Sist oppdatert: 15. desember 2014

 

Reader® Mobile SDK er et utviklersett for programvare som gjør det mulig for utviklere å lage applikasjoner under eget navn (disse refereres til som Utviklerapplikasjoner) som laster ned og viser digitalt innhold, primært e-bøker, som muligens inneholder "Digital Rights Management" (DRM). DRM er en teknologi som brukes av e-bok-leverandører for å administrere kopiering, utskrift og deling av e-bøkene.

Adobes retningslinjer for personvern beskriver den generelle personvernpraksisen til de fleste av Adobes nettsider og applikasjoner, inkludert Reader Mobile SDK. Nedenfor finner du mer personvernrelatert informasjon for Reader Mobile SDK.

 

Hvilken informasjon samler Adobe inn på vegne av utvikleren når en sluttbruker bruker utviklerprogrammet, og hvordan brukes denne informasjonen?

Følgende informasjon kan samles inn av Adobe når en eBok med DRM åpnes av et utviklerprogram. Hvis en e-bok ikke har en tilknyttet DRM, samles det ikke inn noen informasjon.

 • Bruker-GUID: Bruker-GUID er en unik verdi som er tilordnet i stedet for en bruker-ID og brukes til å autentisere sluttbrukeren.
 • Enhets-GUID: Enhets-GUID er en unik verdi som genereres for å identifisere sluttbrukerens enhet. Den brukes for å sikre at e-boken kan sees på sluttbrukerens enhet, og at antall enheter som er tillatt av lisensen ikke overskrides.
 • Sertifisert app-ID: Denne ID-en representerer programmet som blir brukt for å vise eBoken, i dette tilfellet utviklerprogrammet. Det behøves for å sikre at kun en sertifisert applikasjon kan vise en e-bok. Dette bidrar til å redusere piratkopiering og tyveri av e-bøker.
 • Enhetens IP (Internet Protocol): Dette identifiserer landet sluttbruker er i når de kjøper en eBok. Det brukes av e-bokleverandører for å kunne etablere lokale prismodeller. Kun landidentifikatoren til enhets-IP-en lagres.
 • Varigheten boken ble lest: Dette informasjonen kan samles inn for å tilrettelegge begrensede eller målte prismodeller som legges til mellom e-bokleverandører, slik som forlag og distributører. Disse modellene er basert på hvor lenge en leser har lest en e-bok. For eksempel kan en sluttbruker låne en eBok i en periode på 30 dager. Mens noen utgivere og distributører kan belaste biblioteker og forhandlere i 30-dager fra datoen for nedlastingen, kan andre følge en avmålt prisingsmodell og belaste dem for den faktiske tiden sluttbrukeren leser e-boken.
 • Prosentandel av e-boken som er lest: Prosentandelen av e-boken som er lest kan samles for å tillate e-bok-leverandører, som utgivere, for å iverksette prisabonnementsmodeller der de belaster basert på prosentandelen av e-boken som er lest.
 • Opplysninger som er oppgitt av e-bok-leverandører i forbindelse med en e-bok en sluttbruker har kjøpt: Følgende informasjon er gitt av e-bok-leverandøren for å aktivere leveringen av e-boken til sluttbrukerens enhet:
  • Dato for kjøp/nedlasting av e-bok
  • Distributør-ID og nettadresse for Adobe Content Server Operator
  • Metadata for e-boken, for eksempel tittel, forfatter, språk, forlagets listepris, ISBN-nummer
    

Hvordan overføres informasjonen?

Dataene sendes periodisk til Adobe via en sikker overføring via HTTPS.

 

Hvordan brukes informasjonen?

Adobe bruker den innsamlede informasjonen om eBoken en sluttbruker har åpnet i utviklerprogrammet for å sikre at den blir vist i samsvar med typen DRM-lisens som følger den eBoken. Type lisens bestemmes av e-bokleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan hver informasjonsdel brukes, kan du se ovenfor.

 

Hva slags informasjon deler Adobe?

Adobe deler ingen personlig identifiserbar informasjon. Adobe kan dele anonym, innsamlet informasjon med e-bokleverandører for å gjøre det mulig for dem å ta betaling i riktig prismodell.

 

Er det mer informasjon tilgjengelig om Adobes e-bok-løsninger?

Mer informasjon er tilgjengelig i Adobes melding.