Patakaran sa Privacy ng Adobe

 

 

Huling na-update: Pebrero 14, 2024

 

Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy ng Adobe ang mga kasanayan sa privacy ng Mga Serbisyo at Software ng Adobe (tulad ng tinukoy sa aming Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit) at saanman namin ipinapakita o binabanggit ang patakarang ito.

 

Kung isa kang residente ng North America, ang iyong kaugnayan ay sa Adobe Inc. (Adobe U.S.) at ang mga batas ng California at United States ang nalalapat.

 

Kung nakatira ka sa labas ng North America, ang iyong kaugnayan ay sa Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland), na siyang controller patungkol sa iyong personal na impormasyon na kinokolekta ng Adobe, at ang mga batas ng Ireland ang nalalapat. 

 

Pakitandaan na para magamit ang aming Mga Serbisyo at Software, tinatanggap mo na ililipat ng Adobe ang iyong personal na impormasyon sa iba't ibang pambansang hangganan at sa ibang bansa kung saan nagpapatakbo ang Adobe at ang mga partner at provider nito, kasama ang United States. Ang mga proteksyon sa privacy at mga karapatan ng mga awtoridad na i-access ang iyong impormasyon sa mga bansang ito ay posibleng hindi katumbas ng mga nasa iyong bansa. Ililipat lang namin ang iyong personal na impormasyon sa mga bansang ito kapag pinapahintulutan ng batas na gawin iyon at magsasagawa kami ng mga hakbang na nilalayon para matiyak na ang iyong personal na impormasyon ay patuloy na makakatanggap ng mga naaangkop na proteksyon. Para sa karagdagang impormasyon, pakitingnan ang seksyong “Inililipat ba ng Adobe ang personal kong impormasyon sa iba't ibang pambansang hangganan?

 

Kung ang content o impormasyong sino-store mo sa Mga Serbisyo at Software ng Adobe ay naglalaman ng personal na impormasyon ng iba pang indibidwal, dapat ay may legal kang pahintulot na ihayag ang personal na impormasyon sa Adobe.

 

Buod ng Mga Pangunahing Punto

 • Kapag kailangan ang iyong pahintulot, kukunin namin ang iyong pahintulot bago (i) magpadala sa iyo ng balita at materyal na pampromosyon tungkol sa Adobe; (ii) mag-access ng impormasyong naka-store sa iyong device na may kaugnayan sa iyong paggamit ng, at pakikipag-ugnayan sa, Mga Serbisyo at Software (hal., mga meeting sa Adobe Connect) at mga ulat ng pag-crash; at (iii) suriin ang iyong content. Puwede mong bawiin ang iyong pahintulot sa mga nasabing aktibidad anumang oras.  Alamin pa.

 • Ipinapaliwanag ng patakarang ito kapag nagproseso kami ng personal na impormasyon para sa aming mga lehitimong interes. Puwede mong hilingin sa amin na ihinto ang pagproseso sa impormasyong ito. Alamin pa ang tungkol sa iyong mga karapatan at kung paano mo magagamit ang mga ito sa.

 • Ginagamit namin ang iyong personal na impormasyon para mabigyan-daan kang magparehistro sa Adobe at para maibigay sa iyo ang aming Mga Serbisyo at Software, at iba pang produkto o serbisyo na hihilingin mo. Alamin pa.

 • Nagbibigay kami ng mga interactive na feature na nakikipag-ugnayan sa mga social media site, tulad ng Facebook. Kung gagamitin mo ang mga feature na ito, ang mga site na ito ay magpapadala sa amin ng personal na impormasyon tungkol sa iyo. Alamin pa.

 • Gumagamit kami ng cookies at iba pang teknolohiya para subaybayan ang paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software. Para alamin ang tungkol sa mga pagkakataong piliing huwag payagan ang cookies, mag-click dito. Kung ginagamit mo ang aming website sa isang browser, available din ang impormasyong ito sa aming Patakaran sa Cookies.

 • May ilang lugar sa Mga Serbisyo at Software ng Adobe na nagbibigay-daan sa iyong mag-post ng mga komento, mag-upload ng mga larawan, o magsumite ng content na magiging available sa publiko kapag pinili mong lumahok sa mga aktibidad na ito. Naghahayag din kami ng personal na impormasyon sa iba pang kumpanya sa pamilya ng Adobe at sa mga partner sa pag-advertise at pagbebenta na naaayon sa iyong mga pagpili. Naghahayag din kami ng impormasyon sa mga third party na kinukuha namin para magproseso ng personal na impormasyon para sa amin o kapag ang nasabing pagbabahagi ay iniaatas ng batas, o sa ilan pang ibang sitwasyon. Alamin pa.

 • Inililipat namin ang iyong personal na impormasyon sa US at iba pang bansa, na posibleng nasa labas ng bansa kung saan ka nakatira. Gumagamit kami ng mga talata sa kontrata na inaprubahan ng gobyerno tulad ng mga inaprubahang Standard Contractual Clause ng European Commission para makatulong na protektahan ang iyong personal na impormasyon. Alamin pa.


Ano ang saklaw ng patakaran sa privacy na ito?

Inilalarawan ng patakaran sa privacy na ito kung paano gagamitin ng Adobe (tinatawag din bilang "kami," "namin," o "amin") ang iyong impormasyon sa konteksto ng:

 

 • Mga website ng Adobe; mga web-based na serbisyo tulad ng Behance; at mga web-based na aspeto ng Creative Cloud, Document Cloud, at Experience Cloud (kapag sama-sama, tinutukoy bilang "mga website");
 • Mga serbisyong nagpapakita o may kasamang pagbanggit sa patakarang ito;
 • Mga kasanayan sa marketing, pagbebenta, at pag-advertise ng Adobe; at
 • Ang mga kasanayan sa privacy ng mga dating nakuhang kumpanya, maliban kung may ibang binanggit dito.

 

Pakitandaan na ang mga website at app na ibinigay ng ilang kumpanyang nakuha ng Adobe ay puwedeng tumakbo sa ilalim ng sarili nilang mga patakaran sa privacy hanggang sa ma-integrate ang kanilang mga kasanayan sa privacy sa mga kasanayan sa privacy ng Adobe. Para sa kasalukuyang listahan ng mga kumpanyang ito, mag-click dito. Makikita sa talahanayan sa ibaba ang karagdagang impormasyong nauugnay sa privacy para sa ilang Serbisyo at Software ng Adobe:

 

Pakitingnan din ang Mga Tuntunin ng Paggamit ng Adobe at anumang karagdagang Tuntunin ng Paggamit o Kasunduan sa Lisensya ng Produkto na posibleng malapat sa Mga Serbisyo at Software na ginagamit mo.

 

Anong impormasyon ang kinokolekta ng Adobe tungkol sa akin?

 

Adobe ID, pagpaparehistro, at suporta sa customer

Kapag nagparehistro ka para gumamit ng Serbisyo ng Adobe, gumawa ng Adobe ID, bumili ng lisensya sa aming Mga Serbisyo at Software, o nakipag-ugnayan sa amin para sa suporta o iba pang alok, nangongolekta ang Adobe ng impormasyong tumutukoy sa iyong pagkakakilanlan. Kasama rito ang:

 

Mga identifier at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tulad ng:

 • Pangalan;
 • Email address;
 • Numero ng telepono;
 • Postal o Pisikal na Address;
 • Bansa;

 

Impormasyong pangkomersyal at impormasyon ng transaksyon, tulad ng:

 • Impormasyon sa pagbabayad/pagsingil (kung saan 'binabayaran' ang isang app o website);
 • Mga lisensyang binili;
 • Impormasyon sa pagiging kwalipikado (hal., pagkakakilanlan ng estudyante o guro para sa mga pang-estudyante at panggurong edisyon ng mga app);
 • Content ng at impormasyong ibinibigay sa pamamagitan ng suporta sa customer at iba pang komunikasyon (hal., mga ni-record na tawag sa suporta sa customer at teknikal na suporta at naka-store na content ng iyong pakikipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming website, mga feature na chat, mga tawag sa telepono at video call, mga email, at iba pang channel);
 • Mga Uri ng Mga Serbisyo at Software na kinaiinteresan.

 

Pampropesyonal, pang-edukasyon, o iba pang demograpikong impormasyon, tulad ng:

 • Petsa ng kapanganakan;
 • Pangalan ng kumpanya o paaralan;
 • Pamagat;
 • Hanapbuhay;
 • Tungkulin sa trabaho;
 • Husay;
 • Mga detalye ng kumpanya, tulad ng laki, industriya, at iba pang impormasyon tungkol sa kumpanya kung saan posibleng nagtatrabaho ang isang user (kapag ibinigay ng user ang pangalan ng kumpanya);

 

Analytics o iba pang aktibidad sa electronic network, tulad ng: 

 • IP address;
 • Browser;
 • Mobile Device ID;
 • Mga extension sa browser na nakakonekta sa iyong mga Adobe account.

 

Hinulaang Impormasyon

 

Para makatulong na panatilihing napapanahon ang aming mga database at para maibigay sa iyo ang pinakaangkop na content at mga karanasan, puwede kaming manghula o bumuo ng impormasyon batay sa impormasyong kinokolekta namin o puwede naming isama ang impormasyong ibinigay mo sa impormasyon mula sa mga third party na source, alinsunod sa naaangkop na batas.  Halimbawa, ang laki, industriya, at iba pang impormasyon tungkol sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo (kung saan nagbigay ka ng pangalan ng kumpanya) ay kukunin sa mga source kasama ang, mga propesyonal na networking site at mga provider ng serbisyo sa impormasyon.  Puwede rin kaming manghula, bumuo, o mangolekta at makatanggap ng impormasyon mula sa mga third party, kasama ang mga partner, at mula sa mga source na naa-access ng publiko, para sa mga layuning kinabibilangan ng pagtukoy, pagpigil, o kung hindi man ay pagtugon sa mapanloko, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad, maling paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software, mga panseguridad o teknikal na isyu, pati na rin pagprotekta laban sa pinsala sa mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Adobe at ng aming mga empleyado, aming mga user, mga bata, o ng publiko.
 

Mga Serbisyo at Software ng Adobe

Kinokolekta namin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin (hal., kapag ina-access at ginagamit mo ang aming Mga Serbisyo at Software) o pinapahintulutan mo kaming kolektahin (hal., bilang bahagi ng integration sa third party). Nangongolekta o bumubuo rin kami ng impormasyon tungkol sa kung paano mo ina-access at ginagamit ang aming Mga Serbisyo at Software, kasama ang kapag gumamit ka ng feature sa desktop o mobile app na nagdadala sa iyo online (tulad ng feature na pag-sync ng larawan). Depende sa Mga Serbisyo at Software na ina-access at ginagamit mo, ang impormasyong ito ay puwedeng maiugnay sa iyong device o browser o puwede itong maiugnay sa iyong Adobe account o content. Kasama rito ang:

 

Analytics o iba pang aktibidad sa electronic network, tulad ng:

 • IP address;
 • Impormasyon ng browser at device, kasama ang uri ng browser at device, mga setting, natatanging identifier, bersyon, mga setting ng wika, at configuration;
 • Webpage na nagdala sa iyo sa isang website ng Adobe;
 • Mga termino para sa paghahanap na inilagay sa isang search engine na nagdala sa iyo sa isang website ng Adobe;
 • Paggamit at pag-navigate ng Mga Serbisyo at Software, kasama ang kung paano ka nakikipag-interact sa mga website ng Adobe (nakolekta sa pamamagitan ng cookies at mga katulad na teknolohiya, o ng mga server ng Adobe kapag naka-log in ka sa app o website);
 • Pagsusuri sa iyong paggamit at pag-navigate sa Mga Serbisyo at Software pati na rin sa iyong content

 

Pampropesyonal, Pang-edukasyon, o iba pang demograpikong impormasyon, tulad ng:

 • Impormasyon sa profile (hal., profile ng account, pampublikong profile, Behance profile).

 

Impormasyong pangkomersyal at impormasyon ng transaksyon, tulad ng:

 • Content na kinabibilangan ng personal na impormasyon na ipinapadala o natatanggap gamit ang isang online na feature ng Mga Serbisyo at Software ng Adobe, o naka-store sa mga server ng Adobe, tulad ng mga dokumento, larawan, video, log ng aktibidad, direktang feedback mula sa iyo, metadata tungkol sa iyong content, mga kahilingan mula sa user tulad ng mga termino para sa paghahanap, prompt (hal., mga text, larawan, video, audio, atbp.), tanong, feedback, at iba pang impormasyon na puwede mong ihayag kapag na-access o ginamit mo ang aming Mga Serbisyo at Software pati na rin ang anumang impormasyong ibinabalik ng Mga Serbisyo at Software bilang tugon sa mga nasabing kahilingan.

 

Sensitibong personal na impormasyon, gaya ng:

 • Mga biometric na identifier o impormasyon tulad ng inilalarawan sa ilalim ng mga batas ng US (hal., mga faceprint at voiceprint mula sa Content ng user mo, tulad ng inilalarawan sa Mga Pangkalahatang Tuntunin ng Paggamit ng Adobe) at eksaktong geolocation. Kapag iniaatas ng batas, hihingi kami ng anumang kinakailangang pahintulot mula sa iyo bago ang anumang katulad na pangongolekta. Tingnan ang mga seksyong "Pagkilos ng Adobe sa iyong ngalan" at "Paano namin sinusuri ang iyong content para makapaghatid ng mga feature na hiniling mo" sa ibaba para sa higit pang impormasyon. 

 

Ang mga sumusunod na link ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa:

 

Pag-activate at mga awtomatikong update sa Software ng Adobe

 

 • Kapag na-activate mo ang iyong Software ng Adobe o kapag nag-install ka ng mga update sa Software, nangongolekta kami ng analytics o iba pang impormasyon sa aktibidad sa electronic network, tulad ng: iyong device (manufacturer, modelo, IP address);
 • Software ng Adobe (bersyon, petsa ng pag-activate, mga matagumpay at hindi matagumpay na pag-update);
 • serial number ng iyong produkto (hal., kapag kinakailangan ito bago mo masimulang gamitin ang iyong produkto).


Puwede mong alamin pa ang tungkol sa pag-activate ng app dito.


Mga email ng Adobe

Ang mga email na ipinapadala namin sa iyo ay puwedeng may kasamang teknolohiya (na tinatawag na web beacon) na nangongolekta ng Analytics o iba pang aktibidad sa electronic network, halimbawa ay kung natanggap o binuksan mo ang email, o nag-click ka ng link sa email. Kung ayaw mong kolektahin namin ang impormasyong ito, puwede kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga pang-marketing na email ng Adobe.


Online na pag-advertise ng Adobe

Nag-a-advertise ang Adobe online sa iba't ibang paraan, kasama ang pagpapakita ng mga Adobe ad sa iyo sa mga website at app ng ibang kumpanya at sa mga social media platform, tulad ng Facebook at LinkedIn. Gumagamit ang mga website ng Adobe ng cookies, pixels, at mga katulad na teknolohiya na ibinibigay ng aming sariling kumpanya (Adobe Experience Cloud) at iba pang kumpanya na nagbibigay-daan sa aming mangalap ng karagdagang impormasyon para masukat at mapabuti ang pagiging epektibo ng aming pag-advertise. Nangongolekta kami ng Analytics o iba pang impormasyon sa aktibidad sa electronic network tulad ng:

 

 • Kung aling mga ad ang ipinapakita;
 • Kung aling mga ad ang kini-click; at 
 • Kung saan ipinakita ang ad. 

 

Alamin pa ang tungkol sa mga kasanayan sa pag-advertise ng Adobe.
 

Mga button, tool, at content mula sa iba pang kumpanya

Ang Mga Serbisyo at Software ng Adobe ay posibleng may mga kasamang button, tool, o content na nagli-link sa mga serbisyo ng iba pang kumpanya (halimbawa, "Like" button sa Facebook). Puwede kaming mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong paggamit sa mga feature na ito, tulad ng content na “ni-like” at impormasyon ng address sa Google Maps. Dagdag pa rito, kapag nakita mo o nakipag-interact ka sa mga button, tool, o content na ito, o tumingin ka ng web page o app ng Adobe na naglalaman ng mga ito, posibleng awtomatikong maipadala sa kabilang kumpanya ang ilang impormasyon mula sa iyong browser. Pakibasa ang patakaran sa privacy ng kumpanyang iyon para sa higit pang impormasyon.

 

Puwedeng magpatupad ang mga website ng Adobe ng Google reCAPTCHA Enterprise para makatulong na maiwasan ang spam at pang-aabuso. Nangongolekta ang reCAPTCHA Enterprise ng impormasyon ng hardware at software, tulad ng data ng device at application, at ipinapadala nito ito sa Google para sa mga layunin ng pagbibigay, pagpapanatili, at pagpapahusay ng reCAPTCHA Enterprise at para sa pangkalahatang layuning panseguridad. Ang iyong paggamit ng reCAPTCHA Enterprise ay napapailalim sa Patakaran sa Privacy at Mga Tuntunin ng Paggamit ng Google.


Mga social networking page ng Adobe at mga serbisyo sa pag-sign on sa social

Puwede kang mag-sign in sa ilang Serbisyo at Software ng Adobe gamit ang social networking account, tulad ng Facebook account. Kapag nagbigay ka ng mga naaangkop na pahintulot, makakatanggap kami ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan at pagkakakilanlan tungkol sa iyo mula sa iyong social networking account, tulad ng pangalan, bansa, at pangunahing demograpikong impormasyon.

 

May mga sariling page ang Adobe sa maraming social networking site (halimbawa, ang Facebook page ng Adobe® Photoshop® team). Mangongolekta kami ng impormasyon na ginawa mong available sa publiko sa iyong social networking account, tulad ng pangalan at mga interes sa aming mga produkto at serbisyo, kapag nakipag-interact ka sa aming mga social networking page. Ang mga social networking site ay puwedeng magbigay ng mga istatistika at insight sa Adobe na makakatulong sa aming maunawaan ang mga uri ng mga aksyong ginagawa ng mga tao sa aming mga page. Kapag naaangkop, ang Adobe at ang (mga) social media site ay pumasok sa isang kasunduan na tumutukoy sa aming mga kaukulang responsibilidad.

 

Puwede mong alamin pa ang tungkol sa mga kasanayan ng Adobe na may kinalaman sa mga social networking page at mga serbisyo sa pag-sign on sa account dito

 

Pagkilos ng Adobe sa iyong ngalan

Sa ilang partikular na pagkakataon, kumikilos lang ang Adobe sa iyong ngalan para sa personal na impormasyong kinokolekta at pinoproseso ng aming mga serbisyo (halimbawa, para sa mga contact sa address book na ibinabahagi ng mga user kapag naglalagay ng impormasyon ng tatanggap). Sa mga ganitong sitwasyon, sinusunod lang ng Adobe ang iyong mga tagubilin para mapangasiwaan ang Serbisyong hiniling mo, at ikaw ang mananagot para sa impormasyong ibinahagi. Sa mga ganitong pagkakataon, ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng mga in-app notification o iba pang napapanahong komunikasyon. Kung magsusumite ka ng anumang impormasyong may kaugnayan sa ibang tao sa amin o sa aming mga service provider kaugnay ng iyong paggamit ng mga app o website ng Adobe, isinasaad mo na may awtoridad kang gawin iyon at payagan kaming gamitin ang impormasyon alinsunod sa patakarang ito.

 

Paano namin sinusuri ang iyong content para makapaghatid ng mga feature na hiniling mo

Nag-aalok ang Adobe ng ilang partikular na feature na nagbibigay-daan sa iyong i-edit at ayusin ang iyong mga litrato, video, at iba pang uri ng content gamit ang mga katangian tulad ng mukha at boses (hal., puwede mong pagpangkat-pangkatin ang magkakatulad na mukha, lugar, at katangian ng larawan sa iyong koleksyon), at ang mga nasabing katangian ay puwedeng ituring na biometric identifier o biometric na impormasyon sa ilalim ng ilang partikular na batas sa US o iba pang naaangkop na batas sa privacy. Kapag pinili mong gamitin ang mga feature na ito, sinusunod lang ng Adobe ang iyong mga tagubilin upang mapangasiwaan ang serbisyong hiniling mo. Naka-off ang mga feature na ito bilang default at, kung pipiliin mong i-enable ang mga ito, puwede mong i-disable ang mga feature na ito anumang oras. Kapag nagpoproseso kami ng mga biometric identifier o biometric na impormasyon para maghatid ng feature na hiniling mo, dine-delete namin ang impormasyong ito sa sandaling i-off mo ang feature, maliban kung may ibang tinukoy sa Software o Mga Serbisyo.

 

Pagbisita sa aming Mga Pisikal na Tanggapan

Kapag bumisita ka sa isang tanggapan ng Adobe, mangongolekta kami ng mga Identifier at impormasyon sa Pakikipag-ugnayan tulad ng iyong pangalan, pangalan ng kumpanya, at email address; at Audio, electronic, visual, o katulad na impormasyon kasama ang mga larawan ng mukha at impormasyon ng boses tulad ng mula sa CCTV video o mga voice recording at larawan.

Paano ginagamit ng Adobe ang impormasyong kinokolekta nito tungkol sa iyo, at ano ang mga legal na batayan para sa mga paggamit na ito?

Ginagamit ng Adobe ang impormasyong kinokolekta namin tungkol sa iyo para sa mga sumusunod na layunin:

 

 • Para tumupad sa isang kontrata, o gumawa ng mga hakbang na nauugnay sa isang kontrata: naaangkop ito kapag nagparehistro ka para gumamit ng app o website (may bayad man, o bilang libreng trial). Kasama rito ang:
  • Pagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo at Software ng Adobe kung saan ka nagparehistro, at anupamang serbisyo o produkto na hiniling mo;
  • Pangangasiwa ng mga kurso sa kasanayan/kaalaman sa produkto o platform at iba pang content, kasama ang mga pagsubok at certification (kung naaangkop);
  • Pag-verify sa iyong pagkakakilanlan;
  • Pagpoproseso ng mga pagbabayad;
  • Pagpapadala sa iyo ng mga kinakailangang komunikasyon (halimbawa, kaugnay ng mga pagbabayad o pag-expire ng iyong subscription); at
  • Pagbibigay ng serbisyo o suporta sa customer.
 • Tulad ng iniaatas ng Adobe para maisagawa ang aming negosyo at maitaguyod ang aming mga lehitimong interes, sa partikular, ang:
  • Pagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo at Software ng Adobe kung saan ka nagparehistro at anupamang produkto o serbisyo na hiniling mo;
  • Pagsusuri sa iyong paggamit at pagsukat sa pagiging epektibo ng aming Mga Serbisyo at Software, kasama ang mga recording, para mas maunawaan kung paano ginagamit ang mga ito para mapahusay namin ang mga ito at mahikayat at mapanatili ang mga user;
  • Pagpapadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga produkto at serbisyo ng Adobe, mga espesyal na alok at katulad na impormasyon, at pagbabahagi ng iyong impormasyon sa mga third party para sa sarili nilang mga layunin sa marketing (kung saan hindi kinakailangan ang iyong pahintulot);
  • Pagsusuri sa iyong paggamit at pag-navigate sa aming Mga Serbisyo at Software, iyong content, impormasyon sa iyong profile, at iyong pakikipag-interact sa aming mga komunikasyon, sa pamamagitan ng mga naka-automate (hal., machine learning) at manual na pamamaraan para maiangkop, ma-customize, at mapahusay ang Mga Serbisyo at Software, at mga komunikasyon sa marketing (alamin pa) (kung saan hindi kinakailangan ang iyong pahintulot);
  • Pagsusuri sa iyong paggamit at pag-navigate sa aming Mga Serbisyo at Software, pati na rin sa iyong content at metadata tungkol sa iyong content sa pamamagitan ng mga naka-automate (hal., machine learning) at manu-manong pamamaraan para:
   • Matukoy at mapigilan ang mapanloko, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad, o maling paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software (kung saan hindi kinakailangan ang iyong pahintulot)
   • Mapahusay ang aming Mga Serbisyo at Software, at ang karanasan ng user (kung saan hindi kinakailangan ang iyong pahintulot, at sang-ayon sa mga setting na puwede naming ibigay sa iyo, kasama ang mga inilalarawan dito);
  • Pag-diagnose ng mga problema sa aming Mga Serbisyo at Software;
  • Pagtukoy, pagpigil, o kung hindi man ay pagtugon sa mapanloko, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad, at maling paggamit ng Mga Serbisyo at Software, mga panseguridad o teknikal na isyu, pati na rin ang pagprotekta laban sa pinsala sa mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Adobe, ng aming mga user, o ng publiko;
  • Pagsasagawa ng mga survey at market research tungkol sa aming mga customer, sa kanilang mga interes, sa pagiging epektibo ng aming mga marketing campaign, at kasiyahan ng customer (maliban kung kailangan namin ng pahintulot para maisagawa ang mga nasabing survey, at sa ganitong sitwasyon, gagawin lang namin ito kung may pahintulot mo);
  • Pagsisiyasat at pagtugo sa anumang komento o reklamo na puwede mong ipadala sa amin;
  • Pagsusuri sa validity ng sort code, account number, at card number na isusumite mo kung gagamit ka ng credit o debit card para sa pagbabayad, para maiwasan ang pandaraya sa pagbabayad o iba pang ilegal o mapanlinlang na kasanayan sa pagbabayad (gumagamit kami ng mga third party para dito, – tingnan ang “Inihahayag ba ng Adobe ang personal kong impormasyon sa iba?” sa ibaba); 
  • Pagbabahagi ng impormasyon ng account na nakarehistro sa ilalim ng email address ng negosyo sa mga employer para sa mga layunin ng paglilipat ng account;
  • Pagsasama-sama sa iba pang data na posibleng mayroon kami tungkol sa kung paano ka nakipag-interact sa aming mga produkto at serbisyo kapag naka-log out o naka-log in, para makapagbigay ng mas tuloy-tuloy na karanasan, maipakita sa iyo ang pinakaangkop na content at mga serbisyo, at para sa mga layunin ng marketing, nang may pahintulot mo kapag kinakailangan;
  • Kung magme-merge kami sa o makukuha kami ng ibang kumpanya, magbebenta kami ng website, app, o unit ng negosyo ng Adobe, o kung lahat o malaking bahagi ng aming mga asset ay nakuha ng ibang kumpanya, ang iyong impormasyon ay malamang na maihayag sa inaasahang bibili, sa aming mga tagapayo, at sa sinupamang tagapayo ng inaasahang bibili, at magiging isa ito sa mga asset na ililipat sa bagong may-ari; at
  • Kaugnay ng mga legal na paghahabol, pagsunod, mga layunin sa pagkontrol at pagsisiyasat kung kinakailangan (kasama ang paghahayag ng impormasyon kaugnay ng mga kahilingan ng ahensya ng gobyerno, legal na proseso, o paglilitis).

 

Kapag pinoproseso namin ang iyong impormasyon batay sa mga lehitimong interes, puwede kang tumutol sa pagpoprosesong ito sa ilang partikular na sitwasyon. Sa mga ganitong sitwasyon, ititigil namin ang pagpoproseso ng impormasyon maliban kung mayroon kaming magandang lehitimong batayan para ipagpatuloy ang pagproseso o kapag kinakailangan ito para sa mga legal na dahilan.

 

Kung hindi magagamit ang lehitimong interes bilang legal na batayan sa isang partikular na hurisdiksyon, makikisangkot kami sa mga aktibidad sa pagpoproseso na inilarawan sa itaas sa legal na batayang makukuha sa partikular na hurisdiksyong iyon.

 

 • Kapag kinakailangan, kapag binigyan mo ang Adobe ng iyong pahintulot o kung hindi man ay naaayon sa iyong mga pagpili:
  • Pagpapadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga produkto at serbisyo ng Adobe, mga espesyal na alok at katulad na impormasyon, at pagbabahagi ng iyong impormasyon sa mga third party para sa sarili nilang mga layunin sa marketing;
  • Paglalagay ng cookies at paggamit ng mga katulad na teknolohiya sa aming Mga Serbisyo at Software at sa mga komunikasyon sa email, alinsunod sa aming Patakaran sa Cookies at sa impormasyong ibibigay sa iyo kapag ginamit ang mga teknolohiyang iyon;
  • Pag-access sa impormasyong naka-store sa iyong device na may kaugnayan sa iyong paggamit ng, at pakikipag-ugnayan sa, Mga Serbisyo at Software (hal., mga meeting sa Adobe Connect) at mga ulat ng pag-crash;
  • Pag-access sa impormasyong naka-store sa iyong device na pinapayagan mong matanggap namin sa pamamagitan ng mga setting na nakabatay sa device (hal., mga larawan, lokasyon, at camera) para makapagbigay ng ilang partikular na functionality sa aming Mga Serbisyo at Software;
  • Pagsusuri sa iyong paggamit at pag-navigate sa Mga Serbisyo at Software o iyong content (kasama ang metadata tungkol sa iyong content) gamit ang mga diskarteng tulad ng machine learning para matukoy at maiwasan ang mapanloko, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad o maling paggamit ng Mga Serbisyo at Software, at mapahusay ang aming mga serbisyo at ang karanasan ng user; at
  • Pagbibigay-daan sa iyong lumahok sa mga sweepstakes, paligsahan, at katulad na promosyon at pangasiwaan ang mga aktibidad na ito.

 

Sa ibang pagkakataon kung saan humihingi kami ng pahintulot sa iyo, gagamitin namin ang impormasyon para sa mga layuning ipapaliwanag namin sa oras na iyon. Kapag umaasa kami sa pahintulot para magproseso ng impormasyon, puwede mong bawiin ang iyong pahintulot sa mga nasabing aktibidad anumang oras.

 

 • Para sa mga legal na dahilan:
  • Pagtugon sa mga kahilingan ng gobyerno o mga awtoridad na nagpapatupad ng batas na nagsasagawa ng imbestigasyon.
  • Paggamit o paghahayag ng impormasyon na makatwirang kinakailangan para matukoy, maiwasan, o kung hindi man ay matugunan ang panloloko, seguridad, mga potensyal na mapanlinlang o ilegal na aktibidad, maling paggamit ng Mga Serbisyo at Software, o mga teknikal na isyu at pamimirata ng software (hal., para kumpirmahin na ang software ay tunay at may wastong lisensya), na tumutulong na protektahan ka pati na rin ang Adobe.

 

Kapag ang pagpoprosesong ito at ang mga paghahayag na ito ay hindi mahigpit na iniaatas ng batas, puwedeng umasa ang Adobe sa mga lehitimong interes nito, kapag available, at sa mga lehitimong interes ng mga third party na inilalarawan sa itaas.


 

Inihahayag ba ng Adobe ang personal kong impormasyon sa iba?

 

Paghahayag sa iba pang Data Controller

Ihahayag namin ang iyong personal na impormasyon sa pamilya ng mga kumpanya ng Adobe para sa mga layuning tinukoy sa itaas (tingnan ang isang listahan ng mga entity ng Adobe at ang aming mga nakuhang kumpanya).

 

Ihahayag din namin ang iyong personal na impormasyon sa iba pang third-party na data controller nang may pahintulot mo (kapag kinakailangan) o para magbigay ng anumang produkto o serbisyo na hiniling mo (hal., mga integration ng third party). Kasama sa mga uri ng mga third party kung kanino puwedeng ihayag ang iyong impormasyon ang: aming mga reseller at iba pang partner sa pagbebenta at pag-advertise, retailer, advertiser, ahensya ng ad, network at platform ng pag-advertise, provider ng serbisyo sa impormasyon, provider ng pagsubaybay at pag-iwas sa panloloko, at publisher. Sa ilang sitwasyon, para makapagpakita sa iyo ng mas may kaugnayang mga ad, ihahayag namin sa mga social media platform at iba pang partner sa pag-advertise, ang impormasyon tungkol sa mga pagkilos na ginagawa mo sa aming mga website at app, tulad ng kung aling mga page ang binibisita mo at kung aling mga ad ang nakita mo. Ang mga partidong ito ay posibleng mga joint controller para sa pagpoprosesong ito. Available ang higit pang impormasyon dito.

 

Ang mga third-party na data controller ay puwede ring gumamit ng mga produkto at serbisyo ng Adobe para kolektahin at iproseso ang iyong personal na impormasyon. Kung gumagamit ka ng email address na nauugnay sa domain ng isang negosyo (hal., yourname@businessname.com) para ma-access ang Mga Serbisyo at Software ng Adobe, o kung inimbitahan kang gamitin ang Mga Serbisyo at Software ng isang negosyo, puwede naming ibigay ang iyong personal na impormasyon sa negosyong iyon.

 

Paghahayag para sa Mga Layunin ng Pag-iwas sa Panloloko, Kaligtasan, at Seguridad

Maghahayag kami ng personal na impormasyon sa mga kumpanyang tumutulong sa aming patakbuhin ang aming negosyo para matukoy, maiwasan, o kung hindi man ay matugunan ang panloloko, panlilinlang, ilegal na aktibidad, maling paggamit sa Mga Serbisyo at Software ng Adobe, at mga panseguridad o teknikal na isyu.

 

Bukod pa rito, maghahayag kami ng personal na impormasyon sa mga kumpanya, organisasyon, awtoridad ng gobyerno, o indibidwal sa labas ng Adobe kung mayroon kaming paniniwala nang may mabuting hangarin na ang pag-access, paggamit, pagpreserba, o paghahayag ng impormasyon ay makatwirang kinakailangan para matukoy, maiwasan, o makapagbigay-proteksyon laban sa nasabing mapanloko, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad, maling paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software, o mga panseguridad o teknikal na isyu, o kapag ito ay makatwirang kinakailangan para maprotektahan mula sa pinsala ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng Adobe at ng aming mga empleyado, aming mga user, mga bata, o ng publiko ayon sa iniaatas o pinapahintulutan ng batas.

 

Paghahayag sa Mga Data Processor

Ihahayag din namin ang iyong personal na impormasyon sa mga kumpanyang tumutulong sa aming patakbuhin ang aming negosyo sa pamamagitan ng pagpoproseso ng personal na impormasyon sa ngalan ng Adobe para sa mga layuning tinukoy sa itaas. Ang mga nasabing kumpanya (kasama ang mga kumpanyang puwedeng mag-record o mag-store ng mga komunikasyon) ay kinabibilangan ng mga provider ng mga serbisyo sa suporta sa customer, chatbot, partner sa pag-replay ng session na nagbibigay ng mga serbisyong gumagaya sa isang web o app session na nagpapakita ng makabuluhang insight sa karanasan ng isang bisita, mga provider ng mga teknolohiya ng analytics na nagtatala at nagsusuri ng iyong interaction sa aming mga website para matulungan kaming pagandahin ang iyong karanasan, mga provider ng mga teknolohiya ng artificial intelligence na nagtatala at nagsusuri ng iyong content o mga komunikasyon, mga serbisyo sa pagpoproseso ng pagbabayad, pagsubaybay at pag-iwas sa panloloko, pagtukoy at pagpigil sa mapanlinlang o ilegal na aktibidad o maling paggamit sa aming Mga Serbisyo at Software, email, social media, at iba pang marketing platform at service provider, at mga serbisyo sa pag-host. Inaatasan namin ang mga kumpanyang ito na protektahan ang iyong personal na impormasyon alinsunod sa Patakaran sa Privacy na ito.


Paghahayag ng Iba pang Impormasyon

Puwede ring ihayag ng Adobe ang iyong personal na impormasyon:

 • Kapag sumang-ayon ka sa paghahayag;
 • Kapag kami ay naniniwala nang may magandang hangarin na kinakailangan naming magbigay ng impormasyon bilang tugon sa isang subpoena, utos ng hukuman, o iba pang naaangkop na batas o legal na proseso (alamin pa), o tumugon sa isang emergency na kinasasangkutan ng panganib ng pagkamatay o malubhang pinsala sa katawan;
 • Kung magme-merge kami sa o makukuha kami ng ibang kumpanya, magbebenta kami ng website, app, o unit ng negosyo ng Adobe, o kung lahat o malaking bahagi ng aming mga asset ay nakuha ng ibang kumpanya, ang iyong impormasyon ay malamang na maihayag sa inaasahang bibili, sa aming mga tagapayo, at sa sinumang tagapayo ng inaasahang bibili, at magiging isa ito sa mga asset na ililipat sa bagong may-ari.

 

Puwede kaming maghayag o mag-publish ng pinagsama-samang impormasyon na hindi partikular na tumutukoy sa iyong pagkakakilanlan, tulad ng impormasyon ayon sa istatistika tungkol sa mga bisita sa aming mga website o impormasyon ayon sa istatistika tungkol sa kung paano ginagamit ng mga customer ang Adobe Experience Cloud.
 

 

Ipinapakita ba ang personal kong impormasyon kahit saan sa mga website o application ng Adobe?

May ilang bahagi sa Mga Serbisyo at Software ng Adobe na nagbibigay-daan sa iyong mag-post ng mga komento, mag-upload ng mga larawan, lumahok sa mga message board o chat, makipag-ugnayan sa mga blog, magbahagi ng teknikal na impormasyon, o magsumite ng iba pang content para makita ng iba. Kung minsan, puwede mong limitahan kung sino ang makakakita sa ibinabahagi mo, pero may ilang bahagi kung saan ang ibinabahagi mo ay makikita ng pangkalahatang publiko o iba pang user ng serbisyo. Puwedeng lumabas ang nasabing impormasyon sa mga resulta ng search engine o sa pamamagitan ng iba pang platform na magagamit ng publiko at puwede itong “i-crawl” o hanapin ng mga third party. Halimbawa, kapag nag-post ang mga user ng content sa mga message board, online chat, blog, at Forum ng Komunidad, magiging pampubliko ang impormasyong na-post ng user. Ang ilang online na content ay puwedeng manatiling naa-access ng publiko kahit pagkatapos matupad ng Adobe ang isang kahilingang i-delete ang personal na impormasyon ng nag-post.

 

Mag-ingat kapag ibinahagi mo ang iyong personal na impormasyon. Huwag magbahagi ng anumang bagay na hindi mo gustong malaman ng publiko maliban kung sigurado kang ipo-post mo ito sa isang app o website na nagbibigay-daan sa iyong kontrolin kung sino ang makakakita sa ipo-post mo. Pakitandaan na kapag nag-post ka ng mga mensahe sa ilang forum ng user sa aming mga website at app, ang iyong email address o pangalan at/o larawan sa profile ay puwedeng isama at ipakita kasama ng iyong mensahe. Makakakita ka ng higit pang impormasyon tungkol sa pamamahala sa iyong pampublikong profile dito. Para mag-alis ng content na ibinahagi mo sa aming Mga Serbisyo at Software, pakigamit ang feature na siya ring ginamit mo para ibahagi ang content. Kung may isa pang user na nag-imbita sa iyong lumahok sa nakabahaging pagtingin, pag-edit, o pagkomento sa content, posibleng ma-delete mo ang iyong mga kontribusyon, pero kadalasan, ang user na nag-imbita sa iyo ay may ganap na kontrol. Kung mayroon kang mga tanong o alalahanin tungkol dito, makipag-ugnayan sa amin.

 

Secure ba ang personal kong impormasyon?

Nagsusumikap kaming protektahan ang iyong personal na impormasyon. Gumagamit kami ng mga pang-administrator, teknikal, at pisikal na kontrol sa seguridad kapag naaangkop, tulad ng pag-encrypt, 2-step na pag-verify, at mga naaangkop na obligasyon sa pagiging kumpidensyal ayon sa kontrata para sa mga empleyado at contractor.

Saan sino-store ng Adobe ang personal kong impormasyon?

Ang iyong personal na impormasyon at mga file ay naka-store sa mga server ng Adobe at sa mga server ng mga kumpanyang kinukuha namin para magbigay sa amin ng mga serbisyo.

 

Inililipat ba ng Adobe ang personal kong impormasyon sa iba't ibang pambansang hangganan?

Ang mga pangunahing lokasyon kung saan namin pinoproseso ang iyong personal na impormasyon ay US at India, pero naglilipat din kami ng personal na impormasyon sa lahat ng iba pang bansa kung saan nagpapatakbo ang Adobe o ang mga affiliate, provider, at partner nito. Isinasagawa namin ang mga paglilipat na ito bilang pagsunod sa mga naaangkop na batas – halimbawa, sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga kasunduan sa paglilipat ng data para makatulong na protektahan ang iyong personal na impormasyon.

 

Kung nakatira ka sa labas ng North America, ang iyong kaugnayan ay sa Adobe Ireland. Kapag inilipat ng Adobe Ireland ang iyong personal na impormasyon sa isang bansa sa labas ng EEA at hindi napapailalim sa desisyon sa kasapatan ng EU Commission, umaasa kami sa isa o higit pa sa mga sumusunod na legal na mekanismo: Standard Contractual Clauses na inaprubahan ng European Commission at/o pahintulot mo sa ilang partikular na sitwasyon. Puwedeng magbigay ng kopya ng nauugnay na mekanismo para sa iyong pagsusuri kapag hiniling, gamit ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan na ibinigay sa dulo ng Patakaran sa Privacy na ito. Para sa higit pang impormasyon kung paano inililipat ng Adobe Ireland ang personal na impormasyon sa Europe, pakitingnan ang Mga cross-border na paglilipat ng data.

 

Ang Adobe at ang mga subsidiary nito sa U.S. na Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) at Workfront Inc. ay sumusunod sa EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), UK Extension ng EU-U.S. DPF, at Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) gaya ng itinakda ng U.S. Department of Commerce. Idineklara din ng Adobe sa US Department of Commerce na sumusunod ito sa EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) patungkol sa pagpoproseso ng personal na data na natanggap mula sa European Union batay sa EU-U.S. DPF at mula sa United Kingdom (at Gibraltar) batay sa UK Extension ng EU-U.S. DPF (gayundin ang mga subsidiary nito sa U.S. na Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) at Workfront Inc.). Idineklara din ng Adobe sa U.S. Department of Commerce na sumusunod ito sa Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) patungkol sa pagpoproseso ng personal na data na natanggap mula sa Switzerland batay sa Swiss-U.S. DPF (gayundin ang mga subsidiary nito sa U.S. na Marketo Inc, Magento (X-commerce, Inc) at Workfront Inc.). Kung may anumang salungatan sa pagitan ng mga tuntunin sa patakarang ito at ng Mga Prinsipyo ng EU-U.S. DPF at/o Mga Prinsipyo ng Swiss-U.S. DPF, ang Mga Prinsipyo ang mamamahala. Ang mga pangako ng Adobe sa ilalim ng Data Privacy Framework ay napapailalim sa mga kapangyarihan sa pagsisiyasat at pagpapatupad ng United States Federal Trade Commission. Para alamin pa ang tungkol sa programang Data Privacy Framework, at para tingnan ang aming certification, pakibisita ang https://www.dataprivacyframework.gov/s/.


Gaya ng itinakda sa itaas, gumagamit ang Adobe ng limitadong bilang ng mga third-party na service provider upang tulungan kami sa pagbibigay ng aming mga serbisyo sa aming mga user at business customer. Maaaring mag-access, magproseso, o mag-store ng personal na data ang mga third party na ito habang ibinibigay ang kanilang mga serbisyo. Nagpapanatili ng mga kontrata ang Adobe sa mga third party na ito na naghihigpit sa kanilang pag-access, paggamit at pagsisiwalat ng personal na data bilang pagsunod sa aming mga obligasyon sa Data Privacy Framework, kabilang ang mga probisyon para sa onward transfer, at Adobe pa rin ang mananagot kung hindi nila matutugunan ang mga obligasyong iyon at Adobe ang responsable para sa kaganapan na magiging sanhi ng pinsala).

 

Nalalapat ang impormasyon sa itaas sa mga user ng Adobe na mga consumer. Available ang higit pang impormasyon para sa aming mga customer na negosyo na gustong malaman ang higit pa tungkol sa Mga cross-border na paglilipat ng data.

 

Anong mga karapatan ang mayroon ako tungkol sa personal kong impormasyon at paano ko magagamit ang mga karapatang ito?

Kapag ibinibigay ng naaangkop na batas, may karapatan kang humingi sa amin ng kopya ng iyong personal na impormasyon; itama, i-delete, o paghigpitan ang (ihinto ang anumang aktibong) pagpoproseso ng iyong personal na impormasyon; at kunin ang personal na impormasyong ibinibigay mo sa amin para sa isang kontrata o nang may pahintulot mo sa isang may istrukturang format na nababasa ng machine, at hilingin sa aming ibahagi (i-port) ang impormasyong ito sa isa pang controller. Posibleng kwalipikado ka sa mga karagdagang karapatan batay sa mga naaangkop na batas sa privacy ng data sa iyong hurisdiksyon.

 

Bukod pa rito, puwede kang tumutol sa pagproseso sa iyong personal na impormasyon sa ilang sitwasyon (tulad ng kapag ginagamit namin ang impormasyon para sa direktang marketing).

 

Posibleng limitado ang mga karapatang ito, halimbawa, kung ang pagtupad sa iyong kahilingan ay maghahayag ng personal na impormasyon tungkol sa ibang tao, o kung hihilingin mo sa aming mag-delete ng impormasyon na kinakailangan naming panatilihin ayon sa iniaatas ng batas o kinakailangan namin para maipagtanggol ang mga paghahabol laban sa amin. Dagdag pa rito, kinikilala ng mga website ng Adobe ang Global Privacy Control na available sa ilang web browser. Kung naka-configure ang iyong browser para ipadala ang signal na ito, io-opt out ka ng Adobe sa paggamit ng Adobe ng cookies sa pag-advertise sa browser na iyon. Puwede ka pang matuto tungkol sa mga kasanayan ng Adobe sa advertising at sa iyong mga mapagpipilian sa privacy dito

 

Para gamitin ang alinman sa mga karapatang ito (kasama ang pag-deactivate ng iyong Adobe ID account), puwede kang makipag-ugnayan sa amin – o sa aming data protection officer – gamit ang mga detalyeng itinakda sa ibaba. Bukod pa rito, marami sa aming Mga Serbisyo at Software ang nagbibigay-daan sa iyong i-edit ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa "aking account," "aking profile," o katulad na feature ng serbisyong ginagamit mo. Gayundin, puwede kang mag-delete ng mga file o larawang na-store mo sa aming Mga Serbisyo at Software sa pamamagitan ng pag-log in at paggamit sa mga function ng pag-delete na available.

 

Kung mayroon mga alalahaning hindi pa nalulutas, may karapatan kang iulat ang mga ito sa iyong lokal na tagapagkontrol sa privacy o awtoridad sa proteksyon ng data at, kung naaangkop, may karapatan ka ring magsampa ng reklamo sa namumunong awtoridad sa pangangasiwa ng Adobe Ireland, ang Irish Data Protection Commission.

 

Kapag hiniling sa iyong magbigay ng personal na impormasyon, puwede kang tumanggi. At puwede kang gumamit ng mga kontrol sa web browser o operating system para mapigilan ang ilang uri ng awtomatikong pangongolekta ng data. Pero kung pipiliin mong hindi ibigay o payagan ang impormasyong kinakailangan para sa ilang partikular na serbisyo o feature, posibleng hindi available o gumana nang buo ang mga serbisyo o feature na iyon. Halimbawa, para magparehistro sa Adobe, gumawa ng Adobe ID, at gumamit ng ilang Serbisyo at Software ng Adobe, sapilitan ang pagbibigay ng ilang impormasyon: kung hindi ibibigay ang naaangkop na impormasyon, hindi kami makakapagbigay sa iyo ng Adobe account, o hindi namin maibibigay sa iyo ang mga hiniling na Serbisyo at Software. Ang iba pang opsyonal na impormasyon, kung hindi ibibigay, ay puwedeng makaapekto sa aming kakayahang magbigay ng naka-personalize na karanasan o iniangkop na content o mga alok.

 

Anong mga karapatan ang mayroon ako sa estado ko?

Bukod pa sa mga karapatan sa itaas, tingnan ang Mga Karagdagang Karapatan sa Privacy sa Estado ng US para sa higit pang impormasyon.

 

Pagbawi ng pahintulot o kung hindi man ay pagtutol sa direktang marketing

Ang pamilya ng mga kumpanya ng Adobe (tingnan ang listahan ng mga entity ng Adobe at ang aming mga nakuhang kumpanya) at ang mga kumpanyang kinukuha namin para tumulong na i-market ang aming Mga Serbisyo at Software sa ngalan namin ay puwedeng gumamit sa iyong impormasyon para mabigyan ka ng impormasyon at mga alok na nauugnay sa Adobe. 

 

Kapag umaasa kami sa iyong pahintulot, mababawi mo ang pahintulot na iyon anumang oras, bagama't posibleng mayroon kaming iba pang legal na batayan para sa pagpoproseso ng iyong impormasyon para sa iba pang layunin, tulad ng mga itinakda sa itaas. Sa ilang sitwasyon, mapapadalhan ka namin ng direktang marketing nang walang pahintulot mo, kapag umaasa kami sa aming mga lehitimong interes. Mayroon kang ganap na karapatang mag-opt out sa direktang marketing, o profiling na isinasagawa namin para sa direktang marketing, anumang oras sa pamamagitan ng:

 

 • pag-update ng mga kagustuhan mo sa iyong Adobe ID profile;
 • pag-update ng iyong mga kagustuhan sa mga partikular mong website o app account;
 • pag-click sa link na mag-unsubscribe sa ibaba ng aming mga email para sa marketing; o kaya ay
 • pakikipag-ugnayan sa amin gamit ang mga detalyeng ibinigay sa dulo ng patakaran sa privacy na ito.

 

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga pagpipilian tungkol sa aming mga kasanayan sa marketing.

 

Anong impormasyon ang kinokolekta ng mga kumpanyang gumagamit ng mga solusyon sa Adobe Experience Cloud?

Nakakatulong ang mga solusyon sa Adobe Experience Cloud sa mga customer ng aming negosyo na i-personalize at pahusayin ang performance ng kanilang mga website, app, at mga mensahe sa marketing. Halimbawa, puwedeng gumamit ang mga customer na ito ng mga solusyon sa Adobe Experience Cloud para mangolekta at magsuri ng impormasyon kung paano ginagamit ng mga indibidwal ang kanilang mga website (alamin pa). Ang impormasyong nakolekta ay sino-store sa aming mga serbisyo sa ngalan at para sa paggamit ng mga customer na ito ng negosyo.

 

Gaano katagal pinapanatili ng Adobe ang impormasyon ko?

Kapag nagparehistro ka para sa isang account at gumawa ka ng Adobe ID, pinoproseso at pinapanatili namin ang karamihan ng personal na impormasyong pinoproseso namin sa ngalan mo hangga't isa kang aktibong user ng aming Mga Serbisyo at Software. Nagde-delete kami ng ilang partikular na personal na impormasyon na kinokolekta namin tungkol sa iyo kapag wala na kaming pangnegosyong dahilan para panatilihin ito. Bukod pa rito, may ilang personal na impormasyon na kailangan naming panatilihin kahit pagkatapos mong isara ang iyong account para makasunod sa mga kinakailangan sa negosyo at batas, tulad ng personal na impormasyong nauugnay sa aming kontrata at mga transaksyon sa negosyo sa iyo, na papanatilihin namin nang sampung taon pagkatapos ng iyong huling pakikipag-ugnayan sa amin.

 

Kapag nagpoproseso kami ng personal na impormasyon para sa layunin sa marketing o nang may pahintulot mo, pinoproseso namin ang impormasyon hanggang sa hilingin mo sa amin na huminto at sa loob ng maikling panahon pagkatapos nito (para maipatupad namin ang iyong mga kahilingan). Nagpapanatili rin kami ng permanenteng record ng katotohanang hiniling mo sa amin na huwag magpadala sa iyo ng direktang marketing o iproseso ang iyong impormasyon para masunod namin ang iyong kahilingan sa hinaharap.

 

Puwede bang gamitin ng mga bata ang mga website at app ng Adobe?

Ang Mga Serbisyo at Software ng Adobe ay hindi inilalaan para sa mga batang wala pang 13 taong gulang, maliban sa mga limitadong sitwasyon kung saan posibleng maging available sa mga bata ang ilang partikular na produkto, kabilang ang Adobe Express at Creative Cloud All Apps, para sa mga layuning pang-edukasyon nang may direktang patnubay ng isang guro. Sa mga pagkakataong ito, ang Adobe ay pinahihintulutang mangolekta ng data ng mag-aaral ng lumalahok na paaralan, na nakakuha na ng angkop na pahintulot, kung kinakailangan. Ang Direktang Paunawa sa COPPA ng Adobe ay nagbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa pangongolekta at paggamit ng data ng mag-aaral.

 

Ang lahat ng iba pang Serbisyo at Software ng Adobe ay hindi inilalaan para sa paggamit ng mga bata at partikular na ipinagbabawal ng ilang produkto ang mga user na wala pa sa isang partikular na edad. Kung hindi mo natutugunan ang mga naaangkop na kinakailangan sa edad, huwag gamitin ang Mga Serbisyo at Software na iyon. Kung ikaw ay 13 taong gulang o mas matanda at natutugunan mo ang mga naaangkop na kinakailangan sa edad para magamit ang ilang partikular na Serbisyo at Software, ginagawang available ng Adobe ang page na Privacy para sa Mga Mas Batang User para makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga kasanayan namin sa privacy na nasa isang format na angkop sa edad.

 

Magbabago ba ang patakaran sa privacy na ito?

Paminsan-minsan, puwede naming i-update ang patakaran sa privacy na ito (o ang iba pang dokumento sa Adobe Privacy Center) para bigyang-daan ang Adobe na tumanggap ng mga bagong teknolohiya, mga kasanayan sa industriya, mga kinakailangan sa regulasyon o para sa iba pang layunin. Kung gagawin namin iyon, babaguhin namin ang petsa ng "huling na-update" sa itaas ng patakarang ito at ang binagong patakaran ay ipo-post sa page na ito para malaman mo ang impormasyong kinokolekta namin, kung paano namin ito ginagamit, at sa anong mga sitwasyon namin ito posibleng ihayag. Hinihikayat ka namin na regular na suriin ang Adobe Privacy Center para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa aming mga kasanayan sa privacy. Sa ilang partikular na sitwasyon (halimbawa, sa ilang partikular na materyal na pagbabago o kapag kinakailangan ito ng mga naaangkop na batas sa privacy), magbibigay kami ng abiso sa iyo tungkol sa mga pagbabagong ito at, kapag kinakailangan ng naaangkop na batas, kukunin namin ang iyong pahintulot. Ang abiso ay puwedeng ibigay sa pamamagitan ng email sa iyo, sa pamamagitan ng pag-post ng abiso ng mga nasabing pagbabago sa aming Mga Serbisyo at Software, o sa pamamagitan ng iba pang paraan na naaayon sa naaangkop na batas.

 

Kanino ako puwedeng makipag-ugnayan tungkol sa mga tanong o alalahanin?

Kung mayroon kang tanong, alalahanin, o kahilingan sa privacy, pakisagutan ang isang form sa pagtatanong sa privacy

 

Kung nasa labas ka ng North America, puwede ka ring makipag-ugnayan sa data protection officer ng Adobe Ireland sa DPO@Adobe.com o sa pamamagitan ng koreo sa 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland.

 

Para sa mga kasanayang saklaw ng aming PRP Certification, kung mayroon kang hindi pa nalulutas na alalahanin sa privacy o paggamit ng data na hindi namin kasiya-siyang natugunan, makipag-ugnayan sa aming third-party na provider ng resolusyon sa hindi pagkakaunawaan na nasa U.S. (nang walang bayad) sa https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Kung naniniwala kang pinapanatili ng Adobe ang iyong personal na data sa isa sa mga serbisyo nang saklaw ng aming certification sa Data Privacy Framework, puwede mong idirekta ang anumang tanong o reklamo tungkol sa aming pagsunod sa Data Privacy Framework sa pamamagitan ng pagsagot sa aming form sa pagtatanong sa privacy. Kung mayroon kang hindi pa nalulutas na alalahanin sa privacy o paggamit ng data na hindi namin kasiya-siyang natugunan, makipag-ugnayan sa aming third-party na provider ng resolusyon sa hindi pagkakaunawaan na nasa U.S. (nang walang bayad) sa https://www.ana.net/content/show/id/accountability-dpf-consumers. Kung hindi malulutas ng Adobe o ng aming provider ng resolusyon sa hindi pagkakaunawaan ang iyong reklamo, puwede kang magkaroon ng posibilidad na lumahok sa may-bisang arbitrasyon sa pamamagitan ng Data Privacy Framework Panel. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa opsyong ito, pakitingnan ang Annex I ng Mga Prinsipyo ng EU-U.S. Data Privacy Framework.

 

TRUSTe