Praktyki marketingowe i reklamowe firmy Adobe

 

Ostatnia aktualizacja: 3 maja 2018 r.

 

Adobe może kontaktować się z użytkownikami na różne sposoby, na przykład informując o nowej aplikacji Adobe, którą mogą być zainteresowani, albo podając instrukcje korzystania z określonej funkcji. Jednak użytkownicy mogą również postanowić, że nie chcą otrzymywać od Adobe tego rodzaju wiadomości.

 

Marketing elektroniczny, telefoniczny i pocztowy firmy Adobe

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od firmy Adobe reklam drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową, firma Adobe dołoży wszelkich starań, aby były one jak najlepiej dostosowane do potencjalnych zainteresowań użytkownika. Wiąże się to na przykład ze sprawdzaniem, czy użytkownik otworzył wiadomości e-mail, co pozwala na pomiar ich efektywności. Adobe przesyła również rekomendacje produktów i usług oparte na sposobie, w jaki użytkownik korzysta z rozwiązań Adobe. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich reklam. Jeśli użytkownik jest klientem biznesowym, który wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od firmy Adobe, firma Adobe może udostępniać jego dane swoim odsprzedawcom i innym partnerom handlowym. Firma Adobe nie udostępnia danych osobowych klientów innym firmom do celów marketingowych, o ile klient nie wyrazi na to zgody.

 

Dostosowywanie aplikacji i serwisów internetowych Adobe do zainteresowań użytkowników

Podczas korzystania z aplikacji lub strony internetowej Adobe użytkownikowi mogą być wyświetlane treści, oferty oraz rekomendacje na podstawie jego potencjalnych zainteresowań. Więcej informacji na temat opcji prywatności dostępnych dla użytkowników odnośnie do treści, ofert i rekomendacji dostosowanych do ich potencjalnych zainteresowań.

 

Reklamy Adobe oparte na zainteresowaniach

Firma Adobe przeprowadza internetowe kampanie reklamowe, które obejmują wyświetlanie użytkownikom reklam opartych na ich potencjalnych zainteresowaniach. Firma Adobe może gromadzić informacje o potencjalnych zainteresowaniach użytkowników, gdy korzystają oni z jej aplikacji i serwisów internetowych. Adobe zbiera również dane od innych firm, aby lepiej poznać potencjalne zainteresowania użytkowników w oparciu o ich aktywność na stronach internetowych i w aplikacjach dla urządzeń mobilnych innych niż Adobe. Tego typu reklamy są często nazywane „reklamami opartymi na zainteresowaniach” lub „internetową reklamą behawioralną”. Adobe wykorzystuje platformy reklamowe do wyświetlania swoich reklam na stronach internetowych i w aplikacjach innych niż Adobe.

 

Platformy reklamowe, które Adobe wykorzystuje do wyświetlania takich reklam, generują własne pliki cookie, sygnalizatory sieci Web i inne identyfikatory, aby mierzyć skuteczność takich reklam i lepiej poznawać potencjalne zainteresowania użytkowników. Zarówno firma Adobe, jak i wykorzystywane przez nią platformy reklamowe uzyskują informacje na temat tego, jakie reklamy Adobe są wyświetlane danemu użytkownikowi, które reklamy użytkownik klika oraz w którym serwisie internetowym lub aplikacji zostały one wyświetlone.

 

Platformy reklamowe stosowane przez firmę Adobe mogą również wykorzystywać technologie, które pomagają im w identyfikacji urządzeń i przeglądarek używanych przez tego samego użytkownika. Adobe może używać tych platform do wyświetlania reklam w serwisach internetowych lub aplikacjach innych niż Adobe, które są dostosowane do użytkownika w oparciu o sposób korzystania z serwisów i aplikacji Adobe w różnych urządzeniach i przeglądarkach.

 

Jeśli użytkownik woli nie otrzymywać reklam internetowych opartych na sposobie korzystania z aplikacji i stron internetowych Adobe, powinien zrezygnować z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach.

 

Jeśli użytkownik woli nie otrzymywać reklam internetowych opartych na sposobie korzystania z aplikacji i stron internetowych Adobe, powinien ustawić w swoim urządzeniu mobilnym ograniczenie śledzenia reklam.

 

Należy pamiętać, że po ustawieniu preferencji w wyżej opisany sposób reklamy firmy Adobe nadal mogą wyświetlać się na stronach internetowych i w aplikacjach innych firm, lecz nie będą one oparte na aktywności użytkownika w serwisach i aplikacjach firmy Adobe.

 

Firma Adobe przestrzega zasad samoregulacji DAA dotyczących marketingu behawioralnego online oraz odnośnych wytycznych DAA. Więcej ogólnych informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach i dostępnych opcji można uzyskać w następujących instytucjach:

 

Firma Adobe przeprowadza także różnego rodzaju internetowe kampanie reklamowe na portalach społecznościowych oraz w serwisach internetowych i aplikacjach nienależących innych firm. Niektóre z takich reklam mogą być oparte na danych o użytkownikach zgromadzonych przez Adobe (np. klienci, którzy mają przestarzałą wersję oprogramowania Adobe Photoshop, mogą zobaczyć reklamę najnowszej wersji). Reklamy takie mogą również wyświetlać się na podstawie danych, jakie użytkownik przekazał na stronie internetowej lub w aplikacji innej firmy (np. dyrektorzy ds. marketingu w serwisie LinkedIn mogą zobaczyć reklamę rozwiązań analitycznych Adobe Experience Cloud). Jeśli firma Adobe dostarczy takie dane do serwisu internetowego lub aplikacji w wyżej opisanych celach marketingowych, dane te mogą być wykorzystywane tylko w celu wyświetlenia reklamy Adobe. Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz dostępnych ustawień oferowanych przez serwis internetowy lub aplikację, w których wyświetlana jest reklama Adobe, podano w dokumencie zasad ochrony prywatności takiego serwisu lub aplikacji.

 

Obecnie strony internetowe Adobe nie reagują na sygnały funkcji „Nie śledź” z przeglądarek.