Zasady ochrony prywatności firmy Adobe

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2024 r.

 

Zasady ochrony prywatności firmy Adobe opisują zasady działań związanych z ochroną prywatności w kontekście Usług i Oprogramowania (także: Programów) firmy Adobe (zgodnie z definicją tych terminów w Ogólnych warunkach użytkowania Adobe) oraz we wszystkich innych okolicznościach, w których Adobe zamieszcza lub przywołuje niniejsze Zasady.

 

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Ameryki Północnej, wchodzi w relację ze spółką Adobe Inc. (Adobe U.S.), a relacja ta podlega przepisom stanu Kalifornia i Stanów Zjednoczonych.

 

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem kraju leżącego poza Ameryką Północną, wchodzi w relację ze spółką Adobe Systems Software Ireland Limited zarejestrowaną w Irlandii, która jest administratorem jego danych osobowych gromadzonych przez Adobe, a relacja ta podlega przepisom prawa irlandzkiego. 

 

W celu korzystania z Usług i Oprogramowania Adobe użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Adobe przesyła jego dane osobowe do innych krajów, w których Adobe i jej partnerzy oraz dostawcy prowadzą działalność, w tym do Stanów Zjednoczonych. Ochrona prywatności i uprawnienia instytucji rządowych w zakresie dostępu do informacji o użytkownikach w tych krajach mogą się różnić od obowiązujących w kraju użytkownika. Adobe będzie przekazywać dane osobowe użytkowników tylko do tych krajów, w przypadku których jest to dopuszczone przez przepisy oraz podejmować odpowiednie kroki zmierzające do zapewnienia, że dane osobowe użytkownika w dalszym ciągu będą mieć zapewnioną odpowiednią ochronę. Więcej informacji: „Czy Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników za granicę?

 

Jeśli treści lub informacje przechowywane przez użytkownika w Usługach i Oprogramowaniu Adobe zawierają dane osobowe innych osób, to użytkownik musi mieć zgodne z prawem zezwolenie na ujawnianie tych danych osobowych firmie Adobe.

 

Podsumowanie najważniejszych punktów

 • W przypadkach, w których wymagana jest zgoda użytkownika, Adobe uzyska taką zgodę przed (i) przesłaniem użytkownikowi wiadomości i materiałów promocyjnych dotyczących Adobe; (ii) uzyskaniem dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika, które dotyczą jego interakcji z Usługami i Oprogramowaniem (np. konferencjami Adobe Connect), korzystania z tych serwisów i aplikacji oraz raportów z awarii w nich; a także (iii) przeprowadzania analizy takiej zawartości. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie cofnąć.  Więcej informacji.

 • W niniejszych Zasadach wyjaśniono, w jakich sytuacjach firma Adobe może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów. Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania tych danych. Więcej informacji o przysługujących użytkownikowi prawach i sposobach korzystania z nich.

 • Adobe używa danych osobowych użytkownika w celu umożliwienia mu rejestracji oraz zapewnienia dostępu do żądanych Usług, Oprogramowania i innych produktów lub usług Adobe.  Więcej informacji.

 • Adobe udostępnia interaktywne funkcje współpracujące z platformami społecznościowymi takimi jak Facebook. Jeśli użytkownik korzysta z tych funkcji, media społecznościowe przekazują Adobe dane osobowe użytkownika. Więcej informacji.

 • Adobe używa plików cookie i tym podobnych technologii w celu śledzenia wykorzystania Usług i Oprogramowania Adobe. Informacje o opcjach umożliwiających odmowę stosowania plików cookie podano tutaj. Jeśli użytkownik korzysta z serwisu Adobe w przeglądarce, te informacje są również dostępne w Zasadach dotyczących plików cookie.

 • W Usługach i Oprogramowaniu Adobe znajdują się miejsca, w których można publikować komentarze, przesyłać zdjęcia albo dodawać zawartość. Jeśli użytkownik postanowi skorzystać z tych funkcji, dodane zasoby będą publicznie dostępne. Ponadto Adobe ujawnia dane osobowe innym podmiotom w ramach grupy spółek Adobe oraz partnerom obsługującym sprzedaż i reklamę. Dane te są ujawniane zgodnie z wyborami dokonanymi przez użytkownika. Firma Adobe przekazuje informacje zewnętrznym firmom świadczącym na jej rzecz usługi przetwarzania danych osobowych; ponadto ujawnia te informacje w sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo, a także w pewnych innych okolicznościach. Więcej informacji.

 • Firma Adobe przesyła dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i innych krajów, które mogą być inne niż kraj zamieszkania użytkownika. Adobe chroni dane osobowe użytkownika, stosując klauzule umowne zatwierdzone przez organy urzędowe, na przykład standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Więcej informacji.


Czego dotyczą te zasady ochrony prywatności?

Niniejsze zasady ochrony prywatności opisują sposób korzystania przez Adobe z informacji użytkownika w kontekście:

 

 • serwisów internetowych Adobe; usług internetowych takich jak Behance; a także internetowych aspektów ofert Creative Cloud, Document Cloud i Experience Cloud (zwanych łącznie „serwisami WWW” lub „serwisami internetowymi”);
 • usług, w których zamieszczono niniejsze Zasady lub odwołanie do nich;
 • praktyk marketingowych i reklamowych firmy Adobe;
 • zasad dotyczących ochrony prywatności w podmiotach przejętych uprzednio przez Adobe, o ile nie wskazano tutaj inaczej.

 

Uwaga: Serwisy internetowe i aplikacje dostarczane przez firmy przejęte przez Adobe mogą stosować własne zasady ochrony prywatności do momentu zintegrowania procedur w tym zakresie z zasadami Adobe. Aktualną listę takich firm podano tutaj. W przypadku niektórych Usług i Oprogramowania Adobe są udostępniane dodatkowe informacje związane z prywatnością. Wymieniono je w poniższej tabeli:

 

Użytkownik powinien również zapoznać się z Warunkami użytkowania Adobe oraz wszelkimi Warunkami Dodatkowymi lub Umowami licencyjnymi na Produkt, które mają zastosowanie do wykorzystywanej Usługi lub Oprogramowania.

 

Jakie informacje o użytkowniku gromadzi firma Adobe?

 

Identyfikator Adobe ID, rejestracja i obsługa klienta

Firma Adobe gromadzi informacje umożliwiające identyfikację użytkowników, którzy rejestrują się w celu używania Usług lub Oprogramowania Adobe, tworzą identyfikatory Adobe ID, nabywają licencję na Oprogramowanie i Usługi lub kontaktują się z firmą Adobe w celu uzyskania pomocy technicznej lub w związku z innymi ofertami. Obejmuje to następujące informacje:

 

Identyfikatory i dane kontaktowe, takie jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • adres pocztowy lub fizyczny;
 • kraj;

 

Informacje handlowe i transakcyjne, takie jak:

 • informacje dotyczące płatności i rozliczeń (jeśli aplikacja lub strona internetowa jest płatna);
 • kupione licencje;
 • informacje o uprawnieniu do oferty specjalnej (np. dane identyfikujące ucznia lub nauczyciela w przypadku wersji przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli);
 • treści i informacje przekazywane w ramach komunikacji z zespołem obsługi klienta i inny sposób (np. nagrane rozmowy z klientem i pracownikami wsparcia technicznego oraz przechowywana treść korespondencji klienta z Adobe realizowanej za pośrednictwem strony internetowej, funkcji czatu, rozmów telefonicznych, wideorozmów, wiadomości e-mail i innych kanałów udostępnianych przez Adobe);
 • rodzaje Usług i Oprogramowania interesujących użytkownika;

 

Informacje dotyczące zawodu, wykształcenia lub inne dane demograficzne, takie jak:

 • data urodzenia;
 • nazwa firmy lub szkoły;
 • zwrot grzecznościowy;
 • zawód;
 • stanowisko;
 • wiedza specjalistyczna;
 • dane firmy, takie jak wielkość, branża i inne informacje o firmie, w której jest zatrudniony użytkownik (jeśli użytkownik podał nazwę firmy);

 

Dane analityczne lub inne informacje o operacjach w sieci elektronicznej, takie jak:

 • adres IP;
 • przeglądarka;
 • identyfikator urządzenia mobilnego;
 • rozszerzenia przeglądarki połączone z kontami Adobe użytkownika.

 

Wnioski (informacje wygenerowane pośrednio)

 

Jeśli dopuszczają to obowiązujące przepisy, Adobe może wyprowadzać lub generować nowe dane na podstawie zebranych informacji, a także łączyć informacje podane przez użytkowników z informacjami pochodzącymi od osób trzecich. Ma to na celu zachowanie aktualności baz danych firmy Adobe i oferowanie użytkownikom możliwie najbardziej przydatnych informacji oraz funkcji.  Mogą to być na przykład informacje o wielkości i branży przedsiębiorstwa, w którym pracuje użytkownik (jeśli użytkownik podał nazwę tego przedsiębiorstwa), pozyskiwane z takich źródeł, jak społecznościowe serwisy zawodowe oraz dostawcy usług informacyjnych. Adobe może również wyprowadzać, generować lub pozyskiwać informacje od osób trzecich, w tym partnerów, oraz z publicznie dostępnych źródeł; są one gromadzone w takich celach, jak wykrywanie i szeroko pojęte zwalczanie oszustw, działań celowo wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem, przypadków użytkowania Oprogramowania i Usług Adobe niezgodnie z przeznaczeniem, problemów z bezpieczeństwem lub problemów technicznych; a także w celu ochrony przed naruszeniem praw, uszkodzeniem mienia lub zagrożeniem bezpieczeństwa firmy Adobe oraz jej pracowników i użytkowników, dzieci oraz osób postronnych.

Usługi i Oprogramowanie Adobe

Adobe gromadzi informacje przekazywane przez użytkownika (np. kiedy uzyskuje on dostęp do Usług i Oprogramowania Adobe oraz korzysta z nich) oraz informacje, na których gromadzenie użytkownik wyraził zgodę (np. w ramach integracji strony trzeciej). Adobe gromadzi i generuje również informacje o sposobach dostępu i korzystania z Usług i Oprogramowania Adobe, m.in. w sytuacji, gdy jest używana funkcja aplikacji komputerowej lub mobilnej powodująca przejście do trybu sieciowego (na przykład funkcja synchronizacji zdjęć). W zależności od użytej Usługi lub Oprogramowania, informacje te mogą być powiązane z urządzeniem lub przeglądarką albo z kontem Adobe użytkownika. Są to między innymi następujące dane:

 

Dane analityczne lub inne informacje o operacjach w sieci elektronicznej, takie jak:

 • adres IP;
 • informacje o przeglądarce i urządzeniu, w tym typ przeglądarki i urządzenia, ustawienia, niepowtarzalne identyfikatory, wersja, ustawienia językowe i konfiguracja;
 • strona internetowa, z której użytkownik przeszedł do serwisu Adobe;
 • terminy wpisane w wyszukiwarce, które doprowadziły użytkownika do serwisu Adobe;
 • informacje o używaniu Usług i Oprogramowania oraz nawigowaniu w nich, w tym o interakcjach użytkownika z serwisami Adobe (gromadzone z użyciem plików cookie i tym podobnych technologii lub zbierane przez serwery Adobe w odniesieniu do użytkowników zalogowanych w aplikacji lub serwisie);
 • analiza użytku i nawigacji użytkownika w Usługach i Oprogramowaniu, a także zawartości użytkownika;

 

Informacje dotyczące zawodu, wykształcenia lub inne dane demograficzne, takie jak:

 • dane profilu (np. profil konta, profil publiczny, profil Behance);

 

Informacje handlowe i transakcyjne, takie jak:

 • treści zawierające dane osobowe, które są wysyłane lub odbierane za pomocą elektronicznej funkcji Usługi lub Oprogramowania Adobe albo zapisywane na serwerach Adobe, takie jak dokumenty, zdjęcia, nagrania wideo, rejestry aktywności, opinie przekazywane bezpośrednio przez użytkownika, metadane dotyczące zawartości użytkownika, żądania generowane przez użytkownika, w tym wyszukiwane terminy, instrukcje (np. tekst, grafika, filmy, nagrania dźwiękowe itd.), zapytania i informacje zwrotne, oraz wszelkie inne informacje, jakie użytkownik może ujawniać podczas korzystania z Usług i Oprogramowania Adobe, a także informacje zwracane przez Usługi i Oprogramowanie w odpowiedzi na te żądania.

 

Wrażliwe dane osobowe, takie jak:

 • identyfikatory biometryczne lub informacje określone w przepisach prawa Stanów Zjednoczonych (np. wzorce twarzy i wzorce głosu obecne w Zawartości użytkownika, zgodnie z definicją określoną w „Ogólnych warunkach użytkowania firmy Adobe”) oraz dokładne dane geolokalizacyjne. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, Adobe przed rozpoczęciem gromadzenia tych danych wystąpi do użytkownika o wszelkie wymagane zezwolenia. Więcej informacji podano poniżej w paragrafach „Działania Adobe podejmowane w imieniu użytkownika” oraz „Sposób, w jaki Adobe analizuje zawartość Użytkownika w celu realizacji żądanych przez niego funkcji”.

 

Poniższe materiały zawierają dodatkowe informacje na następujące tematy:

 

Aktywacja Oprogramowania Adobe i aktualizacje automatyczne

 

 • Gdy użytkownik aktywuje Oprogramowanie Adobe lub zainstaluje jego aktualizacje, Adobe zbiera dane analityczne i inne informacje o operacjach w sieci elektronicznej, takie jak: dane urządzenia (producent, model, adres IP);
 • informacje o Oprogramowaniu Adobe (wersja, data aktywacji, udane i nieudane aktualizacje);
 • numer seryjny produktu (np. tam, gdzie jest on wymagany w celu rozpoczęcia używania danego produktu).


Więcej informacji o aktywacji aplikacji można znaleźć tutaj.


Wiadomości e-mail od firmy Adobe

Wiadomości e-mail wysłane przez firmę Adobe do użytkowników mogą zawierać sygnalizator internetowy, który gromadzi dane analityczne i inne informacje o operacjach w sieci elektronicznej, na przykład informacje o tym, czy użytkownik otrzymał i otworzył wiadomość lub czy kliknął zawarte w niej łącze. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby firma Adobe gromadziła takie informacje, mogą zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych od Adobe.


Reklamy internetowe Adobe

Firma Adobe reklamuje się w Internecie na wiele różnych sposobów, między innymi przez wyświetlanie reklam w serwisach i aplikacjach innych firm oraz w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i LinkedIn. Serwisy internetowe Adobe wykorzystują pliki cookie, piksele i tym podobne technologie, dostarczane przez rozwiązania własne (Adobe Experience Cloud) oraz produkty innych firm, aby zbierać dodatkowe informacje w celu pomiaru i poprawy skuteczności tych reklam. Adobe gromadzi dane analityczne lub inne informacje o operacjach w sieci elektronicznej, takie jak:

 

 • wyświetlone reklamy;
 • kliknięte reklamy;
 • miejsce wyświetlenia danej reklamy. 

 

Więcej informacji: Praktyki reklamowe Adobe.
 

Przyciski, narzędzia i zawartość innych firm

Usługi i Oprogramowanie Adobe mogą zawierać przyciski, narzędzia i materiały połączone z usługami innych firm (na przykład przycisk „Lubię to” serwisu Facebook). Adobe może zbierać informacje o korzystaniu z tych funkcji przez użytkownika, na przykład informacje o tym, jaka zawartość została polubiona, oraz informacje o adresach w usłudze Mapy Google. Niezależnie od tego, podczas wyświetlania lub używania takich przycisków, narzędzi i materiałów (w zawierającym je serwisie internetowym lub aplikacji firmy Adobe) niektóre informacje przekazywane przez przeglądarkę mogą być automatycznie wysyłane do określonej innej firmy. Więcej informacji można znaleźć w zasadach prywatności danej firmy.

 

W serwisach internetowych Adobe może być zaimplementowane narzędzie Google reCAPTCHA Enterprise, służące do zapobiegania spamowi i nadużyciom. Narzędzie to zbiera informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane urządzenia i aplikacji, a następnie wysyła je do firmy Google, gdzie są używane w celu świadczenia, konserwacji i rozwoju narzędzia reCAPTCHA Enterprise oraz do ogólnych celów związanych z bezpieczeństwem. Korzystanie z narzędzia reCAPTCHA Enterprise podlega Polityce prywatności oraz Warunkom użytkowania Google.


Strony Adobe w serwisach społecznościowych i usługi logowania z użyciem kont społecznościowych

Do niektórych Usług i Oprogramowania Adobe można się logować z użyciem konta społecznościowego, na przykład konta Facebook. Jeśli użytkownik udzieli odpowiednich uprawnień, Adobe będzie otrzymywać dane kontaktowe i identyfikacyjne o użytkowniku pochodzące z jego konta społecznościowego, takie jak imię i nazwisko, kraj i podstawowe dane demograficzne.

 

Firma Adobe prowadzi własne strony w serwisach społecznościowych (na przykład stronę zespołu programu Adobe® Photoshop® w serwisie Facebook). Adobe gromadzi informacje, które użytkownik udostępnił publicznie na swoim koncie społecznościowym, takie jak imię i nazwisko oraz zainteresowania dotyczące produktów i usług Adobe. Dane te są zbierane w przypadku interakcji użytkownika ze stronami Adobe w serwisach społecznościowych. Serwisy społecznościowe mogą przekazywać Adobe dane statystyczne i informacje pomocne w analizie rodzajów działań podejmowanych na stronach Adobe. Tam, gdzie ma to zastosowanie, Adobe i serwis społecznościowy zawierają umowę określającą obowiązki obu stron.

 

Więcej informacji na temat praktyk Adobe związanych ze stronami w sieciach społecznościowych oraz usługami logowania za pomocą konta społecznościowego podano tutaj.

 

Działania Adobe podejmowane w imieniu użytkownika

W pewnych przypadkach, w związku gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych przez usługi Adobe, firma Adobe podejmuje te działania w imieniu użytkownika (dotyczy to na przykład danych kontaktowych w książkach adresowych, które użytkownik podaje, wprowadzając informacje o odbiorcy). W takich sytuacjach Adobe działa wyłącznie na zlecenie użytkownika, aby umożliwić świadczenie żądanej przez niego Usługi. Odpowiedzialność za przekazane informacje ponosi użytkownik. W takich przypadkach Adobe powiadomi użytkownika, wyświetlając powiadomienie w aplikacji lub przekazując informacje na bieżąco w inny sposób. Użytkownik, który w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub aplikacji Adobe przekazuje firmie Adobe lub jej usługodawcom jakiekolwiek informacje dotyczące innych osób, oświadcza, że jest uprawniony do ich przekazywania oraz wyraża zgodę na użycie takich informacji przez Adobe zgodnie z niniejszymi Zasadami.

 

Sposób, w jaki Adobe analizuje zawartość Użytkownika w celu realizacji żądanych przez niego funkcji

Firma Adobe oferuje pewne funkcje, które umożliwiają edycję i porządkowanie zdjęć, filmów i innych rodzajów zawartości na podstawie takich cech, jak twarz i głos (można na przykład grupować podobne twarze, lokalizacje i cechy charakterystyczne obrazu w ramach swojej kolekcji); zgodnie z niektórymi przepisami Stanów Zjednoczonych lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności tego rodzaju cechy mogą być uważane za identyfikatory biometryczne lub informacje biometryczne. Jeśli Użytkownik postanowi skorzystać z takich funkcji, Adobe będzie działać wyłącznie na zlecenie użytkownika, aby umożliwić świadczenie żądanej przez niego usługi. Funkcje te są domyślnie wyłączone. Jeśli Użytkownik je włączy, zawsze może wyłączyć je ponownie. W sytuacji, gdy Adobe przetwarza identyfikatory biometryczne lub informacje biometryczne w celu dostarczenia żądanej przez użytkownika funkcji, informacje te są usuwane po wyłączeniu danej funkcji przez użytkownika, chyba że w Oprogramowaniu lub Usługach określono inaczej.

 

Fizyczne odwiedziny w biurach Adobe

Gdy klient odwiedza biuro Adobe, gromadzone są dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy i adres e-mail; oraz informacje audio, elektroniczne, wizualne i tym podobne, w tym wizerunki twarzy i informacje głosowe, takie jak nagrania wideo z monitoringu lub nagrania głosowe i zdjęcia.

W jaki sposób Adobe wykorzystuje zgromadzone informacje o użytkowniku i jakie są podstawy prawne takiego wykorzystania

Adobe wykorzystuje zebrane przez siebie informacje o użytkowniku w następujących celach:

 

 • W celu realizacji umowy lub podjęcia działań powiązanych z umową: ten przypadek ma zastosowanie, gdy użytkownik rejestruje się w celu używania aplikacji lub serwisu Adobe (zarówno w wersji płatnej, jak i bezpłatnej wersji próbnej). Obejmuje to następujące sytuacje:
  • udostępnianie Użytkownikowi Usług i Oprogramowania Adobe, w których się zarejestrował, oraz wszelkich innych usług lub produktów żądanych przez Użytkownika;
  • zarządzanie prowadzeniem kursów przekazujących umiejętności lub wiedzę na temat produktu lub platformy oraz innymi treściami, w tym testowaniem i certyfikacjami (jeśli ma to zastosowanie);
  • weryfikowanie tożsamości użytkownika;
  • przetwarzanie płatności;
  • przesyłanie niezbędnej korespondencji (dotyczącej na przykład płatności lub końca ważności subskrypcji);
  • świadczenie obsługi klienta lub wsparcia.
 • Zgodnie z potrzebami Adobe w celu prowadzenia działalności i realizacji uprawnionych celów, a w szczególności:
  • udostępniania użytkownikowi Usług i Oprogramowania Adobe, w których się zarejestrował, oraz wszelkich innych usług lub produktów żądanych przez użytkownika;
  • analizy korzystania przez użytkownika z Usług i Oprogramowania Adobe oraz pomiaru ich efektywności, co obejmuje także nagrania, w celu udoskonalania ich działania oraz angażowania i zatrzymywania użytkowników;
  • przesyłania użytkownikowi informacji o produktach i usługach Adobe, ofertach specjalnych i tym podobnych wiadomości; a także przekazywania danych użytkownika osobom trzecim do wykorzystania w ich własnych celach marketingowych (w przypadkach, gdy nie jest konieczne uzyskanie zgody użytkownika);
  • analizy korzystania przez użytkownika z Usług i Oprogramowania Adobe i nawigacji w nich, a także zawartości użytkownika, danych jego profilu i interakcji z przekazywanymi przez Adobe wiadomościami, realizowanymi za pomocą metod zautomatyzowanych (np. funkcji uczenia maszynowego) i ręcznych, w celu dostosowywania, dopasowywania i doskonalenia Usług, Oprogramowania i przekazów marketingowych (zob. informacje) — tam, gdzie nie jest wymagana zgoda użytkownika;
  • analizy korzystania przez użytkownika z Usług i Oprogramowania Adobe i nawigacji w nich, a także zawartości użytkownika i dotyczących jej metadanych, za pomocą metod zautomatyzowanych (np. funkcji uczenia maszynowego) i ręcznych, w celu:
   • wykrywania i zwalczania oszustw, działań celowo wprowadzających w błąd i niezgodnych z prawem oraz niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Usług i Oprogramowania Adobe (tam, gdzie nie jest konieczne uzyskanie zgody użytkownika);
   • doskonalenia Usług i Oprogramowania oraz ich interfejsu (tam, gdzie nie jest konieczne uzyskanie zgody użytkownika, oraz z uwzględnieniem ustawień udostępnionych użytkownikowi i wymagających jego reakcji, w tym opisanych tutaj);
  • diagnozowania problemów w Usługach i Oprogramowaniu Adobe;
  • wykrywania i uniemożliwiania lub w inny sposób zwalczania oszustw, działań celowo wprowadzających w błąd i niezgodnych z prawem oraz niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Usług i Oprogramowania Adobe; problemów z bezpieczeństwem lub problemów technicznych; a także ochrony przed naruszeniem praw, szkodami majątkowymi lub zagrożeniem bezpieczeństwa Adobe, użytkowników lub osób postronnych;
  • przeprowadzania ankiet i badań rynkowych dotyczących klientów Adobe i ich zainteresowań, skuteczności kampanii marketingowych Adobe oraz zadowolenia klientów (tam, gdzie prowadzenie takich badań nie wymaga uzyskania zgody użytkownika — w przeciwnym razie będą one prowadzone tylko po wyrażeniu przez niego takiej zgody);
  • rozpatrywania uwag i skarg przekazywanych Adobe przez użytkownika oraz udzielania na nie odpowiedzi;
  • sprawdzania poprawności numeru rozliczeniowego (kodu SORT), numeru konta oraz numeru karty kredytowej podanych przez użytkownika, jeśli płatność jest realizowana z użyciem karty kredytowej lub debetowej, co ma na celu zapobieganie oszustwom płatniczym lub innym nielegalnym lub celowo wprowadzającym w błąd procederom związanym z płatnościami (Adobe korzysta w tym celu z usług osób trzecich — zobacz „Czy firma Adobe udostępnia dane osobowe użytkowników?” poniżej); 
  • udostępniania pracodawcom danych konta utworzonego na podstawie służbowego adresu e-mail na potrzeby migracji konta;
  • łączenia z innymi danymi w posiadaniu firmy Adobe na temat interakcji użytkownika z jej produktami i usługami zarówno bez zalogowania, jak i po zalogowaniu, w celu poprawy płynności obsługi, pokazania najbardziej odpowiednich treści i usług oraz w celach marketingowych, przy czym tam, gdzie jest to wymagane, Adobe wystąpi o zgodę użytkownika;
  • w przypadku fuzji z inną firmą lub nabycia przez inną firmę, sprzedaży serwisu internetowego, aplikacji lub jednostki gospodarczej Adobe, a także w przypadku nabycia całości lub istotnej części aktywów Adobe przez inną firmę, dane użytkownika zostaną prawdopodobnie ujawnione doradcom Adobe oraz potencjalnym nabywcom i będą stanowić część aktywów przenoszonych na nowego właściciela;
  • w związku z roszczeniami, np. dotyczącymi praw autorskich, w celu zachowania zgodności z przepisami, w celach regulacyjnych i w związku z dochodzeniami, co obejmuje ujawnienie informacji w związku z procesem lub postępowaniem sądowym lub na żądanie urzędu administracji publicznej).

 

Tam, gdzie Adobe przetwarza dane użytkownika w uzasadnionym prawnie interesie, użytkownik może w pewnych sytuacjach odmówić zgody na takie przetwarzanie. Jeśli to nastąpi, Adobe zaprzestanie przetwarzania informacji, o ile nie wystąpią przekonujące przesłanki prawne do ich dalszego przetwarzania lub o ile nie będzie to konieczne ze względów prawnych.

 

Jeżeli uzasadniony prawnie interes nie stanowi podstawy prawnej dostępnej w danej jurysdykcji, Adobe podejmie czynności przetwarzania opisane powyżej na innej podstawie prawnej, dostępnej w tej konkretnej jurysdykcji.

 

 • Jeśli jest to wymagane, gdy użytkownik udzielił Adobe zgody lub gdy wynika ona z jego wyborów:
  • przesyłania użytkownikowi informacji o produktach i usługach Adobe, ofertach specjalnych i tym podobnych wiadomości; a także przekazywania danych użytkownika osobom trzecim do wykorzystania w ich własnych celach marketingowych;
  • umieszczania plików cookie i używania podobnych technologii Usługach i Oprogramowaniu Adobe oraz w wiadomościach e-mail zgodnie z Zasadami dotyczącymi plików cookie oraz informacjami podanymi użytkownikowi z chwilą użycia takich technologii;
  • uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika, które dotyczą korzystania z Usług i Oprogramowania oraz interakcji z nimi (np. konferencji Adobe Connect), a także raportów z awarii;
  • uzyskiwania — zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez użytkownika za pośrednictwem ustawień urządzenia (np. ustawień dostępu do zdjęć, lokalizacji i aparatu) — dostępu do informacji zapisanych na urządzeniu użytkownika w celu dostarczania pewnych funkcji Usług i Oprogramowania Adobe; a także
  • analizy korzystania przez użytkownika z Usług i Oprogramowania oraz nawigacji w nich, a także zawartości użytkownika (w tym dotyczących jej metadanych) za pomocą takich technik, jak uczenie maszynowe, w celu wykrywania i zwalczania oszustw, działań celowo wprowadzających w błąd i niezgodnych z prawem oraz niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Usług i Oprogramowania Adobe, a także doskonalenia usług Adobe i środowiska interakcji z użytkownikiem;
  • umożliwienia Użytkownikowi udziału w loteriach, konkursach i tym podobnych promocjach oraz administrowanie tymi akcjami.

 

W innych sytuacjach, gdy Adobe poprosi o zgodę użytkownika, informacje zostaną wykorzystane w celach określonych w takiej prośbie o zgodę. Tam, gdzie Adobe przetwarza informacje za zgodą użytkownika, użytkownik może w dowolnym momencie wycofać taką zgodę.

 

 • W związku z wymaganiami prawnymi:
  • w wyniku udzielania odpowiedzi na wnioski instytucji rządowych oraz organów ścigania w toku dochodzenia;
  • używania lub ujawniania informacji niezbędnych w uzasadnionym zakresie w związku z wykrywaniem i eliminowaniem oszustw, działań potencjalnie niezgodnych z prawem, naruszeń bezpieczeństwa, działań celowo wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem, używania Usług i Oprogramowania niezgodnie z przeznaczeniem, problemów technicznych i piractwa, a także zapobieganiem im (np. w celu potwierdzenia, że oprogramowanie jest autentyczne i uzyskano na nie prawidłową licencję), co ma na celu ochronę zarówno Użytkownika, jak i Adobe.

 

Tam, gdzie tego rodzaju przetwarzanie i oświadczenia nie są rygorystycznie wymagane przez prawo, Adobe może postępować zgodnie z uzasadnionym prawnie interesem (o ile taka podstawa jest dostępna) tak własnym, jak i opisanych powyżej osób trzecich.


 

Czy firma Adobe udostępnia dane osobowe użytkowników innym stronom?

 

Przekazywanie informacji innym administratorom danych

Adobe ujawnia dane osobowe użytkowników w ramach grupy spółek Adobe do użytku we wskazanych powyżej celach (zob. listę podmiotów Adobe oraz spółek nabytych przez Adobe).

 

Adobe przekazuje również dane osobowe użytkownika innym zewnętrznym administratorom danych (za zgodną użytkownika, jeśli jest ona wymagana) lub w celu dostarczenia produktu lub usługi żądanych przez użytkownika (np. integracji firm zewnętrznych). Osoby trzecie, które mogą otrzymywać dane użytkownika, to między innymi: resellerzy oraz inni partnerzy handlowi i reklamowi Adobe, przedsiębiorstwa handlu detalicznego, reklamodawcy, agencje reklamowe, sieci i platformy reklamowe, dostawcy usług informacyjnych, dostawcy usług monitorowania oszustw i zapobiegania im oraz wydawcy. Aby umożliwić wyświetlanie trafniejszych reklam, Adobe w niektórych przypadkach przekazuje platformom mediów społecznościowych i innym partnerom reklamowym informacje o działaniach podejmowanych przez użytkownika w serwisach internetowych i aplikacjach Adobe, np. odwiedzone przez niego strony i obejrzane reklamy. Takie osoby trzecie mogą być współadministratorami w kontekście tego przetwarzania. Tutaj podano więcej informacji.

 

Tacy administratorzy danych mogą również wykorzystywać produkty i usługi Adobe do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług i Oprogramowania Adobe, korzystając z adresu e-mail powiązanego z domeną służbową (np. imie.nazwisko@firma.com), lub jeśli zaproszenie do korzystania z takich Usług i Oprogramowania zostało przesłane użytkownikowi przez firmę, to Adobe może przekazywać dane osobowe użytkownika tej firmie.

 

Ujawnianie danych w celach związanych z zapobieganiem oszustwom i zapewnianiem bezpieczeństwa

Firma Adobe ujawnia dane osobowe firmom wspomagającym jej działalność gospodarczą w celu wykrywania i zwalczania oszustw, działań celowo wprowadzających w błąd i niezgodnych z prawem, niezgodnego z przeznaczeniem użycia Usług i Oprogramowania Adobe, naruszeń bezpieczeństwa i problemów technicznych.

 

Ponadto Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników firmom, organizacjom, instytucjom administracji publicznej i osobom fizycznym, jeśli w dobrej wierze uzna, że dostęp do tych danych, ich używanie, ujawnianie lub przechowywanie jest w uzasadnionym zakresie niezbędne w celu wykrywania i zwalczania oszustw, działań celowo wprowadzających w błąd i niezgodnych z prawem, niezgodnego z przeznaczeniem użycia Usług i Oprogramowania Adobe, naruszeń bezpieczeństwa i problemów technicznych, jak również wówczas, gdy jest to w uzasadnionym zakresie niezbędne w celu ochrony przed naruszeniem praw, szkodami majątkowymi lub naruszeniem bezpieczeństwa Adobe, jej pracowników i użytkowników, dzieci lub osób postronnych — zgodnie z wymaganiami prawnymi lub w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Ujawnianie informacji podmiotom przetwarzającym dane

Dane osobowe użytkownika są również przekazywane firmom, z których usług Adobe korzysta w celu prowadzenia działalności. Firmy takie przetwarzają dane osobowe w imieniu Adobe we wskazanych powyżej celach. Obejmuje to również organizacje mogące rejestrować i przechowywać korespondencję. Są to m.in. firmy świadczące usługi wsparcia klientów, operatorzy czatbotów, partnerzy odtwarzający sesje, którzy świadczą usługi odtwarzania sesji zrealizowanej w Internecie lub aplikacji, przekazujące użyteczne informacje o obsłudze odwiedzającego, dostawcy technologii analitycznych, które rejestrują i analizują interakcje użytkownika z serwisami internetowymi Adobe w celu doskonalenia komfortu ich użytkowania, dostawcy technologii sztucznej inteligencji, które analizują zawartość użytkownika lub komunikację z użytkownikiem, operatorzy systemów płatności, dostawcy usług monitorowania i eliminowania oszustw, działań niezgodnych z prawem i celowo wprowadzających w błąd oraz niezgodnego z przeznaczeniem używania Usług i Oprogramowania Adobe, operatorzy poczty elektronicznej, media społecznościowe oraz inne platformy marketingu i usługodawcy marketingowi, a także dostawcy usług hostingu. Korzystanie z usług tych firm jest konieczne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności.


Ujawnianie innych informacji

Firma Adobe może ujawniać informacje osobiste użytkownika:

 • jeśli użytkownik udzieli zgody na ujawnienie tych informacji;
 • jeśli Adobe w dobrej wierze uzna, że ma obowiązek przekazania informacji w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub nakaz sądowy albo na podstawie innych obowiązujących praw lub procesów prawnych (więcej informacji); a także w sytuacji kryzysowej grożącej śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu;
 • w przypadku fuzji z inną firmą lub nabycia przez inną firmę, sprzedaży serwisu internetowego, aplikacji lub jednostki gospodarczej Adobe, a także w przypadku nabycia całości lub istotnej części aktywów Adobe przez inną firmę, dane użytkownika zostaną prawdopodobnie ujawnione doradcom Adobe oraz potencjalnych nabywców i będą stanowić część aktywów przenoszonych na nowego właściciela.

 

Firma Adobe może przekazywać lub publikować zagregowane dane, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnych użytkowników, takie jak dane statystyczne na temat ruchu w serwisach internetowych Adobe lub dane statystyczne na temat sposobu korzystania przez klientów z rozwiązania Adobe Experience Cloud.

 

Czy dane osobowe użytkowników są wyświetlane gdziekolwiek w serwisach lub aplikacjach Adobe?

W Usługach i Oprogramowaniu Adobe znajdują się miejsca, w których można publikować komentarze, przesyłać zdjęcia, uczestniczyć w forach dyskusyjnych lub czatach, korzystać z blogów, udostępniać informacje techniczne lub przesyłać inne treści, które będą widoczne dla innych osób. Czasami można ograniczyć zakres widoczności udostępnianych materiałów do wybranych osób, jednak w niektórych sytuacjach udostępniana zawartość jest widoczna albo publicznie, albo dla innych użytkowników danej usługi. Takie informacje mogą być wyświetlane w wynikach wyszukiwania lub za pośrednictwem innych publicznie dostępnych platform oraz być „indeksowane” lub przeszukiwane przez osoby trzecie. Na przykład informacje opublikowane przez Użytkownika na forach dyskusyjnych, czatach online, blogach i forach społeczności stają się publiczne. Niektóre treści elektroniczne mogą pozostać publicznie dostępne nawet po zrealizowaniu przez Adobe wniosku o usunięcie danych osobowych autora.

 

Należy ostrożnie wybierać miejsca udostępniania danych osobowych. Nie należy udostępniać żadnych danych, które nie powinny być znane publicznie, chyba że można z pewnością stwierdzić, że publikuje się w serwisie lub aplikacji, które pozwalają wybrać użytkowników mających dostęp do publikowanych informacji. Opublikowanie wiadomości na niektórych forach użytkowników udostępnianych w serwisach i aplikacjach Adobe może wiązać się z udostępnieniem i wyświetleniem razem z wiadomością adresu e-mail, imienia i nazwiska, nazwy konta lub zdjęcia profilowego użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania swoim profilem publicznym można znaleźć tutaj. Aby usunąć zawartość udostępnioną w Usługach i Oprogramowaniu firmy Adobe, należy użyć tej samej funkcji, która posłużyła do udostępnienia treści. Jeśli inna osoba zaprosi użytkownika do wspólnego wyświetlania, edytowania lub komentowania zawartości, opcja usunięcia wprowadzonych treści może być niekiedy dostępna, ale najczęściej pełną kontrolę nad zawartością ma osoba zapraszająca. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z firmą Adobe.

 

Czy dane osobowe użytkowników są bezpieczne?

Adobe podejmuje wszelkie starania, aby chronić dane osobowe użytkowników. Tam, gdzie ma to zastosowanie, używane są administracyjne, techniczne i fizyczne mechanizmy bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, weryfikacja dwuetapowa oraz odpowiednie zobowiązania do zachowania poufności nakładane na pracowników i wykonawców na podstawie umów z nimi.

Gdzie firma Adobe przechowuje dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe i pliki użytkowników są przechowywane na serwerach firmy Adobe i firm świadczących usługi na rzecz Adobe.

 

Czy Adobe przekazuje dane osobowe użytkowników za granicę?

Główne lokalizacje przetwarzania danych osobowych to Stany Zjednoczone i Indie, ale firma Adobe przekazuje również dane osobowe do wszystkich innych krajów na świecie, w których prowadzi działalność firma Adobe albo jej jednostki stowarzyszone, dostawcy i partnerzy. Transfery te są realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład na podstawie umów o przekazanie danych osobowych, które zapewniają ich odpowiednią ochronę.

 

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem kraju leżącego poza Ameryką Północną, wchodzi w relację ze spółką Adobe zarejestrowaną w Irlandii. W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika przez spółkę Adobe Ireland do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który nie został objęty decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, Adobe będzie stosować się do jednego lub większej liczby następujących instrumentów prawnych: standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, a w niektórych sytuacjach także zgody wyrażonej przez użytkownika. Kopia odpowiedniego instrumentu prawnego zostanie udostępniona do wglądu na żądanie użytkownika przekazane z użyciem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego dokumentu „Zasady ochrony prywatności”. Więcej informacji o sposobach przekazywania danych osobowych z Europy przez spółkę Adobe Ireland podano w dokumencie „Przekazywanie danych poza granice kraju”.

 

Firma Adobe i jej przedsiębiorstwa zależne w USA: Marketo Inc, Magento (X-commerce Inc) i Workfront Inc. przestrzegają postanowień porozumienia „EU-U.S. Data Privacy Framework ”(EU-U.S. DPF), inicjatywy „UK Extension to the EU-U.S. DPF” (rozszerzającej to porozumienie na Wielką Brytanię) oraz porozumienia między Szwajcarią a USA „Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF)” zgodnie z wytycznymi Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Firma Adobe złożyła również oświadczenie do amerykańskiego Departamentu Handlu, że zarówno ona sama, jak i jej przedsiębiorstwa zależne w USA: Marketo Inc, Magento (X-commerce Inc) i Workfront Inc., przestrzegają zasad ujętych w dokumencie „EU-U.S. Data Privacy Framework Principles” (EU-U.S. DPF Principles) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z terenu Unii Europejskiej na podstawie porozumienia EU-U.S. DPF, a także danych osobowych z Wielkiej Brytanii (i Gibraltaru) na podstawie porozumienia „UK Extension to the EU-U.S. DPF”. Firma Adobe złożyła również oświadczenie do amerykańskiego Departamentu Handlu, że zarówno ona sama, jak i jej przedsiębiorstwa zależne w USA: Marketo Inc, Magento (X-commerce Inc) i Workfront Inc., przestrzegają zasad porozumienia „Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles” (Swiss-U.S. DPF Principles) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii na podstawie porozumienia Swiss-U.S. DPF. W razie jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych zasad a zasadami EU-U.S. DPF Principles i/lub Swiss-U.S. DPF Principles obowiązują zasady określone w odnośnych porozumieniach. Wywiązywanie się przez Adobe ze zobowiązań wynikających z porozumienia Data Privacy Framework podlega kontroli i egzekwowaniu przez amerykańską Federalną Komisję Handlu. Więcej informacji o programie Data Privacy Framework oraz certyfikaty przyznane Adobe można znaleźć na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/s/.


Jak wskazano powyżej, firma Adobe korzysta z ograniczonej liczby zewnętrznych dostawców usług, którzy uczestniczą w świadczeniu usług użytkownikom i klientom biznesowym. Te osoby trzecie mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych, przetwarzać je i przechowywać w ramach świadczenia usług. Adobe zawiera z tymi osobami trzecimi umowy ograniczające dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich używania i ujawniania, realizując zobowiązania wynikające z porozumienia Data Privacy Framework, w tym postanowień dotyczących dalszego przekazywania danych; Adobe pozostaje podmiotem odpowiedzialnym w przypadku niespełnienia tych obowiązków przez ww. osoby trzecie oraz zdarzenia prowadzące do wystąpienia szkód.

 

Powyższe informacje mają zastosowanie do tych użytkowników Adobe, którzy są konsumentami. Dodatkowe informacje dla klientów biznesowych podano w dokumencie dotyczącym transgranicznego przekazywania danych.

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych i jak można skorzystać z tych praw?

Jeżeli przewiduje to odnośne ustawodawstwo, użytkownik może zażądać od Adobe wydania kopii swoich danych osobowych; zgłosić wniosek o ich skorygowanie lub usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania (zatrzymanie takiego przetwarzania, jeśli jest aktywne); a także uzyskać od Adobe kopię swoich danych osobowych podanych na potrzeby umowy lub pozyskanych za zgodą użytkownika w ustrukturyzowanym formacie maszynowym i zażądać przekazania (przeniesienia) tych informacji do innego administratora danych osobowych. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z lokalnych przepisów o ochronie danych.

 

Użytkownik może również w pewnych okolicznościach zakazać przetwarzania swoich danych osobowych (na przykład tam, gdzie informacje te są używane na potrzeby marketingu bezpośredniego).

 

Prawa te mogą zostać ograniczone na przykład w sytuacji, gdy realizacja żądania użytkownika spowodowałaby ujawnienie danych osobowych kogoś innego albo gdy użytkownik zażąda usunięcia danych, które firma Adobe musi przechowywać zgodnie z prawem lub których przechowywanie jest konieczne w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi przeciwko Adobe. Ponadto serwisy internetowe Adobe rozpoznają ustawienia globalnej kontroli prywatności (GPC), dostępne w niektórych przeglądarkach internetowych. Jeśli przeglądarka została skonfigurowana do wysyłania tego sygnału, Adobe automatycznie wykryje brak zgody użytkownika na stosowanie reklamowych plików cookie Adobe w tej przeglądarce. Dodatkowe informacje na temat praktyk reklamowych firmy Adobe oraz opcji ochrony prywatności, które może wybrać użytkownik, można uzyskać tutaj.

 

Aby skorzystać z tych praw (w tym prawa do dezaktywacji konta Adobe ID), użytkownik może skontaktować się z Adobe lub dyrektorem Adobe ds. ochrony danych, używając podanych poniżej informacji kontaktowych. Ponadto wiele Usług i Programów Adobe umożliwia użytkownikom edycję ich danych osobowych za pomocą opcji „Moje konto”, „Mój profil” albo podobnego narzędzia. Możliwe jest także usuwanie plików i zdjęć przechowywanych w Usługach i Oprogramowaniu Adobe przez zalogowanie się i użycie dostępnych funkcji usuwania.

 

Jeśli użytkownik ma wątpliwości, które nie zostały tu rozstrzygnięte, może zgłosić je swojemu lokalnemu urzędowi ochrony danych lub instytucji odpowiedzialnej za regulacje w zakresie prywatności; a ponadto, tam gdzie ma to zastosowanie, jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego, któremu podlega spółka Adobe Ireland, czyli irlandzkiej komisji ds. ochrony danych (Irish Data Protection Commission).

 

Użytkownik poproszony o podanie danych osobowych może odmówić. Może także skorzystać z funkcji przeglądarki WWW lub systemu operacyjnego, aby zablokować niektóre rodzaje automatycznego gromadzenia danych. Jednak niepodanie lub niewyrażenie zgody na gromadzenie informacji, które są niezbędne do działania pewnych usług lub narzędzi spowoduje, że takie usługi i narzędzia będą niedostępne lub ich funkcjonalność będzie ograniczona. Na przykład aby zarejestrować się w systemach Adobe, utworzyć identyfikator Adobe ID oraz korzystać z niektórych Usług lub Programów Adobe, należy obowiązkowo podać pewne informacje. Jeśli takie informacje nie zostaną podane, Adobe nie będzie w stanie administrować kontem użytkownika ani udostępniać mu żądanych Usług i Oprogramowania. Niepodanie przez użytkownika innych opcjonalnych informacji może uniemożliwić zapewnienie mu spersonalizowanego środowiska pracy albo specjalnie dobranych treści i ofert.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikom w poszczególnych stanach?

W uzupełnieniu do praw, o których mowa powyżej, ma zastosowanie także dokument „Dodatkowe prawa do ochrony prywatności w poszczególnych stanach USA”.

 

Wycofanie zgody lub zgłoszenie innego zastrzeżenia dotyczącego marketingu bezpośredniego

Grupa spółek Adobe (zob. wykaz podmiotów Adobe oraz firm nabytych przez Adobe), a także firmy zatrudniane przez firmę Adobe do świadczenia usług reklamujących jej Usługi i Oprogramowanie mogą w imieniu Adobe wykorzystywać dane użytkowników w celu przesyłania im informacji i ofert związanych z Adobe.

 

W sytuacjach, w których przekazywanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik zawsze będzie mieć możliwość wycofania takiej zgody, z tym że Adobe może mieć inne podstawy prawne do przetwarzania jego informacji w innych celach, który przykłady wymieniono powyżej. W niektórych sytuacjach Adobe może wysyłać użytkownikowi materiały marketingu bezpośredniego bez jego zgody, jeśli wynika to z uzasadnionego prawnie interesu firmy. Użytkownik ma bezwzględne prawo wycofania zgody na marketing bezpośredni lub profilowanie wykonywane na jego potrzeby. Można to zrobić w dowolnej chwili, korzystając z jednej z następujących metod:

 

 • zmieniając preferencje w swoim profilu Adobe ID;
 • zmieniając preferencje konta w konkretnym serwisie WWW lub aplikacji;
 • klikając odsyłacz anulowania subskrypcji na końcu marketingowej wiadomości e-mail;
 • kontaktując się z Adobe z użyciem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego dokumentu zasad ochrony prywatności.

 

Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat dostępnych opcji związanych z praktykami marketingowymi firmy Adobe.

 

Jakie informacje są gromadzone przez inne firmy za pomocą rozwiązań Adobe Experience Cloud?

Rozwiązania Adobe Experience Cloud pomagają klientom biznesowym Adobe personalizować i poprawiać działanie ich serwisów internetowych, aplikacji i przekazów marketingowych. Klienci mogą na przykład używać rozwiązań Adobe Experience Cloud do gromadzenia i analizowania informacji o sposobach korzystania przez osoby fizyczne z ich serwisów internetowych (więcej informacji). Tak zgromadzone informacje są przechowywane w systemach Adobe w imieniu tych klientów biznesowych oraz na ich użytek.

 

Jak długo Adobe przechowuje dane użytkownika?

W przypadku użytkowników, którzy założyli konto i utworzyli identyfikator Adobe ID, większość danych osobowych przetwarzanych w imieniu użytkownika jest przechowywana i podlega przetwarzaniu tak długo, dopóki użytkownik aktywnie korzysta z Usług i Oprogramowania Adobe. Adobe usuwa niektóre ze zgromadzonych danych osobowych użytkownika, gdy nie ma już uzasadnienia biznesowego, aby je przechowywać. Ponadto istnieją pewne dane osobowe, które Adobe musi przechowywać nawet po zamknięciu konta, ponieważ wynika to z wymogów biznesowych i prawnych. Są to m.in. dane osobowe związane z umową i transakcjami biznesowymi między Adobe a użytkownikiem, które są przechowywane przez dziesięć lat od ostatniej interakcji użytkownika z Adobe.

 

Jeśli Adobe przetwarza dane osobowe w celach marketingowych lub na podstawie zgody użytkownika, to będą one przetwarzane do momentu zgłoszenia przez użytkownika wniosku o zaprzestanie ich przetwarzania — z uwzględnieniem krótkiego okresu po otrzymaniu tego wniosku, niezbędnego na jego realizację. Adobe przechowuje również trwale informacje o przekazanych przez użytkownika wnioskach o nieprzesyłanie marketingu bezpośredniego lub nieprzetwarzanie jego danych, aby zapewnić spełnienie tego żądania także w przyszłości.

 

Czy dzieci mogą korzystać z serwisów internetowych i aplikacji Adobe?

Usługi i Programy Adobe nie są przeznaczone dla dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia; wyjątek stanowią niektóre produkty, takie jak Adobe Express i produkty z planu Wszystkie aplikacje Creative Cloud, które w ograniczonych okolicznościach mogą być dostępne dla dzieci w celach edukacyjnych pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. W takich okolicznościach Adobe ma prawo w razie potrzeby gromadzić dane uczniów za pośrednictwem szkoły uczestniczącej w programie, która pozyskała niezbędne zgody (jeśli są one wymagane). Informacja o przestrzeganiu przez Adobe ustawy COPPA dokładniej wyjaśnia zasady gromadzenia i wykorzystywania danych uczniów.

 

Pozostałe Usługi i Programy Adobe nie są przeznaczone do użytku przez dzieci, a w niektórych przypadkach korzystanie z określonych produktów jest zabronione, jeśli Użytkownik nie osiągnął wymaganego wieku. Osoby, które nie spełniają wymagań wiekowych, nie mogą korzystać z tych Usług i Oprogramowania. Osobom, które ukończyły 13 lat i spełniają kryteria wiekowe umożliwiające korzystanie z określonych Usług i Oprogramowania, Adobe udostępnia stronę Zasady ochrony prywatności — wersja dla młodszych użytkowników, która zawiera informacje o zasadach ochrony prywatności odpowiednich do wieku odbiorców.

 

Czy te zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianie?

Adobe może okresowo modyfikować niniejsze zasady ochrony prywatności (lub inne dokumenty dostępne w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe) w celu uwzględnienia nowych technologii, praktyk branżowych lub wymagań regulacyjnych albo w innych celach. W przypadku takiej zmiany Adobe zmodyfikuje datę ostatniej aktualizacji podaną na początku niniejszego dokumentu oraz opublikuje zmienione zasady na tej stronie, przekazując użytkownikowi informacje o gromadzonych informacjach, sposobach ich wykorzystania i okolicznościach, w jakich mogą zostać ujawnione. Adobe zachęca do regularnego odwiedzania serwisu Centrum ochrony prywatności firmy Adobe w celu zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat procedur ochrony prywatności. W pewnych okolicznościach (na przykład w sytuacji wprowadzenia pewnych istotnych zmian lub w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa dotyczące ochrony prywatności) Adobe przekaże użytkownikowi powiadomienie o zmianie, a tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, uzyska również jego zgodę. Takie powiadomienie może zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną, opublikowane w Usługach i Oprogramowaniu Adobe, albo przekazane innymi środkami zgodnymi z obowiązującym prawem.

 

Z kim można się skontaktować w sprawie pytań lub uwag?

W przypadku pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących ochrony prywatności należy wypełnić formularz zapytania.

 

Użytkownicy spoza Ameryki Północnej mogą się również skontaktować z dyrektorem ds. ochrony danych w spółce Adobe Ireland pod adresem mail DPO@Adobe.com lub pocztą tradycyjną na adres 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia.

 

W przypadku procedur podlegających certyfikacji PRP użytkownicy Adobe, których problemy związane z ochroną prywatności lub wykorzystaniem danych nie zostały rozwiązane, powinni skontaktować się z niezależną organizacją w USA oferującą (bezpłatnie) usługę rozstrzygania sporów: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

Jeśli użytkownik ma podstawy sądzić, że Adobe przechowuje jego dane osobowe w jednej usług objętych certyfikatem Adobe potwierdzającym respektowanie porozumienia Data Privacy Framework, to wszelkie zapytania i skargi w sprawie potencjalnego nieprzestrzegania przez Adobe zapisów programu Data Privacy Framework może zgłaszać za pomocą dedykowanego formularza. Użytkownicy Adobe, których problemy związane z ochroną prywatności lub wykorzystaniem danych nie zostały rozwiązane, powinni skontaktować się z niezależną organizacją w USA oferującą (bezpłatnie) usługę rozstrzygania sporów: https://www.ana.net/content/show/id/accountability-dpf-consumers. Jeżeli ani Adobe, ani podmiot zajmujący się rozstrzyganiem sporów, nie rozpatrzą skargi po myśli użytkownika, może on wystąpić o arbitraż za pośrednictwem panelu przewidzianego w programie Data Privacy Framework. Więcej informacji o tej opcji można znaleźć w załączniku I do dokumentu EU-U.S. Data Privacy Framework Principles.

 

TRUSTe