a zobrazena také vaše e-mailová adresa, jméno a/nebo profilová fotografie. Další informace o správě vašeho veřejného profilu naleznete zde.
 

Chcete-li odebrat obsah, který jste sdíleli na našich webových stránkách a v aplikacích, použijte funkci téže aplikace či webové stránky, které jste ke sdílení obsahu použili. Pokud vás jiný uživatel pozve k účasti na sdíleném prohlížení, úpravách nebo přidávání komentářů k obsahu, je možné, že budete moci vaše příspěvky odstranit, ale obvykle má plnou kontrolu uživatel, který vás pozval. V případě dotazů či pochybností nás můžete kontaktovat.
 

Jsou moje osobní údaje zabezpečené?

Usilovně pracujeme na ochraně vašich osobních údajů. V případě potřeby využíváme administrativní, technické a fyzické zabezpečení, jako je šifrování, dvoufázové ověření a přísné smluvní závazky zachovávání důvěrnosti pro zaměstnance a dodavatele.

Kde společnost Adobe ukládá moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje a soubory jsou uloženy na serverech společnosti Adobe a na serverech společností, jejichž služby si pronajímáme.

 

Přenáší společnost Adobe moje osobní údaje přes státní hranice?

Hlavními místy, kde zpracováváme vaše osobní údaje, jsou USA a Indie, ale osobní údaje také přenášíme do všech ostatních zemí světa, kde jsou k dispozici naše aplikace a další produkty nebo služby. Tyto přenosy provádíme v souladu s platnými zákony – například uzavíráním dohod o přenosu dat, které pomáhají chránit vaše osobní údaje.

 

Pokud nejste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu se společností Adobe Ireland. Pokud společnost Adobe Ireland přenese vaše osobní údaje do země, která není součástí EHS a nepodléhá rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise, opíráme se o jeden nebo více následujících právních mechanismů: standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a/nebo váš souhlas za určitých okolností. Kopii příslušného mechanismu lze na požádání poskytnout ke kontrole, a to pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů. Další informace o tom, jak společnost Adobe Ireland přenáší evropské osobní údaje, naleznete v části Přeshraniční přenosy dat.

 

Výše uvedené informace se týkají uživatelů produktů a služeb Adobe, kteří jsou spotřebiteli. Pro naše firemní zákazníky, kteří se chtějí dozvědět více o přeshraničním přenosu dat, jsou k dispozici další informace.

 

Jaká práva mám k mým osobním údajům a jak je mohu uplatnit?

Podle právních předpisů některých zemí můžete mít právo požádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, odstranit nebo omezit (zastavit jakékoli aktivní) zpracování vašich osobních údajů; a získat osobní údaje, které nám poskytnete na základě smlouvy nebo s vaším souhlasem, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, a požádat nás o sdílení (předání) těchto informací jinému správci.

 

Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů (např. pokud tyto informace využíváme pro přímý marketing).

 

Tato práva mohou být omezena například tehdy, pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje jiné osoby nebo pokud byste nás požádali o odstranění údajů, které musíme ze zákona uchovávat nebo které potřebujeme, abychom se mohli hájit proti nárokům, které jsou vůči nám vzneseny. Většina webových prohlížečů má navíc funkci „Nesledovat“, díky níž můžete webovým serverům sdělit, že nechcete, aby byly sledovány vaše online aktivity. V současné době neexistuje schválený standard, jak by společnosti měly reagovat na signály „Nesledovat“ webových prohlížečů. Naše aplikace a weby proto momentálně nerozpoznávají signály prohlížeče „Nesledovat“ ani na ně nereagují. Můžete se však dozvědět více o reklamních postupech společnosti Adobe a vašich možnostech ochrany osobních údajů zde

 

Chcete-li uplatňovat některá z těchto práv (včetně deaktivace vašeho účtu Adobe ID), můžete se spojit s námi nebo naším pracovníkem ochrany dat pomocí níže uvedených údajů. Kromě toho mnoho našich webových stránek a aplikací umožňuje upravovat vaše osobní údaje pomocí přístupu k „mému účtu“, „mému profilu“ nebo podobné funkci aplikace či webové služby, které používáte. Podobně můžete odstraňovat soubory či fotografie, které jste uložili na naše webové stránky nebo do aplikací, přihlášením a použitím funkcí pro odstranění, které jsou v nich přístupné.

 

Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo nahlásit je místnímu regulačnímu orgánu pro ochranu soukromí nebo orgánu pro ochranu údajů a případně máte právo podat stížnost hlavnímu dozorčímu orgánu společnosti Adobe Ireland, Irské komisi pro ochranu údajů.

 

Chcete-li se zaregistrovat u společnosti Adobe, vytvořit Adobe ID a používat některé weby, aplikace, produkty nebo služby společnosti Adobe, musíte poskytnout některé informace: pokud nejsou poskytnuty relevantní informace, nebudeme moci spravovat váš účet Adobe nebo vám poskytnout požadované weby, aplikace, produkty nebo služby. Poskytování všech ostatních informací je dobrovolné. Poskytování nepovinných informací nám pomůže nabídnout vám lepší produkty a služby, například personalizovaný nebo přizpůsobený obsah nebo nabídky.

 

Jaká práva mám, pokud jsem spotřebitel z Kalifornie?

Další informace vedle výše uvedených práv viz Práva spotřebitele v Kalifornii.

 

Odnětí souhlasu nebo jiné námitky proti přímému marketingu

Společnosti skupiny Adobe (viz seznam subjektů Adobe a seznam subjektů, které společnost Adobe získala akvizicí) a společnosti, které najímáme, aby nám naším jménem pomáhaly s marketingem pro naše weby a aplikace, mohou využívat vaše údaje pro poskytování informací a nabídek týkajících se společnosti Adobe. 

 

V případě, kdy se opíráme o váš souhlas, budete mít možnost tento souhlas odvolat, i když budeme mít jiné zákonné důvody pro zpracování vašich údajů a tyto údaje budeme zpracovávat pro jiné účely, například ty, které jsou uvedeny výše. V některých případech vám můžeme poslat přímý marketing bez vašeho souhlasu, pokud se opíráme o naše legitimní zájmy. Máte absolutní právo odhlásit přímý marketing nebo profilování, které provádíme pro účely přímého marketingu, a to kdykoli, pokud tak učiníte jedním z následujících způsobů:

 

 • aktualizací vašich předvoleb ve vašem profilu Adobe ID;
 • aktualizací vašich předvoleb na vašem konkrétním účtu webových stránek nebo aplikace;
 • kliknutím na odkaz odhlásit odběr v dolní části marketingových e-mailů; nebo
 • kontaktováním naší společnosti pomocí údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Kliknutím sem zobrazíte další informace o vašich volbách týkajících se našich marketingových postupů.

 

Jaké informace shromažďují společnosti pomocí řešení Adobe Experience Cloud?

Řešení Adobe Experience Cloud pomáhají našim firemním zákazníkům přizpůsobovat a zlepšovat výkon jejich webových stránek, aplikací a marketingových sdělení. Tito zákazníci například mohou používat řešení Adobe Experience Cloud ke shromažďování a analýze informací o tom, jak jednotlivci používají své webové stránky (další informace). Shromážděné informace jsou uloženy v našich službách jménem těchto firemních zákazníků a pro účely použití těmito firemními zákazníky.

 

Jak dlouho společnost Adobe uchovává mé informace?

Když si zaregistrujete účet a vytvoříte Adobe ID, zpracováváme a uchováváme většinu vašich osobních údajů, které máme k dispozici, a to po dobu, kdy jste aktivními uživateli našich produktů, služeb nebo aplikací. Když svůj účet uzavřete, začneme mazat určité osobní údaje, k jejichž uchovávání už z obchodního hlediska není žádný důvod, například vaše hashované heslo a údaje o platebním účtu. Zpravidla však uchováváme vaše osobní údaje týkající se našich smluvních a obchodních transakcí, a to po dobu deseti let po vaší poslední interakci s námi.

 

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, tyto údaje zpracováváme, dokud nás nepožádáte, abychom jejich zpracování ukončili, a určitou krátkou dobu po této žádosti (abychom mohli uskutečnit vaše požadavky). Rovněž trvale uchováváme záznam vaší žádosti o nezasílání přímého marketingu a odmítnutí zpracování vašich údajů, abychom mohli v budoucnu vaši žádost respektovat.

 

Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?

Příležitostně můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů (nebo jiné dokumenty v centru ochrany osobních údajů Adobe) aktualizovat v rámci přizpůsobování se novým technologiím, oborovým postupům, regulatorním požadavkům nebo za jiným účelem. Pokud tak učiníme, změníme datum „poslední aktualizace” na začátku těchto zásad a revidované zásady budou zveřejněny na této stránce, tak abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a za jakých okolností je můžeme sdělovat. Doporučujeme pravidelně kontrolovat centrum ochrany osobních údajů Adobe, kde naleznete nejnovější informace o našich postupech ochrany osobních údajů. Za určitých okolností (například při určitých podstatných změnách) vás na tyto změny upozorníme a v případě, že to vyžadují platné zákony, požádáme o váš souhlas. Oznámení může být zasláno e-mailem, zveřejněním oznámení o takových změnách v našich aplikacích a na webových stránkách nebo jinými prostředky v souladu s platnými zákony. 

 

Na koho se můžu obrátit, pokud mám nějaké otázky nebo pochybnosti?

Pokud budete mít jakékoli otázky, obavy nebo požadavky týkající se ochrany osobních údajů, vyplňte formulář dotazu k ochraně soukromých údajů

 

Pokud jste mimo Severní Ameriku, můžete se také spojit s pracovníkem ochrany dat společnosti Adobe Ireland prostřednictvím e-mailu na adrese DPO@Adobe.com nebo poštou na adrese 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irsko.

 

V případě postupů, na které se vztahuje naše ověřování GDPR nebo certifikace PRP, upozorňujeme, že máte-li jakékoli nevyřešené obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo používání údajů, které nebyly z naší strany uspokojivě vyřešeny do 30 dnů, můžete se také (bezplatně) obrátit na náš nezávislý orgán pro řešení sporů se sídlem v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

TRUSTe