Adobe och skolelevers integritet

Se hur Adobe följer lagar, förordningar och bästa praxis som gäller skolelevuppgifters integritet.

 

Senast uppdaterad: 25 juli 2019

 

Adobes produkter, appar och tjänster hjälper elever att förmedla sina idéer på mer kreativa och engagerande sätt – så att de kan få sin omgivning att lägga märke till dem. Men nu när skolor och universitet runt om i världen konfronteras med allt fler integritetslagar kan det vara svårt för dem att avgöra om Adobes lösningar uppfyller lokala krav på elevernas integritet.

 

Denna sida är utformad – på ett lättfattligt sätt – för att du ska förstå vad vi lovar i fråga om elevernas integritet, vilket kan variera beroende på hur ni driftsätter Adobes lösningar på din skola eller ditt universitet. Vi besvarar också några av de vanligaste frågorna om elevintegritet vi får i USA, EU och på andra håll.

 

Ett Adobe. Flera sätt att driftsätta.

 

Den identitetslösning du väljer gör hela skillnaden. Adobes erbjudanden kan driftsättas med en av tre typer av identitetslösningar: (1) ett allmänt konsument-id (som vi kallar ett Adobe ID), (2) ett Enterprise ID eller (3) ett Federated ID. 

 

Observera att allmänna Adobe ID endast lämpar sig för högre utbildningar. Eftersom elever i skola, grundskola och gymnasium måste skyddas extra bör grundskolor och gymnasieskolor antingen välja Enterprise eller Federated ID för att tillämpa ett lämpligt skydd. Läs mer om Adobes riktlinjer för behörighet att kvalificera sig som grundskola eller gymnasium.

 

 
 

Grundskolor och gymnasieskolor eller högre utbildning

Endast högre utbildning

Kontotyp

Enterprise eller Federated ID. Skolan gör anspråk på sin domän och tilldelar licenser till namngivna studenter med Adobes administratörskonsolverktyg.  Läs mer.

Adobe ID. Läs mer.

Relevanta juridiska villkor

Skolor registrerar sig för Enterprise eller Federated ID direkt hos Adobe och samtycker till de relevanta Adobe-licensvillkoren, t.ex. (i aktuella fall) Tilläggsvillkor för grundskola och gymnasium.

Användare registrerar sig för ett Adobe ID direkt hos Adobe och samtycker till Adobes användarvillkor och sekretesspolicy.

Kontokontroll

Med ett Enterprise eller Federated ID kontrolleras kontona och innehållet av skolan – inte av Adobe. Adobe erbjuder Adobe Student Services å skolans vägnar.

Alla uppgifter om elever som samlas in är till för skolans bruk och nytta och används inte för något annat kommersiellt syfte än att sköta om eller förbättra de produkter och tjänster som skolan har licensierat.

Med ett Adobe ID kontrolleras kontot och innehållet av användaren – inte av Adobe.

FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act)

I de fall Enterprise eller Federated ID används samtycker Adobe i avtalet att agera som ”skoltjänsteman” vad FERPA beträffar. Detta sker enligt 34 Code of Federal Regulations (CFR) §99.31(a)(1) och för att skydda elevernas uppgifter därefter.

Om ett Adobe ID används kan Adobe inte acceptera att fungera som ”skoltjänsteman” vad FERPA avser, eftersom vårt användaravtal är med den enskilda användaren, inte med skolan, och bruket av Adobes produkter och tjänster regleras av våra användarvillkor och sekretesspolicy.

Dessa användare erhåller dock ett skydd som liknar det som beskrivs i FERPA (dvs. Adobe erbjuder kommersiellt rimlig säkerhet och delar inte personuppgifter förutom enligt vad användaren ber om eller på det sätt som beskrivs i vår sekretesspolicy).

Åldersbegränsningar, föräldrars godkännande och COPPA-efterlevnad (Children’s Online Privacy Protection Act)

Enterprise eller Federated ID är lämpliga för enskilda personer i alla åldrar.  I den mån en skola avgör att samtycke från en elevs förälder eller vårdnadshavare krävs, förlitar Adobe sig på att skolan inhämtar sådant samtycke.

Ett Adobe ID lämpar sig för myndiga personer (åldern kan variera beroende på plats).

Säkra sökningar

Skolor som använder Enterprise eller Federated ID kan blockera åtkomst till Behance. Internetbildsökningar och Adobe Stock är som standard inaktiverade i Adobe Spark i dessa driftsättningsmodeller.

Användarna kan använda Adobe ID på alla tjänster som Adobe rår om, däribland Behance och Adobe Stock, och skulle kunna exponeras för innehåll som är avsett för mer mogna målgrupper.

Åtkomst till, korrigeringar av och önskemål om radering av GDPR-/kontodata

Om skolan godkänner databehandlingsavtalet är Adobe personuppgiftsbiträde och skolan är personuppgiftsansvarig enligt GDPR. Som personuppgiftsbiträde för skolan ger Adobe skolorna de verktyg de behöver för att snabbt svara på förfrågningar om att komma åt, rätta till och radera personuppgifter som eleverna eller deras föräldrar lämnar in. Skolor har befogenhet att komma åt, rätta till och radera konton och lagrat innehåll.

Läs mer om Adobes GDPR-beredskap.

Adobe svarar på förfrågningar om åtkomst till, korrigering av och radering av uppgifter om kontoinformation för en Adobe ID-användare som en autentiserad användare lämnar in inom den tidsperiod som lagen kräver.   

Adobe ID-användare kan själva komma åt och radera det innehåll de har lagrat.

Läs mer om Adobes GDPR-beredskap.

Tillgång till konto och data efter examen

Enterprise och Federated ID-konton och deras innehåll kontrolleras av skolan. Adobe utvecklar emellertid arbetsflöden för att ge skolorna chansen att enkelt godkänna överföringen av Innehåll från ett Enterprise eller Federated ID-skolkonto till ett personligt Adobe ID-konto som har upprättats av eleven. Håll ögonen öppna!

Adobe ID-kontot och dess innehåll kontrolleras av användaren och förblir under dennas kontroll efter examen eller efter att ha lämnat en skola. Hen behöver inte göra något särskilt.

Dela data med tredje man

Under vissa omständigheter kan Adobe efter behov dela uppgifter om elever med externa tjänsteleverantörer som utför tjänster för Adobe eller på Adobes vägnar. När vi gör detta är det underställt avtalsmässiga begränsningar som skyddar uppgifternas säkerhet och konfidentialitet, eller på ett sätt som är tillåtet enligt vårt avtal med skolan.  Adobe säljer inte elevuppgifter till tredje man.

Adobe kan dela Adobe ID-användares personuppgifter med tredje man på de sätt som beskrivs i vår sekretesspolicy.     

Adobe samarbetar med externa företag som hjälper oss att bedriva vår verksamhet. Dessa företag tillhandahåller tjänster som att leverera kundsupport, bearbeta kreditkortsbetalningar och skicka e-post för vår räkning. I vissa fall har dessa företag tillgång till en del av en Adobe ID-användares personuppgifter för att kunna ge den användaren tillgång till tjänster för vår räkning.  Dessa företag får inte använda dessa uppgifter i eget syfte.

Marknadsföring

Adobe marknadsför inget för elevanvändare med ett Enterprise eller Federated ID och använder inte heller elevuppgifter för marknadsaktiviteter eller reklam.

Beroende på lokala lagar kan Adobe rikta marknadsföring till Adobe ID-användare eller nyttja användardata till marknadsaktiviteter och reklam, i överensstämmelse med krav på meddelanden och val.  Läs mer.

Annonsinriktning och elevers personuppgifter

Adobe använder inte elevens personuppgifter för att visa riktad reklam.

Adobe använder Adobe ID-användarinformation för riktad annonsering på det sätt som beskrivs i vår sekretesspolicy.

Analys och maskininlärning

Adobe kan utföra analyser och använda maskininlärningstekniker under begränsade omständigheter enbart för att stödja vår interna drift och för att analysera och förbättra tjänsterna till eleverna, i överensstämmelse med villkoren i vårt avtal med skolan. 

Alla uppgifter om elever som samlas in är till för skolans bruk och nytta och används inte för något annat kommersiellt syfte än att sköta om eller förbättra de produkter och tjänster som skolan har licensierat.

Beroende på lokala lagar kan Adobe utföra analyser eller använda maskininlärningstekniker för att förbättra våra tjänster, i överensstämmelse med krav på meddelanden och val.  Läs mer.

Säkerhet

Adobe erbjuder rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda skolans och elevernas personuppgifter och innehåll.  Läs mer om vårt säkerhetsprogram och våra åtaganden.

Adobe erbjuder rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda användarens personuppgifter och innehåll.  Läs mer om vårt säkerhetsprogram och våra åtaganden.

Anmälan om överträdelser

Adobe meddelar skolor som använder Enterprise eller Federated ID enligt den aktuella lagen om aviseringar vid överträdelser och enligt vårt avtal med skolan.

Adobe meddelar Adobe ID-användare enligt den aktuella lagen om aviseringar vid överträdelser.

 
 
 
Har du fler frågor? Fråga oss här