Společnost Adobe a ochrana soukromí studentů

Informace o tom, jak společnost Adobe dodržuje zákony, předpisy a osvědčené postupy týkající se ochrany osobních údajů studentů.

 

Poslední aktualizace: 25. července 2019.

 

Produkty, aplikace a služby Adobe pomáhají studentům komunikovat o svých nápadech kreativnějším a poutavějším způsobem – aby si mohli uvědomit svět. Protože školy a univerzity na celém světě čelí stále se rozšiřující řadě zákonů o ochraně osobních údajů, může být pro školy obtížné určit, zda řešení Adobe odpovídají požadavkům na ochranu soukromí místních studentů.

 

Tato stránka je navržena tak, aby vám pomohla ve srozumitelném jazyce porozumět závazkům studentů v oblasti ochrany osobních údajů, které se mohou lišit v závislosti na tom, jak nasadíte řešení Adobe ve vaší škole nebo univerzitě. Odpovídáme také na některé z nejčastějších otázek týkajících se ochrany osobních údajů studentů, které dostáváme v USA, EU a jinde.

 

Jedno Adobe. Více způsobů nasazení.

 

Na řešení identity, které vyberete, velmi záleží. Nabídky společnosti Adobe lze nasadit na jeden ze tří typů řešení identity: (1) obecné ID zákazníka (kterému říkáme Adobe ID), (2) Enterprise ID nebo (3) Federated ID. 

 

Upozorňujeme, že obecná Adobe ID jsou vhodná pouze pro nastavení vyššího vzdělávání. Protože studenti K-12 vyžadují další ochranu, měly by základní a střední školy nasadit řešení Enterprise nebo Federated ID, aby mohly aplikovat příslušné ochrany. Další informace o pokynech společnosti Adobe o způsobilosti kvalifikovat se jako základní nebo střední škola.

 

 
 

Základní a střední školy (K-12) nebo vysoké školy

Pouze pro oblast vyššího vzdělávání

Typ účtu

Enterprise or Federated IDs. School claims their domain and assigns licenses to named students using Adobe’s admin console tool.  Learn more.

Adobe ID. Learn more.

Relevantní právní podmínky

Školy si registrují Enterprise nebo Federated ID přímo u společnosti Adobe a souhlasí s příslušnými licenčními podmínkami společnosti Adobe, případně včetně Dodatečných podmínek vzdělání K-12 (Základní a střední).

Users sign up for an Adobe ID directly with Adobe and agree to the Adobe  Terms of Use and  Privacy Policy.

Kontrola účtu

U Enterprise nebo Federated ID jsou účty a obsah kontrolovány školou – nikoli společností Adobe. Společnost Adobe zajišťuje studentské služby Adobe pro školu.

Jakékoli shromážděné údaje o studentech slouží pro účely a výhody školy a nepoužívají se k žádným jiným komerčním účelům, než k provozu nebo zlepšování produktů a služeb, na které má škola licenci.

U Adobe ID jsou účty a obsah kontrolovány uživatelem – nikoli společností Adobe.

FERPA (zákon o rodinné výchově a soukromí)

Tam, kde jsou nasazeny Enterprise nebo Federated ID, Adobe smluvně souhlasí, že bude jednat jako „zástupce školy“ pro účely FERPA, v souladu se zákonem federálních předpisů 34 (CFR), § 99.31, písm. a), odst. 1, a podle toho chránit osobní údaje studentů.

Where an Adobe ID is deployed, Adobe cannot agree to act as a “school official” for FERPA purposes as our user agreement is with the individual user, not with the school, and the use of the Adobe products and services are governed by our Terms of Use and Privacy Policy.

However, these users receive protections similar to those outlined in FERPA (i.e., Adobe provides commercially reasonable security and will not share personal data except at the user’s direction or as outlined in our Privacy Policy).

Věková omezení, souhlas rodičů a dodržování COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí online)

Identifikace Enterprise nebo Federated ID jsou vhodné pro použití osobami jakéhokoli věku.  V míře, ve které škola vyžaduje souhlas rodiče nebo zákonného zástupce studenta, společnost Adobe spoléhá na školu, aby získala takový souhlas.

Identifikace Adobe ID jsou vhodné pro použití jednotlivci v příslušném věku pro udělení souhlasu (který se může lišit podle místa).

Bezpečné vyhledávání

Školy používající Enterprise nebo Federated ID mohou zablokovat přístup ke službě Behance. Hledání obrázků na internetu a Adobe Stock jsou v těchto modelech implementace v aplikaci Adobe Spark standardně vypnuty.

Uživatelé mohou používat Adobe ID ve všech hostovaných službách Adobe, včetně Behance a Adobe Stock, a mohou být vystaveni obsahu určenému pro vyzrálejší publikum.

GDPR / Požadavky na přístup k datům účtu, jejich opravu a výmaz

Subject to the school’s acceptance of the Data Processing Agreement, Adobe is the Data Processor and the school is the Controller for GDPR purposes. As a Data Processor for the school, Adobe gives schools the tools they need to promptly respond to account data access, correction and deletion requests submitted to them by students or their parents. Schools are empowered to access, correct and delete accounts and stored content.

Learn more about Adobe’s GDPR readiness.

Adobe will respond to data access, correction and deletion requests about Adobe ID user account information made by an authenticated user within the time period required by statute.   

Adobe ID users can self-access and delete their own stored content.

Learn more about Adobe’s GDPR readiness.

Přístup k účtu a osobním údajům po dokončení školy

Účty Enterprise a Federated ID a jejich obsah jsou kontrolovány školou. Adobe však vyvíjí pracovní postupy, které umožňují školám snadno schválit převod obsahu ze školního účtu Enterprise nebo Federated ID do osobního účtu Adobe ID, vytvořeného studentským tvůrcem. Zůstaňte naladěni!

Účet Adobe ID a jeho obsah jsou kontrolovány uživatelem a zůstávají pod jeho kontrolou i po ukončení studia nebo ukončení školy. Není třeba dělat nic navíc.

Sdílení dat s třetími stranami

Za určitých okolností může společnost Adobe sdílet osobní údaje studentů s externími poskytovateli služeb podle potřeby pro poskytování služeb pro společnost Adobe nebo jejím jménem. Pokud tak učiníme, podléhá to smluvním omezením, která chrání bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, nebo jak to jinak umožňuje naše smlouva se školou.  Společnost Adobe neprodává studentská data třetím stranám.

Adobe may share Adobe ID users’ personal information with third parties in the ways described in our Privacy Policy.     

Adobe works with third party companies that help us run our business. These companies provide services such as delivering customer support, processing credit card payments, and sending emails on our behalf. In some cases, these companies have access to some of an Adobe ID user’s personal information in order to provide services to that user on our behalf.  These companies are not permitted to use this information for their own purposes.

Marketing

Společnost Adobe nenabízí studentským uživatelům Enterprise nebo Federated ID ani nepoužívá osobní údaje studentů pro své marketingové nebo reklamní aktivity.

Depending on local law, Adobe may market to Adobe ID users or use user data to inform our marketing and advertising activities, consistent with notice and choice requirements.  Learn more.

Cílení reklam a osobní údaje studentů

Společnost Adobe nepoužívá osobní údaje studentů k cílení reklamy.

Adobe uses Adobe ID user information for targeted advertising in the manner described in our Privacy Policy.

Analytika a strojové učení

Společnost Adobe může provádět analýzy a využívat technologie strojového učení za omezených okolností pouze za účelem podpory našich interních operací a analýzy a zlepšování služeb pro studenty, v souladu s podmínkami naší smlouvy se školou. 

Jakékoli shromážděné údaje o studentech slouží pro účely a výhody školy a nepoužívají se k žádným jiným komerčním účelům, než k provozu nebo zlepšování produktů a služeb, na které má škola licenci.

Depending on local law, Adobe may conduct analytics or use machine learning technologies to improve our services, consistent with notice and choice requirements.  Learn more.

Zabezpečení

Adobe provides reasonable administrative, technical, and physical security controls to protect the schools’ and students’ personal information and content.  Learn more about our security program and commitments.

Adobe provides reasonable administrative, technical, and physical security controls to protect the user’s personal information and content.  Learn more about our security program and commitments.

Oznámení o porušení

Společnost Adobe upozorní školy, které zavádějí identifikaci Enterprise nebo Federated ID, v souladu s příslušným zákonem o oznamování porušení a naší smlouvou se školou.

Společnost Adobe upozorní uživatele Adobe ID v souladu s příslušným zákonem o oznamování porušení.

 
 
 
Máte další dotazy? Zeptejte se nás tady