Senast uppdaterad: 29 maj 2017
 
Adobes Integritetspolicy beskriver sekretessrutinerna för Adobes appar och webbplatser. Om du bor i Nordamerika ingår du avtal med Adobe Systems Incorporated (Adobe i USA) som lyder under lagarna i Kalifornien och USA.
 
Om du bor utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irland) som är registeransvarig för behandlingen av de personuppgifter som Adobe har samlat in och som lyder under irländsk lag. Observera att för att kunna använda våra appar och webbplatser godkänner du att Adobe överför dina personuppgifter över landsgränser och till andra länder där Adobe och dess samarbetspartner är verksamma, inklusive USA. Det sekretesskydd och de rättigheter som gäller myndigheters åtkomst till dina uppgifter kan vara annorlunda i dessa länder jämfört med ditt land. Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till de länder där det är tillåtet att göra det enligt lag och vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är fortsatt skyddade. Mer information finns i avsnittet Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?


 
Vad täcker denna integritetspolicy?
I denna integritetspolicy beskrivs sekretessrutiner för Adobes webbplatser, samt våra datorprogram och mobilappar i vilka det finns länkar till denna policy (i denna policy använder vi ”appar” för att gemensamt hänvisa till både datorprogram och mobilappar). Observera att ”webbplatser” omfattar webbaserade tjänster som Behance, samt webbaserade aspekter av Creative Cloud och Document Cloud. Denna integritetspolicy gäller även Adobes marknadsföring och praxis för annonsering. Ytterligare sekretessrelaterad information tillhandahålls för vissa appar och webbplatser från Adobe. Se även Adobe Användningsvillkoroch eventuella ytterligare Användningsvillkor eller Produktlicensavtalsom kan tillämpas på de appar eller webbplatser som du använder. Företag som förvärvats av Adobe kan bedriva verksamhet enligt egna integritetspolicyer ( läs mer).
 
Vilka uppgifter samlar Adobe in om mig?
Adobe-ID, registrering och kundsupport
När du registrerar dig för att använda en app eller webbplats från Adobe, skapar ett Adobe-ID eller kontaktar oss för support eller övriga produkter, registrerar Adobe information som kan identifiera dig. Det omfattar information som ditt namn, företagsnamn, e-post och betalningsinformation. Vi kan också ibland samla in annan information som inte identifierar dig., t.ex. vilka typer av appar som du är intresserad av. En del av denna information är obligatorisk och andra uppgifter är valfria. För student- och lärarutgåvorav våra appar måste du styrka din behörighet. För att hålla våra databaser aktuella och för att erbjuda dig relevant innehåll och relevanta upplevelser kan vi kombinera den information som du har lämnat med information från andra källor i enlighet med gällande lagar. Från sådana källor kan vi t.ex. få reda på hur stort ditt företag är, inom vilken bransch det är verksamt och mer information om företaget som du arbetar för.
Appar och webbplatser från Adobe
Vi samlar in information om hur du använder våra appar och webbplatser, inklusive när du använder en viss funktion i en app som tar dig online (t.ex. fotosynkronisering). Vi kan samla in den information som skickas av din webbläsare eller enhet till våra servrar när du besöker någon av Adobes webbplatser eller använder en app från Adobe. Din webbläsare eller enhet kan t.ex. ge oss din IP-adress (som generellt kan identifiera var du befinner dig) och berätta vilken typ av webbläsare och enhet som du använde. När du besöker en av Adobes webbplatser, kan din webbläsare också ge oss uppgift som den sida som ledde dig till vår hemsida och i förekommande fall, de sökord du skrev in i en sökmotor som sedan ledde dig till vår hemsida. Adobe kan samla in information om hur du använder våra webbplatser och appar genom att använda cookies och liknande tekniker.Våra servrar kan samla in liknande information när du är inloggad i en app eller på en webbplats. Beroende på vilken app eller webbplats som används kan den här informationen vara anonym (se t.ex. Adobe Produktförbättringsprogram) eller förknippas med dig (se t.ex. Vanliga frågor om användningsspårning för persondatorer). Läs mer om:
Vi använder även automatiska system för att analysera hur du använder ditt innehåll, t.ex. maskininlärning för att förbättra våra appar och webbplatser. Denna analys kan ske när innehållet skickas eller tas emot via en onlinefunktion i en app eller på en webbplats från Adobe eller när innehållet lagras på Adobes servrar. ( Läs mereller avanmäl dig)
Aktivering av appar från Adobe och automatiska uppdateringar
När du aktiverar din app från Adobe eller installerar uppdateringar för appen samlar vi in viss information om din enhet (däribland din IP-adress), appen från Adobe och serienumret för din produkt ( läs mer). Vissa av våra appar har funktioner som ansluter till våra servrar och erbjuder dig möjligheten att installera uppdateringar för appen. Vi kan hålla reda på uppgifterer som om uppdateringen lyckades eller inte. Vi kan använda den information som samlas in vid aktivering eller uppdateringar för att validera ditt exemplar av appen, samt bekräfta att det är äkta och har licensierats på korrekt sätt.
Adobes e-postmeddelanden
E-postmeddelanden som vi skickar till dig kan inkludera en teknik (som kallas webbfyr) som meddelar Adobe om du har tagit emot, öppnat e-postmeddelandet eller klickat på en länk i e-postmeddelandet. Om du inte vill att vi samlar in denna information från Adobes marknadsföring via e-post, kan du välja bort sådana e-postmeddelanden från Adobe.
Adobes onlineannonsering
Adobe annonserar online på flera olika sätt, däribland genom att visa annonser från Adobe på webbplatser och appar från andra företag. Vi samlar in information som t.ex. vilka annonser som klickas på och var annonsen visades. Läs mer om Adobes rutiner för annonsering.
Knappar, verktyg och innehåll från andra företag
Adobes appar och webbplatser kan innehålla knappar, verktyg eller innehåll som länkar till andra företags tjänster (t.ex. en gilla-knapp för Facebook). Vi kan samla in uppgifter om din användning av dessa funktioner. När du ser eller använder sådana knappar, verktyg eller innehåll eller visar en webbplats eller app från Adobe som innehåller dem, kan viss information från din webbläsare dessutom automatiskt skickas till det andra företaget. Läs respektive företags integritetspolicy för mer information.
Adobes sociala nätverkssidor och sociala registreringstjänster
Adobe har egna sidor på många sociala nätverksplatser (t.ex. har Adobe® Photoshop®-teamet en Facebooksida). I vissa fall kan du även logga in i en app eller på en webbplats från Adobe med hjälp av ett konto för sociala medier, t.ex. ett Facebook-konto. Vi kan samla in uppgifter när du interagerar på våra sociala nätverkssidor eller använder dessa registreringsfunktioner. Läs mer om Adobes rutiner för sociala nätverk.
 
Hur använder Adobe uppgifterna som samlas in om mig?
Adobe använder uppgifterna som samlas in om dig på flera sätt, t.ex. för att:
 • Tillhandahålla de appar och webbplatser från Adobe som du har registrerat dig för, samt alla tjänster, all support eller information som du har begärt
 • Bättre förstå hur våra webbplatser och appar används, så att vi kan förbättra dem och därmed attrahera och behålla användare
 • Använda automatiserade system för att analysera hur du använder innehåll t.ex. maskininlärning för att förbättra våra tjänster. Sådana analyser kan ske när innehållet skickas, tas emot eller sparas. ( Läs mereller avanmäl dig)
 • Hitta problem i våra appar och på våra webbplatser
 • Anpassa webbplatser, appar eller annonser från Adobe utifrån dina troliga intressen
 • Skicka affärsmeddelanden till dig som är relaterade till betalningar eller utgången av ditt abonnemang
 • Skicka information till dig om Adobe, nya appar, specialerbjudanden och liknande information ( läs mer)
 • Genomföra marknadsundersökningar om våra kunder, deras intressen och effektiviteten hos våra marknadsföringskampanjer
 • Minska bedrägerier, piratkopiering av programvara, samt skydda dig och Adobe
 • Andra användningsområden enligt beskrivning på aktuell app eller webbplats
Läs mer om dina sekretessinställningargällande hur vi använder dina uppgifter.
 
Vad är cookies och hur använder Adobe dem?
Precis som de flesta webbplatser använder Adobe cookies och liknande tekniker för att våra webbplatser ska fungera bra, samt för att vi ska kunna lära oss mer om våra användare och deras troliga intressen ( läs mer).
Adobes webbplatser kan också använda cookies och liknande tekniker från andra företag, som gör det möjligt att samla in ytterligare information för att mäta och förbättra hur effektiva Adobe Experience Cloud-annonstjänster är.
 
Delar Adobe mina personuppgifter med andra?
Adobe arbetar med företag som hjälper oss att bedriva vår verksamhet. Dessa företag tillhandahåller tjänster som att leverera kundsupport, bearbeta kreditkortsbetalningar och skicka e-post för vår räkning. I vissa fall har dessa företag tillgång till en del av dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig för vår räkning. De får inte använda dina uppgifter för i eget syfte.
Adobe kan också dela dina personuppgifter:
 • När du har gått med på att dela dem
 • Inom Adobes företagskoncern för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy (se en lista över Adobes affärsenheteroch våra förvärvade företag)
 • Med våra återförsäljare och andra försäljningspartners om du är företagskund och har gått med på att ta emot marknadskommunikation från Adobe. Observera att vi inte delar personuppgifter om konsumenter med tredje part för deras marknadsföring, såvida inte konsumenten har godkänt detta.
 • När vi är skyldiga att lämna information som svar på en stämning, ett domstolsbeslut eller annan tillämplig lag eller rättslig process ( läs mer)
 • När vi i god tro misstänker att det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna för att förhindra eller svara på bedrägeri, försvara våra appar och webbplatser mot attacker eller skydda Adobes, våra kunders och användares egendom och säkerhet eller allmänheten
 • Om vi går samman med eller förvärvas av ett annat företag, säljer en app, en webbplats eller en affärsenhet eller om en avsevärd del av våra tillgångar förvärvas av ett annat företag. I sådana fall kommer dina uppgifter sannolikt att vara en av de tillgångar som överförs
Vi kan dela eller publicera sammanställd information som inte specifikt identifierar dig, t.ex. statistisk information om besökare på våra webbplatser eller om hur kunder använder Adobe Experience Cloud.

 
Visas mina personuppgifter någonstans på Adobes webbsidor eller i Adobes appar?
Det finns flera platser på Adobes webbplatser och i Adobes appar där du kan skriva kommentarer, ladda upp bilder eller skicka in innehåll som visas för andra. Ibland kan du begränsa vem som får se det du delar, men det finns några platser där det du delar kan ses av alla eller andra användare av appen eller webbplatsen. Var försiktig när du delar dina personuppgifter. Dela inte något som du inte vill ha offentligt känt, om du inte är säker på att du publicerar det via en app eller en webbplats där du har möjlighet att kontrollera vilka som ser det som du publicerar. Observera att när du publicerar meddelanden i vissa användarforum på våra webbplatser och i våra appar kan din e-postadress ingå och visas i meddelandet.
Om du vill ta bort innehåll som du har delat på våra webbplatser och i våra appar använder du den app eller den webbplats där du delade innehållet. Om en annan användare bjuder in dig till en delad visning, redigering eller kommentering av innehåll finns det möjlighet att du kan ta bort dina bidrag, men oftast är det den användare som har bjudit in dig som har fullständig kontroll. Om du har frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta oss.
 
Är mina personuppgifter säkra?
Vi förstår att säkerheten för dina personuppgifter är viktig. Vi erbjuder rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Trots våra ansträngningar är inga säkerhetskontroller 100 % effektiva, och Adobe kan inte försäkra eller garantera säkerheten för dina personuppgifter.
 
Var lagrar Adobe mina personuppgifter?
Dina personuppgifter och personliga filer lagras på Adobes servrar och på servrarna hos de företag som vi anställer för att leverera tjänster till oss. Dina personuppgifter kan överföras över landsgränser eftersom vi har servrar över hela världen och de företag vi anlitar för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet är belägna i olika länder runt om i världen.
 
Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?
Vi kan överföra dina personuppgifter över landsgränser till andra länder enligt gällande lagar.
Om du är bosatt utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Irland. När Adobe Ireland överför din persondata från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz till ett land utanför EES förlitar vi oss på en eller flera av följande rättsliga mekanismer: Privacy Shield mellan EU och USA, Privacy Shield mellan Schweiz och USA, standardavtalsklausuler samt ditt samtycke. Mer information om amerikanska Adobes certifiering av skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, (inklusive certifieringens omfattning) finns i Sköld för skydd av privatlivet/Europeiska dataöverföringar.
Om innehållet eller de data som du lagrar i Adobes appar eller på webbplatser innehåller personuppgifter om personer inom EES, medger du att du har laglig rätt att överföra dessa personuppgifter till Adobe, inklusive överföring till länder som USA, där sekretesskydd och myndigheters rättigheter till personuppgifter kanske inte motsvarar de inom EES.
Informationen ovan gäller för Adobes användare som har samtyckt till Adobes Integritetspolicy. Det finns mer information tillgänglig för våra företagskunder som vill lära sig mer om europeiska dataöverföringar.
 
Hur granskar eller uppdaterar jag mina personuppgifter eller avslutar mitt Adobe ID-konto?
I vissa länder kan du ha laglig rätt att få tillgång till den informationen som Adobe har om dig, korrigera eventuella misstag i informationen och ta bort alla personuppgifter som vi inte längre har anledning att lagra för vår verksamhet. På flera av våra webbplatser och i flera av våra appar kan du ändra dina personuppgifter genom att gå till ” mitt konto”, ”min profil” eller liknande funktioner i den app eller på den webbplats som du använder. På samma sätt kan du ta bort filer eller bilder som du har lagrat på våra webbplatser och i våra appar genom att logga in och använda de borttagningsfunktioner som finns tillgängliga.
Du kan begära att vi tar bort din e-postadress från vår marknadsföringsdatabas, inaktiverar ditt Adobe-ID eller tillhandahåller en kopia av dina personuppgifter genom att skicka din begäran till privacy@adobe.com. Observera att vi behöver lagra viss information om dig av juridiska skäl och av skäl som har att göra med företagets interna affärer (såsom förebyggande av bedrägeri). Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för att tillhandahålla de webbplatser och appar som du har rätt att använda med ditt Adobe-ID, samt enligt vad som behövs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter och verkställa våra avtal.
 
Kommer Adobe att skicka marknadsföringsmaterial till mig?
Adobes företagskoncern (se lista över Adobes affärsenheteroch våra förvärvade företag) och de företag som vi anlitar för att hjälpa oss att marknadsföra våra webbplatser och appar kan använda dina uppgifter för att ge dig information och erbjudanden kopplade till Adobe. Vi ger dig valmöjligheter gällande vår marknadsföring.
 
Vilken information samlas in av de företag som använder Adobe Experience Cloud-lösningar?
Adobe Experience Cloud-lösningarna hjälper våra företagskunder att anpassa och förbättra hur deras webbplatser, appar och marknadsföringsmeddelanden fungerar. Dessa kunder kan t.ex. använda Adobe Experience Cloud-lösningar för att samla in och analysera information om hur du använder deras webbplatser ( läs mer). Den information som samlas in lagras på våra datorer och kan användas av dessa företagskunder.
 
Kommer denna integritetspolicy att ändras?
Vi kan ibland ändra denna integritetspolicy (eller andra dokument i Adobes sekretesscenter) för att göra det möjligt för Adobe att använda eller dela dina personuppgifter på ett annat sätt. Om detta sker kommer länkarna till policyn på våra webbplatser (finns oftast längst ner på webbplatserna) ange att policyn har ändrats. För nya användare träder ändringen i kraft vid publicering. För befintliga användare träder ändringen i kraft 30 dagar efter publicering i de fall förändringen är omfattande. Vi rekommenderar att du regelbundet går till Adobes sekretesscenterför den senaste informationen om våra sekretessrutiner.
 
Vem kan jag kontakta med frågor eller funderingar?
Om du har frågor eller funderingar gällande sekretess kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@adobe.com..