Adobe privaatsuspoliitika

 

 

Viimati uuendatud: 14. veebruar 2024

 

Adobe privaatsuspoliitikas kirjeldatakse Adobe teenuste ja tarkvara (nagu need on määratletud meie üldistes kasutustingimustes) privaatsuspraktikaid ja see kehtib kõikjal, kus me selle poliitika ära toome või sellele viitame.

 

Kui te olete Põhja-Ameerika elanik, siis on teil suhe ettevõttega Adobe Inc. (Adobe U.S.) ning teile kohaldatakse California ja Ameerika Ühendriikide seadusi.

 

Kui te elate väljaspool Põhja-Ameerikat, siis on teil suhe ettevõttega Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), kes on Adobe poolt teie kohta kogutavate isikuandmete vastutav töötleja, ning teile kohaldatakse Iirimaa seadusi. 

 

Meie teenuste ja tarkvara kasutamise juures tuleb teil võtta teadmiseks, et Adobe edastab teie isikuandmeid riigist väljapoole teistesse riikidesse, sh Ameerika Ühendriigid, kus Adobe ja tema partnerid ning teenusepakkujad tegutsevad. Andmekaitsemeetmed ja ametiasutuste õigused teie andmetele juurdepääsuks ei pruugi nendes riikides olla samaväärsed teie riigi omadega. Edastame teie isikuandmeid nendesse riikidesse ainult siis, kui see on seadusega lubatud, ja võtame meetmed, mis tagavad teie isikuandmete nõuetekohase kaitse. Lisateavet vt jaotisest „Kas Adobe edastab minu isikuandmeid riigist väljapoole?

 

Kui Adobe teenustes ja tarkvaras talletatud sisu või teave sisaldab teiste isikute isikuandmeid, peab teil olema seaduslik luba neid isikuandmeid Adobele avaldada.

 

Põhipunktide kokkuvõte

 • Kui teie nõusolek on vajalik, võtame teilt selle enne i) teile Adobe uudiste ja reklaammaterjalide saatmist; ii) juurdepääsu teie seadmes talletatud teabele, mis on seotud teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamisega ja teie kaasamisega nende kasutamisse (nt Adobe Connecti koosolekud) ning krahhiaruannetega, ja enne iii) teie sisu analüüsimist. Te saate oma nendeks toiminguteks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta.  Vt lisateavet.

 • Siinne poliitika selgitab, millal me töötleme isikuandmeid meie õigustatud huvides. Teil on õigus paluda meil nende andmete töötlemine lõpetada. Vt lisateavet oma õiguste ja selle kohta, kuidas te saate oma õigusi kasutada.

 • Me kasutame teie isikuandmeid selleks, et võimaldada teil registreeruda Adobe kliendiks ning et pakkuda teile meie teenuseid ja tarkvara ning muid tooteid või teenuseid, mida te soovite. Vt lisateavet.

 • Pakume interaktiivseid funktsioone, mida saab siduda sotsiaalmeedia saitidega, nagu Facebook. Kui te kasutate neid funktsioone, saadavad need saidid meile teie kohta isikuandmeid. Vt lisateavet.

 • Kasutame küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et jälgida meie teenuste ja tarkvara teiepoolset kasutamist. Kui soovite teada, millised võimalused on teil küpsiste keelamiseks, siis klõpsake siin. Kui kasutate meie veebisaiti brauseris, on see teave saadaval ka meie küpsiste poliitikas.

 • Adobe teenustes ja tarkvaras on mitmeid kohti, kus te saate postitada kommentaare, üles laadida pilte või esitada sisu, mis on avalikult kättesaadav, kui otsustate nendes tegevustes osaleda. Avaldame isikuandmeid ka teistele Adobe perekonda kuuluvatele ettevõtetele ning reklaami- ja müügipartneritele kooskõlas teie valikutega. Samuti avalikustame teavet kolmandatele osapooltele, keda kaasame isikuandmete töötlemiseks meie nimel või kui selline jagamine on seadusega nõutav või teatud muudes olukordades. Vt lisateavet.

 • Me edastame teie isikuandmeid USAsse ja teistesse riikidesse, mis võivad asuda väljaspool teie elukohariiki. Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutame valitsuse poolt heakskiidetud lepingutingimusi, nagu Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused. Vt lisateavet.


Mida siinne privaatsuspoliitika hõlmab?

Siinses privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas Adobe (edaspidi ka „meie”) kasutab teie andmeid seoses järgmisega:

 

 • Adobe veebisaidid; veebipõhised teenused, nagu Behance, ning Creative Cloudi, Document Cloudi ja Experience Cloudi veebipõhised funktsioonid (edaspidi ühiselt „veebisaidid”);
 • teenused, milles on ära toodud siinne poliitika või mis sisaldavad viidet siinsele poliitikale;
 • Adobe turundus-, müügi- ja reklaamipraktikad ning
 • varem omandatud ettevõtete privaatsuspraktikad, kui siinses dokumendis ei ole märgitud teisiti.

 

Pange tähele, et mõne Adobe omandatud ettevõtte veebisaidil ja rakendustes võib kehtida selle ettevõtte enda privaatsuspoliitika seni, kuni need privaatsuspraktikad on integreeritud Adobe privaatsuspraktikatesse. Nende ettevõtete praeguse nimekirja leiate siit. Teatud Adobe teenuste ja tarkvara privaatsuspõhimõtete kohta leiate lisateavet allpool toodud tabelist:

 

Vt ka Adobe kasutustingimusi ja kõiki kasutamise lisatingimusi või toote litsentsilepinguid, mis võivad kehtida teenustele ja tarkvarale, mida te kasutate.

 

Milliseid andmeid Adobe minu kohta kogub?

 

Adobe ID, registreerimine ja klienditugi

Kui registreerute Adobe teenuse kasutajaks, loote Adobe ID, ostate meie teenuste ja tarkvara litsentsi või võtate meiega ühendust toe või muude pakkumiste saamiseks, kogub Adobe teavet, mis võimaldab teid tuvastada. See hõlmab järgmisi andmeid.

 

Identifitseerimisandmed ja kontaktandmed, nagu

 • nimi,
 • e-posti aadress,
 • telefoninumber,
 • posti- või füüsiline aadress,
 • riik.

 

Kommerts- ja tehinguandmed, nagu

 • makse-/arveteave (kui rakendus või veebisait on tasuline);
 • ostetud litsentsid;
 • kasutamisõiguse alane teave (nt õppuri või õpetaja andmed õppuritele ja õpetajate mõeldud rakenduseversioonide puhul);
 • klienditoe ja muude teadaannete sisu ja teave (nt salvestatud klienditoe ja tehnilise toe kõned ning meie veebisaidi, vestlusfunktsioonide, telefoni- ja videokõnede, e-kirjade ja muude kanalite kaudu toimunud teie ja meie vahelise suhtluse salvestatud sisu);
 • huvipakkuvate teenuste ja tarkvara tüübid.

 

Ametit, haridust või muud puudutavad demograafilised andmed, nagu

 • sünnikuupäev,
 • ettevõtte või kooli nimi,
 • tiitel,
 • amet,
 • tööülesanded,
 • pädevus;
 • ettevõtte andmed, nagu suurus, tööstusharu ja muu teave ettevõtte kohta, kus kasutaja võib töötada (kui kasutaja on esitanud ettevõtte nime).

 

Analüütikaandmed või muud veebitegevust puudutavad andmed, nagu 

 • IP-aadress,
 • brauser,
 • mobiilseadme ID,
 • Adobe kontodega ühendatud brauserilaiendused.

 

Tuletatud teave

 

Et saaksime hoida oma andmebaasid ajakohastena ning pakkuda teile kõige asjakohasemat sisu ja kasutust, võime vastavalt kohaldatavale õigusele tuletada või genereerida teavet meie poolt kogutud teabe põhjal või kombineerida teie esitatud teavet kolmandate osapoolte allikatest saadud teabega.  Näiteks saame me ettevõtte, kus te töötate (kui olete esitanud ettevõtte nime), suurust, tööstusharu ja muud puudutavat teavet allikatest, mille hulgas on professionaalse veebivõrgustiku saidid ja teabeteenuste pakkujad.  Samuti võime tuletada, genereerida või koguda ja saada teavet kolmandatelt osapooltelt, sh partneritelt ja avalikult kättesaadavatest allikatest, et tuvastada, ennetada või muul viisil käsitleda pettusel põhinevat, ebaausat või ebaseaduslikku tegevust, meie teenuste ja tarkvara väärkasutust, turvalisusega seotud või tehnilisi probleeme ning kaitsta Adobe ja meie töötajate, meie kasutajate, laste või avalikkuse õigusi, vara või turvalisust.
 

Adobe teenused ja tarkvara

Me kogume teavet, mida te meile esitate (nt kui kasutate meie teenuseid ja tarkvara) või mida te lubate meil koguda (nt kolmanda osapoole integratsiooni raames). Me kogume või genereerime teavet ka selle kohta, kuidas te meie teenustele ja tarkvarale juurde pääsete ja neid kasutate, sh siis, kui kasutate mõnda töölaua- või mobiilirakenduse funktsiooni (nt fotode sünkroonimisfunktsioon), mis viib teid internetti. Olenevalt teenustest ja tarkvarast, millele te juurde pääsete ja mida te kasutate, võib see teave olla seotud teie seadme või brauseriga või teie Adobe konto või sisuga. See hõlmab järgmist teavet.

 

Analüütikaandmed või muud veebitegevust puudutavad andmed, nagu

 • IP-aadress;
 • brauseri ja seadme teave, sh brauseri ja seadme tüüp, seaded, unikaalsed identifikaatorid, versioon, keeleseaded ja konfiguratsioon;
 • veebileht, mis juhatas teid Adobe veebisaidile;
 • otsingumootorisse sisestatud otsingusõnad, mis juhatasid teid Adobe veebisaitidele;
 • teenuste ja tarkvara kasutamine ja neis navigeerimine, sh teie interaktsioonid Adobe veebisaitidega (neid andmeid kogutakse küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil või Adobe serverite poolt, kui olete rakendusse või veebisaidile sisse logitud);
 • teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise ja neis navigeerimise ning teie sisu analüüsi andmed.

 

Ametit, haridust või muud puudutavad demograafilised andmed, nagu

 • profiili andmed (nt konto profiil, avalik profiil, Behance'i profiil).

 

Kommerts- ja tehinguandmed, nagu

 • sisu, mis sisaldab isikuandmeid, mis on saadetud Adobe teenuste ja tarkvara mõnda veebipõhist funktsiooni kasutades või mis on mõne sellise funktsiooni kaudu saadud või mida säilitatakse Adobe serverites. Sellise sisu hulka kuuluvad näiteks dokumendid, fotod, videod, tegevuslogid, teilt saadud otsene tagasiside, metaandmed teie sisu kohta, kasutaja loodud päringud, nagu otsingusõnad, käsklused (nt tekst, pildid, videod, audio jne), päringud, tagasiside ja muu teave, mida võite avaldada, kui kasutate meie teenuseid ja tarkvara, ning samuti teave, mille teenused ja tarkvara nendele päringutele vastuseks annavad.

 

Delikaatsed isikuandmed, nagu

 • biomeetrilised identifikaatorid või teave, nagu on määratletud USA seadustes (nt teie sisust saadud näo- ja häälejäljed, nagu on määratletud Adobe üldistes kasutustingimustes) ja täpne geograafiline asukoht. Kui see on seadusega nõutav, küsime teilt enne niisuguste andmete kogumist kõik vajalikud load. Lisateavet leiate allpool olevatest jaotistest „Adobe tegutsemine teie nimel” ja „Kuidas me analüüsime teie sisu, et pakkuda teile soovitud funktsioone”. 

 

Allpool toodud linkidelt saate lisateavet järgmiste teemade kohta:

 

Adobe tarkvara aktiveerimine ja automaatsed uuendused

 

 • Kui aktiveerite oma Adobe tarkvara või installite tarkvarauuendusi, kogume analüütikaandmeid või muid veebitegevust käsitlevaid andmeid, nagu teie seadme andmed (tootja, mudel, IP-aadress);
 • Adobe tarkvara andmed (versioon, aktiveerimise kuupäev, õnnestunud ja ebaõnnestunud uuendused);
 • teie toote seerianumber (nt kui see on vajalik, et saaksite toodet kasutama hakata).


Lisateavet rakenduse aktiveerimise kohta vt siit.


Adobe e-kirjad

Meie saadetud e-kirjad võivad sisaldada tehnoloogiat (nn veebimajakas), mis kogub analüütikaandmeid või muid veebitegevust puudutavaid andmeid, näiteks seda, kas te olete e-kirja saanud või avanud või kas te olete e-kirjas olevale lingile klõpsanud. Kui te ei soovi, et me seda teavet koguksime, saate Adobe turundusalaste e-kirjade saamisest loobuda.


Adobe veebireklaam

Adobe reklaamib veebis mitmel viisil, sh kuvades teile Adobe reklaame teiste ettevõtete veebisaitidel ja rakendustes ning sotsiaalmeedia platvormidel, nagu Facebook ja LinkedIn. Adobe veebisaidid kasutavad küpsiseid, piksleid ja sarnaseid tehnoloogiaid, mida pakub meie oma ettevõte (Adobe Experience Cloud) ja teised ettevõtted ning mis võimaldavad meil koguda lisateavet, et mõõta ja parandada meie reklaami tõhusust. Me kogume analüütikaandmeid või muid veebitegevust käsitlevaid andmeid, nagu andmed selle kohta,

 

 • milliseid reklaame kuvatakse,
 • millistele reklaamidele klõpsatakse ja 
 • kus reklaam kuvati. 

 

Vt lisateavet Adobe reklaamipraktikate kohta.
 

Nupud, tööriistad ja sisu teistelt ettevõtetelt

Adobe teenused ja tarkvara võivad sisaldada nuppe, tööriistu või sisu, mis viitavad teiste ettevõtete teenustele (nt Facebooki nupp „Meeldib”). Me võime koguda teavet nende funktsioonide kasutamise kohta, näiteks sisu, mille te märkisite „meeldivaks”, ja aadressiandmeid Google Mapsis. Lisaks sellele, kui näete neid nuppe, tööriistu või sisu või olete nendega interaktsioonis või vaatate Adobe veebilehte või rakendust, mis neid sisaldavad, võidakse teie brauserist automaatselt saata teisele ettevõttele teatud teavet. Lisateabe saamiseks lugege selle ettevõtte privaatsuspoliitikat.

 

Adobe veebisaidid võivad rakendada Google reCAPTCHA Enterprise'i, et aidata vältida rämpsposti ja kuritarvitamist. reCAPTCHA Enterprise kogub riist- ja tarkvarateavet, näiteks seadme- ja rakenduse andmeid, ning saadab selle Google'ile eesmärgiga reCAPTCHA Enterprise'i pakkuda, hooldada ja täiustada ning üldistel turvalisuse kaalutlustel. reCAPTCHA Enterprise'i teiepoolsele kasutamisele kehtib Google'i privaatsuspoliitika ja kasutustingimused.


Adobe sotsiaalvõrgustike leheküljed ja sotsiaalvõrgustike kaudu sisselogimise teenused

Te saate mõnda Adobe teenusesse ja tarkvarasse sisse logida, kasutades sotsiaalvõrgustiku kontot, näiteks Facebooki oma. Kui annate asjakohased load, saame teie sotsiaalvõrgustiku kontolt teie kontakt- ja identifitseerimisandmed, nagu nimi, riik ja põhilised demograafilised andmed.

 

Adobel on paljudes sotsiaalvõrgustikes oma leheküljed (nt Adobe® Photoshop®-i meeskonna lehekülg Facebookis). Me kogume teavet, näiteks teie nimi ja huvi meie toodete ja teenuste vastu, mille olete oma sotsiaalvõrgustiku kontol avalikult kättesaadavaks teinud, kui olete interaktsioonis meie sotsiaalvõrgustiku lehtedega. Sotsiaalvõrgustikud võivad anda Adobele statistikat ja ülevaateid, mis aitavad meil mõista, milliseid toiminguid inimesed meie lehekülgedel teevad. Vajaduse korral on Adobe ja sotsiaalmeedia saidid sõlminud kokkuleppe, millega on kindlaks määratud meie kummagi kohustused.

 

Lisateavet Adobe praktikate kohta seoses sotsiaalvõrgustike lehtede ja kontole sisselogimisteenustega vt siit

 

Adobe tegutsemine teie nimel

Teatud juhtudel tegutseb Adobe ainult teie nimel meie teenustega kogutud ja töödeldud isikuandmete puhul (nt aadressiraamatu kontaktid, mida kasutajad jagavad, kui sisestavad adressaatide andmed). Sellisel juhul tegutseb Adobe ainult teie juhiste alusel, et hõlbustada teile soovitud teenuse pakkumist, ning teie vastutate jagatud teabe eest. Sellistel juhtudel teavitame teid rakendusesiseste teavitustega või muude teadaannete kaudu õigeaegselt. Kui esitate meile või meie teenusepakkujatele seoses Adobe rakenduste või veebisaitide kasutamisega teiste inimestega seotud teavet, kinnitate, et teil on volitused selle teabe jagamiseks ja lubamiseks meil kasutada seda teavet vastavalt siinsele poliitikale.

 

Kuidas me analüüsime teie sisu, et pakkuda teile soovitud funktsioone

Adobe pakub teatud funktsioone, mis võimaldavad teil oma fotosid, videoid ja muud liiki sisu redigeerida ja organiseerida, kasutades selliseid tunnuseid nagu nägu ja hääl (nt saate oma kogus sisu grupeerida sarnaste nägude, kohtade ja pildi omaduste alusel), ning selliseid tunnuseid võib teatud USA seaduste või muude kohaldatavate eraelu puutumatust käsitlevate seaduste kohaselt pidada biomeetrilisteks identifikaatoriteks või biomeetrilisteks andmeteks. Kui te otsustate neid funktsioone kasutada, tegutseb Adobe ainult teie juhiste alusel, et hõlbustada teile soovitud teenuse osutamist. Need funktsioonid on vaikimisi välja lülitatud ja kui otsuste need lubada, saate need hiljem igal ajal välja lülitada. Kui me töötleme biomeetrilisi identifikaatoreid või biomeetrilisi andmeid teile soovitud funktsiooni pakkumiseks, kustutame need andmed, kui te funktsiooni välja lülitate, välja arvatud juhul, kui tarkvaras või teenustes on sätestatud teisiti.

 

Meie füüsiliste kontorite külastamine

Kui külastate Adobe kontorit, kogume identifikaatoreid- ja kontaktandmeid, nagu teie nimi, ettevõtte nimi ja e-posti aadress, ning heli-, elektroonilisi, visuaalseid või sarnaseid andmeid, sh näokujutised ja hääleandmed, mis on saadud näiteks turvakaamera video- või kõnesalvestustest ja fotodelt.

Kuidas kasutab Adobe minu kohta kogutud andmeid ja millistel õiguslikel alustel ta seda teeb?

Adobe kasutab teie kohta kogutud teavet järgmistel eesmärkidel.

 

 • Lepingu täitmiseks või lepinguga seotud sammude astumiseks: see on asjakohane, kui registreerite end Adobe rakenduse või veebisaidi kasutajaks (kas tasulise tellimuse või tasuta prooviperioodiga tellimuse kaudu). See hõlmab järgmist:
  • nende Adobe teenuste ja tarkvara pakkumine, mille kasutajaks te olete registreerunud, ning muude teenuste või toodete pakkumine, mida te olete soovinud;
  • toote või platvormi oskuste/teadmiste alaste kursuste ja muu sisu haldamine, sh testimine ja sertifitseerimine (vastavalt olukorrale);
  • teie identiteedi kontrollimine;
  • maksete töötlemine;
  • teile vajalike teadaannete saatmine (nt seoses maksetega või tellimuse lõppemisega) ja
  • klienditeeninduse või toe pakkumine.
 • Vastavalt Adobe nõudmistele seoses oma äritegevusega ja õigustatud huvide järgimisega ning eelkõige järgmistel eesmärkidel:
  • nende Adobe teenuste ja tarkvara pakkumine, mille kasutajaks te olete registreerunud, ning muude toodete või teenuste pakkumine, mida te olete soovinud;
  • meie teenuste ja tarkvara, sh salvestused, teiepoolse kasutamise analüüsimine ja tõhususe mõõtmine, et paremini mõista, kuidas neid kasutatakse, et saaksime neid täiustada ning kasutajaid kaasata ja hoida;
  • Adobe toodete ja teenuste, eripakkumiste ja muu sarnase teabe saatmine ning teie andmete jagamine kolmandate osapooltega nende enda turunduslikel eesmärkidel (kui selleks pole vaja teie nõusolekut);
  • meie teenuste ja tarkvara kasutamise ja neis navigeerimise, teie sisu, teie profiiliteabe ja teie interaktsioonide analüüsimiseks meie teadaannetega nii automatiseeritud (nt masinõpe) kui ka manuaalsetel viisidel, et kohandada ja parandada teenuseid ja tarkvara ning turundusteadaandeid (vt lisateavet) (kui selleks ei ole vaja teie nõusolekut);
  • meie teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise ja neis navigeerimise, samuti teie sisu ja selle metaandmete analüüsimine nii automatiseeritud (nt masinõpe) kui ka manuaalsetel viisidel, et
   • tuvastada ja ennetada pettusel põhinevat, ebaausat või ebaseaduslikku tegevust või meie teenuste ja tarkvara väärkasutust (kui selleks ei ole vaja teie nõusolekut);
   • parandada meie teenuseid ja tarkvara ning nende kasutuskogemust (kui selleks ei ole vaja teie nõusolekut ning vastavalt seadistustele, mida me võime teile pakkuda, sh need, mida on kirjeldatud siin);
  • meie teenustes ja tarkvaras esinevate probleemide diagnoosimine;
  • pettusel põhineva, ebaausa või ebaseadusliku tegevuse, meie teenuste ja tarkvara väärkasutuse, turvalisusega seotud või tehniliste probleemide tuvastamine, ennetamine või muul viisil nendega tegelemine ning Adobe, meie kasutajate või avalikkuse õiguste, vara või turvalisuse kaitsmine kahjude eest;
  • küsitluste ja turu-uuringute läbiviimine meie klientide, nende huvide, meie turunduskampaaniate tõhususe ja klientide rahulolu kohta (v.a juhul, kui me vajame selliste küsitluste läbiviimiseks nõusolekut, ning sellisel juhul teeme seda ainult teie loal);
  • teie esitatud kommentaaride või kaebuste uurimine ja neile vastamine;
  • teie esitatud panga tunnuskoodi, kontonumbri ja kaardinumbri kehtivuse kontrollimine, kui kasutate maksmiseks krediit- või deebetkaarti, et vältida maksepettusi või muid ebaseaduslikke või ebaausaid makseviise (nendeks kontrollideks kasutame kolmandaid osapooli, vt jaotist „Kas Adobe avaldab minu isikuandmeid teistele?” allpool); 
  • ettevõtte e-posti aadressi all registreeritud kontoteabe jagamine tööandjatele konto migreerimise eesmärgil;
  • kombineerimine muude andmetega, mis meil võivad olla selle kohta, kuidas te meie toodete ja teenustega olete interaktsioonis olnud, kui olete välja- või sisse loginud, et pakkuda sujuvamat kasutuskogemust, näidata teile kõige asjakohasemat sisu ja teenuseid ning turunduslikel eesmärkidel, tehes seda teie nõusolekul, kui nõusolek on vajalik;
  • kui me ühineme mõne teise ettevõttega või meid omandab mõni teine ettevõte, kui me müüme Adobe veebisaidi, rakenduse või äriüksuse või kui kogu meie vara või olulise osa sellest omandab mõni teine ettevõte, avaldatakse teie andmed tõenäoliselt potentsiaalsele ostjale, meie nõustajatele ja potentsiaalsete ostjate nõustajatele ning need kuuluvad varade hulka, mis antakse üle uuele omanikule, ja
  • seoses õiguslike nõuete, vastavuse, regulatiivsuse ja uurimisega seotud eesmärkidega (sh teabe avaldamine seoses valitsusasutuste taotluste, kohtumenetluste või kohtuvaidlustega).

 

Kui me töötleme teie andmeid oma õigustatud huvide alusel, võite teatud tingimustel esitada niisuguse töötlemise suhtes vastuväiteid. Sellisel juhul me lõpetame andmete töötlemise, välja arvatud siis, kui meil on kaalukad õiguslikud alused töötlemise jätkamiseks või kui see on vajalik seadusest tulenevatel põhjustel.

 

Kui õigustatud huvi ei saa konkreetses jurisdiktsioonis õigusliku alusena kasutada, siis teeme eespool kirjeldatud töötlemistoiminguid õiguslikul alusel, mis on selles konkreetses jurisdiktsioonis võimalik.

 

 • Kui on vajalik teie nõusolek ja kui te annate Adobele oma nõusoleku või kui see on kooskõlas teie valikutega, siis kasutame kogutud isikuandmeid järgmiseks:
  • Adobe toodete ja teenuste, eripakkumiste ja muu sarnase teabe saatmine ning teie andmete jagamine kolmandate osapooltega nende enda turunduslikel eesmärkidel;
  • küpsiste paigutamine ja sarnaste tehnoloogiate kasutamine meie teenustes ja tarkvaras ning e-postiga saadetavates teadaannetes kooskõlas meie küpsiste poliitikaga ja teabega, mis teile antakse, kui neid tehnoloogiaid kasutatakse;
  • juurdepääsemine teie seadmesse salvestatud teabele, mis on seotud teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamisega ja teie kaasamisega nende kasutamisse (nt Adobe Connecti koosolekud) ning samuti krahhiaruannetega;
  • juurdepääsemine teie seadmesse salvestatud teabele (nt fotod, asukoht ja kaamera), mida te lubate meile seadmepõhiste seadete kaudu, et pakkuda meie teenustes ja tarkvaras teatud funktsioone;
  • meie teenuste ja tarkvara teiepoolse kasutamise ja neis navigeerimise või teie sisu (sh teie sisu metaandmed) analüüsimine, kaustades tehnikaid, nagu masinõpe, et tuvastada ja ennetada pettusel põhinevat, ebaausat või ebaseaduslikku tegevust või meie teenuste ja tarkvara väärkasutust ning parandada meie teenuseid ja kasutuskogemust ning
  • teile loosimistes, konkurssidel ja sarnastes kampaaniates osalemise võimaldamine ning niisuguste tegevuste haldamine.

 

Kui küsime teilt nõusolekut muudel juhtudel, kasutame kogutud teavet eesmärkidel, mida selgitame teile nõusoleku küsimise ajal. Kui töötleme andmeid teie nõusoleku alusel, saate oma selliseks tegevuseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

 

 • Õiguslikel põhjustel järgmistel eesmärkidel:
  • vastamine valitsusasutuste või õiguskaitseorganite esitatud päringutele seose uurimiste läbiviimisega;
  • teabe kasutamine või avalikustamine, kui see on mõistlikult vajalik, et tuvastada, ennetada või muul viisil käsitleda pettusel põhinevat, ebaausat või ebaseaduslikku tegevust, meie teenuste ja tarkvara väärkasutust või tehnilisi probleeme ja tarkvarapiraatlust (nt kinnitamaks, et tarkvara on ehtne ja nõuetekohaselt litsentsitud), aidates sellega kaitsta nii teid kui ka Adobet.

 

Kui selline töötlemine ja avalikustamine ei ole seadusega rangelt nõutav, võib Adobe tugineda oma õigustatud huvidele, kui see on võimalik, ning eespool kirjeldatud kolmandate osapoolte huvidele.


 

Kas Adobe avaldab minu isikuandmeid teistele?

 

Andmete avaldamine teistele vastutavatele andmetöötlejatele

Avaldame teie isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel Adobe ettevõtete perekonnale (vt nimekirja Adobe üksustest ja meie omandatud ettevõtetest).

 

Avaldame teie isikuandmeid ka teistele kolmandast osapoolest vastutavatele andmetöötlejatele teie nõusolekul (kui nõusolek on vajalik) või selleks, et pakkuda teile soovitud tooteid või teenuseid (nt kolmanda osapoole integratsioonid). Teie andmeid võidakse avaldada järgmistele kolmandatele osapooltele: meie edasimüüjad ja muud müügi- ja reklaamipartnerid, jaemüüjad, reklaamijad, reklaamiagentuurid, reklaamivõrgustikud ja -platvormid, teabeteenuste pakkujad, pettuste jälgimise ja ennetamise teenusepakkujad ning avaldajad. Mõnel juhul avalikustame sotsiaalmeediaplatvormide ja teiste reklaamipartneritega teavet toimingute kohta, mis te olete meie veebisaitidel ja rakendustes teinud, näiteks milliseid lehekülgi te külastate ja milliseid reklaame nägite, et näidata teile asjakohasemaid reklaame. Need osapooled võivad olla sellise andmetöötlemise korral ühised vastutavad töötlejad. Lisateavet vt siit.

 

Kolmandast osapoolest vastutavad töötlejad võivad teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kasutada ka Adobe tooteid ja teenuseid. Kui kasutate Adobe teenustele ja tarkvarale juurdepääsuks e-posti aadressi, mis on seotud äridomeeniga (nt teienimi@ettevõttenimi.com), või kui ettevõte on teid kutsunud teenuseid ja tarkvara kasutama, võime edastada teie isikuandmeid sellele ettevõttele.

 

Avalikustamine pettuste ennetamise, ohutuse ja turvalisuse eesmärkidel

Avaldame isikuandmeid ettevõtetele, mis aitavad meid meie tegevuses, et avastada, ennetada või muul viisil käsitleda pettusel põhinevat, ebaausat või ebaseaduslikku tegevust, Adobe teenuste ja tarkvara väärkasutust ning turvalisusega seotud või tehnilisi probleeme.

 

Lisaks avaldame isikuandmeid ettevõtetele, organisatsioonidele, valitsusasutustele või üksikisikutele väljaspool Adobet, kui see on seadusega nõutud või lubatud, kui meil on heauskne veendumus, et teabele juurdepääs, selle kasutamine, säilitamine või avalikustamine on mõistlikult vajalik, et avastada ja ennetada pettusel põhinevat, ebaausat või ebaseaduslikku tegevust, teenuste ja tarkvara väärkasutust ning turvalisusega seotud või tehnilisi probleeme või nende eest kaitsta, või kui see on mõistlikult vajalik, et kaitsta Adobe ja meie töötajate, meie kasutajate, laste või avalikkuse õigusi, vara või turvalisust.

 

Andmete avaldamine andmetöötlejatele

Avaldame teie isikuandmeid ka ettevõtetele, mis aitavad meid meie tegevuses sellega, et töötlevad Adobe nimel isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel. Need on ettevõtted (sh ettevõtted, mis võivad salvestada või talletada suhtlust), mis on klienditoe teenuste ja suhtlusrobotite pakkujad, seansside taasesitamise partnerid, kes pakuvad teenuseid, mis taastavad veebi või rakenduse seansi, mis annab sisulise ülevaate külastaja kogemusest. Samuti on nende ettevõtete hulgas analüütiliste tehnoloogiate pakkujad, kes salvestavad ja analüüsivad teie interaktsioone meie veebisaitidega, et aidata meil parandada teie kasutuskogemust, tehisintellekti tehnoloogiate pakkujad, kes salvestavad ja analüüsivad teie sisu või suhtlust, ning ettevõtted, mis pakuvad maksete töötlemise teenuseid, pettuste jälgimist ja ennetamist; ettevõtted, mis aitavad meil tuvastada ja ennetada ebaausat või ebaseaduslikku tegevust või meie teenuste ja tarkvara väärkasutust, ning e-posti, sotsiaalmeedia ja muude turundusplatvormide ja -teenuste ning veebimajutuse teenuste pakkujad. Nõuame neilt ettevõtetelt teie isikuandmete kaitsmist kooskõlas siinse privaatsuspoliitikaga.


Muu teabe avalikustamine

Adobe võib avaldada teie isikuandmeid ka järgmistel juhtudel:

 • kui te nõustute nende avalikustamisega;
 • kui meil on heauskne veendumus, et meilt nõutakse teavet seoses kohtukutse või kohtukorraldusega või muu kohaldatava seaduse või kohtumenetlusega (vt lisateavet) või et reageerida hädaolukorrale, mille tagajärjeks võib olla surm või raske kehavigastus;
 • kui me ühineme mõne teise ettevõttega või meid omandab mõni teine ettevõte, kui me müüme Adobe veebisaidi, rakenduse või äriüksuse, või kui kogu meie vara või olulise osa sellest omandab mõni teine ettevõte, avaldatakse teie andmed tõenäoliselt potentsiaalsele ostjale, meie nõustajatele ja potentsiaalsete ostjate nõustajatele ning need kuuluvad varade hulka, mis antakse üle uuele omanikule.

 

Me võime avalikustada või avaldada koondandmeid, mis ei võimalda teid konkreetselt tuvastada. Nendeks on näiteks statistilised andmed meie veebisaitide külastajate kohta või selle kohta, kuidas kliendid kasutavad Adobe Experience Cloudi.
 

 

Kas minu isikuandmed kuvatakse kuskil Adobe rakendustes või veebisaitidel?

Adobe teenustes ja tarkvaras on mitmeid kohti, kus te saate postitada kommentaare, üles laadida pilte, osaleda veebifoorumites või vestlustes, pidada blogisid, jagada tehnilist teavet või esitada muud sisu, mida teised näha saavad. Mõnikord saate seada piirangud sellele, kes saavad teie jagatud teavet näha, kuid on ka kohti, kus teie jagatud teavet saavad näha kõik või teised teenuse kasutajad. Selline teave võib ilmuda otsingumootori tulemustes või muude avalikult kättesaadavate platvormide kaudu ning kolmandad osapooled võivad tegeleda nn andmekoorimisega ja neid andmeid otsida. Näiteks kui kasutajad postitavad sisu veebifoorumitesse, veebivestlustesse, blogidesse ja kogukonna foorumitesse, muutub kasutaja postitatud teave avalikuks. Osa veebisisust võib jääda avalikult kättesaadavaks ka pärast seda, kui Adobe on täitnud nõude kustutada postitaja isikuandmed.

 

Olge oma isikuandmete jagamisel ettevaatlik. Ärge jagage midagi, mida te ei soovi, et avalikkus teada saaks, kui te ei ole kindel, et postitate selle rakenduse või veebisaidi kaudu, mis võimaldab teil kontrollida, kes teie postitust näeb. Pange tähele, et kui postitate sõnumeid meie veebisaitide ja rakenduse teatud kasutajafoorumites, võidakse sellele lisada teie e-posti aadress või nimi ja/või profiilifoto ning kuvada koos teie sõnumiga. Lisateavet oma avaliku profiili haldamise kohta vt siit. Meie teenustes ja tarkvaras jagatud sisu eemaldamiseks kasutage sama funktsiooni, mida kasutasite sisu jagamiseks. Kui mõni kasutaja kutsub teid osalema sisu ühises vaatamises, redigeerimises või kommenteerimises, võib teil olla võimalik oma osa kustutada, kuid tavaliselt on kogu kontroll sellel kasutajal, kes teid kutsus. Kui teil on selle kohta küsimusi või tekib probleem, võtke meiega ühendust.

 

Kas minu isikuandmed on kaitstud?

Me teeme teie isikuandmete kaitsmiseks suuri jõupingutusi. Me kasutame vajaduse korral administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, nagu krüptimine, kaheastmeline kontroll ning asjakohased lepingulised konfidentsiaalsuskohustused töötajatele ja lepinguosalistele.

Kus Adobe minu isikuandmeid säilitab?

Teie isikuandmeid ja faile säilitatakse Adobe serverites ja nende ettevõtete serverites, kelle me kaasame omale teenuseid osutama.

 

Kas Adobe edastab minu isikuandmeid riigist väljapoole?

Peamised kohad, kus me teie isikuandmeid töötleme, on USA ja India, kuid me edastame isikuandmeid ka kõikidesse teistesse riikidesse, kus Adobe või tema sidusettevõtted, teenusepakkujad ja partnerid tegutsevad. Me teeme neid edastusi kooskõlas kehtivate seadustega, näiteks sõlmime andmeedastuslepingud, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid.

 

Kui elate väljaspool Põhja-Ameerikat, siis on teil lepinguline suhe ettevõttega Adobe Ireland. Kui Adobe Ireland edastab teie isikuandmeid riiki, mis ei kuulu EMPsse ja mille kohta Euroopa Komisjon ei ole teinud otsust, et on tagatud piisav andmekaitse, siis me tugineme ühele või mitmele järgmistest õiguslikest mehhanismidest: Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimused ja/või teatud juhtudel teie nõusolek. Teil on võimalik nõudmisel saada asjaomase mehhanismi koopia, et saaksite selle üle vaadata. Koopia saamiseks kasutage siinse privaatsuspoliitika lõpus toodud kontaktandmeid. Lisateavet selle kohta, kuidas Adobe Ireland edastab Euroopa isikuandmeid, vt teemast „Piiriülene andmeedastus”.

 

Adobe ja tema USA tütarettevõtted Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) ja Workfront Inc. järgivad ELi-USA andmekaitseraamistikku, ELi-USA andmekaitseraamistiku Ühendkuningriigi laiendust ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistikku, nagu on sätestanud USA kaubandusministeerium. Adobe on samuti USA kaubandusministeeriumile kinnitanud, et järgib ELi-USA andmekaitseraamistiku põhimõtteid seoses Euroopa Liidust saadud isikuandmete töötlemisega ELi-USA andmekaitseraamistiku alusel ning ELi-USA andmekaitseraamistiku Ühendkuningriigi laienduse põhimõtteid seoses Ühendkuningriigist (ja Gibraltarilt) saadud isikuandmete töötlemisega (nagu seda teevad ka Adobe USA tütarettevõtted Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) ja Workfront Inc.). Adobe on samuti tõendanud USA kaubandusministeeriumile, et järgib Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku põhimõtteid seoses Šveitsist saadud isikuandmete töötlemisega Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku alusel (nagu seda teevad ka Adobe USA tütarettevõtted Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) ja Workfront Inc.). Kui siinse poliitika tingimused ja ELi-USA andmekaitseraamistiku põhimõtted ja/või Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku põhimõtted on omavahel vastuolus, kohaldatakse andmekaitseraamistiku põhimõtteid. Andmekaitseraamistikust tulenevad Adobe kohustused kuuluvad Ameerika Ühendriikide föderaalse kaubanduskomisjoni uurimis- ja täidesaatmisvolituste alla. Lisateavet andmekaitseraamistiku programmi ja meie sertifikaatide kohta vt https://www.dataprivacyframework.gov/s/.


Nagu eespool sätestatud, kasutab Adobe piiratud arvu kolmandast osapoolest teenusepakkujaid, et aidata meil oma kasutajatele ja äriklientidele teenuseid pakkuda. Need kolmandad isikud võivad oma teenuste osutamise käigus isikuandmetele juurde pääseda, neid töödelda või salvestada. Adobel on nende kolmandate osapooltega lepingud, mis piiravad nende juurdepääsu isikuandmetele ning isikuandmete kasutamist ja avaldamist kooskõlas meie andmekaitseraamistiku kohustustega. Need lepingud sisaldavad andmete edasisaatmist puudutavaid sätteid ning Adobe jääb vastutavaks, kui kolmandad osapooled oma kohustusi ei täida, ning samuti vastutab Adobe kahju tekitavate sündmuste eest.

 

Eespool toodud teave kehtib nendele Adobe kasutajatele, kes on tarbijad. Meie äriklientidele, kes soovivad piiriülese andmeedastuse kohta rohkem teada saada, on saadaval lisateave.

 

Millised õigused mul on seoses oma isikuandmetega ja kuidas ma saan neid õigusi kasutada?

Kui kohaldatavas õiguses on nii sätestatud, on teil õigus küsida meilt oma isikuandmete koopiat, paluda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist (aktiivse töötlemise peatamist), saada oma isikuandmed, mis te olete meile esitanud lepingu sõlmimiseks või nõusoleku alusel, struktureeritud ja masinloetavas vormingus ning paluda meil need andmed teisele vastutavale töötlejale üle kanda. Teil võib olla täiendavaid õigusi vastavalt teie jurisdiktsioonis kehtivatele andmekaitseseadustele.

 

Lisaks võite mõnel juhul (nt kui kasutame andmeid otseturunduseks) esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes.

 

Need õigused võivad olla piiratud, näiteks kui teie taotluse täitmine paljastaks mõne teise isiku isikuandmeid või kui te palute meil kustutada andmed, mida me oleme seaduse alusel kohustatud säilitama või mida vajame, et kaitsta end meie vastu esitatud nõuete korral. Lisaks tunnevad Adobe veebisaidid ära mõnes veebibrauseris kasutatava ülemaailmse privaatsuskontrolli. Kui teie brauser on seadistatud saatma selle signaali, inaktiveerib Adobe selles brauseris teie jaoks Adobe reklaamiküpsiste kasutamise. Lisateavet Adobe reklaamipraktikate ja teie privaatsusvalikute kohta vt siit

 

Nende õiguste kasutamiseks (sealhulgas oma Adobe ID konto inaktiveerimiseks) saate meiega või meie andmekaitseametnikuga ühendust võtta, kasutades allpool toodud andmeid. Lisaks võimaldavad paljud meie teenused ja tarkvara teil oma isikuandmeid muuta „minu konto” või „minu profiili” alt või muu sarnase funktsiooni abil teenuses, mida te kasutate. Samamoodi, logides sisse ja kasutades saadaolevaid kustutamisfunktsioone, saate kustutada faile või fotosid, mis te olete salvestanud meie teenustes ja tarkvaras.

 

Kui teil on lahendamata probleeme, on teil õigus teavitada neist oma kohalikku eraelu puutumatuse või andmekaitse asutust ning samuti on teil õigus (kui see on teile kohaldatav) esitada kaebus ettevõtte Adobe Ireland järelevalveasutusele, milleks on Iirimaa andmekaitsekomisjon.

 

Kui teil palutakse esitada isikuandmeid, võite sellest keelduda. Te võite kasutada veebibrauseri või operatsioonisüsteemi seadistusi, et vältida teatud liiki automaatset andmekogumist. Kui te aga otsustate andmeid mitte anda või lubate teatud teenuste või funktsioonide jaoks koguda vaid vajalikku teavet, võib juhtuda, et te ei saa neid teenuseid või funktsioone kasutada või nende töötamine võib olla piiratud. Näiteks Adobe kasutajaks registreerimisel, Adobe ID loomisel ning mõne Adobe teenuse ja tarkvara kasutamisel on teatud teabe esitamine kohustuslik: kui te asjakohast teavet ei esita, ei saa me teie Adobe kontot hallata ega pakkuda teile soovitud teenuseid ja tarkvara. Muu vabatahtlikult antav teave võib juhul, kui te seda ei esita, mõjutada meie võimet pakkuda teile isikupärastatud kasutuskogemust või kohandatud sisu või pakkumisi.

 

Millised õigused mul oma osariigis on?

Lisaks eespool toodud õigustele vt lisateabe saamiseks teemat „Täiendavad USA osariikide privaatsusõigused”.

 

Nõusoleku tagasivõtmine või muul viisil otseturunduse suhtes vastuväidete esitamine

Adobe ettevõtete perekond (vt nimekirja Adobe üksustest ja meie omandatud ettevõtetest) ja ettevõtted, keda me palkame, et nad aitaksid meie nimel meie teenuseid ja tarkvara turustada, võivad kasutada teie andmeid, et edastada teile Adobega seotud teavet ja pakkumisi. 

 

Kui tugineme andmete töötlemisel teie nõusolekule, on teil alati võimalik oma nõusolek tagasi võtta, kuigi meil võib olla muid õiguslikke aluseid teie andmete töötlemiseks muudel eesmärkidel, nagu eespool nimetatud eesmärgid. Mõnel juhul, kui tugineme oma õigustatud huvile, võime saata teile otseturundusmaterjale ilma teie nõusolekuta. Teil on igal ajal täielik õigus loobuda otseturundusest või profileerimisest, mida me otseturunduse eesmärgil teeme. Seda saate teha järgmistel viisidel:

 

 • ajakohastades oma eelistusi Adobe ID profiilis;
 • ajakohastades oma eelistusi konkreetsete veebisaidi või rakenduse kontol;
 • klõpsates meie turundusalaste e-kirjade allosas olevale tellimuse tühistamise lingile või
 • võttes meiega ühendust siinse privaatsuspoliitika lõpus toodud kontaktandmetel.

 

Klõpsake siin, et saada lisateavet oma valikute kohta seoses meie turunduspraktikatega.

 

Milliseid andmeid koguvad Adobe Experience Cloudi lahendusi kasutavad ettevõtted?

Adobe Experience Cloudi lahendused aitavad meie äriklientidel isikupärastada ja parandada oma veebisaitide, rakenduste ja turundussõnumite tulemuslikkust. Näiteks võivad need kliendid kasutada Adobe Experience Cloudi lahendusi, et koguda ja analüüsida teavet selle kohta, kuidas üksikisikud nende veebisaite kasutavad (vt lisateavet). Kogutud teavet säilitatakse meie teenustes nende äriklientide nimel ja selleks, et nad saaksid neid kasutada.

 

Kui kaua Adobe minu andmeid säilitab?

Kui registreerite konto ja loote Adobe ID, töötleme ja säilitame enamikku teie nimel töödeldud isikuandmeid seni, kuni te olete meie teenuste ja tarkvara aktiivne kasutaja. Me kustutame teie kohta kogutud teatud isikuandmed, kui meil ei ole enam ärilist põhjust nende säilitamiseks. Lisaks sellele on meil vaja säilitada teatud isikuandmeid ka pärast teie konto sulgemist, et täita ärilisi ja õiguslikke nõudeid. Nendeks andmeteks on näiteks teiega sõlmitud lepingute ja äritehingutega seotud isikuandmeid, mida säilitame kümme aastat pärast teie viimast suhtlust meiega.

 

Kui me töötleme isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel või teie nõusolekul, töötleme neid andmeid seni, kuni te palute meil selle töötlemise peatada, ja mõnda aega pärast seda (et saaksime teie taotlused täita). Me peame ka püsivat registrit selle kohta, et olete palunud meil mitte saata teile otseturundusmaterjale või mitte töödelda teie andmeid, et me saaksime teie soovist tulevikus kinni pidada.

 

Kas lapsed võivad kasutada Adobe veebisaite ja rakendusi?

Adobe teenused ja tarkvara ei ole mõeldud alla 13-aastastele lastele, välja arvatud juhtudel, kus teatud tooted, nende hulgas Adobe Express ja Creative Cloudi kõik rakendused, võivad olla lastele kättesaadavad hariduslikel eesmärkidel õpetaja otsese järelevalve all. Sellisel juhul on Adobel õigus koguda õpilase andmeid osaleva kooli kaudu, kellel on vajaduse korral asjakohane nõusolek. Adobe COPPA-alane otseteade annab lisateavet õpilaste andmete kogumise ja kasutamise kohta.

 

Kõik muud Adobe teenused ja tarkvara ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ning teatud tooted on spetsiaalselt keelatud teatud vanusest noorematele kasutajatele. Kui te ei vasta kohaldatavatele vanusetingimustele, ärge kasutage neid teenuseid ja tarkvara. Kui olete 13-aastane või vanem ja vastate teatud teenuste ja tarkvara kasutamiseks kehtivatele vanusetingimustele, vaadake Adobe nooremate kasutajate privaatsuse lehelt teavet meie privaatsustavade kohta teile eakohases formaadis.

 

Kas siinne privaatsuspoliitika võib muutuda?

Aeg-ajalt võime siinset privaatsuspoliitikat (või muid dokumente Adobe privaatsuskeskuses) ajakohastada, et Adobe saaks oma tegevust kohandada vastavalt uutele tehnoloogiatele, valdkonna tavadele, regulatiivsetele nõuetele või muudel eesmärkidel. Kui me seda teeme, siis muudame käesoleva poliitika ülaosas olevat „viimase muutmise” kuupäeva ja muudetud poliitika pannakse sellele lehele üles, et te teaksite, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid kasutame ja millistel asjaoludel me võime neid avalikustada. Soovitame teil regulaarselt külastada Adobe privaatsuskeskust, et saada uusimat teavet meie privaatsuspraktikate kohta. Teatud asjaoludel (näiteks oluliste muudatuste korral või kui seda nõuavad kohaldatavad privaatsusseadused) teavitame teid nendest muudatustest ja kui kohaldatavad seadused seda nõuavad, võtame teilt nõusoleku. Teavituse võime saata teile e-posti teel, võime postitada teate selliste muudatuste kohta oma teenustesse ja tarkvarasse või teavitada teid muul viisil, mis on kooskõlas kohaldatava seadusega.

 

Kelle poole ma saan küsimuste või probleemide korral pöörduda?

Kui teil on privaatsusega seotud küsimus, probleem või nõue, täitke privaatsuspäringu vorm

 

Kui asute väljaspool Põhja-Ameerikat, võite võtta ühendust ka ettevõtte Adobe Ireland andmekaitseametnikuga aadressil DPO@adobe.com või posti teel aadressil 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland.

 

Kui teil on seoses praktikatega, millele kehtib meie PRP sertifikaat, mõni lahendamata privaatsuse või andmekasutuse probleem, mida me ei ole rahuldavalt menetlenud, võtke tasuta ühendust meie USAs asuva kolmandast osapoolest vaidluste lahendamise teenusepakkujaga aadressi https://feedback-form.truste.com/watchdog/request kaudu.

 

Kui te leiate, et Adobe säilitab teie isikuandmeid mõnes meie andmekaitseraamistiku sertifikaadi kohaldamisalasse kuuluvas teenuses, võite esitada päringu või kaebuse meie andmekaitseraamistiku järgimise kohta, täites meie privaatsuspäringu vormi. Kui teil on mõni lahendamata privaatsuse või andmekasutuse probleem, mida me ei ole rahuldavalt menetlenud, võtke tasuta ühendust meie USAs asuva kolmandast osapoolest vaidluste lahendamise teenusepakkujaga aadressi https://www.ana.net/content/show/id/accountability-dpf-consumers kaudu. Kui Adobe ega meie vaidluste lahendamise teenusepakkuja ei lahenda teie kaebust, võib teil olla võimalik osaleda siduvas vahekohtumenetluses andmekaitseraamistiku paneeli kaudu. Lisateavet selle võimaluse kohta leiate ELi ja USA andmekaitseraamistiku põhimõtete I lisast.

 

TRUSTe