Statystyki używania Adobe Experience Cloud — odpowiedzi na częste pytania

 

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018 r.


Zasady ochrony prywatności określają sposoby gromadzenia i używania danych osobowych przez Adobe w wyniku interakcji użytkownika z serwisami internetowymi, produktami i usługami oferowanymi przez Adobe. Niniejszy dokument zawiera dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób rozwiązania Adobe Experience Cloud mogą zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika.

Użytkownicy rozwiązań Experience Cloud mogą wybrać opcję przekazywania Adobe informacji o tym, w jaki sposób korzystają z tych rozwiązań („Statystyki Używania”). Statystyki Używania są powiązane z identyfikatorem użytkownika i umożliwiają udostępnianie mu spersonalizowanego środowiska oraz pomagają Adobe w doskonaleniu produktów i funkcji. Zgodę na przekazywanie Adobe statystyk używania można wycofać tutaj.

 

Czy można wybrać opcję nieprzekazywania informacji o sposobie interakcji z rozwiązaniami Experience Cloud?

Tak. Zgodę na przekazywanie Adobe statystyk używania można wycofać tutaj.

Ta opcja wycofania zgody dotyczy gromadzenia Statystyk Używania rozwiązań Experience Cloud, ale nie obejmuje innych usług elektronicznych (takich jak Behance, Creative Cloud lub Document Cloud) oraz serwisów internetowych Adobe. Statystyki używania gromadzone w ramach tych usług są objęte osobnymi zasadami ochrony prywatności właściwymi dla każdej usługi oraz Zasadami ochrony prywatności Adobe. Więcej informacji na temat wycofania zgody na sieciowe śledzenie statystyk używania w innych usługach sieciowych i serwisach internetowych Adobe podano w sekcji „Opcje dotyczące prywatności” w serwisie Centrum ochrony prywatności firmy Adobe.


Jakie informacje są przekazywane i jak Adobe z nich korzysta?

Użytkownik może przekazywać następujące rodzaje informacji o tym, w jaki sposób korzysta z rozwiązań Adobe Experience Cloud:

 

  • Adres IP;
  • 'Typ przeglądarki i urządzenia;
  • Strona internetowa, z której użytkownik przeszedł do strony Adobe;
  • W pewnych sytuacjach — terminy wpisane w wyszukiwarce, które doprowadziły użytkownika do serwisu Adobe;
  • Informacje o używaniu serwisów internetowych i aplikacji oraz nawigowaniu w nich (gromadzone z użyciem plików cookie i tym podobnych technologii lub zbierane przez serwery Adobe w odniesieniu do użytkowników zalogowanych w aplikacji lub serwisie);
  • Analiza zawartości użytkownika (np. rejestry aktywności oraz bezpośrednie opinie przekazane przez użytkownika), przesyłanej lub odbieranej za pomocą elektronicznej funkcji aplikacji lub serwisu Adobe albo zapisywanej na serwerach Adobe;
  • Identyfikator użytkownika;
  • Nazwa firmy użytkownika;

Informacje te są powiązane z identyfikatorem użytkownika i umożliwiają udostępnianie mu spersonalizowanego środowiska oraz pomagają Adobe w doskonaleniu produktów i funkcji oraz korespondencji z użytkownikiem.

Omówienie sposobów wykorzystania przez Adobe informacji powiązanych z użytkownikiem można znaleźć w Centrum ochrony prywatności firmy Adobe.


Które rozwiązania Experience Cloud zbierają Statystyki Używania?

  • Jak opisano powyżej, wszystkie rozwiązania Experience Cloud udostępniane w hostingu zbierają Statystyki Używania. Zgodę na przekazywanie Adobe statystyk używania można wycofać tutaj.
  • Użytkownik lub administrator użytkownika może także skonfigurować rozwiązania Experience Cloud instalowane lokalnie w taki sposób, aby przesyłały Statystyki Używania do firmy Adobe.