Adobe a ochrona prywatności uczniów

Informacje o przestrzeganiu przez Adobe przepisów prawa, uregulowań i sprawdzonych procedur związanych z ochroną prywatności w odniesieniu do danych uczniów.

 

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2019 r.

 

Produkty, aplikacje i usługi Adobe ułatwiają uczniom i studentom przekazywanie swoich pomysłów w bardziej kreatywny i angażujący sposób — tak aby świat zwrócił na nie uwagę. Ponieważ szkoły i uniwersytety na całym świecie muszą spełniać stale rosnący zbiór przepisów z zakresu prywatności, mogą mieć trudności z ustaleniem, czy rozwiązania Adobe są zgodne z lokalnymi wymogami dotyczącymi ochrony prywatności uczniów i studentów.

 

Ta strona powstała, aby prostym językiem przekazać informacje o przyjmowanych przez Adobe zobowiązaniach dotyczących ochrony prywatności uczniów i studentów. Mogą mieć one różny zakres w zależności od sposobu, w jaki instytucja edukacyjna wdraża rozwiązania Adobe. Zawarto tu również odpowiedzi na częste pytania o ochronę prywatności uczniów kierowane przez klientów z USA, UE i innych części świata.

 

Jedno Adobe. Wiele sposobów wdrażania.

 

Najważniejszą różnicą jest wybrany typ identyfikatorów. Rozwiązania Adobe mogą być wdrażane z użyciem jednego z trzech typów identyfikatorów: (1) ogólnego identyfikatora konsumenckiego: Adobe ID; (2) identyfikatora korporacyjnego: Enterprise ID; lub (3) identyfikatora objętego federacją: Federated ID. 

 

Ogólne identyfikatory Adobe ID są odpowiednie tylko w przypadku studentów (tj. uczniów szkół wyższych). Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wymagają jednak dodatkowej ochrony, dlatego szkoły takie powinny wdrażać identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID. Tu podano więcej informacji o wytycznych Adobe kwalifikujących placówkę jako podstawową lub ponadpodstawową.

 

 
 

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe lub uczelnie wyższe

Tylko szkoły wyższe

Typ konta

Enterprise or Federated IDs. School claims their domain and assigns licenses to named students using Adobe’s admin console tool.  Learn more.

Adobe ID. Learn more.

Odpowiednie warunki prawne

Szkoły zawierają umowę o identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID bezpośrednio z Adobe, akceptując odpowiednie warunki licencyjne Adobe, w tym Warunki dodatkowe dotyczące szkół podstawowych i ponadpodstawowych (tam, gdzie ma to zastosowanie).

Users sign up for an Adobe ID directly with Adobe and agree to the Adobe  Terms of Use and  Privacy Policy.

Kontrola nad kontem

W przypadku identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID to szkoła — a nie Adobe — sprawuje kontrolę nad kontami i ich zawartością. Adobe świadczy „Usługi Adobe dla uczniów” w imieniu szkoły.

Wszelkie zebrane dane uczniów są przeznaczone na użytek i na rzecz szkoły. Nie są one wykorzystywane do żadnych celów komercyjnych wykraczających poza obsługę i doskonalenie produktów i usług, na które szkoła uzyskała licencję.

W przypadku identyfikatorów Adobe ID to użytkownik — a nie Adobe — sprawuje kontrolę nad kontami i ich zawartością.

FERPA (ustawa o prawach edukacyjnych i ochronie prywatności rodzin)

Tam, gdzie wdrażane są identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID, Adobe zobowiązuje się na podstawie umowy do działania w roli „przedstawiciela szkoły” (ang. school official) na potrzeby ustawy FERPA, zgodnie z przepisem 34 CFR (Code of Federal Regulations) §99.31(a)(1) oraz do odpowiedniej ochrony danych ucznia.

Where an Adobe ID is deployed, Adobe cannot agree to act as a “school official” for FERPA purposes as our user agreement is with the individual user, not with the school, and the use of the Adobe products and services are governed by our Terms of Use and Privacy Policy.

However, these users receive protections similar to those outlined in FERPA (i.e., Adobe provides commercially reasonable security and will not share personal data except at the user’s direction or as outlined in our Privacy Policy).

Ograniczenia wiekowe, zgoda rodziców i zgodność z ustawą COPPA (ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie)

Identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID są stosowne dla osób w każdym wieku.  Adobe oczekuje, że szkoła uzyska zgodę ze strony rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, w zakresie, w jakim szkoła stwierdzi, że zgoda ta jest niezbędna.

Identyfikatory Adobe ID mogą być używane przez osoby, które przekroczyły lokalnie obowiązujący wiek przyzwolenia (różny w różnych lokalizacjach).

Bezpieczne wyszukiwanie

Szkoły wdrażające identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID mogą blokować dostęp do usługi Behance. W tych modelach wdrożeniowych w ramach produktu Adobe Spark domyślnie wyłączone jest wyszukiwanie obrazów w Internecie i Adobe Stock.

Użytkownicy mogą korzystać z identyfikatora Adobe ID w ramach wszystkich usług udostępnianych przez Adobe w hostingu, w tym Behance i Adobe Stock, co oznacza potencjalne ryzyko ekspozycji na treści przeznaczone zasadniczo dla osób starszych.

RODO: Żądanie dostępu do danych, ich korekty i usunięcia

Subject to the school’s acceptance of the Data Processing Agreement, Adobe is the Data Processor and the school is the Controller for GDPR purposes. As a Data Processor for the school, Adobe gives schools the tools they need to promptly respond to account data access, correction and deletion requests submitted to them by students or their parents. Schools are empowered to access, correct and delete accounts and stored content.

Learn more about Adobe’s GDPR readiness.

Adobe will respond to data access, correction and deletion requests about Adobe ID user account information made by an authenticated user within the time period required by statute.   

Adobe ID users can self-access and delete their own stored content.

Learn more about Adobe’s GDPR readiness.

Dostęp do konta i danych po zakończeniu szkoły

W przypadku identyfikatorów Enterprise ID i Federated ID konta i zawartość są pod kontrolą szkoły. Adobe pracuje jednak nad obiegami pracy, które pozwolą szkołom w łatwy sposób umożliwić przeniesienie zawartości ze szkolnego konta Enterprise ID lub Federated ID na osobiste konto Adobe ID założone przez ucznia. Zapraszamy do śledzenia.

W przypadku identyfikatora Adobe ID konto i zawartość pozostają pod kontrolą użytkownika — także po zakończeniu nauki w szkole. W tym przypadku nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

Przekazywanie danych osobom trzecim

W pewnych okolicznościach Adobe może udostępniać dane uczniów zewnętrznym dostawcom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz lub w imieniu Adobe. W takim przypadku przekazywanie danych jest regulowane przez ograniczenia umowne mające na celu ochronę ich bezpieczeństwa i poufności lub też odbywa się na podstawie zezwalających na to paragrafów umowy ze szkołą.  Adobe nie sprzedaje danych uczniów osobom trzecim.

Adobe may share Adobe ID users’ personal information with third parties in the ways described in our Privacy Policy.     

Adobe works with third party companies that help us run our business. These companies provide services such as delivering customer support, processing credit card payments, and sending emails on our behalf. In some cases, these companies have access to some of an Adobe ID user’s personal information in order to provide services to that user on our behalf.  These companies are not permitted to use this information for their own purposes.

Marketing

Adobe nie prowadzi marketingu do uczniów z kontami Enterprise ID lub Federated ID ani nie używa danych uczniów jako informacji wejściowych w swoich działaniach reklamowych i marketingowych.

Depending on local law, Adobe may market to Adobe ID users or use user data to inform our marketing and advertising activities, consistent with notice and choice requirements.  Learn more.

Targeting reklam a dane osobowe uczniów

Adobe nie wykorzystuje danych osobowych uczniów w celu targetingu reklam (dobierania ich do docelowej grupy odbiorców).

Adobe uses Adobe ID user information for targeted advertising in the manner described in our Privacy Policy.

Analityka i uczenie maszynowe

Adobe może w ściśle określonych okolicznościach korzystać z narzędzi analitycznych i uczenia maszynowego wyłącznie na potrzeby swoich działań wewnętrznych oraz analizy i doskonalenia usług dla uczniów. Odbywa się to zgodnie z warunkami umowy zawartej ze szkołą. 

Wszelkie zebrane dane uczniów są przeznaczone na użytek i na rzecz szkoły. Nie są one wykorzystywane do żadnych celów komercyjnych wykraczających poza obsługę i doskonalenie produktów i usług, na które szkoła uzyskała licencję.

Depending on local law, Adobe may conduct analytics or use machine learning technologies to improve our services, consistent with notice and choice requirements.  Learn more.

Zabezpieczenia

Adobe provides reasonable administrative, technical, and physical security controls to protect the schools’ and students’ personal information and content.  Learn more about our security program and commitments.

Adobe provides reasonable administrative, technical, and physical security controls to protect the user’s personal information and content.  Learn more about our security program and commitments.

Powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa

Adobe będzie przekazywać szkołom wdrażającym identyfikatory Enterprise ID lub Federated ID powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w tym zakresie oraz umową pomiędzy Adobe a szkołą.

Adobe będzie przekazywać użytkownikom kont Adobe ID powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami w tym zakresie.

 
 
 
Masz więcej pytań? Zadaj je tutaj