Adobes sekretesspolicy

Senast uppdaterad: 3 maj 2018
Adobes sekretesspolicy beskriver sekretessrutinerna för Adobes appar och webbplatser. Om du bor i Nordamerika ingår du avtal med Adobe Inc. (Adobe U.S.) som lyder under lagarna i Kalifornien och USA.
Om du bor utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Irland) som är registeransvarig för behandlingen av de personuppgifter som Adobe har samlat in och som lyder under irländsk lag.
Observera att för att kunna använda våra appar och webbplatser godkänner du att Adobe överför dina personuppgifter över landsgränser och till andra länder där Adobe och dess samarbetspartner är verksamma, inklusive USA. Det sekretesskydd och de rättigheter som gäller myndigheters åtkomst till dina uppgifter kan vara annorlunda i dessa länder jämfört med ditt land. Vi kommer bara att överföra dina personuppgifter till de länder där det är tillåtet att göra det enligt lag och vi kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är fortsatt skyddade. Mer information finns i avsnittet Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?
Om innehållet eller informationen som du lagrar i Adobes program eller webbplatser innehåller personuppgifter för andra enskilda personer, måste du ha juridiskt tillstånd att dela personuppgifterna med Adobe.
Sammanfattning av det viktigaste
 • Då ditt samtycke krävs kommer vi att be om ditt tillstånd innan vi (i) skickar dig nyheter och reklammaterial om Adobe; (ii) får tillgång till information som lagras på din enhet i samband med din användning av webbplatser och program (till exempel Adobe Connect-möten) och felrapporter; och (iii) använder automatiserade system för att analysera ditt innehåll. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande för sådana aktiviteter. Läs mer.

 • Den här policyn förklarar när vi hanterar personuppgifter för våra legitima intressen. Du kan be oss att sluta hantera de här uppgifterna. Läs mer om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

 • Vi använder dina personuppgifter så att du kan registrera dig hos Adobe och så att vi kan tillhandahålla de webbplatser, program och andra produkter och tjänster som du frågar efter. Läs mer.

 • Vi tillhandahåller interaktiva funktioner som används tillsammans med sociala medier, till exempel Facebook. Om du använder de här funktionerna skickar webbplatserna personuppgifter om dig till oss. Läs mer.

 • Vi använder cookies och annan teknik för att spåra användningen av våra webbplatser och program. Om du vill läsa mer om möjligheterna att inte tillåta cookies klickar du här. Om du använder vår webbplats i en webbläsare finns också den här informationen i vår policy för cookies.

 • Det finns flera platser på Adobes webbplatser och program där du kan publicera kommentarer, överföra bilder eller skicka in innehåll som blir offentligt om du väljer att delta i dessa aktiviteter. Vi visar också personuppgifter för andra företag inom Adobe-koncernen och för reklam- och säljpartner i enlighet med dina val. Vi delar också information med tredje part som vi anlitar för att hantera information å våra vägnar eller då sådan delning krävs enligt lag eller i vissa situationer. Läs mer.

 • Vi överför dina personuppgifter till USA och andra länder, vilket kan vara utanför det land du bor i. Vi använder skölden för skydd av privatlivet och avtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Läs mer.


 
Vad täcker denna sekretesspolicy?
Den här sekretesspolicyn beskriver hur Adobe (kallas även ”vi”, ”oss” eller ”vår”) kommer att använda din information i samband med:
 • Adobes webbplatser; webbaserade tjänster som Behance, samt webbaserade delar av Creative Cloud, Document Cloud och Experience Cloud (kallas tillsammans för ”webbplatser”);
 • Datorprogram och mobilprogram (båda kallas ”program”) som innehåller en hänvisning till denna policy, samt
 • Adobes praxis för marknadsföring, försäljning och annonsering.
Observera att webbplatser och program som tillhandahålls av företag som förvärvats av Adobe kan följa egna sekretesspolicyer tills deras sekretessrutiner har integrerats med Adobes. Om du vill se en aktuell lista över dessa företag klickar du här.
Ytterligare sekretessrelaterad information tillhandahålls för vissa av Adobes program och webbplatser.
Se även Adobe Användningsvillkor och eventuella ytterligare Användningsvillkor eller Produktlicensavtal som kan tillämpas på de appar eller webbplatser som du använder.
 
Vilka uppgifter samlar Adobe in om mig?
Adobe-ID, registrering och kundsupport
När du registrerar dig för att använda en app eller webbplats från Adobe, skapar ett Adobe-ID eller kontaktar oss för support eller övriga produkter, registrerar Adobe information som kan identifiera dig. Detta omfattar:
 • Namn;
 • Födelsedatum;
 • Företag;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Adress;
 • Land;
 • IP-adress;
 • Betalnings-/faktureringsinformation (om en app eller webbplats ska betalas);
 • Information om behörighet (till exempel för elev- och lärarutgåvor av program);
 • Typer av program och webbplatser som är intressanta, samt
 • Innehåll från kundsupportkommunikation.
För att hålla våra databaser aktuella och för att erbjuda dig relevant innehåll och relevanta upplevelser kan vi kombinera den information som du har lämnat med information från fristående källor i enlighet med gällande lagar. Till exempel kan branschen, storleken och annan information om företaget där du arbetar (då du har angett företagsnamn) hämtas från källor som professionella nätverksplatser och leverantörer av informationstjänster.
Appar och webbplatser från Adobe
Vi samlar in information om hur du använder våra appar och webbplatser, inklusive när du använder en viss funktion i en app som tar dig online (till exempel fotosynkronisering). Beroende på programmet eller webbplatsen kan den här informationen vara anonym eller så kan den kopplas till dig. Följande ingår:
 • IP-adress;
 • Typ av webbläsare och enhet;
 • Webbsida som tog dig till en Adobe-webbplats;
 • Sökord som angetts i en sökmotor och som tagit dig till en Adobe-webbplats;
 • Användning av och navigering på webbplatser och program (samlas in via cookies och liknande teknik, eller via Adobe-servrar när du är inloggad på programmet eller webbplatsen);
 • Analyser av ditt innehåll (till exempel aktivitetsloggar och direkt feedback från dig) som skickas eller tas emot via en onlinefunktion i ett Adobe-program eller en Adobe-webbplats eller som finns på Adobe-servrar.
Följande länkar ger ytterligare information om:
Aktivering av appar från Adobe och automatiska uppdateringar
När du aktiverar ditt Adobe-program eller när du installerar uppdateringar för programmet samlar vi information om:
 • din enhet (tillverkare, modell, IP-adress);
 • Adobe-programmet (version, datum för aktivering, uppdateringar som gjorts eller misslyckats);
 • serienumret för din produkt (där detta krävs innan du kan börja använda produkten).

Mer information om programaktivering finns här.

Adobes e-postmeddelanden
E-postmeddelanden som vi skickar till dig kan inkludera en teknik (som kallas webbfyr) som meddelar Adobe om du har tagit emot, öppnat e-postmeddelandet eller klickat på en länk i e-postmeddelandet. Om du inte vill att vi ska samla in den här informationen kan du välja bort sådana e-postmeddelanden från Adobe.

Adobes onlineannonsering
Adobe annonserar online på olika sätt, bland annat genom att visa Adobe-annonser för dig på andra företags webbplatser och appar och i sociala medier som Facebook och LinkedIn. Adobes webbplatser använder cookies och liknande teknik som tillhandahålls av vårt eget företag ( Adobe Experience Cloud) och andra företag som tillåter att vi samlar in ytterligare information för att mäta och förbättra vår annonserings genomslagskraft. Vi samlar till exempel in följande information:
 • Vilka annonser som visas;
 • Vilka annonser som klickas på; och
 • Var annonsen visades.
 
Knappar, verktyg och innehåll från andra företag
Adobes appar och webbplatser kan innehålla knappar, verktyg eller innehåll som länkar till andra företags tjänster (till exempel en gilla-knapp för Facebook). Vi kan komma att samla in information om din användning av de här funktionerna, till exempel innehåll som ”gillats” och adressinformation i Google Maps. När du ser eller använder sådana knappar, verktyg eller innehåll eller visar en webbplats eller app från Adobe som innehåller dem, kan viss information från din webbläsare dessutom automatiskt skickas till det andra företaget. Läs respektive företags sekretesspolicy för mer information.

Adobes sociala nätverkssidor och sociala registreringstjänster
Du kan logga in på vissa appar eller webbplatser från Adobe med hjälp av ett konto för sociala medier, till exempel ett Facebook-konto. Där du har gett lämpligt tillstånd får vi information om dig från ditt sociala nätverkskonto, till exempel namn, plats, grundläggande demografisk information.
Adobe har egna sidor på många sociala nätverksplatser (till exempel har Adobe® Photoshop®-teamet en Facebooksida). Vi samlar in information som du har gjort offentlig på ditt sociala nätverkskonto, till exempel namn och intresse för våra produkter och tjänster, när du interagerar med våra sociala nätverkssidor.
Läs mer om Adobes rutiner.
 
Hur använder Adobe informationen de samlar in om mig och vilka juridiska grunder finns för dessa användningsområden?
Adobe använder den information vi samlar in om dig för följande ändamål:
 • Att uppfylla ett avtal, eller vidta åtgärder som är kopplade till ett avtal: det här är viktigt när du registrerar dig för att använda ett program eller en webbplats från Adobe (oavsett om du betalar för det eller om det är en kostnadsfri provversion). Detta omfattar:
  • Ge dig tillgång till Adobes webbplatser och program som du har registrerat dig för, och alla andra tjänster eller produkter som du har begärt;
  • Verifiera din identitet;
  • Få betalningar;
  • Skicka viktiga meddelanden till dig (som till exempel rör betalningar eller upphörande av din prenumeration); och
  • Tillhandahålla kundtjänst eller support.
 • Vad som krävs för att Adobe ska kunna sköta sin verksamhet och utöva sina legitima intressen, framför allt:
  • Ge dig tillgång till Adobes webbplatser och program som du har registrerat dig för, och alla andra tjänster och produkter som du har begärt;
  • Analysera din användning av och mäta hur genomslagskraftiga våra webbplatser och program är, så att vi bättre kan förstå hur de används och förbättra dem och engagera och behålla användarna;
  • Skicka information om produkter och tjänster från Adobe, specialerbjudanden och liknande information till dig, och dela din information med tredje part för deras marknadsföring (där ditt samtycke inte krävs);
  • Analysera din användning av våra webbplatser och program och din interaktion med vår kommunikation, för att kunna skräddarsy och anpassa webbplatsen eller programmet och marknadskommunikationen ( läs mer);
  • Använda automatiserade system för att analysera ditt innehåll med hjälp av tekniker som maskininlärning för att förbättra våra tjänster och användarupplevelsen (där ditt samtycke inte krävs);
  • Hitta problem i våra appar och på våra webbplatser;
  • Genomföra enkäter och marknadsundersökningar om våra kunder, deras intressen, genomslagskraften i våra marknadsföringskampanjer samt kundnöjdheten (om vi inte behöver samtycke till att genomföra sådana undersökningar, i så fall kommer vi bara att utföra dem med ditt tillstånd);
  • Undersöka och besvara eventuella kommentarer och klagomål som du skickar till oss;
  • Kontrollera giltigheten för bankkod, kontonummer och kortnummer som du anger om du använder ett konto- eller kreditkort för betalning, så att vi kan förhindra bedrägeri (vi använder tredje part för detta – se Delar Adobe mina personuppgifter med andra? nedan); och
  • I samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, kontrollerande och utredande ändamål när så behövs (inklusive yppande av information i samband med rättsliga processer eller tvister).
 • Där du ger Adobe ditt samtycke eller på annat sätt överensstämmer med dina val:
  • Skicka information om produkter och tjänster från Adobe, specialerbjudanden och liknande information till dig, och dela din information med tredje part för deras marknadsföring (där ditt samtycke krävs);
  • Placera cookies och använda liknande tekniker på våra webbplatser, i våra program och i e-postkommunikation, i enlighet med vår policy för cookies och den information som du får när dessa tekniker används;
  • Åtkomst till information som finns på din enhet och som rör din användning av webbplatser och program (till exempel Adobe Connect-möten) och felrapporter;
  • Använda automatiserade system för att analysera ditt innehåll med hjälp av tekniker som maskininlärning för att förbättra våra tjänster och användarupplevelsen (där ditt samtycke inte krävs);
Vid andra tillfällen då vi ber om ditt samtycke använder vi informationen för just de ändamål som vi förklarar då.
 • Av juridiska skäl:
  • Att svara på förfrågningar från statliga myndigheter eller rättsvårdande myndigheter som utför en utredning.
  • För att identifiera, förhindra eller på andra sätt bemöta bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem och piratkopiering av programvara (till exempel för att bekräfta att programvaran är äkta och korrekt licensierad), vilket hjälper till att skydda både dig och Adobe.

Adobe använder också din information för deltagandet i Adobe Experience Cloud Device Co-op (för närvarande bara i USA och Kanada), vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå hur du använder Adobes program och webbplatser på dina olika enheter, samt hur vi kan tillhandahålla annonser som har anpassats till dina troliga intressen ( läs mer eller avanmäl dig).
 
Delar Adobe mina personuppgifter med andra?
Dela med andra personuppgiftsansvariga
Vi delar dina personuppgifter inom Adobe och dess företagskoncern för de ändamål som anges ovan (se en lista över Adobes affärsenheter och våra förvärvade företag). Den sorts tredje part din information kan delas med omfattar bland annat våra återförsäljare och andra sälj- och annonspartner, detaljhandlare, undersökningsföretag, annonsörer, reklambyråer, annonsnätverk och -plattformar, leverantörer av informationstjänster, förlag och ideella organisationer (med ditt samtycke om så behövs).
Vi delar personuppgifter med företag, organisationer och enskilda personer utanför Adobe om vi anser att tillgång, användning, bevarande eller avslöjande av informationen skäligen behövs för att identifiera, förhindra eller på annat sätt bemöta bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, samt att skydda Adobe, våra användare och allmänheten mot skada avseende rättigheter, egendom eller säkerhet i enlighet med gällande lagar.
Dela med personuppgiftsbiträden
Vi delar också dina personuppgifter med företag som hjälper oss att bedriva vår verksamhet genom att behandla personuppgifter på uppdrag av Adobe för ovan nämnda ändamål. Dessa företag omfattar leverantörer av kundsupporttjänster, betalningstjänster, övervakning och förebyggande av bedrägeri, e-post, sociala medier och andra marknadsföringsplattformar och tjänstleverantörer samt värdtjänster.

Annan informationsdelning
Adobe kan också dela dina personuppgifter:
 • När du går med på att dela den;
 • När vi är skyldiga att lämna information som svar på en stämning, ett domstolsbeslut eller annan tillämplig lag eller rättslig process ( läs mer);
 • När vi i god tro misstänker att det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna för att förhindra eller svara på bedrägeri, försvara våra appar och webbplatser mot attacker eller skydda Adobes, våra kunders och användares egendom och säkerhet eller allmänheten;
 • Om vi går samman med eller förvärvas av något annat företag, om vi säljer någon av Adobes webbplatser, program eller affärsenheter, eller om alla eller en avsevärd del av våra tillgångar förvärvas av ett annat företag, kommer din information sannolikt att lämnas ut till våra rådgivare och den potentiella köparens rådgivare och kommer då att räknas som en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.
Vi kan dela eller publicera sammanställd information som inte specifikt identifierar dig, till exempel statistisk information om besökare på våra webbplatser eller om hur kunder använder Adobe Experience Cloud.

 
Visas mina personuppgifter någonstans på Adobes webbsidor och tillämpningar?
Det finns flera platser på Adobes webbplatser och i Adobes appar där du kan skriva kommentarer, ladda upp bilder eller skicka in innehåll som visas för andra. Ibland kan du begränsa vem som får se det du delar, men det finns några platser där det du delar kan ses av alla eller andra användare av appen eller webbplatsen. Var försiktig när du delar dina personuppgifter. Dela inte något som du inte vill ha offentligt känt, om du inte är säker på att du publicerar det via en app eller en webbplats där du har möjlighet att kontrollera vilka som ser det som du publicerar. Observera att när du publicerar meddelanden i vissa användarforum på våra webbplatser och i våra appar kan din e-postadress eller ditt namn och/eller din profilbild ingå och visas i meddelandet.
Om du vill ta bort innehåll som du har delat på våra webbplatser och i våra appar använder du den app eller den webbplats där du delade innehållet. Om en annan användare bjuder in dig till en delad visning, redigering eller kommentering av innehåll finns det möjlighet att du kan ta bort dina bidrag, men oftast är det den användare som har bjudit in dig som har fullständig kontroll. Om du har frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta oss.
 
Är mina personuppgifter säkra?
Vi förstår att säkerheten för dina personuppgifter är viktig. Vi erbjuder rimliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Trots våra ansträngningar är inga säkerhetskontroller 100 % effektiva, och Adobe kan inte försäkra eller garantera säkerheten för dina personuppgifter.
 
Var lagrar Adobe mina personuppgifter?
Dina personuppgifter och personliga filer lagras på Adobes servrar och på servrarna hos de företag som vi anställer för att leverera tjänster till oss.
 
Överför Adobe mina personuppgifter över landsgränser?
Vi kan överföra dina personuppgifter över landsgränser till andra länder enligt gällande lagar.
Om du är bosatt utanför Nordamerika ingår du avtal med Adobe Irland. Adobe Irland överför dina personuppgifter till vissa organisationer som är belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien och/eller Schweiz, det vill säga USA och Indien och andra platser där Adobe kan ha verksamhet i framtiden.
Då Adobe Irland överför dina personuppgifter till Storbritannien eller ett land utanför EES och som inte omfattas av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, hänvisar vi till en eller flera av följande rättsliga bestämmelser: skölden för skydd av privatlivet (EU-U.S.), skölden för skydd av privatlivet mellan Schweiz och USA, standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen samt ditt samtycke under vissa omständigheter. En kopia av den relevanta bestämmelsen kan skickas till dig vid begäran via de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna sekretesspolicy. Mer information om amerikanska Adobes certifiering av skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, (inklusive certifieringens omfattning) finns i Sköld för skydd av privatlivet/Europeiska dataöverföringar.
Informationen ovan gäller de Adobe-användare som är konsumenter. Det finns mer information tillgänglig för våra företagskunder som vill lära sig mer omeuropeiska dataöverföringar.
 
Vilka rättigheter har jag beträffande mina personuppgifter och hur kan jag utöva dessa rättigheter?
Enligt vissa länders lagstiftning kan du ha rätt att be oss om en kopia av dina personuppgifter, för att korrigera, radera eller begränsa (stoppa pågående) behandling av dina personuppgifter och för att få de personuppgifter du lämnat till oss för ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, maskinläsbart format, och be oss att dela (överföra) dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Du kan dessutom motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall (särskilt då vi inte behöver behandla informationen för att uppfylla ett avtalskrav eller annat juridiskt krav eller då vi använder informationen för direktreklam).
De här rättigheterna kan vara begränsade, till exempel om din begäran avslöjar personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag måste ha kvar eller som vi har starka legitima intressen att behålla (till exempel i syfte att förebygga bedrägeri).
Om du vill tillämpa någon av dessa rättigheter (bland annat inaktivering av ditt Adobe ID-konto) kan du kontakta oss, eller vår dataskyddsansvarige, med hjälp av uppgifterna nedan. På flera av våra webbplatser och i flera av våra program kan du också ändra dina personuppgifter genom att gå till ”mitt konto”, ”min profil” eller liknande funktioner i det program eller på den webbplats som du använder. På samma sätt kan du ta bort filer eller bilder som du har lagrat på våra webbplatser och i våra program genom att logga in och använda de borttagningsfunktioner som finns tillgängliga.
Om du misstänker att detta inte har skötts på rätt sätt eller genomförts, har du rätt att anmäla det till en dataskyddsmyndighet i EU där du bor, arbetar eller där du tror att en eventuell överträdelse kan ha skett.
När du registrerar dig hos Adobe, skapar ett Adobe ID och använder vissa webbplatser, program, produkter eller tjänster från Adobe, är det obligatoriskt att tillhandahålla vissa uppgifter. Om viktiga uppgifter inte tillhandahålls kan vi inte ge dig ett Adobe-konto eller tillgång till de webbplatser, program, produkter eller tjänster som du begärt. Tillhandahållande av övriga uppgifter är valfritt. Om du ger oss ytterligare uppgifter kan det hjälpa oss att ge dig en bättre upplevelse, till exempel mer anpassat och personligt innehåll och erbjudanden.
 
Ta tillbaka samtycke eller på annat sätt invända mot direktreklam
Adobes företagskoncern (se lista över Adobes affärsenheter och våra förvärvade företag) och de företag som vi anlitar för att hjälpa oss att marknadsföra våra webbplatser och program kan använda dina uppgifter för att ge dig information och erbjudanden kopplade till Adobe.
Överallt där vi måste ha ditt samtycke har du alltid möjlighet att ta tillbaka detta samtycke, även om vi kan ha olika juridiska skäl för att behandla dina uppgifter för andra ändamål, till exempel de som anges ovan. I vissa fall då vi har ett legitimt intresse kan vi skicka direktreklam till dig utan ditt samtycke. Du har oinskränkt rättighet att när som helst avanmäla dig och slippa direktreklam och den profilering vi gör för direktreklam. Det gör du genom att:
 • uppdatera inställningarna i profilen för ditt Adobe ID;
 • uppdatera inställningarna för de särskilda webbplats- eller programkontona;
 • klicka på länken för att avbryta prenumerationen som finns längst ned i våra e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll; eller
 • kontakta oss genom de uppgifter som finns i slutet av denna sekretesspolicy.
Klicka här om du vill ha mer information om dina valmöjligheter gällande vår marknadsföring.
 
Vilken information samlas in av de företag som använder Adobe Experience Cloud-lösningar?
Adobe Experience Cloud-lösningarna hjälper våra företagskunder att anpassa och förbättra hur deras webbplatser, program och marknadsföringsmeddelanden fungerar. Dessa kunder kan till exempel använda Adobe Experience Cloud-lösningar för att samla in och analysera information om hur du använder deras webbplatser ( läs mer). Den information som samlas in lagras på våra datorer och kan användas av dessa företagskunder.
 
Hur länge sparar Adobe min information?
När du registrerar dig för ett Adobe ID-konto behandlar och behåller vi de flesta personuppgifter vi har om dig så länge du aktivt använder våra produkter, tjänster och program. När du stänger ditt konto börjar vi ta bort vissa personuppgifter som vi inte längre har affärsmässig anledning att behålla, som till exempel ditt slumpmässigt skapade lösenord och data om ditt betalningskonto. Vi behåller dock personuppgifter som rör dina avtals- och affärstransaktioner i sju år efter din senaste interaktion med oss.
Då vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke, behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att sluta och under en kort tid efter det (så att vi kan genomföra dina önskemål). Vi behåller också en permanent registerpost om att du har bett oss att inte skicka direktreklam eller behandla dina uppgifter så att vi kan respektera dina önskemål i framtiden.
 
Kommer denna sekretesspolicy att ändras?
Vi kan ibland ändra denna sekretesspolicy (eller andra dokument i Adobes sekretesscenter) för att göra det möjligt för Adobe att använda eller dela dina personuppgifter på ett annat sätt. Om detta sker kommer länkarna till policyn på våra webbplatser (finns oftast längst ner på webbplatserna) ange att policyn har ändrats. För nya användare träder ändringen i kraft vid publicering. För befintliga användare träder ändringen i kraft 30 dagar efter publicering i de fall förändringen är omfattande. Vi rekommenderar att du regelbundet går till Adobes sekretesscenter för den senaste informationen om våra sekretessrutiner.
 
Vem kan jag kontakta med frågor eller funderingar?
Om du har frågor, funderingar eller önskemål gällande sekretess kan du fylla i ett formulär för sekretessfrågor. Du kan också kontakta Adobes dataskyddsansvarige via DPO@adobe.com.