Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2014 r.

 

Reader® Mobile SDK to zestaw SDK umożliwiający programistom tworzenie pod własną nazwą aplikacji (określanych mianem Aplikacji Programisty) pobierających i wyświetlających treści cyfrowe, głównie e-booki, które mogą, ale nie muszą, być wyposażone w system zarządzania prawami cyfrowymi (DRM). DRM to technologia stosowana przez dostawców e-booków pozwalająca zarządzać kopiowaniem, drukowaniem i udostępnianiem e-booków.

W Zasadach ochrony prywatności firmy Adobe opisane zostały ogólne procedury prywatności dotyczące większości serwisów internetowych i aplikacji Adobe, w tym zestawu Reader Mobile SDK. Poniżej udostępniono więcej informacji dotyczących prywatności w odniesieniu do zestawu Reader Mobile SDK.

 

Jakie dane gromadzi firma Adobe w imieniu programisty podczas korzystania z Aplikacji Programisty przez użytkownika końcowego oraz w jaki sposób są wykorzystywane takie dane?

W przypadku otworzenia e-booka z technologią DRM w Aplikacji Programisty firma Adobe może gromadzić następujące dane. W przypadku braku zastosowania technologii DRM w e-booku nie gromadzone są żadne dane.

 • Identyfikator GUID użytkownika: Identyfikator GUID użytkownika to niepowtarzalna wartość przypisana w miejsce ID użytkownika, która służy do uwierzytelniania użytkownika końcowego.
 • Identyfikator GUID urządzenia: Identyfikator GUID urządzenia to niepowtarzalna wartość generowana w celu identyfikacji urządzenia użytkownika końcowego. Jest stosowana po to, aby upewnić się, że dany e-book może być wyświetlany na urządzeniu użytkownika końcowego oraz że nie została przekroczona maksymalna liczba urządzeń dozwolona przez licencję.
 • ID certyfikowanej aplikacji: To identyfikator aplikacji używanej do wyświetlenia e-booka, w tym przypadku Aplikacji Programisty. Konieczne jest upewnienie się, że e-booki są wyświetlane tylko przy użyciu certyfikowanych aplikacji. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie piractwa i kradzieży e-booków.
 • Adres IP (Internet Protocol) urządzenia: Pozwala określić kraj, w którym znajduje się użytkownik końcowy podczas dokonywania zakupu e-booka. Dostawcy e-booków stosują go w celu umożliwienia zlokalizowanych modeli płatności. Przechowywany jest tylko identyfikator kraju IP urządzenia.
 • Czas odczytu e-booka: Informacja ta może być gromadzona w celu ułatwienia stosowania modeli płatności za dostęp przez ograniczony czas lub modeli płatności według zużycia uzgadnianych pomiędzy dostawcami e-booków, np. wydawcami i dystrybutorami. Modele te opierają się na tym, jak długo czytelnik czytał danego e-booka. Np. użytkownik końcowy może wypożyczyć e-booka na okres 30 dni. Niektórzy wydawcy i dystrybutorzy mogą pobierać od bibliotek i odsprzedawców opłatę za 30 dni od daty pobrania, a inni mogą stosować model płatności według zużycia i pobierać opłaty za faktyczny czas, przez jaki użytkownik końcowy czytał e-booka.
 • Procent odczytu e-booka: Informacje na temat procentu odczytu e-booka mogą być gromadzone w celu umożliwienia dostawcy e-booka, np. wydawcy, wdrożenia modeli płatności na podstawie subskrypcji, gdzie opłaty pobierane są za procentową ilość przeczytanego e-booka.
 • Dane dostarczane przez dostawców e-booków na temat e-booków zakupionych przez użytkowników końcowych: Aby umożliwić dostarczenie e-booka na urządzenie użytkownika końcowego, dostawcy e-booków mogą udostępniać następujące dane:
  • Data zakupu/pobrania e-booka
  • ID dystrybutora i adres URL operatora systemu Adobe Content Server
  • Metadane dotyczące e-booka takie jak tytuł, autor, język, cena katalogowa wydawcy, numer ISBN
    

W jaki sposób przekazywane są te dane?

Dane są przesyłane regularnie do firmy Adobe poprzez bezpieczne przesyłanie za pomocą protokołu HTTPS.

 

W jaki sposób wykorzystywane są te dane?

Firma Adobe wykorzystuje dane zgromadzone na temat e-booka otwartego przez użytkownika końcowych w Aplikacji Programisty w celu sprawdzenia, czy e-book odczytywany jest zgodnie z rodzajem dołączonej do niego licencji DRM. Rodzaj licencji jest określony przez dostawcę e-booka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat sposobu wykorzystania każdego elementu danych patrz wyżej.

 

Jakie informacje firma Adobe udostępnia?

Firma Adobe nie udostępnia żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkowników. Firma Adobe może udostępnić anonimowe zagregowane dane dostawcom e-booków w celu umożliwienia rozliczenia zgodnie z przyjętym modelem płatności.

 

Czy dostępne są bardziej szczegółowe informacje na temat rozwiązań firmy Adobe dotyczących e-booków?

Więcej informacji znajduje się w białej księdze firmy Adobe.