Senast uppdaterad: 15 december 2014

 

Reader® Mobile SDK är ett verktyg för programutveckling som utvecklare kan använda för att i eget namn ta fram appar (s.k. applikationer) som hämtar och visar digitalt innehåll, främst e-böcker, med eller utan DRM (Digital Rights Management). DRM är en teknik som e-boksleverantörer använder för att hantera kopiering, tryckning och delning av e-böcker.

Adobes integritetspolicy beskriver den allmänna sekretesspraxisen för de flesta av Adobes webbplatser och program, däribland Reader Mobile SDK. Mer sekretessrelaterad information om Reader Mobile SDK finns nedan.

 

Vilken information samlar Adobe in å utvecklarens vägnar när en slutanvändare använder applikationen och hur används den informationen?

Nedanstående information kan samlas in av Adobe när en e-bok med DRM öppnas i en applikation. Om en e-bok inte har något tillhörande DRM samlas ingen information in.

 • Användar-GUID: Ett användar-GUID är ett unikt värde som tilldelas i stället för ett användar-id, och det används för att autentisera slutanvändaren.
 • Enhets-GUID: Ett enhets-GUID är ett unikt värde som skapas för att identifiera slutanvändarens enhet. Det används för att säkerställa att e-boken kan visas på slutanvändarens enhet och att det tillåtna antalet enheter enligt licensen inte överskrids.
 • Certifierat app-ID: Detta ID representerar det program som används för att visa e-boken, i det här fallet applikationen. Det behövs för att säkerställa att e-boken endast går att visa i en certifierad app. Detta bidrar till att minimera piratkopiering och stöld av e-böcker.
 • Enhets-IP (Internet Protocol): Det här visar i vilket land slutanvändaren befinner sig när han/hon köper en e-bok. E-boksleverantörerna använder det för att kunna tillämpa lokal prissättning. Endast den del av enhets-IP:t som anger landet sparas.
 • Under hur lång tid som boken lästes: Den här informationen kan samlas in för att underlätta begränsade eller tidsbaserade prissättningsmodeller som e-boksleverantörer, till exempel förlag och distributörer, har enats om. De här modellerna är baserade på hur mycket tid en läsare har ägnat åt att läsa e-boken. Till exempel kanske en slutanvändare lånar en e-bok i 30 dagar. En del förlag och distributörer kan debitera biblioteken och återförsäljarna för 30 dagar från och med hämtningsdatumet, medan andra kan använda en tidsbaserad modell och debitera för den faktiska tiden som slutanvändaren läser e-boken.
 • Andel av e-boken som har lästs: Information om hur många procent av e-boken som har lästs kan samlas in så att e-boksleverantörer, som förlag, kan tillämpa prenumerationsbaserade prissättningsmodeller där de debiterar efter hur mycket av e-boken som har lästs.
 • Information från e-boksleverantörer som rör den e-bok som slutanvändaren har köpt: Följande information tillhandahålls av e-boksleverantören så att e-boken kan levereras till slutanvändarens enhet:
  • Datum för köp/hämtning av e-bok
  • Distributörs-id och webbadress till operatören för Adobe Content Server
  • Metadata om e-boken, som titel, författare, språk, förlagets listpris och ISBN-nummer
    

Hur överförs informationen?

Data skickas regelbundet till Adobe via en säker överföring med HTTPS.

 

Hur används informationen?

Adobe använder den information som samlas in om e-boken en slutanvändare har öppnat i applikationen för att säkerställa att e-boken visas enligt tillhörande typ av DRM-licens. Licenstypen avgörs av e-boksleverantören. Mer information om hur varje datadel används finns ovan.

 

Vilken information delar Adobe?

Adobe delar ingen personligt identifierbar information. Adobe kan dela anonyma sammanställda uppgifter med e-boksleverantörer för att göra det möjligt att debitera enligt den gällande prissättningsmodellen.

 

Finns det mer information om Adobes e-bokslösningar?

Mer information finns i Adobes vitbok.