Prywatność i zaufanie użytkowników są dla Adobe bardzo ważne.

Centrum ochrony prywatności firmy Adobe ułatwia znalezienie
informacji na tematy związane z prywatnością, w tym dostępnych dla użytkownika opcji
określających sposób gromadzenia i wykorzystywania jego informacji przez Adobe.

Centrum ochrony prywatności firmy Adobe
Firma Adobe okresowo modyfikuje i aktualizuje swoje zasady ochrony prywatności. Niedawno wprowadzone aktualizacje zawierają między innymi wyjaśnienia dotyczące: (i) podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych; (ii) sposobu przekazywania danych osobowych użytkownika; (iii) okresu przechowywania danych osobowych użytkownika przez Adobe. Kliknięcie opcji „Więcej informacji” umożliwia wyświetlenie podsumowania tych zmian. Można również wyświetlić pełną wersję zaktualizowanych Zasad ochrony prywatności oraz dane do kontaktu w sprawie pytań.
Co firma Adobe robi z danymi osobowymi użytkownika?

Co firma Adobe robi z danymi osobowymi użytkownika?

Dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób Adobe wykorzystuje dane użytkownika korzystającego z aplikacji i odwiedzającego serwisy Adobe:

Co klienci biznesowi firmy Adobe robią z informacjami na temat użytkowników?

Poniżej podano więcej informacji o tym, jak klienci biznesowi Adobe wykorzystują rozwiązania Adobe do personalizacji i poprawy działania swoich serwisów internetowych, aplikacji i treści marketingowych oraz do bezpiecznego zarządzania dokumentami cyfrowymi:
Co klienci biznesowi firmy Adobe robią z informacjami na temat użytkowników?

Pytania? Kontakt z nami.