Vi värdesätter din integritet och ditt förtroende.

Adobes Sekretesscenter gör det enkelt att hitta
information om sekretessfrågor, däribland dina inställningar för hur vi
samlar in och använder din information.

Adobes Sekretesscenter
Då och då går Adobe igenom och uppdaterar sin sekretesspolicy. Våra senaste uppdateringar omfattar förtydliganden som hjälper dig att bättre förstå (i) de grunder vi utgår ifrån för att behandla personuppgifter, (ii) hur vi delar dina personuppgifter och (iii) hur länge vi behåller dina personuppgifter. Klicka på Läs mer om du vill se en sammanfattning av det viktigaste. Du kan också titta i vår UPPDATERADE sekretesspolicy. Där finns fullständig information och även information om hur du kontaktar oss ifall du har några frågor.
Vad gör Adobe med dina personuppgifter?

Vad gör Adobe med dina personuppgifter?

Läs mer om hur Adobe använder dina personuppgifter när du använder appar och webbplatser från Adobe:

Vad gör Adobes företagskunder med dina personuppgifter?

Läs mer om hur Adobes företagskunder använder Adobe-lösningar för att anpassa och förbättra sina webbplatser, appar och marknadsföringsmeddelanden, samt för att på ett säkert sätt hantera digitala dokument:
Vad gör Adobes företagskunder med dina personuppgifter?

Frågor? Kontakta oss.