Poslední aktualizace: 29. května 2017
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe popisují postupy v oblasti ochrany osobních údajů v aplikacích a na webových stránkách společnosti Adobe. Pokud jste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu s americkou společností Adobe Systems Incorporated (Adobe USA) a vztahují se na vás zákony Kalifornie a Spojených států.
Pokud nejste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu se společností Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irsko), která je regulátorem s ohledem na osobní údaje shromažďované společností Adobe, a vztahují se na vás zákony Irska. Mějte na paměti, že abyste mohli používat naše aplikace a webové stránky, zplnomocňujete společnost Adobe, aby přenášela vaše osobní údaje přes státní hranice a do jiných zemí, ve kterých společnost Adobe a její partneři působí, včetně Spojených států. Ochrana soukromí a práva úřadů na přístup k informacím v těchto zemích se nemusí shodovat s ochranou soukromí a právy ve vaší zemi. Vaše osobní údaje budeme přenášet pouze do zemí, do kterých je to umožněno zákonem, a podnikneme opatření, aby vaše osobní údaje byly i nadále náležitě chráněny. Další informace viz část „ Přenáší společnost Adobe moje osobní údaje přes státní hranice?


 
Čeho se zásady ochrany osobních údajů týkají?
Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují postupy webových stránek společnosti Adobe, našich aplikací pro stolní počítače a mobilní zařízení, které obsahují odkaz na tyto zásady, v oblasti postupů při zpracování osobních údajů (v těchto zásadách označujeme aplikace pro stolní počítače a aplikace pro mobilní zařízení souhrnně jako „aplikace“). Mějte na paměti, že „webové stránky“ zahrnují webové služby, jako Behance, a rovněž webové aspekty služeb Creative Cloud a Document Cloud. Tyto zásady ochrany osobních údajů dále platí pro postupy společnosti Adobe v oblasti marketingu a reklamy. Pro určité aplikace a webové stránky společnosti Adobe jsou k dispozici další informace související s ochranou osobních údajů. Prohlédněte si také Podmínky použití společnosti Adobea případné další Podmínky použití nebo Licenční smlouvy k produktům, které se mohou vztahovat na aplikaci nebo webovou stránku, kterou používáte. Společnosti nabyté společností Adobe se mohou řídit vlastními zásadami ochrany osobních údajů ( další informace).
 
Jaké informace o mně společnost Adobe shromažďuje?
Adobe ID, registrace a zákaznická podpora
Když se zaregistrujete k používání aplikace nebo webové stránky společnosti Adobe, vytvoříte si účet Adobe ID nebo nás kontaktujete za účelem získání podpory nebo dalších nabídek, společnost Adobe o vás shromažďuje informace, které vás identifikují. Jde o informace jako vaše jméno, název společnosti, e-mailová adresa nebo platební údaje. Občas můžeme shromažďovat i jiné informace, které vás neidentifikují, jako například druhy aplikací, o které se zajímáte. Některé z těchto informací jsou povinné a jiné volitelné. Pro verze našich aplikací určené pro studenty a učitelejsou vyžadovány informace ohledně vaší způsobilosti. Aby naše databáze byly stále aktuální a mohli jsme vám poskytovat ten nejpatřičnější obsah a komfort, můžeme informace poskytnuté od vás v souladu s platnými zákony kombinovat s informacemi z jiných zdrojů. Z těchto zdrojů můžeme zjistit například informace o velikosti nebo oblasti působení společnosti, pro kterou pracujete.
Aplikace a webové stránky společnosti Adobe
Shromažďujeme informace o tom, jak používáte naše aplikace a webové stránky, včetně situací, kdy použijete funkci aplikace pro stolní počítač, která vás přepne do online režimu (např. funkce synchronizace fotografií). Kdykoli navštívíte webové stránky Adobe nebo použijete aplikaci společnosti Adobe, můžeme shromažďovat informace odesílané vaším prohlížečem nebo zařízením na naše servery. Prohlížeč nebo zařízení nám například může sdělit vaši IP adresu (obecná informace o tom, kde se nacházíte) a typ použitého prohlížeče a zařízení. Když navštívíte web Adobe, může nám prohlížeč také poskytnout informace o stránce, která vás na naše webové stránky přivedla, jakož i výrazy zadané do vyhledávače (připadá-li to v úvahu), které vás na náš web přivedly. Společnost Adobe může shromažďovat informace o tom, jak používáte naše webové stránky a aplikace, prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií, a naše servery mohou shromažďovat podobné informace, když se přihlásíte do aplikace nebo k webové stránce. Podle aplikace nebo webové stránky mohou být tyto informace anonymní (např. viz Program zdokonalování produktů Adobe), anebo s vámi mohou být spojeny (např. viz Informace o použití desktopové aplikace – časté otázky). Získejte další informace o těchto tématech:
Rovněž používáme automatizované systémy k analyzování vašeho obsahu s použitím postupů jako strojové učení za účelem zdokonalování našich aplikací a webových stránek. K této analýze může dojít, když je odeslán nebo přijat obsah prostřednictvím online funkce aplikace či webové stránky společnosti Adobe nebo když je ukládán obsah na servery společnosti Adobe. ( Další informacenebo odhlášení)
Aktivace a automatické aktualizace aplikací společnosti Adobe
Když aktivujete aplikaci společnosti Adobe nebo instalujete aktualizace aplikace, shromažďujeme určité informace o vašem zařízení (např. vaši IP adresu), aplikaci společnosti Adobe a sériovém čísle vašeho produktu ( další informace). Některé z našich aplikací obsahují funkce, které se připojují k našim serverům a umožňují vám instalovat aktualizace aplikace. Můžeme evidovat informace například o tom, zda byla aktualizace úspěšná. Informace shromážděné prostřednictvím aktivace nebo aktualizací aplikace můžeme použít k ověření vaší kopie aplikace a zjištění, zda je originální a řádně licencovaná.
E-maily od společnosti Adobe
E-maily, které vám posíláme, mohou obsahovat technologii (označovanou jako webový signál), která společnost Adobe informuje, zda jste e-mail přijali nebo otevřeli, nebo zda jste kliknuli na odkaz v e-mailu. Pokud nechcete, abychom tyto informace z marketingových e-mailů společnosti Adobe shromažďovali, můžete zrušit odběr marketingových e-mailů společnosti Adobe.
Online reklama společnosti Adobe
Společnost Adobe inzeruje online různými způsoby, včetně zobrazování reklam společnosti Adobe určených pro vás na webových stránkách a v aplikacích jiných společností. Shromažďujeme informace, jako například které reklamy se zobrazují, na které uživatel kliknul a kde reklama byla zobrazena. Získejte další informace o inzertních postupech společnosti Adobe.
Tlačítka, nástroje a obsah pocházející od jiných společností
Aplikace a webové stránky společnosti Adobe mohou obsahovat tlačítka, nástroje nebo obsah, které odkazují na služby jiných společností (např. tlačítko „To se mi líbí“ sociální sítě Facebook). O používání těchto funkcí můžeme shromažďovat informace. Pokud navíc tato tlačítka, nástroje či obsah vidíte či používáte nebo prohlížíte webovou stránku či aplikaci společnosti Adobe, která je obsahuje, mohou být některé informace z vašeho prohlížeče automaticky odesílány jiné společnosti. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů dané společnosti.
Stránky společnosti Adobe v sociálních sítích a služby registrace
Společnost Adobe má vlastní stránky na různých webech sociálních sítí (například stránka týmu uživatelů produktu Adobe® Photoshop® na Facebooku). Rovněž se můžete přihlásit do aplikace či na webovou stránku společnosti Adobe pomocí účtu na sociální síti, např. Facebook. Můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte naše stránky v sociálních sítích nebo tyto registrační funkce. Získejte další informace o postupech společnosti Adobe v oblasti sociálních sítí.
 
Jak společnost Adobe použije informace, které o mně shromažďuje?
Společnost Adobe používá informace, které o vás shromažďuje, k různým účelům, například:
 • Poskytování aplikací a webových stránek společnosti Adobe, ke kterým jste zaregistrováni, a rovněž služeb, podpory a informací, které jste si vyžádali
 • Lepší povědomí o tom, jak jsou naše webové stránky a aplikace používány, abychom je mohli vylepšovat a zapojit a udržet si uživatele
 • Používání automatizovaných systémů k analyzování vašeho obsahu s použitím postupů jako strojové učení za účelem zdokonalování našich služeb. K této analýze může docházet při odesílání, přijímání nebo ukládání obsahu. ( Další informacenebo odhlášení)
 • Diagnostikování problémů v našich aplikacích a na webových stránkách
 • Přizpůsobení webové stránky, aplikace nebo reklamy společnosti Adobe vašim předpokládaným zájmům
 • Odesílání obchodních zpráv, které se například mohou týkat plateb nebo vypršení platnosti předplatného
 • Odesílání informací o společnosti Adobe, vydání nových aplikací, akčních nabídkách apod. ( další informace)
 • Provádění průzkumu trhu zaměřeného na naše zákazníky, jejich zájmy a účinnost našich marketingových kampaní
 • Potlačování podvodů, softwarového pirátství a ochrana vás i společnosti Adobe
 • Dle následujícího popisu pro konkrétní aplikaci či webovou stránku společnosti Adobe
Získejte další informace ohledně soukromí s ohledem na to, jak vaše informace používáme.
 
Co jsou soubory cookie a jak je společnost Adobe používá?
Jako u většiny webových stránek používá společnost Adobe soubory cookie a podobné technologie k tomu, aby naše webové stránky fungovaly, a abychom se dozvěděli více o našich uživatelích a jejich předpokládaných zájmech ( další informace).
Webové stránky společnosti Adobe rovněž mohou používat soubory cookie a podobné technologie od jiných společností, které nám umožňují shromažďovat další informace k měření a zlepšování účinnosti inzertních služeb Adobe Experience Cloud.
 
Sdílí společnost Adobe moje osobní údaje?
Společnost Adobe spolupracuje s dalšími společnostmi, které jí pomáhají v její činnosti. Tyto společnosti obstarávají služby jako poskytování podpory zákazníkům, zpracování plateb uskutečněných platebními kartami a rozesílání e-mailů za společnost Adobe. V určitých případech mají tyto společnosti přístup k některým osobním údajům kvůli tomu, aby mohly poskytovat služby naším jménem. Tyto společnosti mají zakázáno používat vaše údaje pro své vlastní účely.
Dále může společnost Adobe sdílet vaše osobní údaje:
 • Pokud jste se sdílením souhlasili
 • V rámci skupiny společností Adobe pro účely popisované v těchto zásadách ochrany osobních údajů (viz seznam subjektů společnosti Adobe a společností získaných akvizicí)
 • Se svými distributory a jinými obchodními partnery, pokud jste jako firemní zákazník souhlasili s přijímáním marketingových oznámení od společnosti Adobe. Osobní údaje o našich zákaznících nesdílíme s třetími stranami pro účely jejich vlastních marketingových kampaní, pokud s tím zákazník nesouhlasil.
 • Když jsme nuceni poskytnout informace jako reakci na soudní obsílku, soudní příkaz nebo na jiný platný právní nebo zákonný postup ( další informace)
 • Pokud jednáme v dobré víře, že zpřístupnění je nezbytné k odhalení či reakci na podvod, obraně našich aplikací či webových stránek vůči útokům nebo ochraně majetku a bezpečnosti společnosti Adobe, našich zákazníků a uživatelů či veřejnosti
 • Pokud dojde ke sloučení s jinou společností nebo našemu převzetí jinou společností, prodeji webové stránky, aplikace či obchodní jednotky společnosti Adobe, nebo pokud jsou veškerá naše aktiva či jejich podstatná část odkoupena jinou společností. V takových případech vaše údaje pravděpodobně budou součástí převáděných aktiv
Můžeme sdílet či zveřejňovat souhrnné informace, které vás konkrétně neidentifikují, jako statistické informace o návštěvnících našich webových stránek nebo statistické informace o tom, jak zákazníci používají služby Adobe Experience Cloud.

 
Zobrazují se moje osobní údaje na webech nebo v aplikacích Adobe?
Na webových stránkách a v aplikacích společnosti Adobe je několik míst, která vám umožňují posílat komentáře, obrázky nebo obsah, který uvidí ostatní. Někdy můžete omezit, kdo uvidí to, co sdílíte, ale na některých místech uvidí vámi sdílený obsah široká veřejnost nebo ostatní uživatelé aplikace či webové stránky. Proto buďte při sdílení osobních údajů opatrní. Nesdílejte obsah, který nemá být veřejně známý, pokud si nejste jisti, že ho zveřejňujete v aplikaci nebo na webové stránce, které umožňují regulovat, kdo ho bude moci prohlížet. Mějte na paměti, že když zveřejňujete zprávy na určitých uživatelských fórech na našich webových stránkách či v aplikacích, mohou být spolu s vaší zprávou zveřejněny a zobrazeny také vaše e-mailová adresa nebo jméno.
Chcete-li odebrat obsah, který jste sdíleli na našich webových stránkách a v aplikacích, použijte funkci téže aplikace či webové stránky, které jste ke sdílení obsahu použili. Pokud vás jiný uživatel pozve k účasti na sdíleném prohlížení, úpravách nebo přidávání komentářů k obsahu, je možné, že budete moci vaše příspěvky odstranit, ale obvykle má plnou kontrolu uživatel, který vás pozval. V případě dotazů či pochybností nás můžete kontaktovat.
 
Jsou moje osobní údaje zabezpečené?
Víme, jak je zabezpečení osobních údajů důležité. Proto zajišťujeme přiměřené administrativní, technické i fyzické kontroly zabezpečení, abychom vaše osobní údaje ochránili. Přes všechno úsilí však platí, že žádné kontroly zabezpečení nejsou stoprocentně účinné, a proto společnost Adobe nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost vašich osobních údajů.
 
Kde společnost Adobe ukládá moje osobní údaje?
Vaše osobní údaje a soubory jsou uloženy na serverech společnosti Adobe a na serverech společností, jejichž služby si pronajímáme. Vaše osobní údaje mohou překročit hranice jednotlivých zemí. Naše servery jsou umístěny po celém světě a společnosti, které najímáme, aby nám pomáhaly v naší činnosti, se také nacházejí v různých zemích.
 
Přenáší společnost Adobe moje osobní údaje přes státní hranice?
Vaše osobní údaje můžeme přenášet přes hranice do jiných zemí v souladu s platnými zákony.
Pokud nejste obyvatelem Severní Ameriky, jste ve vztahu se společností Adobe Irsko. Když Adobe Irsko přenáší vaše osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska do země mimo EHP, spoléháme se na jeden či více z následujících právních mechanismů: štít EU-USA pro ochranu osobních údajů, štít Švýcarsko-USA pro ochranu osobních údajů, standardní smluvní doložky a váš souhlas. Další informace o certifikaci společnosti Adobe USA v rámci štítu EU-USA pro ochranu osobních údajů, včetně rozsahu certifikace, naleznete v dokumentu Štít pro ochranu osobních údajů / Přenosy dat z Evropy.
Pokud obsah či data, která uchováváte v aplikacích či na webových stránkách společnosti Adobe, obsahují osobní údaje o osobách z Evropského hospodářského prostoru, souhlasíte, že máte zákonnou pravomoc přenášet tyto osobní údaje společnosti Adobe, včetně přenosu do zemí jako Spojené státy, kde ochrana osobních údajů a právo úřadů na přístup k osobním údajům nemusí odpovídat ochraně osobních údajů a právu úřadů na přístup k osobním údajům v EHP.
Výše uvedené informace se vztahují na uživatele společnosti Adobe, kteří souhlasili se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Pro naše firemní zákazníky, kteří se chtějí dozvědět více o přenosu dat z Evropy, jsou k dispozici další informace.
 
Jak mohu zkontrolovat nebo aktualizovat své osobní údaje nebo ukončit svůj účet Adobe ID?
Podle zákonů některých zemí můžete mít právo přístupu k informacím, které o vás společnost Adobe uchovává, opravovat chyby v těchto informacích a odstraňovat osobní údaje, k jejichž dalšímu uchovávání nemáme obchodní důvody. Mnoho našich webových stránek a aplikací umožňuje upravovat vaše osobní údaje pomocí přístupu k „mému účtu“, „mému profilu“ nebo podobné funkci aplikace či webové služby, které používáte. Podobně můžete odstraňovat soubory či fotografie, které jste uložili na naše webové stránky nebo do aplikací, přihlášením a použitím funkcí pro odstranění, které jsou v nich přístupné.
Pokud chcete požádat, abychom vyřadili vaši e-mailovou adresu z naší marketingové databáze, deaktivovali váš účet Adobe ID nebo vám poskytli kopii vašich osobních údajů, pošlete prosím svou žádost e-mailem na adresu privacy@adobe.com. Upozorňujeme, že si musíme určité informace o vás ponechat ze zákonných a interních obchodních důvodů, například za účelem předcházení podvodům. Vaše osobní údaje uchováme na nezbytnou dobu, abychom vám mohli poskytovat webové stránky a aplikace, k jejichž používání jste oprávněni ve spojení s vaším účtem Adobe ID, a jak po nás vyžadují zákonné povinnosti a smluvní podmínky.
 
Budu od společnosti Adobe dostávat marketingové nabídky?
Skupina společností Adobe (viz seznam subjektů společnosti Adobe a společností získaných akvizicí) a společnosti, jejichž služby si pronajímáme, aby nám pomáhaly s marketingem našich webových stránek a aplikací v našem zájmu, mohou vaše údaje používat, aby vám mohly poskytovat informace a nabídky související se společností Adobe. Nabízíme vám možnost volby ohledně našich marketingových postupů.
 
Jaké informace shromažďují společnosti pomocí řešení Adobe Experience Cloud?
Řešení Adobe Experience Cloud pomáhají našim firemním zákazníkům přizpůsobovat a zlepšovat výkon jejich webových stránek, aplikací a marketingových sdělení. Tito zákazníci například mohou používat řešení Adobe Experience Cloud ke shromažďování a analyzování informací o tom, jak používáte jejich webové stránky ( Další informace). Shromážděná data jsou uložena na našich počítačích k použití těmito firemními zákazníky.
 
Mohou se tyto zásady ochrany osobních údajů změnit?
Příležitostně můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů (nebo jiné dokumenty v centru ochrany osobních údajů Adobe) změnit, aby mohla společnost Adobe použít či sdílet vaše osobní údaje jiným způsobem. Pokud k tomu přistoupíme, budou odkazy na zásady na našich webových stránkách (které se obvykle nacházejí v zápatí webových stránek) indikovat, že byly dané zásady změněny. Pro nové uživatele bude změna účinná od okamžiku zveřejnění. Pro stávající uživatele nabude změna účinnosti 30 dnů po zveřejnění, pokud jde o zásadní změnu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat centrum ochrany osobních údajů společnosti Adobe, kde najdete nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Na koho se můžu obrátit, pokud mám nějaké otázky nebo pochybnosti?
Pokud budete mít jakékoli otázky nebo pochybnosti týkající se ochrany osobních údajů, pošlete e-mail na adresu privacy@adobe.com.