Adobes sekretesspolicy

 

 

Senast uppdaterad 14 februari 2024

 

Adobes Sekretesspolicy beskriver sekretesspraxisen för Adobes Tjänster och Programvara (enligt definitionen i våra Allmänna användarvillkor) och överallt där vi visar eller hänvisar till denna policy.

 

Om du bor i Nordamerika ingår du avtal med Adobe Inc. (Adobe U.S.) som lyder under lagarna i Kalifornien och USA.

 

Om du bor utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) som är registeransvarig för behandlingen av de personuppgifter som Adobe har samlat in och som lyder under irländsk lag. 

 

Om du använder våra Tjänster och vår Programvara går du med på att Adobe kommer att överföra dina personuppgifter över landsgränser och till andra länder där Adobe och dess samarbetspartner och leverantörer är verksamma, inklusive USA. Det sekretesskydd och de rättigheter som gäller myndigheters åtkomst till dina uppgifter kan vara annorlunda i dessa länder jämfört med ditt land. Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till de länder där det är tillåtet att göra det enligt lag, och vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är fortsatt skyddade. Mer information finns i avsnittet Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?

 

Om innehållet eller informationen som du lagrar i Adobes Tjänster och Programvara innehåller andra enskilda personers personuppgifter, måste du ha juridiskt tillstånd att avslöja personuppgifterna för Adobe.

 

Sammanfattning av det viktigaste

 • Om ditt samtycke krävs kommer vi att be om ditt tillstånd innan vi (i) skickar dig nyheter och reklammaterial om Adobe, (ii) får tillgång till information som lagras på din enhet i samband med din användning av Tjänster och Programvara (till exempel Adobe Connect-möten) och felrapporter samt (iii) analyserar ditt innehåll. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande för sådana aktiviteter.  Läs mer.

 • Den här policyn förklarar när vi hanterar personuppgifter för våra legitima intressen. Du kan be oss att sluta hantera de här uppgifterna. Läs mer om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

 • Vi använder dina personuppgifter så att du kan registrera dig hos Adobe och så att vi kan tillhandahålla våra Tjänster och vår Programvara och andra produkter och tjänster som du frågar efter. Läs mer.

 • Vi tillhandahåller interaktiva funktioner som används tillsammans med sociala medier, till exempel Facebook. Om du använder de här funktionerna skickar webbplatserna personuppgifter om dig till oss. Läs mer.

 • Vi använder cookies och annan teknik för att spåra användningen av våra Tjänster och vår Programvara. Klicka här om du vill läsa mer om möjligheterna att inte tillåta cookies. Om du använder vår webbplats i en webbläsare finns den här informationen även i vår policy för cookies.

 • Det finns flera platser i Adobes Tjänster och Programvara där du kan publicera kommentarer, överföra bilder eller skicka in innehåll som blir offentligt om du väljer att delta i dessa aktiviteter. Vi avslöjar även personuppgifter för andra företag inom Adobe-koncernen och för reklam- och säljpartner enligt dina val. Vi avslöjar också information för tredje man som vi anlitar för att hantera personuppgifter å våra vägnar eller då sådan delning krävs enligt lag eller i vissa situationer. Läs mer.

 • Vi överför dina personuppgifter till USA och andra länder, vilket kan vara utanför det land du bor i. Vi använder avtalsklausuler som är godkända av myndigheterna, t.ex. standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen, för att skydda dina personuppgifter. Läs mer.


Vad täcker denna sekretesspolicy?

Den här sekretesspolicyn beskriver hur Adobe (kallas även ”vi”, ”oss” eller ”vår”) kommer att använda din information i samband med

 

 • Adobes webbplatser; webbaserade tjänster som Behance samt webbaserade delar av Creative Cloud, Document Cloud och Experience Cloud (kallas tillsammans för ”webbplatser”)
 • Tjänster som visar eller innehåller en hänvisning till denna policy;
 • Adobes rutiner för marknadsföring, försäljning och annonsering
 • Sekretesspolicyn för tidigare förvärvade företag, om inget annat anges här.

 

Observera att webbplatser och program som tillhandahålls av företag som förvärvats av Adobe kan följa egna sekretesspolicyer tills deras sekretessrutiner har integrerats med Adobes. Om du vill se en aktuell lista över dessa företag klickar du här. Ytterligare sekretessrelaterad information för vissa av Adobes Tjänster och Programvara finns i tabellen nedan:

 

Se även Adobes användarvillkor och alla andra Användarvillkor eller Produktlicensavtal som kan gälla för de Tjänster och den Programvara som du använder.

 

Vilka uppgifter samlar Adobe in om mig?

 

Adobe ID, registrering och kundsupport

När du registrerar dig för att använda en Adobe-Tjänst, skapar ett Adobe ID, köper en licens till våra Tjänster och vår Programvara eller kontaktar oss för support eller övriga produkter, registrerar Adobe information som kan identifiera dig. Detta omfattar följande:

 

Identifierare och kontaktinformation såsom

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • postadress eller fysisk adress
 • land

 

Kommersiell information och transaktionsinformation såsom

 • betalnings-/faktureringsinformation (om ett program eller en webbplats ska betalas)
 • köpta licenser
 • information om behörighet (t.ex. för identifiering av elever eller lärare för elev- och lärarutgåvor av program)
 • innehåll i och information som tillhandahålls via kundsupport och andra meddelanden (t.ex. inspelade kundsamtal och tekniska supportsamtal och lagrat innehåll i din korrespondens med oss via vår webbplats, chattfunktioner, telefon- och videosamtal samt andra kanaler)
 • typer av Tjänster och Programvara som är intressanta.

 

Yrkesinformation, utbildning eller annan demografisk information såsom

 • födelsedatum
 • företags- eller skolnamn
 • titel
 • yrke
 • befattning
 • expertis
 • företagsinformation, t.ex. storlek, bransch och annan information om företaget där en användare kan arbeta (när användaren har angett företagsnamnet)

 

Analys eller annan elektronisk nätverksaktivitet såsom 

 • IP-adress
 • webbläsare
 • id för mobil enhet
 • webbläsartillägg kopplade till dina Adobe-konton.

 

Information vi sluter oss till

 

För att hålla våra databaser aktuella och erbjuda dig relevant innehåll och relevanta upplevelser, kan vi sluta oss till eller generera information utifrån de uppgifter vi samlar in eller kombinera information som du har lämnat med information från fristående källor enligt gällande lagar.  Till exempel kan branschen för, storleken på och annan information om företaget där du arbetar (då du har angett företagsnamn) hämtas från källor som professionella nätverkssidor och leverantörer av informationstjänster.  Vi kan även sluta oss till, generera eller samla in och ta emot information från tredje man, inklusive partner, och från offentligt tillgängliga källor för ändamål som inkluderar att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedräglig, vilseledande eller olaglig aktivitet, missbruk av våra Tjänster och Program, säkerhetsproblem eller tekniska problem, samt för att skydda mot skador på Adobes och våra anställdas, våra användares, barns eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.
 

Adobes Tjänster och Programvara

Vi samlar in information som du lämnar till oss (t.ex. när du får tillgång till och använder våra Tjänster och Programvara) eller tillåter oss att samla in (t.ex. som ett led i en integration av tredje man). Vi samlar även in eller genererar information om hur du ansluter till och använder våra Tjänster och vår Programvara, inklusive när du använder en viss funktion i ett program eller en mobilapp som tar dig online (till exempel fotosynkronisering). Beroende på Tjänsterna och Programvaran du ansluter till och använder, kan den här informationen vara knuten till din enhet eller webbläsare, eller så kan den vara knuten till ditt Adobe-konto eller innehåll. Detta omfattar följande:

 

Analys eller annan elektronisk nätverksaktivitet såsom

 • IP-adress
 • webbläsar- och enhetsinformation, däribland webbläsare och enhetstyp, inställningar, unika identifierare, version, språkinställningar och konfiguration
 • Webbsida som tog dig till en Adobe-webbplats
 • Sökord som angetts i en sökmotor och som ledde dig till en Adobe-webbplats
 • Användning av och navigering i Tjänster och Programvara, inklusive hur du interagerar med Adobes webbplatser (detta samlas in via cookies och liknande teknik, eller via Adobe-servrar när du är inloggad i programmet eller på webbplatsen)
 • Analys av din användning och navigering i Tjänsterna och Programvaran samt ditt innehåll.

 

Yrkesinformation, utbildning eller annan demografisk information såsom

 • profilinformation (t.ex. kontoprofil, offentlig profil, Behance-profil).

 

Kommersiell information och transaktionsinformation såsom

 • innehåll med personuppgifter som skickas eller tas emot med hjälp av en onlinefunktion i Adobes tjänster och programvara, eller som lagras på Adobes servrar, t.ex. dokument, foton, videor, aktivitetsloggar, direkt återkoppling från dig, metadata om ditt innehåll, användargenererade förfrågningar såsom söktermer, beskrivningar (t.ex. text, bilder, videor, ljud etc.), förfrågningar, återkoppling och annan information som du kan tänkas lämna när du får tillgång till eller använder våra Tjänster och Programvara samt all information som Tjänsterna och Programvaran returnerar som svar på sådana förfrågningar.

 

Känsliga personuppgifter såsom

 • biometriska identifierare eller biometrisk information såsom detta definieras i amerikansk lag (t.ex. ansiktsavtryck och röstavtryck från ditt Användarinnehåll, enligt definitionen i Adobes allmänna användarvillkor) och exakt geolokalisering. Där det krävs enligt lag kommer vi att begära alla nödvändiga tillstånd av dig före en sådan insamling. Se avsnitten ”Adobe agerar på ditt uppdrag” och ”Hur vi analyserar ditt innehåll för att leverera funktioner som efterfrågas av dig” nedan för mer information. 

 

Följande länkar ger ytterligare information om

 

Aktivering och automatiska uppdateringar av Programvara från Adobe

 

 • När du aktiverar din Adobe-programvara eller installerar uppdateringar av Programvaran, samlar vi in analysdata eller annan information om elektronisk nätverksaktivitet såsom din enhet (tillverkare, modell, IP-adress)
 • Adobe-programvaran (version, aktiveringsdatum, uppdateringar som gjorts eller misslyckats)
 • serienumret för din produkt (om detta krävs innan du kan börja använda produkten).


Mer information om programaktivering finns här.


Adobes e-postmeddelanden

E-post som vi skickar till dig kan omfatta en teknik (en så kallad webbfyr) som samlar in analysdata eller information om annan elektronisk nätverksaktivitet, t.ex. huruvida du har mottagit eller öppnat e-postmeddelandet eller klickat på en länk i e-postmeddelandet. Om du inte vill att vi ska registrera dessa uppgifter kan du välja att inte ta emot Adobes marknadsföring via e-post.


Adobes onlineannonsering

Adobe annonserar online på olika sätt, bland annat genom att visa Adobe-annonser för dig på andra företags webbplatser och appar och i sociala medier som Facebook och LinkedIn. Adobes webbplatser använder cookies, pixlar och liknande teknik som tillhandahålls av vårt eget företag (Adobe Experience Cloud) och andra företag som tillåter att vi samlar in ytterligare information för att mäta och förbättra vår annonserings genomslagskraft. Vi samlar in Analysdata eller information om annan elektronisk nätverksaktivitet såsom

 

 • vilka annonser som visas
 • vilka annonser som erhåller klick 
 • vilka annonser som erhåller klick  

 

Läs mer om Adobes rutiner för annonsering.
 

Knappar, verktyg och innehåll från andra företag

Adobes Tjänster och Programvara kan innehålla knappar, verktyg eller innehåll som länkar till andra företags tjänster (till exempel en gilla-knapp för Facebook). Vi kan komma att samla in information om din användning av de här funktionerna, till exempel innehåll som ”gillats” och adressinformation i Google Maps. När du ser eller använder sådana knappar, verktyg eller innehåll eller visar en webbplats eller app från Adobe som innehåller dem, kan viss information från din webbläsare dessutom skickas automatiskt till det andra företaget. Läs respektive företags sekretesspolicy för mer information.

 

Adobes webbplatser kan utnyttja Google reCAPTCHA Enterprise för att förhindra spam och missbruk. reCAPTCHA Enterprise samlar in maskin- och programvaruinformation som enhets- och appdata och skickar den till Google för att tillhandahålla, underhålla och förbättra reCAPTCHA Enterprise och för allmänna säkerhetsändamål. Ditt bruk av reCAPTCHA Enterprise är föremål för Googles sekretesspolicy och villkor.


Adobes sociala nätverkssidor och sociala registreringstjänster

Du kan logga in på vissa av Adobes Tjänster och Programvara med hjälp av ett konto i sociala medier, till exempel ett Facebook-konto. Om du ger tillstånd får vi kontakt- och identifierarinformation om dig från dina konton i sociala nätverk, till exempel namn, land och grundläggande demografisk information.

 

Adobe har egna sidor på många sociala nätverkssidor (t. ex. har Adobe® Photoshop®-teamet en sida på Facebook). Vi samlar in information som du har gjort offentlig på ditt sociala nätverkskonto, till exempel namn och intresse för våra produkter och tjänster, när du interagerar med våra sociala nätverkssidor. De sociala nätverkssidorna kan tillhandahålla Adobe statistik och insikter som hjälper oss att förstå vilka typer av åtgärder som människor vidtar på våra sidor. I förekommande fall har Adobe och de sociala medierna ingått ett avtal som avgör vårt respektive ansvar.

 

Du kan läsa mer om Adobes rutiner vad gäller sociala nätverkssidor och tjänster för kontoinloggning här

 

Adobe agerar på ditt uppdrag

I vissa fall agerar Adobe endast på ditt uppdrag vad gäller personuppgifter som samlas in och hanteras av våra tjänster (till exempel för kontakter i adressboken som delas av användare när du skriver in mottagarinformation). I sådana fall agerar Adobe endast enligt dina instruktioner för att underlätta den Tjänst som du efterfrågar, och du ansvarar för den delade informationen. I dessa fall informerar vi dig med hjälp av meddelanden i programmet eller annan kommunikation i god tid. Om du lämnar någon information som rör andra personer till oss eller till våra tjänsteleverantörer i samband med ditt bruk av Adobes appar eller webbplatser, intygar du att du har behörighet att göra det och att tillåta oss att använda informationen enligt denna policy.

 

Hur vi analyserar ditt innehåll för att leverera funktioner som efterfrågas av dig

Adobe erbjuder vissa funktioner som gör att du kan redigera och ordna dina foton, videor och andra typer av innehåll med hjälp av egenskaper som ansikte och röst (t.ex. kan du gruppera liknande ansikten, platser och bildegenskaper i din samling), och sådana egenskaper kan anses vara biometriska identifierare eller biometrisk information enligt vissa amerikanska lagar eller andra tillämpliga integritetsbestämmelser. Om du väljer att använda dessa funktioner agerar Adobe endast enligt dina instruktioner för att underlätta den tjänst som du efterfrågar. Dessa funktioner är avstängda som standard, och om du väljer att aktivera dem kan du alltid inaktivera dem. I de fall vi behandlar biometriska identifierare eller biometrisk information för att leverera en funktion som du begär, raderar vi denna information när du stänger av funktionen, om inte annat anges i Programvaran eller Tjänsterna.

 

Besök på våra fysiska kontor

När du besöker ett Adobe-kontor samlar vi in identifierare och kontaktinformation som ditt namn, ditt företags namn och din e-postadress, samt ljudinformation, elektronisk information, visuell information eller liknande information som ansiktsbilder och röstinformation t.ex. från internteve eller röstinspelningar och foton.

Hur använder Adobe informationen vi samlar in om dig, och vilka juridiska grunder finns för dessa användningsområden?

Adobe använder den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

 

 • För att uppfylla ett avtal, eller vidta åtgärder som är kopplade till ett avtal: det här är viktigt när du registrerar dig för att använda ett program eller en webbplats från Adobe (oavsett om du betalar för det eller om det är en kostnadsfri testversion). Detta omfattar följande:
  • Ge dig tillgång till Adobes Tjänster och Programvara som du har registrerat dig för, och alla andra tjänster eller produkter som du har begärt.
  • Administrera produkt- eller plattformsfärdighets-/kunskapskurser och annat innehåll, inklusive tester och certifieringar (i tillämpliga fall).
  • Verifiera din identitet.
  • Bearbetning av betalningar.
  • Skicka viktiga meddelanden till dig (som till exempel rör betalningar eller upphörande av din prenumeration).
  • Tillhandahålla kundtjänst eller support.
 • Enligt vad som krävs för att Adobe ska kunna sköta sin verksamhet och utöva sina legitima intressen, framför allt för att
  • ge dig tillgång till Adobes Tjänster och Programvara som du har registrerat dig för, och alla andra tjänster och produkter som du har begärt
  • analysera din användning av och mäta hur genomslagskraftiga våra Tjänster och vår Programvara är, däribland inspelningar, så att vi bättre kan förstå hur de används och förbättra dem och engagera och behålla användarna
  • skicka information om produkter och tjänster från Adobe, specialerbjudanden och liknande information till dig, och dela dina uppgifter med tredje man för deras marknadsföringssyften (där ditt samtycke inte krävs)
  • analysera din användning av och navigering i våra Tjänster och vår Programvara, din profilinformation samt vad du gör med våra meddelanden genom både automatiserade (t.ex. maskininlärning) och manuella metoder för att kunna anpassa, skräddarsy och förbättra Tjänsterna och Programvaran och marknadskommunikationen (läs mer) (om ditt tillstånd inte krävs)
  • analysera ditt bruk av och navigering i våra Tjänster och vår Programvara, liksom ditt innehåll och metadata om ditt innehåll genom både automatiserade (t.ex. maskininlärning) och manuella metoder för att
   • upptäcka och förhindra bedräglig, vilseledande eller olaglig aktivitet eller missbruk av våra Tjänster och vår programvara (där ditt samtycke inte krävs)
   • förbättra våra Tjänster och vår Programvara, samt användarupplevelsen (där ditt samtycke inte krävs, och med förbehåll för inställningar som vi kan tillhandahålla dig, inklusive dem som beskrivs här)
  • hitta problem i våra Tjänster och vår Programvara
  • upptäcka, förhindra eller på annat sätt hantera bedräglig, vilseledande eller olaglig aktivitet, samt missbruk av Tjänster och Programvara, säkerhetsproblem eller tekniska problem, samt för att skydda Adobe, våra användare och allmänheten mot skada avseende rättigheter, egendom eller säkerhet
  • genomföra enkäter och marknadsundersökningar om våra kunder, deras intressen, genomslagskraften i våra marknadsföringskampanjer samt kundnöjdheten (om vi inte behöver samtycke till att genomföra sådana undersökningar, i så fall kommer vi bara att utföra dem med ditt tillstånd)
  • undersöka och besvara eventuella kommentarer och klagomål som du skickar till oss
  • kontrollera giltigheten av bankidentifieringskoden, kontonumret och kortnumret som du anger om du använder ett konto- eller kreditkort för betalning, så att vi kan förhindra betalningsbedrägerier eller annan olaglig eller bedräglig betalningspraxis (vi anlitar tredje man för detta – se ”Avslöjar Adobe mina personuppgifter för andra?” nedan) 
  • dela kontoinformation som registrerats under en e-postadress för företag med arbetsgivare för kontomigrationsändamål
  • kombinera med annan information vi kan ha om hur du har interagerat med våra produkter och tjänster när du har varit ut- eller inloggad för att ge en smidigare upplevelse, visa det mest relevanta innehållet och de mest relevanta tjänsterna för dig, samt för marknadsföringsändamål, med ditt samtycke där så krävs
  • om vi går samman med eller förvärvas av något annat företag, säljer en av Adobes webbplatser, appar eller affärsenheter, eller om alla eller en avsevärd del av våra tillgångar förvärvas av ett annat företag, kommer dina uppgifter sannolikt att lämnas ut till den potentiella köparen, våra rådgivare och den potentiella köparens eventuella andra rådgivare och kommer då att räknas som en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren
  • i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, kontrollerande och utredande ändamål när så behövs (inklusive yppande av information i samband med myndighetskrav, rättsliga processer eller tvister).

 

Där vi behandlar din information utifrån legitima intressen kan du motsätta dig denna behandling under vissa förhållanden. I sådana fall slutar vi behandla uppgifterna om vi inte har starka legitima skäl att fortsätta behandla eller där detta krävs av juridiska skäl.

 

Om legitimt intresse inte är en tillgänglig rättslig grund i en viss jurisdiktion, kommer vi att ägna oss åt de behandlingsaktiviteter som beskrivs ovan på en rättslig grund som är tillgänglig i just den jurisdiktionen.

 

 • Där så krävs när du ger Adobe ditt samtycke eller om det på annat sätt överensstämmer med dina val
  • skicka information om produkter och tjänster från Adobe, specialerbjudanden och liknande information till dig, och dela dina uppgifter med tredje man för deras marknadsföring
  • placera cookies och använda liknande teknik i våra Tjänster och i vår Programvara samt i e-postkommunikation, enligt vår policy för cookies och den information som ges till dig när sådan teknik används
  • komma åt information som finns på din enhet och som rör din användning av Tjänster och Programvara (till exempel Adobe Connect-möten) och felrapporter
  • komma åt information som finns på din enhet som du låter oss ta emot via enhetsinställningar (t.ex. foton, position och kamera) för att tillhandahålla viss funktionalitet i våra Tjänster och vår Programvara
  • analysera din användning av och navigering i Tjänsterna och Programvaran eller ditt innehåll (däribland metadata om ditt innehåll) med teknik som maskininlärning för att upptäcka och förhindra bedräglig, vilseledande eller olaglig aktivitet, eller missbruk av Tjänsterna och Programvaran, samt förbättra våra Tjänster och användarupplevelsen
  • tillåta dig att delta i utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer och att administrera dessa aktiviteter.

 

Vid andra tillfällen då vi ber om ditt samtycke använder vi informationen för just de ändamål som vi förklarar då. Där vi måste ha ditt samtycke för att behandla information har du alltid möjlighet att när som helst ta tillbaka detta samtycke.

 

 • Av juridiska skäl:
  • För att svara på förfrågningar från statliga myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som utför en utredning.
  • Använda eller avslöja information som rimligen behövs för att identifiera, förhindra eller på andra sätt hantera bedrägerier, säkerhetsproblem, potentiellt bedrägliga eller olagliga aktiviteter, missbruk av Tjänster och Programvara eller tekniska problem och piratkopiering av programvara (till exempel för att bekräfta att programvaran är äkta och korrekt licensierad), vilket hjälper till att skydda både dig och Adobe.

 

Där sådan behandling och sådant avslöjande inte uttryckligen krävs enligt lag kan Adobe förlita sig på sina legitima intressen, där detta är tillgängligt, och de legitima intressen hos de tredje män som beskrivs ovan.


 

Avslöjar Adobe mina personuppgifter för andra?

 

Avslöja personuppgifter för andra personuppgiftsansvariga

Vi avslöjar dina personuppgifter inom Adobe med företagskoncern för de ändamål som anges ovan (se en lista över Adobe-företag och våra förvärvade företag).

 

Vi kommer också att avslöja dina personuppgifter för andra externa personuppgiftsansvariga med ditt samtycke (vid behov) eller för att tillhandahålla någon produkt eller tjänst som du har begärt (t.ex. externa integrationer). Den sorts tredje män din information kan avslöjas för omfattar bland annat våra återförsäljare och andra sälj- och annonspartner, detaljhandlare, annonsörer, reklambyråer, annonsnätverk och annonsplattformar, leverantörer av informationstjänster, leverantörer av övervakningstjänster och förebyggande tjänster vad gäller bedrägerier, samt utgivare. I vissa fall kan information om åtgärder du vidtar på våra webbplatser och i våra appar, till exempel vilka sidor du besöker och vilka annonser du såg, avslöjas för sociala medier och andra annonspartner för att du ska få se mer relevanta annonser. Dessa parter kan vara gemensamma personuppgiftsansvariga vid denna behandling. Mer information finns här.

 

Tredje parts personuppgiftsansvariga kan också använda Adobes produkter och tjänster för att samla in och behandla dina personuppgifter. Om du använder en e-postadress som är kopplad till en affärsdomän (t.ex. dittnamn@företagsnamn.se) för att få åtkomst till Adobes Tjänster och Programvara, eller om du blev inbjuden att använda Tjänsterna och Programvaran av ett företag, kan vi tillhandahålla det företaget dina personuppgifter.

 

Avslöja personuppgifter för att förebygga bedrägeri och av skydds- och säkerhetsskäl

Vi kommer att lämna ut personuppgifter till företag som hjälper oss att driva vår verksamhet för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, lurendrejeri, olaglig aktivitet, missbruk av Adobes Tjänster och Programvara samt säkerhetsproblem eller tekniska problem.

 

Dessutom lämnar vi ut personuppgifter till företag, organisationer, myndigheter eller enskilda personer utanför Adobe om vi har goda skäl att tro att tillgång till, användning, bevarande eller avslöjande av informationen skäligen är nödvändigt för att identifiera, förhindra eller skydda mot sådana bedrägerier, lurendrejerier eller vilseledande aktiviteter, missbruk av våra Tjänster eller Programvara eller säkerhetsproblem eller tekniska problem, eller i de fall då det rimligen är nödvändigt för att skydda Adobe och våra anställda, våra användare, barn och allmänheten mot skada avseende rättigheter, egendom eller säkerhet enligt gällande lagar.

 

Utlämnande till personuppgiftsbiträden

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till företag som hjälper oss att bedriva vår verksamhet genom att behandla personuppgifter på uppdrag av Adobe för ovan nämnda ändamål. Sådana företag (även sådana som kan spela in eller lagra kommunikation) omfattar leverantörer av kundsupporttjänster, chattbotar, sessionsuppspelningspartner som tillhandahåller tjänster som återskapar en webb- eller appsession som ger en meningsfull inblick i en besökares upplevelse, leverantörer av analystekniker som registrerar och analyserar vad du gör med våra webbplatser för att hjälpa oss att förbättra din upplevelse, leverantörer av artificiell intelligens som registrerar och analyserar ditt innehåll eller dina kommunikationer, betalningshanteringstjänster, övervakning och förebyggande av bedrägerier, upptäcka och förhindra bedräglig eller olaglig aktivitet eller missbruk av våra Tjänster och vår Programvara, e-post, sociala medier och andra marknadsföringsplattformar och tjänsteleverantörer, samt värdtjänster. Vi kräver att dessa företag skyddar dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.


Avslöjande av övrig information

Adobe kan också lämna ut dina personuppgifter

 • om du går med på det
 • när vi har goda skäl att tro att vi är skyldiga att tillhandahålla information som svar på en stämning, ett domstolsbeslut eller någon annan tillämplig lag eller rättslig process (läs mer), eller som reaktion i en nödsituation som innebär risk för dödsfall eller allvarlig kroppsskada
 • om vi går samman med eller förvärvas av något annat företag, säljer en av Adobes webbplatser, appar eller affärsenheter, eller om alla eller en avsevärd del av våra tillgångar förvärvas av ett annat företag, kommer dina uppgifter sannolikt att lämnas ut till den potentiella köparen, våra rådgivare och den potentiella köparens rådgivare och kommer då att räknas som en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

 

Vi kan lämna ut eller publicera sammanställd information som inte specifikt identifierar dig, t.ex. statistisk information om besökare på våra webbplatser eller om hur kunder använder Adobe Experience Cloud.
 

 

Visas mina personuppgifter någonstans på Adobes webbplatser och i Adobes program?

Det finns flera ställen inom Adobes Tjänster och Programvara där du kan lägga upp kommentarer, ladda upp bilder, delta på anslagstavlor eller i chattar, engagera dig i bloggar, dela teknisk information eller skicka in annat innehåll så att andra kan se dem. Ibland kan du begränsa vem som får se det du delar, men det finns några platser där det du delar kan ses av alla eller andra användare av tjänsten. Sådan information kan visas i sökmotorresultat eller via andra allmänt tillgängliga plattformar och kan ”genomsökas” eller sökas av tredje part. Exempel: När användare lägger upp innehåll på anslagstavlor, onlinechattar, bloggar och Gruppforum, kommer informationen som lagts upp av användaren att bli offentlig. Visst onlineinnehåll kan förbli tillgängligt offentligt även efter att Adobe har uppfyllt en begäran om att radera upphovsmannens personliga information.

 

Var försiktig när du delar dina personuppgifter. Dela inte något som du inte vill ha offentligt känt, om du inte är säker på att du publicerar det via en app eller en webbplats där du har möjlighet att kontrollera vilka som ser det som du publicerar. Observera att när du publicerar meddelanden i vissa användarforum på våra webbplatser och i våra program kan din e-postadress eller ditt namn och/eller din profilbild ingå och visas i meddelandet. Du hittar mer information om hur du hanterar din offentliga profil här. Om du vill ta bort innehåll som du har delat i våra Tjänster och i vår Programvara ska du använda samma funktion som du använde för att dela innehållet. Om en annan användare bjuder in dig till delad visning, redigering eller kommentering av innehåll finns det möjlighet att du kan ta bort dina bidrag, men oftast är det den användare som har bjudit in dig som har fullständig kontroll. Om du har frågor eller funderingar kring detta, kontakta oss.

 

Är mina personuppgifter säkra?

Vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter. Vi använder i lämpliga fall administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder, som kryptering, tvåstegsverifiering och lämpliga kontraktsenliga tystnadsplikter för anställda och leverantörer.

Var lagrar Adobe mina personuppgifter?

Dina personuppgifter och personliga filer lagras på Adobes servrar och på servrarna hos de företag som vi anlitar för att leverera tjänster till oss.

 

Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?

De viktigaste platserna där vi behandlar dina personuppgifter är USA och Indien, men vi överför även personuppgifter till alla andra länder i världen där Adobe eller dess anknutna organisationer, leverantörer och partner har verksamhet. Vi utför dessa överföringar enligt gällande lagar, till exempel genom att ingå dataöverföringsavtal för att skydda dina personuppgifter.

 

Om du är bosatt utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Ireland. Då Adobe Ireland överför dina personuppgifter till ett land utanför EES som inte omfattas av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, hänvisar vi till en eller flera av följande rättsliga bestämmelser: standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen och/eller ditt samtycke under vissa omständigheter. En kopia av den relevanta bestämmelsen kan skickas till dig på begäran via de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna sekretesspolicy. Mer information om hur Adobe Ireland överför europeiska personuppgifter finns i Gränsöverskridande dataöverföringar.

 

Adobe och dess amerikanska dotterbolag Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) och Workfront Inc. följer ramverket för dataintegritet mellan EU och USA (EU-U.S. DPF), Förenade kungarikets förlängning av detta och ramverket för dataintegritet mellan Schweiz och USA (Swiss-U.S. DPF) som fastställts av det amerikanska handelsdepartementet. Adobe har också för det amerikanska handelsdepartementet intygat att vi följer principerna för ramverket för dataintegritet mellan EU och USA (EU-US DPF Principles) i fråga om behandlingen av personuppgifter som erhållits från Europeiska unionen i enlighet med EU-US DPF och från Storbritannien (samt Gibraltar) i enlighet med Storbritanniens förlängning av EU-US DPF (vilket även de amerikanska dotterbolagen Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) och Workfront Inc. gör). Adobe har dessutom meddelat det amerikanska handelsdepartementet att företaget följer principerna för ramverket för dataintegritet mellan Schweiz och USA (Swiss-US DPF Principles) vad avser behandlingen av personuppgifter som har erhållits från Schweiz enligt Swiss-US DPF (vilket även de amerikanska dotterbolagen Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) och Workfront Inc. gör). Om det föreligger någon konflikt mellan villkoren i denna policy och EU-U.S. DPF Principles och/eller Swiss-U.S. DPF Principles, ska Principerna gälla. Adobes åtaganden enligt ramverket för dataintegritet är underställda Federal Trade Commissions undersöknings- och verkställighetsplikt i USA. Vill du veta mer om ramverket för dataintegritet eller undersöka vår certifiering kan du besöka https://www.dataprivacyframework.gov/s/.


Enligt beskrivningen ovan använder Adobe ett begränsat antal externa tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till våra användare och företagskunder. Dessa tredje män kan komma åt, behandla eller lagra personuppgifter i samband med att de tillhandahåller sina tjänster. Adobe har avtal med dessa tredje män som begränsar deras åtkomst, användning och röjande av personuppgifter enligt våra skyldigheter i vårt ramverk för dataintegritet, inklusive bestämmelserna om vidareöverföring, och Adobe förblir ansvarigt om de inte uppfyller dessa skyldigheter och Adobe är ansvarigt för händelsen som ger upphov till skadan.

 

Informationen ovan gäller de Adobe-användare som är konsumenter. Det finns mer information för våra företagskunder som vill läsa mer om gränsöverskridande dataöverföring.

 

Vilka rättigheter har jag beträffande mina personuppgifter, och hur kan jag utöva dessa rättigheter?

Om gällande lag medger det har du rätt att be oss om en kopia av dina personuppgifter, för att korrigera, radera eller begränsa (stoppa pågående) behandling av dina personuppgifter och för att få de personuppgifter du lämnat till oss för ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, maskinläsbart format, och be oss att dela (överföra) dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar i din jurisdiktion.

 

Dessutom kan du motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (till exempel där vi använder uppgifterna för direktmarknadsföring).

 

De här rättigheterna kan vara begränsade, till exempel om din begäran avslöjar personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag måste ha kvar eller som vi behöver för att kunna bestrida skadeståndsanspråk mot oss. Utöver detta känner Adobes webbplatser igen Global Privacy Control som finns i vissa webbläsare. Om din webbläsare är konfigurerad att skicka denna signal kommer Adobe inte att använda sina marknadsföringscookies i den webbläsaren. Du kan läsa mer om Adobes marknadsföringspraxis och dina sekretessinställningar här

 

Om du vill tillämpa någon av dessa rättigheter (bland annat inaktivering av ditt Adobe ID-konto) kan du kontakta oss, eller vår dataskyddsansvariga, med hjälp av uppgifterna nedan. Dessutom kan du för många av våra Tjänster och vår Programvara redigera dina personuppgifter genom att gå till ”mitt konto”, ”min profil” eller liknande funktioner i den tjänst som du använder. På samma sätt kan du radera filer eller bilder som du har lagrat i våra Tjänster och vår Programvara genom att logga in och använda de raderingsfunktioner som är tillgängliga.

 

Om du misstänker att detta inte har skötts på rätt sätt eller genomförts, har du rätt att anmäla det till en lokal tillsynsmyndighet för sekretess eller en dataskyddsmyndighet, och i tillämpliga fall har du även rätt att lämna in ett klagomål till Adobe Irelands ledande tillsynsmyndighet, Irish Data Protection Commission.

 

När du blir ombedd att lämna ut personuppgifter kan du tacka nej. Du kan dessutom använda webbläsaren eller operativsystemets kontroller för att förhindra vissa typer av automatisk datainsamling. Men om du väljer att inte tillhandahålla eller tillåta information som är nödvändig för vissa tjänster eller funktioner, kanske dessa tjänster eller funktioner inte är tillgängliga eller fullt fungerande. När du registrerar dig hos Adobe skapas ett Adobe ID, till exempel. Och om du vill använda vissa av Adobes Tjänster och Programvara, är det obligatoriskt att lämna ut vissa uppgifter. Om relevanta uppgifter inte lämnas ut kan vi inte ge dig ett Adobe-konto eller tillgång till de Tjänster och den Programvara som du har begärt. Annan valfri information kan, om den inte lämnas ut, påverka vår förmåga att erbjuda personliga upplevelser eller anpassat innehåll eller anpassade erbjudanden.

 

Vilka rättigheter har jag i min amerikanska delstat?

Utöver rättigheterna ovan hittar du mer information i Ytterligare integritetsrättigheter i amerikanska stater.

 

Ta tillbaka samtycke eller på annat sätt invända mot direktreklam

Adobe-koncernen (se en lista över Adobe-företag och våra förvärvade företag) och de företag som vi anlitar för att hjälpa oss att marknadsföra våra Tjänster och vår Programvara kan använda dina uppgifter för att ge dig information och erbjudanden kopplade till Adobe. 

 

Där vi måste ha ditt samtycke har du alltid möjlighet att ta tillbaka detta samtycke, även om vi kan ha olika juridiska skäl för att behandla dina uppgifter för andra ändamål, till exempel de som anges ovan. I vissa fall då vi har ett legitimt intresse kan vi skicka direktreklam till dig utan ditt samtycke. Du har oinskränkt rättighet att när som helst avanmäla dig och slippa direktreklam och den profilering vi gör för direktreklam. Det gör du genom att:

 

 • uppdatera inställningarna i profilen för ditt Adobe ID
 • uppdatera inställningarna för de särskilda webbplats- eller programkontona
 • klicka på länken för att avbryta prenumerationen som finns längst ned i våra e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll
 • kontakta oss med hjälp av de uppgifter som finns i slutet av denna sekretesspolicy.

 

Klicka här om du vill ha mer information om dina valmöjligheter gällande vår marknadsföring.

 

Vilken information samlas in av de företag som använder Adobe Experience Cloud-lösningar?

Adobe Experience Cloud-lösningarna hjälper våra företagskunder att anpassa och förbättra hur deras webbplatser, program och marknadsföringsmeddelanden fungerar. Dessa kunder kan till exempel använda Adobe Experience Cloud-lösningar för att samla in och analysera information om hur enskilda personer använder deras webbplatser (läs mer). Den information som samlas in lagras i våra tjänster för dessa företagskunder räkning och för användning av dem.

 

Hur länge sparar Adobe min information?

När du registrerar dig för ett konto och skapar ett Adobe ID behandlar och behåller vi de flesta personuppgifter vi behandlar för din skull så länge du aktivt använder våra Tjänster och vår Programvara. Vi raderar vissa personuppgifter vi samlar in om dig när vi inte längre har en affärsmässig anledning att behålla deM. Dessutom finns det en del personuppgifter som vi behöver behålla även efter att du stänger ditt konto för att uppfylla affärskrav och juridiska krav, till exempel personuppgifter som rör våra avtal och affärstransaktioner med dig. Dem behåller vi i tio år efter din senaste interaktion med oss.

 

Då vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke, behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att sluta och under en kort tid efter det (så att vi kan genomföra dina önskemål). Vi behåller också en permanent registerpost om att du har bett oss att inte skicka direktreklam eller behandla dina uppgifter så att vi kan respektera dina önskemål i framtiden.

 

Får barn använda Adobes webbplatser och program?

Adobes Tjänster och Programvara är inte avsedda för barn under 13 år, förutom i begränsade situationer där vissa produkter, däribland Adobe Express och Creative Cloud Alla program, kan vara tillgängliga för barn för utbildningsändamål under direkt överinseende av en lärare. Under dessa omständigheter har Adobe behörighet att samla in elevdata av den deltagande skolan, som har erhållit lämpligt samtycke, om det behövs. Adobes Direkta COPPA-meddelande innehåller mer information om insamling och användning av elevdata.

 

Alla andra av Adobes Tjänster och Programvara är inte avsedda för barn, och vissa produkter förbjuder specifikt användare som är under en viss ålder. Om du inte uppfyller de aktuella ålderskraven ska du inte använda dessa Tjänster och denna Programvara. Om du är 13 år eller äldre och uppfyller tillämpliga ålderskrav för att använda vissa Tjänster och viss Programvara, tillhandahåller Adobe en Sekretessida för yngre användare med information om vår sekretesspolicy i ett åldersanpassat format.

 

Kommer denna sekretesspolicy att ändras?

Vi kan ibland uppdatera denna sekretesspolicy (eller andra dokument i Adobes sekretesscenter) för att göra det möjligt för Adobe att tillmötesgå nya tekniker, branschrutiner, lagkrav eller i andra syften. Om vi gör det ändrar vi datumet för ”senast uppdaterad” längst upp i denna policy, och den ändrade policyn publiceras på den här sidan så att du är medveten om informationen vi samlar in, hur vi använder den och under vilka förhållanden vi kan dela den. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom Adobes sekretesscenter för den senaste informationen om vår sekretesspolicy. Under vissa omständigheter (till exempel vid vissa större förändringar eller om tillämpliga integritetsbestämmelser kräver det) informerar vi dig om dessa förändringar och, om det krävs enligt tillämplig lag, inhämtar ditt samtycke. Du kan informeras genom ett e-postmeddelande, ett meddelande om ändringar som publiceras i våra Tjänster och vår Programvara, eller på andra sätt som följer tillämplig lag.

 

Vem kan jag kontakta med frågor eller funderingar?

Om du har frågor, funderingar eller önskemål gällande sekretess kan du fylla i ett formulär för sekretessfrågor

 

Om du är bosatt utanför Nordamerika kan du även kontakta Adobe Irelands dataskyddsansvarige på DPO@Adobe.com eller via post till 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland.

 

Om du inte har fått ett nöjaktigt svar från oss på en fråga om integritet eller dataanvändning för praxis som våra PRP-certifieringar gäller kan du kontakta vår USA-baserade externa tvistlösningspartner (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Om du menar att Adobe behåller dina personuppgifter i någon av tjänsterna inom ramen för vår certifiering för ramverket för dataintegritet, kan du skicka alla förfrågningar eller klagomål som rör vår efterlevnad av ramverket för dataintegritet genom att fylla i vårt sekretessformulär. Om du inte har fått ett nöjaktigt svar från oss på en fråga om integritet eller dataanvändning kan du kontakta vår USA-baserade externa tvistlösningspartner (kostnadsfritt) på https://www.ana.net/content/show/id/accountability-dpf-consumers. Om varken Adobe eller vår tvistlösningstjänst hanterar ditt klagomål tillfredsställande kan du ha möjlighet att öppna ett bindande skiljedomsärende via Data Privacy Framework Panel. Mer information om detta alternativ finns i bilaga I till principerna för ramverket för dataintegritet mellan EU och USA.

 

TRUSTe