Adobe a media społecznościowe

 

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2019 r.

 

Należy pamiętać, że dane osobowe udostępniane przez aplikacje i serwisy internetowe platform społecznościowych mogą być wyświetlane, gromadzone i wykorzystywane przez Adobe i inne firmy. Gromadzenie i udostępnianie danych osobowych w serwisach i aplikacjach platform społecznościowych podlega zasadom i praktykom ochrony prywatności dostawcy takiej platformy.

 

Firma Adobe może gromadzić informacje o użytkownikach w związku z serwisami społecznościowymi na kilka sposobów, m.in.:

  • Gdy użytkownik loguje się w serwisie internetowym lub aplikacji Adobe, używając konta społecznościowego, np. konta Facebook. Tego typu funkcje logowania się przez serwis społecznościowy ułatwiają również utworzenie konta Adobe, ponieważ możliwe jest wykorzystanie informacji podanych wcześniej przez użytkownika danemu serwisowi społecznościowemu.
  • Kiedy użytkownik korzysta z aplikacji Adobe na stronie serwisu społecznościowego lub gdy zaczyna obserwować (lub „polubi”) stronę Adobe w danym serwisie społecznościowym (np. stronę Adobe Photoshop na Facebooku). W takich przypadkach serwis społecznościowy może udostępnić firmie Adobe pewne informacje na temat użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w zasadach ochrony prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych
  • Podczas korzystania przez użytkowników ze stron lub treści Adobe w serwisach społecznościowych firma Adobe może wykorzystywać pliki cookie, aby gromadzić informacje na temat tego, jakie odsyłacze klikają użytkownicy (tu podano więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów wykorzystywania przez Adobe gromadzonych informacji).
  • Gdy użytkownik publicznie podaje informacje w swoim profilu w mediach społecznościowych.
  • Gdy serwisy społecznościowe przekazują Adobe dane statystyczne i informacje.

 

Adobe wykorzystuje takie informacje do celów opisanych w Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe.

 

Więcej informacji na temat procedur prywatności serwisu społecznościowego, w którym użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów Adobe, można znaleźć w dokumencie zasad ochrony prywatności właściwych dla tego serwisu społecznościowego.

 

Na stronie Marketing firmy Adobe znajduje się więcej informacji na temat reklamowania się przez firmę Adobe w serwisach internetowych nienależących do Adobe, w tym w mediach społecznościowych.