Adobes sekretesspolicy

 

 

Senast uppdaterad: 14 januari 2022

 

Adobes Sekretesspolicy beskriver sekretesspraxisen för Adobes Tjänster och Programvara (enligt definitionen i våra Allmänna användarvillkor) och överallt där vi visar eller hänvisar till denna policy. Om du bor i Nordamerika ingår du avtal med Adobe Inc. (Adobe U.S.) som lyder under lagarna i Kalifornien och USA.

 

Om du bor utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) som är registeransvarig för behandlingen av de personuppgifter som Adobe har samlat in och som lyder under irländsk lag. 

 

Om du använder våra Tjänster och vår Programvara godkänner du att Adobe överför dina personuppgifter över landsgränser och till andra länder där Adobe och dess samarbetspartner är verksamma, inklusive USA. Det sekretesskydd och de rättigheter som gäller myndigheters åtkomst till dina uppgifter kan vara annorlunda i dessa länder jämfört med ditt land. Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till de länder där det är tillåtet att göra det enligt lag, och vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är fortsatt skyddade. Mer information finns i avsnittet Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?

 

Om innehållet eller informationen som du lagrar i Adobes Tjänster och Programvara innehåller personuppgifter för andra enskilda personer, måste du ha juridiskt tillstånd att dela personuppgifterna med Adobe.

 

Sammanfattning av det viktigaste

 • Om ditt samtycke krävs kommer vi att be om ditt tillstånd innan vi (i) skickar dig nyheter och reklammaterial om Adobe, (ii) får tillgång till information som lagras på din enhet i samband med din användning av Tjänster och Programvara (till exempel Adobe Connect-möten) och felrapporter samt (iii) analyserar ditt innehåll. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande för sådana aktiviteter.  Läs mer.

 • Den här policyn förklarar när vi hanterar personuppgifter för våra legitima intressen. Du kan be oss att sluta hantera de här uppgifterna. Läs mer om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

 • Vi använder dina personuppgifter så att du kan registrera dig hos Adobe och så att vi kan tillhandahålla våra Tjänster och vår Programvara och andra produkter och tjänster som du frågar efter. Läs mer.

 • Vi tillhandahåller interaktiva funktioner som används tillsammans med sociala medier, till exempel Facebook. Om du använder de här funktionerna skickar webbplatserna personuppgifter om dig till oss. Läs mer.

 • Vi använder cookies och annan teknik för att spåra användningen av våra Tjänster och vår Programvara. Klicka här om du vill läsa mer om möjligheterna att inte tillåta cookies. Om du använder vår webbplats i en webbläsare finns den här informationen även i vår policy för cookies.

 • Det finns flera platser i Adobes Tjänster och Programvara där du kan publicera kommentarer, överföra bilder eller skicka in innehåll som blir offentligt om du väljer att delta i dessa aktiviteter. Vi visar också personuppgifter för andra företag inom Adobe-koncernen och för reklam- och säljpartner enligt dina val. Vi delar också information med tredje man som vi anlitar för att hantera personuppgifter å våra vägnar eller då sådan delning krävs enligt lag eller i vissa situationer. Läs mer.

 • Vi överför dina personuppgifter till USA och andra länder, vilket kan vara utanför det land du bor i. Vi använder avtalsklausuler som är godkända av myndigheterna, t.ex. standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen, för att skydda dina personuppgifter. Läs mer.


Vad täcker denna sekretesspolicy?

Den här sekretesspolicyn beskriver hur Adobe (kallas även ”vi”, ”oss” eller ”vår”) kommer att använda din information i samband med

 

 • Adobes webbplatser; webbaserade tjänster som Behance samt webbaserade delar av Creative Cloud, Document Cloud och Experience Cloud (kallas tillsammans för ”webbplatser”)
 • Tjänster som visar eller innehåller en hänvisning till denna policy
 • Adobes rutiner för marknadsföring, försäljning och annonsering
 • Sekretesspolicyn för tidigare förvärvade företag, om inget annat anges här.

 

Observera att webbplatser och program som tillhandahålls av företag som förvärvats av Adobe kan följa egna sekretesspolicyer tills deras sekretessrutiner har integrerats med Adobes. Om du vill se en aktuell lista över dessa företag klickar du här.

 

Ytterligare sekretessrelaterad information tillhandahålls för vissa av Adobes Tjänster och Programvara.

 

Se även Adobes användarvillkor och alla andra Användarvillkor eller Produktlicensavtal som kan gälla för de Tjänster och den Programvara som du använder.

 

Vilka uppgifter samlar Adobe in om mig?

Adobe ID, registrering och kundsupport

När du registrerar dig för att använda en Adobe-Tjänst, skapar ett Adobe ID eller kontaktar oss för support eller övriga produkter, registrerar Adobe information som kan identifiera dig. Detta omfattar följande:

 

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Företag
 • Titel
 • Yrke
 • Befattning
 • Expertis
 • Företagsinformation, t.ex. storlek, bransch och annan information om företaget där en användare kan arbeta (när användaren har angett företagsnamnet)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Land
 • IP-adress
 • Webbläsare
 • ID för mobil enhet
 • Webbläsartillägg kopplade till dina Adobe-konton
 • Betalnings-/faktureringsinformation (om ett program eller en webbplats ska betalas)
 • Information om behörighet (t.ex. för elev- och lärarutgåvor av program)
 • Typer av Tjänster och Programvara som är intressanta
 • Innehåll i och information som tillhandahålls genom kundsupportkommunikation.
   

 

För att hålla våra databaser aktuella och för att erbjuda dig relevant innehåll och relevanta upplevelser kan vi kombinera den information som du har lämnat med information från fristående källor enligt gällande lagar. Till exempel kan branschen, storleken på och annan information om företaget där du arbetar (då du har angett företagsnamn) hämtas från källor som professionella nätverkssidor och leverantörer av informationstjänster. Vi kan också samla in och ta emot information från tredje man, inklusive partner, och från offentligt tillgängliga källor för ändamål som inkluderar att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem, samt för att skydda mot skador på Adobes och våra anställdas, våra användares, barns eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.
 

Adobes Tjänster och Programvara

Vi samlar in information om hur du använder våra Tjänster och vår Programvara, inklusive när du använder en viss funktion i ett program som tar dig online (till exempel fotosynkronisering). Beroende på Tjänsterna och Programvaran kan den här informationen vara knuten till din enhet eller webbläsare, eller så kan den vara knuten till ditt Adobe-konto. Detta omfattar följande:

 • IP-adress
 • Typ av webbläsare och enhet
 • Webbsida som tog dig till en Adobe-webbplats
 • Sökord som angetts i en sökmotor och som tagit dig till en Adobe-webbplats
 • Användning av och navigering i Tjänster och Programvara (samlas in via cookies och liknande teknik, eller via Adobe-servrar när du är inloggad i programmet eller på webbplatsen)
 • Analyser av ditt innehåll (till exempel dokument, foton, videor, aktivitetsloggar och direkt feedback från dig, samt metadata om ditt innehåll) som skickas eller tas emot via en onlinefunktion i en av Adobes Tjänster eller en av Adobes Programvaror, eller som lagras på Adobes servrar.

Följande länkar ger ytterligare information om

 

Aktivering av program från Adobe och automatiska uppdateringar

När du aktiverar ditt Adobe-program eller när du installerar uppdateringar för programmet samlar vi in information om

 

 • din enhet (tillverkare, modell, IP-adress)
 • Adobe-programmet (version, datum för aktivering, uppdateringar som gjorts eller misslyckats)
 • serienumret för din produkt (där detta krävs innan du kan börja använda produkten).


Mer information om programaktivering finns här.


Adobes e-postmeddelanden

E-postmeddelanden som vi skickar till dig kan innehålla en teknik (en s.k. webbfyr) som meddelar Adobe om du har tagit emot, öppnat e-postmeddelandet eller klickat på en länk i e-postmeddelandet. Om du inte vill att vi ska registrera dessa uppgifter kan du välja att inte ta emot Adobes marknadsföring via e-post.


Adobes onlineannonsering

Adobe annonserar online på olika sätt, bland annat genom att visa Adobe-annonser för dig på andra företags webbplatser och appar och i sociala medier som Facebook och LinkedIn. Adobes webbplatser använder cookies och liknande teknik som tillhandahålls av vårt eget företag (Adobe Experience Cloud) och andra företag som tillåter att vi samlar in ytterligare information för att mäta och förbättra vår annonserings genomslagskraft. Vi samlar till exempel in följande information:

 

 • Vilka annonser som visas
 • Vilka annonser som erhåller klick 
 • Var annonsen visades 

 

Läs mer om Adobes rutiner för annonsering.
 

Knappar, verktyg och innehåll från andra företag

Adobes Tjänster och Programvara kan innehålla knappar, verktyg eller innehåll som länkar till andra företags tjänster (till exempel en gilla-knapp för Facebook). Vi kan komma att samla in information om din användning av de här funktionerna, till exempel innehåll som ”gillats” och adressinformation i Google Maps. När du ser eller använder sådana knappar, verktyg eller innehåll eller visar en webbplats eller app från Adobe som innehåller dem, kan viss information från din webbläsare dessutom skickas automatiskt till det andra företaget. Läs respektive företags sekretesspolicy för mer information.

 

Adobes webbplatser kan utnyttja Google reCAPTCHA Enterprise för att förhindra spam och missbruk. reCAPTCHA Enterprise samlar in maskin- och programvaruinformation som enhets- och appdata och skickar den till Google för att tillhandahålla, underhålla och förbättra reCAPTCHA Enterprise och för allmänna säkerhetsändamål. Informationen används inte av Google för personanpassad marknadsföring. Ditt bruk av reCAPTCHA Enterprise är föremål för Googles sekretesspolicy och villkor.


Adobes sociala nätverkssidor och sociala registreringstjänster

Du kan logga in på vissa av Adobes Tjänster och Programvara med hjälp av ett konto i sociala medier, till exempel ett Facebook-konto. Om du ger tillstånd får vi information om dig från dina konton i sociala nätverk, till exempel namn, plats och grundläggande demografisk information.

 

Adobe har egna sidor på många sociala nätverkssidor (t. ex. har Adobe® Photoshop®-teamet en sida på Facebook). Vi samlar in information som du har gjort offentlig på ditt sociala nätverkskonto, till exempel namn och intresse för våra produkter och tjänster, när du interagerar med våra sociala nätverkssidor. De sociala nätverkssidorna kan tillhandahålla Adobe statistik och insikter som hjälper oss att förstå vilka typer av åtgärder som människor vidtar på våra sidor. I förekommande fall har Adobe och de sociala medierna ingått ett avtal som avgör vårt respektive ansvar.

 

Du kan läsa mer om Adobes rutiner vad gäller sociala nätverkssidor och tjänster för kontoinloggning här

 

Adobe agerar på ditt uppdrag

I vissa fall agerar Adobe endast på ditt uppdrag vad gäller personuppgifter som samlas in och hanteras av våra tjänster (till exempel för kontakter i adressboken som delas av användare när du skriver in mottagarinformation). I sådana fall agerar Adobe endast enligt dina instruktioner för att underlätta den tjänst som du efterfrågar, och du ansvarar för den delade informationen. I dessa fall informerar vi dig med hjälp av meddelanden i programmet eller annan kommunikation i god tid. Om du lämnar någon information som rör andra personer till oss eller till våra tjänstleverantörer i samband med ditt bruk av Adobes Tjänster och Programvara, intygar du att du har behörighet att göra det och att tillåta oss att använda informationen enligt denna policy.

 

Hur vi analyserar ditt innehåll för att leverera funktioner som efterfrågas av dig

Adobe erbjuder vissa funktioner som gör att du kan redigera och ordna dina foton, videor och andra typer av innehåll med hjälp av egenskaper som ansikte och röst (t.ex. kan du gruppera liknande ansikten, platser och bildegenskaper i din samling), och sådana egenskaper kan anses vara biometriska identifierare eller biometrisk information enligt vissa amerikanska lagar eller andra tillämpliga integritetsbestämmelser. Om du väljer att använda dessa funktioner agerar Adobe endast enligt dina instruktioner för att underlätta den tjänst som du efterfrågar. Dessa funktioner är avstängda som standard, och om du väljer att aktivera dem kan du alltid inaktivera dem.
 

Hur använder Adobe informationen de samlar in om mig och vilka juridiska grunder finns för dessa användningsområden?

Adobe använder den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

 

 • För att uppfylla ett avtal, eller vidta åtgärder som är kopplade till ett avtal: det här är viktigt när du registrerar dig för att använda ett program eller en webbplats från Adobe (oavsett om du betalar för det eller om det är en kostnadsfri testversion). Detta omfattar följande:
  • Ge dig tillgång till Adobes Tjänster och Programvara som du har registrerat dig för, och alla andra tjänster eller produkter som du har begärt.
  • Administrera produkt- eller plattformsfärdighets-/kunskapskurser och annat innehåll, inklusive tester och certifieringar (i tillämpliga fall).
  • Verifiera din identitet.
  • Bearbetning av betalningar.
  • Skicka viktiga meddelanden till dig (som till exempel rör betalningar eller upphörande av din prenumeration).
  • Tillhandahålla kundtjänst eller support.
 • Enligt vad som krävs för att Adobe ska kunna sköta sin verksamhet och utöva sina legitima intressen, framför allt för att:
  • ge dig tillgång till Adobes Tjänster och Programvara som du har registrerat dig för, och alla andra tjänster och produkter som du har begärt
  • analysera din användning av och mäta hur genomslagskraftiga våra Tjänster och vår Programvara är, så att vi bättre kan förstå hur de används och förbättra dem och engagera och behålla användarna
  • skicka information om produkter och tjänster från Adobe, specialerbjudanden och liknande information till dig, och dela dina uppgifter med tredje man för deras marknadsföringssyften (där ditt samtycke inte krävs)
  • analysera din användning av våra Tjänster och vår Programvara, ditt innehåll samt vad du gör med våra meddelanden för att kunna skräddarsy och anpassa Tjänsterna och Programvaran och marknadskommunikationen (läs mer) (om ditt tillstånd inte krävs)
  • analysera ditt innehåll och metadata om ditt innehåll med hjälp av tekniker som maskininlärning för att förbättra våra Tjänster och Programvara och användarupplevelsen (om ditt tillstånd inte krävs)
  • hitta problem i våra Tjänster och vår Programvara
  • upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhet, lagöverträdelser eller tekniska frågor samt för att skydda Adobe, våra användare och allmänheten mot skada avseende rättigheter, egendom eller säkerhet
  • genomföra enkäter och marknadsundersökningar om våra kunder, deras intressen, genomslagskraften i våra marknadsföringskampanjer samt kundnöjdheten (om vi inte behöver samtycke till att genomföra sådana undersökningar, i så fall kommer vi bara att utföra dem med ditt tillstånd)
  • undersöka och besvara eventuella kommentarer och klagomål som du skickar till oss
  • kontrollera giltigheten för bankkod, kontonummer och kortnummer som du anger om du använder ett konto- eller kreditkort för betalning, så att vi kan förhindra betalningsbedrägeri (vi anlitar tredje man för detta – se Delar Adobe mina personuppgifter med andra? nedan) 
  • dela kontoinformation som registrerats under en e-postadress för företag med arbetsgivare för kontomigrationsändamål
  • om vi går samman med eller förvärvas av något annat företag, om vi säljer några av Adobes webbplatser, program eller affärsenheter, eller om alla eller en avsevärd del av våra tillgångar förvärvas av ett annat företag, kommer din information sannolikt att lämnas ut till våra rådgivare och den potentiella köparens rådgivare och kommer då att räknas som en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren
  • i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, kontrollerande och utredande ändamål när så behövs (inklusive yppande av information i samband med myndighetskrav, rättsliga processer eller tvister).

 

Där vi behandlar din information utifrån legitima intressen kan du motsätta dig denna behandling under vissa förhållanden. I sådana fall slutar vi behandla uppgifterna om vi inte har starka legitima skäl att fortsätta behandla eller där detta krävs av juridiska skäl.

 

Om legitimt intresse inte är en tillgänglig rättslig grund i en viss jurisdiktion, kommer vi att ägna oss åt de behandlingsaktiviteter som beskrivs ovan på en rättslig grund som är tillgänglig i just den jurisdiktionen.

 

 • Där så krävs när du ger Adobe ditt samtycke eller om det på annat sätt överensstämmer med dina val:
  • Skicka information om produkter och tjänster från Adobe, specialerbjudanden och liknande information till dig, och dela dina uppgifter med tredje man för deras marknadsföring.
  • Placera cookies och använda liknande teknik i våra Tjänster och i vår Programvara samt i e-postkommunikation, enligt vår policy för cookies och den information som ges till dig när sådan teknik används.
  • Åtkomst till information som finns på din enhet och som rör din användning av Tjänster och Programvara (till exempel Adobe Connect-möten) och felrapporter.
  • Åtkomst till information som finns på din enhet som du låter oss ta emot via enhetsinställningar (t.ex. foton, position och kamera) för att tillhandahålla viss funktionalitet i våra Tjänster och vår Programvara.
  • Analysera ditt innehåll (inklusive metadata om ditt innehåll) med hjälp av tekniker som maskininlärning för att förbättra våra tjänster och användarupplevelsen
  • Tillåta dig att delta i utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer och att administrera dessa aktiviteter.

 

Vid andra tillfällen då vi ber om ditt samtycke använder vi informationen för just de ändamål som vi förklarar då. Där vi måste ha ditt samtycke för att behandla information har du alltid möjlighet att när som helst ta tillbaka detta samtycke.

 

 • Av juridiska skäl:
  • För att svara på förfrågningar från statliga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som utför en utredning.
  • Använda eller avslöja information som rimligen behövs för att identifiera, förhindra eller på andra sätt hantera bedrägerier, säkerhetsproblem, potentiellt olaglig verksamhet eller tekniska problem och piratkopiering av programvara (till exempel för att bekräfta att programvaran är äkta och korrekt licensierad), vilket hjälper till att skydda både dig och Adobe.

 

Där sådan behandling och sådant avslöjande inte uttryckligen krävs enligt lag kan Adobe förlita sig på sina legitima intressen, där detta är tillgängligt, och de legitima intressen hos de tredje män som beskrivs ovan.


Adobe använder också din information för deltagandet i Adobe Experience Cloud Device Co-op (för närvarande bara i USA och Kanada), vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå hur du använder Adobes Tjänster och Programvara på dina olika enheter, samt hur vi kan tillhandahålla annonser som har anpassats till dina troliga intressen (läs mer eller välj bort).
 

Delar Adobe mina personuppgifter med andra?

Dela med andra personuppgiftsansvariga

Vi delar dina personuppgifter inom Adobe och dess företagskoncern för de ändamål som anges ovan (se en lista över Adobe-företag och våra förvärvade företag).

 

Vi delar även dina personuppgifter med andra externa personuppgiftsansvariga. Den sorts tredje män din information kan delas med omfattar bland annat våra återförsäljare och andra sälj- och annonspartner, detaljhandlare, annonsörer, reklambyråer, annonsnätverk och annonsplattformar, leverantörer av informationstjänster, leverantörer av övervakningstjänster och förebyggande tjänster vad gäller bedrägerier samt utgivare (med ditt samtycke om så behövs). Tredje parts personuppgiftsansvariga kan också använda Adobes produkter och tjänster för att samla in och behandla dina personuppgifter. Om du använder en e-postadress som är kopplad till en affärsdomän (t.ex. dittnamn@företagsnamn.se) för att få åtkomst till Adobes Tjänster och Programvara, eller om du blev inbjuden att använda Tjänsterna och Programvaran av ett företag, kan vi tillhandahålla det företaget dina personuppgifter.

 

Delning för att förebygga bedrägeri och av skydds- och säkerhetsskäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer, myndigheter och enskilda personer utanför Adobe om vi anser att tillgång, användning, bevarande eller avslöjande av informationen skäligen behövs för att identifiera, förhindra eller på annat sätt bemöta bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, samt för att skydda Adobe och våra anställda, våra användare, barn och allmänheten mot skada avseende rättigheter, egendom eller säkerhet enligt gällande lagar.

 

Dela med personuppgiftsbiträden

Vi delar också dina personuppgifter med företag som hjälper oss att bedriva vår verksamhet genom att behandla personuppgifter på uppdrag av Adobe för ovan nämnda ändamål. Dessa företag omfattar leverantörer av kundsupporttjänster, betalningstjänster, övervakning och förebyggande av bedrägeri, e-post, sociala medier och andra marknadsföringsplattformar och tjänstleverantörer samt värdtjänster. Vi kräver att dessa företag skyddar dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.


Annan informationsdelning
Adobe kan också dela dina personuppgifter

 

 • när du går med på att dela dem
 • när vi har goda skäl att tro att vi är skyldiga att tillhandahålla information som svar på en stämning, ett domstolsbeslut eller någon annan tillämplig lag eller rättslig process (läs mer), eller som reaktion i en nödsituation som innebär risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada
 • om vi går samman med eller förvärvas av något annat företag, om vi säljer några av Adobes webbplatser, program eller affärsenheter, eller om alla eller en avsevärd del av våra tillgångar förvärvas av ett annat företag, kommer din information sannolikt att lämnas ut till våra rådgivare och den potentiella köparens rådgivare och kommer då att räknas som en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 

Vi kan dela eller publicera sammanställd information som inte specifikt identifierar dig, t.ex. statistisk information om besökare på våra webbplatser eller om hur kunder använder Adobe Experience Cloud.
 

 

Visas mina personuppgifter någonstans på Adobes webbplatser eller i Adobes program?

Det finns flera ställen inom Adobes Tjänster och Programvara där du kan lägga upp kommentarer, ladda upp bilder, delta på anslagstavlor eller i chattar, engagera dig i bloggar, dela teknisk information eller skicka in annat innehåll så att andra kan se dem. Ibland kan du begränsa vem som får se det du delar, men det finns några platser där det du delar kan ses av alla eller andra användare av tjänsten. Sådan information kan visas i sökmotorresultat eller via andra allmänt tillgängliga plattformar och kan ”genomsökas” eller sökas av tredje part. Exempel: När användare lägger upp innehåll på anslagstavlor, onlinechattar, bloggar och Gruppforum, kommer informationen som lagts upp av användaren att bli offentlig. Visst onlineinnehåll kan förbli tillgängligt offentligt även efter att Adobe har uppfyllt en begäran om att radera upphovsmannens personliga information.

 

Var försiktig när du delar dina personuppgifter. Dela inte något som du inte vill ha offentligt känt, om du inte är säker på att du publicerar det via en app eller en webbplats där du har möjlighet att kontrollera vilka som ser det som du publicerar. Observera att när du publicerar meddelanden i vissa användarforum på våra webbplatser och i våra program kan din e-postadress eller ditt namn och/eller din profilbild ingå och visas i meddelandet. Du hittar mer information om hur du hanterar din offentliga profil här.

 

Om du vill ta bort innehåll som du har delat i våra Tjänster och i vår Programvara ska du använda samma funktion som du använde för att dela innehållet. Om en annan användare bjuder in dig till delad visning, redigering eller kommentering av innehåll finns det möjlighet att du kan ta bort dina bidrag, men oftast är det den användare som har bjudit in dig som har fullständig kontroll. Om du har frågor eller funderingar kring detta, kontakta oss.

Är mina personuppgifter säkra?

Vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter. Vi använder i lämpliga fall administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, som kryptering, tvåstegsverifiering och strikta kontraktsenliga tystnadsplikter för anställda och leverantörer.

Var lagrar Adobe mina personuppgifter?

Dina personuppgifter och personliga filer lagras på Adobes servrar och på servrarna hos de företag som vi anlitar för att leverera tjänster till oss.

 

Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?

De viktigaste platserna där vi behandlar dina personuppgifter är USA och Indien, men vi överför även personuppgifter till alla andra länder i världen där våra Tjänster och vår Programvara är tillgängliga. Vi utför dessa överföringar enligt gällande lagar, till exempel genom att ingå dataöverföringsavtal för att skydda dina personuppgifter.

 

Om du är bosatt utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Ireland. Då Adobe Ireland överför dina personuppgifter till ett land utanför EES som inte omfattas av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, hänvisar vi till en eller flera av följande rättsliga bestämmelser: standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och/eller ditt samtycke under vissa omständigheter. En kopia av den relevanta bestämmelsen kan skickas till dig på begäran via de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna sekretesspolicy. Mer information om hur Adobe Ireland överför europeiska personuppgifter finns i Gränsöverskridande dataöverföringar.

 

Informationen ovan gäller de Adobe-användare som är konsumenter. Det finns mer information för våra företagskunder som vill läsa mer om gränsöverskridande dataöverföring.

 

Vilka rättigheter har jag beträffande mina personuppgifter, och hur kan jag utöva dessa rättigheter?

Enligt vissa jurisdiktioners lagstiftning kan du ha rätt att be oss om en kopia av dina personuppgifter, för att korrigera, radera eller begränsa (stoppa pågående) behandling av dina personuppgifter och för att få de personuppgifter du lämnat till oss för ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, maskinläsbart format, och be oss att dela (överföra) dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Dessutom kan du motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (till exempel där vi använder uppgifterna för direktmarknadsföring).

 

De här rättigheterna kan vara begränsade, till exempel om din begäran avslöjar personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag måste ha kvar eller som vi behöver för att kunna bestrida skadeståndsanspråk mot oss. Dessutom har de flesta webbläsare funktionen ”Spåra inte” med vilken du kan instruera webbplatser att du inte vill att det du gör på nätet ska registreras. För närvarande finns det ingen accepterad standard för hur företag ska hantera webbläsares Spåra inte-signaler. Följaktligen känner våra Tjänster och vår Programvara för närvarande inte igen eller reagerar på Spåra inte-signaler från webbläsare. Du kan dock läsa mer om Adobes marknadsföringspraxis och dina sekretessinställningar här

 

Om du vill tillämpa någon av dessa rättigheter (bland annat inaktivering av ditt Adobe ID-konto) kan du kontakta oss, eller vår dataskyddsansvariga, med hjälp av uppgifterna nedan. Dessutom kan du för många av våra Tjänster och vår Programvara redigera dina personuppgifter genom att gå till ”mitt konto”, ”min profil” eller liknande funktioner i den tjänst som du använder. På samma sätt kan du radera filer eller bilder som du har lagrat i våra Tjänster och vår Programvara genom att logga in och använda de raderingsfunktioner som är tillgängliga.

 

Om du misstänker att detta inte har skötts på rätt sätt eller genomförts, har du rätt att anmäla det till en lokal tillsynsmyndighet för sekretess eller en dataskyddsmyndighet, och i tillämpliga fall har du även rätt att lämna in ett klagomål till Adobe Irelands ledande tillsynsmyndighet, Irish Data Protection Commission.

 

När du registrerar dig hos Adobe, skapar ett Adobe ID och använder vissa av Adobes Tjänster och Programvara, är det obligatoriskt att tillhandahålla vissa uppgifter. Om viktiga uppgifter inte tillhandahålls kan vi inte ge dig ett Adobe-konto eller tillgång till de Tjänster och den Programvara som du har begärt. Tillhandahållande av övriga uppgifter är valfritt. Om du ger oss ytterligare uppgifter kan det hjälpa oss att ge dig en bättre upplevelse, till exempel mer anpassat och personligt innehåll och erbjudanden.

 

Vilka rättigheter har jag om jag är konsument i Kalifornien?

Utöver rättigheterna ovan hittar du mer information i Integritetsrättigheter för konsumenter i Kalifornien.

 

Ta tillbaka samtycke eller på annat sätt invända mot direktreklam

Adobe-koncernen (se en lista över Adobe-företag och våra förvärvade företag) och de företag som vi anlitar för att hjälpa oss att marknadsföra våra Tjänster och vår Programvara kan använda dina uppgifter för att ge dig information och erbjudanden kopplade till Adobe. 

 

Där vi måste ha ditt samtycke har du alltid möjlighet att ta tillbaka detta samtycke, även om vi kan ha olika juridiska skäl för att behandla dina uppgifter för andra ändamål, till exempel de som anges ovan. I vissa fall då vi har ett legitimt intresse kan vi skicka direktreklam till dig utan ditt samtycke. Du har oinskränkt rättighet att när som helst avanmäla dig och slippa direktreklam och den profilering vi gör för direktreklam. Det gör du genom att

 

 • uppdatera inställningarna i profilen för ditt Adobe ID
 • uppdatera inställningarna för de särskilda webbplats- eller programkontona
 • klicka på länken för att avbryta prenumerationen som finns längst ned i våra e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll
 • kontakta oss med hjälp av de uppgifter som finns i slutet av denna sekretesspolicy.

 

Klicka här om du vill ha mer information om dina valmöjligheter gällande vår marknadsföring.

 

Vilken information samlas in av de företag som använder Adobe Experience Cloud-lösningar?

Adobe Experience Cloud-lösningarna hjälper våra företagskunder att anpassa och förbättra hur deras webbplatser, program och marknadsföringsmeddelanden fungerar. Dessa kunder kan till exempel använda Adobe Experience Cloud-lösningar för att samla in och analysera information om hur enskilda personer använder deras webbplatser (läs mer). Den information som samlas in lagras i våra tjänster för dessa företagskunder räkning och för användning av dem.

 

Hur länge sparar Adobe min information?

När du registrerar dig för ett konto och skapar ett Adobe ID behandlar och behåller vi de flesta personuppgifter vi har om dig så länge du aktivt använder våra Tjänster och vår Programvara. När du avslutar ditt konto börjar vi radera vissa personuppgifter som vi inte längre har affärsmässig anledning att behålla, som ditt slumpmässigt skapade lösenord och tokeniserade data om ditt betalningskonto. Vi behåller dock normalt personuppgifter som rör vårt avtal och våra affärstransaktioner med dig i tio år efter din senaste underhandling med oss.

 

Då vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke, behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att sluta och under en kort tid efter det (så att vi kan genomföra dina önskemål). Vi behåller också en permanent registerpost om att du har bett oss att inte skicka direktreklam eller behandla dina uppgifter så att vi kan respektera dina önskemål i framtiden.

 

Får barn använda Adobes Tjänster och Programvara?


Adobes Tjänster och Programvara är inte avsedda för minderåriga under 13 år, förutom i begränsade situationer där vissa Creative- och Document Cloud-appar kan vara tillgängliga för barn för utbildningsändamål under direkt överinseende av en lärare eller förälder.

 

Mer information om insamling och användning av denna och andra elevuppgifter (för elever över 13 år) finns på sidan Adobe och elevers integritet.

 

Dessutom upprätthåller Adobe sidan Integritet för yngre användare för att informera yngre användare av Adobes Tjänster och Programvara (som är över 13 år) i ett åldersanpassat format.

 

Alla andra av Adobes Tjänster och Programvara är inte avsedda för barn, och vissa Tjänster och viss Programvara förbjuder specifikt användare som är under en viss ålder. Om du inte uppfyller de aktuella ålderskraven ska du inte använda dessa Tjänster och denna Programvara.
 

Kommer denna sekretesspolicy att ändras?

Vi kan ibland uppdatera denna sekretesspolicy (eller andra dokument i Adobes sekretesscenter) för att göra det möjligt för Adobe att tillmötesgå nya tekniker, branschrutiner, lagkrav eller i andra syften. Om vi gör det ändrar vi datumet för ”senast uppdaterad” längst upp i denna policy, och den ändrade policyn publiceras på den här sidan så att du är medveten om informationen vi samlar in, hur vi använder den och under vilka förhållanden vi kan dela den. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom Adobes sekretesscenter för den senaste informationen om vår sekretesspolicy. Under vissa omständigheter (till exempel vid vissa större förändringar eller om tillämpliga integritetsbestämmelser kräver det) informerar vi dig om dessa förändringar och, om det krävs enligt tillämplig lag, inhämtar ditt samtycke. Du kan informeras genom ett e-postmeddelande, ett meddelande om ändringar som publiceras i våra Tjänster och vår Programvara, eller på andra sätt som följer tillämplig lag.

 

Vem kan jag kontakta med frågor eller funderingar?

Om du har frågor, funderingar eller önskemål gällande sekretess kan du fylla i ett formulär för sekretessfrågor

 

Om du är bosatt utanför Nordamerika kan du även kontakta Adobe Irelands dataskyddsansvarige på DPO@Adobe.com eller via post till 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland.

 

För Marketo-specifika integritetsfrågor, orosmoment eller förfrågningar kan du kontakta oss per e-post på privacyofficer@marketo.com.

 

För Magento-specifika integritetsfrågor, orosmoment eller förfrågningar kan du kontakta oss per e-post på privacy@magento.com.

 

För rutiner som täcks av vår GDPR-validering eller PRP-certifiering: Om du har en olöst fråga som rör sekretess eller dataanvändning som vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt inom 30 dagar kan du även (kostnadsfritt) kontakta vår externa tvistlösningstjänst i USA på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

TRUSTe