Společnost Adobe a ochrana soukromí studentů

Informace o tom, jak společnost Adobe dodržuje zákony, předpisy a osvědčené postupy týkající se ochrany osobních údajů studentů.

 

Poslední aktualizace: 25. července 2019.

 

Produkty, aplikace a služby Adobe pomáhají studentům komunikovat o svých nápadech kreativnějším a poutavějším způsobem – aby si mohli uvědomit svět. Protože školy a univerzity na celém světě čelí stále se rozšiřující řadě zákonů o ochraně osobních údajů, může být pro školy obtížné určit, zda řešení Adobe odpovídají požadavkům na ochranu soukromí místních studentů.

 

Tato stránka je navržena tak, aby vám pomohla ve srozumitelném jazyce porozumět závazkům studentů v oblasti ochrany osobních údajů, které se mohou lišit v závislosti na tom, jak nasadíte řešení Adobe ve vaší škole nebo univerzitě. Odpovídáme také na některé z nejčastějších otázek týkajících se ochrany osobních údajů studentů, které dostáváme v USA, EU a jinde.

 

Jedno Adobe. Více způsobů nasazení.

 

Na řešení identity, které vyberete, velmi záleží. Nabídky společnosti Adobe lze nasadit na jeden ze tří typů řešení identity: (1) obecné ID zákazníka (kterému říkáme Adobe ID), (2) Enterprise ID nebo (3) Federated ID. 

 

Upozorňujeme, že obecná Adobe ID jsou vhodná pouze pro nastavení vyššího vzdělávání. Protože studenti K-12 vyžadují další ochranu, měly by základní a střední školy nasadit řešení Enterprise nebo Federated ID, aby mohly aplikovat příslušné ochrany. Další informace o pokynech společnosti Adobe o způsobilosti kvalifikovat se jako základní nebo střední škola.

 

 
 

Základní a střední školy (K-12) nebo vysoké školy

Pouze pro oblast vyššího vzdělávání

Typ účtu

Enterprise nebo Federated ID. Škola si nárokuje doménu a přiděluje licence určeným studentům pomocí nástroje konzole pro správu společnosti Adobe.  Další informace.

Adobe ID. Další informace.

Relevantní právní podmínky

Školy si Enterprise ID nebo Federated ID registrují přímo u společnosti Adobe a souhlasí s příslušnými licenčními podmínkami společnosti Adobe, případně včetně Dodatečných podmínek zpracování údajů studentů základních a středních škol.

Uživatelé si registrují Adobe ID přímo u společnosti Adobe a souhlasí s podmínkami použití Adobe a zásadami ochrany osobních údajů Adobe.

Kontrola účtu

U Enterprise ID nebo Federated ID jsou účty a obsah pod kontrolou školy – nikoli společností Adobe. Společnost Adobe zajišťuje studentské služby Adobe pro školu.

Jakékoli shromážděné údaje o studentech slouží pro účely a výhody školy a nepoužívají se k žádným jiným komerčním účelům, než k provozu nebo zlepšování produktů a služeb, na které má škola licenci.

U Adobe ID jsou účty a obsah pod kontrolou uživatelů – nikoli společností Adobe.

FERPA (zákon o rodinné výchově a soukromí)

Tam, kde jsou nasazeny Enterprise nebo Federated ID, Adobe smluvně souhlasí, že bude jednat jako „zástupce školy“ pro účely FERPA, v souladu se zákonem federálních předpisů 34 (CFR), § 99.31, písm. a), odst. 1, a podle toho chránit osobní údaje studentů.

Pokud je nasazeno Adobe ID, společnost Adobe nemůže souhlasit s tím, že bude pro účely FERPA jednat jako „zástupce školy“, protože naše uživatelská smlouva je uzavřena s individuálním uživatelem, nikoli se školou, a používání produktů a služeb Adobe se řídí našimi podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů.

Tito uživatelé však dostávají ochranu podobnou těm, které jsou popsány ve FERPA (tj. Adobe poskytuje komerčně přiměřenou bezpečnost a nebude sdílet osobní údaje, s výjimkou pokynů uživatele nebo jak je uvedeno v našich zásadách ochrany osobních údajů).

Věková omezení, souhlas rodičů a dodržování COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí online)

Identifikace Enterprise nebo Federated ID jsou vhodné pro použití osobami jakéhokoli věku.  V míře, ve které škola vyžaduje souhlas rodiče nebo zákonného zástupce studenta, společnost Adobe spoléhá na školu, aby získala takový souhlas.

Identifikace Adobe ID jsou vhodné pro použití jednotlivci v příslušném věku pro udělení souhlasu (který se může lišit podle místa).

Bezpečné vyhledávání

Školy používající Enterprise nebo Federated ID mohou zablokovat přístup ke službě Behance. Hledání obrázků na internetu jsou v těchto modelech implementace v aplikaci Adobe Express standardně vypnuty.

Uživatelé mohou používat Adobe ID ve všech hostovaných službách Adobe, včetně služby Behance, a mohou být vystaveni obsahu určenému pro vyzrálejší publikum.

GDPR / Požadavky na přístup k datům účtu, jejich opravu a výmaz

S výhradou souhlasu školy s dohodou o zpracování dat je Adobe zpracovatelem dat a škola je správcem pro účely GDPR. Jako zpracovatel dat pro školy poskytuje Adobe školám nástroje, které potřebují k tomu, aby mohly rychle reagovat na žádosti o přístup k datům účtu, jejich opravu a výmaz, které školám předloží studenti nebo jejich rodiče. Školy jsou oprávněny přistupovat k účtům a uloženému obsahu, opravovat je a mazat.

Další informace o připravenosti společnosti Adobe na GDPR.

Společnost Adobe odpoví na žádosti o přístup k datům, jejich opravu a výmaz, týkající se informací o uživatelském účtu Adobe ID, které provedl ověřený uživatel, ve lhůtě požadované zákonem GDPR.

Uživatelé Adobe ID mohou mít sami přistupovat k vlastnímu uloženému obsahu a mazat jej.

Další informace o připravenosti společnosti Adobe na GDPR.

Přístup k účtu a osobním údajům po dokončení školy

Školy mohou schválit převod obsahu ze školního účtu Enterprise ID nebo Federated ID do osobního účtu Adobe ID, vytvořeného studentským tvůrcem.

Účet Adobe ID a jeho obsah jsou kontrolovány uživatelem Adobe ID a zůstávají pod jeho kontrolou i po ukončení studia nebo ukončení školy. Není třeba dělat nic navíc.

Sdílení údajů s poskytovateli služeb třetích stran

Za určitých okolností může společnost Adobe sdílet osobní údaje studentů s externími poskytovateli služeb podle potřeby pro poskytování služeb pro společnost Adobe nebo jejím jménem. Pokud tak učiníme, vyžadujeme po poskytovatelích služeb třetích stran, aby chránili bezpečnost a důvěrnost těchto údajů v souladu s naší smlouvou se školou. Společnost Adobe neprodává studentská data třetím stranám.

Společnost Adobe může sdílet osobní údaje uživatelů Adobe ID s třetími stranami způsobem popsaným v našich zásadách ochrany osobních údajů.     

Společnost Adobe spolupracuje s externími společnostmi, které jí pomáhají v její činnosti. Tyto společnosti obstarávají služby jako poskytování podpory zákazníkům, zpracování plateb uskutečněných platebními kartami a rozesílání e-mailů za společnost Adobe. V určitých případech mají tyto společnosti přístup k některým osobním údajům uživatele Adobe ID kvůli tomu, aby mohly tomuto uživateli poskytovat služby naším jménem.  Tyto společnosti mají zakázáno používat tyto údaje pro své vlastní účely.

Marketing

Společnost Adobe nenabízí studentským uživatelům Enterprise nebo Federated ID ani nepoužívá údaje studentů (tj. údaje, které lze použít k identifikaci nebo kontaktování jejich vlastníka, nebo které jsou spojeny s konkrétním studentem) pro své marketingové nebo reklamní aktivity.

V závislosti na místním právu může společnost Adobe oslovit uživatele Adobe ID nebo použít data zaznamenávající způsob používání našich produktů a služeb za účelem informování o našich marketingových aktivitách, v souladu s požadavky na oznámení a výběr. Další informace.

Cílení online reklam a osobní údaje studentů

Společnost Adobe nepoužívá údaje studentů k cílení online reklamy.

Společnost Adobe může používat data zaznamenávající způsob, jakým uživatelé Adobe ID používají naše produkty a služby, pro cílenou online reklamu způsobem popsaným v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Analytika a strojové učení

Společnost Adobe může provádět analýzy a využívat technologie strojového učení za omezených okolností pouze za účelem podpory našich interních operací a analýzy a zlepšování služeb pro studenty, v souladu s podmínkami naší smlouvy se školou.

Jakékoli shromážděné údaje o studentech slouží pro účely a výhody školy a nepoužívají se k žádným jiným komerčním účelům, než k provozu nebo zlepšování produktů a služeb, na které má škola licenci.

V závislosti na místních zákonech může společnost Adobe provádět analýzy nebo používat technologie strojového učení ke zlepšení našich služeb v souladu s požadavky na upozornění a výběr. Další informace.

Zabezpečení

Adobe provides reasonable administrative, technical, and physical security controls to protect the schools’ and students’ personal information and content.  Learn more about our security program and commitments.

Společnost Adobe zajišťuje přiměřené administrativní, technické i fyzické kontroly zabezpečení, aby ochránila osobní údaje a obsah uživatele. Další informace o našem bezpečnostním programu a závazcích.

Oznámení o porušení

Společnost Adobe upozorní školy, které zavádějí identifikaci Enterprise nebo Federated ID, v souladu s příslušným zákonem o oznamování porušení a naší smlouvou se školou.

Společnost Adobe upozorní uživatele Adobe ID v souladu s příslušným zákonem o oznamování porušení.

 
 
 
Máte další dotazy? Zeptejte se nás tady