Sist oppdatert: 15. desember 2014
Reader® Mobile SDK er et utviklersett for programvare som gjør det mulig for utviklere å lage applikasjoner under eget navn (disse refereres til som Developer Applications) som laster ned og viser digitalt innhold, primært ebøker, som muligens inneholder «Digital Rights Management» (DRM). DRM er en teknologi som brukes av ebok-leverandører for å administrere kopiering, utskrift og deling av ebøkene.
Den Adobes retningslinjer for personvernbeskriver de generelle retningslinjene for personvern for de fleste av Adobes nettsider og applikasjoner,inkludert Reader Mobile SDK. Nedenfor finner du mer personvernrelatert informasjon for Reader Mobile SDK.
Hvilken informasjon samler Adobe inn på vegne av utvikleren når en sluttbruker bruker utviklerprogrammet, og hvordan brukes denne informasjonen?
Følgende informasjon kan samles inn av Adobe når en eBok med DRM åpnes av et utviklerprogram. Hvis en e-bok ikke har en tilknyttet DRM, samles det ikke inn noen informasjon.
 • Bruker GUID: Bruker GUID er en unik verdi som er tilordnet i stedet for en bruker-ID og brukes til å autentisere sluttbrukeren.
 • Enhetens GUID: Enhetens GUID er en unik verdi som genereres for å identifisere sluttbrukerens enhet. Den brukes for å sikre at eBoken kan sees på sluttbrukerens enhet, og at antall enheter som er tillatt av lisensen ikke overskrides.
 • Sertifisert app-ID: Denne ID-en representerer programmet som blir brukt for å vise eBoken, i dette tilfellet utviklerprogrammet. Det behøves for å sikre at kun en sertifisert applikasjon kan vise en e-bok. Dette hjelper med å redusere piratkopiering og tyveri av e-bøker.
 • Enhetens IP (Internet Protocol): Dette identifiserer landet sluttbruker er i når de kjøper en eBok. Det brukes av e-bokleverandører for å kunne etablere lokale prismodeller. Kun landidentifikatoren til enhets-IP lagres.
 • Varigheten boken ble lest: Dette informasjonen kan samles inn for å tilrettelegge begrensede eller målte prismodeller som legges til mellom e-bokleverandører, slik som forlag og distributører. Disse modellene er basert på hvor lenge en leser har lest en e-bok. For eksempel kan en sluttbruker låne en eBok i en periode på 30 dager. Mens noen utgivere og distributører kan belaste biblioteker og forhandlere i 30-dager fra datoen for nedlastingen, kan andre følge en avmålt prisingsmodell og belaste dem for den faktiske tiden sluttbrukeren leser eBoken.
 • Prosentandel av eBoken som er lest: Prosentandelen av eBoken som er lest kan samles for å tillate eBook-leverandører, som utgivere, for å iverksette prisabonnementsmodeller der de belaster basert på prosentandelen av eBoken som er lest.
 • Informasjon oppgitt av e-bokleverandører som er knyttet til e-boken en sluttbruker har kjøpt: Følgende informasjon oppgis av e-bokleverandøren for å kunne gjøre det mulig at e-boken kan leveres til sluttbrukerens enhet:
  • Dato for kjøp/nedlasting av e-bok
  • Distributør-ID og Adobe Content Server Operator URL
  • Metadata til e-boken, slik som tittel, forfatter, språk, forlagets listepris, ISBN-nummer
Hvordan overføres informasjon?
Dataene sendes periodisk til Adobe via en sikker overføring via HTTPS.
Hvordan brukes informasjonen?
Adobe bruker den innsamlede informasjonen om eBoken en sluttbruker har åpnet i utviklerprogrammet for å sikre at den blir vist i samsvar med typen DRM-lisens som følger den eBoken. Type lisens bestemmes av e-bokleverandøren. For mer informasjon om hvordan hver informasjonsdel brukes, se over.
Hva slags informasjon deler Adobe?
Adobe deler ingen personlig identifiserbar informasjon. Adobe kan dele anonymt innsamlet informasjon med e-bokleverandører for å gjøre det mulig for dem å ta betaling i riktig prismodell.
Er det mer informasjon tilgjengelig om Adobes eBok-løsninger?
Mer informasjon er tilgjengelig på Adobes tekniske dokumenter.